|
Share

Човек с дебели вежди е обективен, физическият свят му влияе. Този е тънките вежди е субективен; той се намира, под влиянието на вътрешния свят. 92-136
Забелязани е, че хора. на които обективният ум е силно развит, имат дебели вежди. Те са смели, решителни, със силна воля. Чувствата им са груби. Хора, на които обективният ум е слабо развит, имат тънки вежди. Чувствата им са деликатни. Значи, веждите показват какви са чувствата на човека – груби или нежни. 23-249
Тънките вежди възприемат по-фини чувства, а дебелите – по-груби, т.е. чувства от физически характер. 87-72
Човек: с дебели вежди се осветява отвън, а човек с тънки вежди се осветява отвътре. 92-136
Който има дебели вежди, мускулната му система е здрава, силна, също и космите му са дебели. Който има тънки вежди, и космите му са тънки, и мускулите му са по-слаби. Постъпките на човека са в зависимост от веждите. 91-23
Младите момци харесват повече моми с тънки вежди, отколкото с дебели. Практичният момък харесва повече мома с дебели вежди. Кои са отличителните черти на гънките вежди? Мома с тънки вежди е добра ясновидка, интелигентна, досетлива, но тя стои далеч от материалните работи. Тя гледа на тях повърхностно. Тя казва: Хляб не мога да меся, вода не мога да нося, да копая също не мога – ръцете ми са слаби. Ако момата има дебели вежди, друго е отношението ù към материалните работи. Дебелите вежди подразбират здраво тяло. Когато веждите са дебели, а тялото хилаво, това е анормалност, която върви по наследство. 129-29
Ако такъв човек (с тънки вежди) срещне мечка на пътя си, той ще я поглади малко и тя ще клекне на земята, тогава той може да се разговаря с нея. Ако човек с дебели вежди срещне мечка, той ще я хване за ушите, ще я търколи на земята и ще каже; Ще знаеш, че с мене не може да се играе. И двамата са юнаци, но единият се справя с мечката по мек начин и се разговаря с нея, а другият я събаря на земята, стъпва с крак върху гърдите ù и се заканва срещу нея. Единият изразходва повече енергия, а другият по-малко... Който изразходва най-много енергия, живее на физическия свят, който изразходва по- малко енергия, живее в духовния свят; който изразходва най-малко енергия, т.е., колкото е нужна в даден случай, той живее в Божествения свят.
ДЕБЕЛИ ВЕЖДИ
Колкото повече се стремите към материалното, толкова по-дебели стават веждите. 103-292
Дебелите вежди говорят повече за чувствеността, отколкото за интелигентност. 65-186
Дебелите вежди говорят за голяма наблюдателност, но същевременно те показват отсъствие на интуиция. Човек с дебели вежди трябва да мине през големи опитности, да вложи в ума си светлина, възвишени мисли, за да разбере, че освен обективния, конкретен свят, съществува и друг, по-възвишен от него. 142-343
Ако искаш да ти се свърши една физическа, груба работа, търси човек с дебели вежди. Ако трябва да ти се свърши една деликатни, фина работа, търси човек с тънки вежди. Въпреки това човек пак може да се обърка. Някой има дебели вежди, но окапали. Ти го разглеждаш като човек с тънки вежди. Който има дебели вежди, той е облечен добре, с топли дрехи, защото живее в студени места. Външно той е богат човек. 92-136
ТЪНКИ ВЕЖДИ
Йов мина през големи изпитания, той придоби нещо велико; веждите му изтъняха. 68-33
Хора, които имат тънки вежди, минават за духовни. Те имат добре развита интуиция. По характер са меки. Мекотата не подразбира слаба воля. 87-72
Ако човек стесни своите вежди, т.е. ги направи по-тънки, той смекчава характера си, но неговата воля става по-слаба. Ако направи веждите си много дебели, тогава волята му става много силна, той става много наблюдателен, но груб. У наблюдателните хора няма много разсъдливост. Хора с тънки вежди имат голяма чувствителност, интуиция, но нямат разумност. 10.18-22
Дългите и тънки вежди също говорят за интелигентността на човека. 65- 187
Който има тънки вежди, живее в топлите места. 92-136
Веждите на бъдещите хора ще бъдат тънки. 103-293
КОСМИТЕ НА ВЕЖДИТЕ
Като се изучават веждите, трябва да се обръща внимание и на дължината на космите, тяхното направление, както и формата им. 65-186
Във веждите вътре, между космите има празнина, наречена: „празнина на безмълвното наблюдение, на Божествения ум”. 43.8-23
Следователно за всеки човек, който е дошъл на земята, в Божествената книга има точно определено колко големи, колко дебели трябва да бъдат веждите му и колко косъма трябва да има на тях. Всичко това не е случайно, то е точно математически определено. Вие броили ли сте по колко косъма трябва да имате на веждите си? Един съвършено честен човек трябва да има точно определено количество на космите на веждите си. И на онези хора, които не живеят такъв живот, липсват известно количество косми. Тъй щото, като прочетете количеството на космите по вашите вежди, вие ще знаете, доколко сте се отклонили от честността. В невидимия свят е точно определено количеството на космите на веждите. Аз няма да ви казвам колко е това количество на космите, които липсват у вас, дали една единица, две единици или повече, но от това се познава отклонението, наклонът на вашата ос. Не мислете, че веждите обуславят вашия живот. Не, вашите мисли, вашите чувства всякога се изявяват в един вътрешен резултат. 10.18-22
ПОЗНАВАНЕ ПО ВЕЗДИТЕ
Веждите показват какъв е характерът на човека – установен или не; постоянен ли е в желанията си или не; устойчив ли е или не. 68-120
Човек с дебели вежди има положителен характер, той дава. Ако веждите са тънки, изписани, те показват отрицателен тип. 67-231
Черни вежди – изблик на сила и енергия. Тънки вежди – мекота на чувствата, нежност. „Нашата Мара е красива, с тънки вежди писана”. Значи Мара има едно меко, нежно сърце. Тънките вежди трябва да произвеждат тази картина. А щом като произнесеш думите „тънки вежди” и те представят нещо слабо, безхарактерно, тези вежди нищо не означават. 41.8-17
Веждите показват по какъв път е вървял човек, колко е извървял и колко още му остава. 103-292
ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЖДИТЕ
Не движи веждите си, когато не трябва. 66-278
ГРИЖИ ЗА ВЕЖДИТЕ
Слушай гласа на твоите вежди, защото чрез тях действа сърнето, интуицията. Някога погали веждите си и кажи: Благодаря ти, Господи, че ми даде такива хубави вежди, които предсказват какво ще ми си случи. Когато си неразположен, не пипай веждите си. Да ги пипаш, това е свещен акт. Първо човек трябва да благодари, че има вежди, а после да ги изследва. Веждите са граница между астралния и Божествения свят. 113-334
Момата, като срещне един момък, започва да хлади веждите си, ту дясната, ту лявата. Когато хлади дясната си вежда, тя иска да му каже: Аз съм готова да говоря истината, да живея по нов начин. След това хваща лявата си вежда и казва: Може и с лъжа да се живее. Момата трябва да знае как и кога да поглади веждите си. Първите човеци са знаели тия символи и като си служели с тях, произнасяли известни формули. 38-222
Човек трябва да знае какви движения да прави, как да глади веждите си. 68-289
ИЗМЕНЕНИЕ НА ВЕЖДИТЕ
Мнозина се интересуват от знанието за веждите и се питат могат ли да изменят линията на своите вежди, да ги подобрят. Човек може да измени линията на веждите си, но затова се иска усилена работа в областта на чувствата и на сетивата. 80-126
ОЧИТЕ
„Благодаря ти, Господи, за очите., които си ми дал, да виждам красотата в света.” 30-147
„Господи, отвори очите ни!” Който произнесе тези думи съзнателно, ще опита силата, която се крие в тях. Те носят ново благословение за света. 30-147
По-голям дар от очите не съществува. Едно се иска от човека: всеки момент да благодари за големия дар, който Бог му е дал. 68-294
Очите представляват цялата слънчева система, цял Космос. 68-215
Очите показват условията, през които е минала нашата Земя в своето развитие. 10.29-15
В очите се чете пътят, през който човешката душа е минала и минава. 55-32
Велик е бил Онзи, Който е създал очите – прозорците на човешката къща. 68-89
Казвам: По-хубави прозорци от човешките очи засега няма. 12-44
Чрез очите ние приемаме висшите енергии на природата, които действат върху нас. Те подхранват благородните чувства у човека. 68-304
Когато очите на хората са отворени, Божията Любов внася в тях мир и радост, а когато очите им са затворени, тя внася в тях смущения и скръб. 158-8
Чрез очите човек влиза във връзка с външния свят и се тонира. Чрез тях се регулират енергиите в човешкия организъм. 68-293
Първият орган за възприемане на светлината е окото. Който не може да си служи с очите и да ги владее, не възприема правилно светлината и не може да се ползва от нея. Нощните и дневните животни се различават по начина, по който възприемат светлината. В първите очите са широко отворени, а във вторите не са толкова отворени. 148-348
Светлината е достъпна за човека, но влезе ли ти в окото повече светлина, отколкото трябва, то се затваря. Природата е предвидила това и е поставила мярка – колко светлина може да приема човешкото око. Колкото по- слаба е светлината, толкова повече се разширява зеницата; колкото по-силна е светлината, толкова повече се свива зеницата. 93-10
Очите са едни от великите блага, дадени на човека. Те са свързани с душата. 68-293
Изобщо очите играят важна роля в живота на човека. 71-110
Те представят причинния свят. В тях се крият причините в последствията на нещата. В тях са вложени много добродетели. 68-164
Зад очите е Истината. 110-308
Очите никога не лъжат. 36-48
От гледище на френологията мястото на Истината е в очите. 30-76
Силното желание отваря очите на човека и му дава възможност да помага. 25-269
От всички органи очите доставят най-голяма радост на господаря си, особено когато са в съгласие с останалите органи – уши, нос, уста. 68-297
Окото стон на първо място. Ние виждаме това око на лицето, но то е израз на отражение, на вътрешното око. За вътрешното око се говоря в Писанието. Двете очи на лицето на човека са две сестри, свързани с мозъка чрез един общ център. 127-144
Сегашните физиолози намират даже. че човешките очи не са добре направени, че не са съвършени; но от 8000 години те се намират под влиянието на греха, затова са изгубили малко от своето първоначално съвършенство. Доколко очите като орган са издръжливи, се вижда от това. че цели 8000 години грехът е влияел върху тях и хората не са ослепели. 18.4-8
Преди всичко човешкото око не е завършело още. Ако окото е завършено, трябваше да виждате с него всичко. Много още има да работите върху очите ся. 68-309
ДВЕ ОЧИ
Човек има две очи: дясно и ляво. Дясното око има отношение към ума. а лявото – към сърцето. 68-293
Кое от двете очи е създадено първо? Дясното. Дясното око има отношение към ума, а лявото – към сърцето. Значи, имаме око на мисълта и око на чувствата. Кое е окото на постъпките, на волята? То е някъде в мозъка: то е третото око на човека. 69-246
Лявото око има отношение към Божествената Любов, която подтиква хората нагоре и напред. 26-78
Очите на човека представят два кръга: лявото око изразява физическия свят, а дясното - духовния. Тази е причината, поради която лъчът, който излиза от лявото око на човека, е насочен винаги към земята. Лъчът, който излиза от дясното око на човека, е насочен нагоре. 73-200
Ако се вгледате... вие ще видите, че едното око има по-мек, по-приятен поглед. Ако човешката чувствителност се развива съзнателно, кое око ще се развие по-добре? Имайте предвид, че около очите има две течения: едното течение е от положително и отрицателно електричество, което тече в известна посока, а другото течение е от положителен и отрицателен магнетизъм, който тече в същата посока. Когато дясното око се развива, то е във връзка с лявото полушарие на мозъка, когато пък лявото се развива, то е във връзка с дясното полушарие на мозъка. 75.12-27
Сега, като разглеждате човека внимателно, ще забележите, че двете му очи не са еднакви. Едното око е алчно, иска да владее целия свят. а другото иска малко, вследствие на което двете очи не виждат еднакво. Човек сам не знае кое от двете очи е алчното, обаче когато поглежда към нещо, незабелязано той затваря окото, което лесно се задоволява, скромното око, а гледа с лакомото. У някои хора пък става обратното: те гледат със скромното си око, а затварят лакомото. 47-114
Освен двете очи на човека има и трето око, от което излиза Божествената светлина и което показва на човека как трябва да гледа. Физическите очи на човека са необходими, но ако третото око не е зад тях, човек нищо не би могъл да предаде на ближния си. на своя брат. 142-191
ОЧИТЕ И МОЗЪКЪТ
Очите са свързани с мозъка. 68-294
Когато дясното око се развива, то е във връзка с лявото полушарие на мозъка; когато пък лявото око се развива, то е във връзка с дясното полушарие на мозъка. 71.12-27
Човек мисли не само чрез мозъка си, но и чрез очите. Човешкият Дух, който изучава всичко в пълнота, влиза в самия човек и се изявява чрез очите като мисъл, като път към Истината. Очите трябва да бъдат израз на Истината. Ако Духът ти влезе в окото и чрез него вижда разумността и красотата в живота, ти си човек на Истината; твоите очи мислят право. 30-76
Окото е връзка между външния и вътрешен свят. То подхранва човешката реч. Когато окото заболее, и речта се засяга. Това се отразява и на мисълта. От това какви предмети гледа окото, зависи развитието на ума. Ако по цели часове гледаш по витрините различни предмети или търсиш с очите си места за удоволствия, нищо не придобиваш. Друг е въпросът, ако търсиш хубави книги, художествени картини. Това оставя в съзнанието ти красиви образи, които допринасят за развитието на ума. 68-297
Ние, съвременните хора, мислим със затворени очи. И с отворени очи, и с затворени очи все сме същите. Ние мислим, че като затворим очите си, по- добре ще бъде за нас. Затова затваряме очите си и казваме: аз не искам да гледам този свят, не искам да гледам тия хора, тия слуги, този мъж, тия деца, нищо не искам; тъй, със затворени очи ще се изповядвам. Казват на някоя жена: знаеш ли, че твоят мъж взел една много хубава мебелирана къща? Тъй ли! Веднага си отваря очите. Някой казва: Аз не искам обществено положение, това-онова. Кажат му: Назначиха те за професор в България. Как? Веднага си отваря очите. Та като дойде онова, което ни допада, красивото и хубавото в живота – ние си отваряме очите. Щом не ни харесва нещо – затваряме си очите. Не е лошо да бъдем със затворени очи. Затварянето на очите е една почивка, отварянето на очите е активност, деятелност. Затварянето на очите става, когато искаш да си прегледаш сметките, да си починеш, а отварянето на очите означава, че трябва да извършиш най-хубавите неща. И тъй, затварянето на очите е почивка, отварянето на очите е работа. 9.16-15
Какъвто е умът, такива са и очите му. 14-289
Забелязано е, че ако дейността на ума отслабва, и зрението на човек отслабва. Децата имат по-силно зрение от възрастните, защото напрягат ума си, искат всичко да разберат и научат. Възрастният не се интересува много от външния свят, той се вглъбява в себе си, мисли за един далечен свят, поради което обективният ум отслабва. С обективния ум заедно отслабва и зрението. Тревогите, безпокойствата също стават причина за отслабване на зрението. 83- 232
По окото се съди за състоянието на ума, на сърцето и на волята на човека. Сърцето, умът и волята представят три течения в живота. Като погледнете окото на човека, вие можете да познаете кое от тези течения взима надмощие в неговия живот. Красиво око е това, в което има пълна хармония между трите течения. Тази хармония се отразява и върху цялото тяло. Някои казват: хилави очи, хилаво тяло. 22-14
УСТРОЙСТВО НА ОКОТО
Ще изучиш първо външната форма на окото, неговата големина, а после светлината, която се излъчва от него. 68-296
С очите си човек вижда нещата, но не знае как е устроено окото. Също така не знае каква интелигентност имат клетките на неговите очи. Те схващат трептенията на светлината, задържат ги в себе си, пречупват ги и т.н. 146-271
Ако очите са отдалечени от устата, човек вижда нещата по-добре; зрението му се разширява и той вижда повече предмети. Образите на тия предмети се отпечатват върху мозъка, поради което той изразходва повече енергия, отколкото придобива. 90-25
Ако носът се стеснява и очите ви се отдалечават, ще се създаде известна дисхармония. 90-25
Каква разлика има между горната и долната вдлъбнатина на окото? – В долната вдлъбнатина Р има по-голям простор, а в горната – по-голяма дълбочина и надвисване на веждите. 75.12-29
Фиг. 75.12-28
Ако енергията, която минава през окото, действа еднакво навсякъде, то центърът на вашето око ще бъде на една равнодействаща линия АВ, която ще минава през гледеца С. Ако пък вашето съзнание се отклони в каквото и да е направление, във възходящо или низходящо, около окото ще се образуват едни малки линии. Например ако почнете да се привличате към света, т.е. ако външният свят ви влияе, ще почнат да се образуват отдолу малки линии Р. Ако направлението, към което се движите, е възходящо, ще се образуват отгоре големите линии С. С тия противоположни енергии природата си е служила още в миналото, за да образува долната част на окото. На времето си природата е отклонявала човешкото съзнание, но понеже днес вече е завършила тази си работа, то, ако вие продължавате по същия начин да слизате в материята, това слизане няма да се отрази само върху гледеца ви, но и върху цялото око, което ще вземе едно положение напълно към центъра на земята. 75.12-28
Следователно ние чертаем нашия път по своите очи. Те са символи, емблеми, които трябва да четем, за да изправим живота си... Горната част на окото показва инволюцията, слизането на Духа в материята. Той е образуван тогава именно. 43.11-5
Какво означават сенките под очите? Големите и дълбоки сенки показват, че може да имаш големи постижения, но ще минеш през големи изпитания. 68-32
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ОЧИТЕ
Очите на всеки са поставени от Бога с геометрическа точност. 5-22
Дали очите на човека са по-далеч или по-близо до носа, това показва живот, поставен по два различни начина. 16-203
От значение е още очите да не бъдат нито много далеч едно от друго, нито много близо. Има едно разстояние, което самата природа е определила. Малцина знаят колко е това разстояние. 69-264
Още при създаването на очите разстоянието между едното и другото око е измерено с рационално число (рационалните числа показват добродетелите), но достатъчно е родителите на някое дете със своя неправилен живот да изменят това число, за да изопачат неговия характер. Очите на идеалния човек, който има красиво, правилно лице, се намират на такова разстояние, което отговаря на нормата. Има известни числа, известни величини, които определят красотата на човека. Съвременните хора не знаят какво трябва да бъде разстоянието между едното и другото око. 15-216
Някои хора виждат по-добре, а други по-слабо. У едни хора разстоянието между очите е по-голямо, а на други – по-малко. 93-104
Ако очите на някои хора са турени наблизо, те приемат малко впечатления, но ги задържат за дълго време. Много впечатления обаче пропущат. 10.18-20
Ако очите на някои хора са далеч едно от друго, те приемат много впечатления, но ги задържат за малко време. 10.18-20
На които очите са по-раздалечени едно от друго, могат да бъдат хора с много знания, но повърхностни. Това знание не ги прави богати. 93-104
В природата има един закон: очите на човека трябва да бъдат поставени точно на меридиана на зрението. Когато очите са поставени точно на меридиана на зрението, ние имаме един идеален човек. Аз изследвам този закон в природата, но досега не съм срещнал нито един човек, на когото очите да са поставени точно на този меридиан. Очите на някои хора са близо до този меридиан, но казвам: те трябва да бъдат поставени точно на този меридиан. Когато очите на някой човек са точно на този меридиан, тогава ще имаме един човек с широк кръгозор в своите схващания.Такъв човек ще може да разрешава лесно въпросите на живота. 10.18-20
У онези, които схващат нещата по-дълбоко, очите им се приближават, а онези, които схващат повече впечатления, но повърхностно, очите им се отдалечават. (Разг. с Учителя и Б. Боев). Колкото по-голямо е разстоянието от едното око до другото, толкова човек е по-голям консерватор, а организмът му е по-издръжлив. Ако разстоянието е по-малко, организмът е по-слаб. Колкото по-голямо е разстоянието от очите до устата, толкова по-активен е човек. 90-23
ЛЬЧИТЕ ОТ ОЧИТЕ
Фиг. 75.9-158
Когато наблюдавате човешките очи, ще видите, че от тях излиза един лъч, по посоката на който можете да определите човешкия характер. Точка О в дадената рисунка представлява зеницата на окото. Да допуснем, че правата линия СД определя полето на зрението. Лъчът, който излиза от окото, в различните хора има разни посоки и направления, у някои този лъч се намира над правата СД, а у някои – под правата СД. Лъчът остава перпендикулярен, т.е. върви в посока ОА, когато човек се постави в магнетичен сън, и то в четвърта или пета степен. Тогава очите се обръщат със зениците нагоре и ако може да отворите в това време окото на човека, ще видите това му положение на лъча, обърнат перпендикулярно към главата. От посоката на този лъч, дали е нагоре или надолу, и от ъгъла, който той образува, зависи моралната сила на човека. Този ъгъл се мени и заема положения +1, +2, +3, +4... над линията СД и положения –1, –2, –3, –4 под линията СД. Дотогава, докато този лъч е над правата СД, този човек е добър в проявите на своя ум, своето сърце и своята воля. Щом този лъч се завърти и слезе под линията СД, такъв човек, каквито обещания и да дава, не е в състояние да ги изпълни, той се намира под чужди влияния. Каквито и решения да взима за добро, и тях няма да изпълни. От 100 обещания, той едва ще изпълни 3-4. Когато пък лъчите са нагоре, такъв човек може да изпълни почти всичките си обещания, а когато лъчът е перпендикулярен, такъв човек изпълнява сто на сто своите обещания. Тия ъгли се образуват в мозъчното вещество у човека. Те възприемат и пречупват светлината и от тяхната големина зависят краските. 75.1-157
Като изучавате човешкото око, през него може да се прекара една плоскост, над и под която минават лъчите, които излизат от окото. Ако те минават под плоскостта, човек се движи повече в материалния свят. Като говориш с него, той гледа повече към земята. Ученикът като не знае урока си, гледа към земята. Учителят му говори, а той не повдига очите си, не се интересува от предмета. Той възприема светлината от земята. Тази светлина не може да въздейства на мозъка. Затова такъв ученик е упорит и своенравен. Ако учиш нещо и гледаш към земята, нищо няма да придобиеш; ако мислиш и гледаш към земята, мисълта ти ще остане безплодна. Друг е въпросът, ако главата ти е надолу, а погледът нагоре, над плоскостта, тогава каквото учиш, каквото мислиш, ще успееш. 68-295
Съвременните френолози трябва да различават какви са лъчите, които излизат от човешките очи. Като се тегли една хоризонтална плоскост от зеницата на едното око до зеницата на другото, трябва да се гледа на каква посока от тази плоскост върви лъчът, който излиза от очите - над плоскостта или под плоскостта, и още под какъв ъгъл е този лъч. Съвременните френолози се намират в голямо затруднение при определянето на този лъч, който излиза от очите. За този лъч има цяла наука, наречена „Боваризъм” по името на създателя ù – Бовари. Той изучава наклона на този лъч и по него съди за човека. Когато този лъч е наклонен към земята, такива хора са материалисти. Когато този лъч е хоризонтален, тези хора са уравновесени, не са материалисти, но са в едно преходно състояние. И най-после, когато този лъч е над окото, като образува с хоризонталната линия един остър ъгъл, равен на 45 градуса, такива хора се считат за духовни... Боваризмът казва, че вибрациите на човешката душа трябва да се видоизменят и лъчите на очите да имат направление нагоре, към Слънцето. 10.28-12
За да бъде работата ви успешна, лъчът, който излиза от очите, трябва да бъде насочен нагоре, над плоскостта. Отправен ли е надолу, каквато работа предприемете, ще върви назад. 68-304
Ако енергията, която минава през окото, действа еднакво навсякъде, то центърът на вашето око ще бъде една равнодействаща линия АВ, която ще минава през гледеца С. 75.12-27
Ако зрението ви се увеличи няколко пъти повече, отколкото е било досега, ще забележите, че от очите на всички хора излизат неприятни тъмни лъчи, които са в състояние да напакостят на всеки, към когото са насочени. Това са черни пламъци, подобни на някоя нагорещена пещ, в която се пекат керемиди. 49-203
ЦВЯТ НА ОЧИТЕ
Някои хора имат сини очи, други черни. Питам ви: Защо е така? Това произвол ли е? 10.18-23
Ако очите ви са черни или сини, трябва да знаете, защо са такива. Условията, при които сте живели преди хиляди години, още са причина за черния или синия цвят на вашите очи. Казваш: Моята възлюбена има сини очи. Това не е достатъчно.Ти трябва да знаеш защо очите й са сини и как ще постъпва тя с тебе. Сините очи са хладни, със слабо въображение и пасивна вяра. За човек със сини очи казват: Студен човек! Какво означават черните очи? Черният цвят е обратен на белия. Черният цвят поглъща всичко, затова е символ на злото. 27-261
Някои хора имат сини очи като небето. Те са студени, много обещават, но малко изпълняват. Други пък имат черни очи. Черните очи са като чернозема, всичко расте на тях – и жито, и бодли. Които имат черни очи, са крайно енергични и сприхави. Достатъчно е да ги предизвикате с нещо, за да избухнат. 146-60
Сега сините очи се заместват с черни. В света преобладават повече черните очи. Хората на север имаха сини очи, но сега постепенно почнаха да изчезват, да се изгубват. Какво показва това? – Хората със сини очи са повече идейни, а хората с черни очи са повече на чувствата, те са по-жежки хора... Ако хората вървят така, един ден и черните очи ще се превърнат в други някакви. Черните очи не определят характера на човека, но чернотата се явява като израз на известни промени, които стават в човешката душа. Тогава питам: Какви трябва да бъдат идеалните очи? Според мене сутрин човек трябва да има сини очи, на обяд – кестеняви, а вечер – черни. Човек трябва да мени очите си по три пъти на ден. Това е характер! Да имаш сутрин сини очи, на обяд кестеняви, а вечер черни, ти си истински човек. Като станеш сутрин и се огледаш в огледалото, ще кажеш: Сутринта моите очи трябва да бъдат сини. Тогава душата ти ще бъде свързана с небето. На обяд очите ти трябва да бъдат кестеняви и да кажеш: Сега трябва да живея с хората добре и да бъда мек. Вечер очите ти трябва да бъдат черни и да кажеш: Хората страдат толкова много, затова аз трябва да им дам нещо от себе си. Питам: колко християни има, които могат да правят очите си сутрин сини, на обяд кестеняви и вечер черни? Че това именно е наука! Това е християнство, това е изкуство! Аз си променям очите всяка сутрин на сини, на обяд на кестеняви, а вечер черни. Когато стана сутрин и не направя очите си сини, в мене настава тъга. Щом ги направя сини, в мен настава приятно, меко разположение. Това е една физиологическа наука, върху която човек трябва да работи дълго време. 10.18- 23
Често очите менят цвета си: сутрин са сини, на обяд – черни, а вечер – кестеняви.Това става според желанието на човека. Както се менят желанията му, така се мени и цветът на очите му. Докато желанието на човека е да се повдигне, да се свърже с разумните същества, очите му са сини. Той поглежда повече към небето. Щом каже, че иска да живее като хората, да яде и да пие, той слиза на земята, свързва се с нея, и очите му стават черни. Той мисли повече за удобства, да си хапне и пийне, и след това да си полегне на сянка под някоя круша и от време на време в устата му да пада по един зрял плод. 146-60 237
ВИДОВЕ ОЧИ
И като се оглеждам, моите очи не трябва да бъдат нито като очите на орела, нито като очите на сокола, нито като очите на кукумявката, нито като очите на кокошката, нито като очите на гълъба, но трябва да бъдат като очите на ангела и от погледа им да лъха любов. Като срещнеш такива очи, ти се съживяваш, възкръсваш. Аз казвам: има такива очи в света, от които се съживяваш. И като срещнеш такива очи, не трябва само да се съживяваш, но да станеш радостен и да кажеш: има защо да се живее! И този човек, като те погледне, да бъде за тебе зазоряване и да ти каже: „Дерзай, братко, стани! Аз съм първият лъч”. – Кой си ти? – Аз съм първият лъч, който съм изпратен от Бога за тебе. 10.23-29
Ако очите бъдат много отворени, изпъкнали или вдлъбнати, това са аномалии в човешкия живот. 23-292
МАЛКИ И ГОЛЕМИ ОЧИ
Очите на някои хора са малки, а на други – големи. Причината на това се крие в часа на раждането. Хора, които са родени вечер, при малко светлина, имат големи очи. Ония, които са родени през деня, при много светлина, имат малки очи. 86-286
Хора, които се раждат денем, по обяд например имат малки очи; хора, които се раждат вечер, посред нощ, имат големи очи, като на бухалите. Не е лошо да има човек големи очи. Когато човек излиза вечерно време по тъмно, за да вижда де върви, той силно напряга очите си, вследствие на което те се отварят повече. Тази е причината, поради която хората, които са родени вечерно време, имат големи очи. Значи, за да възприемат повече светлина, очите се отварят повече. Когато майката роди някое дете вечер, тя сама определя големината на неговите очи. Сега се ражда друг въпрос: защо някое дете се ражда посред нощ, а друго – по обяд? Не е безразлично кога се ражда детето: дали сутрин, по обяд или вечер. Всичко в света е разумно. 12-132
Който иска да разбере Божествения свят, трябва да има малки очи; той трябва да се е родил на обяд. Който иска да разбере света, трябва да има големи очи; той трябва да се е родил посред нощ. За света се изискват фенерчета, които да светят в тъмнината. Когато човек има желание да притежава много неща, това показва, че той се е родил посред нощ. 12-132
Роденият през деня има малки очи; той възприема по-малко светлина. 148-170
Малките очи приемат малко впечатления от външния свят, но и тях всякога не обработват добре. 82-193
Който се е родил вечер или среднощ, има големи широко отворени очи... Колкото по-големи и ненаситни желания има човек, толкова по-големи и широко отворени са очите му за външния свят. Ненаситните желания са нощна птица. Користолюбието е също нощна птица. 148-170
Чрезмерно големите очи на човека показват, че от далечното минало до днес в него съществуват големи желания, които той се стреми да постигне. 87- 32
ОТВОРЕНИ ОЧИ
По разтвора на очите, по тяхната изпъкналост или вдлъбнатост може да се определи човешката алчност, както и възприемането на външните впечатления. 15-216
Знаете ли например колко трябва да бъдат отворени вашите очи? Наблюдавали ли сте това нещо физиогномически? 10.18-20
У някои хора очите са широко отворени, а у други – свити, затворени. Когато иска да приеме повече светлина, човек отваря очите си. Когато светлината е чрезмерно силна, човек свива очите си. Значи, отворените очи показват голяма възприемчивост, а затворените очи – слаба възприемчивост. Светлината кара човек да отваря и затваря очите си. Защо отваряш очите си? – Защото искам да приема повече светлина. Защо ги затваряш! – Защото искам да приема по-малко светлина. 28-173
Колкото по-отворени са очите на човека, толкова по-малка е била окръжаващата светлина. 82-192
Широко отворените очи на някой човек показват, че той се е родил през нощта, вследствие на което възприема много впечатления. Затова именно умът на този човек се разсейва. Той е зает с много неща, с много мисли. Въпреки това обаче всички тия мисли, всички тия идеи не могат да се реализират. 16- 203
Като изучавате очите на човека, ще дойдете до заключение, че колкото отворът на очите е по-голям, по-широк, толкова и впечатлителността, способността на човека за възприятия е по-голяма. Колкото отворът на очите е по-малък, толкава и впечатлителността е по-слаба. Впечатлителността е свързана с наблюдателната способност в човека. 73-151
Хора, на които очите са широко отворени, имат интензивни желания. Те са весели, обичат разнообразието. Ако очите са крайно изпъкнали, това означава алчност. Това се отнася до нормалните очи. 82-192
Онези хора, които гледат само на физическото, техните очи са отворени и валчести. Когато кажат за някого, че е „ачигьоз”, разбираме човек с отворени очи за този свят. Такива хора, дето и да влязат, дето и да са, всякога са с отворени очи. Каквото и да учат те, каквито хора и да станат – дали набожни ще станат, дали учени хора ще станат, дали спасители ще станат, очите им са всякога отворени. 43.11-5
Когато човек взима пари от някого, широко отваря очите си; когато сиромахът връща дълга на кредитора си, той свива очите си. И при взимане, и при даване правилно е очите да са еднакво отворени. Ако взимаш повече, а даваш по-малко, в тебе става натрупване на излишни вещества. Такова е окото на охранения човек. 68-301
Очите ви не трябва да бъдат нито много изпъкнали, нито много отворени, защото това показва голяма алчност и грубост. 23-292
Естественото положение на очите е красиво. Очите трябва да бъдат по- малко или повече отворени, в зависимост от светлината, която възприемат. При силна светлина очите се отварят по-малко, а някога се свиват; при голяма тъмнина, те се отварят широко. 68-230
Очите, които днес са много отворени, трябва малко да се позатворят. Най-голямото зло в света е голямата алчност на хората. 116-28
ИЗПЪКНАЛИ ИЛИ ХЛЪТНАЛИ ОЧИ
Жизнерадостните хора обикновено имат изпъкнали очи. Хора с изпъкнали очи са щедри, сприхави, но са добри. 143-386
Ако човек е весел, ще има отворени и изпъкнали очи. Ако е песимист и гледа с мрачен поглед на хората и живота, ще има навътре хлътнали очи. Това произтича от един психологически закон. Колкото повече вниманието на човека е съсредоточено към вътрешния живот, толкова по-малко се хранят очите. Светските хора, които искат да видят всичко и се радват на живота като деца, те изпращат повече кръв в очите си, затова техните очи са по-здрави. Хора, които са много замислени, развалят очите си. Имайте предвид, че да мислиш и да си замислен, са две различни неща. Мисленето е съзнателен процес. В него влиза нещо възвишено и благородно. В замисленост-та влизат някакви елементи на чувствания: ти мислиш, че животът не върви добре, че светът не е нареден правилно и т.н. Това е криво схващане за живота. 75-230
Когато очите на човека са изпъкнали, той възприема нещата по един начин. Ако очите му са вдлъбнати, той възприема нещата по друг начин. Вдлъбнатите очи възприемат малко впечатления: малко светлина влиза в тях.Те са съсредоточени повече към себе си. Обаче приемат ли нещо, което им прави впечатление, те се занимават с него ред години... И вдлъбнатите очи имат добри и лоши страни. 67-90
Ако очите му са изпъкнали, условията са добри. Това е диагноза, по която се определя здравословното състояние на човешкия организъм. 68-27
Щом външните условия са добри, очите изпъкват. Очите на богатия са изпъкнали, а на бедния – хлътнали. Казваш: Очите ми са изпъкнали, а съм беден. Не си беден, но ти си вложил парите си в банката с безсрочен влог и не можеш да ги извадиш. Музикантът, който има изпъкнали очи, свири по-хубаво от онзи с хлътналите очи. Добрият човек има изпъкнали очи, разбира се, не като на кукумявката. Неговите очи са пълни, но не като тия, които имат много натрупвания около очите си. Очите на добрия са изпъкнали, пълни и приятни. В тях се чете доброта и мекота в характера. 68-26
Ако очите на човека са изпъкнали, това показва, че чувствата в него са добре развити. Ако очите са малки, умът е слабо развит. По формата и големината на окото се съди за качествата и способностите на човека. Окото е свързано с речта, те. с говора. Който има големи и изпъкнали очи, той е добър оратор. 68-293
Очите ни показват две състояния; например понякога изпъкналите очи показват, че човек е богат в речта, готов да говори, богат във виждането да възприема всичко, а понякога такива очи означават грубост; хора с много изпъкнали очи са много груби. 116-25
Хора, на които очите са изпъкнали, лесно учат езици. Същевременно те имат дарба да говорят добре, красноречиво. 143-386
Центърът на речта, който се намира в задната част на главата, е свързан с очите. Хора с изпъкнали очи обичат да говорят много. 93-86
Ако човек живее дълго време в тъмнина, очите му постепенно започват да изпъкват навън. Хора, на които очите са силно отворени и изпъкнали, са много груби. 74-127
Ако очите на някой човек са изпъкнали, но елипсовидни, не много отворени, това показва, че той е роден в тъмнина, но има желание да влезе в светлината. Той разбира грубостта си, но се въздържа, стреми се да прояви своята мекота. 74-128
Изпъкналите очи са проектиране на душата да излезе навън, а след като поживее вън хиляди години, най-после казва: Човек не трябва да излиза навън, а да се вдълбочи в себе си. Ако с това си вглъбяване човек прояви добра мисъл, добро желание, хубаво ще бъде, но ако в това задълбочаване той заприлича на куче, което постоянно гложди, ръмжи - постоянно критикува такива хора, аз наричам гризачи на чужди кокали. 116-25
Когато очите хлътват навътре, това показва, че външните условия са лоши. Човек започва да се тревожи, в резултат на което очите потъват навътре. 68-26
Когато човек губи силата си, очите му постепенно хлътват. Нервността и силните желания стопяват човека, и очите му хлътват. Това показва, че в организма има малко мазнини. Щом очите хлътнат съвсем, те се затварят. Всеки знае кога се затварят очите. Тогава дават на човека безсрочен билет да замине за своето отечество. Ако иска да остане още малко време на земята, той трябва да направи очите си по-пълни. 68-27
Ако очите на човека са хлътнали, това показва, че условията му са лоши. 68-27
Малко хлътналите очи означават съсредоточеност, благородство, понякога замисленост, сериозност, но понякога и краен егоизъм. С такива хора никога не можеш да се разбереш, за такива добър човек няма, добра дума не може за никого да се каже: те са крайни критици. Всяко нещо си има своята права и опака страна, своите добри и лоши признаци. 116-25
Ония, на които очите са вдлъбнати, не говорят много – центърът на речта в тях не е развит. 93-86
Ония, които не са способни към изучаване на езици, имат вдлъбнати очи. Вдлъбването на очите се дължи на голямо безпокойство. 143-386
Очите не трябва да бъдат и много вдлъбнати, защото такива хора са склонни да виждат първо лошото в човека, а после доброто. 23-292
Щом очите на човека са потънали много дълбоко, това показва, че сърцето на този човек се е изхабило. 75.3-33
„Който има ухо да слуша, нека слуша що казва Духът.” За вас е важно да разберете тази жива, велика истина. Когато тя влезе в душата ви, очите ви ще се отворят, без да изпъкват, както в алчните хора. Погледът ви ще стане мек, ясен, приятен, пълен с интелигентност. Виждали ли сте колко са отворени очите на сокола? Очите му са отворени, за да вижда жертвите си отдалеч. 23- 292
ВАЛЧЕСТИ ОЧИ
Когато кръгът на зеницата в човешкото око се увеличава, това е лош признак. Това показва, че този човек се товари. Щом почне да се разтоварва, кръгът на зеницата му се намалява, а това е добър признак... Човек трябва да се разтоварва, да освобождава ума, сърцето и волята си от непотребния товар, с който се е нагърбил. 50-23
Колкото по-повърхностен е стремежът на вашето съзнание, толкова кръгът на окото ще бъде по-валчест. Обаче колкото повече желанията и стремежите на вашето съзнание се диференцират, колкото повече се разклоняват и добиват известен обект, толкова повече и окото става елипсовидно. 75.12-27
Дали окото е по-отворено или по-затворено и дали тези елипси са по- протегнати, това има значение. Колкото повече тя се приближава към кръга, има едно значение; колкото повече кръгът се разтяга и се приближава към елипсата, има друго значение. 43.11-5
ПРОДЪЛГОВАТИ ОЧИ
Който е роден през деня, когато Слънцето силно грее, той има продълговати очи, не много отворени. Всеки, който е роден вечер, той е с големи отворени очи. 74-127
КРИВИ ОЧИ
Срещнеш един човек и казваш: Този човек не ми се вижда добър. Очите му са криви, не мисли като мене. Питам срещали ли сте идеалния човек? Какъв трябва да бъде той? Какви трябва да бъдат очите му? 34-173 РАЗНОГЛЕДИ ОЧИ
Ако вие продължавате по същия начин да слизате в материята, това слизане няма да се отрази само върху гледеца ви, но и върху цялото око, което ще вземе едно положение напълно към центъра на Земята. Вследствие на това много хора стават разногледи. Има ли разногледство в принципите, ще има и разногледство и в съзнанието. Когато човек се раздвои в съзнанието, той има и раздвоен поглед. За такива хора казват: тебе гледа, мене вижда. Когато ви погледне един човек, у когото съзнанието е раздвоено, вие изпитвате една неприятност. – Защо? – Защото в погледа му има раздвоение. Той ви гледа с две различни цели. Той като ви гледа, едновременно слуша какво му говорите и мисли за какво може да ви използва. Ако чувствителността ви е силно развита и ако можете да схващате лъчите, които се отразяват от окото, вие щяхте да забележите в окото на този човек две различни течения. Едното течение, т.е. един род енергия изтича от долната част на гледеца, а друг род – от горната част. 75.12-27

eXTReMe Tracker