|

Петър Дънов

Share

Спокойствие

Само здравият, разумният, идейният човек може да се храни по нов начин. Храните ли се по новия начин, вие ще придобиете мир и сила в душата си. Какво можете да направите в този свят, ако нямате мир и сила? /68, с. 19/

продължава>

Share

Един ученик отишъл при един от великите учители на Индия да го пита какво нещо е Любовта и как може да я намери. Учителят мълчал, нищо не му отговорил. На втория ден ученикът пак задал същия въпрос, но учителят продължавал да мълчи.

продължава>

Share

ВЪВЕДЕНИЕ

ХРАНЕНЕ – ПРОЦЕС

Хранене – социални процеси

Храненето е един от важните икономически въпроси, за разрешаването на който ръководителите на човечеството са мислили дълго време. След разрешаването му, хората ще започнат истински да творят. /13, с. 129/

продължава>

Share

Като се освобождава от недъзите си, човек може правилно да развива мозъчните си центрове, а от там и органите, свързани о тях. 53-38
Като развива своите духовни центрове, човек влива във връзка с духовния свят, главно с разумните същества от този свят и се учи от тях. 56-161

продължава>

Share

Френолозите знаят мястото на всяко чувство и способност. Те ги изучават като центрове в човешкия мозък. 66-22
Учените са установили още, че моралните чувства у човека са поставени в особена област на мозъка; интелектуалните способности пък са поставени в друга област.

продължава>

eXTReMe Tracker