Share

ЛИНИЯТА НА УМА

Линията на ума в ръката показва, че тя е по-млада от линията на сърцето, няма много разклонения. 91-244
Дойдоха нови хора, интелигентни, умни, които създадоха линията на ума. 15-48
Изучавайте линията на ума си, да знаете колко е дълга, разклонена или права и колко е дълбока.

После проследете пътя й: към сърцето ли отива, или надолу, към Луната. Ако линията на ума слиза към Луната, човек става мистик,живее повече във въображението си и мисли, че може да направи всичко, каквото желае. Ако линията на ума се качва нагоре, към сърдечната линия, при Меркурий, човек проявява спекулантски способности. Той се движи в гъстата материя; голям материалист е, няма висок морал. Моралът му се отнася до неговите сметки. Вън от тях никакъв морал не признава. 82-48
Линията на ума слиза към долината на Марса, което показва, че умът трябва да ограничи войната. 10.7-16
Ако линията на ума е по-къса от линията на сърцето, ще правите опити чрез мисълта си да я продължите поне с един-два милиметра. За тази цел трябва да се занимавате с трудни науки: математика, физика, философия, да уравновесявате силите на сърцето си. Така вие се свързвате с разумни, съзнателни същества, които ви водят в правия път. 82-49
Ако линията на ума е чрезмерно дълга, тези хора са много подозрителни, съмнителни и хитри. В материалния свят те са добри, но в духовно отношение са крайно подозрителни. Каквото и да им говорите, те казват: Никой не може да ме излъже, не вярвам на хората. 82-60
По линията на ума познаваме състоянието на белите дробове. 82-50
Втората линия, която ще ви обърне внимание в Христовата ръка, е линията на ума, която също така е гениално, в смисъл много правилно развита.
Тази линия върви паралелно с линията на сърцето. Линията на сърцето и линията на ума трябва да вървят паралелно, но в две противоположни посоки. 10.7-15

ЛИНИИТЕ НА УМА И НА ЖИВОТА

Хиромантиците са констатирали, че в някои ръце линията на ума и на живота са успоредни, а в някои - в началото се сливат и после се разделят, но какви всъщност трябва да бъдат тези линии, не казват. Те са определяли характера на едните и на другите, но не са посочили направлението на тези линии да се знае какво трябва да бъде. 82-57
Има случаи, когато линията на ума и на живота се пресичат. И това не е лошо. Този човек е готов да се подчинява на разумността. Пресичането на линиите в ръката му показва, че той се намира под някакво силно външно влияние. Той е благороден, отстъпчив. 82-57

ЛИНИЯТА НА СЪДБАТА

Христос показа на учениците си линията на съдбата. В тази линия се крие вътрешният живот на човека. 15-64
Всеки съвременен човек трябва да разглежда ръката си, да изучава главно линията на съдбата. По тази линия той ще прочете не само миналия си живот, но и бъдещия. Когато човек се научи да чете по тази линия, колкото пъти и да дохожда на Земята, той ще може да предскаже своето материално, сърдечно, умствено и обществено положение, до което най-много ще достигне.
Той ще знае дали ще бъде учен или прост, богат или беден. Ако бъда учен, ще знае дали ще се прояви като философ, писател, поет, музикант или художник.
Всичко това е написано върху линията на съдбата, но малко хиромантици могат да четат написаното върху нея. Сегашните хиромантици, които според мене минават за ученици на хиромантията, взимат в съображение главно линията на ума, на сърцето, на живота и други няколко знака, и от тях правят своите заключения. Обаче учителят на хиромантията, като погледне само линията на съдбата, веднага чете. Той чете по ъглите на разклоненията, които вижда на тази линия, по ред малки и големи знаци върху нея, и така прави своите заключения.
В тази линия той вижда цяла геометрия. Ако линията на съдбата на някой човек съвпада с центъра на общото космично течение, този човек е в общение с Бога, той е щастлив и добър. Значи има случаи, когато линията на съдбата на някои хора съвпада напълно с общите течения на Космоса. В такива хора линията на ума и на сърцето са балансирани. Строежът на техните пръсти, очи, вежди е отличен. В тия хора всичко е добре поставено. 15-62
„Показа им ръцете си.” Какво е искал да каже Христос с показването на ръката си? Той е искал да покаже каква корекция е направил в трите линии, а главно в Сатурновата линия. 15-49
Докато Христос беше на Земята, Той внесе едно малко подобрение в съдбата, в щастието, или в тъй наречената Сатурнова линия. Мнозина запитват: С какво се занимаваше Христос на Земята цели 33 години? Той внесе корекция, подобрение в линията на съдбата Тази линия минава през средата на ръката, по направление на срещния пръст. Които иска да знае какво е направил Христос, като е живял на Земята, нека погледне линията на съдбата си и да чете – там е написано всичко. У някои хора тази линия липсва; у други е добре начертана, а у трета едва сега Христос я пише. Голямо нещастие за човека е да няма тази линия на ръката си. Такъв човек е изложен на големи мъчнотии и неприятности в живота, той трябва да работи сам без приятели, да преодолява условията на гъстата материя. Всичко това не говори добре за хората, които нямат тази линия.
От изследванията, които съм правил върху ръцете на българите, дойдох до заключение, че те трябва да работят много върху Сатурновата линия, която е доста къса. Другите три линии съществуват у тях, но са значително деформирани, те трябва да се изправят. 15-48
Ако линията на съдбата, т.е. на щастието, е добре развита в човека, това показва, че неговото сърце е широко отворено и щедро. 15-71
Колкото по-развита е линията на съдбата в човека, толкова повече приятели той ще има в живота си. Когато линията на съдбата липсва, това показва, че дедите и прадедите ви са яли и пили, без да плащат, но вие като техни наследници ще работите, за да платите дълговете им. Понеже вашите деди не са работили, не са ви оставили никакви капитали, сега вие ще работите, ще търсите добри и щастливи хора и ще се подслоните под тяхната сянка. 51-35
Сатурновата линия е свързана с гръбнака. Тя показва състоянието на гръбначния стълб. 83-319
Бих желал да се проникнете от желанието да се занимавате главно със Сатурновата линия, добре да я проучите. Като ставате сутрин, спирайте погледа си върху тази линия. Който има тази линия, нека работи върху нея, да я коригира; който я няма, да работи за създаването ù. Всеки може да създаде в себе си линията на съдбата или линията на щастието. Как може да се създаде тази линия? Ако си богат човек, започни да раздаваш от богатството си. Ако си лош господар, всеки ден прави опити да се отнасяш добре със слугата си, да му даваш свобода. Правиш ли това, ще забележиш, че тази линия постепенно почва да се явява. 15-67
Ако линията на щастието у някой човек е скъсана, или я няма никаква, съдбата на този човек казва: Слушай, ти не вярвай на щастие, на късмет. Нито баща ти, нито майката ти са установиш нещо в наследство, затова опретни се да работиш да си копаеш сам нивата и лозето. 10.32-25
ЗНАЦИТЕ ПО РЪКАТА
Като разглеждате ръката на човека, освен квадрати ще видите още триъгълници и кръстове. Като ги изучавате, ще обръщате внимание на местата, дето се намират. За пример, ако квадратът се намира на Юпитер, предпазва човека от нещастия. За да се образува този квадрат, върху човека са действали висши разумни сили. 82-66
Когато по линиите на ръката срещате знаци – квадрати, кръстове, те представят спирачки на енергиите на човека. 82-48
Срещнете ли квадрати по линията на ръката, ще знаете, че те представляват спирачки. 82-66
Ако вместо квадрат има триъгълник, този човек притежава особена способност или дарба. 82-66
Ако има кръст, очакват го страдания. Кръстът показва диагоналите в живота. Значи страданията на квадрата са изчезнали, останали са само диагоналите. 82-66
Има такива хиромантически знакове по ръцете, които ние можем да изменим. 41.27-20

НАУКАТА ХИРОМАНТИЯ

Всички трябва да изучавате хиромантия, да знаете какво ви предстои, за да избегнете известни мъчнотии. Има случаи, когато и да знаете, какво ще ви сполети, не може да го избегнете. Тогава, ако сте страхливи, за предпочитане е да сте невежи, отколкото да разполагате с големи знания. Представете си, че ви предстои някаква страшна физическа или психическа криза. Какво ще правите?
Вие ще се уплашите толкова много, че от страх можете преждевременно да умрете. 82-49
Хиромантиците пък, като погледнат линиите на ръката, веднага се произнасят какви са сърцето и умът на човека, какъв е животът му. По линията на съдбата определят щастието на човека. Не само това – те могат да определят как са живели неговите деди и прадеди, какви капитали са вложили в Божествената банка, а оттам и кредита, с който той разполага. 51-35

КРАКА

КРАКАТА

Някога човек се е движил в хоризонтално положение, на четири крака. 90-224
Защо човек се е изправил на краката си? – За да пази равновесие. В първите времена на своето развитие центърът на тежестта у човека се намирал в задната част на главата, вследствие на което, за да пази равновесие, той ходел на четири крака. Обаче при постепенното еволюиране центърът на тежестта се измествал по-напред в главата, вследствие на което той започнал да я вдига нагоре, докато най-после се изправил на два крака. Това станало по неволя, а не доброволно - Човекът трябвало да пази равновесие. 43.23-4
Тежестта на задния мозък е минала в предната част на главата, и човек се е изправил на краката си. Като се убедил, че е по-добре да ходи на два крака, отколкото да лази на земята като животно, човек започнал да прави усилия да се издигне и застане на краката си. 90-224
Какво по-голямо щастие може да търси човека от това, че се е родил човек, изправен на два крака, а не животно, което ходи на четири крака. Да има основна добродетел и на нея да стъпва, това е една привилегия за човека. 58-289
Стъпи на краката си и свободно върви напред, ти си самостоятелен човек и разчиташ на себе си. 83-151
Като говоря за краката, имам предвид разумните същества, които са ги създали. Понеже краката не могат да приемат слънчевата енергия направо от Слънцето, те приемат енергии от центъра на Земята. Като приема земната енергия, човек става смел, решителен, а тялото му се освежил. 501-97
Аз ще ви обясня защо човек има крака. Той има два крака, за да бъде във връзка със земята, понеже земята е негова майка. Човекът е свързан с положителните и отрицателните сили на земята. Аз взимам положителните и отрицателните сили на земята в низходяща и във възходяща степен. Краката на човека, представляват най-красивото нещо в земния му живот, по-красиво нещо от краката на човека няма. Като се отрежат краката му, той представлява грозно нещо – труп. Краката са нещо ценно в Божествения живот. 10.23-12
Деление има и в краката. Божественият свят се проявява от стъпалото до глезена, духовният свят - от глезена до коляното, а материалният - от коляното до таза. 93-90
Защо са създадени краката?... Краката са създадени, за да ходи човек в добрия път, да ходи в доброто... Като погледнеш краката си, да знаеш, че те трябва да вършат добро... Като погледна краката си, да кажа: Краката ми трябва да ходят във великата Божия добродетел. Всеки ден като ги поглеждам, това трябва да си спомням... Ще кажете: Чрез моите крака ще работи Духът Божий, Божията добродетел. Божията добродетел не може да се прояви извън нашите крака. 42.35-16
Първото нещо, което се изисква от човека, е да държи в изправност краката си. Човек не може да бъде добродетелен, ако краката му не са в изправност. 501-85
Ходилата на краката в правилно развитите мъж или жена трябва да съставят една шеста от неговия ръст. 4-153
Краката например отдавна са разрешили своята задача. Те живеят помежду си в мир и съгласие. Когато човек пита как трябва да разреши задачите си, краката му казват да се учи от тях. 501-84

КРАКАТА – ДОБРОДЕТЕЛИТЕ НА ЧОВЕКА

Първата опорна точка на живота се намира в краката. Първата опорна точка се нарича добродетел. Без добродетел движение не може да съществува, никаква уредба не може да се извърши... Погледне ли човек краката си, той трябва да знае, че те са символ, който всякога му напомня, че трябва да бъде добър, добродетелен. 136-76
Ние наричаме краката „област на човешките добродетели”. 501-84
Нозете изразяват добродетелта в онзи истински мъдър живот. Значи Мъдростта ходи с краката на Добродетелта. И онзи, който иска да има крака в пълния смисъл на думата, трябва да бъде направен само от онази велика материя на Добродетелта. Следователно човек, на когото краката са направени от тази материя, смъртта не го хваща. 10.1 1- 18
Какво означават краката на хората? Краката представляват техните добродетели. За да влезе човек в Царството Божие, той непременно трябва да има крака, изтъкани от живата материя на добродетелите и да бъдат чисти, свети и непорочни. 13-16
Така е и със съвременните хора. Като бутнат краката на някоя красива жена, снегът им почва да се топи. Добродетели няма в тях. Колко са смешни те!
Ако един светия може да се повлияе от крака на някоя дама, той не е никакъв светия. Ако един разумен човек може да се повлияе от крака на една дама, той не е умен човек, в него няма никакъв ум. Ако един човек е светия, ако един човек е разумен, той, като види крака на някоя дама, в него трябва да се зароди една възвишена, свята мисъл. Краката, това са символ на Великата Добродетел, върху която е построен целия свят. Това са великите крака, великите добродетели, на които е построено днес цялото общество. Казвате: всички трябва да бъдем добродетелни! Ако един банкер няма краката на добродетелта, какво ще прави? Ако един военен няма краката на добродетелта, какво ще прави? Ако учител няма краката на добродетелта, какво ще прави? Ако онези майка и баща нямат краката на добродетелта, какво ще правят? Ако онзи свещеник няма краката на добродетелта, какво ще прави? Ако всички хора нямат краката на добродетелта, какво ще правят? Дотогава, докато ние вървим с краката на тия възвишени добродетели и казваме, че живеем тъй, както светът е построен от Бога, ние сме стабилни и у нас има един морален устой, едни правилни схващания за живота. 10.1 1- 19
Каквито са краката, такива са и добродетелите му. 14-289

ЕНЕРГИИТЕ И КРАКАТА

Понеже краката не могат да приемат слънчевата енергия направо от Слънцето, те приемат енергии от центъра на Земята, когато приема земната енергия, човек става смел, решителен, а тялото му се освежава. 501-97
Вие често изгубвате разположението на духа си и нищо не ви се работа, не ви се учи, не знаете какво да правите, усещате вътрешна празнота... Казвам: Щом изпаднете в такова състояние, умийте левия си крак 1,2,3,4 до десет пъти. След това измийте десет пъти десния си крак. Водата, с която миете краката си, трябва да бъде съвършено чиста, прясна, току-що донесена от чешмата. При това тази вода трябва да се донесе с молитва. Като миете по този начин краката си, ще видите какъв резултат ще имате. Ако искате да имате резултат, всякога трябва да миете краката си с чиста вода. Понеже краката са свързани с добродетелите в човека, всякога трябва да ги миете с любов. Само така животът ви ще се осмисли. 501-90

ДЪЛГИТЕ КРАКА

На всички страхливи хора краката са дълги, защото са користолюбиви. 1 16-103

ТОПЛИТЕ КРАКА

Краката на човека трябва да бъдат топли. Това говори за неговото здравословно състояние. Ако краката не са топли и често изстиват, човек не е здрав. Студените крака са първото условие за неврастенията в човека. Онези, които са неврастеници и които често губят разположението на духа си, нека от време на време се събуват боси и ходят по ситен пясък или по мека трева. Така именно краката влизат в пряк контакт с жизнените сили на земята и се тонират.
Чрез краката възприемате земните енергии. 501-91

ЧИСТИТЕ КРАКА

За да постъпва справедливо, да работи добре и безкористно, човек трябва всяка вечер да измива краката си с топла вода. Повечето хора блъскат краката си тук-там, нараняват ги и после искат да напредват. След това ще търсят разни мехлеми за раните на краката си. 146-46
Краката ви ще бъдат измити, не запарени. 120-199
Краката на добрия човек са винаги чисти. Обаче като не живее добре, той всякога ход» с кални крака. Докато е на Земята, положението му не е много лошо, защото на всяка стъпка има чешми, дето може да мие краката си. Отиде ли на онзи свят с кални крака, по никой начин дама да го пуснат да влезе вътре.
Там няма чешми. За да измие калните си крака, човек трябва да използва водата, която носи със себе си. Употреби ли тази вода за измиване краката си, той ще се лиши от нея и ще живее във вечна жажда. Като знаете това, вие трябва да живеете добре, краката ви да бъдат винаги чисти. Не оставяйте нито едно петно на краката си. Видите ли малко кал на краката си. веднага ги измийте. Във физическия свят водата е в голямо изобилие. Следователно, не оставяйте калта да засъхва на краката ви. Видите ли, че някой човек мие краката си по няколко пъти на ден, ще знаете, че животът му не е много добър. От много миене той е осиромашал. 57-49
Цял ден ходиш, движиш се из града, на планината – ще благодариш на краката си. Като се прибереш у дома си, ще измиеш краката си, ще им благодариш за услугата, която са ти направили. 93-12

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ КРАКАТА

Първоначално разумният свят, разумните сили са действали чрез краката, а не чрез главата. Първо краката са възприемали и прилагали Божествените закони, а после – главата. Като са знаели това. за да въздействат на учениците си, учителите в миналото са ги биели по краката с фаланга (уред за стягане на краката при бой с пръчки). Когато набиете човека по краката, той става умен. Но разбира се, не трябва да се бие, докато всичко забрави. Когато имате едно своенравно, невежо дете, вземете една пръчка и го набийте по единия и по другия крак и вижте каква промяна ще стане в него. Като не разбирали този закон, много учители биели учениците си по ръцете, вместо по краката. 501-85

ПРЪСТИТЕ НА КРАКАТА

За да познаете кой човек е добър, вижте пръстите на краката му. От отношението между пръстите на краката се познава добротата и разумността на човека. Съвременните физиогномисти разглеждат краката изобщо, а не отношенията между пръстите. Вижте как са устроени пръстите на краката. Те не са устроени както пръстите на ръцете – отличават се. Човешките крака са построени на друга гама, различават се от тая, по която са построени ръцете.
Ако приятелят ви е сприхав, причината за това се крие в пръстите на краката.
Искаш ли да се сприятелиш с някой човек, иди на баня заедно с него, да видиш устройството на пръстите на краката му. Вие дружите с някого, без да знаете какви са пръстите му. Ако палецът му е добре устроен, можеш да разчиташ на него. Палецът показва възгледите на човека, дали във всичките си работи се ръководи от идеята за Бога, т.е. има ли някакъв висш закон, който да го ръководи, или живее по свои закони. Ако е скъперник или щедър, ще го познаеш по малкия пръст. Безименният пръст показва отношението на човека към красотата. Средният пръст показва какъв е човек във взимането и даването, т.е. неговата съвест. Показалецът показва обходата на човека. В бъдеще съдията, преди да издаде присъда за обвиняемия, ще прегледа пръстите на краката му.
Той няма да търси свидетели, както сега. Пет пръста, пет души свидетели. Те ще определят съдбата на човека. Некултурните народи ще решават делата си по сегашния начин, а културните – по новия начин, по пръстите. 191- 264
Десетте пръста на краката представят десетте метода, чрез които човек може да разреши известен социален въпрос. 501-84

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРАКАТА

За да работи, да яде, да се облича с радост, човек трябва да има здрави крака, т.е. здрави добродетели. 61-73
Който не може да прави добро, краката му са счупени. 109-50
Долната част на крака е противоположна на горната част на главата, затова тя представя лицето на тази част. Между тези части има известно съотношение. Ето защо, когато някой страда от подагра в краката, това показва, че в горната част на главата има нещо дисхармонично. И обратно, ако има болки в горната част на главата, това показва, че в долната част на краката съществува някаква аномалия. 25-17 1
Ако си ги ударил и наранил, ще им се извиниш, ще превържеш нараненото място с малко зехтин и ще ги оставиш да си починат. Господарят е виновен за нараняването на краката, а не слугите. 93-12
Боли ви кракът. Защо ви боли? За вашата грубост. Докато кракът ви е здрав, вие никога не сте били внимателни към него, никога не сте го милвали; считали сте, че той е длъжен непрекъснато да работи. Щом те заболи кракът, спри се на едно място, дай му почивка. Докато си почива, милвай го, разтривай го, разговаряй се с него. Кажи му: Извини ме за моята невнимателност. Сгреших към тебе, но ще изправя погрешката си. Само така ще се примириш с него и той ще оздравее. 66-60
Когато някой човек го заболи кракът, това показва, че той не е доуредил работите си. Тогава Господ казва: Стиснете този човек, да се погрижи за уреждане на работите си. 10.9-23
Ако някой се оплаче от болки в краката, ще му кажете: Краката те болят, защото риташ много. Престани да риташ и болките ще минат.147-293
Ако болката е в краката ти, ще учиш закона на смирението. 64-101

БЕДРА

Когато човек желае много материални работи на земята, той става материалист и бедрата му започват да растат, да се разширяват. Когато материалното взима надмощие у човека, бедрата му стават широки.76.7-138
Широчината на мозъка отговаря на широчината на бедрата в жената.
Мъж с широки бедра е повече жена, отколкото мъж. 50-97

ДВИЖЕНИЯ

На физическия свят по-голямо богатство от движението не съществува. 69-13
Коя е причината за съществуване на движенията? Животът... Следователно, дето се яви известно движение, там непременно има живот. 38- 325
Всяка мисъл има своя форма, свой път на движение. С това се обяснява защо хората са различно устроени и защо се проявяват различно. 83-355
Всяко движение на човека се обуславя от една вътрешна съзнателна или несъзнателна мисъл. Като знаете това, вие трябва да гледате да има хармония между движенията ви и самите вас. 74-30
Мисълта се изразява в живота като импулс, подтик към движение.
Движението не е нищо друго освен реализиране на мисълта. Ако мисълта е проста, тя произвежда прост живот, с първично, чисто, просто движение; ако мисълта е сложна, тя произвежда сложен живот, със сложни движения... Като се натъкват на простите и сложните движения, хората искат да ги примирят, т.е. да ги съчетаят по някакъв начин. Това е невъзможно! Никога не можете да съчетаете едно просто движение с едно сложно. 38-325
Земният живот на човека се изразява чрез движения. Всяка една мисъл, всяко едно чувство ще се изяви чрез какво и да е движение: или чрез движение на вашите уста, или чрез движение на вашите очи, на вашата дясна или лява ръка, на вашия десен или ляв крак, на веждите, на главата – вие ще заемете каква и да е поза. 41.32-4
От черната ложа, от центъра на Земята, постоянно изменят движенията ви. 41.32-17
Първото движение ви е отляво към дясно. Това движение правят и всички военни, когато вадят сабята си, за да секат главите на неприятеля си.
Българите пък, когато секат дърва с брадвите си, правят същото това движение, но отдясно към ляво. Всеки народ има свой метод, своя определена посока при движенията си. 42.37-14
А всяко едно чувство се определя от ред причини, от вибрациите на различните движения. 120-289
Какво представляват движенията на човека? Пласиране на енергия.
Всяко движение, съзнателно или несъзнателно, е функция на нещо. Когато в организма на човека се събере много енергия, той прави различни движения, за да я изпрати в природата. В това отношение много от движенията, които човек прави, са необходими, а някои не са необходими. Чрез движенията си човек или приема, или предава част от своята енергия. 80-94
От научна гледна точка бързината на движението определя дължината на линиите... Колкото движението е по-бързо, толкова линията изглежда по-къса; колкото движението е по-бавно, линията изглежда по-дълга... Посоката на движението пък определя направлението на линиите. Въз основа на това по посоката на линиите на човешкото тяло може да се определи, накъде се движи човек. За пример веждите, носът, устата на човека показват посоката на неговото движение. 52-129
Всяко движение има своя сила. 42.37-14
Правото действие хармонизира движенията. 69-37
Когато живее с мисълта си, човек се движи в пространството. 74-245

ПЪЛНЕНЕ С ЕНЕРГИЯ И ПРАЗНЕНЕ

Законът на изпразването е един от великите закони на Битието. Който не може да се изпразва, той е нещастен човек. Щастлив човек е онзи, който знае как да се изпразва. 501-93
Когато искате да възприемате енергии от Слънцето, трябва да правите упражнения сутрин. Когато искате да се освободите от събраната енергия през деня, трябва да правите упражнения вечер. Земята всичко взима, освобождава човека от излишната енергия, за да може сутрин отново да възприема от Слънцето. Значи вечер ще се изпразвате, сутрин ще се пълните. Ако не се изпразва, човек ще бъде подобен на бомба, готов всеки момент да избухне.
Излишната енергия, която е възприел, човек трупа по всички свои удове: ръце, крака, очи, уши и дето го бутнат, веднага се произвежда взрив. Като прави упражнения, той се освобождава от тази енергия и става годен да възприема нова. 501-91
Човек трябва да прави съзнателни движения и да ги прилага в своя физически живот като метод за трансформиране на енергията си. Чрез разумни и съзнателни движения вие можете да подобрите разположението си. Ако чрез несъзнателните си движения човекът променя разположението си от лошо в добро, колко повече той би могъл да направи това със съзнателни движения.
Индусите имат цяла наука за движенията, макар че те отиват до крайност. Обаче много от движенията им са в съгласие с разумната Природа. Всички движения, които са в съгласие със законите на Природата, са на място. Те могат да лекуват човека. 80-94

ВИДОВЕ ДВИЖЕНИЯ

Ама мислите ли, че тия движения, които сега вършим, са на мястото си? Не. 41.32-20
Има хора обаче, в мислите, в чувствата и в постъпките на които има единство, те са свързани в нещо цяло, стройно и хармонично. Движенията им също така са пластични, хармонични. Това говори за здрав човек. Само здравият се отличава с такава пластичност и хармония в движенията. Всички кости, всички мускули в него са в движение. В това движение има красота и наистина красотата се проявява чрез движения. 509-3
Всички движения в природата, положителни и отрицателни, са строго определени. Те почиват на известни закони, за това в тях има дълбок смисъл. 75.1-63
Всяко движение представя геометрически ъгли, които са математически изчислени. 41.26-8
След като направиш едно движение, ако то е правилно, ти ще усетиш в себе си една приятност. 41.32-14
Много движения в човека са предизвикани от големи мъчения. Някой човек, след като се мъчил много, станал е нервен, някой човек, като го тъпчат много, в него стават известни спазми. 41.33-15
Човек трябва да бъде свободен в движенията си... Свободният човек се проявява така, както Бог го е създай. Той е естествен във всичките си прояви. 66- 278
Всяко движение, което правите, трябва да бъде разумно, да има смисъл. В идейния живот всяко движение е разумно. Когато сте добре разположени, движенията излизат естествени. Щом изгубите разположението на духа си, движенията излизат неестествени. 51-206
Вие трябва не само да се въодушевявате, но и да правите опети, и движенията ви ще станат леки. 120-291
Наблюдавайте какви движения имат добрите хора. Аз бих желал да наблюдавате главните движения на светските хора, които са добри, и на светските хора, които са лоши. 41.32-17
Има морални движения, но има и неморални движения. Едните носят добродетелите, а другите носят злото в света. Наблюдавайте само онзи, който мисли да убива, какво се крие в свиването на неговите вежди, какво изразява неговото чело, неговите мускули. 41 32-20
Ще внимавате да не правите несъзнателни движения с ръцете си. Какви трябва да бъдат движенията ви? Ще правите движения, които да ви са приятни, сами да сте доволни от тях. Като направиш едно естествено движение, съгласно със законите на Природата, ти ще почувстваш голяма приятност в себе си. Пък ако направиш едно неестествено движение, ще почувстваш като че те прерязва нещо с нож. 75.1-174
Когато посрещате приятеля си, когото обичате, вие се ръкувате по особен начин с него, като поддържате специфична линия на обхода и поведение.
Когато се ръкувате с човек, когото не обичате, линията на вашето поведение е съвсем друга... Когато се ръкувате с човек, когото обичате, движенията на мускулите на лицето и на цялото тяло са пластични, леки, с особена мекота.
Макар и подсъзнателни, тези движения определят връзката и отношенията между душите. Движенията на майката към любимия ù син са едни, а движенията на господаря към слугата са други. Значи движенията, които произвежда любовта в човека, се различават коренно от движенията на безлюбието. 83-362
Учениците, способни и неспособни, се различават в движенията си. Неспособният и мързелив ученик се свива, криви тялото си, мускулите на лицето си – не е свободен. Способният има самообладание, от него лъха нещо красиво и благородно. Изобщо, линиите на движенията определят човешкия характер. 83-362
Много пъти в ума ви има подсъзнателни действия, които изразяват, че чрез вас духовете си говорят и ти, току пипнеш главата, почешеш се. Ако ви питат защо правиш това, ще кажеш, че не знаеш. Всички хора си чешат главата, но попитайте ги защо? – Те не знаят. Не чрез туй чесане или пипане по главата други същества са, които се разправят със стария език. В една школа трябва да се освободим от тия неправилни движения. Ние ще изолираме тая влияния и всички тия приятели трябва да ги държим вън от школата. Тъй трябва да бъде, ако искате да получите посвещение в Божията Истина. 41.26-1 1
Някои хора обичат да се пипат за врата, за краката, по ушите и другаде.
Това са все подбуди на разни физически енергии. Който иска да развие своите висши енергии, трябва да се пипа на друго място.

Joomla SEO powered by JoomSEF