|
Share

Като изправите трите си пръста, след палеца, се образува една дъга,която показва степента на вашето развитие. 41.35-14
Направете следния опит: насочете двата си показалеца един срещу друг, без да се допират, и концентрирайте мисълта си към тях. След известно време ще видите, че от това място излиза светлинка.

Направете този опит вечер, за да се види светлинката. Като видите светлинка, не трябва да се плашите, нито пък да се хвалите, че сте видели светлина от пръстите си. Този малък успех е малко цветенце, което едва е напъпило. Пазете го внимателно да цъфне, да завърже, да узрее, да даде своя плод, и при този завършен процес вече вие можете да извикате някои от своите приятели и да им покажете опита. 46-90
И тъй, не мислете, че пръстите не съдържат нищо. Те носят наука в себе си. 93-90
Искаш ли да знаеш, хвани безименния и палеца и съсредоточи ума си.

Природата по този начин ще ви научи много неща Това са начини на самовъзпитание, сами да си въздействаме. 41.35-16
Никога не дръжте големия пръст сам отворен. Това е лош признак. Ако искате, хванете палеца и показалеца си леко, нежно, тъй ще можете да получите отговор на някой въпрос. Възбуден си, искаш да узнаеш дали нещо е право – хвани нежно средния си пръст и палеца. 4135-15

Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палец и показалец съединени). Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и средния пръст и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви. Искате да развиете изкуството, обичта към природата, съединете безименния с палеца. Искате да бъдете тактични, ще съедините палеца с малкия пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте. Сутрин и на обяд ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже. 41.33-4

Всеки пръст на ръката представя част от човека. Хванете ли един от пръстите на човека, вие се свързвате с някои негови прояви. 86-61

Хиромантията може да помогне на човека. За пример, ако пръстите на ръцете ви са сухи, не дружете с човек, на когото пръстите са също така сухи.

Ако вие сте слаб, сух, другарят ви трябва да бъде пълен, с малко въздебели пръсти при основата си. Значи, между двама другари единият трябва да има добре развита стомашна система, а другият – добре развит ум. 82-50

Когато пръстите на ръцете и на краката страдат, целият организъм страда. Здравите клетки започва да изпращат храна и енергия към болните и така ги подкрепват. 23-151
Ако болката е в пръстите ти, ще се учиш да мислиш право. 64-101

ФОРМА НА ПРЪСТИТЕ

Забелязвате, че пръстите на някои хора в основата си са по-дебели, а на други – по-тънки. У някои хора пръстите горе са по-заострени, а на други широки. 14-288

Ако пръстите в основата са дебели, трябва да възпитавате стомаха си.
Ако са възлести, трябва да възпитавате дихателната си система. Ако са заострени, ще възпитавате ума си. 34-85

Човек с остри пръсти изразходва много енергия, понеже става голямо изтичане. Колкото по-тъпи са върховете на пръстите, толкова по-малко енергия изтича през тях. Хора със заострени пръсти са нервни, енергични. 87-67

Какви трябва да бъдат пръстите на човешката ръка, за да върши човек работа? Ако на човек с квадратна форма на пръстите възложите задача да прекопае едно лозе, той ще свърши работата добре. Дадете ли същата работа на човек със заострени пръсти или с мека, нежна ръка, лозето ще остане непрекопано. Това не значи, че пръстите на всички хора трябва да бъдат квадратни. 88-96

Като изучавате ръката на човека, виждате, че има разлика не само в големината на пръстите и техните стави, но и във формата им. Има пръсти с коническа и цилиндрична форма. Ако пръстите в основата си са широки, а на върха се заострят като конус, тези хора имат слаб стомах. Те търсят начин как да кредитират стомаха си, да работи по-добре. Откаже ли стомахът да работи, предприятието им се разпада. За да кредитира стомаха си, човек трябва да усили вярата си. Къде е мястото на вярата в ръката? В Юпитеровия пръст. Средният пръст трябва да бъде по-дълъг от показалеца, за да привлече слънчевите енергии към него. Слънчевите енергии указват влияние върху стомаха. Те събуждат неговата активност, физически слабите хора трябва да развият средния си пръст.

Само по този начин те могат да продължат живота си. 86-73
Хора, които имат заострени пръсти, така говорят, че не можете да разберете, кое е истина и кое – не. Благодарение на това те лесно се изплъзват, мъчно можете да ги подведете под отговорност. 86-66

Хора със заострени пръсти имат добри черти в характера си, но имат и лоши черти. Една лоша черта у тях е, че обичат да се изплъзват. Те обичат да преувеличават нещата и да послъгват, при което сами си вярват. 34-85

Изобщо краищата на пръстите трябва да бъдат повече заоблени, отколкото остри. 52-120

Пръстите на различните учени хора, както на художниците и артистите, са различно устроени. Ще видите, че у видните музиканти пръстите са развити точно толкова, колкото е мярката, дадена от природата. 13-103

УСТРОЙСТВО НА ПРЪСТИТЕ

Не само пръстите, но и отделните фаланги на пръстите представят сили, течения в природата, които оказват влияние върху човека. 52-20

Разпределение на функциите е отбелязано и на пръстите на човешката ръка. 71-37

Когато Юпитер взима участие в човешкия характер, пръв стомахът го посреща, дава му различни подаръци. Затова пръстите в основата си надебеляват. След стомаха идат гърдите. Те носят подаръци на Юпитер, а той им определя средно място в пръстите – средната фаланга. Най-после иде главата. Тя посреща Юпитер с подаръци, а той я поставя в горната фаланга на пръстите. 67-55

Крайната става на пръста е за Божествения свят, средната става е за духовния свят, а ставата до китката – за материалния. Следователно, ако хванеш крайната става на пръста, ти се занимаваш с Божествената музика; ако хванеш средната става, занимаваш се с духовната музика, и най-после, ако хванеш ставата в основата на пръста, занимаваш се с материалната музика. Хванеш ли показалеца, ти се занимаваш с човешката личност. Тоя пръст съдържа историята на човешкото развитие. 93-90

Всички хора, у които благоутробието е развито, долната част на пръстите са дебели, няма междини. Такива хора обичат да си угаждат. А всички онези, на които стомашната система е слабо развита, този пръст (показалецът) е малко сух долу. Същият закон е и за дихателната система. Когато дихателната система куца в нещо, и средният став на показалеца куца. Ако гърдите са правилно развити, широки, то и средният став има съответстваща форма на гърдите, и ако най-после мозъкът е добре развит, значи умствено е човек добре развит, и горната част на палеца е симетрично развита. Тъй щото стомахът съгражда първата фаланга, дробовете – втората, а умът – третата. 120-92

Ако пръстите на ръката в основата си са дебели, такъв човек обича да си хапва повече... Той има добре развито благоутробие. 34-84

Разсъжденията стават с върха на пръста, а не с основата на пръста. 120-99

По дължината и формата на ставите на пръстите можете да определите кой човек е добродетелен, и кой – не. Между ставите на пръстите има известно математическо съотношение. Ако това съотношение не е правилно, в характера и проявите на човека има нещо ненормално. Ако отношението между ставите на средния пръст е правилно, човек е съвестен. Този човек има един ключ в живота си, който прилага на място. 86-72

ДЪЛЖИНА НА ПРЪСТИТЕ

Понякога човек има дълги или къси пръсти на ръката си по наследство, а понякога ги е придобил чрез усилена работа. 86-69

В различните възрасти пръстите имат различна дължина. Обаче в човека на средна възраст палецът е дълъг 5-7 сантиметра. Ако малкият пръст е дълъг също 7 см, този човек е много практичен. Ако е борец, той никога няма да се остави да го повалят на земята. Той никога не пада на гърба си. Изобщо при изучаване ръката и пръстите на ръката добре е да имате предвид и отношенията на всеки пръст към палеца. 86-73

Изобщо дългите пръсти показват, че тия хора се спират върху подробностите. На тях са дадени повече енергии, отколкото те могат да използват. 86-65

У крадеца специално пръстите на ръката и самата ръка са дълги. Това показва, че неговата мисъл е насочена в едно направление – да бърка в чуждите джобове. Тази мисъл удължава ръката. Същата мисъл е удължила и пръстите му. 31-140

И в пръстите има известно отклонение. Вземи пергел и измервай разстоянието от един пръст до друг, да видиш къде е отклонението. Трябва да знаеш в областта на кой бог е съгрешил. Дали в областта на Юпитер, Сатурн, Меркурий или др. 68-215

РАЗМЕРИ НА ПРЪСТИТЕ

Пръстите, това са известни величини, за измерването на които са правени ред математически изчисления. 41.35-15

При изучаване на ръката трябва да знаете нормалната големина на ръката, на пръстите и оттам да съдите за аномалиите, които се явяват в различни ръце. За пример, ако показалецът на дадена ръка е 9 см, безименният трябва да бъде 10, а средният – 1 1 .5 см. Ако безименният пръст е по-дълъг от средния, т.е. Сатурновия, с такъв човек не връзвай приятелство, нито за учител го вземай, нито съдружник го прави. Защо? – Защото помисли ли да прави нещо, никой не може да му въздейства да не го прави. Той е голямо божество. Никой не може да му повлияе в нищо. 86-65

Като измервате дължината на пръстите си, виждате, че те не са еднакво дълги: първият пръст, показалецът, може да бъде дълъг 9, 10, 1 1 см; средният – 9.5, 10.5, 1 1 .5 см; безименният - между показалеца и средния; малкият – 6, 7, 8 см. Това са числа, които представят приблизителната дължина на пръстите. 56- 68

При измерване на лявата ръка намираме следните числа: единият пръст е дълъг 9.6 см, вторият пръст – 10.6 см, третият пръст – 10.1 см, и четвъртият – 7.1 см. 34-221

Веднъж, като изследвах ръката на един български поет, казах му, че първият пръст на ръката му е дълъг 9.5 см; средният му пръст е дълъг 10.5 см; четвъртият пръст – 10 см, а най-малкият – 7 см. 34-221

Щом видите човек, на когото пръстите са добре развити и в правилно съотношение един към друг, знайте, че той служи на велик морал или за основа на живота си има велик идеал. Това не се доказва, а се измерва. Ще вземете сантиметъра и ще мерите пръстите на дължина, на широчина, ще съпоставяте тия числа и ще вадите заключение. Ако числата са четни, ще имате едно разрешение; ако са нечетни – друго разрешение. При някои изчисления ще имате четни и нечетни числа. Тогава заключенията ви ще бъдат съвсем различни от първите две. Като правите тези наблюдения и изчисления, най-после ще дойдете до една област, в която се иска дълбока мисъл. Ако не мислите, ако не съпоставяте нещата, вие можете да изпаднете в суеверия, от които нищо няма да придобиете. Обаче като изучавате нещата в тяхното последователно развитие, вие ще дойдете до положение да издирите законите, които са работили при създаването на човешките пръсти. 52-121

ЕНЕРГИИТЕ И ПРЪСТИТЕ

Чрез пръстите си човек черпи необходимия материал за работа. Няма ли този материал, нищо не може да направи. За да работи разумно, човек влиза първо във връзка със силите, които действат в тялото му, а после и със силите, които действат в разумната природа. 147-102

Всеки един пръст е свързан с известни течения. 41.33-4

Пръстите изразяват известни сили. 41.35-15

Изобщо пръстите на човешката ръка са свързани със сили, с различни светове. 52-120

Ще отвориш ръката си и ще я изучаваш. Аз изучавам ръката по нов начин. Първо гледам кои пръсти са положителни и кои – отрицателни. Това значи какви сили текат през тях. 67-54

Всеки пръст на човешката ръка е една област, през която изтича известна енергия. През всеки пръст минават две течения – едното тече в горната част на пръста и излиза навън, а другото тече в долната част на пръста; то иде от корените на пръстите и влиза във всеки пръст поотделно. 77.7-14

От всеки пръст излиза особена, специфична космична енергия. Всеки пръст е проводник на особена енергия, на особено течение. 73-41

От всеки пръст тече известен род енергия, която се мени всеки момент. В този смисъл пръстите представят проводници на енергии. 53-155

От големината на пръстите съдим за силите, които действат в тях. 86-64

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПРЪСТИТЕ

При развиване и възпитание на осезанието си човек си служи най-много с пръстите, затова той трябва да развива тяхната чувствителност. Колкото повече се увеличава чувствителността на пръстите, толкова по-внимателен трябва да бъде човек към тях, да ги пази. Те му служат като инструмент, с който работи. Ако отидете при някой опитен френолог, той може с осезанието си напълно да узнае вашия характер. Той може да завърже очите си с кърпа и с осезанието си напълно да опише и характера, и цялото ви тяло с най-големи подробности. Чувствителните места на пръстите се наричат папили. С папилите на ръцете си човек може да опише своя характер и способности така, както ги описва и на другите. Който не е развил чувствителността на пръстите си, той пипа главата си отпред, отзад, без да си дава отчет какво Бог е вложил в нея.
Който има тази чувствителност, щом пипне главата си, той усеща вече какви сили се отделят от различните центрове и може да чете по нея като по книга. 52- 348

Най-чувствителното място след окото и устните - това е краят на пръстите. 41.35-16

На пръстите на човешката ръка има едно чувствително място, което трябва да се пази да не огрубее. Когато това място се поставя на струните, тонът излиза чист и ясен. 93-224

ИЗКРИВЯВАНЕ НА ПРЪСТИТЕ

Радвайте се на ръцете си, но гледайте пръстите да не са криви. Те трябва да бъдат успоредни един на друг. Всяко изкривяване на пръстите показва, че сте изопачили някъде живота си - стремете се да го изправите. 147-102

Ако малкият ви пръст започне да се изкривява навътре, това показва, че центърът на съвестта, на мозъка започва да се деформира, т.е. центровете на мозъка са в едно анормално състояние. Ако показалецът започне да се изкривява, да се деформира, това показва, че личните чувства на човека, чувствата на уважение, започват да се изкривяват. Този човек е окачил честолюбието на клечка, той вече не пази своята чест и за това пръстът му се изкривява. Ако се изкриви в едно или друго направление средният пръст, това показва, че моралните чувства на човека се изкривяват, деформират. Ако се изкриви безименният пръст у човека, това показва, че умът на човека се изкривява. Тъй че разните състояния на изкривяване ни показват състоянията на мозъчните центрове, а това показва силите, конто работят вътре в душата. Тъй щото, като започне да се изкривява един или друг пръст, Господ ни показва с това, че става вътрешно деформиране. Какво да правим тогава? – Трябва да се молим по три пъти на ден за изправяне на изкривените ни пръсти. Започнат ли да се изкривяват пръстите ти, непременно ще се изкриви и мозъкът ти... За да се изкриви малкият пръст у човека, той може да е работил десет поколения в една крива посока. Те са последствия. Та сега. когато кажем, че трябва да служим със закона на Любовта, трябва да турим една най-велика сила на нашия живот в действие, за да изправим нашите криви постъпки. 120-93

Ако видя, че средният пръст се изкривява, ще му кажа: Приятелю, твоят пръст е взел да се изкривява, ти обичаш да послъгваш, и себе си лъжеш, и брата си лъжеш, и приятеля си лъжеш, не вървиш в правия път. Твоите морави чувства, твоята съвест са се намалили. Ако безименният ти пръст се е изкривил, значи умът ти се е деформнрал. – Какво да правя? - Ще се молиш Господ да ти помогне. Всеки ден ще разтриваш пръста си и като се изправи пръстът ти. ще повикаш приятелите си и ще направиш едно угощение. Щом се изправи пръстът ти и умът ти ще се изправи. 120-97

Не допущайте никакви странични мисли. Когато се изкриви малкият ти пръст, когато се изкриви безименният тя пръст, когато се изкриви средният ти пръст, палецът и показалецът, ти си вече един дявол. Вземете онези, конто изобразяват дявола, как го представят? – Всичките му пръсти са криви. И тъй всеки човек, на когото всичките пръсти са криви, той е дявол. Дяволът е същество с изкривени пръсти. Изкривените пръсти показват една воля. която е турена да служи на себе си, а под „дявол” разбирам образ, който е турен да служи на своя егоизъм. 120-99

ПАЛЕЦЪТ

Кога е създаден палецът? Когато човек е почувстват желание да бъде свободен. Палецът означава стремежът на човека към свобода От формата и големината на палеца зависи и свободата на човека. 83-279

В палеца е проявеният Бог. 41.35-15
Той е най-големият пръст. През него тече Божествена енергия. 67-54

От големината на пръстите съдим за силите, които действат в тях. Най- големият пръст е свързан с Божествения свят. Той се управлява от богинята на Любовта, затова е най-силен. Наистина няма по-голяма сила от любовта. 86-64
Зад палеца стоят същества от разумния свят, с които ти се свързваш. Той е антена. Ти отваряш телефона и започваш да говориш. 66-79

Палецът е израз на волята. Колкото по-красива е неговата форма, толкова по-правилно се проявява волята. По палеца се познава още интелигентността и честността на човека. 31-140

Първата фаланга на палеца е израз на волята; втората - на човешкия ум; третата - на чувствата. 71-37

Като изучавате този пръст (палеца), трябва да то измервате, да видите колко дълги са трите фаланги на пръста. Горната фаланга на пръста има отношение към Божествения свят, средната – към умствения свят. а долната – най-широката – към материалния сват. По големината на пръстите и техните фаланги природата определя характера и проявите на човека. 67-54

Всички пръсти на ръката имат ли еднаква сила? - Силата на палеца е равна на другите четири пръста, той има един плюс повече. Палецът е +5, а всеки от останалите пръсти е –5. Ако се отреже палецът на човека, той губи силата си, чувства, че е изгубил нещо много важно, но щом се отреже кой да е от останалите пръсти, не се чувства голяма загуба. 75.1-6

Ако отрежат палците на двете ръце, човек става безволев. В старо време, когато искали да накажат някой крайно упорит човек, отрязвали палците му и той ставал безволев. 147-102

Който знае да чете по ръката, даже само по палеца може да разбере миналия и сегашния живот на човека. 147-26З

Защо палецът у някои хора е по-дълъг, а у други – по-къс, защо у някои е по-правилно сформируван, а у други – не? Всичко това означава нещо, то говори за развитието на волята и разсъдъка у човека. 1 18-17

Погледнете ли палеца на човека, ще можете да разберете как върви развитието на една душа, върви ли правилно развитието ù, палецът е правилен, няма изкривяване; има ли изкривяване, има и деформиране в този организъм. 1 18-17

Палецът се поставя срещу всички пръсти, което показва, че е в съгласие с тях. Отнемете ли палеца, човек губи основата на живота. Някои крият палеца си между другите пръсти. Не крий палеца си, но го хвани и кажи: Господи, благодаря Ти, че ми показваш пътя на любовта. Както Ти проявяваш любовта си към мене, така аз ще проявя обичта си към Тебе. И тъй, когато сте обезсърчени, неразположени, погледнете палеца си, хванете го и се зарадвайте за всичко, което ви е дадено. 147-263

Забелязано е, че когато волята започва да отслабва, човек свива ръката си на юмрук, т.е., скрива палеца си между другите пръсти. Който държи палеца си всякога отгоре, над юмрука, той е човек с воля. Юмрукът на човека прилича на чук, с който той може да работи. Ето защо всеки човек трябва да наблюдава, да не крие палеца си между другите си пръсти. Почне ли да крие палеца си, той се демагнитизира. Следователно дръжте палеца си винаги над юмрука, над другите пръсти. Тогава именно в главата се събуждат центрове, които са в връзка с палеца. Палецът е най-важният пръст в човешката ръка. Той изпъква навсякъде. Без палец и другите пръсти нямат значение. С палеца всички пръсти се осмислят. Вие трябва да работите върху формата на палеца. Щом формата на палеца е красива, ще можете да въздействате добре и върху волята си. Когато изучавате патологическите прояви на човешката воля, ще забележите, че първата фаланга на палеца в престъпника е малка и топчеста. Тези хора днес може да не са престъпници, но носят следите на своите престъпления от минали животи. Когато волята в човека се развива правилно, първата фаланга на палеца расте; когато умът се развива правилно, втората фаланга расте. В това отношение палецът на човека е барометър, по който може да се съди за развитието на неговата воля. Казвате: Може ли за един живот да порасне палецът на човека? Може, разбира се. Ако в един живот палецът е пораснал с половин милиметър, човек е постигнал много нещо. Ако първата фаланга на палеца е много дълга, такъв човек е своенравен. Обикновено, втората фаланга на палеца трябва да бъде по-дълга от първата. Това показва, че умът трябва да взема надмощие над волята. Също така и третата фаланга, областта на чувствата, трябва да бъде широка. Волята представя физическата страна в човека. Ако волята в някой човек преодолява, той минава за упорит и своенравен. Когато намисли нещо, право-криво, той не отстъпва, непременно ще го направи. В този човек гордостта взема надмощие. Той мисли, че не може да прави погрешки. Каже ли веднъж нещо, то е право. Обикновено интелигентните, учените хора са сбъдничави, а простите – упорити. 71-37

Патологията е показала, че палецът у престъпниците е крайно деформиран. Изобщо пръстите на престъпника са къси и дебели. 31-140

Палецът на престъпника е къс и неразвит, във вида на боздуган. Той е готов да убива, да върши престъпления. 83-279

Искаш пари на заем от някого. Достатъчно е да погледна палеца му, за да зная ще даде ли пари. 67-54

Палецът трябва да се движи хармонично. Забелязано е, че у онези хора, които се умопобъркват, палецът не се движи, остава изправен. Някой казва: Ще се умопобъркам! Казвам: Докато движиш палеца си, няма да се побъркаш, но започнеш ли да го държиш неподвижен, има опасност. Можеш ли да движиш палеца си нагоре-надолу, никой не може да изкара ума от главата ти, освен ти сам. 43.4.12

За да не отслабва волята ви, винаги дръжте палеца си отвън, а не свит под пръстите. Когато искат да обезсилят човека, отрязват му палеца. Палецът трябва да се движи. Забележите ли, че волята ви отслабва, започнете да движите палеца си нагоре-надолу, наляво-надясно, да правите упражнения. 82-164

Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си, всяка сутрин, като ставате, концентрирайте ума си върху палеца. Туй упражнение ще подейства върху волята ви. 43.4-12

Вие трябва да проучвате вашия палец дали стърчи нагоре, или пада ниско; дали е къс или дълъг; дали е добре оформен или не. 72-72

Колкото човек е морално по-развит, толкова и палецът му слиза по- надолу. Колкото повече палецът слиза надолу, толкова човек е по-духовен, той слиза надолу, за да обхване материята, да я влада. 41.35-14

Който е изучавал човешката ръка, по първия пръст само той може да определи какъв е даден човек по характер, по способности, по сили В него. 52- 122

Палецът е гаранция за човека. 31-140

Когато изправи брадата си, човек изправя и палеца си. 31. 140

Турете двата си палеца върху брадата. Турете след това ноктите на двата си палеца под брадата си и ще забележите, че имате в двата случая два противоположни резултата върху вашата воля. Туй, което можеш да направиш в дадения случай, не седи в самите палци, а зависи от силата, от енергията, която можеш да прекараш през твоите палци. Ръката е проводник на сили. Доколкото можеш да прекараш, да проектираш през своите палци известна сила към известна част на тялото си, дотолкова ще можеш да направиш едно упражнение. 42.25-26

Палецът е съветник на другите пръсти. 35.2-285

Големият пръст е баща на четирима синове. Бащата ще минава през четирите пръста – през синовете си да ги възпитава. Той на показалеца ще каже: Синко, ти няма да заповядваш много, ще слушаш каквото ти казвам. На средния пръст казва: Ти пък ще следиш за справедливостта, на безименния пръст ще каже: Ти ще свириш и ще пееш. На малкия: Ти пък ще гледаш добре търговията. 35.2-284

ПОКАЗАЛЕЦЪТ

Има ли благородство в хората? Има. – Защо? – Защото имат показалец. 52-120

Показалецът е една величина, от която изтичат разумните сили. 41.35-15

Кога е създаден първият пръст, т.е. показалецът? – Когато съзнанието на човека се е пробудило, когато за пръв път той се е почувствал разумно същество. Той е създаден, когато човек се е индивидуализирал, когато е съзнал, че има известни права и задължения. 83-279

Показалецът се намира под влиянието на Юпитер. Чрез него се проявява човешкото честолюбие и достойнство. Достатъчно е да засегнете честолюбието на човека, за да ви каже: Как смееш да ме пипаш? Знаеш ли кой съм аз? 86-64

Показалецът е законът. 35.2-284

Ако показалецът е по-дълъг от другите пръсти, такъв човек има силно развити лични чувства. Няма нищо лошо в това, но едновременно трябва да са развити и моралните чувства. Обикновено моралните чувства регулират личните. Обаче ако моралните чувства на човека не са добре развити, а личните чрезмерно развити, той става неврастеник: дето отиде, все обиден се връща. Ако е учител, ще се вглежда в учениците си, защо не го поздравили, защо не се отнесли с уважение към него; ако е чиновник, ще разглежда отношенията си с колегите си и т.н. Ако показалецът е по-къс от средния, човек не е толкова взискателен. Макар и да му липсва нещо, той минава за демократ. 86-65

Кои хора се обезсърчават? – Хора, на които показалецът е по-дълъг от другите пръсти... Те са песимисти. 35 2-284

Правилно е показалецът, т.е. Юпитеровият пръст, да има конична форма.
Тези типове са пълни по тяло и лице, имат добро разположение на духа. 67-55

Като погледнете показалеца си, вие трябва да знаете защо формата му е заострена или тъпа. Ако показалецът ви при основата си е дебел, а на върха заострен, причината се крие в теченията, които излизат от организма. Пръстът може да се определи като река, която в основата си има притоци, които я правят пълноводна. Колкото отива към края си, тя намалява. 87-67

Ако показалецът на човека е дълъг девет сантиметра, това говори за отстъпчив характер. Този човек е внимателен, добре разположен към хората.
Ако този пръст е дълъг 1 1 см, този човек е упорит, своенравен, вечна опозиция на хората. Кой каквото каже, той всякога ще се обяви на противно мнение. Този пръст е свързан с личността на човека. Когато е много дълъг, човек има особено мнение за себе си и поставя личността над всичко. Като заповядва, човек всякога сочи показалеца си. Средният пръст е свързан с правото. Дали съзнателно човек повдига показалеца или несъзнателно, това означава заповед. Хората, което обичат да заповядват, често повдигат показалеца си. Ако искат да не заповядват, те трябва да наблюдават движенията си, да се контролират. Повдигането на показалеца може да спаси човека, а някога може да го окачи на въжето. Ето защо каквото движение да прави човек, съзнанието му трябва да бъде будно. 56-76

Ако вземете долния став на показалеца, той съответства на стомаха във физическия човек. Средната част на показалеца съответства на дихателната система и кръвообращението. А горната част на показалеца съответства на умствения живот на човека. Следователно горната част представлява челото, средната част представлява носа, а долната част – устата и брадата на човека. Всички хора, у които благоутробието е развито, долната част на пръстите са дебели, няма междини. Такива хора обичат да им угаждат. А всички, онези, на които стомашната система е слабо развита, този пръст е малко сух долу. Същият закон е и за дихателната система. Когато дихателната система куца в нещо и средният став на показалеца куца. Ако гърдите са правилно развити, широки, то и средният став има съответната форма на гърдите и ако най-после мозъкът е добре развит, и горната част на показалеца е симетрично развита. Тъй щото стомахът съгражда първата фаланга, дробовете – втората, а умът – третата. 120- 91

Първата фаланга на показалеца е свързана с религиозното чувство на човека. Втората, средната фаланга на същия пръст, е свързана с неговия ум, т.е. с умствените му сили. 52-120

Вие ще можете съзнателно да продължите вашите пръсти. За пример ако вашият показалец е дълъг 7 см и вие искате да следвате тематика, не ще можете.
Човек с показалец, дълъг 7 см, не може да следва математика. Всичко друго може да следва, но не и математика. Значи, за всяка наука има определени данни, специфични белези, което благоприятстват за нейното развитие. 13-103

Чрез движението на пръстите си човек изявява своята радост. Ако поставете показалеца си на някоя част на челото, вие събуждате в себе си мисъл. 86-61

Защо човек, като се замисли, туря показалеца на челото си? Защо туря именно показалеца, а не палеца си? Има причина за това, но коя е тя?
Показалецът казва: Ти си човек, който мислиш. Бог ти е дал ум да мислиш правилно. Понякога човек вдига двата си пръста: показалеца и средния пръст – Тъй вдигат учениците ръка. Това значи: Ти като човек не си само умен, но си същество, което има право да проявява своята свобода. 43.21-14

Когато някой тури показалеца на устата си, с това иска да каже, че за да разбере нещата, за да ги разреши правилно, той трябва да говори сладко, с любов. 49-89
Вие всеки ден трябва да пеете на този пръст. Показалецът никога не пее, той се е научил само да заповядва и затова трябва да му пеете, нещата не стават по заповед. Ще изберете на&-хубавата песен и ще му я пеете. 35.2-284

СРЕДНИЯТ ПРЪСТ

Средният пръст на ръката представлява справедливостта, съвестта, или както някои я наричат човещината в хората. Който няма съвест, т.е. човещина в себе си, той не може да се нарече човек в пълния смисъл на думата. 15-71

Средният пръст следи за справедливостта. Той гледа да не става някъде обир. 35-2-284

Като елемент на Сатурн страхът подразбира предпазливост, грижливост, предупредителност. Той е свързан със средния пръст на човешката ръка, със съвестта, със справедливостта на човека. Да се лиши човек от този пръст, това значи да се лиши от чувството за справедливост в себе си. Не само това, но и най-малката промяна във формата на пръстите се отразява благоприятно или не върху човека. Ако средният пръст се изостри много, това не се отразява добре върху характера на човека. Средният пръст на човека е свързан с Божията Правда. Някой пита, има ли правда в света. Достатъчно е да погледне на средния пръст, за да си отговори, че има правда в света. Защо? Защото има среден пръст. 52-1 19

eXTReMe Tracker