|
Share

ЧЕРЕН ДРОБ

Чувствата имат отношение към черния дроб. 83-25
Те не могат да се проявяват без черен дроб. 83-26
Черният дроб е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. 83-26

Черният дроб в човека е свързан с малкия мозък. 45-131
Защо трябва да чувства човек? – За да подобри състоянието на черния си дроб. 83-28
Ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят кръвта. 83-25
Повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроб, а оттам и на мозъчната нервна система Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. 83-29
Когато в сърцето ви проникват неприятни, горчиви чувства, ще се стремите да се освободите от тях. Те указват лошо влияние върху черния дроб, вследствие на което в него се явяват известни разстройства. 72-43
Черният дроб е един велик фактор в човешкото тяло. Ако черният дроб си замине, човек е фалирал. При сегашното устройство черният дроб всичко решава. Ако той се разстрои, човек става неразположен, мрачен, песимист, не може да говори внимателно, мрази, сърди се, може да извърши убийство – всичко туй излиза от черния дроб. И ако в съвременния строй има толкова престъпници, причината е, че черните дробове на хората са развалени.
Поправете им черния дроб! На този човек ще дадете известна храна, има известни тонически средства. На някой мъж жена му неврастения я хванало, той казва: Лоша жена стана. - На жена ти черният дроб се е развалил, ще ù дадеш храна да се тонира. Поправи ли се, поправя се и домът ви. Мъжът се разгневи – черният му дроб е развален. И ако вие се разгневите, кажете: Моят черен дроб не е на мястото си. При всяко нещастие говорете на черния дроб, кажете: Моля ти се, братко, като се дразниш ти, животът ни не върви, ти си благороден. Като си тъй, в ненормално състояние, какви не работи правиш. Всяка вечер му говори и твоят живот ще се поправи. А сега, боли те черният дроб, дойде лекарят, веднага инжекция. Не инжекция, а слово – говори на черния дроб. В Божествения свят той е нещо духовно, стомахът... сърцето, дробовете, мозъкът – на тия органи ние ще им говорим, тъй както на разумни същества. 6-194
Крайният индивидуализъм е причина за създаване на онези същества, които живеят повече сами. Такива са лъвовете, тигрите – хищните животни.
Тревопасните живеят повече на стада и взаимно си помагат. Ако изпадне в положението на хищните животни, човек започва да се уединява, не иска да говори с никого. Той се обезверява, изпитва недоволство, отвращение към всичко, което го заобикаля. Всички казват за него, че е станал голям философ, че иска да живее сам, за да размишлява повече. Според мене този човек се е уединил, защото има в черния си дроб киселини повече, отколкото трябва. Те го правят неспокоен и го карат да се уединява и да избягва хората... За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. 83-29
Докато състоянието на вашия черен дроб не е нормално, вие сте лош човек; щом състоянието ви се подобри, вие ставате добър човек. 83-30
Колкото по-правилно функционира черният дроб, толкова по-възвишени и благородни чувства има човек. 83-26
За да разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте, какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите и тяхната жизненост. 83-32
Когато черният дроб в някой човек е ненормален, той се лекува мъчно.
Този човек пожълтява. 45-131
От стомаха се отива в черния дроб, чрез който човек се свързва с друга йерархия, наречена „Власти” или „Божествена сила”. Разстройството на черния дроб се познава по жълтясването на очите. Това показва, че има нещо дисхармонично в чувствата на човека. 25-263
Ще ви дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройства на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред, на корема с длан към корема, а лявата - на кръста, пак с длан към тялото, и мислено прекарайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. След 10-15 минути състоянието ви ще се подобри и ще станете весели. 83-32
Ако този метод не помогне, обърнете се мислено към Онзи, Който носи хармония в себе си. Щом се свържете с Него, състоянието ви ще си подобри, дишането ви ще стане правилно. 83-32
В някои типове (човеци) има остатъци от атлантската раса, а в някое преобладава влиянието на черната раса. В последните типове черният дроб има влияние. 45-131
Слънчевият възел се намира под влиянието на черния дроб, затова човек трябва да го държи в пълна изправност. Как ще го държи в изправност? Чрез слънчевия възел. Всички нечистотии от умствения и сърдечния свят на човека отиват в черния дроб, а оттам – в центъра на Земята, дето се пречистват...
Здравето на човека зависи от благосъстоянието на черния дроб. 501-95

ЖЛЪЧКА

Без жлъчка не може да се живее. Когато се излива навреме и на място, тя помага при храносмилането. Обаче когато тя не действа правилно, човек заболява от опасни болести. 83-26
Когато човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа добре и в резултат на това се явяват различни разстройства в организма 83-27
За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката, човек трябва да яде такава храна, която му е приятна -главно плодове. 83-27
Жлъчката на човек се намира под влиянието на Марс. Според някои астролози движението на жлъчката съвпада с движението на Марс. 81-141
Ако разстройството на черния дроб е голямо, явява се жълтеница... Това показва, че между Божествените Власти и човека има някаква дисхармония. Как се лекува жълтеницата? – Чрез възстановяване на хармонията между Божествените Власти и човека. Чрез жлъчката човек е свързан със съществата на доброто. Прекъсне ли се тази връзка, жлъчката се пука... Следователно, изгубването на доброто в човека е пукването на жлъчката, това са синоними.
Казват за някого, че е много жлъчен. За да се намали жлъчността, трябва да се увеличи добротата на човека. Когато жлъчката е в нормално състояние, добротата и любовта се увеличават, ако омразата се увеличава, любовта се намалява. Това е закон, който регулира отношенията между силите. 25-263

ДАЛАК

След черния дроб се отива в далака, чрез който човек се свързва с друга йерархия – „Началствата”, наречени „Божествена правда”. Увеличаването и разстройството на далака показва, че правдата е нарушена и човек е в дисхармония с Началствата. 25-263
ЧЕРВА
Слезете ли по-долу, в дебелите черва, там е адът на човека – неговите низши желания и стремежи. Там са последствията на низшия човешки живот. В дебелите черва се събират остатъците, непотребните неща, които се изхвърлят навън. 62-65

ОТДЕЛИТЕЛНА  СИСТЕМА

БЪБРЕЦИ

Друга Йерархия са архангелите, същества на Божията слава. Те ръководят народите. Те имат отношение към бъбреците. Който не слави Господа и не се въодушевява от великото в природата, не може да бъде във връзка с архангелите и страда от разстройство в бъбреците. Ще каже някой, че нима защо да се възхищава от великото в Природата, докато пред него стои трапеза с печени пиленца, прасенца и буйно червено винце. Няма защо да търси смисъл на живота, когато го вижда реално пред себе си. Така мисли животното, но човекът на двадесети век не може да мисли по този начин и да се възхищава от преходни неща. Утре ще го заболят бъбреците и ще търси причината на заболяването. 25- 264

СЪРДЕЧНО- СЪДОВА СИСТЕМА

СЪРЦЕТО

Човек разполага със сърце, като орган на кръвоносната система. 38-256
Без сърце няма живот. 83-26
Когато физическото сърце спре да тупти, и физическият живот престава. 72-100
Най-първо е създадено сърцето на човека. Сърцето изразява един процес отвън навътре. Да чувстваш нещата, значи да живееш отвън навътре. 42.29-5
Сърцето се образува в момента, когато се прояви волевата деятелността у детето. Тя се проявява в момента на раждането, когато детето заплаче. Когато детето поеме първата вдишка въздух, сърцето му започва да бие – проявило се е. 73-92
Нивата на човека е неговото сърце. Твърда, каменна е почвата на сърцето, затова тя трябва да се разкопае, да се разоре и после да се посее с най- добри семена... Различните чувства и желания на човека са семена, с които той ще насади своята нива. От неговите чувства и желания зависи какви плодове ще се родят. 62-132
Сърцето представлява духовното тяло на човека. 46-92
Физическото сърце на човека е малко наляво, а духовното му сърце е под лъжичката. Това място се нарича още „слънчев възел”. 501-95
Когато Земята се е отклонила на 23 градуса от своя път, тогава и сърцето се е отклонило също така на ъгъл от 23 градуса. Тази е причината, задето сърцето днес е малко наляво, а не съвсем в средата. Един ден, когато Земята се върне в своето първоначално положение, тогава и сърцето ще се изправи, ще дойде точно на средата, а не както е сега, малко наляво. 501-94
Какво трябва да бъде сърцето - вашата героиня? Пластична, издръжлива, търпелива. 38-41
Когато живее в сърцето си, човек се движи във времето, в съдържанието на нещата. 74-245
Който работи много със сърцето си, става много влажен. Той е много магнетичен. 93-13
Та каквато и да бъде вашата философия, сърцето ви ще даде свой колорит... Сърцето ще ви направи меки като каша. 75.4-279
Каквото е сърцето, такава е и устата му. 14-289
Какви пътища обича сърцето? – Гладките пътища. Когато сърцето говори, иска всичко да бъде гладко, да няма никакви препятствия, всичко да върви по мед и масло. Ако сме в общество, искаме навсякъде да ни посрещат и изпращат с лаврови венци, с букети в ръце, с поздравления, с речи, с гощавки. 75.1-155
От разумната воля ще познаете човешкото сърце. 38-52
Човек има четири сърца: низше, или животинско; висше, или човешко; ангелско; и Божествено сърце. Човек трябва да благодари, че има толкова сърца.
Това, което животинското сърце не може да направи, човешкото сърце ще го направи; това, което човешкото сърце не може да направи, ангелското ще го направи; това, което ангелското сърце не може да направи, Божественото ще го направи. Четирите сърца се преплитат взаимно и образуват две сърца. 77.7-24

СЛУЖБА НА СЪРЦЕТО
Сърцето разрешава икономическия въпрос на човешкия организъм. 144- 102
Всеки се запитва защо бие сърцето, каква е неговата служба в организма?
Било е време, когато хората не са знаели нищо за кръвообращението, но днес и малките деца знаят това. Някои учени казват, че сърцето е причина за разнасяне на кръвта по цялото тяло. Сърцето изкарва кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло. Обаче тези учени не знаят, че зад сърцето има друга сила, която го заставя да работи. Учените казват, като се свива и разпуща, сърцето тласка кръвта навън и тя се разнася по цялото тяло. Коя е причината за това свиване и разпущане? Какви закони го управляват? Ще оставя този въпрос необяснен. 32- 122
Задачата на сърцето е да изпраща нечистата кръв в дробовете да се пречисти и оттам, като артериална кръв, да се изпрати по цялото тяло. 107-215
Съвременните физиолози изучават само физиологическата функция на сърцето, като двигател, който взима участие в кръвообращението. Те не знаят другата служба на сърцето. От сърцето на всеки човек излиза една светла струя, която се разнася по цялото тяло. Тази струя показва степента на развитието на човешките чувства. 44-109
ФУНКЦИЯ НА СЪРЦЕТО
Съвременните физиолози например имат особено понятие за сърцето. Те го считат нещо като помпа, от свиването и разпущането на което кръвта се докарва в движение из цялото тяло. Това е отчасти вярно, но всъщност сърцето само не докарва кръвта в движение. За докарването на кръвта в движение е причина особена жива сила, която иде като течение в организма и кара клетките на сърцето да пулсират. Тази сила има свой регулатор в мозъка. Следователно клетките на сърцето са разумни същества с голяма интелигентност. След клетките на мозъка по интелигентност идат клетките на сърцето. Оттук се вади заключението: какво е сърцето на човека, такъв е и самият човек. 14-240
Сърцето е пулсът на целия Космос. Има известни таблици, в които са направени изчисления за пулсирането на сърцето на всички хора. Няма двама души, на които сърцата да бият еднакво. У някои хора сърцето, като направи 10 удара, явява се един малък промеждутък. У други след 20 удара се явява един малък промеждутък; у трети – след 30 удара; у четвърти – след 100 удара и т.н.
А знаете ли какви са тези промеждутъци? Свързване с другите светове. В тези промеждутъци сърцето като че ли моментално спира и всичко остава в момент на покой, за да можеш да чуеш една Божествена мисъл, която се предава на душата ти. Щом я чуеш, движението на сърцето пак започва. Значи, всичкия шум трябва да престане, за да чуеш Божествената мисъл. Следователно според съотношението на ритъма тази междина показва с какви светове си свързан – с Млечния път или с други съзвездия. В този момент тия светове внасят в душата ти различни добродетели. Някой път сърцето на едного престава за повече време и той казва изплашен: Сърцето ми спря! – Не бой се, промеждутък е това, няма нищо. Какво се плашиш? Едно време сърцето ти не е туптяло. Има много начини, по които човек може да живее. Това е хубостта на живота! Бог може да създаде това сърце и по друг начин, да го преустрои. Ние едва сме започнали живота на сърцето. 31-87
Сърцето обаче в своята деятелност е съвършено независимо от човека.
То има автоматично управление. Понеже е представител на Божественото начало в човека, сърцето представя държава, напълно независима и свободна.
Божествените закони са написани на човешкото сърце, благодарение на което умственият и физическият свят имат отношение към него. Ако спазва тия закони, човек ще живее така, както Бог изисква. Обаче в желанието си да завладее сърцето си човек се е отклонил от своя нормален път на развитие. Днес всички хора се стремят към завладяване: майката и бащата искат да завладеят сърцето на децата си; момъкът иска да завладее сърцето на момата; свещеникът иска да завладее сърцата на своите пасоми, професорът – на студентите си и т.н... Човек не е дошъл на Земята да завладява, но е дошъл да създава правилни отношения с умовете и сърцата, с дробовете и стомаха на хората. 60-59
Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. 80-129
Ако сърцето на някой човек не функционира правилно, това показва, че той е нарушил отношението си към Слънцето – сърцето на Слънчевата система, в която живее. Иска ли да възстанови функцията на своето сърце, той трябва да изправи отношението си към Слънцето, да внесе хармония между своя пулс и този на Слънцето... Всеки момент дръжте в ума си мисълта, вашето сърце, вашият пулс да бъде в хармония с пулса, с ритъма на Слънцето. Пожелайте в себе си да свържете пулса на вашето сърце с пулса на космичното Слънце. 80- 129
За десет дена направете следния опит. Всеки ден, по три пъти сутрин, обед и вечер, – вглъбете се в себе си и кажете: Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят. 80-130

ЕНЕРГИИТЕ И СЪРЦЕТО
Казвате: Защо ми е сърцето? – То е машина, която възприема енергия от възвишения свят и я обработва. Главата на това сърце е подчинена на Великото начало на живота. Затова се казва, че първо се е образувало сърцето, а после главата. 64-301
Сърцето е резервоар, в който се втичат и изтичат енергиите на космическия свят. 82-44
В сърцето се събира повече потенциална енергия. 56-170
На човека е необходимо сърце, където да става обмяна на Божествената енергия. Сърце има и в Бога. 76.7-138
Всяко биене на сърцето е космическо. Сърцето е свързано с космическата енергия. При всяко биене на сърцето иде нова енергия, вследствие на което целият организъм се обновява. 144-102
При духовната работа се засягат чувствата, затова сърцето трябва да бъде отворено, за да приема енергиите на духовния свят. 38-30
Службата на сърцето не се заключава само в изпращане на кръвта по цялото тяло, но то представя още и възел на електрическата енергия, която се предава на всички клетки, като им дава възможност да участват в целокупния органически живот. 83-26
Сърцето е поставено между двете крила на белия дроб, като водоразделителна линия за енергиите, които текат в човешкия организъм. 83-25
Кръвта се движи не само под ритъма на сърцето, но и под влиянието на електричеството в природата. Докато сърцето е под влиянието на живото електричество, то се свива и разпуща равномерно, като изпраща кръвта по цялото тяло. Излезе ли от това влияние, сърцето спира своето движение. Ако сърцето не се намира под влиянието на природното електричество, никакво кръвообращение не би било възможно. – Защо? – Защото съпротивлението, което артериите и вените указват на движението на кръвта, е толкова голямо, че сърцето не би могло да я движи. То няма откъде да получи енергия. Сърцето трябва да разполага с голяма енергия, за да може да тласка кръвта по цялото тяло. То приема тази енергия именно от природното електричество. 80-35
Електричеството постоянно тече по повърхността на сърцето и благодарение на него то се свива и разпуща, като разнася кръвта по цялото тяло.
Премахнат ли се тия живи електрически токове от сърцето, веднага неговото движение спира. Индусите разбират този закон и правят ред опити с движението на сърцето. Например те отнемат тия електрически токове от сърцето и то спира движението си; след това отново ги възстановяват и движението на сърцето започва. В това отношение човешкото сърце представлява един извор. Докато водата в този извор не е подпушена, сърцето действа нормално. Подпуши ли се водата му някъде, и движението на сърцето спира. Някои хора се плашат, като забележат, че сърцето им започва да бие по-усилено или пък спира движението си. Не, това е една илюзия на електрическите токове, които текат в сърцето.
Когато нервната енергия, в която електричеството взима участие, престане да се регулира от сърцето, явява се сърцебиене; започне ли сърцето отново да регулира тази енергия и движението му става нормално. 76.7-92
Искате ли сърцето ви да бъде здраво, ще държите в изправност мозъка си, дето минават електрическите течения на Природата, и слънчевия възел, дето минават магнетичните течения. 80-35
ТОПЛИНАТА НА СЪРЦЕТО
Тялото е храм Божий. Огнището на този храм е сърцето, където постоянно гори огън. 82-100
Човек не трябва да бъде нито като желязо, нито като дърво. Значи сърцето му не трябва лесно да се нагорещява и лесно да изстива, нито пък да изгаря от огъня на своите чувства. 69-21
Развивай топлината на сърцето си, да придобиеш повече топлина, да усилиш пламъка на свещения огън, който разрешава всички мъчнотии. Когато мъчнотиите не се разрешават лесно, това се дължи на недостатъчната топлина на сърцето. Нищо в света не е в състояние да измени тая топлина. Кой може да противостои на 273 градуса студ? Такова нещо е топлината на сърцето, която наричаме топлина на живота. 36-29
Твоето сърце се нуждае от топлина. Това ще донесе великата Любов. 32- 18
Ако задържиш дълго време топлината в сърцето си, то ще се повреди.
Дойде ли Любовта в тебе, не я задържай за дълго време. Остави я да мине и замине. 109-52
Как ще познаете сърдечния човек? По това, че и в най-студения зимен ден той излъчва топлина. Само той може да бъде по риза, без да усеща студ. Той прилича на вечна пролет, в която всичко цъфти. Сърдечен е онзи, в душата на когото цари вечна пролет. 34-1 1
Защо боледува сърцето? – Топлина няма. 145-73
СЪРЦЕТО И УМЪТ
Ако умът не е трезв, човек не може да използва условията на сърцето Глупавият човек не може да се ползва от условията на сърцето. Той не разбира Любовта и не може да я приложи. Разумният обаче се ползва от условията на сърцето си и вижда тяхната красота и смисъл. 62-132
Когато казваме, че човек трябва да пази своето равновесие, подразбираме, че в умствения свят той трябва да постави сърцето си точно в средата - нито наляво, нито надясно. 501-95
В материалния свят умът и сърцето работят едновременно. За пример, ако човек тръгне с левия крак напред, веднага след това дясната ръка излиза напред. Значи сърцето се проявява чрез левия крак, а умът – чрез дясната ръка.
И обратно: ако десният крак излезе напред, с него заедно излиза и лявата ръка. 95-44
В един случай сърцето работи, а в друг – умът. Ако умът ви вземе повече участие, той ще внесе нещо твърдо. Сърцето ще ви направи меки като каша.
Следователно има условия в живота, дето чувствата трябва да имат преимущество, а има условия в живота, дето умът трябва да има преимущество. 75.4-279
Умът трябва да бъде напред, а сърцето – назад. Сърцето трябва да отстъпва, за да се пази равновесие. 501-94
Понеже сърцето управлява задната част на главата, то държи кормилото... Сърцето изпълнява заповедите на капитана и като кормило обръща парахода на една или на друга страна... Някой пита: Защо сърцето ми трябва да бъде развито? - Здраво кормило е нужно на парахода. 101-84
Когато сърцето работи повече от ума, гъстотата на материята е по- голяма. Който повече чувства, а по-малко мисли, той е пълен. 56-169
Ако вашият нос е широк и преобладават кривите линии, ще знаете, че сърцето ви взема повече участие в живота ви. 75.4-278
Ако сърцето е по-добре организирано от ума, чувствата управляват човека. 69-145
Съзнателният разумен свят работи усилено за организиране на човешкото сърце, т.е. за жената в човека. Това се постига чрез разумна работа върху ума. Когато умът работи, сърцето постепенно се организира. Умът може да работи само с помощта на доброто и любовта. Те са първите условия за организиране на сърцето. Земният живот минава първо през сърцето, а после през ума, дето се обработва. 64-138
Човек трябва да държи живите същества близо до сърцето си, а далеч от ума си... Причината за това е следната: когато някои същества са близо до неговото сърце, те идат на гости у него, и по този начин му носят своето благословение... По отношение на сърцето, Бог ще дохожда у вас, чрез Духа си. 91-240
ЧУВСТВАТА И СЪРЦЕТО
Всички хора имат сърца, но това още не е гаранция, че техните сърца чувстват правилно. 13-16
Вие трябва да се запитате здраво ли е вашето сърце, чувствате ли правилно? 72-102
Човек трябва да изправи своето сърце, за да регулира чувствата си. Ако чувствата на някой човек не са правилно оформени, и умствените му изводи и заключения ще бъдат неправилни. 99-63
Всяко чувство произвежда известен ефект върху човешкото сърце. 27- 172
Сърцето се храни с възвишени чувства. 83-27
Дръжте в сърцето си едно свещено чувство, което постоянно да ви повдига. 83-27
Сърцето трябва да чувства. Можеш да чувстваш болка, можеш да страдаш, то е в реда на нещата, но да се стряскаш, това не е позволено. 76.4-94
Не допущайте в сърцето си отрицателни чувства. 83-27
Ако се натъкнете на твърди чувства, които могат да осакатят сърцето ви, трябва да знаете начин да ги смекчавате. Ако се намирате дълго време под тяхното влияние, ще изкривите линиите на лицето си. Като знаете това, пазете се от твърди чувства и упорити мисли. 87-79
Когато действат чувствата ви, вие всякога обичате да отлагате нещата, да увъртате работата. 75.4-278
Молете се да ви се дадат условия да посадите в почвата на своето сърце всички благородни и възвишени чувства. 62-135
ЖЕЛАНИЯТА И СЪРЦЕТО
Сърцето трябва да има много желания, които да го хранят. Не е лошо човек да има много желания. Лошо е, когато не ги прилага. 25-222
Не мислете, че всички желания, които минават през сърцето ви, са ваши.
Ваши са само онези, които използвате за благото на своето сърце. Останалите не принадлежат на вас. 25-222
Всички желания, които минават през вас, стават ваши само когато ги приемете вътрешно, когато станат плът и кръв на вашето естество. 22-222
МИСЛИТЕ И СЪРЦЕТО
Ако имаш разумно сърце, с хармонично развити чувства, ти ще предизвикаш в себе си и хармонични мисли. 101-84
От равномерното или неравномерното биене на сърцето зависи и мисълта на човека. 1 13-88
Отправяйте към сърцето си благородни и възвишени мисли и от нищо не се страхувайте. 83-27
Сърцето обикновено управлява задната част на мозъка, задната част на главата. 101-84
Ако твоето сърце е добро, то ще предизвика добри, хубави мисли у хората; ако пък сърцето ти е лошо, то ще предизвика лоши мисли у хората, вследствие на което ти сам ще създадеш нещастието си. 101-84
Когато мисълта на човека срещне голямо противодействие, това противодействие се отразява и на сърцето: като че ли някакъв нож прерязва сърцето или като че някаква оловна топка пада върху него, и тази човек моментално припада. За да не стават тия припадъци, съзнанието на човека трябва да бъде будно, да е свързано с разумния свят, с Бога. 50-28
ЛЮБОВТА И СЪРЦЕТО
Обектът на Любовта е животът и чистотата, а мястото ù е в човешкото сърце. 30-10
Ако човек не може да люби, сърцето му е мъртво. 58-293
Учете се чрез сърцето да събирате енергиите на Любовта – акумулатори да станете. 64-301
ПРАВДАТА И СЪРЦЕТО
В сърцата на всички трябва да царува правдата. 27-291
Правдата пък трябва да легне в основата на сърцето, да направи човека здрав. Питате ме защо ви е нужна правдата. Казвам: Правдата държи в изправност дейността на сърцето и на белите дробове. Който се оплаква от порок на сърцето и неправилно дишане, той няма правда. Дето Правдата отсъства, там има меланхолия. Ако си меланхоличен, ще знаеш, че правдата отсъства от сърцето ти. 27-286
ДОБРОТО И СЪРЦЕТО
Който има добро сърце в себе си, той има особена, специфична черта на лицето си. Тази черта придава пластичност, подвижност на мускулите на лицето.
От лицето на такъв човек излиза светлина и дето мине, той обръща внимание на хората, привлича ги. Всеки може да има добро сърце. Да бъде човек талантлив или гениален, това е мъчна работа, но да има добро сърце, това е лесно постижимо. Да бъде човек учен, философ, поет, музикант, това е непостижимо в един живот, но да има добро сърце, за това се изисква най-малко усилия. 47-188
Съвременните хора се нуждаят от знание, което може да възстанови доброто в техните сърца. 142-341
ЧИСТОТАТА НА СЪРЦЕТО
Ученикът трябва да има едно сърце чисто като кристал! 41.23-17
Човек трябва да има чисто сърце. Чистото сърце е като чистата вода.
Който има чисто сърце, той вярва на всичко. Като се казва, че човек трябва да стане като дете, това подразбира да има сърце чисто като на детето, да вярва във всичко. Да има човек чисто сърце, това значи да се намира в здравословно състояние на своя организъм... Чистото сърце е извор: колкото повече дава, толкова повече изтича от него. Давай, за да получаваш. Този закон се отнася само за чистите сърца. За нечистите сърца той не работи. В хора с чисти сърца канализацията никога не се запушва. В хора с нечисти сърца канализацията е вече запушена, вследствие на което тук-там е пропукана. За да избегнат пакостите, които тя може да причини на човека, непременно трябва да се изправи. 57-177
Всяко неразположение показва, че в сърцето на човека има пушек. Защо?
Защото коминът на вашето сърце, на вашето огнище е запушен... Щом преживявате тежки вътрешни състояния, казвам: Изчистете комините на сърцето си. 72-101
Сърцето не пречиства само кръвта, но и чувствата. 102-216
Всяка сутрин, преди обяд и преди вечеря, ще произнасяте следните думи: „Боже, сътвори в мене сърце чисто и свято”. След произнасяне на тези думи ще размишлявате върху сърцето пет минути. 72-99
СЪРЦЕТО И СТРАДАНИЯТА
Страданието е метод за пречистване на човешкото сърце. Сърцето се чисти и чрез радостта. 147-88
Човек не трябва да се тревожи, да се гневи, да се възбужда. Ако не можеш да разрешиш някой въпрос, ще го оставиш настрана. Човек носи, докато може да издържа. Щом дойде до крайния предел, дето не може повече да издържа, той казва; Такава е Божията воля. Докато можеш да издържаш, не казвай, че е такава Божията воля. Щом не можеш да издържаш напрежения, кажи на себе си; Такава е Божията воля. Минеш ли този предел, без да си се смирил, сърцето ти може да се пръсне, да се скъса някоя вена, да стане разрив.
Ако не можеш да се смириш, отправи излишната енергия на сърцето ума си и започни да мислиш. Кажи си: Не съм аз единствен в света, който страда. 82-79
СЪРЦЕТО И МЪЧНОТИИТЕ
Когато дойде някоя мъчнотия в сърцето ти, извади правилото за сърцето си и кажи: Като ученик аз трябва да имам сърце чисто като кристал – без никаква нечистотия. 54-40
СЪРЦЕТО И СКРЪБТА
Ясновидците забелязват, че от подразделенията на сърцето излизат пламъци. Дойде ли някаква скръб за човека, една стрела пронизва сърцето му, отдето започват да излизат пламъци. Тази скръб предизвиква сълзи в човека, които вътрешно се изливат във вид на кръв. Кръвта пък от своя страна се излива при корените на някое дърво вътре в сърцето на човека. Дървото се съвзема от тази кръв и започва да се развива правилно. Животът на това дърво сега пулсира по-усилено и се изявява във вид на пламъци. И в заключение, тази скръб събужда благородни желания и чувства в човека и той започва да се радва.-.
Докато не те мушнат в сърцето, няма да имаш никаква радост. 44-109
ГРИЖИ ЗА СЪРЦЕТО
Нормално сърце наричам онова, което не се дразни от малките работи. 76.4-94
Ще знаете, че разположението на човешкото сърце зависи на първо място от разположението на техния осел (тяло). 25-27
Любовта е здравословното състояние на сърцето, а безлюбието – болезнено. 63-72
Утайките в сърцето причиняват злото. 68-39
Пази сърцето си, не допущай нито едно горчиво чувство в него.
Горчивите чувства не са присъщи на човешкото сърце. 69-19
Не чувства ли правилно, човек разваля сърцето си. 143-324
Пазете се от тщеславие, любопитство, лицемерие, които имат животински произход и представят остатъци от низка култура. Тези качества причиняват големи пертурбации в човешкото сърце. 38-86
Злобата е недъг на сърцето. Този недъг трябва да се изхвърли от човека.
Ония, които не могат да освободят сърцето си от омразата са роби на черния маг. Те са играчка на живота. 27-182
Всяко добро чувство, реализирано навреме, подобрява състоянието на човешкото сърце. 144-127
И сърцето се изтощава, ако не му се дава нужната храна. 69-178
Чиста вода усилва сърцето. 25 28
Какво представя болката на сърцето? Да те боли сърцето, това не значи някаква органическа повреда, но вътрешно състояние болезнени чувства. 69-89
Сърцето става реално, когато усетиш болка в него. И тогава достатъчно е да туриш ръката си на него, за да изчезне болката. 69-200
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪРЦЕТО
Сърцето е неорганизирана област, която сега се организира. Тази е причината, поради която и до днес човешкото сърце не функционира правилно. 1 12-70
Една от големите задачи на сегашния свят е да организира човешкото сърце. 1 12-70
Ако не обработваш сърцето си, ти не си човек. 68-87
Обработване на човешкото сърце е вътрешен процес на Битието, за което са нужни велики знания. Тази е причината, поради която всички религии в миналото и в настоящето са работили и продължават да работят върху сърцето. Като знаят това, проповедниците си служат с такива примери, които въздействат главно върху сърцето. 38-87
Сърцето остава автоматично при всички случаи на живота. Всеки, който се е опитал да завладее сърцето, т.е. Божественото в човека, се е разрушил и развратил. Тази е причината, задето и млади, и стари хора се развращават.
Всеки, който се е опитвал да завладее сърцето на своя ближен, е пострадвал заедно с ближния си; единият ставал на каша, а другият – на въглен. За да не изгаряте и да не ставате на въглен, не се занимавайте със сърцата си. Дайте сърцата си на разположение на Бога, той да се занимава с тях. Ако искате работа, занимавайте се с умовете си, с ушите си, с очите си, с ръцете си, с краката си, с всичко, каквото пожелаете, но не и със сърцето си. Оставете сърцето си свободно! Не се месете в Божиите работи! 60-60
Казва се в Стария Завет, че това тяло на човека още не е оформено. Ето защо сърцето трябва да се повери на Бога, понеже от него зависи правилното оформяне и развитие на човека. 46-92
Рече ли човек да повери сърцето си на другиму, а не на Бога, той ще излиза от тялото си и няма да може да се връща в него. Това състояние наричат вампиризъм, от което много хора умират. 46-92
Бог държи сърцето на човека в ръцете си. Той държи източниците на живота в ръцете си, защото в тях се крият тайните на Битието. В сърцето се крият източниците на живота. Ако Бог би оставил сърцето в ръцете на човека, всичко би било разрушено. Ако светът не е разрушен, причината за това е, че Бог държи сърцето на човека в ръцете си. 60-61
ВРЪЗКА НА СЪРЦЕТО
Чрез сърцето си човек е свързан с друга йерархия, наречена „Престоли”, т.е. „Божествен разум". Биенето на сърцето показва, че сме свързани с тази йерархия. Защо се страхува човек от спирането на сърцето? – Да не прекъсне тази връзка. Ако спре сърцето, човек изгубва разума си. 25-263
ОТВОРЕТЕ СЪРЦЕТО!
Отворете сърцата си пред Бога, да види, какво има в тях, и да ви помогне. Той знае всичко, но вие трябва да бъдете готови да се отворите за
Неговата светлина. 147-262
Когато човек люби, сърцето му се разширява; когато мрази, сърцето му се свива. Когато се разширява, това не подразбира, че се разпуша, но става такова разширяване, при което то придобива по-голяма пъргавина, пластичност. 15-218
При това трябва да се знае дълбочината и големината на вашето езеро – сърцето. 27-182
Какво стана с тебе, че отвори сърцето си така широко? – За пръв път в живота си срещам такава мома. Тя ми вдъхна доверие. От нея лъхаше такава мекота, от очите й излизаше такава светлина, която никога няма да забравя.
Чувствам, че моето сърце се отвори за всички хора. От днес аз ще бъда внимателен към всички бедни и страдащи. Тази мома външно нищо не ми даде, но отвори сърцето ми. Какви ли проповеди не съм слушал в църквите, но сърцето ми оставаше затворено. Обаче как можа тази мома да ме преобрази, и аз не зная. От този момент аз съм нов човек, ще живея по нов начин. 35-91
БЪДЕЩЕ
Хората на шестата раса ще имат едно сърце, несравнено по-благородно, отколкото сърцето на един човек от бялата раса. 43.201-8
Бъдещето е векът на човешкото сърце. Енергията, която ще излиза от човешкото сърце, ще осветява и отоплява света. Божествената Правда, която иде сега в света, ще стопли човешките сърца. 13-24
Новото сърце няма да бъде от обикновена плът, но от материя взета от ангелските светове – от най-фина материя. Сегашното сърце е минало през ръцете на учените, на лекарите. Колко пъти са го рязали, докато изучат устройството му! Клапите му често се развалят. Мнозина се оплакват от сърцебиене, от порок на сърцето и др. Новото сърце ще бъде винаги здраво, от него ще излиза живот. То ще бъде олтар, на който вечно ще гори Божественият огън. На тоя олтар ще се принасят в жертва най-възвишените идеали на човечеството. Когато семето падне на това сърце, то ще израсте скоро и ще даде плод. 27-51
Който е ученик, неговата задача е да трансформира своето сърце. То е приготовление за трета култура, която сега иде... Третата култура, тя е култура на сърцето. Значи човешкото сърце трябва да се трансформира, да се преобрази... Ще се превърне в една материя възвишена и благородна, в която човешкият дух ще може да работи тъй пластично, в която човешкият ум ще работи тъй възвишено, че да поддържа този благороден стремеж. Казва се: „Ще им дам сърце, направено от плът, в него ще напиша законите си, и всички от
малък до голям ще Ме познаят.” 41. 16-8
ПУЛС НА СЪРЦЕТО
ПУЛСЪТ
Засега науката приема, че кръвта при движението си е причина за дейността на сърцето. Всъщност сърцето като физически орган няма сила да тласка артериалната кръв в тялото. Причината за пулса на сърцето се дължи на космичното електричество и магнетизъм. Те носят живот. Щом се наруши хармонията между тези сили, нарушава се и дейността на човешкото сърце. В него се образуват наслоявания от материални частици, които произвеждат противоречия в мисълта и чувствата на човека. Тези материални частички произвеждат известно противодействие на космическото електричество. Това изменя пулса, т.е. ускорява го. Кой е нормалният пулс? Колко удара прави той в минута? – Приблизително 72. Някога пулсът се ускорява, прави 120 удара в минута. Това показва, че сърцето има някакво противодействие. Значи сърцето прави големи усилия да превъзмогне това противодействие. 91-219 Питам: Колко пъти в минута бие вашето сърце? Сърцето на човека бие 72 пъти в минута. Обаче ако отидете на Венера, там сърцето ви ще бие два пъти по-бързо. Там пулсът е по-ускорен. 50-27
Забелязано е, че първите 12 часа от деня сърцето бие по-бързо и с няколко удара повече от нормалното биене. През тези 12 часа сърцето е във възходящо състояние. През вторите 12 часа на деня, т.е. през втората половина на деня, ударите на сърцето намаляват с няколко и сърцето се намира в низходящо състояние. Същото нещо се забелязва и през месеците на годината.
Първите 14 дена от месеца сърцето е във възходящо състояние; вторите 14 деня сърцето е в низходящо състояние. Първата половина на годината сърцето е във възходящо състояние, а през втората половина на годината – в низходящо състояние. Мнозина от вас намират тия неща за маловажни. Не, важно е човек да знае кога сърцето му е във възходящо състояние и кога – в низходящо. И тогава, ако започне някаква работа, или ако изучава някаква наука през времето, когато сърцето му е във възходящо състояние, той ще има един резултат; когато започва изучаването на една наука през времето, когато сърцето му е в низходящо състояние, той ще има друг резултат. Какви резултати ще имате, ако посадите едно ябълчено дърво през пролетта, друго – през лятото, трето – през есента и четвърто - през зимата. Резултатите в четирите случая ще бъдат различни. Които не разбират тия закони мислят, че нещата могат да станат на всяко време, като че в света съществува произвол. Не е така. За извършването на всяко нещо има точно определено време. 52-244
Биенето на сърцето е музика. В него има цели тонове, полутонове, четвъртинки, осминки и други. 1 13-88
Четвъртинката от тона влияе на чувствата. Полутоновете на сърцето влияят върху храносмилането; целите тонове – върху мускулната система.
Хората даже не подозират какво влияние оказва биенето на сърцето върху психиката и физическия живот на човека. 1 13-88
По пулса на човека, особено на младия, можете да разберете какво е положението на неговото сърце, дали е влюбен, или не. Ако имате 16-годишна дъщеря, вие можете да разберете положението ù по пулса на сърцето. Вечер, когато спи, опитайте пулса ù: ако бие нормално, 72 пъти в минута, тя води редовен живот; ако пулсът ù е ускорен, бие от 72-85 пъти в минута, тя е влюбена в някой непорядъчен момък. При това положение мнозина ще мислят, че това се дължи на някаква болест и ще кажат, че тази мома има огън, температура. Да, все някакъв огън е причинил усилване на пулса й, но този огън е наречен „огън на любовта”. Когато човек изгуби любовта си, пулсът му се намалява и той слиза в по-гъста материя. 502-8

eXTReMe Tracker