|
Share

Здравият живот е израз на цялостна хармония, на баланс във всички модалности от поведението.

Всяко живо същество е в разностранна връзка с околната среда и обменя с нея енергия, емоции, вещества. Човешкият живот не прави изключение - за да сме здрави, не трябва да липсва нито една естествена връзка с тази среда. Първата основна връзка - това е храната Същевременно исторически, тя се е превърнала в най-дълбокото отклонение на човешкото поведение. Неслучайно митологиите на света описват "първородния грях " на човека като хранителна девиация - човекът изял погрешния плод и това повлякло след себе си всички негови нещастия. Храната, разгледана в своята основна структура, представлява всъщност енергия - елементарни частици и вълни. От съвременната квантова физика вече знаем, че няма граница между материя и енергия. Материята всъщност е енергия, разгледана на квантово ниво. В ежедневието си ние сме свикнали да я виждаме като плътна, статична, почти неизменна. В действителност, на микроскопично ниво, тя е непрекъснат поток и вихър от енергия и е мобилна, безплътна, независима от време и пространство. Когато ние приемаме храна, приемаме чудото на тази вълшебна субстанция, приемаме вибрации, които трептят на различни честоти. Тези вибрации, постъпвайки в нас, се превръщат в наши вибрации - вибрации на нашето тяло, на нашите емоции и мисли. Няма рязка граница между храната и онова, което преживяваме, което чувстваме и което мислим. В основата си всичко това е едно! Нашата храна се превръща в тяло, емоции, мисли. И обратно - нашите мисли и емоции също са храна, съставена от абсолютно същото вещество.

Затова знаем, че когато се храним с естествена храна, тя се превръща в естествени здраво тяло, мисли и дух. Здравият човек мисли по един начин, болният - по друг. Светът зависи от това какво ще видим в него и когато нашето тяло и сетиво са болни, болен е и целият свят, в който живеем. Виждаме света през нашия си филтър. Когато се храним с болни мисли, чувства и емоции, се разболява и нашето тяло. Не по някаква мистична причина или връзка, а просто защото вибрацията, с която се зареждаме постоянно, става доминиращата вибрация и на нашето тяло! Нито една от двете зависимости не е първична, те са в кръговрат.

Емоциите и мислите не са по-важни от храната, както и храната не е по-важна от мислите и емоциите. Те просто са едно, една материя, една субстанция, която ние обменяме със света.

Днес е модерно да твърдим, че се разболяваме от болни емоции и мисли. Не можем обаче да имаме здрави мисли и емоции, докато приемаме погрешната храна. Трябва да осъзнаем, че не всички вещества и продукти са храна за човека. Природата е определила за него точна формула и всяко нарушение в нея ще влече след себе си един болен човешки живот. Този болен живот ще произвежда болни мисли и емоции, които отново ще се превръщат във вибрация и материя на неговото тяло и така до безкрай. Докато не разберем капана, в който сами сме се уловили и не прекъснем порочния кръг. Нека разберем, че не можем да бъдем много добри или щастливи, докато не спрем да се храним с неестествена, нечовешка храна. Неслучайно един от най-известните автори в естественото хранене Пол Брег казва: " Да боледуваш, това е неморално! ". Защото болният човек е нарушил основен закон на живота. Той е генератор на болна енергия и произвежда болни мисли и емоции. Всички около него спонтанно чувстват и усещат това и инстинктивно го избягват. Ако сме токсични хора, токсичен е и животът ни. Здравият човек, приемащ естествена храна, вибрира хармонично и излъчва тази хармония около себе си в света, в който живее. Инстинктивно привлича здрави хора и неговият живот се подрежда по здрав и щастлив начин.

ХРАНАТА Е МИСЪЛ!
Тя е идея, форма, енергия, вибрация, затворена в това, с което се храним. Освободете се от токсичността и ще сте здрави във всякакъв смисъл.

ВТОРАТА ОСНОВНА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И С НАС САМИТЕ Е ДВИЖЕНИЕТО
Няма рязка граница между природата и нас. Храната, която е била нещо външно, се превръща в нас самите. Този непрекъснат поток - движението - е основен закон на живота. Ние се състоим от "движеща се храна". Защото, както вече казахме, храната е енергия на квантово ниво, тя е поток, мисъл, вибрация. Ние самите се движим, дори когато сме напълно неподвижни. Всичко в нас трепти с невероятна скорост! За да сме в хармония със света, в който живеем, трябва да осъзнаем, че сме конструирани да се движим на всяко ниво. Движението на нашето тяло ще отговаря и ще е в хармония с движението, което е в нас. Ако се обездвижим, влизаме в противоречие със себе си самите, с основния поток на живота, който е в нас. Защото потокът в нас и около нас е един и същ. Ние буквално сме цялата Вселена, защото няма граница между потока в нашето тяло и потока на енергията около нас. Така, както в един дом има много стаи, но въздухът между тях е един и същ и общ за всички, така ние сме свързани и сме общи с енергията на цялата Вселена около нас. Буквално, субстанциално сме едно!

ЧОВЕКЪТ Е СЪЗДАДЕН ЗА ДВИЖЕНИЕ.
Движат се елементарните частици в атомите ни, движат се нашите мисли и емоции, обменя се непрекъснато нашето тяло. Ако ние спрем да движим това тяло, ако от дома сядаме в колата до офиса и обратно, ние спираме потока на живота в нас и около нас. Ние се разболяваме и лошата вибрация в нас инстинктивно ще привлича лоши хора и ситуации около нас. Така се разболява и животът ни! Нашето движение трябва да е пълноценно. В нашето тяло молекулите, атомите и елементарните частици, се движат с целия спектър от различни скорости. Нашето тяло не прави изключение. Ако ние само седим или ходим, това не е достатъчно. Защото отново нарушаваме основен закон на живота. Движението трябва да включва всички модалности, всич- ки възможни за тялото ни скорости. Без да включим пълния спектър, не можем да бъдем здрави. Докато не разберем, че тичането е неизменна част от нормалното движение на тялото ни, няма да постигнем пълно здраве.

НЕКА ПОВТОРИМ:
Тичането е основен начин на поведение за нашето тяло! Който не тича, не е разбрал основата на живота! Така с броени метри бягане, ще постигнем това, което други не могат да постигнат и с километри ходене. Когато тичаме, ние дишаме пълноценно.
Дишането не е отделен вид дейност - то също е храна и участва в хранителните вериги на клетките ни.

Хранене и дишане са части от един общ обменен (метаболитен) процес в нашето тяло!

ТРЕТАТА ОСНОВНА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ЗДРАВЕТО - ТОВА Е СЛЪНЦЕТО!
Цялата енергия в хранителната верига на екосистемата е слънчева светлина! Всичко, с което се храним, е вибрация от слънчеви лъчи. Фотосинтезата в зелените растения образува в тях храна, която ние поемаме. Колкото повече се отдалечаваме от това първо и основно звено на вибрация в екосистемата, толкова повече боледуваме.

Човешкият организъм по своята анатомия и физиология е конструиран да се храни с такава първокачествена слънчева храна.

Ако ние я пренебрегнем и започнем да се храним с животни, които преди това са се хранели с растения, ние приемаме енергия от втора ръка.

Енергията от втора ръка не е качеството, от което се нуждаем. Тя ще произвежда второкачествено тяло и второкачествени мисли в нас! Ние се нуждаем от слънце обаче и съвсем непосредствено - ние сме способни и имаме потребност да приемаме неговата енергия и директно. Редица вещества и биостимуланти се образуват в нашата кожа и тяло съвсем непосредствено от слънчеви лъчи. Ако ние не се излагаме на слънце, не се образува витамин Д в кожата, нарушава се калциевата обмяна, забавя се образуването на хормони от жлезите с вътрешна секреция и цялата ни обмяна става мудна.

НЕКА ЗАПОМНИМ, ЧЕ СЛЪНЦЕТО Е ХРАНА В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ!
Задължителният минимум за здравия човек е 15 мин. 3-4 пъти седмично. Зимата не прави изключения. Обедните часове са тези, които ще ни дарят животворната храна на слънчевите лъчи.

За да е здрав един човек, са необходими тези 3 основни връзки с живота - човешко хранене, движение и слънце. Затова често ги наричаме "триумвират на здравето". Практикувайте ги един месец и направете разликата. След това никой няма да е в състояние повече да ви върне назад!

ГОРЕЩИ ТЕМИ В ХРАНЕНЕТО - Д-р Г. Гайдурков

eXTReMe Tracker