|
Share

Обичайните названия на болестите, с които си служи медицината, нямат значение за онези, които са вникнали в същината на учението ми. То не познава специални болести на външни или вътрешни органи, нито си служи с прикриващия латински език на медицината, а почива на неоткритите досега вечни закони на природата.

Ние можем да усъвършенстваме парната машина, но не и парната енергия. Същото е и с моя лечебен метод. Неговата основа е непоклатима, обаче формата му може да се мени. Непознатият досега вечен закон за единството на болестите най-после проблесна сред мрака на страданията.

Както хилядите лампи на големия град стават излишни, когато слънцето изгрее, така и разбиращите новата лечебна наука не се нуждаят от многобройните наименования на болестите и от лекарствата, с които си служи медицината.

Луи Куне

ГЛАВОБОЛИЕ, МИГРЕНИ, ТУБЕРКУЛОЗА И ВЪЗПАЛЕНИЕ НА МОЗЪКА

На пръв поглед изглежда странно, че съчетавам в едно заглавие няколко строго разграничени и според възгледа на медицината нямащи нищо общо помежду си болести.

Казах, че сме свикнали да търсим източника на болестта там, където усещаме болки. Особено при главоболието този възглед се оказва напълно заблуден. Гнездото на болестите е коремът. Чрез науката за лицеизраза можем да предвидим болестите на главата дълго преди те да са се развили. Опитът показва, че мигрените се явяват при левостранно облагане на тялото с чужди вещества, когато те стигнат до мозъка. По-тежките болести на главата, като възпалението и туберкулозата на мозъка, предполагат и известно гръбно облагане. При всички болести на главата наблюдаваме разстроено храносмилане, изразено под формата на запичане и втвърдяване на корема. Често се явяват и хемороидни възли главно в областта на корема. Такива намираме дори у децата. Понякога тези възли в корема изчезват внезапно и болният започва да се оплаква от главоболие. Опитният наблюдател в такива случаи не може да не забележи известни промени във формата и вида на главата. Възлите в корема са минали в главата в намален, но сбит вид. У много болни можем да ги напипаме по двете страни на тила, непосредствено под главата.

Тялото невинаги успява да придвижи чуждите вещества, от които се състоят тези възли, към главата. Ако ферментацията е слаба, болестните вещества се отлагат по пътя към главата, т.е. по шията, под ръцете и по гърдите. Това придвижване на чуждите вещества не трябва да си въобразяваме, в смисъл че самите възли минават от корема в главата. Подчиняващи се на законите на ферментацията в организма, чуждите вещества, съставляващи възлите, се устремяват към краищата, в случая към главата. Щом при благоприятно стечение на обстоятелствата отложените в главата чужди вещества се втвърдяват и отново образуват възли, настъпва обикновено състояние, което медицината нарича туберкулоза на мозъка. Докато по-рано се срещаха хемороиди и възли само в областта на корема и слабините, сега срещаме такива и в мозъка. Опитът, който съм извлякъл от лекуването, потвърждава истинността на казаното. Щом успеем чрез водни бани да стопим възлите в мозъка, забелязваме, че подутините по главата изчезват и отново се явяват възлите в корема. Главоболието изчезва напълно едва когато успеем да стопим и тях и да прогоним чуждите вещества. От казаното не трябва да заключаваме, че във всички случаи хемороидните възли съставляват предразположение към главоболие, или не всяка хемороидна болест непременно трябва да бъде последвана от такива. Мнозина страдат от хемороиди, без да имат главоболие. Това се обяснява с нееднаквостта на облагането на различните организми.

При предно и странично облагане хемороидните бъзли не стигат до главата, а се отлагат по шията и дробовете. Тези случаи са по-лесно излечими, отколкото случаите, при които възлите са придружени от гръбно отлагане. Чрез науката за лицеизраза можем отрано да доловим пътя, по който чуждите вещества ще се придвижат към главата. Щом чуждите вещества не срещнат препятствие и се отложат в мозъка, имаме вече предразположение към мозъчно възпаление. Когато обстоятелствата се стекат благоприятно и настъпи внезапно преобразуване (ферментация) или стопяване на чуждите вещества, съставляващи бъзлите, около тях се разбива треска. Това състояние медиците наричат възпаление на мозъка и са безсилни пред него с целия си арсенал от лекарства. От казаното прозира връзката между болестите на главата и тези на корема. Твърдя, че не само за туберкулозата и възпалението на мозъка, но и за всички болести на главата -до най-слабото главоболие, причината е коремът, с тази разлика, че слабото главоболие е придружено от по-слабо храносмилателно разстройство. То обикновено е преходно.

Моите лечебни средства действат най-ефикасно именно при болестите на главата, мигрените, главоболието, възпаленията и туберкулозата на мозъка. Всички тези болести имат обща, произхождаща от Корема причина. Ако това не бе истина, те не биха изчезнали така скоро, щом болните ми започнат да правят отводните бани и да спазват диетичните ми предписания. Лечебните ми успехи се дължат на това, че лекуването засяга корените на болестта.

Имал съм случаи, при които главоболието и мигрените изчезват за продължително време само след една охлаждаща баня. Много госпожи с благоприятно облагане, на които съм предричал такъв бърз успех, посрещнаха думите ми с недоверчива усмивка, за да се убедят още след първата баня доколко съм бил прав.

Стари болести на главата, причинени от сериозно облагане, не могат да се излекуват така скоро. При лекуването чуждите вещества се придвижват към корема, следствие на което главоболът се възвръща от бреме на време. Той понякога се явява и вследствие на самите бани, понеже веществата по пътя към корема наблягат върху нервите.

Следният случай от лечебната ми практика потвърждава казаното.

Болният според лекарите страдаше от туберкулоза на мозъка. Той прибягнал до всевъзможни лекувания, без да намери подобрение. Напротив, състоянието му се влошило. По-рано страдал от силен главобол, който бил потушаван чрез лекарства, докато накрая станал непоносим и постепенно се превърнал в туберкулоза на мозъка.

В това безнадеждно състояние болният дойде при мен. Храносмилането му, разбира се, бе разстроено до крайност. Той трябваше да прави всеки ден по няколко бани, да пази диета и да се стреми да предизвика изпотяване. Преходните лечебни кризи бяха неизбежни. Те често се явяваха, когато се стапяха възли. След кризите болният се чувстваше извънредно добре. Туберкулозата на мозъка изчезна напълно след двумесечно лекуване.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ-Луи Куне

При днешното раболепно подчинение на авторитети и безкритично възприемане на многото нелепици, които ни се поднасят под етикета „култура", не е странно, че очебийни истини, с каквито са осеяни от край до край съчиненията на Куне, биват отминавани с пренебрежение.

Ние сме така механизирани в съвременния изкуствен живот, че дирим истината там, където я няма - зад заслепяващия блясък на сложни апарати и зад гръмките фрази и недостъпните названия. Ако Куне бе дипломиран учен, участта на учението му за болестите несъмнено щеше да е по-завидна, той отдавна щеше да се наложи в лекарския свят, поне що се отнася до „чуждите вещества", до замърсяването на организма като една от съществените причини за заболяването.

Горната забележка смятам за необходима, за да не попадне читателят в предразсъдъците и в прибързаните критики, които се сипят върху учението на Куне. Когато го преценяваме, не трябва да съдим по неумелите опити на стигнали до гроба болни. Лекомислено е да приемаме за недостатък на едно учение това, за което е виновна само личността, неумееща да си служи с него. Нима обстоятелството, че неопитни стават жертва на сериозни възпаления и разстройства вследствие продължително и неумело излагане тялото си на слънчевите лъчи, говори във вреда на слънцелекуването?

Законите на природата са едни и същи навсякъде и за всекиго. Не са те тези, които се съобразяват със състоянието и особеностите на организма ни. Напротив, ние трябва добре да ги проучим и преценим, преди да пристъпим към използване лечебните сили на природата. Само по пътя на сигурната себепреценка и умелото използване на лечебните закони и при наличността на един жизнеспособен организъм можем да разчитаме на успешни и трайни лечебни резултати.

Необмислените случайни опити сигурно завършват с неуспех и разочарования и, разбира се, хвърлят сянка върху това, което трябва да разглеждаме само като истина, като изходна точка на постъпките си.

С това съвсем не искам да изтъкна теорията на Куне като изчерпваща сложния въпрос за появата и лекуването на болестите. Всеки от представителите на природния лечебен метод, между които Куне заема несъмнено завидно място, е съумял да го изследва само отчасти. Задоволителен поглед и правилна преценка върху природния лечебен метод в досегашното му развитие можем да имаме само когато проучим всички съставляващи го лечебни методи. Във всеки от последните, доколкото почива на природни закони, има нещо ценно. Методът на г-н Куне е само звено от общата верига. Колкото и да е „ненаучен" според тези, които съдят за научността на дадена теория по броя на томовете и формулите, той има утвърдено място в лечебната съкровищница.

eXTReMe Tracker