|
Share

Ако долната устна излиза навън, а горната навътре, това е анормално състояние в човека. 68-131

Ако долната устна е по-дебела, човек е пасивен, повече възприема, по- малко дава; ако горната устна е по-дебела, той е по-активен, повече яде, има желание да дебелее. 90-225

От горната устна излиза светлина, а от долната - топлина. 68-290

Горната устна е свързана със сили от астралния свят. 73-106

Колкото по-правилно са очертани устните, толкова по-добре. У някои хора горната устна е издадена напред. Това показва положителен, активен характер, който винаги е готов да предприеме крачка напред. По горната устна се определя състоянието на ума. Колкото е по-правилна, по-добре сформирана, толкова и умът на този човек е по-добре развит. Когато горната устна образува съвършено права линия, това показва, че умът на този човек сега се оформява. Тази линия е подобна на буквата „Р", без правата линия. Какво трябва тогава на този човек? Трябва му една права линия, една дръжка, за да се завърши буквата „Р". 130-110

Горната устна представя мъжкия принцип, а долната женския. При това, лявата страна на устните е пак женският принцип, а дясната - мъжкият. 68-254

Човек, който има трапчинка на горната устна, е способен да се контролира. 68-246

Изучавайте устата на човек, който обича удоволствията. Линията на горната устна в него е много извита. Колкото повече се отказва от удоволствията, толкова повече линията се изправя. 69-31

Ако долната устна е малко завита надолу, този човек има желание да задържи всичко за себе си. Трябва да бъдеш справедлив, да знаеш на какво имаш право и на какво нямаш. Добре е да отстъпваш. но да знаеш кога и къде. 68-252
Благородството на човека е написано в средата на долната устна във вид на малка вдлъбнатина. 60-179

ГОЛЕМИНА НА УСТНИТЕ

Всички хора имат уста, но забележете, че у всички хора устите не са еднакво големи, не са на едно и също място, не са на еднакво разстояние от носа; устните им не са еднакво дебели, нямат еднаква форма и т.н. 44-36

Хора с големи устни са богати на чувства. Те говорят много, имат чувства, но не са толкова идейни.У тях има повече форми, но не и съдържание. Защо устата у такива хора са станали толкова големи? (От много упражнения). Те са били в близко съприкосновение с физическия свят. Нуждите в света са ги заставили да говорят повече. Гъстата материя, в която човек се намира, е създала голямата уста. 75.4-288

ДЕБЕЛИ ИЛИ ТЪНКИ УСТНИ

Има определена мярка доколко устните на човека трябва да бъдат дебели или тънки. Дойде ли до тази естествена мярка, енергиите в чувствата на човека са хармонични. Енергиите в чувствата и мислите на човека трябва да се разпределят правилно, да има естествен изблик в тях. 131-20

Ако вашите устни са тънки или дебели, вашият стомах ще се намира в едно или друго състояние. 5-226

Когато устните са дебели, добре развити, това показва, че в този човек е добре развит апетитът, или чувствеността.

При тънки устни чувствеността е слабо развита. 73-151
Колкото по-дебели са устните, толкова по-добре е развита стомашната система. Тънките устни говорят за деликатна стомашна система. Има мярка колко дебели трябва да бъдат устните. 92-44

Ако устните на някой човек са по-дебели, от него ще изтича повече енергия; ако устните му са по-тънки, по-малко енергия ще изтича. 44-107

Мнозина от вас са деформирали устата си. Това се дължи на крайното въздържание в чувствата, поради което устните са изтънели. На някой устните са по-дебели, отколкото трябва. Не може да бъде щастлив онзи, на когото устните са тънки. 69-181

Някога и вие ще почувствате своите дебели устни. Няма човек, който да не е почувствал поне веднъж в живота си устните си дебели. Щом чувствата у човека се възбудят чрезмерно, той вижда вече устните си надебелели. Роди ли се желание у човека да стане богат, устните му надебеляват; роди ли се с желание да стане учен или силен човек, устните му пак надебеляват. 131-20
Ако човек има повече желания, те се отразяват върху лицето, главно върху устните му. Вследствие на многото желания, кръвта приижда към устните и те надебеляват. 14-209

Венера създава дебелите устни. Тя създава желанията у хората. 14-209

Не е лошо, че устните на някой човек са дебели, но дебелите устни говорят за известна деформация в човека. Тази деформация е предизвикана от застой в астралния му живот. Такъв човек е сял градини, ниви, лозя, но няма кой да жъне, да ги обработва. Той започнал да гради къща, но и ней не довършил. Изобщо всичките му работи са останали недовършени. Хората с дебели устни са малко мързеливи. Такива са и негрите. 131-19

Ако имате дете с дебели устни, вие трябва да знаете по какъв начин да го възпитавате, за да въздействате на неговите енергии. 131-20

Ако устните на човека са много тънки, и това не е добре. 131-20

У хората на бялата раса устните са доста тънки. Това не е здравословно. 68-335

Ако устните са тънки, това показва, че гънките, през които идат водните източници, са малки. У такъв човек водите текат само тогава, когато вали дъжд, а през лятото всички реки пресъхват. Затова у хора с тънки устни изворите пресъхват лятно време. Такива хора и да искат нещо да сторят, не могат. Някой пък казват: Защо устните ми са толкова дебели? Недоволни са от това. Действително дебелите устни са донякъде опасни, защото, като започнат да се топят снеговете, стават големи порои. Такива хора ние наричаме афектирали, не можем да ги спрем от любов. Това не е любов, това е наплив на тази природна енергия. Любовта е нещо разумно, тя е една фина сила, тя е благородство, а това, което ние наричаме любов, то е хала -всичко отнася, тя гори и разрушава. Ние смесваме тази гъста материя, тази интензивна сила с Любовта и вследствие на това тази гъста материя ни поляризира, прави ни недоволни. 75.2-208

Ако устните ти, като лист от тази книга, са започнали да изтъняват, това показва, че чувствата атрофират. Устните трябва да понадебелеят. 69-19

Добре е устните на човека да бъдат малко дебели. Като работи духовно върху себе си, човек трябва да оформи устните си, да изправи всичките си недостатъци от миналото. 68-251

ЦВЯТ НА УСТНИТЕ
Какъв трябва да бъде цветът на устните? Червен. 92-44
Устните трябва да бъдат аленочервени, а не тъмночервени като керемиди. 35-206
Има една естествена, приятна червенина на устните на човека, която изразява неговото здравословно състояние. 14-210
Устните трябва да имат естествен червен цвят. У някои устните са бледи, у други синкави. Това показва, че те имат доста венозна кръв. 68-118
Червеният свят на устните е цвят на спектъра от разложената бяла светлина. Ако червеният цвят на устните не е красив, това показва, че в устата има нещо неправилно. Количеството на топлина и светлината на устните не е достатъчно. Когато и качеството на светлината, и на топлината на устните са еднакви, казваме, че устата е правилна. Тогава червеният цвят на устните е приятен. 68-284
Като се червисваш, ти запушваш порите си, отдето иде Божествената Любов. Устата е място на Любовта и разумността. С червисването ти затваряш крана на разумността... Червената боя е калта на живота. Тази боя говори за известна греховност. По-добре яж яйца, млеко, силна храна, ако искаш да имаш червени устни. 104-306
Иска ли човек да има червени устни, той трябва да работи с червения цвят на светлината, вътрешно да го възприема. 142-343
Като ставаш от сън, веднага се огледай да видиш какъв е цветът на устните ти. Ако е малко синкав, вземи мерки да им предадеш червен цвят. Обаче те не трябва да бъдат много червени. Силно червеният цвят е признак на голямо користолюбие. Как да направим устните си червени? Чрез радостта. Като се радва човек, усилва кръвообращението си и дава възможност на артериалната кръв да тече по-бързо. Щом се подобри кръвообращението, усилва се и надеждата в човека. Когато надеждата е слаба, устните на човека посиняват. Щом се усили надеждата, устните стават червени. 92-28
Какво отношение има между червените устни... и желанията на човека? Тази червенина е резултат на вътрешен процес, който става у човека. 14-209
Ако иска да направи устните си червени, човек да спира погледа си върху млади, жизнени моми и момци, докато и неговите устни придобият червен цвят. Не можеш ли в един живот да направиш устните си червени? Можеш! За тази цел ще гледаш младите жизнени хора, ще дишаш дълбоко, докато и твоите устни станат червени. 69-27

ФОРМА НА УСТНИТЕ
Добре е устните да бъдат малко хлътнали, а в краищата малко издути, да се образува мека вълнообразна линия. 68-131
Ако устните увиснат, характерът на човека се изопачава. В мъжете това се скрива под мустаците, а в жените - с белилото и червилото. 148-68
Когато човек се усмихва, устните му се повдигат; когато има песимистично разположение, устните падат надолу. За да въздействате на песимистичното си състояние, трябва да се наблюдавате да не падат устните ви. Ъгълът на устата трябва да е повдигнат нагоре. 148-286
Когато краищата на устните спадат надолу, човек се намира пред някаква мъчнотия; щом се повдигнат мускулите нагоре, мъчнотията изчезва.
Внимавайте да не изпаднете в песимизъм, да не се навеждат краищата на устните ви надолу. 68-289
Когато любовта дойде между хората, човек ще има следната външна черта: устните му симетрични, с малки ъгълчета, с върха нагоре. Не е добре устните на човека да бъдат опънати като права линия. Ако устните на някого са такива, да не се обезсърчава, но да вложи в себе си повече любов и вяра. Той трябва да вярва в доброто на всички хора. 23-292
Богатство е да имаш красиви устни. Това значи да бъдеш в съгласие с живата природа, да възприемаш нейните жизнени енергии. 68-261

СЪОТНОШЕНИЯ
Когато слепоочните области в човека са силно развити, на тях по развитие отговарят устните. Между слепоочните области и устните на човека има известно съотношение. Колкото повече се развиват слепоочните области, толкова и устните стават по-дебели. Това се забелязва особено много у хората, на които носът е близо до устните. Понеже носът е свързан с обонянието, при всяко помирисване на хубаво ядене чрез носа става прилив на кръвта в устните, вследствие на което те стават по-дебели. 72-81

ПОЛОЖЕНИЕ НА УСТНИТЕ
Дръжте устните си свободни, за да възприемате правилно енергиите. 68-245
Ще държиш устните си нито отворени, нито много затворени. 92-28
Дръжте устните си свободно, едва да се допират една до друга. Ако имаш някакъв дефект на устата си, помоли се на Господа да ти даде светлина, да го видиш добре и да го изправиш. 68-254
Устата, устните, да бъдат отворени, да се вижда, че в тях има живот, а не така, затворени. 120-204
Когато затваряте устата си, устните не трябва да бъдат много прилепнали, но да се докосват слабо една до друга.Това зависи от вътрешния импулс на човека. 68-131
Ако хапеш и натискаш устните си, нищо няма да постигнеш. 68-132
Да кажем, че вашият син или вашата дъщеря, като ви видят, веднага си прехапят устните. Как ще изтълкувате туй? Защо дъщеря ви си прехапва устните?... Защо трябва дъщеря ви да вкарва именно долната устна под горната, а не горната?... Психологически има много причини... Всяко прехапване на устната се предизвиква от някаква изненада, учудване. Когато разправяш някому нещо чудно, той си прехапва устните и широко си отваря очите. В такъв човек има две идеи: прехапване на устата - едната идея, и разтварянето на очите - друга идея. Значи тия две противоположни идеи в неговия ум се изразяват с две противоположни движения. 41.26-10
Човек стиска чрезмерно устните си, когато се наруши вътрешното му равновесие. Щом изгубиш равновесието си, не стой прав, а седни на земята. Ако това не помага, легни на гърба си. Тури едната ръка на корема, а другата на гърба. Концентрирай мисълта си към центъра на земята и към центъра на Слънцето. След няколко минути равновесието ти ще се възстанови, нови енергии ще потекат в организма ти. 92-243
Когато проявява воля, човек стиска устните си. Срещам една мома, стиснала устните си. Срещам майка и тя стиснала устните си. Свещеникът също стиснал устните си. Хващам единия, хващам другия, разтърсвам ги и казвам: Няма защо да стискаш устните си. Имаш право да ги стискаш пред по- слаб човек от тебе. Като срещнеш по-силния от тебе, отвори устата си. В това е твоето спасение. Ако стиснеш устните си, с това ще предизвикаш силния. Природата обича да мачка слабите, които се мислят за силни. Това лесно може да се докаже. Достатъчно е да ви изпратя десет души със стисната уста и десет души с отворена уста. Първите ще предизвикат отрицателните сили на природата, а вторите - положителните. Ако един от тези със стиснатите устни търси служба, веднага ще му отговорят отрицателно. Щом отворите устата си, природата се разширява и изпраща към вас своите положителни енергии. 68- 336
Стискането на устните е резултат на волев акт. Обаче който стиска устните си, не е умен. Гневливите хора си стискат устните. Те изразходват много енергия, а малко придобиват. 68-132

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ УСТНИТЕ
Ако поставиш хубаво ядене пред някого, устните му трепват,това показва, че той има разположение към яденето. На друг устните трепват пред хубави дрехи, а на трети пред хубави, интересни книга. Това трепване на устата произвежда нахлуване на кръв и в края на краищата устните се зачервяват. Добре е всеки да знае кое оказва влияние върху неговите устни: храната, облеклото или книгите. Храната възбужда един род мускули на устата - на физическия свят; чувствата засягат друг род мускули - на духовния свят; мислите засягат трети род мускули - на Божествения свят. Наблюдавайте кои мускули на устата ви ще трепнат, когато видите човека, от когото зависи вашето бъдеще на Земята. Какво ще бъде положението на вашата уста тогава? Как ще държите устата си, когато срещнете човек, когото обичате? 69-28
Когато човек се разгневи, устните му започват да треперят, устата му се изкривяват и т.н. 52-395
Когато чувствата на човека се изопачават, устните изпъкват... За да не се деформират устните, в чувствата трябва да има топлина. 93-172

ПАЗЕТЕ УСТНИТЕ СИ!
Не оставяй прах да падне на устните ти. Най-малко по три пъти на ден ги измивай. Всякога носи по една чиста кърпа, леко да изтриваш устните си. 68-261

УСМИВКАТА НА ЧОВЕКА
Радвайте се на всеки човек, който ви срещне и ви се усмихне. 146-73
Усмивката е цветът на човешката душа. Тая усмивка ражда най-хубавия плод. Ако не се усмихнеш, не можеш да цъфнеш. 191-179
Лесно е човек да се освободи от ограниченията. Как ще се освободи? Чрез една-две усмивки. Тук ще се усмихнеш, там ще се усмихнеш и ще ти отворят вратите на рая... За коя усмивка говорите вие? Ако е въпрос за истинската усмивка, рядко ще я видите. Истинската, т.е. идеалната усмивка подразбира пълно участие на духа, на душата, на ума и на сърцето на човека. Благословение е за вас да видите такава усмивка. Видите ли идеалната усмивка на лицето на човека, никога няма да я забравите. Усмивката на повечето хора не е нищо друго освен неестествено помръдване на мускулите на лицето. Тази усмивка не дава нищо особено на човека. За да се усмихне човек както трябва, това подразбира, че е видял някаква Божествена проява. 86-55
Всички хора се усмихват, но не всички усмивки са красиви. Има линии на устата, които правят усмивката неприятна. 82-32
Е, какво, каза ли ти нещо? - Нищо не ми каза, само се усмихна. Ама тази усмивка, знаете ли как я тълкуват турците? Като им се усмихне някоя жена, те казват: Работата е наред. Тя казва: Само за мене мисли той. Това е едно криво схващане на нещата. Тази сянка се усмихнала. Туй усмихване трябва да изтълкувате в друг смисъл. Има усмивка и усмивка. Тази сянка погледне някого сериозно, ти казваш: Искаше да ми каже нещо. Какво щеше да ти каже?
- Е, хубаво, когато човекът само се усмихне, мускулите на устните се повдигнат и очите са ясни, огнени, остри, няма мекота в тях. Всичко това какво показва? Такава усмивка показва: Аз ще те изям. А когато една усмивка излиза отвътре, в очите има Божествена светлина, мекота, нежност и този човек казва: Аз съм готов да ти помогна, аз любя Господа. Следователно за мене усмивката веднага разрешава въпроса. Като мине една сянка и ми се усмихне, очите ù остри ли са и иска ли да ме изяде, или са меки и нежни и иска да ми помогне. 120-215
Когато красивият човек се усмихва, само наблюдателното око може да схване едно слабо, едва уловимо мръдване на края на устните.Тази усмивка увеличава физическата красота на човека и придава весело изражение на лицето му. Краят на устните се повдига нагоре. В песимистите е точно обратно - надолу. Изобщо когато човек е весел, радостен, линиите на устата му взимат възходяща посока; когато е тъжен, скръбен, линиите взимат низходяща посока...Всяко помръдване на линията на устата надолу причинява малко или голямо нещастие на човека. Една усмивка е в състояние да измени посоката на линиите и ъглите на устата му. Ако сте се скарали с приятеля си, и двамата ще се върнете у дома си с песимистичен израз на устата. И двамата ще бъдете недоволни. Какво се изисква от вас? Да се срещнете пак, но с усмивка на лицето, с повдигната линия на устата 82-32
Чистата усмивка връща човека от кривия път. 67-359

ЗЪБИТЕ НА ЧОВЕКА
Задачата на зъбите е да разкъсат храната, да я сдъвчат добре и след това да я изпратят в стомаха. 88-272
Който има здрави зъби и дъвче добре храната си, е здрав. 93-213
Трябва ли да се смеете на ближния си, че му паднали два зъба, когато и на вас е паднал един? Какво лошо има в това, че на някого са паднали два-три зъба? Лошото седи в това, че без тези зъби той не може да се храни, и след време стомахът ще престане да работи. Здрави трябва да бъдат зъбите на човека! И на 120 години да стане, зъбите му трябва да бъдат здрави, един до друг наредени, като керемидите на къщите. Днес малко хора се радват на здрави зъби. Причината за ранното разваляне и падане на зъбите се дължи на живота на минали поколения. Те са живели така, че са разслабили венците си.
Човек трябва да има здрави зъби, здрава мисъл и здрави чувства. Ще ядете ту на лявата, ту на дясната страна, ще ядете бавно, ще дъвчете добре, за да имате добър резултат. Ако дъвчете само на лявата страна, ще станете много чувствителен; ако дъвчете само на дясната страна, ще развиете само мисълта си. За да има хармония между мислите и чувствата ви и да придобиете вътрешен мир, дъвчете на лявата и на дясната страна. 88-271
Част от несдъвканата храна се изхвърля навън, а друга част се натрупва между тъканите като необработена, полуорганическа материя, която причинява различни болести. 88-272
Зъбите на американците са развалени от употребата на много месо. Падането на зъбите... води към израждане на човека. 52-135
Бих желал зъбите ви да са здрави. 69-180
Ще заповядаш на зъбите си да не миришат, да не се развалят. Ще ги държиш в изправност и ще ядеш чиста храна, никаква нечистота да не остава по зъбите ви. 120-204

ЕЗИКЪТ НА ЧОВЕКА
Езикът е разумното начало в човека. 73-108
Езикът има три служби: да вкусва, т.е. да опитва вкуса на нещата, да се движи и да говори. 73-108
Храната трябва да се задържа по-дълго в устата, за да може част от енергията ù да се всмукне от езика. Чрез езика енергията се предава в мозъка, а от там в сърцето. Езикът възприема духовната енергия от храната, която по друг начин не може да се възприеме. 81-3 Трояка е службата на езика: опитва храната, обработва я в устата и предава думите, т.е. човешката реч. Езикът играе важна роля при възпитанието на човека. Казват за някого, че има невъзпитан, т.е. невъздържан език. За друг казват, че езикът му е възпитан... Понеже езикът е свързан с вкуса, казваме, че вкусът определя разположението или неразположението на човека. 148-286
С обонянието е свързан езикът. Той има три функции: От една страна, той изпитва вкуса на храната. Той е инспектор, който проверява работите. Втората функция на езика е да преобръща храната. Третата функция на езика е да говори. Мисълта се изразява чрез говора. 68-146
Защо ви е езикът? Ако не опитвате вкуса и качеството на храната, езикът е безпредметен. Той е инспектор на продоволствието. Той дава мнението си коя храна да влезе в стомаха. Също така той дава мнението си кои думи могат да излизат от устата. И тъй, наблюдавайте как поставяте езика си, когато говорите. Той се движи в различни посоки и от вътрешните движения, които прави, се определя вашето слово. 68-280 Клетките на езика възприемат трептенията на храната и ни дават представа за различните видове храни. 146-271
Езикът на човека трябва да бъде толкова чувствителен, че да различава качествата на водата. За тази цел, човек трябва да прави опити, да ходи по планините, да пие вода от чисти извори, после да сравнява различните води, да изработи тънък усет за различаването. 50-89
В устата се крие и друг един орган, органът за говоренето. Устата е създадена, за да изрази разумното в човека. То се изразява чрез езика. 42.29-3
Като говоря за езика, аз нямам пред вид неговата външна форма, т.е. мускула, от който е направен. Аз имам предвид силата, която се крие в него. Езикът е свързан със словото, а силата на човека е в словото. 58-291
И езикът е механически инструмент, но кажеш ли една дума с него, можеш да запалиш целия свят. Малък е езикът, но чудеса прави, 29-136 Тия наши езици! Тия наши губерки! По-опасна губерка от езика не съществува. 23-272 Като се изплези оня малък уд в устата, че като започне да изригва като локомотив напред-назад, всичко разбърква или всичко оправя – зависи каква е посоката. 23-95
Като не познават науката за езика, хората се чудят защо страдат. Ако я познаваха, те щяха да разберат, че много от страданията им се дължат именно на неспазването и, на неспазване на нейните закони. Някой казва, че обича някого, и след известно време престава да го обича. Защо? Защото не прилага правилно законите на езика. Той не знае кога каква дума да произнесе, вследствие на което казал много думи на възлюбения си. И възлюбеният му, от своя страна, отговорил по същия начин. И двамата се обидили един друг и не искат повече да се видят. 58-297
Днес всички търсят щастието вън от себе си, без да подозират, че то се крие във върха на техния език. Каквото езикът каже, всичко става. Чудеса може да прави езикът! Езикът повдига човека, но той може и да го събори. Това зависи от огъня, с който е запален. Ако човек е запален с огъня на ада, човек се намира в голяма опасност. Запали ли се с този огън, човек се излага на големи страдания. Ако не знае как да се справя с езика си, той ще се намери в големи мъчнотии. За да избегне тези мъчнотии, човек трябва да познава науката за контролиране на езика. Езикът на човека е един от органите, свързан с вашия свят. Интелигентно същество е езикът. Милиони клетки работят в него, за да поддържат живота му. С езика си човек яде, опитва вкуса на храните, говори, пише като писател. Една лоша дума, казана с езика, с години не може да се забрави. Човек носи последствията на тази дума дълго време. Думите, изказани чрез езика, крият голяма динамическа сила в себе си.
Като знаете това, изучавайте езика си, както астрономът - небето. Не мислете, че езикът е един безотговорен мускул в човешкия организъм... Езикът, затворен в устата на човека, също крие в себе си велики тайни, които трябва да се изучават. Сега на вас ви предстои изучаването на езика. Който разбира науката за езика, той е маг, всичко може да направи. 58-289
Иглата на грамофона се поставя перпендикулярно на плочата, а човешката игла - езикът, се поставя хоризонтално. Като се движи в устата, човек говори. И той говори с игла като грамофонът, но трябва за знае как да се
навива. Човешкият език трябва да се възпитава. Често плочите на грамофона се изтриват, иглите се притъпяват и грамофонът не свири добре. Същото става и с човешкия език. Като игла, и той се притъпява и става груб. Възпитанието на езика не е нищо друго освен облагородяване, за да предава вярно тоновете на Природата. С колко плочи си служите, за да предадете вашата реч? Някои имат по две-три плочи, а някои - по четири-пет хиляди плочи. Колкото повече плочи има човек, толкова по-голямо е богатството му. Като постави една плоча веднъж, втори път не я поставя. 191-139
Хората говорят за възпитание и самовъзпитание, а не знаят отде да започнат... Те не подозират, че трябва да започнат от езика, от най-малкия уд на своя организъм. Доброто и злото са написани на езика. При всяка добра или лоша проява на човека езикът започва да се движи. При доброто се движи по един начин, при злото - по друг начин. От човека зависи как да направлява езика си, но за да дойде до това положение, той трябва да изучава неговите движения. Голям маг е човешкият език. Езикът е израз на разумността в човека... Езикът прави познанства, среща, изпраща хората. В това отношение той е голям дипломат. 58-291
Който разбира науката за езика, той е маг, всичко може да направи. 58-290
Вие трябва да изучавате науката за езика, да облагородявате своя характер. Много от страданията на хората се дължат на чрезмерното движение на езика им. Обаче не е достатъчно човек само външно да мълчи. Мълчанието е вътрешен процес. Той е а зависимост от самообладанието. 58-304
Като изучавате науката за езика, приложете я първо към Бога. Обикнете Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила и се учете от Него. Той ще ви учи как да говорите, какви думи да избирате, как да движите езика си и т. н. Като обикнете Бога, тогава можете да обичате и хората. 58-297
Който не обича и не може правилно да говори, езикът му е повреден. 109-50
Някой обича да послъгва, но иска да се изправи, да се освободи от този недъг. Какво прави Природата тогава? Щом човек си позволи да излъже, веднага езикът му се изприщва. Щом престане да лъже, пришките изчезват. 79- 80
Човешкият език не е толкова гъвкав и пластичен, за да изрази Божественото. 27-175

eXTReMe Tracker