|
Share

МОЗЪЧНА НЕРВНА СИСТЕМА

Мозъчната нервна система, със седалище главата, регулира човешката мисъл. 65-190
Светлите идеи играят роля на невидимо слънце. Те упражняват влияние върху развитието на мозъчната система.

Те внасят светлина в ума, а с това подобряват културата не само на отделния човек, но и на цял народ. Този народ минава за идеен. 79-91

Мозъчните центрове са инсталатори, акумулатори на идеи. Има случаи, когато тия са с толкова силни трептения, че като се възприемат чрез мозъка, тази инсталация изведнъж усеща едно запалване, едно омаломощаване, а някой път може да усети едно изгаряне. Някой казва: защо да не възприемем; едно вдъхновение от Бога? Ако дойде едно такова вдъхновение, може би твоята нервна система да не е толкова силна и не може да издържи този ток. 41.28-4

РАЗСТРОЙСТВА В НЕРВНАТА СИСТЕМА

За да придобие окултно знание, човек, в неговата висша степен, трябва да има здрава нервна система, да издържа. Ако нервната му система не е здрава, той не може да издържа. Както грубите мисли, чувства и постъпки действат вредно върху човешкия мозък, така и възвишените мисли и чувства изискват здрава нервна система. 61-88

Нервната система на човека е така устроена, че може да издържа до известен предел. Мине ли този предел, тя се разстройва. 64-83

Хората са изложени на сътресения, които разстройват нервната им система, вследствие на което в тях се явяват ред болезнени състояния:
припадъци, треперения, земетресения и др. 53-1 14

Когато нервната система се изтощи, човек става крайно чувствителен.

Когато слуша музика, която не се свири добре, той не може да търпи. Когато срещне грозни хора, бяга, не може да ги гледа. 146-106

Някой се оплаква от нерви, стягало го нещо. Аз не признавам такива болести. Нервни болести не съществуват. 69-191

Когато в главата на човека се събере повече електричество, образува се вътрешно напрежение, което се отразява върху нервната система. 145-399

Сегашната инсталация на нервната система у хората не е в състояние да издържа интензивната енергия. Затова казваме на някого: Изгаси или намали малко интензивността на енергията, която минава през организма ти. 34-174

Всяко малко бодване, всяка болка, е резултат на някаква слаба експлозия, която става в нервната система на човека. Това са малки избухвания, причинени от електрически пълнежи, които се пукат като електрически бомби. Някои бомби се пръскат нагоре, а някои – надолу. Има мисли в човека, които са силно електрични, вследствие на което предизвикват големи експлозии в нервната система. Тези експлозии постепенно разрушават човешкия организъм.

Пазете се от мисли, които рушат човешкия организъм. Следователно, за да бъде здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение, човек трябва да знае как да регулира енергиите на своята мозъчна и симпатична нервна система. 54-153

Ако мисълта ви е еднообразна, т.е. ако тя върви само в една определена посока, може да разбие черепа ви. По тази причина именно много хора заболяват умствено и нервната им система се разстройва. Следователно, като разбирате този велик закон, ще трансформирате умствената си енергия, ще я отправяте към всички посоки на мозъка. Абсолютно ще избягвате еднообразие в мисълта! 127-146


Знанието, идеите имат определено тегло. Ако не ги приложите в живота си, те ще започнат да натежават върху нервната система, вследствие на което организмът ще заболее. Всяко знание, всяка идея трябва да се превърне в кинетична енергия. 51-304

Ако чувствата и желанията на човека не се задоволят, той става неврастеник... Поставете някакво препятствие при реализирането на някои стремежи и желания на човека и ще видите, че в скоро време той ще стане неврастеник. Махнете препятствията от неговия път и неврастенията ще изчезне. 20-191

Всяко дразнене е изразходване на нервна енергия, вследствие на което се изтощава нервната система. 146-106

Слабата памет се дължи на осакатяване на нервните влакна. Щом се подобри състоянието им, паметта се усилва. Това става по много начини. Един от тях е храната, която човек възприема. Препоръчват се и различни растения.

Учените хора се занимават с растенията и търсят между тях такива, които могат да въздействат на нервната система. Както идеите въздействат върху психическия живот на хората, така растенията въздействат върху нервната система... Както храната определя здравословното състояние на човека, така и идеите обуславят нормалното развитие на неговия психичен живот. 87-68

Стомахът ти не работи добре. Защо? Процесите в храносмилателната система не стават добре. Някога черният дроб не работи добре; някога сърцето не работи добре; някога мозъкът се отказва да работи. Казваме, че причината за тези неразположения се дължи на някакви утайки в нервната система... Утайки в ума, утайки в сърцето и в целия организъм. Тези утайки и натрупвания са резултат на дисхармонията между трите вида процеси (механични, органични и психични). 92-233

Боли ме коремът. - Защо? Запушени са онези нерви на гръбначния стълб, през които слиза енергията за стомаха и корема. Излагайте гръбначния си стълб на слънце, да се отпушат нервите ви. Ако не се отпушат, болките неизбежно ще следват. 69-191

Понеже в животните се заражда ужасен страх, ужасна омраза и отвращение към всички, които искат да им отнемат живота, всичко това се възприема като отрова от тия, които ядат месото им. Тази отрова разклаща нервите им. 10.19-12
Когато момъкът се разочарова в момата, или момата в своя възлюбен, създават се условия за нервно разстройство или туберкулоза. 102-278

Като не знаете какво става в организма ви, вие казвате: Не съм разположен нещо. Станал съм нервен, упорит, гневен, не давам да ме докосне човек. Причината на това неразположение се крие в нервната система, в която има излишък от нервна енергия. Човек трябва да намери начин да се освободи от тази енергия в себе си. – Как ще се освободи? – Чрез упражнения. Ще кляка, ще става, ту с левия, ту с десния крак. Славяните са до известна степен песимисти, но за да се освободят от този песимизъм, те употребяват ред игри. Казачокът – в руснаците, ръченицата – в българите, не са нищо друго, освен методи за освобождаване от този вътрешен песимизъм. 79-58

Когато човек мига бързо, нервната му система е разстроена. Волята му е слаба, вследствие на което не може да владее очите си. 86-208

Не отделяйте процеса на дишането, както и цялата ви нервна система от мисълта. 35.2-134

НЕРВЕН ЧОВЕК

Хора със заострени пръсти са нервни, енергични. Нервният човек е като огън. Понеже иска да се прояви, енергията предизвиква голямо напрежение в него. Нервният човек е крайно активен, но не болезнен. Умът му е подвижен, бързо схваща идеите. Той е бърз и в мислите, и в чувствата, и в действията си.

Каквото предприема, добре го обмисля. Като се намери пред някаква мъчнотия, не я отлага, но веднага пристъпва към решаването ù. Който не разбира какво представя нервният човек, страхува се да не стане нервен. Под понятието „нервност” разбират някакво болезнено състояние. Няма по-хубаво нещо от това да бъде човек нервен, т.е. активен. Най-съвършената система в човека е нервната. Следователно добре е, когато нервната система е в действие. Докато та се проявява правилно, човек мисли, чувства и действа добре. Когато срещнете такъв човек, не казвайте, че е нервен, но кажете, че нервната система в него работа правилно. Оплаква ли се някой, че е нервен, ние разбираме, че той не е нервен в правда смисъл на думата, но е човек с разслабена нервна система.

Такъв човек иска да се прояви, но не може, затова е неспокоен. Той трябва да каже: Аз се безпокоя, че не мога да се проявя както трябва, т.е. не мога да проявя нервната си система. 87-67

ПАЗЕНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Всички майстори цигулари търсят материал за жиците по-чист, по-отзивчив за предаване на тези висши трептения. Аз прилагам този закон по отношение на нашата нервна система, която постоянно се преобразява, преустроява. Тя трябва да се кали толкова много, че да бъде в сила да издържа както на ниските, тъй и на високите тонове. Това ще се постигне чрез мъчнотиите и страданията в живота. Чрез тях именно става преустрояване на материята в нашата нервна система. 127-141

Съвременните хора се нуждаят от спокойствие. Нервната им система е толкова напрегната, че най-малкото докосване до тях може да произведе взрив.

На всекиго липсва същественото - любовта. Докато любовта е в човека, той е разположен, внимателен, благороден. Щом изгуби любовта си, той става кисел.
Той разпуща пояса си и казва: Бъдете внимателни, да не настъпите пояса ми.
Ако някой ме настъпи, не отговарям. 30-201

Пазете нервната си система, да не се претоваря. Така ще изпълниш задачата си добре и навреме. 148-282

Ще кажете, че някой страда от неврастения, нервите му са разстроени.
Първо той трябва да благодари, че има нерви, и после да пази нервите си да не се разстройват. Правата мисъл никога не разстройва нервите. 107-215

Пазете си нервната система, да не губите излишна енергия, за да понасяте всичко в света. 146-106

Казват на някого: Пази нервната си система, не избухвай, не се дразни.

Какво трябва да направи, за да не се нервира? Човек е нервен, неспокоен» когато го боли нещо, когато страда. 89-91

За да се запази човек от разрушителното действие на силите, които се крият в междуатомните и междумолекулните пространства на нервната му система, окултната наука казва: Не противодействай на своите добри чувства и желания! Не противодействай на своите възвишени мисли! 53-1 16

Нервната система, както и целият организъм на съвременния човек, не са достатъчно калени, за да издържат на силните вибрации, на силните токове на Любовта. Ето защо окултната наука препоръчва на учениците си ред методи и упражнения за каляване на ума, сърцето и волята им, с цел силите на техния организъм да се нагласят съобразно природните сили и течения. 72-17

Ако искате да работите върху себе си, започнете най-напред със сърцето си - със симпатичната нервна система. Направете следния опит: Като станете сутрин от сън, разтрийте с дланта на дясната си ръка мястото под лъжичката.

Разтриването трябва да става кръгообразно. След това ще разтривате същото място с лявата си ръка. Бъдете съсредоточени... Вие ще почувствате известна промяна в мозъчната и симпатичната нервна система. 69-161

За да координира силите на своя организъм, човек трябва да свърже симпатичната нервна система с мозъчната нервна система. 81-137

РЕГУЛИРАНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Който иска да пречисти своята нервна система, той трябва да пости поне четири пъти в месеца. Пречистиш ли нервната си система, ти придобиваш в съзнанието си повече светлинна енергия. Не е грях, че са се натрупали утайки върху нервната система, но работата на човека трябва да се довежда към пречистването ù. 46-88

Щом нервната ти система е изтощена, седни под сянката на невежеството да си починеш. Кажи: Прост човек съм, много има да уча, но ще се порадвам на Природата и ще си почина под сянката на това дърво „невежеството”. Не мисли, че ако седнеш под сянката на невежеството, ще се унищожиш. Ако мислиш, че Природата нищо не ти е дала, тогава ще се унищожиш. 92-224

Правилното движение на ръцете и краката регулира мозъчната нервна система. 66-78

Чрез дълбоко дишане можете да урегулирате нервната си система. 86-209

Щом подобри дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатичната система. Това се постига чрез систематично изпотяване. Чрез изпотяване се отварят порите на кожата, и организмът започва да диша правилно. 83-29

И думите, с които човек си служи, имат цветове, които указват известно влияние върху нервната система. 25-1 13

Казваш: Разстроиха се нервите ми, не зная как да си помогна. Твоите нерви се нуждаят от любов. 32-18

СЛЪНЧЕВ ВЪЗЕЛ

Духовната сила на човека е в слънчевия възел. 92-217

Духовният човек живее в слънчевия възел и в задната част на мозъка. 85- 293

Духовното сърце е под лъжичката. Това място се нарича още „слънчев възел, слънчево сплитане”. То е най-нежната област, която човек внимателно трябва да пази. Слънчевият възел се намира под влиянието на черния дроб, затова човек трябва да го държи в пълна изправност. Как ще го държи в изправност? Чрез слънчевия възел. Всички нечистотии от умствения, от сърдечния свят на човека отиват в черния дроб, а оттам – в центъра на Земята, дето се пречистват. В този смисъл слънчевият възел служи като канал за пречистване на нечистите мисли и чувства. 501-95

Когато в слънчевия възел, т.е. под лъжичката, изпитваш приятност, ти си на прав път. 68-232

Често се говори за слънчевия възел, но той е само част от стомашния мозък. Слънчевият възел регулира функциите, свързани с храносмилането. Ако то става неправилно, и в мозъка се явяват неправилност 68-220

В стомашния мозък се намират ред ганглии, които образуват първичния мозък. Последният играе роля при храносмилането и кръвообращението. Там е мястото на симпатичната нервна система. 65-190

Слънцето влияе главно върху слънчевия възел и симпатичната нервна система на човека. 81-137
Когато планетите дохождат близо до Слънцето, те оказват благотворно влияние върху човека. С това се обяснява защо човек мисли върху някои неща, а те не се сбъдват, докато не ги почувства в слънчевия възел. Щом нещо трепне под лъжичката му, т.е. в слънчевия възел, това, което мисли, ще се реализира. Не трепне ли, мислите му не се реализират. 82-176

Забелязано е, че при добро разположение на духа човек чувства под лъжичката особена мекота и приятност. В този момент той може да работи усилено върху мозъка си и да го организира. Неорганизираният мозък и животворният мозък на живота трябва да се хармонизират. 92-217

Ако в слънчевия възел изпитваш приятност, ще знаеш, че твоето чувство е 100 процента вярно. 68-232
Дружите известно време с някой човек, но после се разделяте и казвате:
Съжалявам, че се сдружих с този човек. – Защо? Защото в тази дружба вие сте подхранвали користолюбиви чувства, очаквали сте нещо и като не сте го постигнали, разочаровали сте се. При такива чувства човек усеща някакво стягане в слънчевия възел, което е признак, че той е попаднал в пътя на животните. 77.7-15

За да държите слънчевия си възел в изправност (дето минават магнетичните течения), никога не допущайте в сърцето си отрицателни чувства. 80-35

Стремете се да вложите в тялото си, в мозъка и в сърцето си онези възвишени и устойчиви енергии, с които Природата си служи за развитието на човека. Само тези енергии са в сила да тонират, да регулират енергиите на вашия слънчев възел. 72-43

Като станете сутрин от сън, разтрийте с дланта на дясната си ръка мястото под лъжичката. Разтриването трябва да става кръгообразно. След това ще разтривате същото място с лявата ръка, пак кръгообразно, отгоре надолу.
Десет кръга с дясната ръка и десет кръга с лявата ръка. Бъдете съсредоточени.
Така ще имате резултат. Ако не получите веднага резултат, не се обезсърчавайте. Посятото семе веднага ли пониква? Правете опити десет дена наред.

Ако ви боли коремът, разтривайте пак същото място. Ще получавате известна промяна в мозъчната и симпатичната нервна система. Следните десет дена ще потопите пръстите си в гореща вода, колкото можете да търпите, но само края на пръстите – първата фаланга. И така, с пръстите ще правите същите разтривки. През последните десет дена ще правите същото упражнение с ръка, цялата потопена в гореща вода. Упражнението ще ви отнеме най-много 10-15 минути. Ще правите 30 деня наред. Обаче докато нямате резултати, нищо няма да говорите за упражнението. 69-161

Слънчевият възел е старата столица на човешкия Дух. Новата столица, новото жилище на Духа е главата. 68-232
В далечното минало главата на човека е била на мястото на слънчевия възел. Той е мислил чрез слънчевия възел. 84-20

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

КРАЙНИЦИ

Когато човек се изкачва по височини, явява се изтръпване на крайниците, по причина на силното действие на електричеството и магнетизма.

Ако имат хармония в себе си, изтръпването се придружава с приятна топлина.

Ако хармонията липсва, явява се изстиване, от което крайниците се вкочанясват. 31-241

Ръцете и краката се развиват съобразно съотношението, което е между главата и белите дробове. 35.2-160

РЪЦЕ

РЪЦЕТЕ

След време човек е видял, че не може с устата да работи, затова е почувствал нужда и от друго спомагателно средство. Така той създава ръцете като втора проекция в своя живот. 73-283

Под ръце и крака разбираме органи за движение и работа. С ръцете човек работи, свършва работата, която му е дадена. 68-71

Ръката представлява преобразен квадрат; четирите пръста, без палеца, са четирите колела на колата, с която тя се движи, И човек е подобен на кола: с двете колела, т.е. с краката, той се движи по земята; с горните колела – ръцете, той пори въздуха. 23-254

Няма по-голяма реалност от човешката ръка. 10.7-1 1

Най-голямото благо, което е дадено на човека на физическия свят, това са неговите ръце. 146-46

Ръката е израз на Божествената разумност в човека. 86-72

Но какво означава човешката ръка сама по себе си?

Човешката ръка, това е изявяването на човешкия дух. Това е мощното, това е великото в света. Ръката е тясно свързана с човешкия дух, затова човек трябва да държи в себе си великата мисъл, че той има ръка, и то съдържателна ръка, върху която е написано всичко. За човека не е достатъчно само да знае какво е написано по тези линии, но да знае какво означават тези линии, какво означават формата, гънките на самата ръка, да разбере цялата ù външна и вътрешна страна. 10.7-7

Какво нещо е ръката? За онзи, който не се занимава с устройството на ръката, с формата ù и с нейните линии, тя нищо не представлява. Обаче за онзи, който се занимава с науката за ръката, по-красив, по-добре устроен уд от нея няма. По красота и по изящество няма друг уд в човешкия организъм, подобен на ръката. Някой може да намира дефекти в устройството на ръката, но те се отнасят до деформираните ръце, до ръце, които са се отклонили от правилната форма на ръката, която природата първоначално е създала. Красотата на един уд не седи само в неговата съвършена форма, но и в приложението на този уд.
Ръката представя историята на човечеството. Всичко, което миналите и сегашните култури са създали, е отбелязано на ръката. 15-48

От гледище на анатомията ръката на човека е физически уд; от гледище на хиромантията ръката има отношение и към духовния живот. 67-266

Гънките, линиите на ръцете ù (на красивата жена) отвътре трябва да бъдат правилни, добре съчетани. Когато се говори за красотата на една книга, тази красота изисква щото книгата да бъде хубава по съдържание. Цената на книгата седи в това, което тя съдържа. Моята ръка е дотолкова важна, доколкото има съдържание в нея; вашата ръка е дотолкова важна, доколкото има координация в нея. Изгуби ли съдържанието си, тя вече се деформира и вместо да принесе полза, тя причинява вреда на човека. 14-121

Ръката изразява разумността... Но от ръка до ръка има разлика... От ръката излиза една велика разумна сила и ние трябва да отпушим тази ръка.

Прекарай през ръката си всичкото добро. 10.7-28

Ръцете представят човешката воля. 73-142

Ръката е активна сила, която се проявява чрез човешката воля. 29-136

Да бъдат ръцете му свободни, това е друга привилегия за човека.
Животите са лишени от тази привилегия. Ръцете им, които символизират закона на правдата, са превърната в крака.

Правдата у тях не е застъпена. 58-289

Каквито са ръцете, такава е и неговата правда. 14-289

Работата става с ръцете, да проверяват закона за справедливостта, на правдата. Затова са създадени ръцете, за да проверят тази правда. Работете, за да видите колко сте справедливи. 122-266

Ръката има връзка с целия организъм, но тази връзка трябва да бъде нормална, да не страда нито ръката, нито организмът. Накъдето и да движиш ръката си, да ти е приятно. Ако изпиташ някаква неприятност, отношенията не са правилни. При такива отношения ръката не може да изпълнява службата си.
Само при правилни отношения тя може да върши всичко, каквото ù заповядват. 64-224

ЗА КАКВО СА РЪЦЕТЕ?

Какво показват ръцете? Че този човек може да работи, да хваща нещата. 99-62

Това, което човешката воля може да извърши, е вложено в неговите ръце. 35.2-287

Ръката представя капиталът, който принася полза. 86-64

Каква е ролята на ръката на физическия свят? Ще кажете, че ролята на ръката е да работи. Това е едната страна. Другата роля на ръката е да бъде справочна книга. Пред каквато мъчнотия да изпадне, човек трябва да спре вниманието си на ръката, да разгледа всички пръсти, да концентрира вниманието си върху всеки един поотделно, на лявата и на дясната ръка отделно и след това да вади заключения. 85-64

Ценно нещо е човешката ръка. Чрез нея човек изявява волевите сили в себе си. Чрез нея той възприема промените, които стават в природата. Ръката е радио, с което човек може да възприема всички промени, станали в атмосферата.
Достатъчно е той да постави ръката си срещу слънцето и да затвори очите си, за да познае какво ще бъде времето през деня; дъжд ли ще вали, вятър ли ще има и т.н. Човешката ръка е антена, чрез която се приемат и предават природните енергии. 52-354

Какво означават ръцете на хората? Ръцете на човека представляват Божествената Правда. Който влезе в Божествения свят, той трябва да познава Божествената Правда, която е мощно начало в неговия живот. В това отношение ръцете на човека трябва да бъдат чисти, свети и непорочни. Погледне ли човек горната част на ръката си, на нея трябва да прочете правдата на физическия свят.
Там е написана тя. Погледне ли ръката си отвътре, както и горната част на пръстите си, там е написана Божествената Правда... Като погледне на ръката си, всеки човек може да каже постъпвал ли е правилно в миналото, постъпва ли справедливо и днес. У всички съвременни хора липсва законът на Правдата. 13- 16

Защо са създадени ръцете? Ръцете са създадени за правото, да помагате.
Следователно като си дигнеш ръката, да знаеш, че твоята ръка е създадена за правото... Кой няма да харесва една ръка, която е готова да работи, да принася благото за другите? Кой няма да обича тази ръка? Всеки ще я харесва, всеки ще я целува... Нашите ръце трябва да бъдат израз на Божията Правда. Като помисля за ръцете си, трябва да кажа: те трябва да бъдат израз на великата Божия Правда... Ще си кажете: чрез моите ръце ще работи Божията Правда... Божията Правда не може да се прояви извън нашите ръце. 42.35-16

Христос казва: „Ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли настрана”. Този стих се отнася за глупавите хора, които не изпълняват волята Божия. Ръцете на разумния човек работят съобразно волята Божия.
Следователно няма защо да се отсича едната от тях. Обаче глупавият, дето пипа с едната ръка на забранени места, по-добре е да влезе в живота с една ръка, отколкото да върши престъпления. Но какъв ще бъде твоят живот, ако влезеш в него с една ръка? – Не, човек не може да живее така, че да не се съблазнява. Той трябва да влезе в живота с две ръце. 54-169

Представете си, че на никого от вас предстои едно голямо пътешествие.
Какво трябва да направи? Той трябва да постъпи като праведния човек: да вдигне ръцете си догоре, да концентрира мисълта си към Бога и да си помисли, да му се даде възможност да разбере добро или лошо ще бъде времето и в зависимост от това да пътува или да отложи пътуването си. Ако някой иска да отиде на гости някъде, също така трябва да дигне ръцете си нагоре и да запита трябва ли да отиде или не, каква работа му предстои да свърши и т.н. Едно е необходимо за човека: да развива чувствителността на пръстите си така, че да може чрез тях да възприема и най-нежните, най-деликатните вибрации. Чрез ръката си човек може да решава сериозни социални и духовни въпроси. 52-354

ЕНЕРГИИТЕ И РЪЦЕТЕ

И за да се балансират силите в човека, Бог е създал ръцете. 10.23-13

Ръцете представляват два полюса, през които Божествените енергии минават... През лявата ръка на човека преминава светлината. Каква енергия минава през дясната ръка, не се знае точно. Знае се само, че енергията на дясната ръка се прелива в лявата. 45-184

В ръцете на човека са вложени ред сили, чрез които той влиза във връзка със същества от невидимия свят, които му се притичат на помощ. 80-148

Благословение е за човека това, че ръцете му са свободни от влиянието на земята. 86-76

Добре е ръката да бъде мека и пластична, да изтича от нея живот и енергия. 69-40

Когато поставите ръцете на гърдите си, с дланите към тях, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на гърдите. 45-183

Ако поставите дланта на лявата си ръка върху дясната или обратно, какво ще почувствате? Една топлина. Защо? Защото се срещат две противоположни енергии. На горната страна на човешката ръка се набира положително електричество, затова тя е космата. Долната страна на ръката, дланта, е пасивна, на нея се набира отрицателно електричество. Сега допрете двете длани на ръцете си и наблюдавайте какво ще почувствате в себе си. 42.25-26

Ако един високо морален човек постави ръката си върху главата на човек, у когото личните чувства са силно развити, последният ще почувства голямо успокоение, голям вътрешен мир. 53-9

Когато ученият слага ръцете си върху главата на някой човек, той става учен; когато простакът слага ръцете си върху главата на някой човек, той става простак. 12-162

Ръцете, това са едно динамо, това са двата тока на една батерия, и от вас зависи как ще ги поставите, за да урегулирате теченията си. Ако държите ръцете си халтаво, отпуснато, вие всякога ще бъдете слаби. Пък ако искате да бъдете във връзка с разумните сили в природата, стегнете хубаво ръцете си. Сухите хора имат обикновено много стегнати ръце. Ще бъдете в едно средно положение. Ако искаш да бъдеш във връзка с едно земно течение, ще обтегнеш ръцете си, краката си, мускулите на цялото си тяло само за няколко секунди и веднага ще урегулираш теченията в себе си. 126-50

Горната част на ръката е положителна - волева, а долната – отрицателна.
Добре е от време на време да търкате дланите си една в друга, да махнете неразположението си. 82-164

Когато човек духа в ръцете си, урегулира до известна степен теченията в организма си. Той не може да поправи всичко, но все пак донякъде поне урегулира своите физически течения. 126-49

От вашата ръка всякога изтичат животворни сили. 35.2-285

Като ви заболи корем, вие турите ръцете си на корема и се свиете Обаче не се минава 1-2 часа, и болката минава. Причината за болката е, че в слънчевия възел се е събрала повече енергия и като поставете ръцете си там, те са като две жици, които възприемат тази енергия, изразходват я и така болката минава.
Някой път можете да помогнете така на главата си, понякога на краката си – изобщо навсякъде можете да си помогнете по този начин... Бог създаде ръцете, за да ни бъдат в помощ. 35.2-286

Двама души могат да се отблъснат. Как? Ако вие сте положителен и се приближите към мен, но и моята ръка е пълна с положителна енергия, какво ще стане? Щом се приближите, веднага ще усетите едно стесняване. Между двете ръце има една борба. Може да сте имали такава опитност. Приближиш се до някого, ръката ти започва да те сърби. Ти усещаш сърбеж и той усеща сърбеж.Едва търпите и гледате да се преместите оттам. 42.7-16

Първата задача на ученика е да възпитава ръката си, да може правилно да възприема и предава енергиите на природата. 86-77

eXTReMe Tracker