|
Share

Обичайните названия на болестите, с които си служи медицината, нямат значение за онези, които са вникнали в същината на учението ми. То не познава специални болести на външни или вътрешни органи, нито си служи с прикриващия латински език на медицината, а почива на неоткритите досега вечни закони на природата.

Ние можем да усъвършенстваме парната машина, но не и парната енергия. Същото е и с моя лечебен метод. Неговата основа е непоклатима, обаче формата му може да се мени. Непознатият досега вечен закон за единството на болестите най-после проблесна сред мрака на страданията.

Както хилядите лампи на големия град стават излишни, когато слънцето изгрее, така и разбиращите новата лечебна наука не се нуждаят от многобройните наименования на болестите и от лекарствата, с които си служи медицината.

Луи Куне

КАК СЕ ЗАРАЖДА БОЛЕСТТА, ЩО Е ТРЕСКА

Уважаеми дами и господа,
Що е болест? Как се заражда тя? Как се проявява? Тези въпроси ще разгледам днес. Казаното по тях ще отговори и на въпроса, що е треска.
Отговорите на горните въпроси са от значение не толкова за теорията, колкото за практиката. Само правилното схващане на същината на болестите ни дава възможност да намерим подходящия начин за лекуване и ни освобождава от напразни опити и лутане в мрака.

Пътят, по който ще се движим, е същият, който довежда до откриване на природните закони. Ще изхождаме от наблюдения, ще правим заключения и ще доказваме истинността на последните чрез опити.
Наблюденията ни трябва да се простират върху всички явления, които ни разкриват болестта. От тях ще подберем тези, които се повтарят и изпъкват при всяка болест.

Тези явления са съществени. На тях трябва да се спрем, за да разберем същината на болестите.

В първата си лекция казах, че при известни болести констатирах очебийни изменения във формите на тялото. Това обстоятелство ме накара да продължа наблюденията си, за да разбера дали тези изменения не придружават всяка болест.

Действителността доказа, че е така. Претърпяват изменения главно лицето и шията, затоба последните са най-добри обекти за наблюдение.

Редица години правих проучвания, за да се убедя дали наблюденията ми съвпадат във всички случаи и дали с изменението на външните форми се изменя здравословното състояние, и се убедих, че действително е така.

Така се затвърди у мен убеждението, че всяко тяло има своя нормална форма, която винаги се очертава при пълно здраве и че всяко отклонение от нея се дължи на някаква болест и че по промените на шията и лицето можем да си съставим задоволителна представа за здравословното състояние на тялото. Това ме доведе по откриването и въвеждането на новата ми диагностика -науката за лицеизраза, която практикувам вече 15 години.
Промените, които констатираме по шията и главата, разкриват аналогични промени в по-голям размер в съответните части на корема и туловището, понеже, както ще поясня по-късно, те изхождат от самия корем. Така чрез проучване само на шията и на главата можем да си съставим точна представа за състоянието на туловището. Тези изменения се забелязват най-добре по шията и главата, когато болестните вещества се загнездят в тъканите и тялото - обикновено гъвкаво като гума, то бъде раздуто от тези отлагания. Най-малко опасното състояние, а също и по-силното отлагане, причинено от втвърдяването на отделните тъкани.

Това състояние ще схванете най-добре, като си представите един суджук. Когато е средно натъпкан, той може да се огъва на всички страни, обаче претъпчем ли го, той става така твърд, че сгъването е невъзможно, ако самият той не се пръсне.

Разширяването на тялото е възможно само до известен предел и последицата от него е разпъване на тъканите, което се очертава много лесно, когато болният си извие главата. Това състояние вече е по-лошо. Ако мястото между тъканите, където се отлагат болестните вещества, се окаже недостатъчно, те започват да се отлагат на възли и израстъци до самата мускулна тъкан под кожата и особено силно се очертават на шията.

ЗАБЕЛЕЖИМ ЛИ ВЪЗЛИ ПО ШИЯТА И ГЛАВАТА, МОЖЕМ ДА БЪДЕМ УВЕРЕНИ, ЧЕ ИМА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ В СЪОТВЕТНИТЕ ЧАСТИ НА ТУЛОВИЩЕТО.
В такива случаи те лесно се напипват по кожата на корема, защото възлите по шията се образуват едва когато има вече такива в корема. Подробно пояснение на същината и появата на напращите се в тялото възли, за които официалната медицина е в неведение, давам в раздела за белодробни болести. При слаботелесните болни виждаме как и нормални тъкани са изтласкани от болестното вещество и само остатъците им са се запазили, изсъхнали между него.

РАЗНИТЕ НЕЕСТЕСТВЕНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ НА КОЖАТА СА СЪЩО ТАКА СИГУРЕН ПРИЗНАК ЗА ПОЗНАВАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ.
Тези две снимки, направени от натура, показват един страдащ от сърдечна болест и водянка преди лекуването и четири месеца след започването му. Очевидни са големите изменения на формата, станали по време на лекуването. Болният бе тежко обложен с болестни вещества и за три месеца успя по моя метод да изхвърли голяма част от тях чрез отделителните органи, както ясно показва втората снимка.

Съжалявам, че тук не мога да се впусна в подробности по лицеизраза, понеже това би ме отвлякло много от темата.

КАКВО НИ КАЗВАТ ИЗМЕНЕНИЯТА НА ФОРМИТЕ НА ТЯЛОТО ЗА СЪЩИНАТА НА БОЛЕСТИТЕ?
Несъмнено е, че подуванията и възлите произхождат от някакви вещества, отложени на съответните места. Ние не знаем дали това са вещества, които тялото би могло да използва, неотишли по предназначението си, или са такива, които съвсем не принадлежат на тялото.
Също не знаем дали веществата причиняват болестта, или самата болест е причина за тяхното отлагане. По-нататъшното изследване ще ни доведе до истината. Отлаганията почти винаги почват в едната страна на тялото и там са по-значителни, отколкото другаде. Това е страната, на която спим. Следва, че болестните вещества се подчиняват на закона за гравитацията, т.е. стремят се към утаяване. Понеже тази страна е винаги по-болната, следва, че веществата причиняват болестта. Иначе болестта щеше неминуемо да започне и в другата страна. По-късно ще дам още доказателства в полза на това твърдение.

От гореказаното също следва, че тези вещества са чужди на тялото, т.е. в този си вид не принадлежат Към неговия нормален състав, иначе и храносмилателните вещества биха попаднали под закона за гравитацията и биха образували отлагания и в здравото тяло, когато то лежи на една или на друга страна.

Самото тяло се стреми да се освободи от тези вещества чрез циреи, гнойни рани, обилно потене и обриви. Успее ли да стори това, болестното чувство се заменя с чувство на облекчение, щом пречистването на организма е било достатъчно.

СЕГА ВЕЧЕ ИМАМЕ ПОЯСНЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „БОЛЕСТ".
Болестта е присъствие на чужди (болестни) вещества в тялото. За това имаме необорими доказателства. Ако болестта изчезне и тялото приеме нормалните си форми, когато болестните вещества бъдат прогонени, твърдението ни е вярно.

Доказателства ще дам в следващите лекции под формата на редица извършени опити.

СЕГА НЕКА РАЗГЛЕДАМЕ ПО-ПОДРОБНО ОТ КАКВО ЕСТЕСТВО СА ТЕЗИ ЧУЖДИ ВЕЩЕСТВА И КАК ПРОНИКВАТ В ТЯЛОТО.
Има два пътя, по които веществата проникват в тялото: през носа в дробовете и през устата в стомаха.

И на двата пътя има стражи, които не изпълняват безупречно службата си и пропускат в тялото вещества, които не му принадлежат. Тези стражи са носът и езикът. Първият - за въздуха, а вторият - за храната.Щом започнем да не се покоряваме на обонянието и на вкуса, те стават небрежни в изпълнение на службата си започват да пропускат чужди вещества в тялото.

Знаете ли как лесно можем да привикнем към гъст тютюнев дим и да го вдишваме като чистия въздух.

Повече от носа е покварен езикът, който може да привикне към най-противната за тялото храна. Да изброявам ли многото лакомства, от които днес не можем да се лишим, които преди стотици години са били напълно непознати и с които съвременното човечество така се е сраснало, че по-скоро би се отказало от естествената храна, отколкото от тях.

Храната на дробовете още не е така извратена, както тази на стомаха, понеже с въздуха не можем да си позволим разкош. И днес още най-приятен ни се вижда чистият въздух, а брашняната каша, с която са се хранели прадедите ни, не ни задоволява.

За да посоча по-нагледно как храносмилателните органи постепенно се подчиняват на извратени навици, които им налагаме, давам следния пример. Един едър товарен кон, който лесно тегли 50 центнера , временно може да влачи и по-голяма тежест, например 80 центнера, особено ако си послужим с камшик. Ако всеки ден му слагаме по 80 центнера, той известно време ще се справя с увеличения товар, обаче скоро ще започне да отстъпва и накрая не ще бъде в състояние да тегли дори и петдесетте.
( Центнер - от лат. сеntenarius -който се отнася до 100; единица мярка за маса, първоначално равна на 100 кг- бел. ред

Животното е пресилено - обстоятелство, което можем да констатираме по слабите му крака и други признаци. )

Същото е с човешките храносмилателни органи. Благодарение на подправките в храната, които действат като камшика на коня, те издържат доста дълго надвишаващата естествените нужди работа, обаче силата им постепенно отпада и те започват да отстъпват. Преходът от здраве към болест е така бавен, че болният не забелязва промените.

Трудно е да се определи границата на поносимото за един болен стомах. Често една ябълка се оказва достатъчна за него, а две го претоварват. Всичко прекалено вреди на тялото. Нека не забравяме, че това, което даваме на стомаха, трябва да се смели.

И ЗДРАВИЯТ СТОМАХ СМИЛА САМО ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ХРАНА. ВСЕКИ ИЗЛИШЪК Е ОТРОВА ЗА НЕГО И АКО НЕ БЪДЕ ИЗХВЪРЛЕН, ОБРАЗУВА ЧУЖДО (БОЛЕСТНО) ВЕЩЕСТВО. ЗАТОВА УМЕРЕНОСТТА В ЯДЕНЕТО И ПИЕНЕТО СА ОСНОВАТА НА ТРАЙНОТО ЗДРАВЕ.

Какво става с чуждите вещества? Наричаме ги чужди, понеже не принадлежат на тялото. Последното се стреми да ги отстрани, и то по определени от природата пътища. От дробовете чрез дишането те минават обратно във въздуха, а от стомаха ги отвеждат червата или минават в кръвта и биват изхвърляни като пот, урина или издишван въздух през кожата,бъбреците и дробовете.

Така тялото се грижи да отстрани лошите последици на прегрешенията ни спрямо природата. Е, безспорно е, че от него не можем да искаме много в това отношение.

Ако продължаваме да пресилваме отделните органи, те най-после отпадат и организмът се вижда принуден да отлага чуждите вещества във вътрешността.

За изграждане на тялото те са негодни, дори се явяват пречка в това отношение, понеже затрудняват кръговрата на кръвта, а заедно с това и храненето.

ТЕ СЕ ОТЛАГАТ ПОСТЕПЕННО В ОТДЕЛНИ МЕСТА, ГЛАВНО В ОКОЛНОСТТА НА ОТДЕЛИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ТЪЙ КАТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ТЯХ.

Започне ли отлагането, то продължава бързо, ако не се промени начинът на живот.

Сега вече започват измененията на формите. В началото те са слаби и достъпни само за наблюдателното око. Такова тяло вече е болно, обаче болестта е безболезнена - хронична (латентна). Тя се развива така бързо, че болният не я забелязва. Едва след много време започват да му правят впечатление неприятните изменения. Той вече няма желание за хранене, работоспособността му намалява, душевно е отпаднал или се явяват признаци от този вид.

Това състояние е все още поносимо, щом отделителните органи продължават да работят усилено - докато червата, дробовете и бъбреците изхвърлят остатъците и кожата се поти.

Прекъсне ли се обаче тази усилена пречиствателна дейност, здравословното самочувствие на болния се влошава.
Самото отлагане започва близо до отделителните органи, обаче постепенно прониква в по-отдалечените части на тялото, главно в главата. Това най-ясно се забелязва по шията. Понеже тя е тесен преход между туловището и главата, като я извием, по нея се очертава опъване, по което може да се познае откъде произлизат чуждите вещества.

Преди да продължа за последиците на облагането, нека да кажа, че днес в много малко случаи се проследява развоят на болестта от самото й начало. Повечето се раждат обложени. Тази е причината, че почти всички деца страдат от детски болести. Те са един вид пречистване на организма. Тялото се стреми да се освободи от намиращите се в него чужди вещества. Подробности ще дам в следващата лекция.

ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА СЕ ОТЛОЖИЛИ ГЛАВНО В КОРЕМА, ПОСТЕПЕННО ПРОНИКВАТ В ЦЯЛОТО ТЯЛО И ПРЕЧАТ НА ПРАВИЛНОТО ОФОРМЯНЕ НА ОРГАНИТЕ. ДОРИ КОГАТО ТЕ УСПЕЯТ ДА УВЕЛИЧАТ ОБЕМА СИ, ИЗГРАЖДАНЕТО ИМ Е НЕСЪВЪРШЕНО, ТЪЙ КАТО ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗАЕМАТ МЯСТОТО НА ЗДРАВАТА ТЪКАН. ПОНЕЖЕ Е СПЪНАТ И КРЪВОПРИТОКЪТ, ХРАНЕНЕТО НА ТЪКАНИТЕ СЕ ВЛОШАВА ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ И ОРГАНИТЕ ОТЪНЯВАТ ПОРАДИ НАМИРАЩИТЕ СЕ В ТЯХ ЧУЖДИ ВЕЩЕСТВА.

Тези вещества могат дълго време да останат в покой (в хронично, латентно състояние), обаче при благоприятно стичане на обстоятелствата с тях настъпва промяна. Те обикновено са разтворими, могат да загниват, да ферментират, когато условията благоприятстват. В организма започва ферментация, Която е от извънредно голямо значение.

При всяка ферментация се развиват микроскопични растителни организми и започва очевидна промяна на ферментиращото вещество, което значително увеличава обема си.

Всяка ферментация е придружена от образуване на топлина. Колкото по-усилена е ферментацията, толкова по-висока е температурата. Тази топлина се дължи на триенето на веществата едни о други и о тялото, както и на самия ферментационен процес и свързаното с него изменение на ферментиращите вещества.

Всеки ферментационен процес може при подходящи условия да се премахне и да се възстановят нормалните форми на тялото. Това е стара, но недостатъчно разбирана и оценена досега истина.
Достатъчно е да спомена как в природата ледът се превръща във вода, как тя, като се сгрее, става на пара, след това - на облаци, дъжд, град, минава в реките, езерата и моретата, отново се проявява и т.н. Всичко това се дължи на промените в температурата.

Увеличаването на топлината превръща водата в пара, а увеличаването на студа я втечнява и смразява. Подобен процес става и с чуждите вещества и аналогични условия са необходими, за да бъдат те върнати към първоизточника си - корема и изхвърлени от тялото.

Видът на микроскопичните растителни организми или на самото ферментиращо вещество е от второстепенно значение за нас. Важно е да знаем само, че те могат да се развиват върху благоприятна почва, т.е. там, където са натрупани гниещи вещества.

Има ли такива, необходима е само една благоприятна промяна на времето, за да започне ферментацията. Тя започва и в човешкото тяло, щом се създадат условия -натрупат се достатъчно чужди вещества, готови да преминат в разлагане, и необходимият външен тласък.

ТАКЪВ ТЛАСЪК Е ПРОМЯНАТА НА ВРЕМЕТО (ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОСТУДА), А СЪЩО ТАКА И НЯКОЯ ДЪЛГО ПРЕСТОЯЛА, ЛЕСНО ФЕРМЕНТИРАЩА ХРАНА В СТОМАХА, КАКТО И ЯДОСВАНЕТО, УПЛАХАТА, ДУШЕВНИТЕ ВЪЛНЕНИЯ, УДАРИТЕ И Т.Н.

Наблюденията ми показаха, че ферментацията винаги започва в корема. Понякога тя довежда до диария и свършва с нея, обаче често при запичане тялото не успява да си помогне по този начин и ферментацията продължава главно в онези части на тялото, където са отложени чужди вещества.

Нещо подобно става в бутилката на снимката, напълнена с ферментираща течност. Дъното не й позволява да излезе и ферментационната маса напъва нагоре към отвора. Усещаме ферментационния процес най-напред в горната част на тялото си под формата на главоболие.

Ферментацията произвежда топлина и ние скоро долавяме увеличение на температурата във вътрешността на тялото. Станало е това, което наричаме треска.

Тя се явява само когато има чужди вещества и естествените изходи на тялото са запушени, т.е.:
1) когато не отиваме редовно по голяма нужда;
2) Когато урината е недостатъчна;
3) Когато порите на кожата са запушени и
4) Когато дишаме недостатъчно.

След казаното имаме следното просто обяснение на треската, което съм извлякъл от дълги наблюдения и опити.
ТРЕСКАТА Е РАЗВИВАЩА СЕ В ТЯЛОТО ФЕРМЕНТАЦИЯ.
Явленията, придружаващи треската, можем да разберем най-добре, като си изясним ферментационните процеси, които често наблюдаваме извън човешкия организъм.

Ако например оставим бутилка с прясна бира да престои няколко дни, ще забележим, че в течността започва някаква промяна, която наричаме ферментация. Относно същината на ферментацията знаем, че тя е един вид разлагане, гниене, при което се развиват микроскопични растителни организми, наречени бацили.

Не трябва да си въобразяваме, както мнозина правят, че при ферментацията бацилите проникват във ферментиращото вещество някъде отвън и продължават да се развиват.

Напротив, те самите са променящо се вещество, продукт на самата ферментация. Чрез ферментацията и първоначалната маса изменя формата си.

Така например храната и напитките чрез ферментационния процес на храносмилането се превръщат в жива тъкан, която е преработена чрез храносмилането храна.

По този начин логично идваме до заключението, че целият живот е една непрестанна промяна, извършваща се при дадени условия и че той е немислим без състоянията, които наричаме ферментация.

ФЕРМЕНТАЦИЯТА СЕ ПРОЯВЯВА ВЪНШНО ТАКА.
Първо ферментиращите вещества, които се отделят от цялата течност, се утаяват на дъното. Ако разклатим бутилката или настъпи промяна на температурата, утаените на дъното маси се раздвижват и се разширяват. Разширяването става нагоре и е толкова по-усилено, Колкото повече вещества са се утаили на дъното и колкото по-висока е температурата.

Нека разгледаме по-обстойно причините на ферментацията. Всеки знае, че виното и бирата се наливат в бутилки и се поставят в изба, за да се предизвика бавна ферментация. Температурата на избите зиме и лете е почти равномерна - в нея не настъпват промени, затова и няма причина за бърза ферментация.

В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО ФЕРМЕНТАЦИЯТА Е ПО-УСИЛЕНА ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ТОПЛИНА. ЕТО ЗАЩО В ЮЖНИТЕ СТРАНИ И НА ТРОПИЦИТЕ ПОСТОЯННО ВЪРЛУВАТ ВСЕВЪЗМОЖНИ ОСТРИ (ПРИДРУЖЕНИ ОТ ВЪЗПАЛЕНИЕ) ТРЕСКАВИ БОЛЕСТИ, А СЕВЕРНИТЕ СТРАНИ СА ГНЕЗДА ПРЕДИМНО НА ХРОНИЧНИТЕ.

Това се дължи главно на бързите и постоянни промени на температурите в страните с топъл климат, достигащи през деня 37,5°С, а през нощта - +5°С. В северните страни разликата рядко е по-голяма от 12,5°С.

У нас трескавите болести често се явяват през пролетта, тъй като тогава промените на температурите са най-големи.

Тази е причината децата да страдат повече от остри (придружени от възпаления) болести, наречени детски (очистителни кризи), а възрастните - от хронични. В случая с децата в подкрепа на упоменатата промяна на температурата идва и по-големият запас от жизнена сила на младия организъм.

Жизнеността на децата е толкова голяма, че е достатъчен един външен тласък, за да се пробуди в организма лечебно усилие, т.е. остра болест, целяща изхвърляне на чуждите вещества.

Проявите на ферментирането са точно такива, каквито са и в бутилката. И в тялото ферментиращите вещества се утаяват на дъното на туловището - корема, и при промяна на времето, външни разтърсвания или душевни вълнения започват да ферментират и се раздвижват.

И тук движението става нагоре, ферментиращите вещества се разширяват и наблягат върху тъканите и кожата. Докато порите са запушени, наблягането среща съпротива, става триене и се образува топлина това се дължи придружаващото треската разгорещяване. Това обяснява и защо трескавото тяло има голям обем, отколкото нормалното. Понеже кожата е разтеглива, тя отстъпва пред натиска на ферментиращото вещество. И колкото по-силен е този натиск, толкова повече се разширява кожата.

Когато кожата стигне крайния предел на разширяването, разгорещяването е най-силно и животът на болния е в опасност. Понеже ферментиращите маси все още продължават да се разширяват и не намират простор навън, те си разчистват път към вътрешността.

Тялото изгаря отвътре навън и неизбежният край е смъртта, разбира се, само когато кожата е запушена. Успеем ли да отворим порите, опасността е отстранена, понеже тогава ферментиращите вещества намират изход и напускат тялото под формата на пот. По този начин вътрешността на тялото се облекчава и разпъването на кожата и горещината намаляват.

Излишно е да казвам, че сравнението между обложеното с ферментиращи вещества тяло и пълната с ферментираща течност бутилка не е пълно във всяко отношение. В бутилката ферментацията има свободен изход - ферментиращите маси могат безпрепятствено да се разширяват във всички посоки, докато стигнат до обкръжаващите ги стени, а в човешкото тяло те навсякъде се натъкват на препятствия.

Всеки орган представлява преграда и задържа хода им. Тогава те наблягат, блъскат се и се трият в препречващия пътя им орган и чрез това предизвикват горещина в него, дори го рушат, когато не им се даде изход и не бъдат изведени.

Съобразно частта на тялото, у която наблягат ферментиращите вещества, имаме стомашни, белодробни, чернодробни, сърдечни и други болести. Коя част ще бъде засегната в даден случай, зависи от пътя, който следват ферментиращите вещества, а той, от своя страна, - от мястото и начина на предходното отлагане.

По-късно ще поясня как се отпушва запушената кожа. Сега ще разгледаме едно друго явление. Преди да се яви разгорещяването, при всеки случай няколко дни, седмици или месеци по-рано забелязваме друг един процес, привидно противоположен на гореописания - мръзнене.

Пояснението на последното е много просто. То се явява, щом отлагането дотолкова се е увеличило, че кръвта не е в състояние да прониква достатъчно до външните части на тялото. Тогава тя нахлува към вътрешността, където се развива голяма горещина.

Това отлагане трае у едни повече, у други по-малко, окато настъпят гореспоменатите причини: промяна на времето, външно разтърсване или духовни вълнения, което карат отложените вещества да ферментират.
Отлагането на тези вещества предизвиква разстройства в кръвообращението и храненето.

Кръвоносните съдове, и то най-важните им разклонения, се задръстват, така че кръвта не успява да проникне във външния пласт на кожата. Ето защо краката и ръцете изстиват и тялото започва да мръзне.

Така че мръзненето е предходен стадий на придружената от разгорещяване треска и ние бихме сторили голяма грешка, ако го отминем без внимание.

Подложим ли се на целесъобразно лекуване, треската не смогва да се развие напълно и изчезва още в зародиш.

Когато говорих за същността на ферментацията, казах, че при всяка ферментация се образуват микроскопични растителни организми, наречени бацили. Същото, разбира се, става и при треската.

С това се разрешава по най-прост начин така много обсъжданият бацилен въпрос. Щом отложените в Корема вещества започнат да ферментират, бацилите се появяват. Те са продукт на ферментацията и изчезват също от само себе си, щом ферментацията престане и тялото оздравее, т.е. щом ферментацията бъде върната назад.

ТАКА ЧЕ ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ С БАЦИЛИ ПО НЯКАКЪВ ТАЙНСТВЕН ПЪТ БЕЗ ПРИСЪСТВИЕ НА ЧУЖДИ ВЕЩЕСТВА В ТЯЛОТО И ДУМА НЕ МОЖЕ ДА СТАВА.
Ето защо същественото при лекуването е не да се унищожават бацилите, а да се отстранят причините за ферментацията - чуждите вещества.

Заедно с тях изчезват от само себе си и паразитите, които плашат милиони хора. По-късно ще говоря подробно за опасността от зараза. Няколко примера ще ви пояснят по-добре тези твърдения.
Представете си една стая, която не се чисти -седмици, при все че в нея всекидневно се натрупва нечистотия.
Скоро се зараждат всевъзможни паразити за миг, които безпокоят жителите на стаята, и те ще следят как да ги унищожат. Опитат ли се обаче да сторят това по общоприетия начин - чрез отрова, те наистина успяват да унищожат голяма част от тях, но това не довежда до трайно облекчение, понеже самата нечистотия е източник на паразитите и броят им започва да расте.

Съвсем друг би бил резултатът, ако се отстрани веднага нечистотията. Постъпим ли по същия начин с тялото - пречистим ли го, ние го освобождаваме завинаги от бацилите.

Друг пример.
Представете си едно блато в средата на лятото. Всеки знае колко много комари се въдят в него. Всички бихте се съгласили, че е неразумно да се опитваме да унищожим комарите с отрова. Ще унищожим милиони, обаче други милиони ще се развият на тяхно място, понеже самото блато е техен източник. Така че единственият разумен изход е да премахнем самото блато.

Известно е, че по сухите височини комари не се въдят. Опитаме ли се да съберем голямо количество комари и да ги поставим на някоя суха височина, ще видим как те скоро ще се устремят към блатата, понеже сухотата е техен гроб.

Следният пример още по-добре ще ви изясни това.
Всички знаете, че родината на най-силните месоядни и лешоядни животни са тропиците, където в противовес на студения пояс слънчевата топлина е най-силна и животът най-буен. Колкото и да се опитваме да унищожим тези животни, техният брой непрестанно се попълва. Ясно е, че те виреят само там, където благодарение на по-буйния живот на природата гниенето е най-усилено.

Ако природата сама не ги създаваше, лешовете на умрелите животни биха останали неизядени, биха овонили въздуха и биха направили невъзможен всякакъв живот.

Това показва защо най-силните месоядни и лешоядни животни живеят именно в тропиците, а не в студения пояс, където едва вирее еленът, който се храни с тревица и мъх.

Така че искаме ли да унищожим месоядните и лешоядните животни в тропиците, ще успеем само когато премахнем условията на съществуването им - голямото количество живеещ там дивеч.
Всички други средства са безполезни.
КОЛКОТО ПО-МАЛКИ СА ПАРАЗИТИТЕ, ТОЛКОВА ПО- ТРУДНО Е ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ. ГОРЕКАЗАНОТО ВАЖИ И ЗА БАЦИЛИТЕ. ИСКАМЕ ЛИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ, НЕ ТРЯБВА ДА ПРИБЯГВАМЕ ДО ЛЕКАРСТВА С ЦЕЛ ДА ГИ ИЗТРОВИМ, А ДА СЕ ПОСТАРАЕМ ДА ПРЕМАХНЕМ ПРИЧИНАТА НА ТЯХНАТА ПОЯВА - ДА ОТСТРАНИМ ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА В ТЯЛОТО.

Поясних чрез пример как постъпва природата в голям мащаб. По същия начин постъпва тя и в малък, понеже законът е същият. Изключителни закони за болестите няма. Както паразитите, комарите, месоядните и лешоядните животни виреят само там, където има благоприятна почва и без нея изчезват, така и треската е невъзможна, без да има в тялото чужди вещества.

Само там, където има такива вещества, те могат, както казах, да започнат да ферментират по силата на някаква подбуда. Този процес нарекохме треска.

ЩОМ ЗНАЕМ ЩО Е ТРЕСКА, ЛЕСНО ЩЕ НАМЕРИМ И НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО Й.
Запушената кожа, върху която наблягат ферментиращите маси, трябва преди всичко да се отпуши, а това става, като се предизвика изпотяване.

В момента, в който започне изпотяването, ферментиращите вещества намират изход и напрягането и горещината намаляват.

С изпотяването обаче не е отстранена главната причина на болестта, понеже ферментацията обикновено засяга само част от отложените в тялото вещества. Останалите, които са в покой и чието количество се увеличава от нови утаявания, съставляват един източник на треска, откъдето при сгоден случай се зараждат нови трескави процеси. Така че е необходимо да отстраним тези здраво заседнали в организма вещества. Това се постига чрез моите отвеждащи коремнообтривни и обтривноседящи бани, които ще опиша по-късно. Те подвикват тялото да прогони по естествен начин отложените в него чужди вещества.

ПРИ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОРГАНИЗМА ТРЯБВА ДА СЕ ОТСТРАНИ ВСИЧКО, КОЕТО СПИРА РАБОТАТА МУ.
Болният трябва да почива и да не се възбужда чрез четене, разговор и др. Дори уличният шум да се избягва и стаята през деня да е малко затъмнена, обаче да позволява обилен достъп на чист въздух.

Едва когато голяма част от чуждото вещество бъде прогонено, изчезва треската, а заедно с нея и болестта.
Нека скицираме гореказаното, за да извадим още няколко важни заключения.

У всички болни има изменения на естествените форми на тялото. Тези изменения са причинени от чуждото вещество. Присъствието му в тялото означава болест. Това са вещества, които тялото не използва и са натрупани поради недостатъчно и неправилно храносмилане.

ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА СЕ ОТЛАГАТ ПЪРВО БЛИЗО ДО ОТДЕЛИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ОБАЧЕ ЧРЕЗ ФЕРМЕНТАЦИЯ СЕ РАЗНАСЯТ ИЗ ЦЯЛОТО ТЯЛО.

Докато отделителните органи успяват да отстранят част от чуждите вещества, телесното състояние е поносимо. Обаче спадне ли дейността им, явяват се по-значителни разстройства.

ОТЛАГАНЕТО НА ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА НЕ Е БОЛЕЗНЕНО, ПОНЕЖЕ Е, ТАКА ДА СЕ КАЖЕ, ЛАТЕНТНО, ХРОНИЧНО И ОСТАВА ДЪЛГО ВРЕМЕ НЕЗАБЕЛЯЗАНО.

Причинените от това отлагане болестни прояви наричаме безболезнени, скрити. Всъщност те са тези, които наричаме хронични или дълготрайни.

ЧУЖДИТЕ ВЕЩЕСТВА СА РАЗЛОЖИМИ - ЗАГНИВАТ.  ТЕ СА СЪЩЕСТВЕНАТА ПРИЧИНА НА ФЕРМЕНТАЦИЯТА И ПОЧВАТА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ РАЗВИВАТ БАЦИЛИТЕ.

Ферментацията започва в корема, където се отлагат по-голяма част от веществата, обаче бързо се разпростира нагоре. Състоянието на болния се променя, явяват се болки и треска. Тези болестни прояви наричаме болезнени. Това са острите възпалителни болести.

ОТ ВСИЧКО ТОВА ПРАВИМ СЛЕДНОТО ВАЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИМА САМО ЕДНА БОЛЕСТНА ПРИЧИНА, САМО ЕДНА БОЛЕСТ, ИЗРАЗЕНА В РАЗЛИЧНИ ФОРМИ. СТРОГО КАЗАНО, ИМА НЕ РАЗЛИЧНИ БОЛЕСТИ, А РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ЕДНА И СЪЩА БОЛЕСТ.

Изключение са само външните наранявания, натъртванията, които всъщност не са болести и не попадат под закона за единния произход на болестите. Тях ще разгледаме в третия раздел на книгата.

ТАКА ЧЕ ОСНОВАТА НА МОЕТО УЧЕНИЕ Е ЕДИНСТВОТО НА БОЛЕСТИТЕ.
Очертах пътя, който ме доведе до убеждението, че всъщност има само една болест. Така чрез изследване и заключения открих един закон който е от капитално значение за лекуването на болестите. Сега ще се опитам да докажа истинността му чрез факти.

Съвременното природознание признава само един начин на доказване, с който и аз ще си послужа - опита. В случая той се състои в еднообразното лекуване на всички болести. Щом то е успешно, трябва да са верни и заключенията ми.

Разбира се, че е невъзможно сред такова многолюдно събрание пред вашите очи да излекувам болни от различни болести, след като ги прегледам и установя състоянието на организма им, степента и вида на облагането, измененията на формите на тялото и т.н.
Тук мога само да проследя с вас развоя и лекуването на някои от най-опасните болести, като изтъкна, колкото е възможно, повече случаи от практиката си. Надявам се по този начин да мога да ви изясня напълно единния произход на болестите. Ще започна с така наречените детски болести.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ-Луи Куне

При днешното раболепно подчинение на авторитети и безкритично възприемане на многото нелепици, които ни се поднасят под етикета „култура", не е странно, че очебийни истини, с каквито са осеяни от край до край съчиненията на Куне, биват отминавани с пренебрежение.

Ние сме така механизирани в съвременния изкуствен живот, че дирим истината там, където я няма - зад заслепяващия блясък на сложни апарати и зад гръмките фрази и недостъпните названия. Ако Куне бе дипломиран учен, участта на учението му за болестите несъмнено щеше да е по-завидна, той отдавна щеше да се наложи в лекарския свят, поне що се отнася до „чуждите вещества", до замърсяването на организма като една от съществените причини за заболяването.

Горната забележка смятам за необходима, за да не попадне читателят в предразсъдъците и в прибързаните критики, които се сипят върху учението на Куне. Когато го преценяваме, не трябва да съдим по неумелите опити на стигнали до гроба болни. Лекомислено е да приемаме за недостатък на едно учение това, за което е виновна само личността, неумееща да си служи с него. Нима обстоятелството, че неопитни стават жертва на сериозни възпаления и разстройства вследствие продължително и неумело излагане тялото си на слънчевите лъчи, говори във вреда на слънцелекуването?

Законите на природата са едни и същи навсякъде и за всекиго. Не са те тези, които се съобразяват със състоянието и особеностите на организма ни. Напротив, ние трябва добре да ги проучим и преценим, преди да пристъпим към използване лечебните сили на природата. Само по пътя на сигурната себепреценка и умелото използване на лечебните закони и при наличността на един жизнеспособен организъм можем да разчитаме на успешни и трайни лечебни резултати.

Необмислените случайни опити сигурно завършват с неуспех и разочарования и, разбира се, хвърлят сянка върху това, което трябва да разглеждаме само като истина, като изходна точка на постъпките си.

С това съвсем не искам да изтъкна теорията на Куне като изчерпваща сложния въпрос за появата и лекуването на болестите. Всеки от представителите на природния лечебен метод, между които Куне заема несъмнено завидно място, е съумял да го изследва само отчасти. Задоволителен поглед и правилна преценка върху природния лечебен метод в досегашното му развитие можем да имаме само когато проучим всички съставляващи го лечебни методи. Във всеки от последните, доколкото почива на природни закони, има нещо ценно. Методът на г-н Куне е само звено от общата верига. Колкото и да е „ненаучен" според тези, които съдят за научността на дадена теория по броя на томовете и формулите, той има утвърдено място в лечебната съкровищница.

eXTReMe Tracker