|
Share

РИТЪМ НА ПУЛСА

Оплакваш се, че сърцето ти не бие правилно. Кой е здравословният пулс?
– В който има музика и ритъм. Ако е лишен от здравия ритъм, той не е правилен. Сърцата на всички хора са свързани с общия пулс на Космоса, т.е. с космичното сърце.

В този смисъл един ритъм съществува в природата. Когато не живеем добре, тоя ритъм се прекъсва. Щом умре човек, ритъмът на неговото физическо сърце спира. За да не става прекъсване в ритъма на вашето сърце, пазете хармонията между мислите и чувствата си. Ето защо, когато сърцето ви бие неправилно, не се страхувайте, но възстановете хармонията между мислите и чувствата си. Една от причините за дисхармонията в човешкия живот е недоволството. 93-93

Колко пъти в минута трябва да пулсира сърцето? Природата е определила ритъма и ударите на сърцето. За всяко живо същество тя е определила специален ритъм и брой на ударите. Ритъмът на сърцето на котката,на вола, на човека се различават коренно. Не само това, но има разлика в сърцето на добрия и на лошия човек, на умния и глупавия. Изучавайте сърцето на човека, да се уверите в това. Колко удари прави нормалното сърце? – 72 удара. Значи, 7+2=9 – резултат. 1 12-70

От време на време човек трябва да измерва пулса на сърцето си, да види ритмичен ли е, или не. Ако пулсът му не е ритмичен, това показва, че има нещо криво в неговите чувства. 142-341
Щом дишането е правилно и пулсът на сърцето ще бъде правилен.
Пулсът на природата е пулс на сърцето. У всички добри хора пулсът е хармоничен. 68-220
Когато говоря за правилния пулс, за ритмичното биене на сърцето, веднага изпъква налице въпросът за правилното и дълбоко дишане. 80-130
Ако пипнете пулса на добрия и на лошия човек, ще видите, че те коренно се различават. Пулсът на добрия човек бие по един начин, а на лошия – по друг начин. 106-16
В ударите, които прави сърцето на светията, има нещо музикално. В него се забелязва особено преливане в ударите. В ударите на сърцето на престъпника има едно забавяне, прекъсване. В него се отразява низшият, земен живот. 1 12-70
ПУЛСЪТ ПРИ РАЗЛИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
Не е достатъчно да кажеш, че имаш сърце, което бие. Знаеш ли точно колко удара прави то в минута? Правете опити, да видите колко пъти бие сърцето в минута, когато сте радостни и когато сте скръбни; когато печелите и когато губите; когато ви обичат и когато вие обичате. 1 13-88
Добре е да изследвате пулса на сърцето си, да знаете как бие при различни състояния. Поне един път в седмицата опитвайте пулса си При това вижте има ли някаква разлика в пулса на сърцето ви при обикновено състояние и при случай, когато обичате или мразите когато проявявате вяра, надежда, милосърдие и т.н. Като правите наблюдения върху пулса си, ще видите, че при различни чувства и състояния имате различен пулс. При страх и безстрашие също така човек няма еднакъв пулс. Значи пулсът на човешкото сърце се намира под влиянието на различните гами на неговия живот. За пример мажорните, миньорните, хармоничните гами оказват различно влияние върху пулса на сърцето. 145-73
Отклонението на мисълта от правата ù посока, предизвиква отклонение от движението на сърцето. 502-8
Трябва да се знае още, че между мисълта на човека и пулса на сърцето има известно съотношение. Човек трябва да наблюдава какви вълни се образуват при биенето на сърцето в зависимост от неговите мисли. Той трябва да наблюдава какво въздействие указват върху сърцето светлите, възвишените мисли и какво – низшите. 502-8
Правете научни наблюдения върху себе си. Например бройте колко пъти бие сърцето ви при голяма радост и при голяма скръб. Интересно е да видите как пулсът варира при различни състояния, които минавате... После следете ритъма на сърцето си, дали е равномерен или не, дали е дълъг или къс. По ритъма на сърцето си ще определите състоянията си. 72-104
Когато човек живее нормално, според законите на Любовта, пулсът му е нормален. Наруши ли този закон, пулсът му се изменя. Всички отрицателни състояния, през които човек минава – съмнение, подозрение, обезсърчение, обезверяване, безлюбие, – се отразяват на пулса. Като не знае това, човек сам си създава нещастия. Със своите отрицателни мисли и чувства, човек изменя хода на космическия пулс – носител на Божието благословение. От човека зависи да се отворят или затворят пътищата за това благословение. Той сам ги запушва и отпушва. 144-103
Най-малките, най-слабите промени в пулса говорят за деликатните преживявания на човека. Резките промени в пулса пък говорят за големи преживявания на човека. Когато човек се въодушевява от възвишени мисли и чувства, биенето на сърцето му е ритмично, пулсът му е правилен, хармоничен.
Когато човек живее в областта на грубите, низките чувства, пулсът му е дисхармоничен. Той изгубва естествения ритъм на своя пулс. В такива случаи струва ви се, че сърцето на човека спира. 73-136
Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия на сърцето, вследствие на което пулсът му се изменя. За да се възстанови нормалната функция на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с природата, да свърже своето сърце с общия пулс на космичното сърце. 80-129
Когато излишните енергии се съберат в мозъка, артериалната и венозната система се подпушват, много венозна кръв се събира в слепоочната област и пулсът започва да бие усилено. Когато имате такова подпушване, ще вземете малко квас и от вечерта ще го наложите на слепите си очи. На сутринта ще бъдете вече в нормално състояние - подпушването се е трансформирало. 76.8-62

ПОЗНАВАНЕ ПО ПУЛСА

Доброто или лошото разположение се отразяват на дишането, на пулса.
Който разбира това, по пулса на човека ще разбира неговото физическо и душевно разположение. 73-137
При пеенето всякога пулсът спада на ония хора, които не вървят по правия път. 42 1 1- 6
Поставете големия си пръст на пулса. Ако изпитвате приятно чувство, вие сте здрав. Ако не изпитвате приятно чувство, не сте здрав. Пулсът не бие добре, когато ядете мъчносмилаема храна или се намирате в мъчнотия. Тогава и мозъчната, и стомашната система не са в изправност. Това продължава, докато се възстанови правилното отношение между мозъка, дробовете и стомаха. След това пулсът ще се урегулира. Когато се яви едно дисхармонично чувство във вас, например омраза, пулсът пак няма да бие правилно. 68-220

СЪРЦЕБИЕНЕ

Сърцебиенето се дължи на ред противоречиви мисли, чувства и желания, които са непотребни за ума и за сърцето на човека. 17-13
Причините за сърцебиенето са психически. Тези причини са образували ред отрови, които са влезли в кръвта на неговия организъм. Но природата не търпи никакви чужди вещества. 17-12

КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ

Когато дихателната система не функционира добре, кръвоносните съдове са слаби. 38-44
Не сте дишали правилно, вследствие на което е станало свиване на кръвоносните ви съдове. 51-246

КАПИЛЯРИ

Искате ли да бъдете здрави, да се развивате нормално, физически и духовно, обърнете внимание на състоянието на капилярните съдове, да се свиват и разширяват правилно. 88-272
Много от болезнените състояния и неразположения на човека се дължат на свиването на капилярните съдове. Свиването и разширяването на капилярните съдове става под влиянието на електричеството и магнетизма.
Човек трябва да живее нормално, да спазва законите на Природата, да не става чрезмерно свиване на капилярите. Свиват ли се, става търкане на стеничките им, отдето произлизат болестите и болезнените състояния. Свиването предизвиква възпаление, а оттам и различни подувания, бодежи, припадъци и т.н.

Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите? - Отрицателните. Значи всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм.

Електричеството и магнетизмът се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритмусът им се изменят, в организма настъпва известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява... Вие трябва да изучавате ритмуса на своите мисли и чувства и да ги съгласявате с ритмуса на Природата. Всяко нарушаване на ритмуса на вашите мисли и чувства води към лоши последствия. Всяко нарушаване на разумните природни закони води към неестествено свиване и разширение на капилярите, които причиняват различни болести... Може в момента да не се отразят вредно върху организма, но след няколко години ще се видят лошите им последствия. Понякога лошите последствия идат веднага. 88-264

Опасно е за човека, когато капилярните съдове се разширяват повече, отколкото трябва, без да могат да се свиват; опасно е също, когато се свиват повече, отколкото трябва, без да могат да се разширяват. Състоянието на човека е здравословно, когато капилярните му съдове се свиват и разпущат правилно и ритмично. 88-273

Всяко чрезмерно свиване и разширяване на капилярите произвежда дисхармонични, отрицателни чувства и мисли в човека. Под тяхното влияние човек постепенно се разрушава. 88-269

Никога не дишайте през устата си, защото капилярите на дробовете се свиват. 88-273

Изучавайте природата с любов, да се свързвате с нейните красиви линии, които помагат за правилното свиване и разширяване на капилярите. 88-268

Никога не пийте студена, ледена вода. Пиете ли студена вода, капилярните съдове на гърлото и на стомаха се свиват чрезмерно и причиняват болезнени състояния. 88-272

КРЪВ

Всяка частица от човешката кръв отговаря на нещо вън от него. Ти искаш да имаш много пари. Количеството пари, които искаш да притежаваш, отговарят на известно количество кръв в твоя организъм. Всеки предмет, който човек владее, отговаря на известно количество кръв в него. 23-130

Казват, човек е посинял. Това е неестествено състояние. Посиняването показва, че кръвта му е нечиста, отровна, Щом кръвта е нечиста, устните, лицето на човека посиняват. 88-267

Богатството на човека е в неговата кръв. Ако кръвта му е венозна и в нея има млечна киселина, той не е богат. И мисълта му също не е силна. 34-92

Нечистата кръв носи нечисти мисли... Разгледайте кръвта на някой престъпник, да видите колко отрови се съдържат в нея. 16-203

Когато кръвообращението на човека не става правилно, въглеродът се натрупва в кръвта във вид на СО2 и я прави нечиста. 76.9-64

Колкото по-малко въздух приема човек, толкова по-слабо се окислява кръвта, поради което се явяват по-чести заболявания: ту в мозъка, ту в дробовете, ту в стомаха. При това положение се отделя повече въглена киселина, повече утайки. Тогава казваме, че кръвта на човека е нечиста. 34-58

Щом храната не се смила добре и кръвта не може правилно да се пречиства. Тогава в организма на човека, около ставите, се натрупва полуорганическа материя във вид на утайки. Тези неправилности в организма създават неразположения на Духа и човек започва да мисли криво. 78-149

Ако стомахът се свива и разпуща неправилно, той не може да говори за естествено хранене. Свие ли се стомахът, храната не може да се смели, вследствие на което се образуват отровни газове, които отравят кръвта.

Отровната, нечиста кръв причинява блести и разстройство на отделните органи. 88-265

Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканите на организма.

Как се обяснява тази промяна в организма? Със страха. Като излъже, човек започва да се страхува, а този страх произвежда свиване на кръвоносните съдове, както и на тъканите. 79-81

Когато някой човек става нетърпелив, в кръвта му явяват чужди вещества. 45-174

Колко по-нечиста е кръвта на човека, толкова по-лош е той. Колкото по- чиста е кръвта му, толкова по-добър е той. 19-100
Нечистата кръв е причина за болестите, неразположенията и погрешките на хората. 38-185

Причината за физическите и психическите болести се дължи на нечистата кръв. Лошите мисли и чувства правят кръвта нечиста. Те оставят своите ларви, които се размножават в кръвта и изхвърлят нечистотиите си в нея.
В процеса на размножаването си тези ларви изяждат тлъстините в човешкия организъм, от което човек постоянно слабее. Изверженията им пък тровят кръвта. 88-264

Болестите са признак на назрялата карма на цялото човечество. Един американски лекар изследвал повече от пет хиляди нервни болести. Тия болести се дължат на покварената човешка кръв. 23-186

За в бъдеще науката трябва да анализира кръвта на влюбените хора. 41.22-5
Кръвта на венерините типове е различна от кръвта на слънчевите типове. 41 22-5
За да може кръвта да храни целия мозък, човек трябва да разбира законите, по които се движат живото електричество и живият магнетизъм, така наречената от индусите прана. 81-188

ЕЛЕМЕНТИ НА КРЪВТА

Като се изучавате, ще видите колко често се менят състоянията ви: сега сте весели, радостни, и след половин час, или един час, ставате скръбни Тези промени в състоянията ви не са произволни. Често промените в състоянията се дължат на натрупване на излишно количество желязо в кръвта на човека. Някога в кръвта на човека се натрупват излишно количество фосфор, мед, сребро или други някои елементи, които не могат да се асимилират от организма и създават особени психически състояния... Ако в кръвта има излишък от злато, човек става експанзивен, жизнен, разширява се, харчи много енергия, но същевременно в него се развива гордост и тщеславие. Освен тези елементи, има и други, които влизат в кръвта на човека. Те са също така от физически характер. 51-305

Човек трябва да има злато не само в кесията си, но и в своята кръв – органическо злато. Без злато кръвта не може да действа. В този смисъл златото е проводник на живота... В органическия свят златото е най-добрият проводник на живота. Който иска да стане безсмъртен, той трябва да придобие съответно количество злато в кръвта си.

Следователно който няма нужното количество злато в кръвта си за поддържане на живота, той умира. Като знае това, ученикът има право да се стреми към придобиване на злато не като външен материален елемент, но като вътрешен, органически елемент в кръвта – носител на живота.
Колкото повече злато има в кръвта си, толкова по-изобилен е животът, в него. Колкото по-малко злато има в кръвта си, толкова по-малко живот тече в него. 54-177
Съвременните хора се нуждаят от злато в кръвта, наречено органическо.
Благодарение на отсъствието на органическо злато в кръвта им, те страдат от анемия, физическа и духовна. То има отношение към съзнателния, разумен живот, който иде от Слънцето. Тъй щото първото нещо, от което човек се нуждае, е да има достатъчно злато в кръвта си. 85-98

Ще кажете: Е, каква разлика има в това. че някои хора имат повече злато? Голяма разлика има! Наистина туй злато не е повече от 10 000 000 част от милиграма, но то оказва влияние върху характера на човека. Учените хора казват, че при изследванията си, които са правили върху кръвта, не са намерили никакво злато. Ако те чакат да открият това злато с везните, които имат, никога няма да го открият. Има обаче в кръвта на някои хора 1/10 000 000 част от милиграма от това живо злато. Туй злато е мощно! Има известен род материя, от която, ако ние бихме имали в кръвта си, бихме вършили чудеса. 9.14-13

Някои майки се оплакват от децата си, че били буйни, палави, не седели на едно място. – Защо? – Тия деца имат много злато в кръвта си. Това злато внася в децата излишък от живот, от жизнена енергия, която те не знаят как да използват. Майките трябва да бъдат просветени, да знаят с какво да занимават децата си и по този начин да впрягат на работа излишната енергия в тях. 54-186

Желая ви всеки ден да придобивате по малко злато в кръвта си, за да се облагородите, да придобиете здраве и сила в себе си, да се домогнете до новия живот. 85-101

Човек трябва да работи върху себе си, да придобива органическо злато в кръвта си, т.е. светли мисли и възвишени чувства и постъпки. 85-98

Ако човек няма злато в кръвта си, Слънцето не може да му действа. Има хора, които не могат да се лекуват на слънце. Защо? Те нямат нужното количество злато в кръвта си. 35-41

Освен злато имаме частици от всички елементи на Космоса.
Електричество, магнетизъм, етер има ли – това е кръгът на материята. Тези малки частици ни държат във връзка с големия свят, който постоянно възприемаме. Каквото става в големия свят, става и във вас. 35.2-45

Колкото повече сребро има човек в кръвта си, толкова повече ще се ползва от енергиите на Луната. Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идат от Луната. Тия енергии чистят човешкия организъм. Който иска да се очисти от греховете си, той трябва да се свърже с Луната. Луната пък може да действа само върху онзи човек, който има сребро в кръвта си. Някои учени са забелязали, че когато минава през своите фази на пълнене и празнене, Луната оказва различно действие върху среброто: когато се празни, тя произвежда върху него едно действие; когато се пълни – друго действие.

Различни са реакциите между среброто и Луната в периодите на нейното пълнене и празнене. 35-41

Най-малката промяна в цвета и линиите на лицето се отразява и в състава на кръвта. Щом изчезне един от неблагоприятните елементи на кръвта, и лицето се изменя. 91-243

КРЪВООБРАЩЕНИЕ

Чистата артериална кръв се разнася по цялото тяло и го храни. Всяка клетка приема част от чистата, артериална кръв и по закона на обмяната й предава нещо от себе си. Това нарушава чистотата на артериалната кръв, вследствие на което тя става нечиста. Нечистата, или венозната кръв се връща отново в сърцето, да се пречисти. Така пречистената кръв пак се разнася по тялото, да предаде от своя живот, т.е. от своята енергия, на всяка жива клетка. В процеса на кръвообращението ние виждаме двата велики закона: проява на любовта от великото към малкото и от малкото към великото. Любовта, която идва от великия Извор на живота, е чиста, здрава, и пълна с енергия. Щом се докосне до малкото, т.е. до клетките, тя се опетнява и се връща назад да се пречисти. Ако венозната кръв не се върне в сърцето, т.е. в своя първоизточник на живота, не може да се пречисти. Чиста трябва да бъде човешката кръв. 95-10

Ако ръката ви е студена и пръстите лесно изстиват, това показва, че кръвообращението ви не става правилно. Щом забележите това, вземете мерки да подобрите кръвообращението си: ще се движите ще правите екскурзии, ще се изпотявате, ще разтривате тялото си с кърпа, натопена в топла или в хладка вода, ще пиете гореща вода, ще пиете студена, но за всяка чаша студена вода ще извървите един километър път, да се изпотите, да излезе водата навън. Това са упражнения, които човек трябва да прави, за да тренира тялото си. 81-198

Какво допринасят лошите качества и грехът за човека? Те развалят кръвообращението му, вследствие на което цветът на лицето се изгубва, очите потъмняват, носът се деформира. 65-199

Всеки застой на жизнените сили във вашия организъм се дължи на неправилното кръвообращение. Този застой спира действието на мисълта. 68- 236

Когато мисли, човек никога не трябва да се безпокои. Всяка мисъл, която безпокои човека, ограничава чувствата му и пречи на неговото кръвообращение. 79-76

Неправилните чувства оказват влияние върху кръвообращението. Подобрят ли се чувствата, и кръвообращението в човека се подобрява, заедно с това и пръстите на ръцете и краката постепенно започват да се топлят. 80-107

Добрите чувства поддържат правилното кръвообращение. 144-127

Ако човек пие вода, която дълго време е била изложена на въздуха, т.е. която е седяла в стая или в нечиста атмосфера, тя може да разстрои храносмилането, а оттам и кръвообращението. 53-92

Ако ръцете са горещи или студени, а челото и предната, горна част на главата – топли, трябва да приложите волята си, да урегулирате кръвообращението си. 82-182

Иска ли да регулира кръвообращението си, човек трябва да поема дълбоко въздух, да го задържа известно време в дробовете си и после бавно да го изкарва навън. 80-130

Който диша правилно и кръвообращението му е правилно. Той е здрав. 145-398

Когато кръвообращението на човека не става правилно, въглеродът се натрупва в кръвта във вид на С02 и я прави нечиста. 76.31-64

Човек трябва да диша дълбоко, да развива дробовете, да подобрява кръвообращението. З8-44

Като се радва, човек усилва кръвообращението си и дава възможност на артериалната кръв да тече по-бързо. Щом се подобри кръвообращението, усилва се и надеждата в човека. 92-29
Изкачването по високите места засилва кръвообращението, усилва дейността на мозъчните центрове. 31-241

ЧИСТА КРЪВ

Всички трябва да имате абсолютно чиста кръв. 30-70
Колкото кръвта на човека е по-чиста, а организмът по-здрав, толкова и мисълта се развива правилно. При болезнени състояния на организма мисълта не се развива правилно. 45-174

ПРЕЧИСТВАНЕ НА КРЪВТА

Плътта сама по себе си и кръвта сама по себе си никакво зло не вършат. Кръвта и плътта, съединени с човешкия дух, с човешката душа и с човешкия ум и сърце, раждат греха. Защо се ражда грехът? Понеже човек оставя своите нечистотии в тази плът и кръв и тази материя не знае как да се чисти. 42.4-27

Сегашните хора внасят утайките и нечистотиите в кръвта. „Аз съм християнин.” – Като християнин, очисти ли кръвта си? Научи ли правилата за чистене на кръвта? Научи ли правилото как да дишаш, как да приемаш Божествения въздух? Научи ли правилото как да създаваш права мисъл в себе си. 23-99

Човек трябва да пречисти кръвта си, ако иска да подобри своя живот. Кръвта може да се премести главно с чисти мисли и чисти чувства. 74-75

Човек не може да пречисти своята кръв без дишане. 75.4-147
Чрез дишането в кръвта се внася кислород и тя се пречиства. Ако кръвта ти се е пречистила, ти си придобил нещо. 68-269
Доброто, което човек възприема и обработва в организма си, вследствие на което организмът му се пречиства, а кръвта придобива ясночервен цвят. 19- 100

За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най- малко десет поколения чист живот.

Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на ония, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. С прилагането на тези методи в десет години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. 52-136

НЕ Р В Н А  С И С Т Е М А
НЕРВНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА

Колкото по-чувствителен е човек, толкова повече впечатления възприема. Той се свързва с външния свят и чрез нервната система. Ето защо тя трябва да се държи в изправност. 68-329

Нервната система в човека е инсталацията, през която Божествената енергия се възприема и предава, като светлина и топлина, от един човек на друг. 25-300

Тя е съставена от безброй влакънца, които възприемат впечатленията от външния свят и ги предават навън чрез мисълта, осакатят ли се тия влакънца, осакатява се и нервната система. Влакънцата не са нищо друго освен антени, т.е,възприематели и предаватели. 87-68

Като изучаваме физиологията на нервната система, дохождаме до заключението, че нервната система е една инсталация, през която минават силите на живата природа. Нервните влакна са живи клетки, проводници на нервната енергия. Тя протича през тях като водата – през водопроводните тръби.
Ако водата е песъчлива, пясъкът постепенно се утаява по тръбите, докато един ден те окончателно се запушат. Такова подпушване става и в нервната система на човека. Какво да се прави? Ще се отпушвате. Трябва да знаете какви мисли и желания допущате в себе си. Ако не знаете закона как да живеете, за да не се подпушвате, един ден ще допуснете такива мисли и желания, които ще подпушат нервната ви система; друг ден ще допуснете други, докато най-после заболеете – подпушили сте нервната си система. Казваш: Нервната ми система е разстроена. Не е разстроена, но е подпушена. 69-191

При сегашното устройство на организма ви вашата нервна система не е тъй силна, за да може да изнася големи напрежения. 126-10

Тъй както е създадена днес нервната система на човека, тя не е в състояние да издържи на трептенията на висшата радост, каквато изживяват възвишените същества. Попадне ли човек в трептенията на такава радост, неговата нервна система, както и мозъкът му съвършено ще се разстроят... Тъй както е устроен човек, той не може да издържа нито на висшите, нито на низшите трептения на някои същества. И от едните, и от другите той остава с лоши последствия, защото нервната му система не е приспособена към тях. 18- 18

Както тоновете имат определени трептения, така и всеки нерв има определени трептения. 93-88

Ако разгледате с увеличително стъкло нервната система на един човек, който има старозаветни вярвания, както и на онзи човек с новозаветни вярвания, после разгледате нервната система на праведния човек и най-после на ученика, ще намерите голяма разлика в устройството на нервната им система. 127-141

Какъв е съставът на нервите? (Главно фосфор, които им предава тази чувствителност). 76.1-31

Чрез страданията се проверява доколко нервната система на човека е добре организирана. Високо организираният човек никога не може да се побърка от страдания, колкото и големи да са те. 79-65

Когато нервната система е в изправност, организмът е здрав. 86-209
Вие не може да имате успех в работата си, докато не сте нагласили своята нервна система. 46-188

Трябва да се изучава нервната система на човека в нейното здравословно, а не в нейното болезнено състояние. 10.1-25

СИМПАТИЧНА И МОЗЪЧНА НЕРВНА СИСТЕМА

В човека има две нервни системи: симпатична нервна система, чрез която се проявява душата, и мозъчна нервна система, чрез която се проявява Духът, или умът на човека. 65-190

Мозъчната и симпатичната нервна система представят Божественото в човека, което свързва доброто и лошото и образува човека, който сега се проявява. 145-273

Симпатичната нервна система е свързана с възвишения свят, а мозъкът – с физическия свят. Между тези две системи има отношение, затова те трябва да се хармонизират. За да постигнеш това, пази се от отрицателните влияния, не се поддавай на тях. 92-226

Човек е дърво, съставен от други две дървета. Тия две дървета съставляват двете главни системи в човека: мозъчната и симпатичната нервна система. Клонете на мозъчната система се разпространяват надолу, чак до крайниците на тялото, а корените му са горе в мозъка. В това отношение човек представлява дърво, насадено в една саксия.

Другото дърво представлява стомашния мозък или тъй наречената симпатична нервна система, която се състои от ред възли, ганглии, разположени най-много в областта на стомаха. Корените на симпатичната нервна система са насадени в ганглиите, т.е. в стомашния мозък, а клоните ù отиват нагоре. Значи клоните на тия две дървета се преплитат. По какво се отличават тези две системи? По своите резултати. Мозъчната система е носителка на електричество, затова ако тя се развие повече от другата, човек почва да съхне. Щом човек почне да съхне, това показва, че преодоляващо влияние в организма му има мозъчната система. Електричеството отнема  всичката влага от организма, затова такъв човек е сух, без влага,безводен е той. Симпатичната нервна система се отличава с обратни резултати на мозъчната. Тя е носителка на магнетизма в човека. Когато тя е развита в някой човек, той надебелява, явява се натрупване на излишна материя, която се
обръща после в тлъстини. Следователно тия две системи могат да се коригират една друга. Когато човек затлъстее много, какво трябва да прави? – Да упражнява ума си.

Всички хора, които не мислят, затлъстяват.

Такъв човек става един чувствен обект, той само чувства, но не мисли. Задебелееш ли, мисълта ти не е сериозна, не е дълбока. Силната мисъл е едно средство против затлъстяване.
Човек с развита мозъчна система е горделив, само това му е грехът, иначе той е твърд, самонадеян, решителен и някой път може да жертва живота си за нищожни работи.
Човек, у когото е развита симпатичната нервна система, има повече грехове. Той може да се научи да краде, да лъже, да лицемери – той е човек без характер, на всичко е способен. 75.1-129

Мозъчната система с главен орган мозъка е геометрията в живота, а симпатичната нервна система е математиката. Симпатичната нервна система възприема истината и реалността направо, а мозъкът само ги отразява. Истината
е път. Тази истина се възприема от свещеното сърце, а мозъкът отразява истината в много форми. 92-223

Когато човек страда, обича или се радва, това се отразява на
симпатичната нервна система; когато мисли, това се отразява на мозъка, а оттам на лицето. Лицето е акумулатор, който събира енергията от външния свят и я предава вътре в мозъка и вън от мозъка. 65-190

Като мисли човек, силите на главния мозък отиват в симпатичната нервна система; като чувства, силите на симпатичната нервна система отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав,
мисли и чувства правилно. 83-28

Когато се усили деятелността на симпатичната нервна система,мозъчната енергия временно престава. Когато мозъчната система действа усилено, деятелността на симпатичната система отслабва. Затова именно трябва
да съществува координиране между силите на симпатичната и мозъчната система. 81-137

Между мозъчната и симпатичната нервна система трябва да има правилно отношение. 69-161

Ако между мозъчната и симпатичната нервна система няма хармония, нищо не може да постигнете. Работете върху себе си да организирате своя мозък. Колкото по-организиран е мозъкът, толкова по-добре действа симпатичната нервна система. 92-225
Внеси хармония между двете системи и ще придобиеш светлина. 92-226
Ако отидете в Америка, ще видите, че в американците е силно развита мозъчната система, вследствие на което те са повече сухи, слаби хора. Обаче как ще си обясните факта, че между американците , които са много енергичен и здрав народ, има толкова много неврастеници, колкото в никой друг народ?

Това явление може да се обясни като някаква предпазителна мярка от страна на разумната Природа. Понеже американците са склони към материализъм, затова симпатичната нервна система в тях постоянно се атакува, да не би мозъчната
енергия да слезе долу, в стомаха, и благоприятства за развиване на материализма. По този изкуствен начин Природата тонира нервната система на американците. Американецът изпива по една-две големи чаши горещо кафе, и веднага след това изяжда една голяма порция ледено. Така той разваля зъбите си, разстройва стомашната си система.

Това е крив начин на хранене, но за да го предпази от материализма, от чрезмерното развиване на симпатичната нервна система, природата го е оставила да живее временно с това заблуждение. Днес американците усилено работят именно в това направление, как да се освободят от неврастенията. 79-92

Изобщо симпатичната нервна система не се разстройва. Но когато се прекъсват теченията, които идат от симпатичната нервна система към мозъка, нарушава се дейността на двете системи. Омразата нарушава дейността и на двете системи. 92-225

Благодарете на мозъчната и симпатичната нервна система, чрез които се проявява Божествената енергия във вас.

СИМПАТИЧНА НЕРВНА СИСТЕМА

Божествената енергия иде от симпатичната нервна система. 92-216

Корените на човека се намират в симпатичната нервна система, а клоните са пръснати по цялото тяло. 65-190

Ако на човека се отнемат духовните елементи и се заместят с
материалистически, той ще се превърне в корен, т.е. ще стане материалист. В него ще се развие симпатичната нервна система за сметка на умствената. Това е забелязано в българите. Срещате някой селянин сух, слаб като чироз. След
време селяните го избират за кмет на селото си. – Какво става с този човек? Не се минава много време, година или две най-малко, той надебелява, развива благоутробие и всякаква сухота изчезва. – На какво се дължи това надебелявате?
На развиване на симпатичната нервна система. В симпатичната нервна система се крият корените на живота. Щом се дадат условия на корените да се развият,
човек надебелява. Отнемете ли богатството на човека, той започва да мисли и отслабва. Слабият, сухият човек, повече мисли, а пълният повече чувства, философите, критиците са повече слаби хора. Те мислят много. Значи ако човек
се постави в благоприятни условия за развиване на своя ум, той ще има добре развито тяло. 79-91

Когато един народ стане безидеен, това показва, че му са дадени добри условия за развиване на корените на неговия живот, те. на симпатичната нервна система. Този народ става материалист. 79-91

Ако разгледаме симпатичната нервна система, ще видим, че корените ù са в стомаха, дето има жлези, наречени стомашен мозък, чиито клони отиват в главния мозък и оттам изпращат енергиите си надолу... Ако симпатичната нервна система не се управлява от главния мозък, човек би изпаднал в
животинско състояние, под закона на инстинкта за самосъхранение.
Различаваме два вида плодове: плодове на човешкото естество и плодове на животинското естество, на един минал живот, който се преповтаря. Плодовете на този живот са горчиви. 34-92

Успехът на човека във всяко отношение зависи от състоянието на симпатичната нервна система. Радостта, разположението на духа, вдъхновението се дължат на симпатичната нервна система. Голямо значение има
тази система. Това се е знаело някога, но се е забравило, отново трябва да се изучава. 92-215

Сега се организират всички органи, за да влязат в съгласие със симпатичната нервна система. 92-216

Някои от учениците в класа искат да изучават тайните на йогите. Преди да дойдете до това знание, изучавайте симпатичната нервна система, за да се тонирате. 92-224

В слънчевия възел е мястото на симпатичната нервна система. 65-190

И тъй, ако искате да се разбирате помежду си и да наредите работите си добре, вслушвайте се в съветите и изискванията на симпатичната нервна система. Който живее в симпатичната нервна система, има едни резултати;
който живее в отраженията ù, т.е. в мозъка, дохожда до други резултати. 92-224

Младият живее в областта на симпатичната нервна система, без да разбира нейното значение. Той не подозира какво грамадно влияние оказва тази система върху човека. 92-214

Също така симпатичната нервна система трябва да бъде в пълна изправност. 72-43

Секненето се отразява благотворно върху симпатичната нервна система.92-31

Силата на човека се крие в неговата симпатична нервна система Като знаете това, не я оставайте отворена, да влизат и излизат през нея кой как мине.
Затваряйте я с девет ключа, но прекарайте през нея девет крана, да пият от тях всички жадни. Никой няма право да влиза вътре без позволение. Аз наричам това място „свещеното сърце” на човека. Който се приближава до това място, трябва да събуе обувките си. 92-220

Като говоря за симпатичната нервна система, мога да ви дам упражнения за развитието ù, но опасно е, ако умът ви взима участие в тях. Влезе ли умът, ще развали работата. 92-227

Правете всеки ден упражнения около 15-20 минути за симпатичната нервна система. 92-226

Ако симпатичната нервна система не взима участие в гимнастическите упражнения, нищо не може да постигнете. 92-226

През цялата седмица мислете върху симпатичната нервна система и доброто, свещено сърце на човека, на което се дължат добрините и напредъкът в света. Аз наричам „свещеното сърце” още и Божествен ум. 92-223

eXTReMe Tracker