|
Share

ДВОЙНИКЪТ НА РЪЦЕТЕ

Ако разгледате ръката на човека като ясновидец, около нея ще забележите една светла, подвижна ръка, която представя двойник на физическата. Докато двойникът на човешката ръка действа правилно, и физическата ръка е нормална.

Осакати ли се нещо двойникът, и физическата ръка се осакатява. 86-75

УСТРОЙСТВО НА РЪЦЕТЕ

Ръцете на хората са различно устроени. 61-266
Тъй както е създадена човешката ръка, тя има едно отлично устройство. 41.35-14
Цялата ръка може да я разделим на три части: китката представлява умствения човек. Това е духовният човек. От лакътя надолу, тази част на ръката представлява чувствения човек. Значи чувствата играят най-важна роля. Някои баби мерят с лакътя; всяка една мярка включва чувства и мисъл. От лакътя нагоре – тази горна част на ръката представлява физическия човек. Никога с горната част на ръката не се мери. 120-92
Китката представлява интелектуалната страна на човека! 41.35-14
Ако вземете отношението между отделните части на ръката 35:27:19, т.е. дължината на рамото до лакътя, от лакътя до китката и дължината на китката, виждате една несъразмерност, която води до разочарования. Който има тези числа на ръката си, започва добре своите работи, но като дойде към средата или края, става нещо особено и той не дохожда до никакви резултати. Накрая работата се разваля. Това се дължи на числото, което действа на физическия свят. Числото 35 дава сбор 3+5=8 ;то е пасивно число. Обаче числото 27, сумата на което е 9, е активно число, поради което уравновесява силите на числото 35 .
Дължината на китката, 19 см, показва, че и лицето на този човек е дълго.
Дългото лице изразходва повече енергия, отколкото придобива. Такива хора са припрени, самообладанието им е слабо. Те трябва да правят големи усилия, за да се владеят. От тях се иска въздържание, за да уравновесяват органическите сили, които работят в тялото им. 82-92
Ако китката на ръката е добре развита, значи мозъкът е добре развит. 120-93
Волята е създала горната част на ръката. 90-1 18

ВИДОВЕ РЪЦЕ

Вие разглеждали ли сте ръцете, за да видите, че всички ръце не са еднакво устроени. Онези хора, които обичат удоволствията, които обичат да похапват, да си попийват, да говорят за кокошчици, за патици, за ядене, за пиене, техните ръце са дебелички и много добре устроени. А онези хора, които са сатурнови типове, т.е. критици, които не могат да видят нищо хубаво в света, а виждат само лошото, те имат дълги, сухи, кокалести пръсти, с възли. Те казват: дълги ни са пръстите. Не дълги са само, но и кокалести. За такъв човек казват: той е цял светия. Не само че не е светия този човек, но е голям критик. Лошото не е в това, че е критик, но човек трябва да бъде разумен критик. И всяко нещо, за което той се изказва, не трябва да го говори от злорадство. 10.7-2

Има ръце, които дават, но има такива, които приличат на октопод, смучат. Достатъчно е да хванете ръката на човека, да познаете какви сили се крият в него. Има хора добри, магнетични, добре разположени. Като хванете ръката на такъв човек, изпитвате приятност. Той дава нещо от себе си. 82-79

ПОРИ НА РЪЦЕТЕ

Ако ръката е добре оформена и порите на кожата ù са правилни.
Наблюдавайте порите на кожата, да видите каква форма имат. Едни от тях са четириъгълни, други – петоъгълни, шестоъгълни и т.н. 86-69

НОРМАЛНИ РЪЦЕ

Като говорим за ръката, ние разглеждаме нормалната здрава ръка, а не анормалната, болна, патологична ръка. Като изучавате всеки пръст поотделно, както и в зависимост от цялата ръка, виждате, че съществуват известни математически отношения, които показват дали ръката е нормална. Ако ръката е нормална, човек е до известна степен правилно развит. 86-64

При изучаване на ръката трябва да знаете нормалната големина на ръката, на пръстите и оттам да съдите за аномалиите, които се явяват в различните ръце. 86-65

И в ръцете има известно отклонение. 68-215

Човек трябва да работи много върху себе си, за да създаде нормална ръка. Ръката на човека още не е завършена. Даже и най-хубавата ръка има известни недостатъци. 86-66

ДЯСНА И ЛЯВА РЪКА

Човек има дясна и лява ръка, които вършат специфична служба. 38-85
Туй, което ние виждаме в нашия организъм: лява ръка, дясна ръка, това са проекции от Духовния свят, проекции на сили, които работят и се изявяват на физическия свят в една или друга форма. Моята ръка например е сгъстена сила. 43.4-13

Двете ръце на човека са се образували при различни условия: дясната – при инволюцията на човека, а лявата – при еволюцията. Значи когато човек е слизал от невидимия сват, по-голямата част от енергията е минавала през дясната му ръка. Обаче тази енергия първо е минала през лявото полушарие на мозъка, после – през сърцето и най-после – през ума. 73-43

Аз пък се интересувам, кога е създаден моделът на твоята ръка... За да се създаде твоята ръка, нужни са били четири милиарда години... Това е написано на дясната ти ръка. Като вземеш лявата ръка, там пък е написано какво трябва да правиш. 34-221

Днес човек работи повече с дясната, отколкото с лявата ръка. Било е време, когато човек е работил повече с лявата ръка. Всяка ръка е на мястото си, но се различават само по посоката на движението си: лявата ръка се движи към центъра на Земята, а дясната – към центъра на Слънцето. Лявата ръка се движи в гъстата материя, в големите противоречия на живота, в тъмнината; дясната ръка се движи в рядка материя, при добри условия в светлината на живота. 38-85

Ако пипнете ръката на някого и усетите, че е студена, казвате, че кръвообращението на този човек не става правилно. Ако цветът на ръката е жълтеникав и вените силно издути, вие веднага се произнасяте, че ръката е на стар човек. Това не е наука. Важно е да определите колко енергия изтича от тази ръка и колко се възприема. Който има издути вени на ръцете си, той се намира под голямо напрежение, очаква нещо. Ако е стар, той очаква да дойде някой млад, да му предаде службата си. Издутите вени на ръката показват, че човек иска да даде нещо. Ако вените са хлътнали навътре, човек няма какво да дава. 37-70

Каквото и да прави, човек трябва да сменя ръцете си, ту дясната, ту лявата. 56-29

Всяка посока, всяко направление оказва специфично влияние върху човека. Ако някой ви хване с лявата си ръка, той ви предава чувства; хване ли ви с дясната ръка, той ви предава мисъл. Обаче ако ви хване с двете си ръце, той едновременно ви предава и чувства, и мисъл. 33-16

Следователно, ако се докоснете до лявата ръка на човека, вие се свързвате с любовта, от която соковете на живота започват да текат и към вашето сърце. Ако се докоснете до дясната ръка на човека, вие се свързвате с мъдростта, която внася нова светлина, нови идеали във вашия ум. 15-50

„Показа им ръцете си.” Как мислите, коя ръка е показал Христос, дясната или лявата? По този въпрос досега има спор. Аз мисля, че Той е показал лявата си ръка. Лявата ръка е царската ръка. Тази ръка дава разпорежданията, като царица, а дясната служи, изпълнява, затова е по-развита. Мнозина казват: Какво може да направи лявата ръка? – Много може да направи тя. Привидно дясната ръка върши много работи, но по-важна е лявата, която издава заповедите. Лявата ръка стимулира, а дясната изпълнява. В живота важни са стимулите. 15-49

Особено красива и интересна е лявата ръка. От нея изтича нещо хубаво. 15-49

Като се каже женска ръка, пред очите на учения човек се разкрива цял свят – възвишен, Божествен свят, на който лявата ръка е изразител. Този свят свързва човек с Любовта. 15-49
Всяка сутрин, в продължение на един месец, наблюдавайте лявата, т.е. царствената си ръка, без да я критикувате. Пожелайте дълбоко в душата си тя да се оформи. Ако това не може да стане в кратко време, пожелайте да я видите поне насън, да знаете как да я коригирате. 15-70

Като се каже мъжка ръка, пред учения се разкрива друга страна на Божествения свят – светът на мъдростта, чийто изразител е дясната ръка. 15-50

Дясната ръка е на мъдростта, тя е създадена за благословение. Лявата ръка е на любовта, с нея човек помага на слабите и страдащите. Следователно, като поставим ръцете си над някого, чрез тях внасяме сила в него. Когато простреш ръцете си върху човека, ти можеш да отправиш към него всичкото благословение, а можеш да отправиш и всичкото проклятие в света. Ти може да бъдеш проводник на злото, но може да бъдеш проводник и на доброто. Чрез ръцете си можеш да опиташ всички добрини и всички злини. Преди да простре някой ръцете си, трябва да се запита: С ада ли съм свързан или с небето? Ако е свързан с ада, нека държи ръцете си на корема; ако е свързан с небето, нека простре ръцете си над бедните и страдащите, да им помага. 27-20

Питам: Защо сегашните хора се поздравяват с дясната, а не с лявата ръка? В лявата ръка, в лявата страна на човека е скрито всичкото му богатство, всичкият му капитал, който трябва да се пази. В такъв случай дясната ръка на човека служи за охрана на това богатство. Тя го пази. Затова именно дясната ръка излиза налице, а лявата се крие. С дясната ръка се поздравяват грешните хора, а с лявата - праведните. С десницата си Бог хваща грешните хора. Един ден, когато човек стане праведен, с лявата си ръка ще хваща, ще поздравява.
Човек подава едната си ръка само когато иска да спаси някого. Разбойникът също тъй хваща с една ръка. Когато приятел хване едната ти ръка, и това има своите причини. Как ще се поздравяват хората в бъдеще? В бъдеще умът, сърцето и душата на човека трябва да взимат участие в поздравленията на хората... Значи в бъдеще хората няма да се поздравяват с ръкуване. Защо?
Защото Любовта изключва всякакво докосване, всякакво пипане... За да пипне някой Любовта, ръцете му трябва да бъдат абсолютно чисти, да не остане нещо от тях върху нейната дреха. 16-167

ГОЛЕМИ РЪЦЕ

Ако ръцете на човека са чрезмерно големи, това е някаква аномалия. 97-32

МАЛКИ РЪЦЕ

Малката, но добре оформена ръка показва, че умът се проявява добре.
Умът работи с малко материя. Човек с такава ръка е интелигентен. Ако ръката е малка и не добре оформена, това показва бедност, умствени лишения на човека. 83-283

ДЪЛГИ ИЛИ КЪСИ РЪЦЕ

Дължината на ръката от китката трябва да бъде една десета от ръста на човека. 4-153

Колко са дълги ръцете ви, също не знаете. Някой път ръцете са по-дълги. Това показва, че в миналото дедите и прадедите на този човек са обичали да пооткрадват. Ако ръцете са по-къси от нормалната мярка, дедите и прадедите на този човек са обичали да убиват. Следователно желанието им да пооткрадват или да убиват продължава да живее и по-нататък. Туй е констатирано в живота: у всички убийци ръцете са къси и дебели, а у всички крадци ръцете са дълги. Аз обяснявам това със следния факт: крадецът като проектира ума си с цел да бръкне в някой джоб, кръвта почва да циркулира по-усилено в ръката му и тя израства повече. Това е вярно само една трета от истината. Защото дългите ръце показват сръчност, енергичност. Тъй щото, ако главата на този човек е правилно развита, желанието му да пипа, да пооткрадва, се е превърнало на сръчност и труд. Въобще дължината на ръцете показва активност, енергичност. Когато главата не е добре развита, тогава такъв човек обича да пипа, както дядо си.
Дебелата ръка говори за склонност към убийство. Всички свирепи животни имат силно развити мускули. Обаче не всяка дебела ръка е престъпна. Престъпна ръка ние считаме деформираната. Тя не е съразмерна с другите части на тялото.

Когато ръката е несъразмерно дълга, тя е деформирана. 75.4-294

Ако от ред поколения насам някой човек е бъркал в чужди каси и джобове, в този живот той ще се роди с дълги ръце и пръсти. Които не разбират , значението на дългите ръце те мислят, че са признак на голяма сръчност. 55-321

Забелязано е, че ръцете на крадците и престъпниците са дълги. Това удължаване е физиологически процес, резултатът на постоянната мисъл в тях да проточват ръцете си, да вземат нещо. 68-324

Който има дълги ръце, обича да взима чуждото. Той си проточва ръцете там, дето не трябва. 87-33
Видиш ли човек с дълги ръце и дълги пръсти, това показва, че той обича да попипва. Казват за някого: Длъжка му е ръката. Обаче за цигуларя е добре да има дълга ръка. Къса ли е ръката, не е добре за него. 68-26

Забелязано е например, че ръцете на крадците са дълги, а на убийците – къси. Не правете общи заключения, че който има дълги ръце, той е крадец, или който има къси ръце, е убиец. Аз само изяснявам закона. Ако признакът, че някой човек е крадец съществува не само на ръцете, но още и на главата, и на лицето му, тогава само може да се каже с положителност, че той е крадец.
Причината за продължение ръцете се дължи на факта, че той дълго време е проектирал своята мисъл към ръцете си, вследствие на което в тази част именно е прииждала повече кръв. Ако крадецът, без да знае законите, е могъл несъзнателно да продължи своите ръце, защо гениалният човек със своето знание и усилие на волята да не може да продължи един от своите пръсти. 13-101

ШИРОКИ РЪЦЕ

Широчината на ръката се определя от широчината на мозъка. По широчината на ръката се познава още здрав ли ще бъде човек, или не. 82-74

ГОРНА И ДОЛНА СТРАНА НА РЪЦЕТЕ

Като разглеждате двете ръце на човека, виждате, че не са еднакви: дланта на едната ръка е мека, а другата твърда, корава. Същото се забелязва и в горната част на ръцете: едната е по-гладка, а другата – по-космата и твърда, груба. Щом кожата на ръцете не е еднаква, това показва, чела; възприятията на човека не са еднакви. 92-44

Горната, космата част на ръката е положителна, а вътрешната, гладката част на ръката е отрицателна. 76.4-71

Като разглеждаме ръката на човека, виждаме, че горната част е космата – мъжки принцип, а долната гладка – женски принцип. Характерът на човека се познава по долната част на ръката, т.е. по жената, как тя се проявява в къщи.
Думата „мъж, мъжки принцип” подразбира свят, в който се събира потенциална енергия. Оттук тя се изпраща в женския или негативния принцип,да се обработва и пресъздава.25-17 1
Долната страна на ръката – дланта, е майката. Горната страна на ръката е бащата... Майката и бащата са Божествени съветници. 35.2-285


Каква трябва да бъде горната и долната страна на човешката ръка?
Грубите външни условия на живота огрубяват горната част на ръката. 68-1 15

Като наблюдавате ръката, спирате вниманието си и върху горната, и върху долната ù част. Горната част на ръката е мъжът в човека, а долната – жената. Следователно, ако искате да засилите мъжеството си, гледайте повече горната част на ръката си; ако искате да развиете нещо нежно, благородно в характера си, гледайте долната част на ръката си. Ръката има две лица: горно – космато, мъжко, и долно – гладко, нежно, женско. Значи жената се е освободила вече от космите си. Един ден, когато и мъжът ще се освободи от космите, ръката ще бъде гладка и отгоре, и отдолу. 86-74

Ако външната страна на ръката е груба, причината е в мъжкия принцип; ако долната част е груба, причината е в женския принцип. Груба ли е ръката от двете страни, и мъжкият, и женският принцип са огрубели. Хвани нежно ръката си и кажи и на двата принципа: Искам да се смекчите. Причината за грубостта е във вас. Отговорността лежи във вас, но аз плащам и за двамата. За да не фалира фирмата, трябва да подобрите характера си. След това хванете и двете си ръце, обърнете се към Бога с молба да внесе мекота в чувствата и светлина в мислите. Ако направиш това упражнение правилно, непременно ще усетиш малка промяна в мислите и чувствата си. Това са упражнения, които се правят във всяка езотерична школа. 68-1 15

Горната част на ръката отговаря на стомаха, благоутробието. Ако тази част на ръката е дебела, стомахът е добре развит. 120-93

Ако искаш да бъдеш мъжествен, гледай горната част на ръката си, а ако искаш да разрешиш нещо разумно,гледай вътрешната част на ръката си, тя е по-разработената част. 41.35-17

ТВЪРДИ ИЛИ МЕКИ РЪЦЕ

Каква трябва да бъде ръката на пипане? – Нито много мека, нито много твърда. 86-75

По ръката си може да познаете доколко сте свободни от влиянието на твърдата материя. Ако пипнеш ръката си и усетиш една вътрешна мекота и пластичност, ти си свободен от това влияние. Твоята ръка е магнетична, пълна с живот и енергия. Такава ръка излъчва нещо хубаво от себе си. Казваш: От работа ръката ми загрубяла. Има случаи, когато някой не работи, и ръката му пак е твърда, корава. Това показва, че Божественото не работи в него. Правилно е ръката отдолу и отгоре да бъде мека, а не мекушава. Такава ръка е магнетична. В нея магнетизмът замества течните вещества. 69-135

Като пипнете ръката на човека, вие познавате доколко е енергичен той. Меката, отпусната ръка говори за пасивност. Ръка с твърди, стегнати мускули говори за голяма активност и енергия в човека. Когато пипнете ръката на добре и правилно развит човек, вие усещате да излиза от нея приятна топлина. Такава ръка е мека, пластична, малко влажна и топла. Мускулите ù са яки, стегнати, но не корави' Ако ръката ви е студена и пръстите лесно изстиват, това показва, че кръвообращението ви не става правилно. 81-198

Мислят, че меката кожа на ръката е признак на мързел. Не е така. Мързеливият няма мека ръка. 69-41

Ако ви трябват работници, ще търсите хора с груби, корави, здрави ръце.
Ония, които имат меки, деликатни ръце, не са способни за работа. Когато човек работи, мускулите на ръцете му се свиват и разширяват, вследствие на което чрезмерно се развиват. 88-262

Ръката на някого е мекушава, на друг – твърда. Защо е така? Естеството им е такова. То си има своите причини. Който е под влияние на месечината, има мека ръка. Той си въобразява, че има на разположение къщи, ниви, слуги, които му прислужват. Той не обича да работи. Предпочита другите да работят за него.
Човек с груба, твърда ръка е егоист. Каквото направи, постоянно го споменава. Изкуство е да правиш ръката си и мека, и твърда, според случая. Ръката не трябва бъде нито много мека, нито много твърда – зависи от случая. Когато трябва да измъкнеш някого от кръчмата, ръката ти трябва да бъде твърда, да го разтърсиш и да му кажеш: Това място не е за тебе. Хайде да се върнеш вкъщи.
Любовта се предава чрез мекота, а знанието и мъдростта – чрез твърдост. Обаче има известно съчетание между любовта и чувствата, както и между знанието и мисълта. 34-65

МУСКУЛЕСТИ РЪЦЕ

Казвате: този човек има здрава, мускулеста ръка. Вие веднага вадите заключение, че той е силен човек. 55-54

ТОПЛИ ИЛИ СТУДЕНИ РЪЦЕ

Каква трябва да бъде ръката на питане? – Нито много гореща, нито много студена. Значи, по топлина и по мекота ръката трябва да бъде умерена. Като пипнете ръката, трябва да усетите мека, приятна топлина, която да изтича от самия човек. Такава ръка наричаме магнетична. 86 75

Човек трябва да има не само добре оформена ръка, но и мека, с приятна топлина. Пипне ли такава ръка, и най-големият скъперник отваря сърцето си и дава. 33-17 1

Ако пипнете ръката на човека, в когото мозъчните центрове са добре развити, ще усетите особена мека, приятна топлина. 82-74

Ръката на здравия човек не е нито много влажна и топла нито много суха и студена. И едното, и другото представят крайности Като пипнете ръката на здравия човек, усещате приятна хладина; от лявата му ръка се отделя слаба топлина. Обаче при най-малкото заболяване, физическо или психическо, тези течения се смесват в организма, вследствие на което се явяват различни неразположения: напрежение в слепите очи, зад ушите, в задната част на мозъка и т.н. 82-53

Всякога в ръцете си трябва да имате една малка топлинка. Ако я нямате в ръцете си, ще си създадете мисълта да придобиете тази топлинка. Вие ще я създадете мислено, като си казвате: В мене има една малка дисхармония, ще я поправя! Това показва, че в любовта сте сгрешили. 120-168

Ръцете трябва да имат приятна топлина, да не бъдат горещи, нито студени. 82-182

Пипнеш една гореща ръка, не ти е приятно, има нещо болезнено в този човек. Пипнеш друга ръка, приятно ти е – здрав е този човек. Някога ръката е гореща и суха или влажна. Това са човешки състояния. 69-40

Ако ръката ти е студена, това показва преобладаващо влияние на ума; ако е топла, преобладаващо влияние има сърцето; ако ръката ти е в движение, преобладаващо влияние има волята. 69-40

СУХИ ИЛИ ВЛАЖНИ РЪЦЕ

Като хващате ръката на своите познати, вие изпитвате приятно или неприятно чувство. Неприятното чувство се предизвиква от това, че ръката на някой човек е много суха или много влажна. 59-88

Някога ръцете изсъхват повече, отколкото трябва, а някога са много влажни. Организмът е здрав, когато ръцете не са нито много сухи, нито много влажни. Някога ръцете на човека са много грапави. Това се дължи на вътрешните стълкновения в организма. То е подобно на вълненията, които стават в моретата. Тогава повърхността на водата не е гладка. 68-57

Ръката на човек трябва да има приятна топлина, да не е нито много суха, нито много влажна. Голямата влага на ръката може да се уподоби на влажно време. Дойде ли до голяма влага, земеделецът е недоволен. Той е недоволен и от голямата суша. Следователно ако ръката на човека е много суха, това показва, че растителността в него е изложена на загиване. Човек трябва да наблюдава, да изучава състоянията си по температурата на ръката. Има една хладина на ръката, която е естествена. Това показва, че теченията на силите в организма стават правилно. Такъв човек обикновено е здрав. 59-88

Ръцете на някои хора изсъхват. Това не е добро. Крайното изсъхване на ръцете води към смъртта. Това показва отсъствие на жизнена енергия, на влага в организма. б9-131

Сухата и слаба ръка с дълги пръсти говори едно, а влажната и пълна ръка с къси пръсти говори друго. 82-73

Една сестра казва, че космичният Учител ù говорил. Гледам, ръцете ù сухи. Никакъв космически Учител не ù говори. Един брат казва, че живее в съгласие с великите идеи. И неговите ръце са сухи. И той се заблуждава. Той не подозира, че още на другия ден от астралния свят ще го обесят. 69-131

НЕЖНИ РЪЦЕ

Хора, които са крайни идеалисти, имат фини, тънки чувства. Ако идеализмът у тях води началото си от ред поколения, ръцете им са изтънчени, деликатни. Това показва, че изтичането и втичането на енергията от техния организъм става леко, без съпротивление. Ръцете на материалиста не са тъй деликатни, нежни. Който не разбира тия неща, като наблюдава и едните, и другите хора, ще каже, че това е игра на природата. Не, това са течения в природата, които имат своята разумна причина. 77.7-13

ЧУВСТВИТЕЛНИ РЪЦЕ

Забелязано е, че колкото по-чувствителен е човек, толкова по-лесно възприема трептенията на околната среда, на окръжаващите и според това може да се настрои хармонично или дисхармонично. Достатъчно е да тури той дясната си ръка под лявата на някой човек, за да възприеме състоянието му, мисълта му, дали е възходяща или низходяща; същевременно той може да определи и възрастта му. Причината за това се дължи на факта, че всеки човек според състоянието си образува около себе си специфична атмосфера, специфични трептения, които чувствителният веднага възприема. 87-216

Ако вашата ръка е станала толкова безчувствена, че като я похване някой, вие не усещате нищо, кой е виновен, аз или вие? Вие сте виновати. Но ако вашата ръка е толкова чувствителна, че още отдалеч усещате допиране, аз ли съм виновен? Казвате: Ама допря се до ръката ми. Не, не съм се допирал, но сте схванали допирането на моята мисъл. Значи вие сте станали толкова чувствителен, че казвате: Аз не мога да търпя хората. 75.2-215

ХАРМОНИЧНИ РЪЦЕ

Когато ръката е хармонична и съразмерна с другите части на тялото, тя показва добри чувства. 75.4-294

ДВИЖЕНИЕ НА РЪЦЕТЕ

Движението на ръката означава волев импулс. Ако това движение е правилно, то събужда красив подтик в човека. 51-207

Движенията на ръката оказват влияние върху мозъка, върху нервната система у човека. 51-205

Според езика на природата движението на цялата ръка означава едно нещо; движението на китката само – друго нещо, а движението ù от лакътя надолу – трето нещо. Движението на цялата ръка означава материалистическо състояние. Това показва, че материализмът взима надмощие у човека.
Движението на китката показва надмощие на умствения свят. Движението на ръката от лакътя надолу показва надмощие на Духовния живот. Значи, движението от лакътя надолу представя връзка между материалистическия и умствения живот. Духовният живот на човека уравновесява неговия умствен и физически или материален живот. Следователно има разлика дали човек свири с цялата си ръка, с китката си само или от китката надолу. Който свири с китката си само, той развива своя мозък; който свири с цялата си ръка, той развива главно стомаха си, но ако равновесието между стомаха и мозъка се наруши, човек започва да страда от главоболие. 21-182

Когато обича, човек движи ръката си по един начин; когато мрази, той движи ръката си по друг начин. 145-74

Когато поставите ръцете си напред с дланите навън, това движение влияе върху лицето ви, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на лицето и главата. 45-183

Ще повдигнем ръцете си нагоре. Какво означава това? Че си намерил главата си. Щом намериш главата си, ще намериш ума си; щом намериш ума си, ще намериш сърцето си; щом намериш сърцето си, ще намериш душата си; щом намериш душата си, ще намериш Духа си. Пръстите на ръцете представят добродетелите. Следователно, като вдигне ръцете си нагоре, човек казва: В името на моите добродетели и в името на добродетелите на моята жена, дай ми сила да работя в Твоята градина, Работи и Ти в нашите градини, да посадиш от Твоите ябълки, круши, череши и др. Да вдигнеш ръцете си нагоре, с допрени пръста, това значи поляризиране на силите в човешкия организъм. Какво прави отчаяният? Той чупи ръцете си, хваща се за главата си и я стиска. Това не е на място. Няма защо да чупиш ръцете си и да стискаш главата си. Щом си отчаян, вдигни ръцете си нагоре, изправи се и след 10-15 минути отчаянието ти ще мине. Щом си отчаян, кажи: Господи, изведи ме от това състояние на безумие и ме въведи в закона на свободата, за да мисля правилно. 23-188

Ако човек не знае как да движи ръцете си, ще има съвсем други резултати от тия, ако знаеше да движи ръцете си правилно. Питам: знаеш ли да движиш ръцете си правилно, хармонично? 76.9-43

Вглеждайте се в движенията, които ръката прави. Не се позволява на ученика да прави неизвестни движения с ръката. Всяко движение на ръката трябва да бъде съзнателно, под контрол на човешката воля. Ако движенията на ръцете са съзнателни, човек се намира в правилни отношения и може да се разговаря с нея. 86-70

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЪЦЕТЕ

Когато човек заболее, той се пипа по главата, по лицето, по гърдите.
Защо прави това, и той не знае, но изпитва известно облекчение. 45-183

Вие трябва да изучавате ръката си, както и нейните движения. Мнозина не знаят къде и как да държат ръцете си. Това е забелязано, особено в ораторите. Гледай някой оратор, как движи ръцете си. Той ту ги сваля, ту ги вдига, разтваря ги настрана – не знае къде да ги постави. Когато е гневен, човекът също не знае къде да държи ръцете си. Всъщност тогава той трябва да постави ръцете си на такова място, че да ограничи гнета. Някой човек често хваща малкия пръст на ръката си. Защо? Понеже малкият пръст обича да послъгва, и той несъзнателно го хваща, пази го от лъжата. Ръката му представя тил на малкия пръст, с което го предпазва от лъжа. Като наблюдавате хората как държат ръцете си, ще видите, че те несъзнателно изнасят това, което се крие в тях. 86-66

От значение е да знае човек как и къде да постави ръцете си. Ще кажете, че не е важно.къде ще държите ръцете си: отпред или отзад, на корема ли или на кръста, съединени или пуснати надолу. За неразумния това не е важно, но за разумния е от голямо значение. Колкото е важно как става съединяването на полюсите в електричеството, за да се произведе светлина, толкова е важно дали ръцете са съединени, или пуснати надолу. Има моменти в живота, когато ръцете трябва да бъдат отворени. Това е особено важно, когато човек се моли. Във време на молитва дръжте ръцете си отворени, а не свити Такава молитва не се приема. Тя създава лош контакт с разумния свят а това води към лоши последствия. 38-266

Днес ние виждаме, че някой свива ръката си, но защо я свива - не знаем.
В движенията, в свиването на ръката липсват някои неща, вследствие на което това свиване е изопачено. Някои движения са много естествени. За пример, когато викате някой, вие движите ръцете си навътре, към вас. Когато пъдите някого, движите ръцете си напред. Когато крие нещо, детето туря ръцете си отзад, близо до слабините си. 73-271

Някой човек стои прав, свива раменете си и мълчи. Закъсал е нещо, работите му не вървят добре. Друг скръстил ръцете ой отпред. Защо? Обеднял, не знае какво да прави. Някой туря ръцете си отзад – загазил някъде. Турците държат ръцете си в това положение. Като ходите, дръжте ръцете и краката си успоредно. Не спазвате ли това положение, няма да имате резултат и работите ви няма да се нареждат добре. Ръцете и краката трябва да знаят, че имат господар, който ги управлява. 66-78

Ако сключиш ръцете си, това е неестествено положение. 68-140

Държиш ръцете си ту на гърдите, ту на корема, ту се почесваш, не знаеш де да ги туриш. Това не е добре. Ако някой ти каже как да поставяш ръцете си, не се обиждай. Несъзнателно човек прави такива движения, от които трябва да се освободи. 68-185

Някои искат да се изправят след хиляда години, и седнали на първо място и скръстили ръцете си на корема. Не ви искам със скръстени ръце. 27-20

Когато не знаете де да турите ръцете си, това значи, че не знаете какъв ход да дадете на волята си. Като поставяте ръцете си отзад, отпред или настрани, с това вие търсите най-подходящия метод за проява на волята... Щом намерите подходящото място за ръцете си, вие вече сте решили въпроса по какъв начин да проявите волята си. 73-142

Ако ораторът знае как да държи ръцете си и как да ги движи, той може да произведе преврат в слушателите си. Едно хармонично движение, направено на място, крие в себе си цяла наука. 68-89

Когато говорителят поставя ръцете си на масата, откъм дланта, с това той иска да каже, че е готов да служи на Божественото, а не на човешкото. 68- 140

eXTReMe Tracker