Share

На физическия свят кожата е проводник на жизнените енергии от Природата. Щом загрубее кожата на човека, течението на жизнените сили в него става неправилно и той заболява. Ще кажете, че кожата на всички работници е
груба.

Следва, че те трябва да боледуват. Огрубяването на кожата не се заключава в почерняване, напукване или закоравяване. Други са признаците на огрубяването, причинено от загасване на свещения огън. Опасно е човек да знае тези признаци, за да не се уплаши, защото не е в състояние да си помогне... За вас е важно да пазите свещения огън да не изгасне. Изгасне ли, човек огрубява и в духовно отношение: чувствата му стават груби, а мисълта му постепенно се помрачава. 107-143
Казвам, че трябва да омекчите кожата си. Вашата кожа е доста огрубяла. От нея се съди за мислите и чувствата на човека, както и за неговите прояви. 69- 40
Ако кожата ти стане суха, обърни внимание на това и потърси начин да стане мека. Сухата кожа се нуждае от повече вода. 83-365
Кожата на тялото трябва да бъде малко мазна. Ако е суха, груба, това показва коравината на чувствата. 80-174
Гладката кожа означава нежност. 92-44
Ще забележите по кожата на тялото, по квадратчетата по нея, по космите, по тяхната дължина и т.н. Всичко това определя разумността на човека. 10 16-14
Кожата на интелигентния човек е нежна, мека. 82-133
Двама души имат еднакви носове, но кожата на единия е гладка, нежна, а на другия - груба. Различията в кожата показват, че тези двама души се различават и в характера си. 92-44
Също така от кожата на човека може да се определи коя част от мозъка е развита: предната, слепоочната или задната част. 82-211
Къде се проявява Сатурн в човека? Костната система, кожата, също така и ушите се намират под негово влияние. 81-141
Всяко вътрешно вълнение се отразява на кожата. Без да разбира това, човек пипа кожата си, и като забележи, че е корава, започва да търси причината. Щом намери причината той може да урегулира своите мисли и чувства Ако успее в това, в него настава мир и спокойствие. 68-57
Ако не държи в изправност кожата на тялото си, човек сам се излага на големи страдания и нещастия. 35-159
Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и на ръцете му преждевременно се набръчква Набръчкването се дължи на черния дроб и на неправилно дишане. Щом започне да диша правилно, бръчките от лицето и от ръцете на човека постепенно изчезват. 145-401

ПОРИ НА КОЖАТА
Порите на кожата трябва да бъдат отворени, да става дишането пълно. 35-159
Порите представят канали, чрез които енергиите на Природата се вливат в човешкия организъм. 83-139
Природата е поставила милиарди прозорци в човешки организъм - порите, чрез които да прониква жизнената енергия и постоянно да го обновява- Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Станат ли нечисти прозорците, задръстят ли се с различни утайки. организмът е изложен вече на заболявания, на различни неразположения... Порите на тялото се отварят чрез вода, която предизвиква изпотяване. 81-122
Когато порите са отворени, стомахът действа добре, запушат ли се порите, храносмилането става неправилно. 83-139
Месната храна съдържа такива вещества, които запушват порите... Когато половината от порите на клетките на човешкия организъм се запушат, той вече е кандидат за оня свят. 35.2-1 18

СЕТИВА
От значение е чувстването, т.е. усетът у човека за приятно и неприятно. 69-258
Усетът означава външен процес, а възприемането – вътрешен. 73-161
Дойдете ли на физическия свят, ще дойдат и вашите сетива, и ще се учите как да си служите с тях. 42.37-17
От френологично гледище човек има две половини, две естества в себе си – всяка половина по пет центъра, т.е. по пет чувства Значи, човек има всичко десет чувства, т.е. десет сетива: петте са в действие, активни, а петте са пасивни, в запас. Когато и десетте сетива работят едновременно, човек е постигнал идеала на своята душа. Той е разумен, добър и справедлив. 23-34
Първият човек, създаден по образ и подобие на Бога, разполагал с 12 сетива. В процеса на инволюцията той постепенно загубил сетивата си, докато най-после останал с пет сетива, както е сегашният човек. И петте сетива, с които днес разполагат хората, не са достатъчно развити. 25-205
Човек има пет сетива - осезание или пипане, обоняние, вкус, слух и зрение. Петте сетива са свързани с петте свята, или петте вида материя, които се различават по степента на своите вибрации или трептения. 31-4
Чрез петте си сетива ние обогатяваме знанията си за външния, обективен свят. 146-272
За да дойде до истинското, положителното знание, човек трябва да използва всичките си сетива. Ако само едно от сетивата му взема участие, знанието му ще бъде много оскъдно. 146-271
Зад окото, зад носа, зад езика в човека седи нещо още по-високо. 43.4-4
Развивайте добре зрението, слуха, обонянието си. Нещата стават ясни, когато се видят, чуят, помиришат, пипат и вкусват. Не приложите ли сетивата си като методи при научното изследване на фактите, нищо не можете да разберете. 147-71
От какво произтича злото в света? – Злото произтича всякога от човек, който не знае да слуша. Вървиш някъде, но не слушаш, не чуваш, не обоняваш, не виждаш, всякога ще направиш зло. Следователно човек, който иска да върви правилно, трябва да вижда правилно, да обонява правилно, да вкусва правилно, да чува правилно. 43.4-5
И при вкуса се образува връзка, но по-фина от тази при хващане на ръцете. И при целувката се образува връзка. Връзка се образува още и чрез обонянието. 31-4
Ако искате да се владеете, погледът ви трябва да бъде хармоничен. Не се старайте едновременно и да слушате, и да гледате, и да пипате. 42.37-18
Преди да отвориш очите на слепите, ти трябваше да ги научиш да обичат светлината; преди да отваряш ушите на глухите, трябваше да ги научиш да обичат звука. 147-82
Като сетиво зрението се е появило най-късно, а осезанието – най-рано. Интересно е да се проследи човешкото развитие, да се види какъв е бил човекът, когато е имал само две сетива След осезанието се явява вкусът, после обонянието, слухът и най-после – зрението. Пет сетива – пет култури... Има още сетива, които човек трябва да развива. Ухото, окото му ще се изменят, ще получат по-съвършена форма от сегашната. Шестото сетиво вече започва да се развива. У много хора по целия свят това сетиво започва да се развива. Онези, у които шестото сетиво започва да се развива, са хора с високи стремежи, с висок идеал. 30-146
Човек трябва да прави опити, да развива своите сетива. Както чувствата, така и сетивата на човека трябва да бъдат нормални, да няма никакво отклонение от тях. Рядко се срещат хора с нормално развити чувства и сетива - все има известно отклоняване. Това отклоняване може да бъде 1- 120 градуса. Колкото по-големи са отклоненията, толкава по-големи пертурбации стават в човека. 80-127
Докато човек не разбере вътрешния смисъл на сетивата си, той не може да ги възпитава. Ако някой започне с възпитанието на осезанието си, той трябва да бъде внимателен към всичко онова, което пипа. Той не трябва да пипа нито много студени, нито много горещи тела... Дойде ли до твърдите или до течните, до меките тела, ще пазите същото правило: пипайте нито много твърди, нито много меки или течни тела. Пипайте такива тела, които оставят в съзнанието ви приятно впечатление... Пазете се от резки промени... Питането, осезанието е сетиво, което човек прилага не само по отношение на физическия свят, но и по отношение на астралния свят. 52-347

ЖЛЕЗИ
Съвременната медицина прави особени операции на човешкия организъм, изкуствено присажда известни жлези, за да го подмлади. Това може да стане по естествен начин – чрез любовта. Когато любовта проникне в сърцето на човека, тя засилва неговите жлези и той се подмладява. Докато човек обича хората, жлезите му са активни, и той има условия да се подмладява. Престане ли да обича, жлезите започват постепенно да се атрофират. 142-335

ОРГАНИ
Под уд хората разбират орган, в ограничен смисъл на думата. Обаче в широк смисъл под уд се разбира орган на Божественото тяло. Няма по-добри условия за човека от тези да бъде уд на Божествения организъм. Ти влизаш в Божествения организъм да помагаш, ш ще помагаш, ще бъдеш носител на Божественото, но и на тебе Ще помагат. 68 77
Органи се изискват, за да може невидимият свят да се прояви в едно или друго отношение. Следователно човек трябва да стане орган, уд на Божественото тяло, а не роб на външните условия. Човек трябва да бъде гражданин на Царството Божие, носител на Божествените идеи. 79-74
Съвършенството на човека се обуславя от неговите органи. 53-26
Човек е съставен от глава, труп и крайници. Това са ценности, които никога не губят стойността си. И на другия свят да отидете, пак ще имате същите органи. 68-244
Може ли човек да вижда, ако няма очи? Може ли човек да чува, ако няма уши? Може ли човек да начертае една линия, ако няма ръце? 79-73
Всички наши удове, както и цялото ни тяло, са проекция на Божията Любов, на Божията Мъдрост и Светлина. 16-132
Защо (Бог) създаде човека с толкова вътрешни органи? Защо му са нужни мозък, бял дроб, сърце и стомах? Не може ли без тях? - Не може. Чрез тези органи човек се свързва с ангелите, с херувимите и серафимите, от които черпи знания за своето повдигане. 25-263
Развитието на човека се обуславя от развитието на неговите органи. Ако радиото, което представя един прост апарат, може да схваща вълните, които идат от близкото и далечно пространство, колко повече човек, със своите вътрешни органи, може да схваща мислите, които идат от висшите светове. Органите, апаратите, с които човек възприема мислите на съществата от висшите светове, трябва да бъдат добре устроени и по-съвършени от най- съвършеното радио в света. Тези апарати или органи не са еднакво развити у всички хора. 53-24
От душата, във вид на силови линии, излизат всички органи на човешкото тяло. 65-190
Всеки човек трябва да знае отде са дошли краката, ръцете, очите, ушите, езикът му и с каква задача е натоварен всеки уд. Бог е създал удовете на човека и всеки уд е предназначен за развиване на известна добродетел. 52-353
Всички органи са създадени съобразно неговия характер, съобразно неговата душа. 14-289
Въпросът за създаването на органите крие своя произход в далечното минало. Там е тайната на битието. 68-328
По формата на очите, на веждите, ушите може да се изчисли от колко милиона години е започнало създаването им. Такива изчисления могат да се направят за органите на цялото тяло. 27-1 16
Веднъж човек дошъл на Земята, той трябва да прави усилия върху себе си, за да набави нужния материал, необходим за съграждане на неговите удове... Този материал, който духът, душата, умът и сърцето на човека са събрали, се препраща в невидимия свят, дето същества от висша йерархия го обработват. По този начин те преустройват човешкия ум и човешкото сърце. 45-1 1 7
Отделните удове на тялото представят теркове, от които може да се определи каква е била формата на цялото тяло. Ръката е един терк, кракът – друг, белите дробове – трети и т.н. 47-202
Веднъж изпратила човека на Земята, Природата е предвидила с каква храна трябва да се храни. Следователно човек сам трябва да избере храната, предвидена за него от самата Природа. Не избере ли тази храна, не се подчини на законите на Природата, тогава и другите органи в неговия организъм няма да се координират със стомаха му и ще настане нарушение в общия ход на организма. Освен това определено е на човека по колко пъти трябва да диша в минута. Днес съвременните хора почти не дишат правилно и равномерно. Някои поемат въздух безразборно, дишат неравномерно, вследствие нямат координация между другите органи. И при яденето трябва да се спазват законите на разумната Природа. 14-64
Водата и твърдата храна изпитва състоянието на вътрешните му органи. 86-207
Всеки орган проявява известна активност, която произтича от обема, от пространството, което заема в даден момент. 73-122
Всеки орган на тялото трябва да бъде силен, да придобие качествата на цялото, без да пожелае да излезе вън от тялото. Ако органите пожелаят да бъдат свободни и напуснат тялото, смърт ги очаква. Това е животът на сатаната, който се отделил от Цялото. 109-44
Докато всички органи на тялото служат на целия организъм, те са свързани с Христа. Щом се отделят, всеки служи на себе си. Те имат връзка с противоположното начало. Който се отдалечава от Бога, сам се осъжда на смърт. Един е Бог, ние сме Негови удове. Един е Христос, ние сме Негови удове. Всеки трябва да заеме мястото и службата си във великия Божествен организъм. 23-253
Откаже ли се всеки орган от своята функция, в края на краищата тялото е осъдено на смърт. - Не, щом сте дошли на Земята, всички органи, външни и вътрешни, трябва да работят: ръце, крака, очи, нос, уста, сърце, мозък, стомах – всичко в човека трябва да работи правилно, съзнателно, разумно. 53-145
По сетивата и по органите на човека можете да определите диагнозата на неговото физическо и психическо здраве. Както лекарите определят здравословното състояние на човека по очите и по пулса, така по носа може да се определи състоянието на ума, на сърцето и на дробовете. 146-307
И тъй, не подценявайте ръцете, краката, главата си. Ако не разбираш благото, което се крие в тях, това не ти дава право да ги подценяваш. 93-97
Вашата ръка, вашата глава, вашето тяло, като се разложат, ще се върнат в Божествения свят като сили, а не като материя. 43.4-14

ВИДОВЕ ОРГАНИ
Невидимият свят е пред вас, но се изискват органи, посредством които ще влезете във връзка с него. 79-73
Човек се нуждае от физически, от духовни и от Божествени органи. Без тези органи той не може да влезе във връзка нито с физическия, нито с духовния, нито с Божествения свят. Всеки свят изисква съответни органи. У когото тия органи са развити, той свободно ще действа. 53-27
Според философията на източните народи, човек има седем тела, от които три главни, физически, астрално и умствено, а останалите четири - допълнителни. Щом е така, той трябва да има по седем органа: седем глави, седем сърца, седем стомаха, 14 очи, 14 уши и т.н. Каквито органи има физическото тяло на човека, такива трябва да имат и останалите тела. Те няма да бъдат еднакво устроени, но ще изпълняват подобна служба на физическото. Знае ? ли човек къдесе намират тези органи и как да се ползваот тях 83-162

СЛУЖБА НА ОРГАНИТЕ
Външно всеки орган има определена служба, но същевременно той има и друга служба. 68-100
Всеки орган, всяка система в човека има отношение към неговия живот. 85-292
За всяка функция, за всяка проява в живота на човека има специален орган. Тия органи вътрешно са малко, но изпълняват своите служби. 501-8
Главата на човека е турена на най-високото място. Сърцето и дробовете са турени в средата на тялото, а стомахът – в долната част. Според мястото на удовете в човешкото тяло се определя и тяхната служба. 143-172
На много от нашите органи сме изопачили службата. Това сме направили с очите, с езика, с носа, с ушите. Ухото не е направено да подслушва. Ухото не е направено за шпионство. То е създадено да придобива с него мъдрост. Езикът не е за злословие, но да благославяш, да говориш разумно, а ти с него можеш да изкажеш най-лошите работи, езикът не е виновен. 42.7-19
Всеки орган е предназначен за известна служба; заеме ли се с някаква индивидуална служба, той се отказва да изпълнява пряката си служба. Казвате: Този орган е разстроен. 68-221
Човек трябва да живее съзнателно, да гледа на своите удове като на разумни същества, които не изпълняват само физически функции, но и други, по-високи служби, каквито съвременните физиолози не подозират. 44-109

ЗНАЧЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ
За всяко нещо човек трябва да има определена мярка, да познава същността на нещата. Той трябва да знае ролята на всеки уд. Носът например има едно предназначение, очите - друго, ушите трето и т.н. 73-269
Всеки орган има освен физиологическо, още и психологическо значение. 62-65
Животът и знанието се възприемат чрез очите, устата, чрез ушите и носа. 68-309
Ние имаме две очи, две уши, нос, брада, ръце и крака с по пет пръста - всичко това има своето велико предназначение. Ще кажете, че ушите са дадени на човека, за да чува. и възприема звуковете, очите да виждат и различават нещата. Освен това външно предназначение, очите и ушите имат вътрешно, психологическо значение. И наистина срещаме хора, които виждат и чуват, но не разбират нито това, което чуват, нито което виждат. 36-27
Всички органи са създадени съобразно неговия (човешкия) характер, съобразно неговата душа. 14-9
Очите и носът представят ангелския свят, ушите и челото – Божествения свят, а устата – човешкия. 68-319

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ
Всеки външен уд в човешкия организъм има отношение към службите или към функции, които вътрешно се изпълняват. Например челото е израз на мисълта, носът – на чувствата; брадата - на волята. 71-37
Съответствие има между всички линии, които определят характера на човека. Каквато е ръката, такъв е и стомахът. Каквато е ръката, такива са и дробовете, такива са и ушите и т.н. Всякога между частите на тялото има известно съответствие, което отговаря на известни качества в човека. Ако човек е разумен, досетлив, на това отговаря и устройството на частите на тялото му. 10.15-23
Между органите има известно съотношение. За пример, широчината на носа отдолу и слепоочните области показват развитието на жизнения темперамент. При това широчината на ноздрите има отношение към широчината на ръката, както и към широчината на лицето. Устройството на стомаха е във връзка с устройството на пръстите. Дробовете пък показват, каква е ръката и меките части на пръстите. Който разбира закона на съотношението, от един орган може да определи състоянието на други. 38-46
Между всички функции на органите има известна връзка. Наруши ли се функцията на един от тях, отразява се и върху останалите. 86-208
Когато носът приеме някаква миризма отвън, окото пожелава да види нещата, а устата иска да ги опита. 23-95
Всеки орган трябва да изпълни своята функция, да не я оставя на другите органи. 88-272
Когато един орган на човешкото тяло е по-силно развит от другите, ражда се някакво болезнено състояние. Природата не позволява да се изменя строежът на нейните форми. 22-148
Увеличи ли се известен орган повече, отколкото трябва, той се нуждае от повече храна, а това е в ущърб на общата икономия в организма. Когато човек слиза на Земята, невидимият свят точно математически предвижда големината на всички негови удове, а съответно на това и храната, която му е нужна. Преди още да е дошъл на Земята, невидимият свят е създал за всеки човек проект, план, който той напълно трябва да реализира на Земята. Ако някой човек увеличи например черния дроб и жлъчката си повече от нормалната големина за него, той ще има желание да се храни с тестени работи, ще иска повече тлъстини, масла, и ако няма средства да си ги достави, ще се намери пред ред противоречия и ще страда. Черният дроб, стомахът, жлъчката представляват народ с повече от сто милиона жители, които настояват пред господаря си и казват: Ние искаме храна, работа искаме. Ти си длъжен да ни я доставиш! Не можете ли да им доставите необходимата храна, вие ще си създадете ред неприятни страдания. 44-108
Който иска да бъде силен и мощен, той трябва да възстанови координацията между своите органи... У хора, у които няма координация на органите или у които справедливостта не е фактор в живота им, те се намират в пълна дисхармония с себе си. Тази дисхармония се забелязва главно в пръстите , на ръцетеим а също така и в ноктите им, които са изкривени, деформирани. 14- 121
Религиозните Учители на миналото, за да възстановят тази координация, са давали на учениците си ред правила и методи, едни от които се отнасят до храненето, други – до правилното дишане, трети -до правилните отношения, както и до човешките мисли и чувства. Те са препоръчвали на учениците си молитвата като метод за възстановяване пълна хармония и пълна координация на органите. 14-17
Мекотата ще внесе координация на органите в тялото на човека. Има известни органи в човека, които са предназначени за изразяване на милосърдието; други са предназначени за търпението; трети – за вярата; четвърти – за любовта и т.н. Всяко чувство в човека има специфични органи, чрез които се предава. Човек не може да прояви любовта си чрез стомаха си. 14- 120
Какво се постига с координиране на силите в човешкия организъм? Там, дето силите са координирани, има взаимно подпомагане. Въз основа на този закон органите могат правилно да се развиват. Следователно, искате ли да усилите един орган, вие трябва съзнателно да намалите или поне временно да спрете деятелността на друг някой. Това може да стане само там, дето силите са координирани. За пример, ако искате да усилите окото си, вие трябва временно да намалите деятелността на ухото. Работите ли едновременно с окото и с ухото, вие не можете да ги развиете добре. Без да съзнава този закон, човек го прилага. За пример, когато иска да види нещо, да го разгледа от всички страни, човек напряга главно очите си, и през това време той почти не чува какво става около него. Когато пък иска да чуе нещо, да го обхване изцяло, той напряга слуха си, а очите си затваря. Когато пък иска да се концентрира вътрешно, да се вглъби в себе си, човек затваря очите и ушите си за външния свят. По този начин той дава ход на вътрешните сили, те да се проявят. Щом свърши работата си, човек изпраща енергиите си отвътре навън и тогава зрението и слухът започват отново да действат. Когато работи върху самовъзпитанието си, човек трябва да се наблюдава кои органи, или кои сили в организма му са координирани. Когато някой орган в човека не е координиран с другите, той остава сам, неподпомогнат от останалите. В такъв случай той прибягва до помощта на външни средства, т.е. външни пособия... Някои туристи носят специални тояги със себе си, да се подпират от време на време. Добре е да хвърлят тоягите, да разчитат на своите сили. Като се опира на тоягата си, туристът се разсейва, а същевременно се лишава от възможността да развива своите вътрешни сили и да ги координира. 81-134
Органите са създадени от живи клетки, на които може да се говори като на хора. Щом органите се убедят в това, което им говорите, те започват взаимно да си помагат. Тази взаимна помощ създава координацията на органите. Наруши ли се координацията между клетките, зараждат се разни болести, като разстройство на черния, на белия дроб и вследствие на това разстройство органите престават да си помагат едни други. 14-1 18

ЕНЕРГИИТЕ И ОРГАНИТЕ
Всеки уд в човешкия организъм е свързан с известен род сили, с известен род енергии. 73-150
Човек има много удове, чрез които приема енергията на Природата... Много пътеки има в разумната Природа, по които текат енергиите на живота. За пример, енергиите за стомаха идат чрез храната, за дробовете – чрез въздуха, за очите – чрез светлината, за ушите – чрез живото слово, за носа – чрез аромата на цветята. Някой мисли, че може да приема чрез устата си всичко. Всеки уд възприема специфична енергия, но същевременно той може да възприеме различни енергии. За пример, енергията на Любовта влиза и през устата, и през очите, и през ушите, и през носа. Обаче като влезе през устата, тя произвежда един резултат, през очите – друг резултат, през ушите – трети, през носа – четвърти и т.н. 38-196
Изобщо различните енергии, които текат в човешкия организъм, се отразяват върху различните му удове. 52-395
Понеже мозъкът е свързан с всички части на тялото, каквото поляризиране да става в някои негови центрове, то веднага се отразява в съответните органи на тялото, които по такъв начин взимат участие в натрупване на енергии. Като знаете това, вие трябва да търсите начин за пренасяне на излишната енергия в организма си от един център в друг, или от един уд в друг. 74-199
Вие трябва да изучавате законите, как да трансформирате енергията от един орган в друг. Всички заболявания на тялото се дължат на нееднаквото разпределение на енергията в него, вследствие на което и кръвообращението не става правилно. 76.7-92
Когато искате някой от вашите удове да си почине, отнемете енергията от него, да стане като мъртъв. За пример, искате ръката ви да почине. Отнемете енергията от нея временно и тя ще бъде в пълен покой. Обаче за това се изисква знание от човека, да разбира законите, да владее и контролира движенията на своите мускули. 74-27
Когато искате да регулирате силите на своите удове, направете следното упражнение: Спуснете ръцете си надолу и концентрирайте мисълта си към центъра на Земята. След това вземете тази енергия от центъра на Земята и съзнателно я отправете нагоре, в мозъка си. Ако не можете да направите това, тази енергия ще ви обсеби и ще се отрази разрушително върху някой от вашите удове. За да не става това, вие трябва да отправите тази енергия не само към главата си, но и към центъра на Слънцето. После прекарайте същата енергия към центъра на Земята. Тези два вида енергии, тези две течения ще се срещнат някъде. Точката, в която ще се срещнат в човека, е под лъжичката. В тази точка вие ще усетите малка топлинка, признак на живот. Ако кръстосването на тези енергии става в мозъка, там ще усетите подем в мисълта; ако кръстосването на тия енергии става в белите дробове, чувствата ви ще се разширяват; ако това кръстосване става в стомаха, ще усетите голям апетит; ако това кръстосване става в мускулите на краката, на ръцете, ще изпитвате желание за движение. Изобщо в който уд и да става кръстосването на тия енергии, човек ще почувства в себе си особена приятност и разположение към нещо хубаво. 74-197
Може да се изчисли също количеството енергия, която се изразходва при движението на всеки орган. Това са отвлечени истини. В бъдеще, когато дойдете до положението да разбирате тези истини, ще знаете как да устроите живота си. 27-24

ИЗУЧАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ
Като изучаваш органите, ти се свързваш със силите, които действат във вселената. 68-214
Докато дойде до въздържанието, до владеене на органите и удовете на своето тяло, човек трябва да изучава себе си, както и другите хора. Той трябва да дойде до положението на пълно владеене на своите удове, те сами да разберат, че имат разумен господар. 79-146
Като ученици на живота, вие трябва да се изучавате, да познавате органите си, от най-малките, до най-големите. 87-67
Човек трябва да познава и изучава своите външни и вътрешни прояви, да разбира физическите и психическите функции на своите органи. 82-268
Устните, веждите, носът, очите, ушите на човека представляват известни символи, които той трябва да изучава и разбира. 44-107

АНОМАЛИИ В ОРГАНИТЕ
Всяко противоречие се дължи на неестественото състояние, в което се намират удовете на човешкия организъм. Всякаква аномалия в един от удовете на организма води към криво възприемане на нещата. Като по-сложна машина от всякакво физическо радио, човек трябва да държи в изправност всички свои органи, да може правилно да възприема и предава. 86-71
Ако не може да се справи с изключенията в живота си, човек се натъква на такива сили в себе си, които му противодействат и стават причина за нежелателни промени на неговите външни и вътрешни органи. За пример, носът, устата, брадата му започват постепенно да се изменят. Носът става по-широк или по-тесен, отколкото трябва. Устата също става по-голяма, устните надебеляват или изтъняват повече, отколкото трябва. 81-147

КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ
Няма орган в човешкото тяло, който да не се управлява от известен род мисли и чувства. Като знаете това, пазете ума и сърцето си в изправност, за да могат те правилно да възприемат мислите и чувствата, които идат от възвишения свят. Съществата от този свят ще помагат на човека дотогава, докато мислите, които са създали неговите органи, проникнат в съзнанието му. Това значи да дойде човек до положение да владее своите органи, да стане господар на себе си... Днес всички хора се стремят .към господарство, всеки иска да бъде господар. Добре е човек да бъде господар, но първо на себе си, да заповядва на своите мисли и чувства. Като владее мислите и чувствата си, лесно се справя с тях... Чрез мисълта той може да създаде каквито органи иска, да се върне в първоначалното си положение когато е бил създаден по образ и подобие Божие. 83-234
Като е дошъл на Земята, човек трябва да знае, че очите, ушите, устата не са само негови удове и не може да разполага с тях, както пожелае. Те му са дадени да работи с тях, не само за своето благо, но и за благото на своите ближни, на цялото човечество. Когато иска да свърши някоя работа с един от своите удове, човекът на самообладанието се отправя за позволение там, отдето му са дадени удовете. Щом получи позволение, той пристъпва към работата си, която свършва с пълен резултат. 59-57
Благодарете за удовете, които ви са дадени в услуга. Те са ваши слуги, а вие - техни господари. Вие зависите от тях. Какво ще стане с вас, ако очите, ушите, устата, носът, ръцете и краката се откажат да ви служат? Вие ще се намерите в положението на пълен инвалид-За да се развивате правилно, трябва да имате добра обхода към се бе си, т.е. към всичките свои удове. Не е позволено на човек да бъде груб със себе си. 147-103
Окултната наука има предвид разработването не само на мозъка, но и на мускулите и костите – всеки уд да бъде подвижен и да се намира под контрола на ума. 28-173
Когато едновременно проявява живота, силата и разумността си, човекът дава място на своя дух да се прояви. Да даде човек място на духа в себе си, това значи да може вече да контролира всички свои удове, да контролира цялото си тяло. За пример, можете ли като изправите ръката си, с мисълта си да я втвърдите така, че да поставите върху нея тежест от 50 кг, без да я усетите? 80- 157
Възпитавайте удовете на тялото си. Ако съзнателно не се самовъзпитавате, вие ще дойдете до положение щото удовете да ви управляват. Ще се събудите една сутрин и ще видите, че краката ви не вървят. Защо не вървят? – Защото са на особено мнение. Те казват: Ние ще турим спирачка на господаря си... Ето защо човек трябва да бъде буден, да възпитава краката си така, че те винаги да изпълняват неговите желания и той техните... Трябва ли да зачитате удовете си? Ако искате удовете да ви слушат и да изпълняват вашата воля, вие трябва да ги слушате и зачитате. 52-352

ГРИЖИ ЗА ОРГАНИТЕ
Казваш: Трябва да се обичаме! Първо ще обичаш ръцете, краката, очите, ушите си, които ти служат безкористно. Ти трябва да съзнаеш, че всички твои удове работят за тебе и ще им бъдеш признателен. Ще обичаш устата, носа си, които са те предпазили от много злини. 93-12
Казвате: Нямам ли право да се отнасям с тялото си и с отделните органи, както искам? – Имаш право, свободен си, но и те имат право да се оплакват. След това ти ще носиш последствията. 66-60
Трябва ли човек да чака момента, когато краката му са болни, за Да се грижи за тях? Бъдете внимателни към своите удове, преди да са заболели. Отнасяйте се добре и с ума, и със сърцето си, за да използвате условията, вложени в тях. 147-104

РАБОТА НАД ОРГАНИТЕ
Та в морално отношение нашите органи не са така развити, затова нашата воля не може да ги контролира. Когато волята укрепне, когато мускулите укрепнат, слабостта не се проявява. 120-238
Съвременните хора се нуждаят от ново разбиране на нещата, с което да преустроят мозъка, дробовете, стомаха, както и мускулната си система. 143-196
Между костната и мускулната система трябва да има координиране. Който е координирал силите си, той се е координирал и със силите на Природата. 81-137
Голяма е придобивката на човека, ако той, с усилието на духа си, може да направи някаква промяна в своите удове. 47-181
Като работите върху своите удове, вие се свързвате с духовния свят и го изучавате. 68-100
Трябва да работим върху себе си. С нашите мисли ние оформяме или деформираме органите си – тялото си. 69-181
С мисълта и чувствата си човек може да подобри състоянието на своите удове. 61-19
Мислите, които идат от твърдата материя, не са вредни, обаче те произвеждат втвърдяване на някои органи, както някои чувства пък внасят мекота. 69-129
Изобщо всяка вътрешна промяна в характера на човека се отразява външно, върху някой от неговите удове. 52-395
Докато не преустрои своите удове, човек не може да възприема правилно светлината, която иде от Слънцето. 143-196
Мислите, че светлината ще дойде отвън. Аз си представям светлината като линия с постоянно движение. С тази светлина човек изправя линиите на своите удове. 68-1 16

РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИТЕ
Всички удове у човека, както и цялото тяло, са подложени на постоянни промени. 99-64
Като наблюдавате съвременните хора, ще видите, че малцина имат добре развити органи. 53-25
Всеки орган на човешкото тяло трябва да се развие. 30-53
На човека предстои голяма и велика работа - да развие всичките си удове до съвършенство. 83-163
Само онзи човек може да има любов към Бога, у когото всички органи са правилно развити. Главата, дробовете, стомахът, както и всички останали, външни и вътрешни органи, в този човек са добре развити. Това са истински праведни хора. 53-25
Като говоря за развитието на човешките удове, имам предвид съвършения човек. Човек трябва да работи върху себе си, да придобие възвишения, идейния живот. 21-180
Ако в един живот успеете да развиете 2-3 органа, вярата, съвестта – много сте извършили. То е много дълга школа. 1 16-79
Ние градим нашите линии и органи, според както постъпваме. Ти или градиш, или събаряш. То е според както постъпваш. Затова казваме: всяко ваше действие, всяко ваше чувство и всяка ваша мисъл ще постави едно малко камъче в градежа на вашето здание. И ако някой ден имате едно красиво чувство, радвайте се през целия ден, че можете да поставите едно хубаво камъче на зданието си. Бъдете доволни, че сте поставили този хубав камък. 75.4-290
Всички външни процеси се отразяват и върху органите, които са свързани с тях. Забелязано е, че когато идеите в човека се разширяват, заемат голям простор, едновременно с тях се разширяват и съответните органи.
Колкото по-големи и многобройни са желанията на човека, толкова по-големи стават и органите, свързани с тях. 63-223
Всяко външно развитие на даден орган отговаря и на вътрешните качества и способности у човека. 13-103
Вие трябва да работите върху себе си, да станете господари на своите сили и способности, да не развивате чрезмерно органите си. 87-33
Усилията, които човек прави в живота си, се свеждат към това, да развие в себе си ония органи, които му са нужни за всички светове. Чрез тях той ще влиза във връзка и с висшите светове, а не само с физическия. За човека е важно дали е развил в себе си тия органи, а не какво е неговото верую или какво хората мислят за него. 53-28
Вие сте затворени в тялото си, както в жилището. За да влезете във връзка с възвишения свят, всяка сутрин трябва да отваряте прозорците на тялото си, да гледат красотата на Природата, да дишате чист въздух, да се упражнявате, с цел да развиете органите си. 83-363
Като говорим за органи със специални функции, дохождаме и до гимнастиката, в която взимат участие само известен род мускули, а другите остават неразвити. Когато работи съзнателно върху себе си, човек развива всички органи на тялото си, вследствие на което то става подвижно. Всички течения, всички трептения на тялото са хармонични. Такъв човек е в пълно съгласие със силите на Природата. 501-8

НОВИ ОРГАНИ
Време е вече хората да излязат от гъстата среда, в която живеят, и да влязат в по-рядка. Това значи да излязат от материалния свят и да влязат в духовния. За това са нужни специални органи. Както рибата не може да живее във въздуха, докато не развие специални органи за това, така и човек не може да влезе в духовния свят, ако не се пригоди към неговите условия. За тази цел съществуват разни религиозни системи, които учат хората как да живеят, за да се повдигнат над обикновените условия, да минат в по-рядка среда. Който не е готов за новите условия и преждевременно влезе в тях, ще се задуши. 35-402
Ние се намираме пред една от най-мъчните задачи... Да се създадат органите на бъдещето сърце, и на бъдещия ум, да мислим тъй, както Бог мисли, то е много сериозна работа. 41. 16-8
Образуват се формите на известни нови органи за бъдещото ново човечество. Докато у хората не се създадат нови органи, много неща ще останат за тях необяснени. В хората трябва да се създадат съответстващи органи. 10 3-8

СИСТЕМИ
Човек е функция от системи с различни функции, които учените и до днес още не познават. Те знаят само тяхната физическа страна и функции, и то отчасти. 85-289
Какви системи има в човека? – Нервна, кръвоносна, мускулна, костна, дихателна и храносмилателна. Може да се даде и друго деление на системите: нервна или мозъчна, дихателна и стомашна. Или нервна или мозъчна, дихателна и симпатична нервна система. 82-267
Докато е на Земята, човек се ползва от три важни инсталации: мозъчна, белодробна и стомашна. Човек е представител на тези инсталации, те го кредитират. Три главни фирми услужват на човека. Животът се проявява чрез тях, но временно. 91-31
Всеки орган, всяка система в човека има отношение към неговия живот. 85-292
Ако съзнанието на човека не е във връзка с функциите на различните системи в организма, човека се намира в голямо затруднение. Когато системите в човешкия организъм функционират правилно, той има големи придобивки. В този смисъл за човека не е толкова важна работата на различните системи, колкото придобивките от тях. Работата има отношение към органите и системите, а придобивките – към самия човек. 85-291
Мозъчната система е динамична, понеже произвежда електричество, а симпатичната нервна система произвежда магнетизма. 82-267
Между костната и мускулната система трябва да има координиране. Който е координирал силите си, той се е координирал и със силите на природата. 81-137
Някои казват, че физическата работа не е толкова важна. Всички системи в човешкия организъм извършват физическа работа. Какво ще стане с вас, ако една от системите престане да работи физически? 85-291

КОСТНА СИСТЕМА
КОСТИ
Костите представят физическия свят. Само Бог знае дали тия кости могат да оживеят. Като дошла плътта, облякла костите, свързала ги и ги оформила. След това животът започнал да се проявява, най-после дошъл и духът. 27-274
Костите не представят цялото тяло, но само част от него. Мускулите също представят част от тялото. Костите и мускулите обаче не представят функциите на човешкия организъм. 27-168
Знаете ли от колко кости е съставено човешкото тяло? Според някои те са на брой около 280 .27-168
Къде се проявява Сатурн в човека? Костната система, кожата, също така и ушите се намират под негово влияние. 81-141
Холеричният (наречен още темперамент на физическия човек) указва влияние на костната система. 38-44
Доколко човек е работил с главата, с ръцете и с краката си се познава по костите му. Един ден, когато човек замине за другия свят, Бог ще се произнесе научно за неговата дейност на земята по костите му. Той ще каже: Донесете ми костите на еди-кой си човек. Като разглежда главата му, той ще види с кои центрове е работил повече и с кои - по-малко. После ще разгледа костите на ръцете му и ще види доколко е бил справедлив. Като разгледа костите на краката му, Той ще се произнесе за неговата доброта. 146-166
Какво ще кажете за светията, на когото всички кости след смъртта му се разграбват. Всеки от неговите почитатели взема по една кост и я туря в специално сандъче. Всеки казва: Тук са останките на един свят човек. Най- голямата сила е в онзи, който е взел главата на светията. Той ще бъде умен като него; който е взел краката му, ще придобие добродетелите му; който е взел гръдния кош, ще възприема любовта му. Всяка кост на светията предава по нещо на онзи, който я притежава. 28-41

РАМЕНЕ
Ако линията на раменете е права и широка, човек е пригоден за физическия свят. Той върви по мъжка линия. Правите линии, с които природата си служи, показват енергия. Когато линията на раменете е крива, заоблена надолу, човек върви по женска линия. Кривите линии показват пластичност. Такъв човек работи повече с мисълта си. 82-202
У някои от вас раменете пък са прави. У други раменете почват да се огъват, но това е лош признак. Туй огъване показва, че чувствата имат надмощие над ума. Кривите линии у човека показват, че чувствата, магнетичните сили преобладават в него. Когато пък раменете стават много тесни, това не е добър признак. Това показва изопачаване на чувствата. 75 4-289
Раменете трябва да бъдат в една линия, а не едното нагоре, другото надолу. 74-29
Раменете му трябва да бъдат в хоризонтално положение. Ако едно от рамената на човека е издигнато повече от другото, а вратът му не е перпендикулярен, в него липсва нещо. 90-224
Хора с широки рамене са мъже, безразлично дали са в женска или мъжка форма. Жена с широки рамене е повече мъж, отколкото жена. 509-7
Между широчината на раменете и широчината на мозъка има известно съотношение. 86-143
Дължината на мозъка отговаря на раменете на мъжа. 509-7
Някой път енергията от тялото може да се пренесе към раменете. Тия, у които енергията се пренася към духовния свят, раменете им нагоре стават широки. 41.28-5
Ако духовното в човека преобладава, раменете му стават широки. 76.7- 138
Има случай, когато човек трябва да е с широки рамене. Широки рамене имат повечето мъжете, отколкото жените. Жените имат кръгли рамене. Мъжът е широк в раменете, тесен в бедрата, а жената обратно: тясна в раменете, широка в бедрата. Оттук вадим следния закон: мъжът е силен в духовния свят, а жената във физическия. И наистина, ако дадете на мъжа много работа в духовния свят, той ще издържи. Ако същата работа дадете на жената, тя няма да издържи. Обратно: ако на жената дадете много работа на физическия свят, тя ще издържи; ако същата работа дадете на мъжа, той няма да издържи. Аз вадя това заключение от формата на раменете и бедрата на човека. Според вас е точно обратното: мъжът е силен на физическия свят, а жената - в духовния. 509-7
Някой човек стои прав, свива раменете си и мълчи. Закъсал е нещо, работите му не вървят добре. 66-78

ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ
Гръбнакът е свързан със симпатичната нервна система. 73-46
Дървото на живота е поставено в гръбначния стълб на човека. Ако извадите гръбначния и главния мозък на човека, ще видите голямата, страшна змия, за която се говори в Битието, че се качила на дървото за познаване на добро и на зло. 85-293
Гръбначният стълб пази равновесието на организма. 68-194
Той трябва да бъде прав, без никакви гърбици – да отговаря на естествената линия, която Природата му е дала... Естественото положение на гръбначния стълб е със слаба извивка 8. С тази форма Природата имала предвид изразходване на най-малко енергия. Като знае този закон, при мъчнотии човек инстинктивно изкривява гръбначния стълб, навежда главата си, иска да си помогне по някакъв начин... Който се навежда много, постепенно се връща към животинското си състояние. За да не изпада в това състояние, човек трябва да изправя гръбначния си стълб и да дойде в естественото си положение. Правете упражнения да изправяте гръбнака си, като се облягате на някоя стена или врата, да могат теченията на организма да вървят в съгласие с природните енергии. 83- 359
Трябва ли гърбът да бъде крив? Колко голяма трябва да бъде кривината? Ако кривината е голяма, или човек е слаб, или носи голям товар... Тогава задницата излиза навън. 65-164
Срещате много млади и стари хора, които се прегърбват. Защо се прегърбва човек? Когато се крие човек, какво прави? – Прегърбва се. В прегърбването има някакъв замисъл, крие се човек някъде. Щом започнем да се крием в нашата мисъл или в нашия чувствен живот, ние започваме да се прегърбваме, докато най-после съвсем се изкривим. Някои ще отдадат туй изкривяване на съвсем други причини. Всеки трябва да гледа гърбът му да е прав. 42.7-9
Дръжте гръбнака си изправен. Ако се прегърби, това е лош признак. Не допущайте никаква гърбица на тялото си. И на 85 години да сте, не допущайте никаква гърбица. Тя прекъсва притока на енергиите от симпатичната нервна система към мозъчната. Щом жизнените токове се прекъсват, човек не се развива правилно. 69-162
Гръбнакът е символ на моралния живот. 107-61
Често неморалният живот на човека се дължи на изкривяване на гръбначния стълб. Щом се изправи гръбначният стълб, мислите чувствата и постъпките на човека се изправят. 90-224
Cутрин, преди да започнете работа, изправете гръбначния си стълб, за да могат теченията на Природата да циркулират правилно. 46-188
Сутрин от 8-10 часа слънчевите бани произвеждат ефекта върху гръбначния стълб, мозъка и дробовете ви и вие ще почувствате ефекта и върху цялото си тяло. 1 16-82

РЕБРА
„Христос им показа ръцете си и ребрата си.” Велико нещо се крие в човешките ребра! В създаването на ребрата се чете цялата история. Мнозина се запитват, защо е създаден така гръдният кош. Как трябва да е създаден? Който не разбира законите на природата и пътищата, по които тя работи, той не вижда дълбокия замисъл, по който тя твори и създава. Всичко, което природата е създала, е осмислено. 15-50

МУСКУЛНА СИСТЕМА
МУСКУЛИ
Гледайте да бъдете мускулести, да не ви е страх, та като хванете противника си за краката, той да усети, че сте го хванали. 120-204
По свиването на мускулите се познава дали умът или сърцето се е отклонило от правия си път. Когато умът работи, мускулите се свиват по едни начин; когато сърцето работи, мускулите се свиват по друг начин, и когато волята работи, мускулите се свиват по трети начин. Тези свивания се различават по дължината си. Едни мускули се свиват от една страна, а от друга се продължават и с това става изкривяване. Туй показва, че силите на ума и сърцето не действат равномерно. 76.6-1 16
Изкривяването на мускулите на човешкото тяло се дължи на излишък от отрицателна енергия на човека. 83-363
Като се научите да контролирате удовете си, както и мускулите си, ще можете да стоите на един крак, с другия да клякате до земята и пак да се изправяте и т.н. Направете опит да видите можете ли да доближите показалеца до малкия си пръст, нагоре. Движенията на мускулите трябва да бъдат естествени, да предизвикват в човека приятни чувства. 74-27
Има някои хора, които не могат да контролират очите си, ушите си, веждите си, устата си. Всяко нещо за ученика трябва да бъде осмислено. 41.33- 15
Всяка една поза на мускулите, на веждите, всяка поза изобщо в даден момент става по един азбучен геометричен ред. Следователно когато дойдем до положение да владеем себе си, ние веднага ще преустроим геометрически мускулите си. 41.33-15
Понякога мускулите ви са толкова напрегнати, че държат цялото тяло, даже и ума в напрегнато състояние, при което нито можете да слушате, нито да възприемате. Тази напрегнатост събужда низшите мозъчни центрове и вместо да повдигне ума и сърцето ви, вие се натъквате на отрицателни мисли и чувства. След това заемате неестествено положение, лицата ви стават сериозни, строги. 38-63
Холеричният темперамент, наречен екзекутивен, указва влияние върху мускулната и костната система. Холериците имат здрави мускули. 38-44

ВРАТ
Който не разбира какви опасности го очакват, казва: Дебеличък е вратът ми. Запитали вълка: Защо ти е дебел вратът? – Защото сам си върша работата. Всъщност дебелият врат именно не върши работа. Какво е направил вълкът с дебелия си врат от хиляди години досега? Какво са направили досега българите с дебелите си вратове? Дебелият врат не мисли. Важна е силната, разумна мисъл, която не е в човека с дебелия врат. 34-93

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА
Всяка Божествена енергия, която слиза отгоре, трябва да мине първо през дихателната система, оттам да се качи в ума и после да слезе в сърцето. 73- 134
Образуването на дихателната система в човека е начало на проявяване на съзнателния мозък, начало на мисълта. 75.2-32
Когато дихателната система е развита добре, и умствената дейност се проявява правилно. 38-44
Ако дробовете са слабо развити, и умът е слаб. 92-30
Има връзка между широчината на носа и дихателната система у човека. Колкото е по-добре развита дихателната система и кръвообращението у някой човек, толкова и ноздрите у него са по-здрави; носът и ноздрите имат задоволителна широчина. Колкото е по-слабо развита дихателната система у някой човек, той е по-сприхав, по-нервен, вследствие на което носът и ноздрите му са по-тесни. Това се обяснява по следния начин: когато дробовете са добре развити, човек поема повече въздух, който минава през носа и постепенно го разширява. Когато дробовете са слаби, човек поема по-малко въздух, вследствие на което носът остава по-тесен. 76.6-7
Колкото по-тесни са ноздрите, толкова по-слаба е дихателната система. 92-30
Когато електрическата и магнетичната енергия не текат правилно в човешкия организъм, тогава в нервната система се натрупва излишък от азот, вследствие на което става подпушване в организма. Това подпушване предизвиква задушаване, затрудняване функциите на дихателната система, и човек често заспива. 76.9-64
Дробовете не пречистват само кръвта, но те са олтар, на който се поставят мислите, чувствата и желанията на човека да се пречистят... На този олтар гори жертвеникът на свещения огън, който пречиства и калява нещата. 107-216
Значи дробовете представят олтар, на който всеки ден се принася жертва. На минута се изпращат 20 всесъжения, които стават жертва на този огън. Като се пречисти, жертвата се превръща в артериална кръв, която се разнася по цялото тяло, да го храни. В този смисъл дълбокото дишане е необходимо за пречистване на жертвата, която влиза в олтара. В психическо отношение жертвата не е нищо друго освен чувства. Благодарение на въздуха, чувствата се пречистват и обновяват тялото. 107-215
Като дишате добре, вие ще можете свободно да излизате от тялото си, когато пожелаете. И тогава няма да умирате от задушаване, както днес умират хората, но ще излезете свободно от тялото си. 145-399
Движението по високите планини подобрява състоянието на дихателната система. 143-276
Щом двете системи (храносмилателната и мозъчната) са в изправност и дихателната действа добре. Това са трите главни системи, които регулират човешките мисли и чувства. Щом работят добре, мислите и чувствата на човека се изявяват правилно. Такъв човек мисли и чувства право. 83-139
Дойдете ли до духовния свят, ще разберете, че негов представител са дробовете, т.е. дихателната система в човека... Щом подобри състоянието на дихателната си система, едновременно с това той придобива по-големи възможности за духовна работа. 143-76
Сангвиническият темперамент, наречен въздухообразен, е свързан с дихателната система. 33-44

Joomla SEO powered by JoomSEF