|
Share

Augmentin както и останалите широкоспектърни антибиотици,  може да намали ефикасността на пероралните контрацептиви/Yasmin/ и пациентите трябва да бъдат предупреждавани за това.

Широкоспектърните антибиотици (например бета-лактамни антибиотици, второ и трето поколение цефалоспорини, imipenem/Tienam/Cilastem/) обикновено се прилагат като емпирично лечение на потенциално животозастрашаващи бактериални инфекции с неизвестен произход.

eXTReMe Tracker