Share

Пиявиците имат тегло от 1 до 5 г. Една пиявица изсмуква за 15 до 40 минути кръв шест пъти повече от теглото си, след което пада сама.
Пиявиците имат дължина около 6 см, движат се бързо и се лепят по ръцете. Предпочитат се тези, които са уловени скоро (най-много 3 дни преди поставянето им) и са запазени в стъкло с чиста вода и 1 бучка захар.

Пиявиците се поставят обикновено до болната част, но не и на възпалено място, нито пък близо до артерия или вена. У децата пиявиците се поставят само при крайна нужда, и то много внимателно. При тях трябва да се избират такива места, където под кожата има кост, за да може в случай на силно кръвотечение да се притиска отгоре. Трябва да се избягва (особено при момичета и жени) да се поставят пиявици на откритите места (лицето и шията), защото остават белези.
При леки случаи се слагат от 2-3 до 7-8 пиявици.
Преди да се сложат пиявиците, мястото трябва да се измие с преварена вода и сапун и да се намаже със сладка вода; ако има косми, да се обръснат. Взема се една пиявица, слага се в малка чашка и се поставя върху кожата. След няколко секунди или минути тя засмуква.
Ако това не стане, с обгорена (стерилна) игла леко се надрасква кожата,за да излязат няколко капки кръв или лимфа. Тогава пиявицата засмуква много бързо.
Когато трябва да се поставят повече пиявици, те се слагат върху кърпа, намокрена с вино, и се захлупват към болното място.
След като се насмучат, пиявиците сами се отпускат и падат. Според случая кръвта трябва да се остави да тече още 1-2-3 часа. Пиявиците трябва да се поставят винаги предиобед, за да може в продължение на целия ден да се следи кръвотечението.
Ако пиявицата не се отдели сама, никога не се дърпа, защото ще се разкъса и ще остане с впитата към кожата част. В такъв случай, за да се отдели сама, тя се посипва с малко сол или тютюн или пък просто се допира с пръст, натопен в оцет.
След като падне, пиявицата се слага в оцет да умре и се хвърля.
Не бива една пиявица да се употребява втори път. Върху мястото, където е смукала, се слага стерилна марля, а отгоре памук или лигнин,които се притискат дотогава, докато спре кръвотечението. То спира по-бързо, ако раната се посипе с пепел от изгорен памук. Ако това не помогне, нажежена игла се допира до мястото, откъдето тече кръв, но след като се изтрие мокротата. Ако и това не помогне, тогава се
тушира с пръчица от адски камък (от аптеката).
Пиявиците не трябва да се поставят близко до някое естествено отверстие (нос, ухо, женски полов орган, заден проход и пр.), за да не навлязат навътре. Ако това се налага, то трябва да се запуши с малко памук.
Пиявиците се употребяват като предпазно и лечебно средство при тромбоза, високо кръвно налягане, апоплектичен удар.
При силна възбудимост и безсъние кръвопускането е отлично успокоително средство.

 

Joomla SEO powered by JoomSEF