|

Петър Димков

Share

Всички видове рани (освен най-леките) се лекуват хирургически от лекар-хирург.
Нараняванията са телесни увреди, при които има разкъсвания на кожата, подкожната тъкан, мускулите, ципите (фасциите) и подлежащите органи.

продължава>

Share

Дълбоко безсъзнание (кома)

Причини.
Мозъчен удар и като усложнение понякога при захарна
и бъбречна болест и при остро алкохолно отравяне.

Признаци.
Отличава се от синкопа по запазване на дишането, което
става дълбоко (коматозно), и на сърдечните удари.

Първа помощ.
Незабавно да се повика лекар. Лечението е болнично.

продължава>

Share

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При даване на първа помощ трябва да се спазват следните основни правила:
1. При всички случаи на бърза помощ помагащият и околните трябва да запазват пълно спокойствие и хладнокръвие. Не се ли спази това правило, рискува се повече да се навреди на пострадалия,отколкото да му се помогне.

продължава>

Share

Мисълта е източник на нашите думи, постъпки, навици, държане и действия, изобщо на всичко, което характеризира нашата личност и съзнателност.
Необходимо е човек да управлява мислите си в правилна насока.

продължава>

Share

Зеленчуци и варива

Зеленчуците са ценна храна както за здрави, така и за болни. Повечето от тях съдържат минерални соли и голямо разнообразие на витамини, тъй необходими за здравето на човека.

продължава>

eXTReMe Tracker