|
Share

Милиони хора страдат от токсични реакции.

Авторите на едно от последните изследвания са направили извода, че всяка година токсичните реакции на правилно предписани и правилно приемани медицински препарати предизвикват тежки заболявания на повече от 2 милиона американци, а 106 000 от тях умират. Тази невероятно висока цифра извежда страничните ефекти на лекарствата най-малко на шесто, ако не и на четвърто място сред най-разпространените причини за смъртността в страната.

Лекарите от ортодоксалната медицина демонстрират поразително нехайство към симптомите на хроничното обезводняване и принасят основни принципи на физиологията и храненето, разработени от медицината в миналото, в жертва на машинациите на фармацевтичната индустрия, която трупа печалби за сметка на здравето на хората. Тези лекари застанаха на страната на привържениците на химическия подход към решаването на проблемите, предизвикани от обезводняването, и така неволно позволиха да бъдат използвани като агенти 007, превръщайки някога достойното за уважение разрешително да лекуват в разрешително да убиват. Тази шокираща реалност доведе до криза на здравеопазването във всички развити страни, която през XXI век трябва да бъде преодоляна.

THE WASHINGTON POST
15 април 1998 година
Рик Вайс,
щатен сътрудник на „The Washington Post"

eXTReMe Tracker