Share

•От какво произтича главоболието? От ядене на мъчносмилаема храна, която оставя излишъци в стомаха. Тогава пречистването на стомаха не става правилно, вследствие на което се явява главоболие, а стомахът и устата започват да миришат. (111, 441-442) •Защо страдаме от главоболие? Главоболието се дължи на натрупване на космическа енергия в мозъка. (109, 31)
•Причината за главоболието се крие в тънките и дебелите черва. Щом те не са в изправност, и стомахът не работи добре. Щом стомахът не е добре, човек страда от главоболие. За да се справи с главоболието, първо, той трябва да тури краката си в гореща вода, после да изчисти червата си. Щом облекчи червата и стомаха си, главоболието престава. (97, 132)
•Главоболието се предизвиква от две противоречиви мисли в човека, а коремоболието - от две противоречиви чувства. Туберкулозата се предизвиква от сблъскването на противоположни мисли и чувства в човека. (61, 183-184)
•Туберкулозата е болест на чувствата. Щом мислите ви са прави, те ще чистят сърцето от отровните и вредни чувства. Те накърняват имунитета на дробовете, които лесно се поддават на туберкулозните бацили. Затова се препоръчва на човека да се храни със светли мисли и благородни чувства. Когато момъкът се разочарова от момата или момата - от своя възлюбен, създават се условия или за нервно разстройство или за туберкулоза. (1, 278-279)
•Днес хората страдат от различни болести и като не знаят причините за тяхното появяване, не могат да се лекуват. Причините на болестите са психически. Запример причината на тумора се крие в извратяване проявите на Любовта. Яви ли се у човека алчност, това показва, че известен брой клетки в организма се диференцират, искат да живеят самостоятелно, да не се подчиняват на общия ред в организма. По този начин те създават свое собствено жилище, като образуват нова държава със свободно управление. Така работят те дни, месеци, години, докато лекарят със своята артилерия дойде срещу тия непокорни поданици и започва да ги бомбардира. Някога той успява да ги изпъди навън, а някога се явява усложнение, което отправя човека на другия свят. Обаче има и друг начин за лекуване - чрез присаждане. Както става присаждане в плодните дървета, така може да става присаждане и в организма на човека, да се заставят соковете да вървят нагоре. Когато енергиите в живия организъм спират, на местото, дето става спирането, се явява известна подутина, която лекарите наричат тумор: Значи, който разбира законите на присаждането, той ще може по един или по друг начин да насочи енергиите в организма да потекат и през подутината. Щом потекат и през нея, тя напълно изчезва. Тъй щото, ако новите клетки успеят да вземат соковете на клетките, които образувах тумора, той няма да има условия за развитие и напълно ще изчезне. (106, 162)
•Човек е здрав, когато всичките му органи се обновяват едновременно. Ако само един орган се развива за сметка на другите, човек заболява. С това се обяснява явяването на туморите в различните органи на човешкото тяло. (133, 207-208)
•Изобщо болестите са резултат на някаква аномалия, която се е породила в света на ума или в света на сърцето на човека. И като резултат на това някои клетки в човешкия организъм се силно индивидуализират и започват да живеят самостоятелно от другите. В някои случаи пък едни от клетките в организма се подмладяват, а други - остаряват. Тия, които са се подмладили, за да могат да се хранят, да растат и да се развиват, задържат храната за себе си и не оставят за другите, вследствие на което органите, в които са тези стари клетки, заболяват. Младите клетки започват да си устройват пиршества, гуляи в организма и се увеличават бързо както на брой, така и на големина. На тези места в организма се явяват големи нараствания, които медицината нарича с общото име тумори. (78, 158-159)
•Когато един от органите на човешкото тяло е по-силно развит от другите, ражда се някакво болезнено състояние. Природата не търпи това. Тя не позволява да се изменя строежа на нейните форми. (62, 148)
•Каква болест е ракът и на какво се дължи? Причините за рака се крият в противоположност на чувствата. Когато някой човек започне да живее порочен живот, той непременно ще заболее от рак. (56, беседа 10, 20)
•Често хората заболяват от рак по причина на голямата им алчност към пари и забогатяване. Клетките в някои от удовете им се индивидуализират, стават самостоятелни и не слушат господаря си. (96, 162)
•От какво зависи силата на зрението? От яснотата и интензивността на мислите. Колкото по-ясни и интензивни са мислите на човека, толкова по-силно е зрението му. Когато в мисълта се вмъкват безпокойни и криви чувства, зрението отслабва. Тези чувства втвърдяват нервите, вследствие на което те губят своята пластичност. Колкото по-непластични са нервите на очите, толкова по-мъчно реагират те на трептенията на светлината. За да не отслабват зрението ви, пазете се от чувствени вълнения. (110, 255-256)
•Две причини могат да предизвикат отслабване на очите: тревоги и неправилна мисъл. (36, 286)
•Защо човек ослепява? Защото не е живял съобразно законите на Разумната Природа. Когато човек се тревожи много, тревогата произвежда сътресение, първо, на стомашната му система, оттам сътресението се предава на дробовете, от дробовете - на мозъка, а от мозъка - на очния нерв. Щом очният нерв отслабне, човек почва постепенно да губи зрението си. За да възстанови зрението си, човек трябва да започне по обратен път да възстанови нормалното състояние на органите си: първо, на мозъка, после - на дробовете, и най-после - на стомаха, дето е дошло първото сътресение. После трябва да намери причината, която е произвела сътресението, и тя да се премахне. (36, 113)
•Често очите ни се развалят от храната, която покваря кръвта, а покварената кръв поврежда очите и става нужда да се правят операции. (122, 90)
•Очите отслабват, когато човек не прави нужните упражнения. Много хора не гледат както трябва. Правилно е, когато искаш да видиш нещо, да не въртиш главата си на една и на друга страна, но да движиш очите си. Ще движиш очите си нагоре, надолу, настрани, в посоката, дето е предметът за наблюдение. (138, 281-282)
•Светлината храни и развива очите. Като приемат светлината, те я пращат към мозъка, който се храни с нея и се развива добре.
Очите отслабват от чрезмерна светлина, от страх, от отрицателни чувства и силни преживявания. (6,107)
•Ако човек постоянно се тревожи и държи в ума и в сърцето си еднообразни мисли и чувства, в скоро време зрението му ще отслабне. Хора, които са плакали много, които са прекарали големи тревоги и безпокойства, имат слаби очи. (9, 19)
•Ако усещаш сърцебиене, това показва, че в твоите чувства има някакво раздвояване. Сърцебиенето е резултат на борба между две чувства. Премахнете борбата, и сърцебиенето ще изчезне. (122, 238)
•Неправилното кръвообращение се дължи на неправилната мисъл. (140, 14)
•Една от причините за атеросклерозата е алчността. Като раздаде човек всичко, което е събрал, болестта ще го напусне. (35, 162)
•Когато човек повдигне ума си в култ и мисли как повече знания да придобие, стомахът в него ще пострада. Когато пък той повдигне стомаха си в култ, главата му ще пострада. Следователно между стомаха и главата на човека има известно съотношение. (100, 184)
•Причината за всички язвички в стомаха се крие все в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканите на организма. Как се обяснява тази промяна в организма? - Със страха. Когато излъже, човек започва да се страхува, а този страх произвежда свиване на кръвоносните съдове, както и на тъканите. (45, 81)
•Здрави трябва да бъдат зъбите на човека. И на 120 години да стане, зъбите му трябва да бъдат здрави, един до друг наредени, като керемидите на къщите. Причината за ранното разваляне и падане на зъбите се дължи на живота на ред минали поколения. Те са живели така, че са разслабили венците си. (58, 142)
•Запекът се дължи на недоимък на вода в кръвта. Гръдоболът -на недоимък на Топлина в чувствата. Когато чувствата на човека са топли, краката, ръцете и цялото му тяло са топли, вследствие на което той се чувства разположен. (34, 89)
•Разстройствата на черния дроб се крият другаде. Този човек се е хранил при голямо безпокойство, при отрицателни състояния на своята мисъл и своите чувства. Ляга, става, яде, движи се този човек, но за всичко мисли отрицателно. Той казва: "От тази работа нищо няма да излезе". (72, 11)
•На какво се дължат бодежите по известни части на тялото? Те се дължат на свиване на капилярните съдове в организма. Когато капилярните съдове на гръдната област се свиват, електричеството в организма, което носи светлината, не може да функционира правилно по целия организъм, вследствие на което се натрупва повече в известни области, както водната пара в парния котел, и предизвиква бодежи на тия места. На научен език ние наричаме тия бодежи електрически пълнежи. Често атмосферното електричество се съединява с електричеството в човешкия организъм и се образува малък взрив, който човек усеща като болка. Какво трябва да правите, за да се освободите от бодежите? - Внесете повече Топлина в организма си. Да внесете повече Топлина в организма си, това значи да измените състоянието на чувствата си. Като измените чувствата си, вие изпращате повече кръв към онази част на тялото си, в която усещате бодежи. Значи човек може да се лекува със силна мисъл, с положителни и възвишени чувства, а също и с гореща вода. (34, 81-82)
•Когато организмът е простуден, той е погълнал особен род енергия, която не е в хармония с него. За да трансформира тази енергия, човек се нуждае от външна помощ. (20, 86-87)
•Ако заболеете от простуда, от хрема, потърсете причината на заболяването. Ще видите, че причината се крие в надмощието на отрицателните енергии в организма. И тогава не остава нищо друго, освен да ги превърнете в положителни. Отрицателната енергия в организма е неканен гост, от който трябва да се освободите. (110, 248)
•Причината за хремата е слабото дишане. Който заболява от хрема, той трябва да знае, че в дишането му има някакво отклонение - дишането не е ритмично, вследствие на което не се приема достатъчно количество въздух. Щом дишането се подобри, и хремата ще изчезне. С хремата Природата предупреждава човека, че трябва да работи. Ако не вземе под внимание това предупреждение, тя му изпраща треската. (144, 80)
•Кашлицата показва, че в Умствения свят има дисхармонични мисли. Всякога, когато хората страдат епидемически от кашлица, има обща дисхармония. Тази дисхармония не е грях на един човек, но общо престъпление на всички хора. И тогава по-слабите натури ще се засегнат от кашлица. Все трябва злото да се излее през някъде. Тези, които кашлят, през тях злото излиза навън. (69, беседа 23, 16)
•Всякога кашлицата иде от демагнетизиране на организма. Демагнетизирването може да бъде частично и общо. Ако един орган заболее, той се демагнетизира; може да се демагнетизира гърлото, дробовете или цялото тяло. Тогава усещаме една голяма слабост и трябва да се възстанови магнетизмът на организма. Разбира се, при сегашните условия на живота, както живеем тъй интензивно, има условия да заболеете. (68, беседа 25, 13)
•Изстиването на крайниците се дължи на нечиста кръв в организма. Нечистата кръв произвежда електричество в организма, а чистата - магнетизъм. Електричеството произвежда студ, а магнетизмът - топлина. (104, 159)
•И небесното, и земното електричество са положителни. Туй електричество се държи по лицето на Земята, но понеже и нашият организъм е положителен, често в мъгливо време хората се простудяват най-много. Цялата атмосфера е пълна с електричество. Пък електричеството въобще изстудява. То е проводник на студа. При туй, нашият организъм не е магнетически, за да може да превърне тази влага. И той е положителен, та се започва една борба, и тогава ние се простудяваме. (68, беседа 13, 9-10)
•Някой заболява от ревматизъм и започва да търси лекари да го лекуват. И това е добре, но преди да се обърне към лекарите, нека се върне към миналото на своя живот и проследи причините на заболяването си. Той ще види, че когато дядо му бил на 60 години, заболял от ревматизъм; после ще види, че когато баба му била на 50 години, и тя заболяла от същия ревматизъм. И най-после знае, че и майка му, която била на 45 години, заболяла от същата болест. И днес, според линията, по която той върви, мъжка или женска, на същата възраст наследява същата болест. Като намерите причината на вашия ревматизъм, по обратен път ще се върнете към онова време, когато баба ви например е заболяла, и ще търсите причината за нейното заболяване. Ще видите, че причината се крие в някакви неправилни мисли или чувства, които ще гледате чрез внушение да отстраните от вашето подсъзнание. Щом се освободите от тия мисли и чувства, и ревматизмът ще изчезне. (150, 101-102)
•Научете се да различавате проявите на различните видове материи - твърда, течна, въздухообразна и светлинна - и да се справяте с тях. Запример, ако не знаете как да се справяте с твърдата материя, не можете да се лекувате от болестите, които тя е причинила. Ревматизмът се дължи на твърдите частици, натрупвани около ставите. Недоволството е причина за ревматизма. Като знаете това, бъдете доволни от положението си. Ако днес нямате нещо, след време ще го придобиете. Пазете чистотата на ума и на сърцето си, за да бъдете здрави и добре разположени Чистата кръв зависи от чистите мисли и чувства. Щом кръвта на човек е чиста, той е неуязвим - никакви болести, никакви смущения не могат да го победят. Той е устойчив и в психическо, и във физическо отношение.
Докато е бременна жената, трябва да държи в ума си чисти желания и в сърцето си - чисти мисли, да не поквари кръвта на детето си. Предаде ли своята нечиста кръв на детето си, то ще носи последствията на тази кръв цял живот. Ще се чудите след това защо детето ви е болезнено и с жълт цвят на лицето. (23, 353-354)
•Защо се прегърбва човек? Когато се крие човек, какво прави? - Прегьрбва се. Щом започнем да се крием в нашата мисъл или в нашия чувствен живот, ние започваме да се прегърбваме, докато най-после съвсем се изкривим. Всеки трябва да гледа гърбът му да е прав.
Има изкривяване и на краката. Често гледате токовете на някого - изкривени, кракът му - също изкривен. Щом започнат обувките ви да се изкривяват, трябва да знаете, че имате някакъв дефект. Това показва, че в движението на силовите линии в мисълта има дефекти, не вървят хармонично. От обущата си можете да констатирате какви болести ще имате. (89, беседа 7, 9-10)
•Науката на бъдещото човечество, която е науката на Шестата раса, ще започне именно със закона на координацията. Всеки орган в човека трябва да се координира с всички останали органи.
По закона на координацията на човека е определено да изминава дневно по 2-3-5-10 километра път. Ако той се изплаши и не изпълни това, което Природата му е определила, няма да се мине дълго време и тя ще му наложи глоба за неизпълнение на нейните закони. После Природата е определила на човека да се храни с чиста и проста храна. Веднъж изпратила го на Земята, тя е определила с каква храна да се храни. Следователно човек само трябва да си избере храната, предвидена за него от самата Природа. Не избере ли тази храна, не се ли подчини на закониге на Природата, тогава и другите органи в неговия организъм няма да се координират със стомаха му и ще настане нарушение в общия ход на организма. Освен това определено е на човека по колко пъти в минута трябва да диша. Някои поемат въздух безразборно, дишат неравномерно, вследствие на което няма координация и между другите органи. Няма ли пълна координация между всички органи, ще се родят ред болезнени състояния. (16, 115)

ІV.  ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ

1.Общи принципи на лечение

•Имало е, и сега има, па и за в бъдеще пак ще има методи за лекуване. Съвременните лекари, съвременната наука има всичкото добро желание да лекува, но Природата е скрила своите методи. Тя е много строга към всеки, който би употребил един неин метод.
Съществуват няколко начина за лекуване на болните. Единият начин е лекуване от Природата. Оставете болния на Природата, няма да се мине много време, и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване от лекар. Ще дойде лекарят, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява. Обаче има и трети начин на лекуване - Божествен. Там болният оздравява моментално. (60, 49)
•Ако проследите положението на болния, ще видите, че три фактора вземат участие в оздравяването му: Природата, лекарят и самият болен. Природата дава на човека помощ петдесет процента, лекарят - двадесет и пет процента, и болният - двадесет и пет процента. Последен има думата болният. Ако той не вземе участие в лекуването си, помощта на Природата и на лекаря ще пропаднат. (127, 129)
•Законът на необходимостта разрешава двадесет и пет процента от човешките мъчнотии; законът на Свободата разрешава също двадесет и пет процента от мъчнотиите, а законът на Природата - петдесет процента. Ако болният приложи и трите закона, в скоро време ще оздравее. Според първия закон, той си е сам лекар, затова ще си помогне двадесет и пет процента; според втория закон, ще прибегне до лекар, който ще му помогне двадесет и пет процента, и най-после, като се остави на Природата, тя ще го лекува петдесет процента. По този начин той ще оздравее напълно. Ако болният се остави сам на себе си или само на лекаря, ще се излекува отчасти. Обаче болният и лекарят трябва да призоват на помощ и Природата, тогава лекуването е сто на сто рационално. (15, 54)
•Болният пита как ще оздравее. Три неща са нужни за оздравяването: здрава храна, чист планински въздух и светлина. (12, 95
•Най-мощното лекарство е светлината. Най-мощното лекарство е въздухът - диханието на Бога. Най-мощното лекарство е хлябът - Божието слово. С тия лекарства си служат и растенията. Лечебните свойства на растенията се дължат на светлината, на въздуха, на водата и на храната, които те възприемат. Ако бъдещите лекари възприемат моята система на лекуване, ще имат добри резултати. Един лекар ще бъде проводник на светлината, друг - на въздуха, трети - на водата, а четвърти - на храната. Ако човек не е сладък като плодовете, мек като водата, подвижен като въздуха и светлината, нищо не може да придобие. (17, 55)
•Ако лекувате някого по Божествен начин, ще прилагате такива методи, които отговарят на неговия организъм, т.е. между методите, които прилагате, и неговите енергии да има известно съответствие. При това ще започвате от слабите методи и постепенно ще вървите към силните. Какъв метод ще се приложи към даден човек, това зависи от степента на неговото развитие. Някои се лекуват с лекарства, с вода, с баене, а други - с вяра. (15, 20-21)
•Днес ние не можем да употребим всичките окултни методи, защото има такива окултни методи, които, ако ги приложите, знаете ли какво би станало? - Вашият организъм мозъкът ви, мускулната ви система, артериалната ви система, нервната ви система няма да издържат, не са пригодни. Индусите имат специални методи, които прилагат, но те с хиляди години са се упражнявали върху тях. Например един от тия методи е методът на йогисткото дишане, който западните народи не може да употребят. Тия методи са изкуствени, но ние имаме други, естествени методи. Бялото Братство си служи с тия естествени методи, които са отлични. (68, беседа 24, 14-15)
•За всеки човек има по седем-осем начини на лекуване. По духовен начин само някога може да се лекува човек. Малцина хора могат да се лекуват по духовен начин. Кои хора? - Само тия, у които няма абсолютно никакво съмнение. Те трябва да имат пълно доверие към тебе, пък и ти ще бъдеш абсолютно искрен към тях. Няма ли това доверие и тази искреност помежду им, никакво духовно лекуване не може да има. Тогава ще приложиш един от методите на Природата - водата, билките и др.
Освен този метод за лекуване има и трети метод. Той е музиката. Съберете се няколко заедно и употребете музиката като средство за лекуване. (69, беседа 10, 24-25)
•За да оздравее, болният трябва да пречисти кръвта си. Сам той трябва да се заеме с тази работа. Как? - Като диша чист въздух, като излага гърба си на Слънце и яде чиста, здравословна храна. Има и други методи за пречистване на кръвта. От човека зависи какви методи ще приложи, за да пречисти кръвта си, не в продължение на месеци и години, но в един ден. Обикновено човек си служи с един или друг метод според съзнанието си. (101, 31)
•В болния всякога липсва нещо. Щом се внесат тези елементи в него, той веднага оздравява. Така и Христос лекувал. Той предавал на болния нещо от Себе си. Ако искаш да лекуваш, трябва да излезе сила от тебе. (140, 86)
•Тялото съдържа сила вътре за лекуване и когато тялото изгуби тази сила, никакъв метод не може да ви помогне. (124, 52)
•Всички помощни средства за лекуване са скрити в човека - от него зависи да ги изнесе навън и да ги използва. В това отношение човек представя склад от запасни сили и енергии, които чакат момента на своето проявяване. (30, 128)
•Закон е: който иска да се лекува, трябва да бъде абсолютно чист - и физически, и духовно. Той трябва да има непоколебима вяра в онзи велик закон, който работи в света. (63,1 66-167)
•Защо някой се лекува мъчно? Защото Разумната Природа очаква деня, когато той ще повярва. Всичко зависи от вашата вяра. (60, 151)
•Лекуването не седи в това да освобождаваме хората от техните болести, но да им дадем начини, методи да запазват своето здраве. (111, 291)
•Ако в някои отношения самата Природа ви противодейства, тя ще ви покаже и изходен път при това положение. Ако тя ви създаде известна болест, същевременно ще ви покаже и лекове, ще ви покаже и някои пътища, които могат да ви спасят. (65, беседа 14, 77-78)
•Умът знае причините на болестите, но не може да ги лекува. Душата лекува болестите. Достатъчно е да пожелае тя да излекува една болест, за да постигне желанието си. Обаче, умът, и да желае, не успява. Умът се проявява повече външно, а душата - вътрешно. Една от проявите на душата е интуицията. (7, 263)
•Който разбира законите на Живота, при най-тежката болест може да увеличи жизнените сили на организма си и да надвие болестта. (54, 23)
•Коя е причината за болестите? Отслабването на жизнената енергия в човека, при което тя се превръща в потенциална или пасивна. Следователно лекуването на болния има предвид превръщането на потенциалната енергия в кинетична. Това се постига чрез различни лекарства или действия, които възбуждат пасивната енергия. (15, 20)
•В медицината има две теории: алопатия - за максимални дози, и хомеопатия - за малки дози. При малките и разредени дози може да имате по-големи резултати. Закон е: при малките усилия имате същите резултати, както при големите. (133, 290)
•Съвременните лекари си служат, както и Природата, с отровни лекарства. Те прилагат като методи за лекуване хомеопатията и алопатията, с които и Природата си служи.
Лекарите знаят, че в човешкия организъм винаги има запас от жизнена сила, която понякога е инертна и не може да се използва. За тази цел те дават на болния известна доза отрова като лекарство. Понеже организмът не търпи чужди вещества в себе си, той започва да се бори, за да изхвърли отровата навън. В тази борба именно в организма се събужда скритата енергия и той започва усилено да функционира. Така човешкият организъм се справя с различните болести. Понякога отровата е толкова силна, че вместо реакция произвежда спиране на дейността на организма. Алопатиите поддържат, че външната подбудителна причина трябва да бъде много силна и дават силни дози лекарства. Хомеопатите поддържат, че външната причина трябва да бъде много слаба и дават за лекарства силно разредени течности. Каквато и да бъде външната причина, всички съзнават, че човек може да се лекува, когато се събуди в него резервната жизнена енергия и се подтикне към деятелност. Същият метод се прилага и при лекуване със студена вода. (37, 13-14)
•Има и друг начин за лекуване: да се остави болестта да дойде до своята криза и оттам да започне слизането и, т.е. изчезването. Във всеки човек има скрити сили, които трябва да се събудят. Можете ли да събудите тези сили, положението на болния се подобрява естествено. Ако скритите сили в организма не могат да се събудят естествено чрез изпотявания, чрез екскурзии, чрез бани, лекарите прибягват до лекарства в малки или в по-големи дози. Има случаи, когато лекарят дава лекарства в по-голяма доза, отколкото трябва, и вместо да предизвика дейността на скритите сили, той ги спира. (35, 210-211)
•Щом трептенията на организма се повдигнат, човек оздравява. По този начин се лекуват даже и най-мъчно лечими болести, каквито са ракът; туберкулозата и др. При това лекуване болният минава през големи кризи. Мине ли кризите, положението му се подобрява. Ако издържи първата криза, последните лесно минават. Те постепенно отслабват, докато най-после окончателно се прекратят и болният оздравява. Чрез кризите организмът се чисти от вредните и отровни елементи в него. (35, 211)
•Мнозина се опитват да приложат знанието си за лекуване на хората. Не е лесна работа да лекуваш хората. Лекуваш някого по известен начин, но вместо подобрение, настъпва влошаване. Лекуваш едного с един цяр, оздравява; лекуваш другиго със същия цяр, но положението му се влошава. Изобщо невъзможно е всички хора да се лекуват с един и същи цяр. За всяка болест, за всеки човек е нужен специфичен цяр. Колкото болести и хора има в света, толкова и цярове съществуват. Следователно иска ли да се лекува правилно, а с това заедно да помага и на ближните си, човек трябва да изучава онази наука, която разкрива тайните на Природата. (95, 42)
•Питат ме някой път трябва ли лекарите да правят операции на тялото. Казвам: не трябва да правят, ако тялото е здраво, а ако тялото е болно, има цирей, лекарят трябва да изстиска тази гной, да направи тази малка операция. Но ако няма нагнояване, лекарят няма право да реже, нека оставим Природата да работи, тя може да прави най-голямата операция. (124, 57-58)
•Вярно е, че трябва да се правят операции, но не физически. Съвременната наука трябва да върви от психическото към физическото. Методът, с който си служи съвременната медицина и хирургия, не е правилен. Преди да се отреже крак или ръка от човешкото тяло, първо, трябва да се намери причината, която е предизвикала болката, и тя да се отстрани. Трябва да дойде такъв учен, който да знае отколко години се е появила причината за някаква болка и после да се заеме за отстраняването ù. След като намери причината за болката, нея да отреже, а тялото да остави непокътнато. Не трябва да се режат удовете на човешкото тяло. (56, беседа 8, 14-15)
•Чудни са някои лекари, които практикуват гипсирането. Новите лекари избягват гипсовите превръзки. Първата им работа е внимателно да наместят счупените кости, които превързват с лека превръзка, да не се движи кракът, и оставят Природата да довърши работата си. (27, 134)
•Създайте хармонична среда за болния, и той ще се успокои. Който отива при болен, не трябва да има в себе си никаква дисхармонична или негативна мисъл, защото болният е крайно чувствителен субект. Неговият двойник е много разширен. Това разширение произвежда у болния едно раздразнено състояние, от което се ражда неврастенията. (111, 82)

2. Храна и хранене. Храната като лечебно средство

•Има един основен закон, който гласи: всяко същество използва храната, която му се дава, според степента на своето развитие. (58, 3)
•Каквато храна употребява, човек приема нейните качества (42, 98)
•Всяка храна, която произвежда едно тягостно чувство, тя е неестествена храна Щом е естествена, тя трябва да произвежда радост и веселие. (31, 374)
•Когато храната съдържа изобилно Светлина, човек може да поддържа организма си с ограничено количество храна. Веществата, които не съдържат достатъчно Светлина, не са хранителни. Като не познават качеството на храните, хората се заблуждават и мислят, че много храна е нужна на организма (52, 49)
•Според мен, здравословната храна се смила за един час и двадесет минути. Всяка храна, която се смила за повече от това време, е вредна за организма (133, 101)
•За да познаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви. Ако храната внася известно понижаване в умствения живот на човека, тя не е хигиенична. Храната оказва влияние главно върху слабите хора с неорганизирани сили. На разумните храната не може да оказва силно въздействие, те сами знаят каква храна да употребяват. Докато дойде до това състояние, човек минава през различни опитности. (35, 149)
•Вземете най-културния човек и започнете да го храните с най-грубата храна - вие ще видоизмените живота му. Хранете някой груб човек с най-деликатната храна - в десет години той ще измени начина на живота си.
Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати. (122, 233)
•Природата е строго разпределила кой с какво трябва да се храни. На човека е определила да се храни с прясна, чиста храна, която мъчно се разлага. Кухнята на съвременните хора е неестествена. Тя се е отклонила от кухнята на Природата, вследствие на което хората са изложени на различни заболявания и страдания. (54, 291)
•Има правила, методи, чрез които човек може да използва Светлината. Понякога неразположението на човека се дължи на ред анормални съчетания, предизвикани от неправилното възприемане на Светлината. Научно казано, понеже Светлината е различно складирана в разните видове храни, вследствие на това едни от тях се отразяват благотворно, а други - неблаготворно върху човешкия организъм. Онези храни, които се отразяват неблагоприятно върху човешкия организъм, често стават причина за неговото неразположение. Следователно храните, които хората употребяват, представят Светлина, складирана в разните органи по различни начини. Оттук всеки човек, който иска да бъде здрав, трябва да употребява такива храни, които да съответстват на неговия организъм. В това седи истинската хигиена на Живота. (83, 84-85)
•Често по медиумичен начин хората се домогват до различни храни, до различни диети. Например някои медиуми препоръчват да се пие житен сок, но и те сами не разбират какво се крие в житото и не знаят на какви хора трябва да се препоръчва. Само онзи може да пие житен сок, който има разположение, подобно на енергиите, които се съдържат в житото. Дали ще ядете овес, праз или друго нещо, трябва да имате разположение, което да отговаря на енергиите на овеса, на праза и т.н. В това именно се заключава вътрешната страна на яденето. Това всички трябва да знаете и да го прилагате в живота си. Без това знание вие всякога ще се натъквате на ред заблуждения, на криви тълкувания. (32, 59-60)
•И тъй, хигиената на Живота трябва да започне с правилното използване на Светлината, складирана в растенията и плодовете. Ако възприетата Светлина не може да се превърне в жива енергия, ние казваме, че храната не е добре асимилирана, т.е. между храната и дадения организъм няма съответствие. Сегашните хигиенисти и физиолози често препоръчват на човека такива храни, с които не се постига желаната цел. Едни хигиенисти препоръчват на хората месна храна, а друга - вегетарианска, но понякога вегетарианската храна от известни масла се разваля толкова много, че е в състояние да разстрои стомаха дори повече от месната За да се избегнат тези разстройства, човек трябва сам да намери своята храна, както това правят животните. Относно избора на храната Природата е вложила в човека вътрешен инстинкт или вътрешно чувство за разпознаване. И ако човек се върне към своето първично състояние на чистота, той ще дойде до положение да различава коя храна е добра и определена специално за него. Ако човек се остави на Природата, тя да го ръководи, той ще разреши правилно не само въпроса с храната, но ще знае положително какъв живот трябва да води и как да живее. (83, 85-86)
•Човек може да развие в себе си таланта да познава кои храни са най-добри. Всеки организъм се нуждае от специфична храна, която, ако човек познава, може да помогне за развитието си не само физически, но и умствено, сърдечно и духовно. Това показва, че не е достатъчно човек само да яде, за да задоволи глада си, но от голямо значение за него е каква храна ще употребява. (126, 11)
•Иска ли да стане красив, човек трябва да яде грах. Яде ли боб, той ще стане здрав, ще развие твърдост. (25, 108)
•Искате ли да се ползвате от хранителността на боба, гответе го без приправки. Варете боба с чиста вода и една-две глави лук, без масло. Като го сварите, турете малко сол. Сейте боб на чисти места, изложени на Слънце. Никога не яжте боб, който е стоял в избите ви повече от една година. Следователно искате ли да бъдете физически здрави, пазете хигиена в храненето, като правите избор на храните. (54, 13-14)
•Яж повече спанак и коприва, и косата ти ще се почерни. (136, 48)
•Хубави храни са тези, които най-лесно се смилат и от които храни остават по възможност най-малките излишъци.
Човек, който се движи, не може да има излишъци. Онези хора, които почват да почиват повече, отколкото трябва, те затлъстяват. Що е затлъстяването? - Затлъстяването е ненужно богатство. (31, 395)
•Кравешкото мляко е нужно за организма на детето, но ако цял живот човек се храни само с мляко, той ще остане назад в развитието си, особено в интелектуално отношение. (1, 159)
•При сегашните условия на живота за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот.
За низшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.
Вие трябва да разрешите въпроса с физическата храна, а после - и с духовната. Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природосъобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява. Също така човек трябва да обръща внимание и на духовната храна, която се изразява в неговите мисли, чувства, желания и вярвания. (9, 242)
•Било е време, когато Земята е мязала на рай, растителността е била тъй богата, хиляди и милиони плодове е имало и хората са се хранили само с плодове, но настава една ледена епоха на Земята, която се дължала на известни физически причини. Тогава тази плодоспособност на Земята се намалила и вследствие на това хората започнали да ядат месо, да изтребват не само животни, но и сами един друг да се изтребват, да се изяждат. (3, 28)
•Помнете: бъдещето на човека се определя от храната, която употребява. Колкото по-чиста и по-здравословна храна употребява, толкова по-велико и по-светло бъдеще си приготвя той. Ето защо, за да се очисти храната от отровите, които идат от Земята, от една страна, и от самите животни, от друга страна, тя трябва да се пречисти. Никакъв физически и химически начин не е в състояние да пречисти храната от психическите отрови освен мислите и чувствата на човека. Най-много психически отрови се съдържат в месната храна. Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внася в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората възприемат тия отрови и се разстройват. Тази е причината за заболяването на хората от неврастения.
•Засега най-чиста и хигиенична храна е растителната. Ще дойде ден, когато и растенията, в стремежа да запазят живота си, ще започнат да отделят от себе си отрови, с които ще пакостят на хората. И днес има растения, които отделят вещества, вредни за човешкия организъм. Хората употребяват тия отрови в ограничено количество като лекарства. (35, 148)
•Каквато храна ядеш, такъв ще станеш. Този закон е верен и на физическия, и в Духовния свят. Не може животинската или човешката кръв, пролята насилствено, да не донесе лоши последствия за човека. Това е строг, неумолим закон на Природата. (140, 24-25)
•Покрай другото месоядецът внася злото в себе си с месната храна. Който не може да се откаже от месната храна, той не може да се откаже и от злото. Който не е влязъл в Причинния свят, той не е истински вегетарианец. (130, 72)
•Човек се е отклонил от правилния начин на хранене. От гледище на хигиената месната храна е нечиста. Невъзможно е човек да се храни с месо и да бъде абсолютно здрав. (42, 268)
•Едно от големите противоречия в човешкия живот се дължи на храненето. Месната храна оказва влияние не само върху организма на човека, но и върху неговия психически живот. Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял. Като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни в избора на храната си. (42, 344)
•Природата е определила за всяко същество специална храна. Следователно и за човека е определила специфична храна. Попадне ли на нея, той ще бъде здрав и ще се развива правилно. Тази е храната, която той обича. Тя отговаря на силите, които действат в неговия организъм, на неговите мисли и желания. (6, 275)
•Питате коя храна е по-добра - месната или растителната. Аз не препоръчвам месната храна по единствената причина, че съдържа недостатъчно количество Светлина и Топлина. Растителната, плодовата храна съдържа повече Светлина и Топлина. Като ядеш месна храна, в първо време тя е приятна. На края идат последствията. Растителната храна в първо време не е много приятна, но накрая се отразява добре. (17, 12)
•Ако обърнете погледа си към Природата, ще видите, че хранителните елементи, които се съдържат в месото на млекопитаещите, се срещат в зеленчуците и в плодовете даже в по-голямо количество и в по-чисто състояние. Човек трябва да знае как да използва енергията от Природата, да я приеме от нейния първичен източник, а не от животните. Днес животните възприемат първичната енергия от Природата, а хората - от тях. Друго щеше да бъде здравословното състояние на човека, ако той по един разумен и съзнателен начин сам би използвал енергията на Природата. (134, 259-260)
•Явява се въпрос има ли нещо лошо в яденето на месо. Да се задава този въпрос, това е все едно да се пита защо човек не трябва да краде и лъже. Да отнемеш насилствено живота на кокошката, на агнето или на свинята, то е все едно, че лъжеш и крадеш. Лошо нещо е лъжата. Тя е отрова, която руши организма. (137, 321)
•Какво ще придобие човек, като яде месо? Ще стане по-силен. Но като яде растителна храна, ще стане по-чист. (71, 130-131)
•Най-чиста храна е житото. (138, 252)
•Човек трябва да употребява такава храна, която доставя необходимите елементи за организма, която продължава живота и го прави приятен и която помага за развитието на неговите добродетели.
Като употребява месна храна, човек приема от животните такива неестествени енергии и елементи в своя организъм, за освобождаването от които се изискват стотици и хиляди години чист живот. Чистотата на Живота седи в човешките чувства и постъпки. (107, 329)
•Сега всички от вас, които са вегетарианци, нека ме разберат добре, да не стават фанатици. Някои от вас мислят, че и мляко не трябва да ядем. Не, можем да ядем и мляко.
Под вегетарианска храна аз не разбирам непременно чисто растителна или строго плодоядната храна, но вегетарианска храна бих нарекъл храната на съпоставянето, храната на разумния живот Вегетарианска храна наричам онази, чието трептения напълно съответстват с трептенията на нашите мускули, т.е. на органическата материя. Значи между клетките на храната и клетките на нашия организъм трябва да има пълно съответствие. Тази храна именно е вегетарианската. (48, беседа „Закон на съпоставяне", 11)
•Опасността от вегетарианството за някои хора се заключава в това, че те имат животински подтици, а искат да живеят по човешки. У такива хора се явява известно стълкновение в стомаха и те казват: "Не ни понася нещо вегетарианството". Човек трябва да бъде вегетарианец по убеждение. Тогава той ще може да асимилира правилно храната, която приема. (102, 90-91)
•Ако се храни изключително с месо, човек огрубява. С какво може да се замени месото? - С боб. За да бъде лесно смилаем, трябва да се хвърлят люспите му. Тогава той е отлична храна. Добре е поне един път в седмицата да се яде боб. (6, 122)
•Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да се излекува от тях, препоръчват на човека вегетарианска храна. Следователно вегетарианството не е нищо друго освен метод за лекуване. Докато се лекуват, хората и народите трябва да се хранят с растителна храна. След това ще дойдат до истинското хранене - плодоядството. Другояче казано, истинската храна на човека се заключава в светлите мисли, възвишени чувства и благородни постъпки. Това са плодовете на Живота, с които хората трябва да се хранят в бъдеще. (137, 223)
•Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че днес той представлява сбор от нечистотии. Ако бихте имали непокварено обоняние, вие бихте странели далеч един от друг - такъв смрад се носи от ония, които ядат месо. Като ми каже някой, че боледува, първото условие за подобрение е да промени храната си. Ами с какво да се храним? - С плодове. (122, 162-163)
•Днес се повдига въпросът месна или вегетарианска храна да се употребява. За предпочитане е вегетарианската храна. Защо? - Едно от научните обяснения, с които се поддържа вегетарианството, е обстоятелството, че съзнанието на животните, които се колят, е доста развито. Те искат да живеят, не се поддават доброволно на колене. Въпреки това върху тях се упражнява насилие. Насилието внася в организма на тая животни различни отрови, които минават в човешкия организъм. Животните предчувстват, че ще ги колят и започват да се смущават. Това смущение, този страх, тази омраза са причина за отровите, които се образуват в организма им. Един ден химиците ще изследват тези отрови и ще се убедят в истинността на тия твърдения. Много култури и цивилизации са изчезнали благодарение на отровите, които се съдържат в месната храна. Атлантската раса, запример, е изчезнала по причина на отровите в месото на животните. Съвременната култура е осъдена да загине по същата причина. Сегашните хора употребяват много месо. Падане на зъбите, оголване на главите, хлътване на гърдите води към израждане на човека. Това израждане се дължи на отровите в месото, с което хората се хранят. Като знае това нещо, човек трябва да стане вегетарианец по идея, съзнателно, а не по подражание. (75, 134-135)

Joomla SEO powered by JoomSEF