|

Петър Дънов

Share

Достатъчно е носът ви да се продължи с един милиметър, за да видите,че волята ви е действала. Ако можете да разширите носа си с един милиметър,това показва, че усилията на волята ви не са останали безрезултатни. 73-264

продължава>

Share

За ъгъла АDС на същия триъгълник можем да кажем следното: рамото СD на ъгъла АDС е проекция на сили от физическия и умствения свят, а рамото АD е проекция на сили от Божествения и ангелския свят. Тези две линии излизат от един център, но вървят в две различни посоки. Затова именно и силите вървят в две противоположни посоки. В центъра D се прекръстосват сили.

продължава>

Share

Коя е причината за деформиране на ухото? Причината се крие в човешките мисли, чувства и постъпки. Ухото се формира от мислите и чувствата на човека. 68-33

ЛИНИИ НА УШИТЕ
Ще изучавате линиите на ухото като живи линии на природата и ще видите какви възможности се крият в тях. 68-151
Обърнете внимание на линиите на ухото. Колкото по-гладка е линията, толкова по-добре. 92-10
Правата линия е волева. Следователно всяка права линия в ухото говори за волята на човека. Дето има повече прави линии, там волята работи много. 68-153
Огънатата линия показва с какви възможности разполагаш, за да възприемеш нещо. Изпъкналата линия показва какво може да дадеш от себе си. 16-156
Ще изучаваш правите и криви линии на ухото и ще вървиш напред.

продължава>

Share

Който не разбира законите на гледането, казва, че човек трябва да гледа едновременно през двете очи. Не, някога човек трябва да гледа през дясното, някога – през лявото, а при известни случаи – и през двете очи. Важно е обаче, като гледа ту с едното око, ту са другото, обмяната да става правилно. 62-318
„Очите му отворени на четири.” Какво означава тая пословица?

продължава>

Share

Ако очите ви са разногледи в две противоположни посоки, това показва, че във вашето естество има раздвояване. 5-227
МЪТНИ И СВЕТЕЩИ ОЧИ
Когато започва да изчезва животът, очите стават мътни, бледи или жълтеникави и лекарят казва, че черният дроб е малко анормален. Когато очите са малко мътни, това показва, че в стомаха има дисхармония. Стомахът, който представлява физическия живот, е една необходимост за нашия духовен живот. Не можем да бъдем духовни, ако нямаме стомах. 116-21
У хора, които не могат да прощават, очите потъмняват, те са винаги недоволни.

продължава>

eXTReMe Tracker