|

Петър Дънов

Share

... който е лишен от светлина и не я разбира, губи посоката на своето движение. Който е лишен от въздух и не го разбира, губи от обема си. Който е лишен от вода и не я разбира, губи своята пластичност и преждевременно остарява. Който е лишен от хляб и не го разбира, губи основата, върху която гради.

продължава>

Share

“по-блажен е онзи, който слуша Словото Божие”., т.е. онова божественото, възвишеното, туй което не е излязло от рая. По-хубаво е да слушаш туй, божественото, което не се е изменило, отколкото да си сукал млякото на туй, което се е изменило.

продължава>

Share

Животът на всички хора съставя един общ живот. Следователно, всеки човек е една малка частица на този общ живот. Той може да е клон, листче, един малък цвят или един малък плод.

продължава>

Share

Христос казва: “Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си”. С тоя стих Христос изразява един велик закон, който има отношение към органическите вещества в нас. Христос е и в житото, и в царевицата, и в ечемика.

продължава>

Share

Религия

Яденето, храненето е основната религия, която се поддържа от всички живи същества, от най-малките до най-големите. /5/

продължава>

eXTReMe Tracker