|
Share

Чрез него човек се произнася за справедливите и несправедливи неща в живота. 86-64
Средният пръст представлява ония водители, които се занимават с Божествената Правда. 41.35-6

Някой иска да бъде справедлив, но не знае как да постъпва. Нека хване средния пръст на ръката си и го поглади няколко пъти. След това да хване същия пръст на дясната си ръка, да го поглади пак и да каже: Искам да бъда справедлив. Ако иска да постъпва благородно, нека хване един след друг, двата показалеца на ръцете си. Като изреди петте пръста на двете си ръце, той придобива малка светлина в себе си, която му показва как трябва да живее, какви отношения трябва да има с хората. 146-46
Хималаите представят средния пръст на човешката ръка. Там живее Сатурн, падналият бог. Следователно който търси Правдата, трябва да обърне погледа си към Хималаите. И когато се решава някое важно дело, съдиите трябва да отидат на върха на Хималаите, на Монт-Еверест. В Америка се намира Меркурий, малкият пръст на ръката. На Монблан се намира Юпитер, показалецът. Де се намира четвъртият пръст, Аполон? На този въпрос вие сами ще си отговорите. Като разглеждате ръката на човека от гледището на хармонията, мога да кажа какво положение заема той в света и какво може да излезе от него. Когато някой иска да развие в себе си достойнство, той трябва да се качи на Монблан. Ако пък иска да развие в себе си справедливост, той трябва да се качи на Хималаите, на Монт-Еверест. Когато искате да бъдете справедливи, мислено ще се качите на Монт-Еверест и там ще размишлявате за него. Когато искате да развиете в себе си благородство и достойнство, ще се качите мислено на Монблан и там ще размишлявате. Когато искате да уредите материалните си работи, ще се качите на най-високата планина в Америка. 16- 133

БЕЗИМЕНИЯТ ПРЪСТ

Гледате пръстите си и казвате: Красиви са човешките пръсти. Важно е какво се крие в тяхната красота. Ако искате да знаете дали един човек е музикален, вижте какъв е третият му пръст, неправилно наречен безименен- Той е пръст на музиката, т.е. на хармонията. 93-90

Безименният пръст определя човешките радости и постижения в областта на науката, на изкуството и на музиката. Ако отрежете безименния пръст на човека, той изпада в голяма меланхолия и голямо отчаяние. Когато енергиите на този пръст не текат правилно, човек лесно се обезнадеждава. 86-64

Съществува ли наука, изкуство? Щом имаш четвърти пръст на ръката, съществува и наука, и изкуство. 52-120

Хора, на които безименният пръст е по-дълъг, те са оптимисти, те са слънчеви типове. З5.2-284

Аз съм правил опити с хора, които са се обезсърчавали и казвам: Като се обезсърчи някой, нека хване безименния си пръст и започне да му пее и да казва:
Синко, иди да помогнеш на брата си, на показалеца. И ще видите, че няма да мине много време и състоянието ви ще започне да се сменя. 35.2-284

МАЛКИЯТ ПРЪСТ

Трябва да благодарите на малкия си пръст – на кутрето. Той казва: От мене искайте шапки, дрехи, ядене, пиене, да ви назнача на служба като учител, професор, каквото пожелаете. Вие казвате, че този пръст не работи, а всъщност той урежда всички материални работи в света. 35.2-284

Съществува ли материален сват? – Малкият пръст на ръката показва, че материален свят съществува. 52-120

ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЪСТИТЕ

Като изучавате положението на пръстите на ръката, виждате, че трите средни пръста имат фронт и тил, а крайните - палецът и малкият, имат само фронт, нямат тил. Средният пръст има отношение към показалеца и към безименния; ако отношението му към безименния е по-голямо, той се наклонява към него; ако отношението му към показалеца е по-голямо, той се наклонява към него. Понеже малкият пръст е лишен от тил, т.е. няма кой да го крепи, често полъгва и се изкривява. Обаче ако следва законите на безименния пръст, той е справедлив. Понякога и показалецът полъгва. Затова се явява спор, кой от двата пръста лъже повече. Затова и малките деца съединяват показалеца с малкия пръст, над средния и безименния. Показалецът казва на малкия пръст: Ти трябва да знаеш, че аз съм те учил да говориш, затова ще ми отстъпваш. Пред каквато и опасност да се намира показалецът, положението му не е много страшно. –
Защо? – Тил има той – палецът. Наистина далеч е тилът на показалеца, но все пак има тил. Показалецът представя човека, който работи за своето изправяне.
Да се изправи човек, това значи, да събуди Божественото в себе си, т.е. да повика своя палец на помощ. 86-60

Когато човек дигне единия си пръст нагоре и казва на някому: Аз ти казвам! Ти трябва да ме слушаш! – Това показва, че този човек започва с единицата, т.е. с 100 000 000 атоми, които се намират в този пръст, като дигне и двата си пръста нагоре, той ангажира в работа 200 000 000 атоми. Когато дигне трите си пръста, той ангажира 300 000 000 атоми; като дигне четирите си пръста – 400 000 000 атоми. И най-после като дигне и петте си пръста, той впряга на работа 500 000 000 атоми и казва: Знаете ли какво има да направя аз? 45-83

Да се научите и да научите вашите близки, да свиват ръцете си. 1 15-24

Някой държи пръстите си на ръцете си сключени. Това показва, че работите на този човек са стегнати, затворени. 49-89

Когато някой започва да обезумява, той държи пръстите на ръцете си отворени. 71-37

Ако всички хора знаеха как да свиват пръстите на ръката си, щяха да бъдат в друго положение. Но българинът вдига ръката си в юмрук ей така и казва: Мога да ти пукна главата, както англичаните и американците се боксират по носовете. На такъв, който свива юмрук против мен, аз казвам: С тебе мога да върша работа, защото с тебе ще се разберем, ела при мен. Аз бих желал да имам работа с онзи, който има свити юмруци. Дете, когато се ражда, е със свити юмруци, което показва: Аз ще порасна и ще завладея света, а когато човек умира, разперва ръце, като да казва: Умирам, не можах нищо да направя, Господи, прости!. Но Господ, знаете ли, какво отговаря на такъв? – Не си знаял как да свиваш пръстите си. – Защо и вие страдате? Защото не знаете как да свивате пръстите си. – Ама защо е това нещастие в нашия дом, защо страда България, ама контрибуция ще има ли? Ако си държите ръката отворена, ще има контрибуция, но ако си затваряте, няма да има контрибуция. Ама какво ще бъде нашето положение в бъдеще? – Ако знаете да си свивате ръката, ще бъдете свободни, велик народ, но ако не знаете, ще бъдете роби, както досега. Днес аз искам да оставя във вашите умове тази мисъл: Всички българи да почнат най- напред да си свивате пръстите на дясната ръка правилно и като свиват пръстите, да знаят какво означава това; да концентрирате ума си в своята ръка и да казват: Всичко каквото може да се включи в тези пръсти, ще го направя. Искам да оставя във вашите умове тази мисъл: Всички българи да започнат да свиват ръцете си: Първо дясната, която е мъдростта, а после и лявата, която е любовта.
Направете една година опит, проектирайте това в мислите си, волята и действията си и ще видите резултата. 1 15-21

Вие и като четете вестници, и пиете бира, пак свивате пръстите, но като ги свивате, кажете: Няма да пия. няма да пуша, няма да се гневя да си отмъщавам на своя неприятел; свийте си ръката и му кажете: Благо ще ти говоря. Аз ви уча на един велик закон в живота: как да свивате ръката, за да отива всичко на добро. Вложете тази велика мисъл, най-малко опитайте я. Не искам само да свивате ръката си, но като я свивате, да мислите. Отчаян сте, искате да се самоубиете или искате да убиете някого, свийте си пръстите и кажете: Не! Малодушни сте, ще направите същото. 1 15-22

Ще трябва не само да свивате, но и разтваряте ръцете. Разтварянето на ръката нагоре към пространството какво подразбира? Възприемане на енергия. Като възприемете тази сила, веднага свийте пръстите си и проектирайте тази сила в мислите и желанията си – така ще дадете силен подтик на живота си. Кажете: от великия склад на Природата, дето се крие такава мъдрост и любов, искам моите ръце да бъдат поляризирани, да възприемат мъдростта и любовта, да възприемат доброто, съединителната връзка, която служи между всички хора на Земята. 1 15-23

Вижте онзи пианист, който тъй вещо, майсторски си движи ръцете по клавишите, как е придобил този навик? Той се е учил дълго време, много е свирил и най-после е придобил този навик, това изкуство да свири тъй леко на пианото. Той седи на пианото и не мисли за пръстите си, но свири ли, свири.
Той казва: аз не гледам в клавишите, не мисля за пръстите. – Да, ти не мислиш, но твоите пръсти работят по определени закони. Ти си свирил цели 10 години усилено и съзнанието ти вече се е предало в мускулите на ръцете ти. Ти не мислиш, но мускулите на ръцете са под прямото управление на съзнанието ти. 75.1-164

РАБОТА НАД ПРЪСТИТЕ

Всичката тайна се крие във вашата ръка. Да имате ръце, то значи, да имате най-голямото благо на физическия свят. Какво не излиза под човешката ръка! Какви хубави звуци излизат из под ръката на цигуларя, когато хване лъка, и от онзи пианист, виртуоз, когато засвири на пиано! Ако разбирате този закон, да свивате както трябва пръстите си и през всички пръсти да пращате съответстващи струи мисли; ако вложите всичката си сила в тях, те ще имат такова чаровно действие, каквото не може да се представите. Ние пишем с три пръста, но ако вложим в тях всичката сила на нашите мисли, тогава под перото ни ще излезе съвсем друго. Това са велики тайни, които са знаели хората преди грехопадението и които сега са забравили. 1 1- 23

Като знаете, че през всеки пръст минават съответни сили, които предизвикват различни мисли в ума ви, вие трябва да реформирате пръстите си.
Които не знаят това, чрез много работа, или от голяма леност осакатяват пръстите си. Разумният знае това и работи толкова, колкото е нужно. През всеки пръст трябва да минава толкова енергия, колкото е необходимо за развитието на човека. Значи пръстите възприемат енергията, която иде от възвишения свят.
Понеже всичко в природата е точно определено, всеки пръст, всяка ръка трябва да приеме толкова енергия, колкото е предвидено. Вземе ли повече, отколкото е потребно, тя ще ви накара да платите. Как ще върнете излишната енергия, която сте приели от природата? Чрез болести, чрез кризи, чрез изпитания. 86-61

На някои хора трябва да се продължават показалците, на други третите пръсти, на четвърти – безименните и т.н. За това обаче се изискват големи усилия. 13-101

Истинският хиромантик само по палеца на ръката може да прочете всичко за човека. В горната фаланга на палеца е изразен висшият, Божественият живот на човека, а този живот включва всичко. Затова именно турците наместо да си служат с печат, за удостоверяване на своята личност, те натопяват палеца си в мастило и го отпечатват върху документа. По чертите и извивките на този пръст може да се познае дали даден човек е лъжец или искрен, дали е поет или философ и т.н. Изобщо, по този пръст може да се познае целият характер на човека, но затова се изисква голямо умение, тънко разбиране. 12-161

Ако знаете хиромантия, вие можете да си въздействате. За пример, ако пръстите ви при основата си са слаби и между тях има празнини, това показва, че стомашната ви система е слаба. Който има такава стомашна система, той може да живее едва 30-40 години. Ако пръстите ви при основата са дебели и плътно прилепват един до друг, стомашната ви система е добре развита. Но при това положение, човек е изложен на друга опасност – затлъстяване. И той не може да живее до дълбока старост. Но като знаете хиромантия, вие ще си помогнете по друг начин. Ако стомахът ви е слаб, ще усилите дробовете си. 82- 51

Искате ли да продължите някой от своите пръсти, измерете предварително дължината на всяка негова фаланга и след известно усилие и работа върху себе си измерете с колко е станало продължението. Ако в кратко време успеете да продължите пръста си с един или два милиметра, вие сте талантлив човек. Обаче ако след десетгодишна продължителна работа не успеете да продължите пръста си нито с половин милиметър, вие сте човек без воля, без чувства и без мисъл. В такъв случай не се самозаблуждавайте в себе си. 13-102

Свещеникът благославя с двата си пръста, поставени във вид на клин. Единият пръст има отношение към Бялото Братство, а другият – към черното братство. Това значи: Ние благославяме в името на Бялото Братство и в името на черното братство. Трябва да знаеш закона, как да благославяш. Този символ, с който си служат свещениците днес, не е на място. Видиш ли, че някой свещеник благославя с двата пръста, той не разбира закона. Той се оправдава, че двата пръста са двете лица на Бога. Не е така. Друг е въпросът, ако той сближи двата пръста... Ще кажете, че всякак можете да държите пръстите си. Не се заблуждавайте. Клинът не е добър символ. 28-17 1

Дадеш обещание да отидеш някъде; трябва да изпълниш обещанието си, да отидеш точно навреме. За да не забравиш, хвани горната фаланга на палеца на лявата си ръка и кажи: Помни, че утре сутринта трябва да стана рано, да отида там, дето съм обещал. Ще ме събудиш рано, да не закъснея. После хвани горната фаланга на десния палец и кажи същото. Най-после кажи и на себе си, че си обещал да отидеш някъде. 90-91

Ако си неразположен след речта, която си държал, пипни всичките си пръсти на лявата ръка, един по един, с пръстите на дясната си ръка. Пипайте всеки пръст от основата му до върха. Съберете пръстите на лявата си ръка в едно, също и пръстите на дясната ръка. Изнесете ръцете си напред, успоредно и допрете ги с дланите им. Направете това упражнение три пъти. Когато сте неразположени, правете това упражнение. При всяко упражнение съзнанието трябва да взима живо участие. 90-93

Ако неразположението ти се дължи на главоболие, прекарай всичките си пръсти над челото си, като започнеш от палеца и свършиш с малкия си пръст.
Обаче трябва да знаеш как да прекараш пръстите си над челото, плавно над болното място. Силна, изпълнителна воля се иска за това. 90-91

Правете упражнения и с другите пръсти, като отделите палеца настрана, приближете останалите пръсти, два по два, и правете различни упражнения с тях. Колкото по-подвижни са пръстите ви, толкова по-здрави ще бъдете. 82-164

Пред каквато, мъчнотия да изпадне, човек трябва да спре вниманието си на ръката, да разгледа всички пръсти, да концентрира вниманието си върху всеки един поотделно, на лявата и на дясната ръка отделно и след това да вади заключения. Пръстите на ръцете на човека са големи майстори. Те са вложили в себе си отлична скулптура. Не е важно да знаете, че те са работили; но важно е да знаете каква скулптура са създали. 86-64

Аз трябва да опитам ръцете си какво могат да родят. 35.2-234

Някой път сте неразположени духом, вземете и си изчистете пръстите един по един с кърпа. Като си чистите пръстите, кажете нещо на Господа през това време. Достойнство трябва да имате. Тези думи ще кажете при чистенето на показалеца: Справедлив трябва да бъдеш! На средния пръст: Трябва да бъдеш жизнерадостен, трябва да благодариш за всичко. На безименния пръст: Да си свършим добре работата, да не се протакаме. На малкия пръст ще кажеш: С всички ще се отнасяш добре. Ще говориш истината! При чистене на палеца ще кажеш няколко думи и после ще повториш същото на другата ръка... Ако аз съм студент, така ще направя тогава преди излитането: ще си извадя кърпата и ще изчистя пръстите си. Един италиански лекар казва, че зад всеки пръст има по един орган. И ти като очистиш пръстите си като студент, когато професорът ще те изпитва, ти ще възприемаш от професора неговата мисъл, която съответства на този орган и ще говориш. Той те изпитва, ти възприемаш неговата мисъл и отговаряш добре. 105.2-150

НОКТИ НА РЪЦЕТЕ

Казвате: красива е тази жена! Когато се произнасяте за една жена, че е красива, вижте първо какви са пръстите и ноктите на ръцете ù. Ако те са изкривени, в нея липсва координация на органите. Щом ù липсва тази координация, тя не може да бъде красива. 14-121

Някой казва: Не зная защо ноктите ми много растат. Щом не знаеш защо ноктите ти растат, това е механически процес. В органическия свят няма механически процеси. 13-102

Правили ли сте наблюдения на ноктите си, да си отговорите, какво значение имат белите полукръгове, които се явяват по тях? Някои хора имат такива полукръгове само на един от пръстите си, други - на два, а някои - на всичките пръсти. Случайност ли са тия бели полукръгове, или означават нещо?
В Природата няма случайности. Хората, които имат тия полукръгове на всичките си пръсти, се отличават с добро кръвообращение. Има изключения от това явление, но те са малко. Тия хора, у които дихателната система и кръвообращението е слабо, да работят върху засилването на кръвообращението си и следят, явяват ли се тия полукръгове. Ако с усилване на кръвообращението им, тия полукръгове се появяват, значи това е факт, а не само едно съвпадение.
Не се ли усили кръвообращението, не се ли явяват тия бели полукръгове, с това се потвърждава и фактът, че те имат връзка с дишането и кръвообращението. 76.6-6

И нокътят крие в себе си велики знания. Ако го изучавате, ще видите каква голяма разлика има между различните хора. По формата на нокътя познавате дали човек е гениален, талантлив или обикновен- песимист ли е или оптимист; морален или неморален; учен или невежа; упорит или отстъпчив.

Ноктите на упорития човек са широки на тях вода не се задържа... Упоритият не иска да работи, никого не слуша, на никого не се подчинява. Как можете да го накарате да работи! - Като го поставите при лоши условия на живота. Като се намери при трудни условия, той започва да работи, сам си пробива път. 83-242

Хора, на които ноктите са дълги, добре оформени, са интелигентни. 79- 173

Когато ноктите започват да се скъсяват, това говори за нервност, за сприхавост. 79-173

Широките нокти показват устойчивост, смелост, решителност. Тесните нокти показват отсъствие на смелост и решителност. Човек с тесни нокти е слаб, не може да се бори с външните условия. 79-173

Следете каква е широчината на ноктите. Широчината на ноктите съответства на волята у човека. Хора, на които ноктите им са широки, имат силна, издръжлива воля; тия хора пък, на които ноктите са тесни, имат слаба воля.
По ноктите не трябва да има никакви петна, бели или черни. Белите петна по ноктите показват анормалност в нервната система. Щом се махнат белите петна, състоянието на нервната система се подобрява. Белите петна по ноктите са подобни на петната на Слънцето. Колкото повече петна има на Слънцето, толкова повече енергия, толкова по-голямо изобилие съществува в природата. Същото става и с човека, който има бели петна по ноктите. Той е крайно активен, отделя повече енергия от себе си вследствие на което чрезмерно се изтощава. За да се освободи от тия петна, човек трябва да съсредоточи ума си към известна мисъл. В продължение на два-три месеца може да махне петната по ноктите. 86-77

Белите петна по ноктите говорят за голямо напрежение на нервната система, което води към заболяване. Щом забележите едно бяло петно на ноктите си, веднага вземете мерки: внесете в ума си някаква велика, възвишена идея, която успокоява нервната система. Ноктите ви трябва да бъдат чисти, без никакви бели петна. Тези петна се явяват при големи душевни сътресения. Няма нищо страшно в появяването на белите петна. Те са предупредителните белези, които карат човека да вземе мерки срещу тях, т.е. срещу болезненото състояние, което предстои да дойде. 79-58

Ние наричаме белите петна „ветропоказатели”. Те показват, че предстои буря, срещу която трябва да се вземат мерки. 79-58

Дълги нокти не се позволяват, опасни са, а ще бъдат валчесто изрязани. 120-199

Събирайте и ноктите си и ги изгаряйте на планината, заедно с космите. 82-125

Някои хора чоплят, гризат ноктите си. Това говори за някакви скрити престъпления или недъзи у тях. Ето защо човек трябва да се възпитава, да се освобождава от недъзите си. 53-38

ЛИНИИ НА РЪКАТА

ЛИНИИТЕ

Да, всички хора си свиват ръцете, но тези гънки не са еднакви във всички. Има друго нещо, което е сформирало тези линии, тези гънки. Зад тези линии седи друг един свят, още по-красив. 10.7-30

Като ученици вие трябва да изучавате линиите на ръката си, не сам по форма, големина и посока, но и по дълбочина. Също така трябва да изучавате пътя, по който енергиите текат, през какви възвишения минават. 82-47

Линиите на човешката ръка са резултат на сили, на течения, които работят в Природата. Човек неизбежно попада под влиянието на тези течения и някога съжалява, някога се радва - зависи под влиянието на какви сили е попаднал. 82-66

Колкото едни линии са по-дълги, били те прави или кръгообразни, толкова и енергиите, които са работили върху тях, са по-интензивни, по- интелигентни и по-разумни. 10.16-14

Има два вида линии на ръката: живи, които са в процес на развитие, и мъртви - спрели вече развитието си. Тъй щото колкото и да са дълги мъртвите линии, те нямат значение, т.е. не указват влияние върху характера. За пример, линията на сърцето в шимпанзето е чрезмерно дълга, но тя не увеличава неговото благородство. Хора, в които линиите на ръцете са мъртви, се намират в застой. Тяхното развитие е спряло за известно време. Те трябва да чакат благоприятни условия, да дойде някаква възходяща вълна в живота им, да ги поеме. Докато се намират под влиянието на мъртвите линии, човек е подобен на животно: не иска да учи, да се моли, да работи – от нищо не се интересува. И при това положение на човек са дадени възможности, да прескочи мъртвите линии и да върви напред. 82-60

Когато се вгледате в линиите на ръката, ще видите, че от някои излиза светлина. 82-74

Всяка нова линия на ръката или на ръцете трябва да ви радва. Обаче страшно е, когато линиите на ръката се губят. Това показва, че енергиите на човешкия организъм потъват някъде дълбоко. 82-54

Когато в ръката на човека преобладават успоредните линии, по характер той е независим, на никого не се подчинява. Успоредните линии са линии на разумността. Следователно, човек с успоредни линии на ръката е разумен, има идеи, особено мнение за нещата, не се нуждае от чужди съвети. 82-57

Дробните числа, които се получават при измерване на линиите на ръцете, показват докъде е достигнал всеки човек по отношение на разумността. 82-67

Линиите на ръката на духовния човек имат определена дължина, те представят ирационални числа, което показва, че животът продължава и зад физическия свят. 82-67

Като изучавате хиромантията, вие ще се натъквате на много линии, но ние обръщаме вниманието ви върху основните - линиите на ума, на сърцето и на живота. 82-49

Коя линия на ръката се явила първа? Линията на живота. След нея се явила линията на сърцето, а най-после – линията на ума. 82-63

Някой гледа линиите на ръката си и казва, че линията на сърцето, на ума, на живота, на съдбата му са добре развити. Всъщност той не проявява нито ума, нито сърцето, нито живота си. Добре развити линии са ония, които имат живо проявление... Човек се нуждае от живи линии, а не от мъртви. 58-292

Като разглеждате хиромантически линиите на ръката си, какво забелязвате, как расте линията на сърцето? - Наляво. Накъде отива линията на ума? - Надясно. Накъде отива линията на живота? - Надолу. Тогава накъде отива линията на съдбата? - Надясно, нагоре. Оттук носът и брадата растат надолу, сърцето и животът - наляво, а движението на Божествения ум върви надясно. 75.1-146

Доказано е, че линиите на ръката се обуславят от мозъчните центрове. 82-74

Като живее, човек трябва да расте, т.е. всеки ден да прибавя по нещо ново към своите мисли, чувства и постъпки. Престане ли да расте, човек започва да остарява, вследствие на което линията на изгряващото слънце не се удължава, но постепенно се съкращава. В залеза на слънцето човек се лишава от онази възвишена мисъл и от блага, които тя носи със себе си. 58-1 14

Приятно е да хванете ръка, на която линиите са живи. От тях блика живот и светлина. 82-74

Съвременните хора се стремят към новите идеи. Това е естествен стремеж, понеже новото ще подобри състоянието на техния живот ще измени линиите на ръцете им. Тази промяна ще стане първо в астралния свет, дето основните линии са успоредни, а после във физическия, дето стават големи или малки отклонявания. Обаче отклоненията на тези линии не показва, че теченията, които са ги създали, не са успоредни. Колко трябва да работи човек върху себе си, за да не се отклонява от правия път. 82-60

Може ли да измиеш ръцете си от линиите, написани по тях? Линиите на ръцете никога не могат да се измият. Те показват как са живял в миналото, как са живели твоите родители и прадеди. Те показват как живееш сега. За невежия човек ръката може да се измие, но за учения – не може. И аз виждам човешката ръка немита. За да се измие ръката, трябва коренно да се преобрази, да започне човек да мисли, да чувства и да постъпва правилно. Не мислете, че човек може изведнъж да се измени. Достатъчно е да не греши. По този начин, той постепенно ще се върне към своето първично състояние на чистота. 28- 95

ЛИНИЯТА НА ЖИВОТА

Като изучават формата на ръката и линиите по нея, съвременните хироманти и досега още не могат да се произнесат, кога е създадена линията на живота. Цяла епоха, цяла култура е взела участие в създаване линията на живота, но хиромантиците не знаят нищо по този въпрос. 15-48

Линията на живота на ръката огражда областта на Венера – областта на любовта, която слиза от палеца. 147-261

Има случаи, когато линията на живота в ръката е успоредна на другите две. Такъв човек е крайно независим и свободолюбив. Каквото и да му говорите, той постъпва както си знае. 82-57

Ако линията на живота е слабо развита, и любовта на човека е слаба. 147-262

Кои линии в живота са за предпочитане, изпъкналите или вдлъбнатите?
Зависи от случаите. Когато искате да отбиете известна енергия от пътя й, трябва ви изпъкнала форма. 76.7-91

Ако линията на живота на едната ръка на някого е скъсана, а на другата е цяла, значи на 40-50 годишна възраст той ще умре. Но ако реша да живея един добър, хармоничен живот и взема мерки за това, тогава ще мога да изменя тази скъсана линия на ръката си и ще мога да продължа живота си до 60 години. 41.27-20

Ако линията на живота у някой човек е скъсана на 2-3 места, това показва, че той е осъден да умре - нищо повече. Нищо не е в състояние да го спаси. 10.32-24

Наистина, когато ме осъдиха на смърт, чрез обесване - тя била обвинена в нещо, - вътре в мене нещо ми подсказваше, че няма да ме обесят. И така излезе, впоследствие ме оправдаха.

Аз погледнах ръката ù и казах: Докато линията на живота ти е така добре развита, и два пъти да те турят на въже, пак няма да те обесят. Приятелите ти от невидимия свят се застъпиха за теб и спасиха живота ти. 15-197

Друга важна линия в ръката на Христа е линията на живота. Ще забележим, че в линията на живота у Христа се подчертава идеята, че Той дава живот преизобилен. И тази линия е добре, правилно развита. Тя определя възможностите на Любовта. 10.7-15

ЛИНИИТЕ НА СЪРЦЕТО И УМА

Освен линията на живота, има още две важни линии на ръката: линията на ума и линията на сърцето. 147-262

Като изучавате линията на ума и сърцето, ще познаете посоката, в която човек се движи в пространството. По дължината и направлението на тези линии познавате пътищата, през които минават човешкото сърце и човешкия ум. От посоката на движението на тези линии определяте характера на човека. 82-45

Линията на сърцето показва, че то борави с по-гъста материя, а линията на ума показва, че той борави с по-фина материя. 10.7-15

Линията на сърцето трябва да върви към Юпитер, а линията на ума – между Луната и Марс, които се обичат. Понеже Луната обича философията, а Марс е войнствен, линията на ума трябва да се движи между тях, да уравновесява силите си. 82-49

Линията на сърцето и линията на ума в човешката ръка представляват две приблизително успоредни линии, които са части на едно цяло. Те се движат в противоположни посоки: умът излиза от възвишението на Юпитер и отива към Марс; сърцето върви в обратна посока на ума. За да запазят своята успоредност, двете линии трябва да бъдат еднакво дълги, т.е. еднакво интензивни. Ако едната изгуби скоростта си, другата ще я привлече към себе си, и някъде във вечността ще се пресекат. Пресичането на успоредните линии показва, че са попаднали в различно гъсти среди. Ако линията на сърцето е по-дълга, а на ума по-къса, това показва, че сърцето е по-интензивно и се движи с по-голяма бързина от ума. 82- 42

Линията на ума и на сърцето трябва да бъдат успоредни.
Даже линията на живота трябва да бъде успоредна на другите две. 82-52

При новото възпитание се обръща внимание линиите на ума и на сърцето да бъдат еднакво дълги. Ако линията на ума е по-дълга от линията на сърцето и надмине Марсовото поле, човек става чрезмерно страхлив и скъперник.
Същевременно той е много умен. Каквато задача да му дадете, ще я реши. Ако се занимава със статистика, той взима под внимание най-дребните данни, на които малцина дават значение. Изобщо този човек е много съобразителен. Ако линията на сърцето е много дълга, човек става голям идеалист. Той търси все идеални хора, но понеже живее по високите върхове, не може да ги намери. Ако отиде на Тибет, на шест хиляди метра височина, там ще намери няколко отшелници. По-високо от Тибет той не може да намери хора. 82-44

Ако линията на ума и на сърцето не са еднакво дълги, те ще изгубят своята успоредност и или ще се кръстосат, или ще се слеят. И едното, и другото говорят за някаква фаталност в човешкия живот. С такива хора не правете никакво съдружие. Има случаи, когато линията на сърцето се влияе от линията на ума. И обратно: линията на ума се влияе от линията на сърцето. Това са отклонения в човешкия живот, които трябва да се изправят. 82-48

Ако линията на ума се удължава за сметка на сърдечната, чувствителността се намалява, и човек постепенно губи топлината и влагата си, втвърдява се и заболява от атеросклероза. Тази е причината, дето младите страдат от голяма чувствителност, която ги довежда до размекване в чувствата, а старите – от сухота, втвърдяване и атеросклероза. Следователно, за да не страдат нито младите, нито старите, между чувствата и мислите им, както и между ума и сърцето им, трябва да има равновесие. 82-46

Ако линията на ума в някого се слива с линията на сърцето, бъди далеч от този човек. Опасно е, ако тези линии се сливат и в двете ръце. Каквото обещае този човек, нищо не изпълнява. Яви ли се мистичният кръст на ръката, положението се спасява. Той разделя линията на ума от линията на сърцето. 82- 58

Някои окултисти поддържат мнението, че човек трябва да работи главно върху сърцето си. Човек трябва да работи и върху ума си. 82-52

ЛИНИЯТА НА СЪРЦЕТО

След това дойде новата култура, нова епоха, която създаде линията на сърцето. 15-48

Представете си, че сърцето е канализация, през която минават енергиите от космичния свят. Колко по-широка става канализацията, толкова повече енергия минава през нея. Какво ще прави човек с толкова много енергия? Ще увеличи тялото си. На голямо сърце отговаря голямо тяло. Първите същества, на които сърдечната линия е била дълга, си създали големи тела, без да мислят за бъдещите поколения. 82- 43

Линията на сърцето, отбелязана на ръката, показва пътя на неговото развитие. 91-244

И тъй, когато чувствителността на човека се увеличава, сърдечната му линия се удължава. В него се събира излишна енергия, която се натрупва в задната част на мозъка и му създава големи тревоги и смущения. За да се справи с тази енергия, той трябва да мисли, да я отправя в предната част на мозъка. 82- 46

За предпочитане е обаче линията на сърцето да бъде по-дълга от линията на ума. 82-60

Ако линията на сърцето на ръката на някой човек е добре развита, казвате, че той има добро сърце; обаче ако главата му е тясна и отзад неоформена, въпреки добре развитата сърдечна линия, той е горд и взискателен.
Каквото и да говори, той все ще ви каже за своето високо произхождение. 82-75

Линията на сърцето също така ще определи и каква трябва да бъде религията на хората в света. Религията, това е външното изявление на човека в света, на неговите схващания. 10.7-16

По линията на сърцето познаваме състоянието на стомаха. 82-50

Ако линията на сърцето дойде в съприкосновение с линията на живота, такъв човек има някаква фаталност в живота си. 82-61

Какво ще видите на Христовата ръка? – Първата линия – линията на сърцето – е идеално развита, което показва една идеална любов – любов към цялото човечество. Тя е една от най-дългите линии. Най-правилната линия на ръката е тя. Тази линия по своята форма показва, че във всички условия на живота тя може да се прояви правилно, нормално, т.е. разумно може да се прояви – да обичаш, без да се встрастяваш; да обичаш, без да ограничаваш! Да обичаш така, това значи да даваш подтик на всяка душа да се повдига. Туй е написано на сърдечната линия на Христовата ръка. 10.7-14

eXTReMe Tracker