|

Суровоядство

Share

§ 11. Детоксикация — НАЧАЛО омоложения
Через две - три недели после перехода на сыроедение у человека наступает детоксикация: болит голова, человек может чувствовать недомогание, слабость, могут появиться кожные высыпания, стоматиты, повысится давление или температура, возникнуть кишечное расстройство, боли в различных частях тела, рвота.

продължава>

Share

В книге рассказано о фантастических результатах сыроедения, приведены механизмы объясняющие феномены поразительного оздоровления, излечения от всевозможных неизлечимых болезней, приведены случаи омоложения глубоких стариков с превращением их в молодых людей и даже юношей.

продължава>

Share

Тук той се спира и на хранителната левкоцитоза (увеличаването на белите кръвни телца при болестни състояния), развиваща се при ползване на готвена храна, като при поемането й белите кръвни телца от шест - седем хиляди на 1 кв. мм в разстояние само на 30 минути след нахранване нарастват до трийсет хиляди, което не се получава при консумирането на суровата храна.

продължава>

Share

Като се добави и мръсният градски въздух, всеки може да си представи колко затруднена е работата на дробовете. Резултатът от лошия въздух в дробовете е некачествена кръв. Това е една от най-обикновените причини в света на цивилизацията за замърсяването  и влошаването на соковете на организма, и за тяхната  непълноценност.

продължава>

Share

ВМЕСТО УВОД
Лидия Ковачева е още едно потвърждение на Исусовото прозрение, че никой не е пророк в собственото си отечество. Ако се беше родила в нормална страна, в която на родолюбците поне не се пречи и в която най-висшите държавни отличия не се дават на престъпници, на нейно име щяха да бъдат кръщавани улици и училища, а делото й щеше да бъде оценено като национално богатство.
Лидия Ковачева нямаше нужда от всичко това. С начина си на живот тя даде пример как „всеки човек може да изпълни своя век" и можеше да го прехвърли, ако мозъкът й не бе отровен от човешкото нещастие.

продължава>

eXTReMe Tracker