|
Share

Днес хората се страхуват да четат по лицата им. Някой от тях казват:
Ще скрия лицето си, не искам да ме познаят. Защо? Какво лошо има в това, че някой ще прочете на твоето лице един лист от голямата книга на твоя живот? Какво по-хубаво от това, като видят лицето ти, да познаят, че твоята баба и твоят дядо са били добри хора? Нека хората четат красивите неща в живота. 127-148
В окултната наука има известни правила, чрез които се изучава човешкото тяло. Вземете например, ухото на човека е създадено по един начин; окото – по друг начин. Очите или ушите не могат да се създадат по всяко време. Носът, ръцете, както и всички останали органи на човешкото тяло показват начина, по който природата се е развивала. Те представляват особени книги на природата. Всичко това съставлява една обширна наука, която човек трябва да изучава, но за което трябва да има специално ръководство. 10.29-15
Страданията идат за изкупване на известни грешки. Как ще знаем какви грешки сме направили? По лицето си.Там е написано най-малкото отклонение. 67-92
Като се вгледате внимателно в лицето на човека, вие веднага ще определите колко години ще живее. Всичко е написано върху лицето на човека. 22-41
В човешкото лице има написани квадрати и ред други неща, които обикновените физиогномисти не виждат. По лицето на човека има пори, известни линии, известни квадрати и всичко това си има смисъл. 10.15-23
Има неща, които Духът е написал на човешкото лице, и втори път Той не ги открива. 49-82
Аз не искам да ви говоря за всички линии, защото при изучаването на физиогномията има една опасност за вас. Тя седи в следното нещо: Ако аз ви говоря за патологическите черти на лицето, всеки като се върне в къщи, ще ги търси по лицето си и кого как види, ще казва: И той е от тях. Лошото винаги се запечатва по-лесно. Вие ще виждате навсякъде само болни хора, затова е опасно да ви се показват отрицателните черти.75.2-209
СКУЛИТЕ НА ЧОВЕКА
Скулите показват какви са неговите чувства, запаса, с който той разполага. 75.2-209
Ако страните, скулите на лицето са издадени, това показва чувствената страна на човека. 75.2-209
У монголската раса тази част на лицето, при скулите е по-широка, отколкото челото. 75.2-209
Ако лицето не е добре устроено, ако скулите, изпъкналостите под очите са много издадени, както у китайците, тогава бузите хлътват навътре. Тази част на бузите е свързана със стомашната система. Това показва разстройство на стомаха. 75.2-209
При изсичането на моралните гори и скулите на лицето започват да изпъкват навън, а страните хлътват навътре, някой казва: Не зная, защо скулите ми са изпъкнали навън? Защото горите ти са изсечени. У някои хора пък в такъв случай носът се пречупва или скъсява; челюстите започват да се издават навън като у животните; черепът спада надолу; челото постепенно се изгубва и тогава човек се прегърбва и казва: Тежък е животът ми! 14-157
Широчината на скулите и лицето въобще не трябва да е много малка. За тази широчина има известна пропорция. 75.2-209
ЧЕЛЮСТИТЕ НА ЧОВЕКА
Горната челюст представлява мъдростта, т.е. проява на разумния принцип в живота. Долната челюст представя любовта. 63-77
Когато горната челюст на човека е издадена навън, това показва активност. 22-9
Челюстите на моралния тип не трябва да бъдат много издадени навън, че да образуват една крива линия. 75.2-208
БРАДАТА НА ЧОВЕКА
БРАДАТА
Ако сравните човека е животното, на пръв поглед ще видите едно отличително качество – брадата. Животните нямат брада, т.е. нямат воля. 36-22
Природата е работила хиляди години върху човека, и след като е създала челото, очите, веждите, ушите, носа, най-после завършила своето творение с брадата. Без брада лицето е незавършена картина. 66-31
Тя е антена, която свързва човека с Божествения свят. Без брада, т.е. без антена човек не може да се свърже с Божествения свят. 66-31
Има разумни същества, които са свързани с вашата брада. 66-31
Брадата представя материалния свят. 66-31
Тя символизира неговата воля. 81-145
Тя е израз на волята. 71-37
Брадата има отношение към волята, която е под контрола на устата. Ако иска да възпитава волята си, човек трябва да се храни добре. Без храна волята не може да се възпитава. Ако искаш да накараш упорито дете да ти услужи нещо, дай му една хубава ябълка или круша. Иначе то не е готово на никаква услуга. То е естествен метод на възпитание. Така и природата възпитава. Яж добре, за да възпитаваш ума, сърцето и волята си. Храненето възпитава волята. То е основният ключ на възпитанието. 93-99
Човек трябва да работи върху силите на волята си, да ги координира. Не обработва ли силите на волята си, той нищо не може да постигне. Чрез волята си човек може да преодолява всички външни и вътрешни мъчнотии и препятствия в живота си. 81-145
ФОРМА НА БРАДАТА
Дължината на брадата ви ще определи силата на вашата воля. 5-226
Колкото по-дълга е линията на брадата, толкова по-силна е волята на човека. 66-26
От долната част на брадата, тази, която е под носа, ще се определи каква е човешката воля и как би се проявила тя на физическото поле. Наблюдавайте това нещо у великите пълководци, у генералите. По брадата може да определите дали един човек е млад или стар. 5-224
Ако физиогномистът разглежда човешката брада, ще намери най-малко три характерни типа бради: брада на волев човек, която е широка долу, заема голям простор. В този човек действат повече груби физически сили. Той се намира под влиянието на Марс. Ако и главата горе му е широка, той се отличава с голяма упоритост – с девет чифта биволи не можете да го мръднете от мястото му. Вторият вид брада е на човек, в когото сърцето работи повече от ума – човек на чувствата. Брадата е по-малко широка, заоблена. Колкото по- тясна и остра става брадата, толкова повече се проявява умът. Този човек се намира под влиянието на Меркурий. Изобщо острата брада напомня нещо остро, нож, игла. Дето мине, той реже с ума си. 83-271
Когато брадата горе е широка, това показва положителен тип; ако брадата горе е тясна, това определя човека като отрицателен тип. Широката брада долу показва положителен тип на физическия свят, а отрицателен в умствения. Търсите ли човек за физическа работа, гледайте брадата му да бъде долу широка. Търсите ли човек за умствена работа, гледайте брадата му да бъде долу тясна, заострена. 67-231 Самата брада обаче не трябва да бъде много широка. Широката брада показва, че човек е попаднал в гъстата материя. 66-30
Ако брадата е много широка и дълга, това показва, че енергията на този човек не само е много възбудена, но и много активна, затова, дето мине, той ще произвежда разрушение. 5-224
Когато брадата на човека се заостря, увеличава се неговата разумност и острота на ума. 60-233
Забелязано е, че в хора, които имат устойчиви чувства, както и устойчива воля, брадата не е права, но малко вдлъбната и издадена навън. Това показва известна интелигентност. Ако брадата не излиза напред, интелигентността се намалява. 87-77
Долната част на брадата ви трябва да бъде малко издадена навън, да се образува малка вдлъбнатина. Това оформява брадата, придава й по-хубава форма. 73-36
На брадата всякога трябва да има една малка вдлъбнатина, която показва устойчивост на чувствата, издържане в живота. Тази вдлъбнатина представлява долина – дето има растителност. Тя е място на извори. 75.2-207
Вдлъбнатината, която се намира на брадата, показва устойчивост в човешките чувства. Такъв човек е издръжлив в чувствата си. 14-157
Добрият и благороден човек се познава по това, че на брадата си има една вдлъбнатина. Стане ли брадата равна и придобие форма на чуканче, тя се е деформирала вече. 65-199
Защо вдлъбнатината на брадата показва устойчивост на чувствата? Защото тя представлява център, т.е. равнодействаща линия, в която силите се уравновесяват. 87-77
Като погледнете брадата на човека, в нея има една красива черта. Дето е добре развита тази черта, тя говори за голяма устойчивост на човека. На хиляди парчета да разрежете този човек, той няма да се откаже от убежденията си. Който няма тази черта на брадата си, още при първия удар е готов да отстъпи. 47-183
Някой казва: Аз те обичам. – Добре, съгласен съм с тебе, но първо да погледна брадата ти. Ако имаш тази специфична черта на брадата си, тя доказва, че ти си прав. Това е написано в книгата на твоята брада. Ако нямаш тази черта на брадата си, ти си неустойчив човек и аз не мога да се возя на твоята кола. 47-183
фиг.68-131-5 Фигура 5 представя честна брада. Като изучавате тази брада, обръщайте внимание на геометрическите линии в нея. Ако брадата отдолу е почти права, това показва човек, който не е заинтересуван от нищо. Ако тази линия хлътва навътре, чувствата играят главна роля Човек с честна брада гледа широко на живота. Той не обсебва нищо. Всеки предмет за него е толкова важен, колкото може да подпомага неговото развитие. Той иска всички хора около него да бъдат добри, за да могат да живеят добре помежду си. На хора с честни бради всякога може да се разчита. 68-132
Всичко е написано на човешката брада. Който знае да чете, може да каже какъв е бил човек, как е живял и какво е постигнал. 66-28
Оня, на когото брадата е добре оформена, има постоянство. Той е човек с широко сърце и широки идеи. 66-30
Когато брадата на човека е оформена, дето отиде, всички му дават пари на заем, колкото иска. Когато искате пари на заем, погледнете брадата си, да видите какво е писано на нея. На брадата на всеки човек е писано да му се дадат или да не му дадат пари. 66-31
ОФОРМЯНЕ НА БРАДАТА
Брадата не е дошла до онова Божествено състояние, в което трябва да бъде. 66-31
Нечистите мисли в човека представят порои вода, които се стичат от височините и падат по брадата, като по този начин измиват и отнасят всичко, каквото намерят по повърхността и, вследствие на което тя постепенно поляга навътре. Тинята, всичката пръст, което представя добри условия за растителността, постепенно се измива и остават само камъни. След няколко поколения от брадата на този човек, т.е. от тази местност остават да стърчат само няколко чукари. Тогава казваме, че този човек се деформира в лицето си. 14- 157
Ако човек върви ред поколения в лошия път, брадата му постепенно ляга надолу, както в животните. 65-199
Волевият човек подобрява брадата си. Когато срещнеш някого с деформирана брада, ще знаеш, че това е човек със слаба, изопачена воля. 31-139
Може ли при мъчнотиите, в които живеем, да подобрим брадата си? Мъчнотиите, които имате, са условие за работа. 66-30
Най-малкото подобрение във волята оформя брадата.31-139
Физическите идеи указват влияние върху брадата на човека; брадата му се разширява с около два милиметра. 50-17
Ако постъпките ви стават по-благородни, волята ви се усилва. Това се отразява на брадата, тя постепенно се оформя, придобива по-красива форма. 27-170
Когато изправи брадата си, човек ще изправи палеца си. 31-140
Не постъпва ли правилно, човек разваля брадата си. 143-324
Проявиш ли гнева си, ти туряш петно на брадата си и вместо да я оформяш, ти съдействаш за деформирането й. После трябва да работиш усилено върху себе си да дойдеш до първото положение. 66-30
Ако жената или мъжът, за когото се жените, имат добре оформена брада, ще бъдете щастливи. За добрия живот е от значение добре оформената брада. Казвате, че вашият възлюбен има отличен ум и отлично сърце, добре е, че има отличен ум и отлично сърце, но ако брадата му не е оформена, животът ви няма да бъде добър. 66-29
Попаднете ли между хора, на които брадите не са оформени, ще почувствате известно неразположение. Без да искате, вие се влияете от силите, които действат в тях. 6-29
Сега на вас казвам: Работете върху брадата си. Ако не можете да направите нещо за нейното оформяне, да изработите една малка трапчинка, нищо не сте постигнали. Ако напишете цели томове върху брадата и лицето, а не измените нито една линия на лицето си и на брадата си, вашите томове и теории нищо не струват. Другите хора могат да се ползват от тях, но вие нищо няма да постигнете. 66-29
Всеки трябва да изучава брадата си, да види как се проявява волята му. Работете върху брадата си, да се усъвършенствате. Иначе може да имате добри желания, добри мисли, но нищо няма да постигнете. За постигане на добрите мисли и желания е нужна сила и разумна воля. Това се изразява в добре оформената брада. 66-27
Ако се съобразявате с тяхното (на хората) мнение, ще поставите едно препятствие пред волята си и брадата ви, вместо да се оформя, започва да се деформира. 66-27
Работете върху волята си, да оформите брадата си. Яви ли се една трапчинка на брадата ви, това показва, че волята ви се усилва. 66-27
Други методи за усилване на волята и оформяне на брадата е молитвата. 66-28
Защо учи детето? – За да оформи брадата си. 66-28
Достатъчно е да видите брадата на някой човек, за да разберете, учил ли е добре като дете, какви бележки е получавал и как е свършил училището. 66- 28
Хващайте от време-навреме брадата си и казвайте: Господи, помогни ми да оформя брадата си. 66-31
Съвременните хора говорят за устойчиви чувства, за силна воля, но не знаят, как да си въздействат. Само с желание нещата не се постигат. За да имате постижения, трябва да работите съзнателно върху себе си, за да образувате вдлъбнатина на брадата си. Често поставяйте пръста си на това място и мислете върху устойчивостта на чувствата. 87-77
ЧЕЛОТО НА ЧОВЕКА ЧЕЛОТО
Челото е Божествен дар. 68-319
То показва състоянието на човека в Божествения свят. 62-64
Челото е светът на висшия, на горния човек. В него няма раздвояване. Той нито е мъж, нито е жена. Той е човек. 75.1-131
Вие трябва да пазите най-впечатлителната част на главата, това е тази предна част – челото. Трябва да пазите челото си да бъде впечатлително, да може да възприема правилно Божествените форми. 120-288
Коя е отличителната черта на челото? – Разумността. 50-148
Интелигентността, разумността и способностите, с които човек се проявява във физическия свят, се намират на челото. Достатъчно е да погледнете челото на човека, за да разберете доколко той е разумен, интелигентен, способен, наблюдателен, разсъдлив. 25-5
Колкото по-елементарно било съзнанието на човека, толкова по- неразвито било неговото чело. 67-265
Челото на човека е резултат на неговите мисли в чувства, т.е. на степента на неговото развитие. 67-265
Достатъчно е да погледнете челото на човека, за да разберете какви сили се крият в неговия ум. По челото се познава умственото богатство на човека, както в богатството му в умствения свят. 145-319
Челото представя истината в човека. 68-207
Свободата на човека зависи от челото му. Изучавай челото на човека, за да разбереш каква свобода и какъв простор имаш в себе си. 68-207
Челата на повечето хора не са завършени. В умствено отношение те трябва да работят много. У едни хора въображението е слабо развито, у други – техническите способности, у трети – музикалните способности и т.н. 67-320
Като станеш сутрин, поглади челото си и кажи: Господи, благослови челото ми и способностите, които са скрити в него. 147-103
Искам да стана жизнерадостен. Тури двете си ръце в средата на горната част на челото и тегли пръстите в противоположна посока. Горната част на челото е Божественият свят; оттам иде веселието. 92-154
ФОРМА НА ЧЕЛОТО
Първоначално центърът на тежестта на мозъка е бил отзад някъде, но при постепенното развитие на човека центърът на тежестта е минал в предната част на мозъка. Затова именно челото на човека е право, а при животните наклонено, полегато. 73-123
Малка е плоскостта на човешкото чело, но чрез нея се проявяват три свята: умът на физическия свят, умът на духовния свят и умът на Божествения свят. Тези актове се проявяват във всеки човек различно. 25-5
Челото на бялата раса е добре построено, то е почти еднакво широко и в горната, и в долната си част. 75.2-209
В жълтата раса челото долу е широко, а горе тясно, има форма на трапец. Докато у бялата раса горната част на челото е малко по-издадена навън в сравнение с жълтата раса и по-широка, почти правоъгълна. Долната част им е по-издадена, а горната е права, легнала малко назад. 75.1-55
фиг.78-148
Горният трапец представя чело на китаец. Челото на китайците има форма на трапец. Обективният ум у тях е силно развит. Горната крива линия представя чело на европеец, на човек от бялата раса. Колкото горната основа на трапеца започва да се увеличава, да расте нагоре, това показва, че вътрешните условия на организма се подобряват. 78-148
У индивидите на бялата раса камперовият ъгъл е 80°, а у жълтата е 75°. Туй показва, че долната част на челото им е по-издадена, а горната е права, легнала малко назад. Вие може да питате какво отношение може да имат тия мерки, че у едните камперовият ъгъл е 80°, а у другите – 75°, или каква разлика може да има в интелигентността, ако челото горе е по-тясно, а долу по-широко, или горе е по-широко, а долу по-тясно? 75.1-55
Забелязано е, че когато човек се занимава с философия, неговото чело отгоре се разширява. Ще забележите, че ония, у които горе челото не е широко, в тях разсъдителните способности са по-слабо развити. Тия, които разсъждават философски, тяхното чело отгоре е широко, те са работили в миналото, в тях има събудени известни центрове и способности, дето се проявяват душевните им сили. 75.1-56
Ако вземем един триъгълник, с него можем да изразим чело на китаец. Който има такова чело, той е голям материалист. Духовното е слабо развито в него. Чувствата на този човек се намират на върха на триъгълника. Ако обърнете този триъгълник с върха надолу, животът ви ще стане възходящ. Тази форма на челото говори за отличен ум. 55-295
Трябва да се проучва каква е кривината, какви са ъглите на човешкото чело. 10.28-12
Защо челото е издуто отпред? Заради вътрешно напрежение на мозъка. 68-24
фиг. 75.1-47
Във всички хора, които са се занимавали 20-30 години с естествени науки, долната част на челото им, над веждите се силно издава навън, а горната част на челото им става легнала назад. У философите пък, които не се занимават толкова с изучаване външните белези на предметите, а повече разсъждават, изучават принципите в живота, в тях се развива горната част на челото – разсъдъкът, сравнението, въображението – центърът на принципността на нещата. 75.1-47
Колкото ъгълът на челото е по-голям, толкова по-интелигентен е човек. Ако челото легне надолу, ъгълът става малък. При това положение интелигентността намалява. 87-76
Да вземем линията АВ, която представлява линията над веждите в човека. По тази линия на челото според съвременните френолози се намират всички наблюдателни способности, а именно в точките а1, а2, аЗ, в4, в5, в6, всяка от които представлява известен център. Какви наблюдателни центрове например има по тази линия Като разглеждате един предмет, първо определяте неговата форма, после неговата големина, неговата тежест, какво място заема в пространството и т.н. Тия и ред още центрове лежат все по тази линия на челото. Те събират само външните данни от природата. Затова като изучавате един предмет, вие първо ще изучавате неговата външна страна, тъй както прави един естественик, и ще развивате наблюдателните си способности. 75.1- 46
Тия хора, на които е развит природният ум, предната част на челото понякога е вдлъбната, а някой път е издадена. Вдлъбнатината произтича от това, че двете страни на мозъка – 1,2, са повече развити; по-някога става обратно; челото в средата е много издадено – 3, а двете му страни – 1, 2, са вдлъбнати. Такива хора са много паметливи; те могат да учат добре история – добри историци са, хубаво помнят събития и датите им. 76.8-55
Ако челото на човека е вдлъбнато по средата, той не може да бъде историк, паметта му е слабо развита. 82-133
Вдлъбнатината на чедото у всички хора не е точно в средата. Хората, у които челото е вдлъбнато в средата, спадат към категорията на отрицателните типове във възходяща степен на природния ум. В тях работи творческият ум. Те имат логика, но като разсъждават, ползват се от опитността, която са придобили. 76.8-56
Хора, у които естественият ум е силно развит, средната част на челото им именно е силно издадена навън. Те са от положителните типове, които като се съберат с хора от първата категория, стават много активни: те вадят ножа и навсякъде си пробиват път. 76.8-56
При естествения живот челото на човека или е вдлъбнато навътре, или е издадено навън. Хора, у които е вдлъбнато навътре, са като децата; те нямат външни наблюдения, но интуитивно, вътрешно схващат нещата. Наблюдателността у човека се образува, след като се развие природният ум. Тогава естествените чувства имат по-добри изрази. 76.8-65
Много хора имат правилни чела. Онези, които изучават психологията на човека, още не са дали образец за правилна форма на челото и носа, както и за отношенията между тях. 90-225
ШИРОЧИНА И ВИСОЧИНА НА ЧЕЛОТО
Не е достатъчно челото да бъда много високо и широко. Важно е мозъкът да бъде организиран. 25-5
На някои от вас челата са много малки. Защо? Причина има. Изклинчвали сте да учите в Божественото училище и сте слезли надолу, челото ви е слязло надолу. 41.30-11
Широчината и височината на челото зависят от мисълта и чувствата на човека. Мисълта прави челото високо. Широкото и ниско чело говори за известна практичност. Практичният човек е пригоден за физическия живот. Човек с високо чело минава за философ. Той не се интересува от обикновения живот. 57-83
Видите ли високо и широко открито чело, това показва прилежанието на човека. 145-319
Височината на челото ви ще определи качеството на вашия ум. Някои казват, ако човек има малко чело, пак може да бъде умен. Това не е вярно. 5- 226
Колкото по-високо е челото на човека, толкова по-дълбока е мисълта му. Същевременно челото му има и нужната широчина. Ако срещнете човек с тясно и ниско чело, ще знаете, че той няма дълбока мисъл. 90-268
Ако челото на някой човек е високо и тясно, интелигентността му е ограничена. 31-138
Широкото чело показва голямо въображение. Колкото по-широко е челото на музиканта, толкова по-силно развити са творческите му способности. Ако челото е тясно, музикантът може да бъде добър изпълнител, но не и творец. 52-137
Ако челото на човека е широко и ниско, той има широчина, но няма дълбочина в мислите си. Той прилича на широка, но плитка река. Челото трябва да бъде широко и високо, да има широчина и дълбочина – две важни мерки. 25-206
Широчината на челото се мери по ръбовете на слепите очи. Те са граница на челото. 68-230
ЛИНИИ ПО ЧЕЛОТО
Вие имате чело и по него ред бръчки, но вие не знаете какво е вашето чело, дали като на някой гениален човек или на някой обикновен човек, защото бръчките по челото на гениалните хора са поставени по един геометрически начин, а тия на обикновените хора – друг начин. Те са безразборно разхвърляни, както може безразборно да се набръчка една плът. 10.29-15
Колкото повече линията на челото се закръглява и разширява, вие имате идеалист човек. Той е напълно безопасен, не може да прави зло. 55-295
В разумния живот изобщо преобладават кривите линии. Те се виждат ясно по челото на разумния човек. В него се забелязват много изпъкналости. 76.8-55
Тия хора по челата на които има прави, хоризонтални линии, са трезви, мислещи хора. У тях наводнение не става. Те са умни хора, но не са практични и бързи. Те бавно решават въпросите. 128-20
Между веждите, при горната част на носа, се намират понякога една, две или три отвесни линии. Който има една линия, показва, че е крайно справедлив в дребните работи. Който има две успоредни линии, показва, че личните чувства у него са добре регулирани. Той е честен. Някога тези линии са наклонени под ъгъл. 69-49
Природата говори с геометрически фигури. Когато иска да докаже кой е разумен човек, природата туря на челото му две успоредни линии. Когато иска да покаже кой е честен, взискателен човек, природата, туря на челото му само една линия. Тази линия същевременно показва и критическото положение на ума на даден човек. Дето природата е турила триъгълник на челото, това показва равновесие и правилност във функциите на мозъка. 17-195
Изобщо дали имаш една, две или три линии, това е една придобивка. Някои хора нямат нито една линия; у други са в проект. 69-49
ДЕЛЕНИЕ НА ЧЕЛОТО
Челото може да се раздели на три области: горната част е свързана с Божествения свят; средната част е свързана е ангелския свят – там е литературата, поезията, изкуствата; долната част е свързана с физическия свят – със света на фактите, на материалната наука. 70-58
фиг. 76.8-3
Ако се раздели челото на три части, долната част представлява естествения ум – Е; средната – природния ум – П, а горната – разума – Р. 76.8- 56
Някои окултисти делят ума на низш и висш, т.е. „висш и нисш манас”. Висшият ум се дели на висш наблюдателен, който заема горната част на челото; Той разглежда нещата отвън и отвътре. Средната част се заема от тъй наречения ретентивен ум, той възприема външните и вътрешни впечатления и ги складира в себе си. Долната част над челото, над веждите, представя низшия ум, който наричаме наблюдателен, предметен; или обективен; той възприема впечатленията от близките предмети и събития. Трите области на челото се допълват взаимно. Те представят областта на човешкия разум. 25-5
Горната част на челото, дето действат висши, съзнателни или творчески енергии, е повече магнетична. 76.4-71
У философите, които се занимават повече с отвлечената мисъл, с тъй наречената метафизика, горната част на челото е повече развита от долната. 73- 151
Колкото по-наблюдателен е човек, толкова е по-силно развита в него долната част на челото, до веждите. Тази част на челото е добре развита у естествениците, понеже те наблюдават всички явления в природата. 73-151
Това място, дето са веждите, долната част на челото, има способности, които се занимават само с обективния, реалния, материалния свят. После има едно друго поле на способности, през средата на челото, англичаните го наричат място на ритентивни (събирателни) способности или семинтелектуални (полуинтелектуални). В тия места се съдържат набралите се енергии. Тук спадат няколко способности: музиката, времето, пространството, паметта. Всички тия способности спадат към духовния свят. 41.23-5
Нужно е частично изучаване на челата на хората. За интелигентността на човека например не се съди по целия мозък, а само от неговото чело или по- право от съответния център, който заема определено място и част на челото. 76.8-57
По челото на човека можете да четете като по книга. По него ще познаете какви дарби и способности се крият в човека. Той трябва да има добре развито въображение, което никога не се изопачава. 31-138
От гледище на френологията мястото на мъдростта е отпред на челото. 30-76
Вижте на челото си развит ли е центърът на смятането. Ако не е развит, работите ви не вървят правилно. 68-120
Честността у човека, не тази обикновена честност, но онази по-висша честност, се изразява на челото му. Честния човек ти не можеш да накараш да си вземе думата назад. Каквото обещание даде, ще го изпълни. 10.15-21
Когато милосърдието се развива, развива се и горната част на челото. Челото трябва да расте съразмерно. Горната част трябва да се развива нагоре. 42.7-11
Като започнеш една работа, първо погледни челото си, да видиш какви способности се крият в него. Можеш ли да станеш музикант или художник, ако основата на челото ти е слаба, или способностите посредствени? Обикновен музикант можеш да станеш, но не и велик музикант и виртуоз. Музиката е способност, а не чувство. Музикалното чувство е проекция на тая способност. 66- 21
РАЗМЕРИ НА ЧЕЛОТО
Челото трябва да съставлява 1/3 от лицето. 75.1-55
Челото на някой е 10 см широко и 3-4 см високо.Това показва до-къде е дошъл в своето развитие. 67-320
Някой погледне челото си и казва, че е много умен. Колко е умен? Аз съм правил измервания на челата на българите и намерих, че на височина челото им достига най-много 6-7 см, а на широчина 16-17 см. В тези размери се движи умът на българина. 25-5
Измервайте челото си на дължина и широчина. У някой главата над челото е гола. Това дава вид, не челото е много високо. Всъщност не е така. Трябва да знаете как се мери височината и широчината на челото. 68-319
Някой се оглежда и казва: Аз нямам никакви дарби. Това не е вярно Който няма никакви дарби, той има чело едва 1-2 см високо. 47-183
Кое чело е хубаво? Ако челото е високо 2 см, не е хубаво; ако е три, четири, пет сантиметра високо, все още не е хубаво. Челото трябва да бъде поне 5 см нагоре, за да бъде хубаво, ако челото е 6 см високо, може да бъде красиво. Като имате поне 6 см високо чело, вие разполагате с достатъчно ниви, върху които да посаждате семената на своите мисли. 145-319
Мислите ли, че ако един човек има чело, високо 4 см, а друг – 2 см, и двамата ще имат еднаква интелигентност? Те няма да бъдат еднакво интелигентни. Значи дължината на линиите на челото определят количеството енергия, вложена в мозъчното вещество. 47-178
КОЖАТА НА ЧЕЛОТО
Който изследва челото на човека, ще спре вниманието си върху кожата му. Кожата на интелигентния човек е нежна, мека. 82-133
Съвременните физиогномисти най-първо трябва да проучат строежа на кожата, а именно каква е кожата на челото, какви пори преобладават, по- големи или по-малки и т.н.Те трябва да прочетат колко пори има на челото на един гениален и на един добър човек, и колко пори има на един обикновен и на един глупав човек – все ще се намери едно различие. 10.28-12
ОТНОШЕНИЯ НА ЧЕЛОТО
Между челото, носа и брадата има известно отношение и съразмерност. Измерете челото си да видите колко е широко, за да знаете каква широчина да предадете на носа си. 68-230
Всяка мисъл има известно влияние върху предната част на чело. 43.20-8
ОФОРМЯНЕ НА ЧЕЛОТО
Който иска да влезе в истинския живот, трябва да работи върху себе си, върху своето чело. Човек с голямо, добре оформено чело е готов да бъде гражданин на Царството Божие. Щом влезе между хората, той веднага изпъква. Разликата между него и обикновените хора е такава, каквато между говедаря и говедата. 67-93
Сега ви е нужно движение нагоре. Движението ви нагоре ще се отрази върху вашето чело. То ще почне да се развива правилно. 76.8-57
Ако умът ви работи, ще създаде вашето чело. 75.4-290
Чрез разсъдъка човек ще създаде челото си. 27-260
Ако мислите интензивно, умът ви ще влияе върху челото. 43.20-19
Добрите и прави мисли внасят подобрение в челото. Следователно умствено силният човек подобрява челото си. 31-139
Ако искате да имате високо чело, ще мислите за хора с високи чела, ще изучавате пътя, по който те са изработили своето чело. 82-203
Кажете ли, че човек не трябва да фантазира, нито да живее е въображение, ти не даваш възможност на челото си да се разширява Докато живееш на земята, ще си въобразяваш, че си богат, че си силен, че си велик поет, учен, философ. Така поне ще оформиш челото си. 65-108
Въображението прави челото по-голямо. 75.4-255
ДЕФОРМАЦИЯ НА ЧЕЛОТО
Не мисли ли правилно, човек разваля челото си. 143-324
Трябва ли да се изопачиш, да изгубиш широчината на челото си, да е заострено нагоре като нож? Който е изгубил светлите си мисли и благородни чувства, той се е превърнал в остър нож за рязане и мушкане. 31-139
ВЕЖДИТЕ НА ЧОВЕКА
ВЕЖДИ
Човек трябва да изучава както своите вежди, така и веждите на другите хора.130-110
Изучавайте веждите си, да разберете техния произход. Ще кажете, че веждите са предназначени да пазят очите от прах н пот Донякъде това е вярно, но веждите имат и друго предназначение. 23-249
Веждите са граница между два свята. Ако слезеш по-долу отвеждате, веднага ще те хванат стражари; ти минаваш границата без позволение. 92-154
Те представят граница между духовния и физическия свят. От веждите се определя и бъдещето на човека. Не е безразлично дали човек има тънки или дебели вежди. 81-176
Веждите са антени, чрез които човек се свързва с различни светове. 38- 222
Веждите на човека представят два планински върха. Те символизират известен брой енергии с определена посока на движение. 83-155
Веждите, това са противоположни сили, които постоянно се поляризиран Носът представлява Божественото, което служи като опорна точка. Силите, които се проявяват във веждите, стават понякога противодействащи сили, които постоянно се изменят. Ето защо разумното.
Божественото трябва да пази равновесие между тези сили, защото тези везни могат да се наклонят в една или друга посока, но не могат да се завъртят. 43.8- 23
Какво показват вашите вежди? Те показват съпротивлението, което може да се даде на известни енергии, да се допущат, за да се създаде зрението. Ще кажете: не може ли да има зрение без вежди? Въпросът не се отнася до външните вежди, те са само един резултат. Ако не беше така, веждите на всички хора щяха да бъдат създадени по един и същ начин. По веждите може да се познае какъв е човекът. 10.1-14
Какво е предназначението на веждите? Чрез ред наблюдения и опити е доказано, че веждите помагат за трансформиране и акумулиране на светлинната енергия. Когато много светлина прониква в очите, човек свива веждите си. По този начин чрез веждите си той задържа част от светлината, да не влиза в мозъка Наистина, ако в мозъка влиза много света на, той не може да се справи с нея. За да мисли правилно, хармонично, човек не се нуждае от много светлина. Човек може да мисли и вечер достатъчно е той да знае начина, да се ползва и от малката светлина. 80-125
Като погледнете веждите на човека, трябва да съзнавате, че те представят границата между Божествения и човешкия живот. Който има хубави вежди» това погазва, че този човек има правилни, красиви отношения към Бога, Който няма хубави вежди, значи отношенията между Бога и него не са правилни. Ако окапят веждите на човека, това показва, че неговата работа е свършена. Веждите са от голямо значение за човека; те показват отношението, което съществува между видимия и невидимия свят. Всяка сутрин, като ставате, вие трябва да поглеждате нормални ли са веждите ви или не. Ако не са нормални, ще молите Бога да възстанови тази граница, та веждите ви да бъдат правилни. Ако река да си послужа с тази азбука, каквато представят веждите, ще се разкрият много неща. Във веждите се крие цяла наука, но сега за нея няма да се говори. Достатъчно е само да се погледнат веждите на човека, за да познаете какъв е той. Казвате: По какво се познава? По броя на космите на веждите, по формата и дължината, както и по основата им. Веждите показват какъв е проявеният живот на човека. 14-231
Чрез обективния си ум човек ще създаде веждите си. 27-260
ФОРМА НА ВЕЖДИТЕ
Веждите на човека изразяват известна идея. Веждите на много хора са като клоните на някое младо дърво; на други хора пък веждите са увиснали като клоните на старо дърво. По формата и направлението на веждите в човека се съди за силите, които са действали в него. 71-70
Учените се различават по веждите. Като наблюдавате веждите им, вие можете да се произнесете дали известен учен е материалист или идеалист.
Линията на веждите в материалиста слиза надолу. С какъвто въпрос се занимава, той го изучава от материалистическа гледна точка. Той разглежда нещата отблизо. Той може да говори за философия, за отвлечени въпроси, но в ума му седи една близка идея. Защо? Защото всякога работи с рационални числа. Обаче всеки човек, на когото веждите са извити нагоре, е идеалист. Той преувеличава нещата. Като срещне някой човек, първо ще се очарова от него. Види ли една погрешка в него, той веднага се разочарова. Като изучавате хората по веждите, ще видите, че между материалиста-те и идеалистите има средни типове. Веждите на тия хора са средни между първите два типа. Приятно е човек да гледа красиви вежди, но те рядко се срещат. Красиви вежди са ония, които имат красива форма и съдържание. Освен това от значение е и посоката на космите. Човешкият дух е работил хиляди години, докато създаде веждите в тази форма, каквато днес ги виждаме. Още много трябва да работи върху тях, за да ги представи в тяхната идеална форма. 80-124
Веждите показват интензивността на чувствата. Те могат да бъдат дъгообразни, прави и извити нагоре. Ако веждите са дъгообразни, показват, че в чувствата има повече мекота. Ако са прави, в чувствата има повече енергия и съобразителност, а ако са извити нагоре, какво показват? За да се изкривят веждите на една или друга страна, за това има причина, която е действала извън човека. Те показват каква е била окръжаващата среда, в която човек е живял. Ако човек има валчести вежди, това показва, че той е живял в среда, дето хората, може би в миналото някъде, са били много чувствителни. Но ако веждите са прави, показва, че тези хора са повече енергични и често материалисти, не толкова на чувствата, колкото на ума. Защото правите линии в природата са линии на ума, а кръглите, извитите линии в природата са всякога линии на чувствата. 75.4-277
Когато веждите на някой човек са наклонени надолу, той представлява човек със стари идеи. Той е прегърбен от голям материален товар, който носи, и казва: какво трябва да правя? Снеми част от товара ей. Освободи ума, сърцето и волята си от излишния багаж. Изправи всички свои погрешки, напусни старите идеи и започни нов живот. 130-110
Какво означават кръглите вежди? Изобщо кривите линии в човека показват, че чувствата имат надмощие над мислите. Правите линии показват, че интелектът взима надмощие. 92-44
Ако веждите на някое дете са извити нагоре, дъгообразно, това показва, че то е жизнерадостно, весело; ако са увиснали надолу, то е преждевременно остаряло, прилича на дядо си, мисли за велики неща, велики идеи го вълнуват. 25-212
Веждите на истинския християнин трябва да бъдат с правилна и красива форма. Правата мисъл се определя от веждите. От наклона на веждите надолу или нагоре зависи посоката на човешките мисли. Веждите са особен род антени, чрез които се възприемат мислите. От дължината на антените зависи правилното предаване на мислите. Значи и тук имаме къси, дълги и средни вълни, както при радиото. 35-206
Интуицията дава красива линия на веждите. 80-127
На младите линията на веждите е извита нагоре. На старите хора тази линия е извита надолу, като у песимиста. Обикновено старият човек е песимист. Старият човека казва; Свърши се моята работа, повече няма какво да правя. 69-32
Всички хора, които растат при неблагоприятни условия, веждите им са като у старите хора, надолу. 10.1-14
Дойдем ли до веждите на човека, забелязваме главно три категории форми: веждите на старите хора са наведени надолу; веждите на хора от средната възраст са като дъга, а тия на децата са прави и неоформени, формата на веждите отговаря на развитието на човека. Ако някой човек ред съществувания е живял правилен, нормален живот, и зряла възраст да достигне, той пак ще има привити вежда, които ще са проводник на трезв ум и разсъдителност. Според закона за съответствието стане ли някаква промяна във веждите на човека, ще стане промяна и в неговите клепачи, очи, даже и в неговите устни. Когато човек се развива нормално, най-малката промяна в някоя част от тялото му трябва да предизвика промяна и във всичко останали органи. 44-107
ДЕБЕЛИ ИЛИ ТЪНКИ ВЕЖДИ
Някои хора имат тънки вежди, други – дебели. И това различие се дължи на вътрешни причини в човека. 86-286
Човек с дебели вежди е свързан с обективния свят, а този с тънките вежди – със субективния свят. 92-137

eXTReMe Tracker