Share

Мозъкът от своя страна е единственото нещо, което не се мени.
Единственото вещество, единствената организация в човека, която не се променя, това е човешкият мозък. При някаква болест човек може да изгуби от теглото на тялото си и до 40-50 кг. когато от теглото на веществото на мозъка си едва ли може да изгуби десетина грама.

И съвременните учени, както и мъдреците на древността, съзнават и са съзнавали това. Тъй щото, когато са казвали „Познай себе си”, те са имали пред вид необходимостта за
човека да познава устройството на своя мозък, за да не го смущава с непотребни работи. 37-6
Главният капитал е мозъкът. Човек може да изгуби от теглото на тялото си 1-40 кг, когато от мозъка едва ли може за изгуби 5-10 гр. Затова именно мисълта се проявява чрез мозъка. 68-219
За да расте и за се развива правилно. Има един основен капитал в живота му, който никога не се мени. Това е неговият мозък. Когато умре, човек всичко оставя на земята. Единственото нещо, което взима със себе си, това е капиталът, вложен в неговия мозък. Когато човек умира, душата му стои до главата, чака последното му издихание. за да вземе веднага този капитал. Цял живот тя е работила върху него, превръщала е низшето във висше, организирала го е, а сега слиза да го вземе със себе си. Тя взема само есенцията на мозъка, както фабрикантът на розово масло взима есенцията от розите... Ако можете да превърнете материята на мозъка във фина материя, в есенния, която да вземете със себе си, вие ще напредвате и в онзи свят. 56-175
Човешкият мозък има две страни: материална или физическа и духовна или силова. Когато човек напусне земята, материалният мозък изгнива и се разлага, а духовният, т.е. силовият, в който е написан целият живот, той взима със себе са. Значи човек взема същественото със себе си, а несъщественото оставя на земята. Материалният мозък е организиран според силовия. Докато материалният и силовият мозък са свързани помежду си, докато са в хармония, човек учи, възприема знания и помни. Щом се наруши връзката между тях, той забравя всичко: чете, учи, но нищо не запомня. 82-209
Духовният живот, в който сте влезли, изисква един уравновесен организъм, с един мозък от най-фина. еластична, пъргава материя, издръжлив на всички напори в живота. 43.3-17
Мозъкът от своя страна изпраща своите сили по цялото тяло. 77.7-13
Ако мозъкът има надмощие над другите органи, човек проявява Божията Любов. 73-122
Ще знаете, че силата на вашия живот зависи от състоянието на вашия мозък. 43.3-14
Докато мозъкът е активен, ръцете и краката са в постоянно движение. 86-77
Ако мозъкът на човека работи добре, той е добър поет и се проявява като поет и писател. 86-243
Стомахът приготвя материали за дробовете, дробовете за мозъка. 86- 243
Умственият или нервен темперамент има отношение към мозъка... Пра този темперамент главна роля имат мозъкът и нервите: човек трябва да знае как да регулира електричеството. 38-42
Ако между мозъка на мъжа и жената няма хармония, те не могат да живеят добре. 25-15
УСТРОЙСТВО НА МОЗЪКА
Най-първо човек трябва да изучава своята глава и своя мозък. 11-96
Всеки трябва да разбира устройството на своя мозък, да знае, че в него се крие някакво реално богатство. 37-17
Една от задачите на съвременната наука е да изучи подробно устройството на човешкия мозък, за да си обясни всички противоречия, които съществуват в живота. 12-31
За да не изпада човек в такива положения да бъде зависим от външните условия, той трябва да разбира строежа на своето тяло. специално на своя мозък. 53-4 86
Днес няма по-велико нещо от устройството на човешкия мозък.
Според качеството и количеството на мозъчните клетки, които възприемат Божията Любов, Мъдрост и Истина, се определя и любовта, мъдростта и истината в самия човек. Каквато и колкото светлина възприемат тези клетки в себе си, те я изпращат навън чрез съзнанието на човека. 12-44
В мозъка на човека има едно слънце, което движи всички планети.
Значи, каквото виждаме на небето, същото го има и в мозъка. Това, което наричаме движение на сили, на силови центрове в мозъка, не е нищо друго освен влиянието на външните планети върху човешкия мозък. Значи човек носи астрологическите знаци в мозъка си. Ако слънцето в човека изгасне, той е загубен. Ако една от планетите в неговата глава се разруши, той преживява голям катаклизъм. 82-175
В средата на човешкия мозък се намира тъй нареченото „летящо око на душата". Ако това слънце не грее в човека, нищо не става от него. То играе роля на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка на човека, този възел или окото на душата, препраща тази енергия по целия мозък. То има и други свойства, освен това да трансформира слънчевата енергия. В мозъка има и друг трансформатор, който препраща слънчевата енергия по цялото тяло. От правилното трансформиране на тия енергии зависи здравословното състояние както на организма, така и на чувствата. Значи това око е трансформаторът на Божествената енергия в човека и създава условия за неговото проявление. Следователно, когато това слънце свети в човека, в него има радост и веселие. Той е вдъхновен, чувства се като с криле. Заоблачи ли се това слънце, в човека настава мрак, скръб и страдание. Той се намира в ада. Ето защо човек трябва да пази това слънце да не изгасва. 43-23-8
Съвременните учени, като биолози, физиолози, анатомисти са изучили човешкия мозък, като са събрали много факти относно гънките на мозъка, както и върху белите и сиви мозъчни влакна, но не са обърнали внимание върху известен род мозъчни клетки, които пречупват светлината на моралния свят. Тази област в мозъка на човека е наречена морална среда. Моралният свят, в който зло не съществува, изпраща своята светлина до мозъка и тази светлина се възприема от клетките на тъй наречената морална област. Значи тази светлина не иде от слънцето. Тя минава само през слънцето, но не е нито слънчева топлина, нито слънчева светлина. Забелязано е, че всички хора не приемат еднакво количество морална светлина и топлина: някои приемат повече, някои по-малко. 12-38
Мозъчната система е динамична, понеже произвежда електричество. 62-267
На първо място седи сивото вещество на мозъка. 35-159
Мозъкът на човека е съставен от два вида материя: от груба, физическа материя, която се разлага, и духовна, ефирна, която не се разлага. Върху духовната материя на мозъка се отпечатват всички човешки мисли. Като умре, човек взима със себе си именно тази ефирна, духовна материя на мозъка. Този мозък дава образ или лицето на заминалия. 52-407
Учените правят изчисления и намират, че в човешкия мозък има три милиарда и 600 милиона клетки, които работят в областта на неговата умствена дейност. Те са изчислили, че всичкото световно знание може да се напечата върху човешкия мозък в 90 книги, големи като Библията, и ще остане свободно място за още 900 такива книги. Това показва, че на човека предстои още много да мисли, да учи. 25-8
Като изучавате човешкия мозък, ще видите, че той е набразден, образуван от ред начупени, огънати пластове, които са претърпели ред метаморфози, докато дойдат до това състояние, в което ги намираме. По гънките на мозъка тече космическата енергия на разумния живот, който душата използва. Учените казват, че от гънките на човешкия мозък зависи неговата мисъл. Това значи, че енергията на мисълта тече именно по тия гънки и по тях пак излиза навън. Те са проводници на енергиите от цялото пространство. 127-252
Мозъците на различните хора са различно инсталирани: едни от тях имат повече гънки, а други - по-малко; мозъците се различават и в качествено, и в количествено отношение. 51-9
При подробно изучаване на човешкия мозък ясно се вижда голямото различие в нагъването на мозъчното вещество у различните хора. 76.8-57
Съвременните учени твърдят, че толкова повече мисли може да произведе вашият мозък, колкото повече гънки има той. Що са гънките? Това са ония вложени черти, които се виждат върху него. Тия гънки, тия вадички канализират вашите мисли. 4-149
Много от съвременните физиолози и лекари мислят, че всичките гънки на мозъка в човека са еднакви. Те не са изучавали ъглите на тия гънки. Значи в мозъка става един вътрешен процес. Ъглите изразяват само известни гънки, чрез които ние можем да трансформираме известна енергия, да отстраняваме известни цветове, други да превръщаме и да приемаме само онези цветове, които помагат за развитието ни. 7.51-159
В бялото вещество на човешкия мозък се прекръстосват много сили, които работят за съграждането на човешките мисли и чувства. 45-184
По какво се отличава сивото и бялото вещество в мозъка? (Сивото съдържа клетки, а бялото е сбор от нервни влакна.) 76.1-32
Най-важно е сивото вещество, което е на повърхността на мозъка. 35- 158
Количеството на мозъка се определя от броя на мозъчните клетки и от броя и дължината на мозъчните нишки. Един ден ще се достигне до тези измервания. 82-211
Колкото по-добре са развити белите мозъчни нишки, толкова по- добре е развито съзнанието. В животните тия нишки не са развити. 93-88
Мозъкът е най-важният орган за нас. В него има милиони малки нишки, които излизат от центъра към повърхността. Всички тия нишки са проводници на тая Божествена енергия, която служи за образуване на Божествените мисли. Това е една арфа, на която човешкият дух, като свири, образува хармония. 120-29
Физиолозите и анатомистите, които изучават човешкия мозък, забелязват в предната част на мозъка тънки, едва уловими с микроскоп, бели нишки като нерви, от особена материя, от особен род. Колкото по-тънки и по-многобройни са тези нишки, толкова и съзнанието на човека е по-силно развито. У всички хора от по-нисък уровен, както и у всички животни има такива нишки, но те са по-малко на брой и по-тънки. Когато човек работи усилено върху себе си, той развива съзнанието си, а едновременно с това се развива и тази мрежа от нервни влакна, орган на съзнанието. 5
От голямо значение също е устройството на мозъка, дължината на мозъчните нишки. 45-116
Интелигентността на човека зависи от устройството на бялото вещество в мозъка. То е във вид на нишки. Самото вещество е почвата, върху която растат човешките идеи. По нишките на бялото вещество се определя характерът на човека. Ако тия нишки не са еднакво дълги, ражда се дисхармония в проявата на моралните чувства, както и в домашните и обществените чувства, а също тъй и в мислите. Понякога човек с неразумното си живеене осакатява тия нишки и тогава животът му не се проявява правилно: усеща главоболие, тежест, стеснение и тъмнина в мозъка. Когато тия нишки са нормално развити, т.е. еднакво дълги, от тях излиза светлина. В духовно отношение човек представлява сбор от хиляди запалени лампички. Той прилича на един добре осветен град. Всички лампички в този град са правилно наредени. Това се дължи все на тия бели нишки в мозъка. Някои от тези нишки сега се образуват. Колкото тия нишки са по-дълги, толкова и човешкият характер е по-силен, т.е. моралните чувства са по-добре развити. 43.23-8
Когато съзнанието на човека не е будно за духовни, за възвишени неща, това показва, че белите нервни влакна в предната част на мозъка му не са достатъчно развити. 45-125
Ако отворите мозъка на един човек, какво ще стане? Ще видите, че интелигентността му съвсем ще се изгуби. Като наблюдавате, ще видите, че в този мозък стават известни приливи и отливи. Ако отворите само едно малко отворче в мозъка на някой човек и му дадете да чете някоя хубава книга, ще забележите, че когато у човека започнат да работят тия скрити сили, самият мозък се повдига нагоре-надолу. Щом дейността на човешкия мозък почне да отслабва, тия сили се изгубват, мозъкът отново спада и се скрива като в една коруба. Ето защо Господ е турил човешкия мозък в такава една твърда коруба, за да може да издържа този вътрешен напор. 9.17-11
Колкото по-дебела е обвивката на човешкия мозък, толкова по-мъчно човек възприема нещата. Както да обяснявате на този човек някой философски въпрос, той мъчно ще го разбере. Защо? Дебела е обвивката на неговия мозък. Той се намира още в зимата на своя живот. 95-33
Аз съм изучавал цели единадесет години човешката глава, специално главата на българина. Измервал съм мозъка му и съм дошъл до заключение, че мозъкът на човека трябва да се преобрази, особено сивото мозъчно вещество. В човешкия мозък има доста неорганизирана материя, която е причина за мозъчните смущения. Тази материя трябва да се организира, да оживее, да стане съзнателна. Но и това не е достатъчно. Тази материя трябва да се повдигне, да стане самосъзнателна, подсъзнателна и най-после свръхсъзнателна. 30-53
Каквото е станало със Земята, същото забелязваме в човешкия мозък. И той се е отклонил на 23° от правия ъгъл. Ето защо нашите мисли, нашите философски разсъждения са на 23° далеч от истината. Сегашната философия и сегашните вярвания на хората са далеч 23° от любовта. Кога ще се оправи светът? Когато изправите оста на вашия мозък на 90°. 23-137
РАЗМЕРИ НА МОЗЪКА
Представете си, че главата на един човек е дълга от 17-21 см, а мозъкът му има 15 см широчина и 17 см височина. Какво доказва това? Колкото по-широк е мозъкът на човека, толкова по-голяма е неговата издръжливост на физическия свят. 50-97
Като измервате черепа, дохождате до мерките на мозъка. Ако широчината на мозъка в диаметър е 19 см, а дължината 17 см, имате един предприемчив човек, който не издържа в борбите. Ако мозъкът на човека има 18 см широчина, а 17 см дължина, той е борчески дух. 34-58
Измерена е височината на човешкия мозък, от центъра до периферията; тя е около 15 см. Всяко най-малко отклонение от тази мярка говори за едно анормално състояние в човека, т.е. за отклонението му от правия път. Ако пък дължината на линията от ухото до между веждите е приблизително 15 см, то всяко скъсяване на тази линия показва отклонение на човека от неговото правилно развитие. Казвате: Как може да дойде човек до правите мерки? Как може да възстанови в себе си тия норми? За да дойде до първоначалното си положение, човек трябва да работи върху себе си, да развива тия центрове, тия линии. Запример, който е милостив и прави добрини, той развива челото си отпред, горе. Който усилено се занимава с умствена работа, в продължение на десет години той ще развие специфични умствени центрове, които се намират на челото. 16-128
Ако широчината на главата, т.е. ако широчината на мозъка е по- голяма от дължината, това показва, че в този човек преобладава животинската любов. 73-122
За широчина на главата се измерва разстоянието от едното ухо до другото. Колкото по-голяма е широчината на главата, толкова по-голяма е интензивността на силите, които действат в тия центрове. 73-122
Широчината на мозъка отговаря на широчината на бедрата в жената. Дължината на мозъка отговаря на рамената на мъжа. Значи мъжете са дългоглави, а жените - широкоглави. 50-97
Между широчината на ръката и широчината на мозъка също има съответствие. 86-68
Ако в Божествения свят мозъкът има височина само един сантиметър, трябва да израсне още, да дойде на височина пет-шест сантиметра, за да има напълно развит човек. 68-319
ЕНЕРГИИТЕ И МОЗЪКЪТ
Вие трябва да изучавате мозъка, който е едно динамо, в което се събират разни видове енергии - положителни и отрицателни. Тия състояния на отпадналост, на апатия, които изпитвате понякога, се дължат на мозъка или на излишните потенциални енергии. Тези енергии се намират на различни места на главата и на ръцете. 76.4-70
Колкото по-правилни и хармонични са мозъчните енергии, толкова по- големи са възможностите на човека да изпълнява Божията воля. 33-169
Един ден, като изучите и разберете строежа на вашия мозък, вие ще дойдете до положителната наука на живота. Тогава ще гледате на мозъка като на динамо, в което се срещат и преплитат енергии от целия Космос. Енергиите, които минават през мозъка и през сърцето, са радиоактивни сили на Космоса, които вие някога съзнавате, а някога не съзнавате. Тези енергии минават през съзнанието ви като особен живот, като нещо, което постепенно изучавате. От вас не се иска нищо друго, освен да бъдете в хармония с целия Космос. При днешните условия това се постига мъчно. Защо? Средата, в която живеете, е крайно развълнувана, вследствие на което не можете правилно да възприемате космичните енергии. Ако човек е в пасивно състояние, той лесно може да възприема висшите космични енергии и да се ползва от тях. 53-8
За да се ползва от слънчевата енергия, човек трябва да организира мозъка си. Това е задача на възпитанието. Човешкият мозък представя плоскост, която възприема и отразява слънчевата енергия. Който не може да регулира енергиите на своя мозък, той не може да бъде здрав, нито може да се развива правилно. 58-254
Мозъкът е орган на мисълта. Затова ще се научите правилно да владеете отделните центрове като изразители на различните умствени способности. Това знаят посветените. За непосветените обаче мозъкът представя една мека маса, която се състои от сиво и бяло вещество, в което кръвта приижда периодически във вид на приливи и отливи. Това е физиологическата функция на мозъка, но той има и друга функция. Ясновидецът вижда, че от мозъка излизат хиляди нишки в различни направления, по които минават различни течения. От мозъка тези течения отиват по цялото тяло. Те обхващат и мозъка, и сърцето. Оттук се явява различието между мислите и чувствата у човека. Не само това, но теченията на научната мисъл се различават от обикновената. Колкото по-силни са теченията в един мозъчен център, толкова по-голяма е неговата дейност. Който не разбира направлението на тези течения и не може да ги трансформира, излага се на опасност. 38-114
За да може кръвта да храни целия мозък, човек трябва да разбира законите, по които се движат живото електричество и живият магнетизъм, така наречената от индусите „прана". Гръбначният мозък е главният приемник и предавател на праната. Първо праната отива в малкия мозък, а оттам - в главния. Яви ли се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, вследствие на което в него се явява някаква дисхармония. Тази дисхармония се предава на целия организъм. 81-188
Де е светлината в живота ми? В твоя мозък. В мозъка ти има толкова енергия, че ако я превърнеш в светлина, хиляди години ще си служиш с нея. Един човешки мозък може да свети хиляди години наред. 90-29 Енергията на вашия мозък се движи спираловидно, отгоре надолу и отдолу нагоре. 46-137
Тя в човешкия мозък се движи спиралообразно, като минава постепенно от едно в друго полушарие. Ако този човек не е страхлив, енергията протича спокойно от едното полушарие в другото, без той да изпитва някакви сътресения или неправилности. Когато човек има вяра в Бога, енергиите в него се трансформират правилно. 45-86 91
От физиката знаете, че енергията от положителния полюс минава в отрицателния. Знаете ли през какъв път минава положителната енергия? Тя обикновено излиза от дясното полушарие на мозъка, върви по повърхността му, минава под лявото полушарие, после извива над него и се връща под дясното полушарие. Тук, в отрицателния полюс, се образува светлина. Значи мисълта иде от дясното полушарие, минава през лявото и като резултат на това се произвежда светлина в съзнанието. Вие трябва да изучавате законите на мисълта. Знаете ли законите на мисълта, вие ще можете правилно да трансформирате енергиите на вашия мозък. 46-47
В едното полушарие на мозъка му (на човека) се образуват студени течения, а в другото - топли, магнетически течения. 73-112
В човешкия мозък има едно движение във вид на осморка. 76.4-71
Когато човек мисли, това се отразява на мозъка, а оттам на лицето. Лицето е акумулатор, който събира енергията от външния свят и я предава вътре в мозъка и вън от мозъка. 65-191
Какво количество светлина и топлина ще възприема човек, това зависи от неговия мозък. Ако той държи в главата си отрицателни мисли, вместо да всмуква слънчева енергия, както земята всмуква водните капки, става отблъскване. Такъв човек е лишен от светлина в мозъка си, поради което няма живот в себе си и интензивност в мислите си. 25-49
Когато слънчевата енергия се възприема повече от главата, мозъкът на човека става много активен. Ако тази енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът става силно активен. В такъв случаи мозъкът се демагнетизира, отслабва и се явява главоболие. За тази цел излишната енергия от стомаха трябва по някакъв начин да се препрати отново в мозъка... За да се разпредели тази енергия равномерно, по всички части на тялото, необходими са окултни гимнастически упражнения. 74-196
Мозъчната система представя динамо. В нея са скрити всички динамични сили. Силите, с които човек може да извоюва свободата си, се крият пак в мозъка. Обаче щастието му не излиза от главата. Турците казват: Човек тегли от главата си. Значи човешкият мозък още не е организиран. Той е склад на взривни вещества. Дето и да го бутнеш, все ще произведе взрив. 92-215
Докато не разбира още силите на своя мозък, той не може да регулира теченията, които идат от центъра на Слънцето и от центъра на Земята, не може да ги различава, поради което лесно се поддава на низши сили и изпада в трудни положения. 38-119
Светлината има два вида лъчи: бели и черни... Черните и белите лъчи на светлината се сливат, но въпреки това запазват поотделно свойствата си... Двете течения, двата вида лъчи минават както през слънцето, така и през човешкия мозък. Човек трябва да знае през кои области на мозъка минават белите лъчи и през кои — черните, за да може да се справя с тях, да ги трансформира. 38-122
Свържеш ли се с Бога, ти можеш вече да владееш силите на ума и на сърцето си. Да се свържеш с Бога това не значи, че изведнъж ще потекат енергиите от Него към тебе. Ти само ще предизвикаш да започнат да текат енергиите от Бога, но те ще минат през същества от по-високо развитие и постепенно ще слизат надолу, докато стигнат до твоя ум. Като възприемеш теченията, които слизат от възвишения свят, ти се свързваш с тях и започваш да живееш според Божествените закони. Това значи регулиране и владеене силите на човешкия мозък. 38-125
Във вашия мозък се крие грамадна енергия, която изисква време и пространство, за да се прояви и реализира. 127-47
Енергиите в човешкия мозък се разделят на три главни области: първата област е зад ушите, дето функционират низшите енергии Тази област може да се уподоби на ада в човека. Втората област обхваща енергиите, които функционират в полето на челото, човешкия живот. Третата област обхваща енергиите в горната част на мозъка. дето функционират висшите морални чувства. Тази област може да се уподоби на рая в човека. Следователно, когато човек противодейства на своите морални чувства, енергията от тази област слиза долу, зад ушите, в ада. За да не стане това, човек трябва да дава ход, на своите добри желания, а не да ги подпушва. 78.70
В човешкия мозък има две плоскости - хоризонтална и отвесна, които са в постоянно движение. От наклона и положението на тези живи плоскости една към друга зависят проявите на човека като чувствен или умствен тип.
Ако при движението си тези плоскости от-правят силите на ума в задната част на мозъка, човек се проявява повече като чувствен тип, ако силите на ума се отправят към горната част па мозъка, човек е повече религиозен, съвестен и справедлив; най-после, ако силите на ума се отправят към предната част на мозъка, човек е интелигентен, наблюдателен. Когато силите на ума се отправят равномерно към всички посоки, имаме нормално развит човек. 82-77
Като мисли човек, силите на главния мозък отиват в симпатичната нервна система; като чувства, силите на симпатичната нервна система отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно. 83-28
Който не може да използва правилно тази енергия, той започва да мечтае за много работи: да стане богат, учен, силен. В него се развива голяма алчност. Макар че не може да постигне всичко това, той изпада във фалшиво положение, започва да мисли, че е нещо по-особено от другите и вместо да върви напред, спира на едно място. 53-114
Случва се в мозъка да се натрупа повече енергия, отколкото трябва; при това тази енергия не е еднакво разпределена в разните части на мозъка, вследствие на което човек изпитва тягостни състояния. Когато в задната част на мозъка има повече енергия, човек изпитва едно състояние; когато енергията се събира повече в слепоочните места, човек изпитва друго състояние; когато енергията се събира повече зад ушите, човек изпитва трето състояние. Ученикът трябва да учи дълго време, за да може правилно да разпределя енергията по цялото тяло. 74-28
Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната енергия на мозъка. За да се освободите от нея, трябва да правите такива упражнения, чрез които да я отправите по другите части на тялото. Това става по няколко начина: или чрез концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на пет минути, или чрез измиване краката си с топла вода, да привлечете част от кръвта в главата си да слезе надолу. 74-196
Когато излишните енергии се събират в мозъка, артериалната и венозната система се подпушват, много венозна кръв се събира в слепоочната област и пулсът започва да бие усилено. Когато имате такова подпушване, ще вземете малко квас и от вечерта ще го наложите на слепите си очи. На сутринта ще бъдете вече в нормално състояние - подпушването се е трансформирало. 76.8-62
Стремете се да владеете своята мозъчна енергия, да не я изразходвате напразно. Всичко живо, всичко съзнателно в природата е в борба кой повече да вземе от тази енергия за себе си. Който има по-голям запас мозъчна енергия в себе си, той повече мисли, чувства и действа. Когато искате да се ползвате от енергиите на природата, приемайте ги направо от източника, а не посредствено. 74-69
Човек трябва да пази мозъчната си енергия, да не я прахосва. Тя се прахосва, намалява от страх, от омраза, от злоба, от отрицателни мисли и чувства, от разни пертурбации в живота му. Следователно като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни към своя мозък. Единствената сила, която запазва мозъчната енергия, е Божията Любов. Когато тази Любов напусне човека, той става обективен, мисълта му прозаична, повърхностна, като тази на животните. 47-178
Различните центрове на мозъка възприемат и предават различни видове енергия. От опит се знае, че ако се отнемат или предадат известни енергии на мозъка, веднага се изменя и състоянието на ума. За пример, изпитвате страх, неспокоен сте. Достатъчно е някой смел човек да тури ръката си на главата ви, дето е центърът на страха, за да отнеме съответната енергия и страхът ви ще изчезне. И обратно, ако страхлив човек тури ръката си върху същия център на някого, той ще му предаде енергиите на страха. По същия начин може да се събуди центърът на милосърдието в даден човек. 38-43
Три фактора взимат участие в храненето на човека... Третият фактор е мозъкът, който изпраща енергиите по цялото тяло. 32-166
Бог е поставил силите на човешкия мозък в хармония. Следователно, човек трябва да се пази от всичко, което нарушава тази хармония. Тщеславието, гордостта, страхът, гневът са сили, които нарушават хармонията в мозъка. Те са подобни на червеи, които изяждат плодовете на дърветата. 38-116
ДЕЙНОСТ НА МОЗЪКА
Само ония могат да мислят и да чувстват правилно, които имат добре устроен мозък. 14-194
И всичката ваша погрешка е там, че не знаете как да манипулирате с този ваш мозък. И религиите на миналото, училището на йогите, това са училища, които учат как да манипулира човек със своя мозък, т.е. с обективната външна страна на човека, и после с човешката душа. 8-130
В мозъка на човека, т.е. в двете хемисфери, се крият неговите възможности, чрез които той се проявява. 65-191
Засега само лявата половина на мозъка е в действие, а дясната половина е в запас, в почивка. В нея се събират излишното количество електричество, магнетизъм и ред още сили. В това отношение дясната страна на мозъка представлява само един трансформатор. В бялото вещество на човешкия мозък се прекръстосват много сили, които работят за съграждането на човешките мисли и чувства. 45-184
Колкото по-организиран е мозъкът на човека, толкова по-високо стои той и толкова повече знае. 69-145
При умствена работа умът трябва да бъде отворен, т.е. мозъкът да е в състояние да възприема. 38-30
Човек придобива известно знание и го отпечатва в мозъка си. Това не е истинско знание, но помнене, т.е. запаметяване на известни факти. Истинско знание е това, при което човек разполага със силите на своя организъм. 84-20
Като учите, вие трябва да сменяте предметите, за да се развива различен род енергия в мозъка. 82-122
Също така постъпва човек, който обича да чете. Като чете някоя книга, която засяга ума, за да не се умори, от време на време той я сменява с друга, която действа върху сърцето. Изобщо при обучение на децата така нареждат програмата, че всички предмети да бъдат застъпени, да се развиват еднакво и умът, и сърцето. Те трябва да вървят успоредно в развитието си. 82-51
Душата се проявява чрез човешкия мозък. Доколкото тялото и мозъкът на човека са организирани, дотолкова и душата му се проявява. Ако тялото и мозъкът не са организирани, никаква душа не търсете в него. 56-176
Ако някой се оплаква, че мозъкът му не работи както трябва, нека мисли усилено, да прочисти пътищата, по които текат умствените енергии. 25-270
Всички хора не са еднакво интелигентни, понеже нямат в организма си ония елементи, нужни за проявата на интелигентността. Съвременните физиолози правят опити със секретите, които се отделят от някои жлези на организма. Те искат да видят какво е влиянието на тия секреции върху мозъка. Те са забелязали за пример, че една от тия жлези оказва голямо влияние върху мозъка. Отнеме ли се действието на тази жлеза върху мозъка, човек оглупява. Започне ли човек да оглупява, лекарите вземат секреция от същата жлеза на някое животно и я впръскват в кръвта на човека. Докато тази жлеза действа нормално в организма, човек мисли право, разумно и минава за умен човек. 35-41
Лошите условия в живота представят налягане върху човешкия мозък. Колкото по-голямо е налягането върху мозъка, толкова човек става по- деятелен. В него се развива голяма динамическа сила. 53-4
Каквито движения стават във външната природа, такива стават и в мозъка. В гънките и възвишенията на мозъка стават движения, в резултат на които, в различните възрасти на човека, се явяват различни идеи. Някой се занимава с философия, но след години в него става известен прелом и той се предава на поезия, на литература. Благодарение на разместванията, които стават в мозъка, човек се стреми към разнообразие. Той не трябва да бъде едностранчив в своите идеи. 79-124
Същевременно в мозъка, или по-право казано, в етерния двойник на човека има друго едно движение, кръгообразно, което ни спомага да ходим право. Понеже тялото на човека не е достатъчно устойчиво, то като дойде някакво влияние отвън, което нарушава това движение в човека, той изгубва своето равновесие и пада. Направете следния опит: когато вървите из пътя, помислете си за някое лице, което седи по-долу от вас, което е в дисхармония с вас, ще забележите, че веднага ще изгубите равновесието си и ще паднете или наляво, или на дясно, или напред, или назад. Тези дисхармонични мисли, които ще се явят в ума ви, ще предизвикат спиране на етерното движение във вас. И всякога, когато падате на земята, причината за това е, че мисълта за друго някое лице заема първо място в съзнанието ви. Вие падате още и по причина на това. че някоя дисхармонична мисъл е дошла от друго лице във вашето съзнание, подсъзнание или самосъзнание. Ако туй лице, което е предизвикало вашето падане, е с отрицателен характер, вие ще паднете на лицето си; ако неговите енергии са положителни, вие ще паднете на гърба си. Когато пък помислите за някое лице и не паднете, значи това лице е в хармония с вас. Изобщо ще знаете, че когато пътувате по високи места, ще трябва да се пазите да мислите за слабостите на някой човек, а ще мислите само за възвишени и благородни неща. Не трябва да ви занимават никакви посторонни идеи, но само живи идеи. Идеи за възвишеното, красивото и великото в света трябва да движат вашия ум. Тогава и движението на вашия мозък ще бъде правилно. Не спазвате ли това нещо, много пъти при пътуване ще бъдете изложени на падания, които водят до тежки последствия. Много пътници са платили с живота си при всяко отклонение от правата и чиста мисъл. (Движението в мозъка запазва равновесието на човека.) Да. Вървиш ли по улиците, или качваш ли се по високи места, ще разрешаваш идеални въпроси, за да бъдат движенията на вашия мозък правилни. 76.4-71
За да изучавате разните пози, различните положения, които хората взимат, вие трябва да влизате в тяхната психика. Срещате един човек, който държи главата си малко наведена наляво. Защо? Защото в лявото полушарие на мозъка, приижда повече кръв, вследствие на което тази част е повече развита. 74-29
Казвам: Мозъкът на сегашните хора се намира в състояние на инертност, на слаба дейност. Днес една много малка част от клетките работят. Повечето клетки са недейни, неразработени. Задачата на окултната наука е да разработи всички мозъчни клетки, да им придаде повече пъргавина и пластичност, повече дееспособност. Всички клетки на мозъка трябва да светят. 28-172
Дървен философ е този, на когото мозъкът е толкова неподвижен, че не може да създаде нещо по-хубаво от това да отрича. 41.23-12
На едного мозъкът е възбуден отзад, на другиго - при ушите, на трети - отгоре, на четвърти отдолу, отстрани, навсякъде е възбуден. И всеки, където е възбуден мозъкът му, такива проявления има... Онзи, у когото мозъкът е възбуден при ушите, той седи като курдисан пищов. 41.30-9
Проявите на физическия мозък имат отражение в астралния и в умствения мозък. Следователно, ако физическият мозък не функционира правилно, това се отразява в мозъка на другите два свята, дето човек преживява нещата по обратен път. 38-123
МИСЛЕНЕ
Защо трябва да мисли човек? За да подобри състоянието на своята мозъчна система. 83-28
Това показва, че мисълта е динамическа сила, която заставя мозъка да работи, да се развива. 47-181
Кога мисли човек повече: когато забогатяла или когато обеднява когато е здрав или когато е болен? Той мисли повече, когато обеднява и заболява. Значи мисълта е принудителен процес. Някой казва, че мисли много. Ако го бият, ако е болен, наистина мисли, ако всичко му върви добре, той мисли малко. Значи мисълта е силна, активна, когато човек се намира в отрицателни състояния. Чрез тях природата го заставя да мисли. Който има добра, силна мисъл, той не подозира, че е минал през големи мъчнотии и изпитания, докато се е научил да мисли. 84-88
Като мислиш, трябва да имаш някакъв предмет в ума си. Мисълта не е нещо отвлечено... Не можеш до мислиш, ако не поставяш всяко нещо на мястото му. 68-18
Мисълта се проявява чрез мозъка, но мозъкът не е създател на мисълта. 51-49
Когато мисли усилено върху даден въпрос, той нагажда мозъка си така, че го довежда до положение да възприема мисли чрез внушение от разумните същества, които се намират във висшите светове. Чрез мисълта си човек се свързва с интелигентните центрове във Вселената и по този начин предава тяхната мисъл. 79-33
Казва ви се, че някои мисли и чувства не са ваши, дошли са отвън някъде, но можете ли да ги различите от вашите? Обаче великият Учител ги различава. Достатъчно е да ви види, за да познае веднага кои мисли и желания са ваши и кои - чужди... Той остава човека свободен, да се проявява, както знае... За да се учи сам от себе си. Само така човек дохожда до вътрешно различаване на своите мисли. Така той ще познае кои мисли отговарят на неговите и кои не са в хармония с тях. 69-130
Всяка възвишена и благородна мисъл или всяко възвишено и благородно чувство, което се зароди в нас, трябва да оставим да се развие напълно, да направи един кръг. Тази наша мисъл ще мине през цялото небе, ще слезе на земята, ще мине през центъра й и пак ще се върне при нас, като ни донесе всички благословения, които ни са необходими. За повръщането на една мисъл някой път е потребно един час, някой път един ден, някога една седмица или един месец, някога са потребни и 10 години, а най-често са потребни 22 години. В краен случай най-дълъг период от време, който може да употреби една мисъл за едно пълно обръщане, е 120 години. 126-109
Всички мисли и желания, които минават през вас, стават ваши само когато ги приемете вътрешно, когато станат плът и кръв на вашето естество. 25-222
Всичко онова, което е написано в клетките на мозъка, представлява недостъпна област за съвременната наука. Ще минат може би векове още, докато хората се заемат с щателното проучване на човешкия мозък.
Съвременните учени, при известни случаи, са отваряли черепа на човека и са наблюдавали мозъка. Те са виждали как той пулсира, как се увеличава и намалява по обем. Съвременната хирургия е дошла до следните факти: при счупване на част от костта на черепа отваряла се е дупка, голяма до 2-3 квадратни сантиметра, и ако субектът е развълнуван нещо, забелязвали са, че мозъкът излиза от черепа навън, а щом се успокои, прибира се пак вътре. Същото нещо се забелязва и при възбудена мисъл. Щом мисълта у някой човек е силно възбудена, мозъкът излиза навън до 2-3-5, а даже и до 10 см, като краставица, но като се успокои, отново се прибира. Както виждате, не е лесно да се управлява мозъкът. За правилното функциониране на мозъка, за урегулирането на това напрежение, изисква се права мисъл. Ето защо природата, като знае, че съвременните хора в тяхното развитие са деца, е поставила мозъка в такава здрава коруба. Ако мисълта ви е еднообразна, т.е. ако тя върви само в една определена посока може да разбие черепа ви. По тази причина именно много хора заболяват умствено и нервната им система се разстройва. Следователно, като разбирате този велик закон, ще трансформирате умствената си енергия, ще я отправяте към всички посоки на мозъка. Абсолютно ще избягвате еднообразие в мисълта! Човек, който мисли здраво, не полудява. Казват за някого, че полудял от много мисъл. Не, човек не може да полудее от много мислене. Умът на човека не заболява, но заболее ли сърцето, то оказва вече влияние върху човешката мисъл. В предната част на мозъка не става почти никакво заболяване. Обикновено заболяването става в задната част на мозъка. Има известен род мисли, които будят, повдигат човешкото съзнание. Те са правите мисли, които представляват здравословното състояние на човека. 127-145
Мозъкът определя мисълта на човека. 62-65
Ако изучавате мозъка, ще видите, че целият мозък не взима участие в проявите на мисълта. 35-158
Като се качите горе в мозъка, дето били поканени митарите и грешниците, трапезата е още по-величествена. Там има три билиона и 600 милиона клетки; толкова гости са поканени да присъстват заедно с Христа и Неговите ученици. Затова, като изпращаш чрез ума си една велика мисъл, в тебе, в твоя ум, става такъв голям банкет, който не може да се почувства нито в стомаха, нито в белия дроб. Следователно умствените преживявания са най-висши. 5-126
Добрите мисли поддържат здравословното състояние на мозъка. 144- 127
Мозъкът се храни с чисти и нови мисли. 83-27
Правилните мисли се създават в мозъка. 75.4-290
Материята в различните си състояния: твърда, течна, въздухообразна и светлинна, оказва известно влияние върху мисълта. Мисълта, от своя страна, оказва влияние върху човека. 69-128
Изучавайте мислите, да знаете кои от тях произтичат от твърдата материя, кои от течната, въздухообразната и кои от светлинната. Мислите, които идат от твърдата материя, не са вредни, обаче те произвеждат втвърдяване на някои органи. 69-128
Когато преобладава влиянието на течната материя, хората се предават на удоволствия, на чувствен живот. Когато преобладава въздухообразната материя, мисълта в човека взима надмощие. Едва сега светлината започва да влияе върху човека, главно върху неговата мисъл. В бъдеще ще дойде петото състояние на материята, тогава ще дойде шестата раса на земята. 69-129
Отправяйте към мозъка си нови и чисти мисли. 83-27
За да се достави необходимата материя за създаване на органа на правата мисъл, от човека се изисква нормален, природосъобразен живот. Само така човек ще стане добър проводник на чистата природна мисъл. Ето защо съвременните хора трябва да развиват, да обработват своя мозък. Когато се разработва човешкият мозък, в първо време се забелязва набиране на известна енергия, която прави човек нервен, привидно недоволен от живота... Това стягане, това ограничение, което и вие изпитвате, създава у вас подтик да вървите нагоре. Движението ви нагоре ще се отрази правилно, т.е. гънките на мозъка ще почнат да се разработват. 76.8-57
Като се изучава човешкият мозък, забелязват в него две полушария. Засега лявото полушарие е активно, дясното пасивно... Ако по някакъв начин вие успеете да измените енергиите в мозъка си, т.е. измените техните течения тъй, че дясното полушарие да стане активно, вие съвършено ще измените живота си. Затова, когато искате да се самовъзпитавате, вие трябва да проучвате службата на всяка част, на всяка област във вашия мозък. Например трябва да знаете положителна или отрицателна е енергията, която протича в предната част на вашия мозък. Ако някой от вас е чувствителен, нека опре края на пръстите си до един чист и свят човек, у когото няма никаква лъжа, никаква измама, и той веднага ще почувства в себе си просветление, а в мозъка му ще се яви светлина. Тази бяла, приятна светлина ще се предаде чрез пръстите му. 43.21-8
Някои хора не могат да мислят, понеже мозъкът им е обвит с един пласт от утайки. Те трябва усилено да мислят, да се създаде голямо налягане, голямо напрежение в мозъка, което да пропука това наслояване. Това наслояване предизвиква стягане, неразположение в главата, а от там и тъмнина в съзнанието. Ще мислите усилено, докато разработите мозъка си. Този пласт пречи на човека да се моли и той казва: Днес нямам вдъхновение за молитва. Няма защо да чакате вдъхновение, но ще вземете чука и длетото, ще седнете пред камъка и ще започнете да чукате: днес ще чукате, утре ще чукате, докато най-после разбиете този пласт... Сега и на вас предстои такава работа: да пробиете този пласт, за да нахлуе външната светлина в него. Който веднъж само се е докосвал до този пласт, той знае какво нещо е нещастието, какво - недоволството. 49-153
Колкото кръвта на човека е по-чиста, а организмът по-здрав, толкова и мисълта се развива по-правилно... Когато някой човек става нетърпелив, в кръвта му се явяват чужди вещества. 45-174
Всяка мисъл има определена тежест, която оказва влияние върху мозъка. Тежестта на мислите няма отношение към физическия живот на човека, но се отразява върху умствения му живот. Затова казвам: не претоварвайте мозъка си с повече мисли, отколкото той може Да носи. 83-157
Когато някой се оплаква, че не може да мисли, това показва, че дяволът, неговият неприятел, е извадил мозъка от главата му. Който не е доволен от своя мозък и желае голям мозък, като този на Нютон, на Кант, на Толстой, той се е оставил в ръцете на дявола. Какво може да направи дяволът? Той внушава на човека отрицателни мисли, че няма мозък, че не може да мисли, че нищо не излиза от него и т.н. 25-222
Ако някой човек не може да мисли, причината за това е, че известни мозъчни клетки са мъртви. Те трябва да се събудят, да оживеят, да проявят своята деятелност. 54-131
Когато стомашната и дихателната система са в изправност, и мозъчната система е в изправност. Тогава човек мисли добре и лесно се справя с мъчнотиите си. 86-242
Като мисли правилно, човек прекарва идеите си през своя мозък, дето узряват и дават плодове. 88-266
Като изучавате човека, виждате, че главният разсадник на семена е неговият мозък. От семената, които излизат от мозъка, зависи благосъстоянието на целия организъм. Мозъкът може да изправи лицето, но може и да го развали. Казват: Каквото мисли човек, такъв става. 63-31
РАЗВИТИЕ НА МОЗЪКА
Всеки може да бъде градинар, да обработва мозъка си, както градинарят своята градина. Ако не обработваш мозъка си, ти не си човек. 68- 87
Не казвам, че трябва да станете физиогномисти, но да внесете едно подобрение за себе си, да въздействате на своя мозък. 68-210 И в мозъка на човека стават промени: удължаване на известни линии, вдлъбване на някои мозъчни възли и т.н. През времето, докато стават тия промени, човек е изложен на ред страдания. 55-55
Човешкият мозък в своето развитие има цяла история. Неговите прародители са низшите животни. Веществото, от което се е образувал мозъкът, се събирало в продължение на милиони години. Тия елементи, от които се е образувал мозъкът, се събирали не само от Слънцето, но и от цялата Вселена. 43.23-9
Ако мозъкът растеше непрекъснато на дължина и (широчина), щеше да достигне неимоверни размери. Това растене се ограничава от черепа, в който е затворен. Като няма възможност да расте на дължина и широчина, той започва да се нагъва. В тези гънки се развиват различни мозъчни центрове, т.е. фабриките и заводите на човека. Няма по-голям завод от човешкия мозък. Никой завод в света не може да се сравни с него. В него работят три милиарда и 600 милиона клетки-работници. Някои от тези клетки са толкова учени, че нито един от съвременните капацитети не може да се сравни с тях. И тъй, ако търсите истински учени, химици, физици, математици, биолози, ясновидци, ще ги намерите в мозъка. От тях се учат всички хора. Някой събере знанието на тези учени клетки и казва: Аз мисля така. Ти нищо не мислиш. Учените клетки са мислили преди тебе, а ти възпроизвеждаш това, което те знаят. 34-12 Мозъкът на сегашните хора се намира в състояние на инертност, на слаба дейност. Днес една малка част от клетките на човешкия мозък работи. Повечето клетки са недейни, неразработени. Задачата на окултната наука е да разработи всички мозъчни клетки, да им предаде повече пъргавина и пластичност, повече дееспособност. Всички клетки на мозъка трябва да светят. 28-172
Има въпроси, върху които, колкото и да ви говоря, всички не можете да ги разберете еднакво. Мозъците ви не са еднакво развити. Някои от вас трябва да мислят дълго време за Бога, за възвишения свят, за да се преустроят мозъците им. В мозъците им има особени наслоявания, които препятстват за възприемане на Истината. Те са особен род психически вещества, които гният, както физическите вещества. По закона на поляризирането те трябва да се пречистят. Когато мозъкът се освободи от тях, тогава носът, очите, ушите, устата ще почнат да се развиват правилно. 30-185
Докато живее, човек трябва да работи върху своя мозък, да го развива. Когато мозъкът се развива правилно, животът на всички малки същества в човека върви добре. Наруши ли се равновесието в мозъка, нарушава се и в целия организъм. 82-209
Учените са допринесли много за упражняването на човешкия мозък. Човешкият мозък трябва да има работа, и то разнообразна. Ако вие се занимавате с еднообразна работа, ще се развие само една малка част от вашия мозък, а другата част ще остане атрофирана от бездействие. 10.18-27
Всички стремежи, които човек има, развиват разни части от мозъка. 75.4-255
Моралният и духовният живот подразбират изобилие на светлина, която внася дух и разположение у човека. Тази светлина се отразява благоприятно върху развитието на човешкия мозък. 53-142
Забелязано е, че всяко разстройство в мозъка причинява разстройство в корема, а всяка дисхармония в симпатичната нервна система причинява главоболие. Ето защо, за да не боледувате, дръжте в изправност състоянието на главния си мозък и симпатичната нервна система. 88-266
Развитието на мозъка се отразява върху тялото. 43.20-19
Някои учени, някои окултисти забелязват, че в човешкия мозък почват да се образуват бели нишки, образуват се формите на известни нови органи за бъдещото ново човечество. 10.3-8
СЪСТОЯНИЕ НА МОЗЪКА
Понеже умът е скрит вътре, то, като погледнем ръката си, тя като един барометър ще показва какво е същинското състояние на нашия мозък. Ако малкият ви пръст започне да се изкривява навътре, това показва, че центровете на съвестта, на мозъка започват да се деформират т. е. центровете на мозъка са в едно анормално състояние. Ако показалецът започне да се изкривява, да се деформира, това показва, че личните чувства на човека, чувствата на уважение, започват да се изкривяват. Този човек е окачил честолюбието на клечка, той вече не пази своята чест, и затова пръстът му се изкривява. Ако се изкриви в едно или друго направление средният пръст, това показва, че моралните чувства на човека се изкривяват, деформират. Ако се изкриви безименният пръст у човека, това показва, че умът на човека се изкривява. Тъй че разните състояния на изкривяване ни показват състоянията на мозъчните центрове, а това показва силите, които работят вътре в душата... Започнат ли да се изкривяват пръстите ти, непременно ще се изкриви и мозъкът ти. 120-93
Когато в чувствата на човека се явява известна аномалия, тя се отразява върху мозъка. Ако турите ръката си над главата на такъв човек, ще усетите известна топлина. Това е анормално, болезнено състояние на организма. За да възстановите нормалното му състояние, трябва да направите няколко паси. След време ще усетите, че дясната половина на главата му е хладна, а лявата - топла. Това показва, че нормалното състояние на организма е възстановено. 80-127
Топлината на мозъка трябва да бъде постоянна. Няма по-опасно нещо от това да се повиши топлината на човешкия мозък. Може да се повиши дейността на мозъка, както и неговото напрежение, но никога неговата топлина. Щом се повиши топлината му, явяват се различни болезнени състояния, които медицината нарича с общо име „мозъчни разстройства". Най-малкото повишаване на тази топлина се отразява болезнено върху стомаха, дробовете, жлезите и други органи. Това се отразява и върху целия организъм, върху нервната система. Тази е причината за неврастенията. Как може да се справи човек с повишената топлина на мозъка? Чрез мисълта. Като мисли право, той постепенно понижава температурата на мозъка си и така я нормализира. Когато в мозъка става известно триене, тогава температурата се повишава. Триенето се дължи на несбъднати желания, колкото повече настоява човек да реализира известно желание, толкова по-голямо триене става между мозъчните частици. 34-16

ЗАБОЛЯВАНЕ НА МОЗЪКА
В мозъка се явяват различни разстройства, които причиняват недоразумения между хората. 92-225
Човешкият мозък е устойчив, не се поддава на дразнения, не чувства болка. Трябва да има грамадно налягане върху мозъка, за да почувства болка. А това става рядко. Черепът е преграда, която пази мозъка от големи сътресения. Опасно е, ако сътресенията се предават на мозъка. 68-304
Трябва ли да товариш мозъка и нервната система с чрезмерна работа? Мозъкът заболява от голямо напрежение. Който работи чрезмерно с мозъка си, става крайно динамичен. Сухите хора са много динамични... и много електрични. 93-13
Когато мозъкът е в хармонично състояние, той може да лекува всички болести... Влезе ли една отрицателна мисъл в него, веднага се явяват неразположения, болести, разстройства т н. 88-266
Любовта на човека към Бога регулира главния мозъкът, т.е. нервната му система.. Щом имаш здрава нервна система и здрав мозък, любовта ти към Бога е правилна... Оплакваш се, че те боли глава -любовта ти към Бога е неправилна. 113-335
Повечето неразположения се дължат на известна аномалия в мозъка. Затова първата ви работа е да регулирате мозъчните си енергии да текат правилно. Някога задната част на мозъка има по-висока температура, отколкото трябва. Ето защо нужно е да възстановите нормалната температура на мозъка. Това се постига с поставяне ръцете на главата или чрез прекарване пръстите на ръцете през косата, отгоре до долу, както се решете с гребен. Ако си служите с гребен, зъбците му трябва да бъдат доста гъсти. Обаче разчитайте повече на ръцете си, отколкото на гребена. 90-200
Някой се оплаква от главоболие и се страхува, че мозъкът му заболял. Не, мозъкът никога не заболява. Причината за главоболието се крие другаде, не е в заболяването на мозъка. Мозъкът е много устойчив. На десет хиляди болни едва един случай може да се яви от заболяване на мозъка. При това може да заболее задната част на мозъка и в редки случаи - предната.
Заболяването на задната част на мозъка се дължи на някакво сблъскване между ума и сърцето на човека. Когато заболее задната част на мозъка, всякога се констатира повишаване на температурата. Ако това повишаване на температурата се премахне, болният оздравява. Ако не се премахне, тогава те явява усложнение. Щом заболяването на задната част на мозъка за светския човек е толкова рядко, за ученика е още по-рядко. Понякога ученикът се оплаква от силно напрежение на мозъка и казва, че мозъкът му ще се пръсне. Не, мозъкът не може да се пръсне. Невидимият свят създава тия напрежения, за да предизвика в съзнанието на ученика известно разтърсване. Това разтърсване има предвид пробуждане на неговото съзнание. Мозъкът се нуждае от разтърсвания. Такива разтърсвания са ставали и стават с всички велики, с всички талантливи и гениални хора, вследствие на което мисълта им всякога е раждала нещо ново, нещо възвишено и красиво. 51-308
Мислите и идеите имат известна тежест, поради което произвеждат налягане върху мозъка. 93-97
Някои учени и философи се занимават с отвлечени идеи, които не са за техния ум, вследствие на което са осакатили мозъка си. Всята идея, която човек не е готов за асимилира, произвежда голямо налягане върху неговия мозък. За да се приготвят за новите идеи, хората минават през страдания, която укрепват нервната им система. 86-219
Когато в междумолекулните пространства на материята се събере повече енергия, която не може да намери изход, там се развива магнетична сила. Това напрежение предизвиква сътресение в мозъка му и не се минава много време, казват, че този човек се е разстроил умствено. Сътресението на мозъка се дължи на разширяване на междумолекулните пространства в мозъчната материя. Оттук молекулите на нервната система изгубват своята стабилност и пластичност, вследствие на което магнетизмът не може да се предава по нея. 53-114
Понякога електрическото и магнетическото течение в организма вървят перпендикулярно на гръбначния стълб, вследствие на което става силно сътресение в мозъка. Това се забелязва у хора, които, като ходят, удрят силно петите си. Токовете на обущата у такива хора са много изядени и такива хора обикновено биват неврастеници. За да не удря силно петите си, такъв човек трябва да познава законите на ходенето. Злото не е в изяждане на токовете, но това ходене става причина за големи разстройства в нервната система. 14-158
Опасно е, когато силите на човешкия организъм се отправят към задната част на мозъка, дето става голямо горене, което предизвиква омекване на мозъка. То е причина за неправилното действие на нервната система. Всички нервни заболявания се дължат именно на възпаление, на сътресение в задната част на мозъка. 82-77
Забелязано е, че всяко разстройство в мозъка причинява разстройство в корема, а всяка дисхармония в симпатичната нервна система причинява главоболие. Ето защо. за да не боледувате, дръжте в изправност състоянието на главния си мозък и симпатичната нервна система. 88-266
Между мозъка и стомаха ви трябва да има едно пълно определение, едно пълно съответствие. Мозъкът и стомахът са два полюса на живота ви.
Ако ви боли главата, трябва да знаете, че и стомахът ви е в безпорядък. Ако ви боли стомахът, трябва да знаете, че и главата ви не е в порядък. 10.19-13
Онзи човек, на когото мозъкът е подпушеи. трябва да се лекува от някой дебел, пълен човек със здрав, светъл мозък, за да му предаде енергия. Ако при него отиде някои хилав, сух човек, с болен мозък, той ще стане двойно по-хилав. 76.8-62
Хората губят разположението си без да могат да си помогнат. Има чувствителни инструменти, с които може да се намери причината на това неразположение. Като поставите този инструмент на челото си, ще определите точно мястото на възбудения мозъчен център. Той е причина за неразположението на човека. 34-16
ПАЗЕНЕ НА МОЗЪКА
Не е важно какво е състоянието на външния свят, важно е състоянието на вашия мозък - от него зависи вашето бъдеще. 43.3-14
Ако не държи в изправност мозъка, човек сам се излага на големи страдания и нещастия. 35-158
И тъй, здравословното състояние на организма зависи от правилното функциониране на мозъка и от правилното свиване и разпущане на капилярите... С други думи казано: Здравето на човека зависи от неговите добри мисли и чувства. 88-266
За да бъде мозъкът ви в изправност, ще се пазите от противоречиви мисли. Дръжте в ума си всякога положителни идеи. 80-35
Понеже вие сте още млади, крехки, вашият организъм не е в състояние да издържа. Вашите мозъци не са тъй гъвкави, за да могат да издържат ония силни движения, които някой път стават в природата. Постоянно трябва да се калявате, но правилно да се калявате. Мозъкът ви трябва да се кали, да стане гъвкав, еластичен, издръжлив, за да можете да използвате теченията в природата, та като влезете в живота, да бъдете приготвени за всички противоречия, които може да срещнете и да излезете победители, а не победени. 76.5-96
Хубавите мисли привличат енергии, необходими за тониране на мозъка. 68-304
За да бъде човек добре, хармонично разположен, в двете половини на мозъка му трябва да има противоположно електричество. 71-115
Лятно време, когато слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си ръце. Чрез ръцете си вие ще отнемете електричеството от мозъка си и ще избегнете всякакъв слънчев удар. Когато дробовете са здрави, ще бъде здрав и мозъкът. 120-99
Когато дишането е правилно, и състоянието на мозъка е добро. 35- 104 159
Ако не държи в изправност мозъка и кожата на тялото си, човек се излага на големи страдания и нещастия. 35-159
Човек трябва да прекарва поне седем часа от денонощието в тъмнина или в слаба светлина, за да си почине мозъкът му, да не възприема никакви образи и впечатления. 69-286
Мнозина търсят лесен начин за тониране" силите на своя мозък, но по-лесен начин от свързването с Бога няма. Като станете сутрин от сън, помислете една-две минути за Бога, че е вселюбещ, всемъдър, всеблаг. Веднага силите на мозъка ви ще се регулират и вие ще бъдете готови за работа. 38-127
Вие ще обръщате внимание на мозъка си. Като станете сутрин и имате в мозъка си, в ума си, тъмнина, ще проектирате в мисълта си, като че ли от невидимия свят слиза една светла струя. Възприемете я да влезе в дълбочината на сърцето ви, после я прекарайте през задната, после пред предната част на мозъка. Направете мислено една манипулация и веднага туй мъчно състояние ще изчезне. 120-300

 

ЦЕНТРОВЕ В МОЗЪКА НА ЧОВЕКА
ЦЕНТРОВЕТЕ
На главата и на лицето на човека има около 180-200 центъра, които отговарят на известни дарби и способности. 93-86
Коя е причината, че някои хора започват добре и свършват зле, а други - започват зле, а свършват добре? Една от причините за това се крие в мозъчните центрове на човека. Когато честността, справедливостта, милосърдието у човека са силно развити, и да попадне в лоши условия, в края на краищата той ще излезе от тях и ще заживее чист, добър живот. Ако тия центрове у човека не са развити, в каквото духовно общество и да влезе, той ще излезе от него и ще се поддаде на лош, развален живот. По нямане на развити висши мозъчни центрове в себе си той не може да разбере духовния живот. 53-30
Има учени, крайни материалисти, които не вярват в духовната страна на мозъка и отдават всички способности на големината и теглото на мозъка. Те приемат, че човек работи с целия си мозък. Всъщност, съвременните хора работят само с известни мозъчни центрове - с тия, които имат отношение към тяхната работа. За пример математикът, който има отношение повече към числата, работи главно с центъра на числата; когато разглежда математическите истини от гледището на философията, той работи повече с центъра на разсъждението; поетът работи повече с въображението. Изобщо човек работи най-много с десетина мозъчни центъра. Даже и да развие всичките си центрове, той не може да работи едновременно с тях. 82-210

Joomla SEO powered by JoomSEF