|
Share

Дълбоко безсъзнание (кома)

Причини.
Мозъчен удар и като усложнение понякога при захарна
и бъбречна болест и при остро алкохолно отравяне.

Признаци.
Отличава се от синкопа по запазване на дишането, което
става дълбоко (коматозно), и на сърдечните удари.

Първа помощ.
Незабавно да се повика лекар. Лечението е болнично.

Шок (удар)

Шокът е тежко състояние, което се причинява най-често от разпространени наранявания, силно изгаряне, кръвоизливи и пр.

Признаците зависят от характера и мястото на увредата, от големината й и от възприемчивостта на пострадалия.

Обикновено болният лежи отпуснат и бледен. Тялото му е студено и покрито със студена пот. Лицето е бледо. Очите са хлътнали, зениците разширени. Дишането е повърхностно. Пулсът е слаб и неправилен. Съзнанието е полуизгубено.

Болният не чувствува болки, но изпитва жажда.
Лечението е болнично, и то спешно.

Първа помощ.
В тези случаи до оказване на лекарска помощ народната медицина препоръчва да се осигури на болния чист въздух и пълно спокойствие. Да се постави легнал по гръб с леко повдигната долна част на тялото. Да се покрие с одеяла или каквото има подръка,за да се стопли тялото. На краката и между тях да се поставят грейки (шишета) с гореща вода, увити в кърпи (за да не го изгорят), и да се дава горещо кафе или чай.

Задушаване или задавяне от погълнат предмет

Човек може да се задави с парчета храна, питиета, рибени кости, чужди тела (като изкуствени зъби, монети, мъниста и др.), които случайно са попаднали в дихателната му тръба или в хранопровода, но са застанали тъй, че силно притискат дихателната тръба. Освен това същото се причинява и от някои болести, като бронхиална или сърдечна астма, при дифтерия, оток на гръкляна и др.

Лечението трябва да се провежда по спешност от лекар-специалист.

Първа помощ.
Веднага да се извика лекар, а до пристигането му народната медицина препоръчва: ако задушаването се дължи на спиране на твърди тела (големи парчета месо, костилка и др.) в гълтача, да се постави пострадалият в легнало положение с глава, обърната на една страна, стиска му се носът, за да се застави да си разтвори устата, между задните му кътници се поставя късче меко дърво или нещо друго, за да не ни ухапе пръстите, след това или си вмъкваме палеца и показалеца по направление на езика дълбоко в устата му или пък същото правим с дръжката на чаена лъжичка и се стараем да хванем и извлечем предмета. Често пъти от това бъркане в гълтача се появява рефлекс на повръщане и болният изхвърля навън предмета заедно с повърнатите материи.

Ако пострадалото е дете, да се хване за краката и остави да повиси малко с главата надолу, като в това време се тупа по гърба, защото често предметите, които са попаднали в хранопровода, понякога излизат при кратък удар с юмрук и като се бръкне с пръст в гърлото му.

Ако попадналият предмет не е остър и изваждането му е мъчно, то същият може да се пробута внимателно в стомаха му.

След това и в двата случая на пострадалия да се дава всеки 2 часа по една чиния зеле (прясно или кисело, бяло или червено). В случая зелето действува много ефикасно, особено при погълнати остри предмети - игли, гвоздеи и др. Или пък болният се заставя да погълне 5 сандвича с вълна (хляб, намазан с масло и вълна). По този начин иглата бива отстранена безболезнено от тялото му.

При поглъщане на неостри предмети добри са и пюре от картофи, качамак, варена (печена) Тиква, каша от грис или друго подобно ястие. Пюрето обвива предмета и предпазливо го изкарва навън от червата.

Ако след изваждане на предмета дишането е спряло, веднага да се пристъпи към изкуствено дишане.

Удушаване (асфиксия)

Всяко намаляване или прекратяване на дишането и пречистването на кръвта произвежда задушаване.

Удушаване настъпва при натиск върху дихателната тръба, при което не може да влиза въздух. Същото става и при стискане на гушата с ръце. Задушаване става, когато дишаме въздух, размесен с разни вредителни газове, каквито се намират в нужниците, избите и които се образуват при горене на въглища и др. Водолазите не могат да седят във водата без въздух повече от 50 секунди.

Първа помощ. 
Народната медицина препоръчва при удушаване от натиск върху дихателната тръба да се премахне натискът върху нея; при задушаване от всяко разваляне на въздуха трябва да се извади задушеният на открито място, да се постави главата му малко по- високо, да се разхлаби всичко, що го стяга, и да се търка тялото му с оцет или камфоров спирт; да се доближи до носа на пострадалия амоняк, да се гъделичка в носа и в гълтача с перце. При нужда да се прави продължително изкуствено дишане.

Задушаване от въглена киселина

Причини.
Въглената киселина се намира и във въздуха, но в твърде малко количество, а когато пък я има много, тя може да произведе задушаване. Взета вътрешно с газирани напитки, тя освежава и влияе благотворно върху организма, но когато се поеме от белите дробове в по-големи концентрации, предизвиква задушаване.

В тесни салони и театри въглената киселина заедно с други вредни газове предизвиква у слабите хора виене на свят и припадане.

В дълбоки изби, пещери и дупки може да се натрупа в по-големи количества.

Признаци.
Главоболие, бучене в ушите, задушаване, посиняване на пръстите, върха на носа и др. и падане в несвяст.

Предпазване.
Преди да слезе човек в съмнителни дупки (изби), трябва да се спусне една запалена свещ; ако тя изгасне, съществува опасност, тъй като въглената киселина се задържа в ниските пластове на въздуха.
Лечението е болнично.

Първа помощ. 
От народната медицина се препоръчва:
а) За да се спаси такъв задушен човек, да се вържат на един прът няколко гъби, натопени в силен амоняк, и да се спуснат с прът в мястото, където е отровеният.
б) Човек, който ще се спусне в такава дупка, за предпазване трябва да си превърже на устата и носа възглавница с дебелина 3 см, напълнена с една част негасена вар и проста готварска сол. При слизането да се върже с въже, за да може, щом усети мъка при дишането, да даде знак с въжето за по-бързо изваждане.

Задушаване от различни газове

Причини.
Вдъхване изведнъж на някои газове, като хлороформ, етер, въглеокис и пр. Нечист, развален въздух поради струпване на много хора в една стая също може да докара задушаване.

Признаци.
Дразнене на гърлото, главоболие, сънливост, замайване, пищене в ушите, отпадналост, бързо дишане и безсъзнание.

Първа помощ. 
Веднага да се пренесе задушеният на чист въздух или пък да се отвори прозорецът на стаята. Да се разхлабят всичките му дрехи и да се започне изкуствено дишане, като предварително се изкара езикът навън и се задържи там. В същото време главата и лицето да се поливат със студена вода, а тялото да се сгрява с горещи шишета, тухли и пр. и да се разтрива, като се започне от горните части и се върви към долните.

Затрупване с пръст (земя)

Наблюдава се при невнимателно копаене на пръст или игра в изкопи и трапове с ронливи брегове.

Първа помощ. 
Пострадалият бързо се отрива и се измъква от пръстта.
Събличат се дрехите му, изчистват се с кърпа устата и носът му и след това се пристъпва към изкуствено дишане. Преди произвеждане на изкуственото дишане трябва да се провери да не би някои от костите му да са счупени.
Удавяне и даване помощ на удавен
Когато човек не знае да плува и падне във водата, той може известно време да не потъне, ако:
а) не си изважда ръцете от водата или, още по-добре, ги държи залепени за тялото си, както при войнишки стоеж;
б) вдишва дълбоко, а издишва повърхностно - благодарение на това неговите дробове ще бъдат постоянно напълнени с въздух;
в) се държи на гърба си с уста, изтеглена нагоре.
Всичко това е по-леко да се каже, отколкото да се направи. Обикновено падналият във водата, ако не знае да плува, веднага изгубва присъствието на духа и всичкото си хладнокръвие и започва в борбата със смъртта да прави отчаяни движения. Поради това този, който иска да го спаси, много често е поставен в невъзможност да изпълни желанието си; приближавайки се към него, той се излага на опасност, че давещият се ще го сграбчи с последните си сили и няма да му даде възможност да плува и в края на краищата ще го повлече след себе си на дъното. Затова смятаме за уместно да дадем няколко практически указания.
Викайки на давещия се, че той ще бъде спасен, трябва колкото се може по-бързо да преплувате към него, и то отзад, и да го подхванете или под двете мишници, или пък, още по-добре, с лявата ръка под лявата му мишница, а с дясната здраво заловете дясната му китка, за да не ви улови с нея за главата. След това добре го привлечете към себе си и плувайте на гръб към брега. При спазване на тези правила давещият се не може да се залови за вас и да ви попречи да плувате.
Ако ли пък давещият се пак успее да се залови за спасителя си, тогава последният трябва или веднага да се спусне с плуване към дъното, или пък да се освободи от него, като си извива ръцете навън и след това да се опита да го улови, както трябва. Ако пострадалият е в безсъзнание, да се държи с две ръце лицето му над водата и да се тегли, плувайки на гръб. Ако нещастието е станало в река (с течаща вода), спасителят, за да не се уморява без всякаква полза, плувайки против течението, трябва най-първо бегом да отиде малко нагоре по брега
- против течението на реката - и след това оттам да се хвърли във водата; по същата причина, като улови давещия се, трябва да плува малко по диагонала на течението. Ако давещият се е отишъл вече на дъното, то тялото му ще се намери почти на същото място, дето е потънало, стига да следим къде излизат мехурчета по повърхността на водата, които, ако течението е по-силно, може да се покажат и по-долу от мястото на потъването. След това, плувайки под водата към мястото, откъдето излизат мехурчетата, често навреме може да се извади давещият се. Щом се намери тялото под водата, трябва да се улови с едната ръка, а с другата ръка и краката да се работи, за да се изплува на повърхността на водата. Мнозина, плувайки към брега против течението, изнемощяват съвършено и отиват заедно с давещия се към дъното, но когато плуват на гръб, те могат да дочакат помощ от някоя лодка или друг род помощ.

Ако човек падне във водата от брега или от лодка и наблизо не може да се намери какъв-годе плувец, който може да го извади от водата, в такъв случай трябва да му се хвърли въже, гребло, вила и пр., с помощта на които той да може да излезе от водата. Ако ли няма наоколо такъв предмет, тогава трябва да си свалим палтото и да го държим за единия ръкав, а другия да го подадем на давещия се.

Най-важното е да не губим присъствие на духа.
Много хубаво средство за спасение на давещите се са т. нар. спасителни пояси и спасителни топки, които трябва да бъдат окачени на опасните места, като мостове, водовъртежи и пр., за да бъдат своевременно използувани за тази цел.

Лечение. 
Изваденият от водата удавник трябва да получи спешна лекарска помощ.

Първа помощ. 
От народната медицина има изработена система от различни спасителни мерки. Трябва да се действува бързо и решително, защото човек не може да живее без въздух повече от пет минути. За целта трябва да се съблече пострадалият на самото място на изваждането му от водата, да се постави върху коляното на спасителя с корема надолу, за да излезе водата от устата, гръкляна и от горните части на дихателните пътища, да му се очистят устата и носът от пяната, от нечистотията и от тинята с пръст, обвит с кърпа.
Да се сложи удавникът с корема надолу върху разстлано под него одеяло (с лице винаги обърнато на дясната страна), със сила да се изтеглят ръцете му напред и без да се губи време, се пристъпва към изкуствено дишане по начин, щото вдишването да продължава 2 секунди, а издишването 3 секунди, като провеждащият изкуственото дишане се води при това от собственото си дишане. Изкуственото дишане понякога може да продължава един час и повече, като при това се наблюдава главата на удавения да бъде обърната настрана, а носът и устата да не се напълнят с лиги или с повърната материя, като постоянно се избърсват.
Много пъти се е случвало след няколко часа изкуствено дишане удавеният да се съживи.
Най-главното при провеждане на изкуственото дишане е равномерността (ритмичностга) на движенията на указващия помощ на удавника.
Тялото на удавения да се стопли, като се поставят на краката му шишета с гореща вода и парни компреси на тялото.
Щом започне дишането, да се увие тялото в топли и сухи дрехи.
Веднага след това да се започне енергично разтриване на краката от долу на горе под дрехите или над тях. Така също да се поставят горещи тухли или шишета върху стъпалата, между краката, на корема и в под мишниците.
Когато започне гълтането, да му се даде на няколко пъти по малко вино, горещ чай, силно кафе, лимонов сок, разтворен в топла вода или вода, в която са варени карамфил, черен пипер и дарчин, и пр.
След това да се положи съживеният на легло и да се остави да заспи.
Докато спи, трябва внимателно да се наблюдава как диша и щом се забележи, че дишането става неправилно, веднага да се прибегне пак до изкуствено дишане.
След съвземането да не се поставя в много топла или затворена стая.

Спасяване на пропаднал в лед

През зимата често се случват пропадания при ходене по недостатъчно здрав лед. Човекът, с когото е станало такова нещастие, няма възможност да изпълзи от водата, защото краищата на счупения лед са слаби и щом се залови за тях, под тежестта на тялото му се чупят наново. Затова и приближаването на спасителите към потъналия трябва да става предпазливо върху широки подложки, като дъски, стълби, маси, врати и др., които заемат по-голяма плоскост и не позволяват пропадане в леда при изтеглянето на пострадалия. В случай на нужда на пострадалия може да се хвърли и въже със завързана на края му тежест или да му се предаде с помощта на куче.
След изваждане пострадалият да се разтрие със сняг или студена вода, след което да се загрее, като се завие добре в топли одеяла и му се дадат възбудителни питиета (кафе, чай, коняк, вино и др.).

Даване помощ на обесен (удушен) човек

Затегнатата около шията примка оказва двойно действие: първо, тя прекъсва притока на въздуха към белите дробове и с това предизвиква задушаване, и второ, притиска кръвоносните съдове - големите артерии и вени - и спира притока на кръв към мозъка.

Първа помощ. 
Ако обесеният виси още, веднага да се повдигне тялото, за да не го стяга въжето, и в същото време то трябва да се разхлаби и отреже. Ако това не може да се направи, да се хване и повдигне обесеният, с което да се разхлаби налягането около шията, и в това положение да се нададе вик за помощ. След това да се свали тялото без разклащане, да се постави на легло в прохладно място така, че главата и гърдите да бъдат по-високо, и до пристигането на бързата помощ с лекаря, полицията или съдебните власти да се съблече и разхлаби всичко онова, което стяга и спира кръвообращението; да се изправят с леко натискане отстрани шийните и гръбните прешлени, гръклянът и езичната кост, ако са разместени, а после да се намокри вратът на обесения с ракия или дървено масло. Да се разгърди пострадалият и да се доближи ухо към сърцето му, за да се провери бие ли още или не.
След това бързо се изчистват устата и носът му от набралата се там слуз и се прави изкуствено дишане.
Щом пострадалият започне да диша самостоятелно, се внася в хладно помещение, напръсква се лицето му с хладка вода и се прави фрикция на цялото тяло със силно търкане, особено на ръцете и краката, най-добре докато почервенеят. Трябва да се направи и хладка клизма (25 °С) с отстояла вода.
Спасеният още дълго време се нуждае от внимателно лечение и грижи, които се състоят в изпълнение на общоукрепващи средства.

Мястото на шията, гдето е била затегната примката, често се възпалява; такова възпаление се лекува с млечни компреси - с прясна и несолена извара.

Топлинен удар

Причинява се от продължително стоене в много горещо и задушно място, особено когато това е свързано със силно телесно изтощение или пък при ходене и работа с дебело облекло в горещо време при задушен въздух и облаци, или в голяма група хора, намиращи се близко един до друг.

Признаци.
Студена кожа, бърз и слаб пулс, под нормална температура (35,5 - 36°С), студено и бледно лице, студена пот и голяма слабост.

Първа помощ. 
Да се изнесе веднага пострадалият на чист въздух и да се разкопчаят и разхлабят всичките му дрехи. Да му се дадат възбудителни питиета - кафе, чай и пр. Ако телесната температура е ниска, да му се направи или цяла топла баня (39°С за 10-15 минути), или обща суха разтривка (с четка или вълнено парче) на краката, за да се възбуди нервната система и раздвижи кръвообращението. На главата веднага се слага или студен компрес от 4-6 плата, натопени в оцет и вода наполовина (сменят се всеки час), или пък „шапка" от сурови картофи, настъргани на ренде за дюли и полети с 50 г оцет (киснат в него 1/2 час), изстискват се и се сменят на всеки 1-2 часа.

Това се съчетава едновременно или със студен компрес с вода и оцет на шията, или пък, и то е още по-добре, с лапа от 3 супени лъжици прясно смлян синап, 6 супени лъжици сол, 3 супени лъжици брашно от царевица или трици и оцет колкото поеме. Държи се, докато е приятен на пострадалия.
Пострадалият трябва да лежи непременно в тъмна стая и всеки ден да му се правят клизми с хладка вода (36°С).

Слънчасване (слънчев удар)

Слънчевият удар се дължи на действието на преките и силни слънчеви лъчи в горещо и безоблачно време. Слънчасването става главно при изморяване при силна горещина, което се наблюдава по-често у неаклиматизираните хора. Наблюдава се между войници при учение, паради и походи и у работници и туристи в полето, и то най-често, когато са облечени с дебели дрехи, носят тежък товар, тичат и при това са гологлави.

Признаци.
Слънчасването понякога може да настъпи изведнъж - болният пада в несвяст, не може да се вдигне, усилено диша, но по-често то започва с главоболие, тежест под лъжичката, замайване, силна жажда, лицето става синьо-червено, пулсът е слаб - може да се явят и конвулсии. Дишането е учестено. Кожата е гореща и суха, телесната температура се покачва.

Предсказание.
Сериозно.

Предпазване.
Да се избягва излизането на открито при силна горещина, да се носят бели шапки с предпазители на тила, да се избягват в такова време спиртните питиета.

Лечението се провежда по спешност от лекар.

Първа помощ. 
Народната медицина препоръчва, когато слънчасването е вече станало, болният да се занесе на сянка, да му се съблекат дрехите до пояса (или да се разкопчаят, особено на врата), да се постави в полуседящо положение и да му се сипва студена вода на главата, шията, гърдите и гърба, като същите се разтриват, или да му се поставят студени компреси на главата и гърдите, натопени най-добре във вода и оцет наполовина, и ако условията позволяват, компресите да бъдат съчетани и с коремен компрес и „мокри чорапи", натопени в същия разтвор, като се сменят, щом се затоплят.

Добре е главата (темето) да се налага или с хладък селски хлебен квасец, или с лапа от чеснов лук, счукан и разбъркан с оцет, или пък с листата на репей, намазани с кисело мляко или зехтин. Да се поднесе на болния и амоняк (под носа) и ако дишането му стане трудно и неправилно, да се предприеме изкуствено дишане. Ако е възможно, да му се направи веднага и една топла клизма (36°С) с 1 л вода и 1 лъжица сол. На болния освен студена вода - обикновена, медена или лимонена, или пък студен чай, други напитки, особено спиртни, да не се дават. Полезно е в ушите на слънчасалия да се слагат всеки 2-3 минути памучета, натопени в солена вода (на половин чаша вода 1 чаена лъжичка сол).

По-късно може на главата да се слагат студени компреси, натопени или в пресен сок от краставици, или в разтвор от сода бикарбонат (1 чаена лъжичка сода на чаша студена вода).

Удар от електрически ток

Удар от електрически ток се получава при съзнателно или несъзнателно хващане на неизолиран електрически проводник.
Признаците зависят от силата на тока. Слабият ток произвежда само слабо сътресение, докато силният ток (електрическото осветление) изведнъж причинява силни гърчения във всички мускули, поради което пръстите още по-здраво стискат жицата, а това може да доведе и до смърт.
Лечение - провежда се по спешност от лекар.

Първа помощ. 
Да се отдръпне пострадалият от електрическия проводник.
Това обаче трябва да стане с най-голямо внимание, защото лицето, което дава помощ, може да бъде постигнато от същата участ, тъй като електрическият ток може да се предаде и нему чрез тялото на пострадалия. Ето защо много важно е да се отведе преди всичко токът в земята, като се пререже жицата с лопата или секира, които имат суха дървена дръжка, или пък да се отдръпне пострадалият с помощта на преметнат през тялото му ремък или сухо въже. След това, преди да се хване пострадалият, ръцете трябва да се пъхнат в гумени ръкавици или ако няма такива, да се увият в дебел и сух плат (мокрите дрехи са добри проводници), да се обуят галоши или да се застане върху суха дъска. При това действие да се следи тялото на пострадалия да не се допира до никакви метални предмети от околната среда и да се хваща само за дрехите. Допиране до необлечени части да се избягва. Ако пострадалият е хванал жицата с ръката си, пръстите му се освобождават един по един. Понякога е достатъчно само да бъде повдигнат от земята, за да се прекъсне веригата на тока.
След това пострадалият се поставя на земята и се разкопчават всичките му дрехи. При нужда трябва да се приложи изкуствено дишане, което трябва да продължи няколко часа, макар пострадалият да не дава никакви признаци на живот. Изкуственото дишане трябва да се извършва от 2-3 лица, които да се редуват.

Удар от гръм (светкавичен удар)

Гръмотевицата, мълнията е електрическо явление. По външния си вид мълниите са най-различни: ивицообразни или линейни, кълбообразни и във вид на броеница. Напрежението на тока в мълниите се измерва в милиони волта.
Увредите от гръм (мълния) приличат на тези от електрически удар, но с високо напрежение.

Признаци.
В зависимост от степента на удара може да настъпи само слабо сътресение със замайване или пък да се получат много силни конвулсии с пълно безсъзнание, парализа или моментална смърт. По кожата на пострадалия от гръм често се образуват т. нар. знаци на тока. В едни случаи те имат вид на белезникавосиви петна, а в други съответните участъци на кожата са сухи, плътни, малко повдигнати над повърхността, с вдлъбнати центрове, със сиво-бял цвят, прилични на мазоли. Като характерни фигури, образувани по кожата след удар от гръм, се забелязват дървовидно разклонени линии.

Първа помощ. 
Трябва добре да се помни, че при удар от гръм липсата на признаци на живот у пострадалия често пъти е привидна - смъртта понякога е лъжлива. За целта до идването на бърза помощ (лекар) народната медицина препоръчва пострадалият да се положи на земята, да му се разкопчаят и разхлабят всички дрехи около шията и гърдите, да се разтрие тялото му с оцет. Ако пострадалият е в безсъзнание, да му се направи изкуствено дишане. То трябва да продължи дълго време, защото понякога са нужни няколко часа, докато дробовете започнат пак самостоятелно да работят. Докато пострадалият е в безсъзнание (привидна смърт), не бива да му се налива никаква течност в устата.

Бодежи и силни болки от засегнат нерв

Наблюдават се при силна настинка. Болният усеща промушващи болки на засегнатото място.

Лечение. 
Търси се медицинска помощ.
В такива случаи ние предлагаме следното народно лечение.

Първа помощ. 
При бодеж на болното място да се тури един жълтък от яйце, посипан със захар, и да се залепи с памук или чиста вълна. Ако на другия ден болният не се чувствува по-добре, да се повтори.
Може на болното място да се залепи и един лист от лопен, намазан с чист мед и посолен с черен пипер на прах. Или се изпича хляб от трици и докато е горещ, се напръсква с оцет; с горещия хляб се парят болните места, докато болката премине.
При силни и нетърпими болки (ишиас или др.) върху засегнатото място да се залепи една ивица от прано хасе, намазано с един жълтък от прясно кокоше яйце и поръсено с черен пипер, отгоре вълнен бинт. Сменя се два пъти в денонощието. След като мине болката, да се лекува причината, която я предизвиква (ишиас и др.).
Ако има болки по цялото тяло, тогава засегнатите места да се налагат с пресни листа от див кестен.

Изкуствено дишане

Под влияние на силни душевни вълнения, уплаха, сътресение, електрически ток, задушаване от отровни газове, хлороформ или друга упойка, удавяне, обесване и други подобни случаи настъпва прекратяване на дишането и ако на пострадалия не се даде веднага нужната помощ, може да последва парализа на сърцето и смърт. За предотвратяване на смъртта в такива случаи често се налага да се пристъпи спешно към изкуствено дишане. То почива на принципа на духалото - механическо разширяване на гръдния кош, за да се изпълни с въздух, и механическо стесняване, зада се изпъди влезлият въздух. То трябва да се извърши от опитен човек, защото иначе вместо полза може да се напакости. Изкуственото дишане трябва да бъде бързо, настойчиво, хладнокръвно, методично и решително. За целта пострадалият да се изнесе на чист въздух или да се отворят прозорците, да се разкопчаят всички дрехи и връзки.
Пострадалият да се сложи на гръб, дрехите му да се откопчеят, езикът му да се изтегли с една кърпа и ако няма кой да го държи, тогава с една широка кърпа да се върже на брадата. Под раменете и плешките му се слагат свити като възглавница дрехи, за да изпъкнат гърдите, да се обтегне шията и увисне главата назад. След това да се клекне зад главата на пострадалия и да се хванат ръцете му за лактите и леко, но енергично да се вдигат нагоре (2 секунди) и свалят към гърдите (3 секунди). Малко почивка (4-5 секунди), отново да се вдигат и свалят ръцете, пак почивка и т. н. Най-малко 2-2 1/2 часа да се прави опит за съживяване, като в същото време стъпалата на краката на болния да се четкат или трият с четка или мокра кърпа. Щом пострадалият се съживи (това ще се познае по слабите въздишки, които ще почне да прави), трябва веднага да се затопли. Този начин е много добър, но е уморителен и е по-добре да се прилага от две лица. Едното работи с лявата, а другото с дясната ръка на пострадалия. В случая и двете лица клякат до него при плещите му от двете страни, обърнати едно към друго. При тези последователни движения без груби насилия се извършва не само вдишване и издишване, но и лек масаж на сърцето.
За ускоряване на резултата от изкуственото дишане се препоръчва да се изпробват и другите предложени от народната медицина средства за съживяване:
а) дразнене на кожата с разтривки (рефлекторно възбуждане на дихателния център);
б) поставяне на топъл компрес върху сърдечната област.

ОТРАВЯНИЯ

ОБЩИ ДАННИ ЗА НЯКОИ ВИДОВЕ ОТРАВЯНИЯ
Отравянията представляват нарушение на здравето, причинено от постъпващи в организма вредни (отровни) вещества. По-чести отравяния са следните:
A. Отравяне с хранителни вещества.
Б. Отравяне с отровни растения.
B. Отравяне с тютюн (никотин).
Г. Отравяне със спирт (ракия, вино, коняк и др.).
Д. Отравяне с лекарства.
Е. Отравяне с киселини.
Ж. Отравяне с алкални разтвори (луги).
3. Отравяне с живачни соли.
Признаците при отравянията са различни в зависимост от погълнатата отрова.

При отравяне веднага трябва да се търси бърза помощ (лекар) и болният незабавно да постъпи в болнично заведение, където ще бъде приложено специално лечение.

Всички шишета, питиета, храна, лекарства и прахове, както и повърнатата материя трябва да се запазят, за да бъдат показани и изследвани в лаборатория.

До пристигането на лекаря, ако отровата е постъпила през устата, трябва да се предизвика повръщане, за да се изхвърли част от нея навън. За тази цел се дразни небцето или задният край на езика.

За да се изхвърли част от отровата, добре е да се направи промивка на стомаха: изпиват се големи количества топла вода, след което се дразни гърлото, за да повърне пострадалият.

Ако е минало повече време, да се направи и висока клизма. Незабавно да се даде на пострадалия да изпие вода с разтворен животински въглен - една супена лъжица въглен с две чаши вода.

Добре действува и изпиването на вода, в която са разбити няколко белтъка от сурови кокоши яйца - 1 белтък на 1 чаша вода.

Отровеният трябва добре да се затопли. Ако отровата е попаднала върху кожата - тя да се измие с много вода и да се намаже с вазелин.

Ако са засегнати очите - промивка с чиста вода.

При отравяне със засягане на дишането пострадалият трябва да се постави в топла стая на чист въздух. Дрехите, които затрудняват дишането, се събличат. Прави се изкуствено дишане, ако се налага.

ОТРАВЯНИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

Отравяне с месо

Шест до четиридесет и осем часа след употребата на месото (развалено или заразено) се появяват повръщане и диария, болки в корема, главоболие, понякога изриви, повишение на температурата.

Лечение. 
Веднага трябва да се повика бърза помощ (лекар) и да се приложи болнично лечение.

Първа помощ. 
До оказването на бърза лекарска помощ болният да пие прясно мляко, много течности или пък отварка от червен и жълт кантарион и бял равнец.
Вместо вода по-добре е да се пие отварка от овес или пък медена вода.

Отравяне с риба

Отравянето започва със силни болки в стомаха, студена пот, повръщане и диария, виене на свят. Може да настъпят парализи, конвулсии, задух и сърдечна слабост.

Лечение. 
Болният трябва да постъпи на болнично лечение. Да се повика веднага „Бърза помощ" (лекар). До пристигането на лекар народната медицина препоръчва да се изпие 1 винена чашка разтвор от хума (бяла пръст - Bolus alba от аптеката).

Приготовление:
1 изравнена чаена лъжичка бяла пръст се запарва със 75 г вряща вода, разбърква се добре и като поизстине, се изпива наведнъж (от този разтвор болният ще повърне и ще му олекне). След това може да се изпие още 1 чаша.
Лечението, както казахме, е болнично.

Отравяне с месни консерви

Причини.
Отравяне с развалени суджуци, пастърма, луканка, пушена риба, консервирано месо и др. Най-често става при консумация на недостатъчно стерилизирани хранителни консерви.

Признаци.
При тежко отравяне болният повръща, има болки в корема, диария, сухота в устата и гърлото, силна жажда, пресипналост.
Съзнанието е запазено.

Предсказание.
Сериозно, защото дава висока смъртност.

Предпазване.
Състои се в избягване на всички хранителни продукти, които са подозрителни, че са развалени, например ако миришат, ако са омекнали и не изглеждат пресни.
Лечението е болнично. До идването на лекар на болния да се окаже първа помощ: да изпие една чаша горещ содов разтвор; 15 минути след него да му се даде 1 супена лъжица прах от изгорен картоф или пък животински медицински въглен от аптеката, разбъркан със сироп или мед, и след него да изпие 1 чашка чай от лайка (2 супени лъжици цвят се запарват с 500 г вряща вода и захлупено кисне 30 минути) или пък отварка от ленено семе (1 супена лъжица в 500 г вода ври 10 минути; като изстине, се прецежда) - пие се топло. При по-леки случаи, ако болният остане вкъщи, да пие чай от лайка и джоджен с мед, отварка от лайка, жълт кантарион, широколистен  живовляк (листа), джоджен (по 1 супена лъжица от всички прибавки и 1 чаена лъжичка листа от смрадлика в 1 литър вода врят 5 минути, като изстине, се прецежда). Пие се неподсладено, а посолено със сол, защото от диарията организмът се обезсолява.

Диета.
Стъргани моркови, крем от нишесте, плодови сокове, кисело мляко и други компоти без хляб. По-късно може да му се дава и друга лека вегетарианска храна, но внимателно.
При болки в корема - топли компреси.

Отравяне с миди и раци

Причини.
У нас се среща рядко. Умрелите и след това сварени раци се познават по това, че краката им са прави, а не свити.

Признаци.
Обикновено протича леко, с главоболие, повръщане и диария. Може да се яви и обрив.

Лечение.
Болният трябва веднага да се изпрати в болница. Дотогава да му се окаже първа помощ:
а) Отровеният да повърне, да изпие разтворен животински въглен.
б) След това да му се направи двойна топла клизма (38°С).
в) За подкрепване да му се даде силно кафе или чай.
г) Да му се поставят горещи шишета на краката и парни горещи компреси на корема, последвани от сухо увиване за силно изпотяване.
д) След препотяването на пострадалия да се поставя всеки два часа коремен компрес, натопен в студена (20°С) вода.
е) Отровеният да бъде на легло. Вътрешно и диета, както при отравяне с месо.

Отравяне с гъби

Гъбите са известни като храна от най-старо време и тяхното приготовление е било познато на египтяните, старите гърци и римляните.
Различават се около 200 вида гъби за ядене, но от тях само 50 са приятни на вкус. Наред с тях съществуват много отровни гъби, някои от които се познават много трудно. Най-добре е да се употребяват изкуствено развъждани и отгледани гъби, за които е сигурно, че не са отровни. Важно правило е да се предпочитат млади, нежни и здрави гъби, да се готвят веднага, добре да се промиват, да се измиват в солена или оцетна вода, която намалява отровността им.

Причини.
Отровни гъби, от които по-важни са червената и зелената мухоморка (последната като млада много прилича на всекиму известните печурки), царската гъба и червената главичка. Престояването на гъбите през нощта, особено на топло място, е опасно. В стари, водни гъби, с обилно месо се развиват през нощта други малки гъбички, които произвеждат силни отрови.

Признаци.
При отравяне с червена мухоморка няколко часа след консумацията започват болки в корема, повръщане и диария. Може да последва и буйство.
Отравянето със зелената мухоморка е по-тежко и често завършва със смърт. Започва по-късно след употребата на гъбите с мъчително повръщане, диария, напъни и коремни болки. Краката и ръцете посиняват, има силна жажда, понякога се явява жълтеница.
Лечението трябва да се провежда по спешност в болнично заведение.
Първата помощ при отравяне с гъби до идването на лекаря трябва да се окаже незабавно: да се предизвика повръщане, промивка на стомаха, очистително или висока топла клизма. Дава се и животински въглен. Може да се изпие и белтъчна вода (разбит белтък от сурово яйце в чаша топла вода - изпива се наведнъж). Пострадалият да пие много течности.
При отравяне със зелена мухоморка народната медицина препоръчва да се изядат сурови мозък и стомах от заек, нарязани на ситно и размесени добре - приемат се няколко пъти дневно.

Отравяне с картофи

Когато картофите се държат на неподходящо място, те прерастват, при което се образува отровно вещество, известно под името соланин.
Отровни са и картофите, когато позеленеят.
При отравяне с такива картофи се наблюдават тръпки, сънливост, главоболие, повръщане, диария, болки в корема и голяма отпадналост.
В някои случаи се появява и жълтеница.
Лечение . Веднага да се потърси лекарска помощ.

Първа помощ. 
Да се даде на болния средство за повръщане. След него двойна топла клизма (39°С), на краката топла тухла, топли шишета на стъпалата и бедрата, последвани от коремен компрес, натопен във вода (25°С). Един-два дни никаква храна, а само вода.
Почивка на легло.

ОТРАВЯНИЯ С ОТРОВНИ РАСТЕНИЯ

Болните с отравяния от отровни растения трябва да бъдат лекувани от лекар-специалист в болнично заведение.

Отравяне с билката беладона (лудо биле)

Беладоната принадлежи към най-отровните и упоителни растения.
Цветовете й са едри до 2 см, звънчести, с петолистно сраснато венче.
Много неопитни хора са се отравяли от нейния черешоподобен плод с виолетово-черен сок и черни семена. Расте по гористи места в голямо количество. Растението е малко, едногодишно, на височина 1-1 1/2 метра. Цъфти през юли и август.
Лечение - спешно болнично.
Първа помощ - промивка на стомаха с животински въглен, очистително. Да се пият силен чай и кафе. Студени компреси на главата.

Отравяне с татул

Татулът е силно отровно и с неприятен мирис едногодишно растение.
Намира се край пътищата и храсталаците. Достига на височина до 1,20 м с високо разклонено встрани зелено, сочно, обло и кухо стебло. Листа- светлозелени, яйцевидни, голи, едро назъбени, бухтави. Цъфти през юни и юли. Образува орехоподобни зелени бодливи плодове. Лечението е болнично.
Първа помощ, както при отравяне с беладона.

Отравяне с билката попадийка

Попадийката има отвратителен мирис, който е силно упоителен. Расте край пътищата и по нивите в голямо количество. Тя е едногодишно растение, което достига до 60 см височина, право, мъхнато, отрупано с космати, големи вълнести листа, долните с опашки, горните обвиващи стеблото, тлъсти, сиво-зелени, грубо назъбени. Цветовете са на къси дръжки, сбити с листа, така че образуват мъхната опашка, жълто-кафяви, опръскани с тъмни точки и резки. Плодът е чашка с капаче, пълно със семенца. Цъфти през юни и юли.
Лечение -
болнично.
Първа помощ, както при отравяне с беладона.

Отравяне с напръстник (дигиталис)

Напръстникът расте по горите през лятото. Той е двугодишно растение, високо до 1,5 м. Образува стебла с много звънчеподобни синьо-виолетови цветчета, разположени конусообразно. Силна сърдечна отрова.

Признаци.
При отравяне с напръстник настъпват храносмилателни смущения - повдигане, повръщане, болки в корема, понякога диария, световъртеж, нарушено зрение, сухост в устата.

Лечение. 
Болният трябва веднага да постъпи на болнично лечение.

Първа помощ.
До оказването на лекарска помощ на болния да се даде веднага животински въглен. След това да се направи топла клизма (38°С) и да му се даде силно кафе. Да се осигури пълен покой на легло.
Да се завие пострадалият в топли завивки и на краката му да се сложат горещи шишета. Добре е да се направи и топла баня. Препоръчват се силно кафе и червено вино. При нужда изкуствено дишане.
Диета - млечна (в изобилие прясно сурово или варено мляко).

Отравяне с рибно биле (лопен, балък-оту)

Рибното биле е семе, което зашеметява рибите, когато се хвърля в езерата и реките, затова е наречено рибно биле. То съдържа силно действуваща отрова.

Лечение.
Болният трябва веднага да постъпи в болнично заведение (бърза помощ).

Първа помощ.
Веднага да се произведе повръщане, което да се поддържа, като се пие отварка от ленено семе. Да се направи топла (38 °С) клизма с оцет. Да се поставят студени компреси на главата и топло на корема.
Диета - млечна (в изобилие прясно сурово или варено мляко).

Отравяне с мораво рогче

Отравянето с плевела може да протече както остро, така и хронично.

Наблюдава се при хранене с хляб, приготвен от ръж, в който е имало много такива плевели. Най-много вреди хлябът, чието брашно е приготвено и употребено непосредствено след жътвата.

Сега това отравяне не се среща поради редовното почистване на семената. Ние ще го опишем, защото по изключение някъде може да се развият единични заболявания.

Продължителното приемане на брашно с примес на мораво рогче причинява тежко заболяване. Отравянето се съпровожда с мъчителни болки и мускулни конвулсии и нерядко завършва със смърт. Понякога може да се развие и гангрена на отделни части на тялото - пръстите на ръцете и краката, ушите и др. Болният трябва веднага да постъпи на болнично лечение.

Лечение -
болнично.
Първа помощ - да се предизвика повръщане, дава се животински въглен, очистително (английска сол). Тялото трябва да се затопли - топла вана, масаж.

Отравяне със сънотворен мак

Втвърденият сок от главичките на сънотворния мак има качеството да упоява, при което може да се стигне до отравяне. Източните народи и главно китайците пушат опиума с лули, за да изпитат упоителното му замайване.

Причини.
У нас някои баби и жени престъпно го употребяват под формата на „маджун", като варят маковите главички, за да успиват децата, а други пълнят дупките на изгнилите си зъби с опий, за да умъртвят болките. По този начин и едните, и другите може да си причинят отравяне. Необходимо е да се наблегне пред майките, че те никога не трябва да приспиват децата си с „маджун" и други препарати, защото децата са крайно чувствителни към опия и неговите препарати и лесно се отравят.

Признаци.
Световъртеж, сухост в устата, гадене и повръщане. Лицето се зачервява, отровеният е възбуден с последваща сънливост. Често завършва със смърт.

Лечение. 
Болният трябва да постъпи незабавно на болнично лечение.

Първа помощ.
Да се накара болният да повърне, като му се даде да изпие (ако може да гълта, разбира се) чаша хладка вода с половин чаена лъжичка счукано синапено брашно или пък белтъчна вода.

Промивка на стомаха и червата. Вътрешно - животински въглен и смляно кафе, да пие и горещо силно кафе. Да се употребят всички усилия, за да стои болният буден, за която цел трябва да се накара да ходи. Да се пляскат лицето и гърдите му с мокра кърпа и да му се даде да мирише амоняк. Ако се налага, да се прибегне до изкуствено дишане, което да се поддържа непрекъснато от няколко души. На краката му и между тях да се поставят шишета с гореща вода, увити в кърпи, за да не го изгорят.

Спиртни питиета да не му се дават по никакъв начин и под никаква форма.

Отравяне с тютюн (никотин)

Тютюнът съдържа токсично вещество, наречено никотин. Отравянето става както при вътрешна, така и при външна употреба на тютюна. Освен това някои слагат на раните тютюневи листа или пък с катран от чибуците си мажат кожата при разни болести, та се произвежда отравяне.
Първите прояви са гадене, повръщане и диария. Появява се слабост на долните крайници.

Лечение. 
Болният трябва да постъпи на болнично лечение.

Първа помощ.
При отравяне през устата да се предизвика повръщане, стомашна промивка с животински въглен, дават се очистителни, да се пръска лицето на отровения със студена вода, да се постави в легнало положение, на главата му да се поставят студени компреси (20°С), а на краката горещи шишета; да му се направи и топла клизма.
Вътрешно се дават чисто кафе, топло мляко, коняк.

Отравяне с алкохол (остро пиянство)

Острото пиянство е социално зло, което причинява различни разстройства в организма според вида и количеството на приетия алкохол.

В началото при постъпването на алкохола в организма настроението се повишава, настъпва приятно и весело състояние. У други се наблюдава потиснатост. Постепенно мускулите отслабват, говорът става неясен и несвързан, волята се загубва, очите стават мътни; пияният усеща болки в главата, повдига му се; повръща кисела материя.
Лицето е зачервено. Някои стават буйни, могат да извършат и престъпление.

При втората степен на пиянството пияният е вече унесен, лежи прострян, неподвижен, безчувствен към всяко възбуждане. Дишането е забавено, лицето е зачервено. От устата има дъх на алкохол.

При тежко отравяне може да настъпи смърт.

Лечение.
При тежко отравяне се налага болнично лечение.

Първа помощ. 
Да се предизвика повръщане било с пръст в гърлото, било като се дава топла вода с малко сол. Главата на пияния се повдига и се извива настрани, за да не би повърнатата материя да попадне в дихателната тръба и белите дробове. Прави се промивка на стомаха.
Дава му се да пие кафе или по малко оцет или лимонада. Да му се направи топла клизма с вода и 1 супена лъжица оцет. Тялото трябва да се сгрее - болният да се увие в леглото и да му се поставят горещи шишета на краката (увити в кърпи, за да не го изгорят) или топла баня.
Ако пияният е в безсъзнание, да се изнесе на чист въздух и да му се дава да вдишва амоняк, да се пръска лицето му с чиста вода, да се полива главата му със студена вода.
При нужда да се направи и изкуствено дишане.

ОТРАВЯНИЯ С ЛЕКАРСТВА

Отравяне с хинин

Първите признаци са гадене и повръщане. Появяват се бързо обща отпадналост, виене на свят и шум в ушите, понякога сънливост.

Лечение.

Болният трябва да постъпи в болница.

Първа помощ. 
Най-напред на пострадалия да се даде за повръщане смес от яйчен белтък и топла вода и след това, ако не повръща, да му се даде друго средство за повръщане, последвано от изпиване на голямо количество вода от сварен ечемик или ленено семе. Да изпие и животински въглен, разтворен във вода. Да му се направи топла клизма (39°С). След нея на корема и краката му да се поставят парни (горещи) компреси, последвани от сухо увиване за по-силно изпотяване.

Отравяне със стрихнин (мишемор)

Стрихнинът е бял прах, силно отровен. Съдържа се в прахове, приготвени за тровене на животни (кучета и мишки), и в някои лекарства.

Признаци.
Внезапно настъпват мускулни конвулсии, които започват от крайниците. Траят няколко минути и често се повтарят. Предизвикват се от най-малкото дразнене. Настъпва задух, посиняване.
Съзнанието е запазено.
Отравянето протича бързо и завършва със смърт.

Лечение.
Лечението е болнично, и то спешно.

Първа помощ. 
На пострадалия трябва да се осигури пълно спокойствие и тишина, почивка на легло, да се избягва и светлината.
При нужда се прави изкуствено дишане.

Отравяне с адски камък (сребърен нитрат)

Адският камък се употребява не само в медицината, но и в техниката за посребряване и във фотографията.

Причини.
Съзнателно или несъзнателно поглъщане на парчета от него. Може да предизвика язви в стомаха или отравяне.

Признаци.
Отровеният повръща бяла материя, има черни рани около устата, диария.

Лечение.
Лечението е болнично.

Първа помощ. 
Веднага да се даде на болния чаша топла вода със супена лъжица готварска сол и след това да се възбуди повръщане. Дават се и животински въглен, мляко, слизести супи, белтък от яйце, разбит с вода или мляко.

Отравяне с мед (бакър) и син камък

Причини.
Отравянето може да бъде или от храна, държана в медни съдове, или от син камък, който се употребява в лозарството, а също с лекарства, които съдържат в себе си медни соли.

Признаци.
Метален вкус в устата, свиване и болки в корема, твърде силно повръщане на материя със зелен цвят, диария с кръв, изстиване на краката, отпадналост, мускулна слабост.

Лечение.
Болният трябва да постъпи на болнично лечение.

Първа помощ. 
До оказване на лекарска помощ от народната медицина се препоръчва да се даде веднага смес от яйчен белтък и топла вода, а след това, ако болният не повърне, да се предизвика повръщане, като му се даде да изпие няколко чаши една след друга хладка солена вода или ако и това не предизвика повръщане, да се погъделичка с перо или пръст гърлото. Да му се направи топла клизма, най-добре с чай от лайка. На краката и корема да му се поставят парни компреси. Да се пие вода от варен ечемик или ленено семе, дава се и сяра на прах в доза на върха на ножа.

Отравяне с олово и оловни съединения

Причини.
Отравянето се среща като професионално заболяване, при употреба на различни помади за лице и някои хранителни продукти, които съдържат оловни соли, както и при използуване на гледжосани съдове за туршии.
Острого отравяне е рядкост, по-често е хроничното отравяне.

Признаци.
Настъпват бавно и се проявяват с бледност, малокръвие, голяма слабост, подкосяване на краката, лек задух при най-малка умора, силни колики в корема, диария, а после упорит запек с често повръщане, венците на зъбите набъбват и приемат синкав цвят, а при основата на зъбите се образува една синя линия (оловна ивица).
По-късно зъбите започват да падат.

Предпазване.
Да се избягват помади, чийто състав е неизвестен. В гледжосани съдове да не се поставят туршии. Работници, които имат работа с оловни съединения, трябва добре да си измиват ръцете, лицето и устата и често да се къпят; да се преобличат след работа.
Лечение - болнично.

Първа помощ. 
До оказване на лекарска помощ на болния се дават разтворени във вода животински въглища, мляко, разбит суров белтък от яйце, слизести супи.
За засилване и пречистване на организма народната медицина препоръчва да се изпие сяра на прах на върха на ножа. До премахване на запека всеки ден топла клизма (39°С), най-добре с чай от лайка. За по-бързо изхвърляне на оловото всекидневно по 1-2 коремни бани (32-25°С за 10-20 минути). Вечер коремен компрес, натопен или в топла отварка от трина (36°С), или във вода (25 °С). Вътрешно се дава мляко до 1 литър дневно.

Диета.
Лека вегетарианска храна с повече зеленчуци, плодове и мляко.

Отравяне с морфин

Виж отравяне със сънотворен мак.

Отравяне с кокаин

Причини. 
При поглъщане на кокаин по невнимание или с цел за самоотравяне.

Признаци.
Отровеният усеща сухота в гърлото, затруднено гълтане, прилошаване, повръщане, болки в корема, виене на свят, сърцебиене, сърдечни болки, задух, има конвулсии, халюцинации и често завършва със смърт.
Лечение - болнично.

Първа помощ. 
Промивка на стомаха с животински въглен или калиев перманганат (много разреден - до бледорозово оцветяване), затопляне на тялото, дава се силно кафе, прави се изкуствено дишане.
Отравяне с веронал
Вероналът е упоително средство, употребявано в медицината като сънотворно лекарство.

Признаци.
Отровеният има повръщане, отпадналост или безсъние.
Лечение - болнично.

ДРУГИ ОТРАВЯНИЯ

Отравяне с киселини

При външно изгаряне кожата и лигавицата стават при карболовата киселина бели, при азотната - жълти, при сярната - черни.
При поглъщане на киселина веднага пострадалият усеща силни болки в устата, гърлото и стомаха, които обикновено се последват от повръщане и диария.

Лечение
. Веднага трябва да се потърси лекарска помощ. Лечението е спешно болнично.

Първа помощ. 
До оказване на лекарска помощ на болния се дава разредена варова вода (от аптеката). Дават се и сурови яйца или разбити белтъци, мляко, мазнина (зехтин), сапунен разтвор. Средства за повръщане не се дават.

Отравяне с алкални разтвори - сода каустик

При съзнателно или несъзнателно приемане на сода каустик се получават силни болки, рани в устата, гърлото и стомаха, повръщане и диария, задушаване. Лигавицата на устата е изгоряла. Повърнатото вещество съдържа черна съсирена кръв.
Лечение . Веднага да се потърси лекарска помощ - лечението е болнично.

Първа помощ. 
За повръщане да не се дава нищо. Вместо това за неутрализиране на отровното вещество да се дават винен оцет, лимонов сок или лимонена киселина, разредени с голямо количество вода.
Ако болният поради изгарянето не може да гълта, да му се дава да мирише кърпа, натопена в оцет, на корема му да се постави синапова лапа със сол и оцет, а на плешките - студени компреси.
Може да се даде на болния и разбит белтък от яйце, мляко, зехтин.

Отравяне с въглероден окис

Причини.
Среща се при горене на печки с лоша вентилация и при отопление с мангали. Напоследък може да се дължи и на неумело използуване на газови печки.

Признаци.
Болки в главата, шум в ушите, виене на свят, гадене и повръщане, загуба на съзнание.

Лечение.
Лечението се провежда в болница.

Първа помощ. 
От народната медицина се препоръчва: да се отворят вратите и прозорците на стаята или да се изнесе задушеният на чист въздух, да се разкопчаят дрехите му и да се направи изкуствено дишане. След това болният се поставя на легло, тялото му се затопля с грейки, на главата се поставя лед. Дават се силно кафе и чай.

Вътрешно.

На болния се дава да пие топла лимонада, която се приготовлява така: във вода, която ври, се изстисква 1 лимон или се слага малко чиста лимонена киселина; при липса на лимонада да му се дава винен оцет - по чаена лъжичка. Ако не може да пие, сипва се по малко в устата, но внимателно.

Диета.
След свестяването се оставя за 1-2 дни на млечна храна.

Отравяне с живак

Живакът се използува в промишлеността както в чист вид, така и под форма на различни съединения. Почти всички живачни съединения са отровни, особено сублиматът. Живачните мехлеми също могат да причинят отравяне.

Признаци.
При остро отравяне с живак болният усеща метален вкус в устата, има болки под лъжичката, чести повръщания и диария със слуз и кръв. Венците са възпалени и болезнени, някои зъби се разклащат и падат. Количеството на урината намалява, понякога до пълна липса на урина.

Лечение. 
Болният трябва веднага да постъпи на болнично лечение.

Първа помощ. 
До оказване на лекарска помощ веднага да се даде за повръщане белтък от яйце с вода, животински въглен, топло мляко или пък 1 чаена лъжичка магнезиев сулфат/английска сол/, разтворен в 1 л вода.

Дават се в голямо количество разбити белтъци от яйца.

Против подпухването на устата и гърлото се дават малки парчета лед или на глътки ледено студена вода.

Болният да легне на чист въздух добре завит, като на краката му се сложи топло.

Отравяне с газове, които излизат от нужниците и други нечисти места

Причини.
Понякога от нужниците, помийните ями (шахти), каналите, кладенците, зимниците и пр. излизат вредни газове. Сероводородът, който се намира в някои минерални води, заедно с амоняк се образува и в нужниците; той има тежка миризма като от развалени яйца. Този газ е отровен.

Признаци.
При отравяне от него се явява главоболие, повдигане, повръщане, диария, а в тежки случаи настъпва безсъзнателно състояние, посиняване на краката.

Лечение.
Лечението трябва да бъде в болница.

Първа помощ. 
До отвеждане на пострадалия в болница народната медицина препоръчва да се остави на чист въздух, да му се наведе главата (ако е паднал в нужника), за да излезе онова, що е глътнал, и да се предизвика повръщане, да се натопи една гъба в хлорна вода (от аптеката) и да му се доближава до носа, но да не се държи много време, да се напръска лицето му със студена вода, да мирише оцет, одеколон, да се разтрива с вълнен плат, тялото да се затопли. Прави се и изкуствено дишане.

Отравяне с газ (петрол) и терпентин

Причини.
Някои хора пият газ при болки в гърлото, стомаха или даже при нервно разстройство. С малки количества само увеличават болките си, а с по-големи могат да си докарат и отравяне.
Терпентиновото масло пък се среща в много домове, защото е цер против настинка. Случайно, ако децата пият от него, могат и да се отровят.

Признаци.
Дъхът силно мирише на газ или терпентин, болният чувствува парене и болки в устата, гърлото и стомаха и голяма жажда, има повръщане.
Лечение - болнично.

Първа помощ. 
На отровения веднага да се даде течен парафин.
След това - стомашна промивка с разтвор от натриев бикарбонат.
Болният се поставя на легло и се затопля.

Отравяне с бензин

Причини.
Вдишване и вземане на бензин през устата.

Признаци.
Главоболие, пияноподобно състояние, треперене на мускулите, безсъние, потрепвания.
Лечение - болнично.

Първа помощ.
Пострадалият трябва да се постави на чист въздух, дават се кафе и силен чай, при нужда - изкуствено дишане.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА МЕДИЦИНА-РЕЦЕПТИ ПЕТЪР ДИМКОВ

eXTReMe Tracker