|

Знаете ли че

Share

Най-важното, което може да направи една майка за здравето на своето дете, е да се храни правилно по време на бременността и да храни правилно детето след раждането.

продължава>

Share

Повечето от нас смятат, че отговорностга на родителите за детското здраве започва от момента, в който детето се прибере от родилния дом в къщи. Всъщност, решенията, определящи здравето и жизнеспособността на детето, се вземат много по-отрано.

продължава>

Share

Не бих написал тази книга, ако не бях убеден, че в американската педиатрия, както и в останалите области на медицината, нещата не стоят добре. Това въобще не значи, че лекарите са по- малко честни или по-малко състрадателни от останалите хора. Просто от самото начало недостатъците са заложени в медицинската философия - в същността на учението, а не в личностите, които се обучават.

продължава>

Share

Как считают эксперты ВОЗ, к 2020 году более 80% существующих антибиотиков станут бесполезными, по причине повсеместного распространения антибиотикорезистентности.

продължава>

Share

Ако се замислите за своите отношения с лекарите, аз съм сигурен, че с учудване ще откриете колко съществено се различават те от отношенията с другите представители от
сферата на услугите.

продължава>

eXTReMe Tracker