|
Share

Обичайните названия на болестите, с които си служи медицината, нямат значение за онези, които са вникнали в същината на учението ми. То не познава специални болести на външни или вътрешни органи, нито си служи с прикриващия латински език на медицината, а почива на неоткритите досега вечни закони на природата.

Ние можем да усъвършенстваме парната машина, но не и парната енергия. Същото е и с моя лечебен метод. Неговата основа е непоклатима, обаче формата му може да се мени. Непознатият досега вечен закон за единството на болестите най-после проблесна сред мрака на страданията.

Както хилядите лампи на големия град стават излишни, когато слънцето изгрее, така и разбиращите новата лечебна наука не се нуждаят от многобройните наименования на болестите и от лекарствата, с които си служи медицината.

Луи Куне

ОЧНИ И УШНИ БОЛЕСТИ

Както очите, така и ушите - тези така важни органи, са подхвърлени на сериозни заболявания. В повечето случаи, ако невинаги, очните и ушните болести се отдават на известни външни въздействия върху очите и ушите и никой не си дава труд да надзърне по-дълбоко в съдината им. Лечебният ми метод и обширната ми лечебна практика не допускат нито капка съмнение, че всички очни и ушни болести, безразлично какво име носят, произхождат от вътрешни, хронични болестни състояния те водят началото си или от потушени детски болести - шарка, скарлатина, дифтерит и други подобни на тях или от ваксинирането. Науката ми за лицеизраза потвърждава това по несъмнен начин. Всяка очна и ушна болест разкрива странично облагане на организма с чужди вещества.

Напълно изключено е организмът, който страда от очни или ушни болести, да е напълно здрав в останалите си части. В тялото трябва да има отложени чужди вещества, преди някой орган да заболее. Чрез науката за лицеизраза процесът на облагането може да се долови още в самото начало, когато от очната или ушната болест няма нито следа.

Когато чуждите вещества се отправят към ушите, първо се запушват нежните ушни проходи, при което ушното тъпанче се пуква или упада и изгубва способността си да трепти, т.е. престава да реагира на идващите отвън звукови вълни. Това състояние поражда катар в средната част на ухото. Катарът е резултат на облагане на тази част с чужди вещества. При такова облагане, когато наблягането на чуждите вещества откъм корема е много силно, често се явява възпаление. Известни вътрешни части на ухото гноясват и безспирно изхвърлят ферментиращи вещества. Това явление наричат ушно течение. Ако възпалението не бъде навреме излекувано по природен начин, облагането се усилва и някои части на ушите биват буквално разрушени. Състоянието на ушите се влошава толкова повече, колкото по-усилено се стремим да потушим неприятните болестни признаци чрез лекарства.

Който е усвоил принципите на лечебната ми теория, неизбежно идва до заключението, че ушното течение и хремата, както и триперът и бялото течение, имат обш характер. Твърдя, че тези разновидни болестни прояви се дължат изключително на облагане на организма с чужди вещества, които чрез ферментация минават в гной или лига. Ферментацията причинява възпаление на съответните лигоотделящи ципи и части на тялото. Това възпаление може в най-лошия случай да мине в открити рани или циреи. Тези възпаления, които обикновено се появяват по закритите части на тялото, за нас са дотолкова важни, доколкото разкриват напреднало вътрешно облагане на тялото с чужди вещества и показват, че тялото все още има достатъчно жизненост да прогони тези вещества чрез остри лечебни кризи.

Болестните прояви на очите са подобни по същина на тези на ушите. При очните болести чуждите вещества проникват в кристалната течност, във вътрешността на окото, помътняват я и по този начин накърняват зрителната сила. Така се явява късогледството. В други случаи чуждите вещества проникват във вътрешните ципи на очната ябълка и изместват или покриват жълтото петно или излизащите от него нерви (черна звезда).

По същия начин се явява и сивата звезда. При нея върху кристалната леща се образува мътна покривка, която не е нищо друго освен чужди вещества, които са проникнали в тази част на окото. Тези състояния предполагат многогодишно облагане, затова са присъщи на старци.

Зелената звезда предполага усилено наблягане на очната ябълка навън, причинено от ферментацията на чуждите вещества в окото. Лекарите, за да излекуват тази болест, изрязват част от ириса, но с това отвличат жизнената сила от лечебното й усилие, повреждат зрението и оставят причината на болестта непокътната. Операциите променят състоянието на очите в неблагоприятен смисъл.

Като обсъдим всичко това, не можем да не се убедим в безсмислието на очните операции, които засягат само признаците на болестта, а оставят непокътнати корените й. Ако след операцията не настъпи промяна в състоянието на чуждите вещества, тя се смята за сполучлива, обаче, щом чуждите вещества почнат да ферментират и се раздвижат - а това никога не закъснява -веднага се явяват старите потушени признаци и безсмислието на операцията проличава.

ЕГИПЕТСКА ОЧНА БОЛЕСТ.

Тази, свойствена на децата, болест не е нищо друго освен ферментация на чужди, обикновено наследени, затова и лекуването й е много бавно и изисква голямо търпение. Постигнал съм редица успехи при лекуване на тази болест. Ето един случай от лечебната ми практика.

Осемгодишният син на госпожа В. се разболял от египетска болест и четири години бил развеждан из разни клиники, където го лекували с атропин и му правили операции без всякакъв успех. Накрая лекарите заявили, че момчето страда от водноглавие и не може да му се помогне. Майката доведе сина си при мен. Чрез науката за лицеизраза установих, че голямата глава и очното възпаление се дължат на неизлекувани стари болести. Заявих на майката, че излекуването е възможно, но изисква много време, понеже облагането е гръбно. Предписах дневно 3-4 отводни бани и диетична храна. След 8 дни очното възпаление значително намаля. Очите малко се поотвориха - нещо, което по-рано бе немислимо. И храносмилането почти се уреди, след като коремът се пречисти чрез обилно ходене по нужда. След две седмици чувствителността на очите спрямо светлината изчезна, а през четвъртата се яви скарлатина, от която детето страдало на 4-годишна възраст. Тялото закрепна дотолкова, че бе в състояние да довърши започнатата и потушена чрез лекарства лечебна криза. След свършване на кризата очната болест и водноглавието изчезнаха окончателно.

Двойното виждане се дължи на това, че между лещата и жълтото петно на окото или непосредствено до или в самата леща или в зеницата са се отложили чужди вещества. При лекуването по моя метод често се случва вследствие на връщане на чуждите вещества към корема да се яви не само двойно виждане, но и временно помътняване на погледа. Това състояние е преходно и изчезва, щом чуждите вещества, които го причиняват, бъдат отстранени.

Кривогледството е резултат на облагането на мускулите, които движат окото. По пътя към главата чуждите вещества се сблъскват с един от тези мускули, засядат в него, втвърдяват го и го правят недееспособен. Обложеният мускул е неразтеглив, по-къс от останалите, вследствие на което движението на очната ябълка постепенно се измества и се явява кривогледството. Лекарите, смятайки обложения мускул за пречка, го срязват и с това доказват за сетен път, че не познават същината на болестите. кривогледството изчезва, щом чуждите вещества, които причиняват втвърдяването и скъсяването на очните мускули, бъдат отстранени. Тогава очната ябълка заема нормалното си положение и правилното зрение се възстановява.

Както знаем, зрителните нерви се събират във възел и се кръстосват във вътрешността на окото по начин, че левият зрителен нерв отива към дясната страна на главата, а десният - към лявата. Затова не е изключена възможността при левостранно облагане да заболее дясното око, понеже е засегнат неговият нерв, и обратното.

Не смятам за нужно да се впускам в разглеждане на многото болести, които съставляват специални занятия на съвременната медицина. Всички те имат общ произход - дължат се на по-слабо или напреднало облагане на съответната част на окото. Смятам за необходимо да обърна внимание само върху едно обстоятелство. Поради разнообразието на облаганията на очите всеки болестен случай е нещо своеобразно и понеже човечеството от ден на ден се облага все повече и повече, броят на очните болести безспирно се увеличава. Ето защо медицината не може да се справи с тях. Явяват се все нови и нови болести, които тя означава с нови имена и търси нови средства, за да ги лекува.

За нас разнообразието на очните болести е без значение, понеже произходът им е един и същ. Следователно и лекуването им е едно. То цели да премахне причината -облагането на организма с чужди вещества. Принципът във всички случаи, колкото разновидни и противоречиви на пръв поглед да са, е да се върнат чуждите вещества към изходната им точка - корема, и да бъдат отстранени чрез отделителните органи. Това се постига чрез отводните ми бани, съчетани с невъзбуждаща (вегетарианска) диета и природосъобразен живот. Много полезни при лекуване на очните болести се оказват понякога частичните парни бани, които описах в раздела за баните.

Що се отнася до излечимостта на различните очни и ушни болести по моя метод, нека се знае, че всички болестни състояния, придружени от възпаление, се лекуват много бързо, често пъти само за няколко дни, щом няма разрушения в органите. Най-малко поне изчезват болките и се премахва опасността от разрушения и по този начин се разчиства пътят към пълното излекуване, което не закъснява. Ако вече има частични или пълни разрушения на очите или на ушите, можем да очакваме поне подобрение и запазване на органа от по-нататъшно разпадане.

Хроничните очни и ушни болести, понеже в повечето случаи са свързани с други тежки разстройства, изискват по-продължително лекуване и постоянство. Те се дължат обикновено на потушени чрез лекарства болести в детството. В зависимост от естеството на облагане за излекуването на хроничните ушни и очни болести са необходими месеци, дори години. Като знаем това, можем лесно да си обясним защо при една и съща болест един оздравява за два месеца, а друг трябва да се лекува година. Причината е в разновидността на облагането.

Ето няколко случая от собствената ми практика.

ОЧНИ БОЛЕСТИ.

Болният бе дете на един лайпцигски търговец, което на 9-годишна възраст се заразило от сифилис. Особено бе засегнато лявото око. Силното възпаление застрашаваше да го разруши. Болното дете бе сериозно обложено с чужди вещества, за което свидетелстваше голямата му глава. Това облагане бе причина то да се зарази от сифилис, като последица на който се явило  силното очно възпаление. В болницата лекували болното око с атропин - отрова, която най-настойчиво съветвам всеки да отбягва на всяка цена. Състоянието на окото продължавало да се влошава и накрая ослепяло. Този неуспех заставил бащата да доведе сина си при мен. Аз изоставих локалното лекуване на окото и насочих усилията си да усиля дейността на отделните органи в корема чрез отводни бани. Предписах и диетична храна. След осем дни настъпи значително подобрение, а след шест седмици изчезна не само сифилисът, но и очното възпаление. Никой не можеше да познае кое от двете очи бе ослепяло. Зрението напълно се възстанови. Детето се чувстваше по-добре, отколкото всеки друг път.

СИВА ЗВЕЗДА.

Болната бе 60-годишна. Въпреки „сполучливата" операция на лявото око, то  ослепяло. Лекарите подготвяли болната да подложи на операция и дясното си око, но я посъветвали да почака, докато звездата „узрее". И този случай е неопровержимо доказателство за несъвършенството и заблудимостта на официалната медицина и нейната диагностика. Характерен е лекарският съвет „да се почака", който, изразен с други думи, означава да чакаме, докато пламъците обхванат цялата сграда.

А ДА СЕ УГАСИ ПОЖАРЪТ, ДОКАТО Е ОЩЕ В ЗАЧАТЪК, Т.Е. ДА СЕ ИЗЛЕКУВА БОЛЕСТТА, ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ Е ВЪЗМОЖНО -ТОВА МЕДИЦИНАТА НЕ УМЕЕ.
Въпросната болна бе изгубила доверие в лекарите и накрая се обърна за съвет към мен. Зрението й бе влошено до такава степен, че виждаше само някаква сянка и когато някой застанеше пред нея, не можеше да познае дали е мъж, или жена. Облагането бе много тежко и водеше началото си от потушена в детството болест. След като болната се лекува четири седмици по моя метод, зрението се подобри дотолкова, че тя можеше да чете едър шрифт. Мрачното й настроение изчезна. Почувства се като новородена. Лекуването продължи и зрението още повече се проясни. След шест месеца очите бяха напълно здрави.

Бързото излекуване в този случай бе възможно само защото облагането бе предно. Гърбът бе едва засегнат от чуждите вещества. Ако облагането бе гръбно, за да се постигне същият успех, лекуването трябваше да продължи не шест месеца, а шест години. Излишно е да казвам, че  разрушеното от операционния нож око остана сляпо.

ЛЕВОСТРАННА ГЛУХОТА, УШНО ТЕЧЕНИЕ И ШУМ В УШИТЕ.

Болният бе 35-годишен. Страдал в продължение на години от много мъчително ушно течение. От шест месеца лявото ухо бе оглушало. Никакво лекарство не помогнало, затова той дойде при мен. Констатирах чрез науката за  лицеизраза, че глухотата бе последица на разстроено храносмилане. Предписах 2-3 коремообтривни и обтривноседящи бани дневно, лесносмилаема растителна храна, изпотяване чрез движение или покриване налеело и спане при отворен прозорец. След 17 дни ушното течение и глухотата изчезнаха. Храносмилането се подобри още на първия ден на лекуването. След още 14 дни и шумът в ушите престана. Лекуването трая всичко 31 дни.

ОБЩО ТЕЖКО ЧУВАНЕ.

Болният бе 24-годишен. Страдал като дете от шарка, която била потушена с лекарства. Болестните вещества след това се върнали назад и с течение на бремето причинили редица болести -ревматизъм, слабост и др. Накрая се явило и тежко чуване. Болният прибегнал до  всички средства, за да се излекува, но напразно.

След многократни увещания от страна на приятели той дойде при мен. Невъзбуждащата диета, Коремообтривните, обтривноседящите и частичните парни бани дадоха желания бърз резултат. Той бе особено удивителен, като се има предвид, че жизнеността на организма бе значително намаляла вследствие на употребата на лекарства. От значение за лекуването бяха също младежката възраст и благоприятното време. Болният, който добърши лекуването у дома си, ми  писа, че не само слухът му се Възстановил, но се сгъстила и косата му, която бе оредяла. Настинките, от които страдал при всяка промяна на времето, престанали да го безпокоят. При все че  не можел винаги да спазва строго предписаната му диета и бил малко поотслабнал, той се чувствал  напълно здрав и работоспособен и не страдал повече от безсъние.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ-Луи Куне

При днешното раболепно подчинение на авторитети и безкритично възприемане на многото нелепици, които ни се поднасят под етикета „култура", не е странно, че очебийни истини, с каквито са осеяни от край до край съчиненията на Куне, биват отминавани с пренебрежение.

Ние сме така механизирани в съвременния изкуствен живот, че дирим истината там, където я няма - зад заслепяващия блясък на сложни апарати и зад гръмките фрази и недостъпните названия. Ако Куне бе дипломиран учен, участта на учението му за болестите несъмнено щеше да е по-завидна, той отдавна щеше да се наложи в лекарския свят, поне що се отнася до „чуждите вещества", до замърсяването на организма като една от съществените причини за заболяването.

Горната забележка смятам за необходима, за да не попадне читателят в предразсъдъците и в прибързаните критики, които се сипят върху учението на Куне. Когато го преценяваме, не трябва да съдим по неумелите опити на стигнали до гроба болни. Лекомислено е да приемаме за недостатък на едно учение това, за което е виновна само личността, неумееща да си служи с него. Нима обстоятелството, че неопитни стават жертва на сериозни възпаления и разстройства вследствие продължително и неумело излагане тялото си на слънчевите лъчи, говори във вреда на слънцелекуването?

Законите на природата са едни и същи навсякъде и за всекиго. Не са те тези, които се съобразяват със състоянието и особеностите на организма ни. Напротив, ние трябва добре да ги проучим и преценим, преди да пристъпим към използване лечебните сили на природата. Само по пътя на сигурната себепреценка и умелото използване на лечебните закони и при наличността на един жизнеспособен организъм можем да разчитаме на успешни и трайни лечебни резултати.

Необмислените случайни опити сигурно завършват с неуспех и разочарования и, разбира се, хвърлят сянка върху това, което трябва да разглеждаме само като истина, като изходна точка на постъпките си.

С това съвсем не искам да изтъкна теорията на Куне като изчерпваща сложния въпрос за появата и лекуването на болестите. Всеки от представителите на природния лечебен метод, между които Куне заема несъмнено завидно място, е съумял да го изследва само отчасти. Задоволителен поглед и правилна преценка върху природния лечебен метод в досегашното му развитие можем да имаме само когато проучим всички съставляващи го лечебни методи. Във всеки от последните, доколкото почива на природни закони, има нещо ценно. Методът на г-н Куне е само звено от общата верига. Колкото и да е „ненаучен" според тези, които съдят за научността на дадена теория по броя на томовете и формулите, той има утвърдено място в лечебната съкровищница.

БОЛЕСТИ НА УШИТЕ

eXTReMe Tracker