|

Вреди от хранителни добавки

Share

д-р Венета Георгиева, доцент по медицинска генетика и консултант на Майчин дом.

Производителите на козметика не са длъжни да предвидят и опишат всички рискове

Кремовете и козметичните препарати, които съдържат витамин А и ретиноиди, може да предизвикат неблагоприятен ефект върху крайниците на плода при бременност и детето да се роди с различни аномалии, каза  д-р Венета Георгиева, доцент по медицинска генетика и консултант на Майчин дом.

На пазара се предлага изобилие от кремове с витамин А и ретинол, включително от най-известни фирми.

ТЕ НЕ СЪДЪРЖАТ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, НО ПРИ БРЕМЕННОСТ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ НЕЖЕЛАНИТЕ ЕФЕКТИ.
Веществата, които може да окажат вредно въздействие върху бременността, се наричат тератогени (от латински - teratos – урод). Към тази група от вещества се отнасят част от лекарствените препарати, ето защо лекарите винаги проверяват дали дадено лекарство няма тератогенен ефект, преди да го назначат на бременната.

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА ЛЕКАРСТВАТА СЕ ДЕЛЯТ НА 4 ГРУПИ – СИГУРНИ ТЕРАТОГЕНИ, ВЪЗМОЖНИ, ВЕРОЯТНИ И БЕЗ ТЕРАТОГЕНЕН ЕФЕКТ.

Когато лекарството се назначава от лекар, това застрахова бъдещата майка от евентуални неблагоприятни въздействия на вредни вещества върху плода й.

ЗА РАЗЛИКА ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРЕПАРАТИ, КОЗМЕТИКАТА СЕ ПРОДАВА СВОБОДНО И ЖЕНИТЕ РЯДКО СЕ КОНСУЛТИРАТ С НЯКОГО, ПРЕДИ ДА Я ИЗПОЛЗВАТ.

Според доц. Георгиева, всичко, което употребяват бременните жени, трябва да е под лекарски контрол, защото макар повечето хора да не знаят, витамин А е със сигурен, подчертано тератогенен ефект.

ПО ТАЗИ ПРИЧИНА НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА НА БРЕМЕННИТЕ И НА ЖЕНИТЕ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ АКТИВНО ДА ИЗПОЛЗВАТ КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ С ВИТАМИН А И РЕТИНОИД.

Ретиноидът е продукт, в състава на който влиза витамин А и много често се използва в козметични кремове, предназначени за мазна кожа, против акне и за премахване на бръчки.

ПРИ ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА НА КРЕМОВЕ С ВИТАМИН А И РЕТИНОИДИ ОТ БРЕМЕННАТА, СЕ ПОЛУЧАВА НАТРУПВАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ УВРЕДИ ПЛОДА, ПРЕДУПРЕЖДАВА ДОЦ. ГЕОРГИЕВА.
Процентът на вероятност да се роди дете с увреждания, заради използване на такава козметика е нищожен, но все пак може да се случи.

Десетки кремове и козметични продукти със съдържание на ретинол А се рекламират широко като много ефективни за справяне с различни проблеми на кожата, без да се отправя предупреждение за този възможен страничен ефект върху бременността на жените и здравето на техните деца. Причината е, че козметичните продукти не са лекарствени препарати  и производителите не са длъжни да предвидят или да опишат всички възможни последици от тяхното използване.

http://e-vestnik.bg/

Share

До последнего времени в научных медицинских кругах активно муссировались данные о том, что подавляющее большинство биологически активных добавок, которые включают в себя в большом количестве кальций, не помогают сохранять естественный уровень минерализации костной ткани.

продължава>

Share

Согласно докладу, сделанному на днях французским ученым, профессором Милу-Даниэлем Дриси на конгрессе Европейского кардиологического общества, энергетические напитки могут вызывать серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы.

продължава>

Share

Новое исследование предупреждает: некоторые упаковки пищевых продуктов содержат опасные химические вещества, связанные с возникновением рака и бесплодия.

продължава>

Share

Около 6 процентов спортсменов используют анаболические стероиды, чтобы повысить производительность и быстрее сформировать свое тело. Около 2 процентов или 1 из 50 подростков используют стероиды. Анаболические стероиды используют не только мальчики из футбольной команды или тяжелоатлеты, но также и девушки, чтобы получить больше, стать быстрее и сильнее.

продължава>

eXTReMe Tracker