|

Петър Димков

Share

ЗАЕКВАНЕ И ПЕЛТЕЧЕНЕ
ГРИЗАНЕ НА НОКТИТЕ
ХИПОХОНДРИЯ
СТРАХОВА НЕВРОЗА
МЕЛАНХОЛИЯ
ИСТЕРИЯ
ПСИХАСТЕНИЯ
НЕВРАСТЕНИЯ І
НЕВРАСТЕНИЯ ІІ
ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ

ЗАЕКВАНЕ И ПЕЛТЕЧЕНЕ

Заекване се нарича появяващата се периодически невъзможност да се започне говоренето или то да продължи плавно. Това състояние не се обуславя от болестно изменение на органите, които вземат участие в акта на говоренето: устни, език, гърло и бели дробове.

продължава>

Share

* Алкохолна лудост
* Остро безсмислие
* Периодично побъркване
* Старческо слабоумие

продължава>

Share

ПРИПАДЪЦИ ПРИ БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Причини.
При някои остри и хронични бъбречни заболявания, при бременност могат да настъпят характерни гърчове, без да има предварителни прояви за бъбречна недостатъчност.

продължава>

Share

* Напикаване
* Слабост на пикочния мехур
* Спазми на пикочния мехур
* Камъни в пикочния мехур

продължава>

Share

* Стеснен нос
* Често кръвотечение от носа
* Гнойни рани в носа
* Счупване на носа
* Полипи в носа

продължава>

eXTReMe Tracker