|

Петър Дънов

Share

За да следи промените, които стават с органите на лицето си. човек трябва да знае колко големи трябва да бъдат те според ръста му. Изобщо човек трябва да се изучава, да знае какви мерки да взима за изправянето си. 81-147
Като знае нормата на нещата, той ще разбира и отклоненията от тази норма. 81-198

продължава>

Share

ЕДИНСТВЕНОТО ЕСТЕСТВЕНО НЕЩО Е ДА ПОЗНАВАМЕ СЕБЕ СИ 43..22-22
ВИЕ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ЯСНА ПРЕДСТВА ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СТАВА С ВАС, ДА СЕ ПОЗНАВАТЕ 59-222
КОЛКОТО ПОЗНАВАТЕ СЕБЕ СИ, ТОЛКОВА ЩЕ ПОЗНАВАТЕ И ДРУГИТЕ ХОРА 69-17

продължава>

Share

Човек, който изпълнява волята Божия,
Нито вълци го ядат
Нито раэбойници го крадат.
Няма болест в света,
Която да не може да се лекува.

Учителя

„Всичко, което става в живота ви, то е определено, то е наредено, създадено за вас.
Ще кажете: Такава е волята Божия, всичко мога да понеса. При това, въпросът веднага се разрешава.“

Учителя

продължава>

Share

Из лекцията"Тъчете мислите си", държана от Учителя пред Общия окултен клас на 9.04.1924г., София


Аз ще направя сега един опит. Ще ви предам мислено една мисъл, да видим колцина от вас може да я хванат. Следващата сряда ще видим колцина от вас са я възприели. Тази мисъл, която ще ви предам, ще произведе във вас едно движение. Вие няма да знаете какво е това движение, но наблюдавайте идущата сряда дали това движение, което ще направите, съответствува на мисълта. Вие можете да направите много движения, но ще гледате дали ще направите туй движение, което да съответствува на тази мисъл. Туй е само един опит. Няма да се вменява за грях на този, който не е доловил мисълта. Ако доловите мисълта, ще бъдете по-близо до Божия закон. Туй е всичкото. Сега вие си мислите коя ли е мисълта. Тя е проектирана вече. После, ако ви намеря изправни, бих ви обяснил какво означава туй движение; ако не ви намеря изправни, няма да ви обяснявам това движение. Аз наричам туй движение едно от свещените движения. У човека има много движения, които са свещени.

продължава>

Share

Ако долната устна излиза навън, а горната навътре, това е анормално състояние в човека. 68-131

Ако долната устна е по-дебела, човек е пасивен, повече възприема, по- малко дава; ако горната устна е по-дебела, той е по-активен, повече яде, има желание да дебелее. 90-225

продължава>

eXTReMe Tracker