|
Share

Две причини произвеждат болести и страдания:
едната е физическа – неправилно хранене и дишане; втората е психическа – неправилно мислене и чувстване.

Много от болестите се дължат на смущения в чувствата; много от болестите се дължат на смущения на ума . Когато болестите се дължат на умствени смущения , те засягат мускулната система, засягат и белите дробове. Когато смущенията са повече от чувствен характер, те засягат сърцето , черния дроб, дихателната система и кръвоносните съдове.

Мислите на човека проникват в между молекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата – в междумoлекулното пространство на симпатичната нервна система.Ако някой човек не даде възможност на мисълта си да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство , то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система.

Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна система, дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система,а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната система.

Всяко болезнено състояние се заражда у човека, когато се срещнат две противоположни мисли, две противоположни чувства или две противоположни волеви действия.

Всички болести в света като ревматизъм, ишиас, главоболие и ред други , са резултат на подпушване в чувствата. Дайте ход на Любовта. Не я подпушвайте, не я спирайте.

Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия във функциите на сърцето, вследствие на което пулсът се изменя.

Няма по-силна отрова от отрицателните мисли , чувства и състояния на човека. Страхът , омразата,съмнението, подозрението са такива отрови.Та са утайки, които са наслояват в кръвта и я тровят.

Отрицателните мисли на съмнението, на безверието се отразяват вредно върху целия организъм на човека – върху мозъка, върху белия и черния дроб, върху сърцето, върху общата му жизненост, вследствие на което нервната му система напълно се изтощава и отслабва.

Любовта трябва да влезе, за да уравновеси ума и сърцето. И Божествената мисъл трябва да дойде.Примери за състояния , които показват, че няма хармония между ума и сърцето– неразположение, дразнене, обезсърчение, страх, безпокойство, тревога, недоволство, омраза и др. Тогава става нарушение на функции на дишането, кръвообращението , храносмилането и функциите на черния дроб.

Когато човек се тревожи много, тревогата предизвиква сътресение, първо, на стомашната му система, оттам сътресението се предава на дробовете,от дробовете - на мозъка, а от мозъка - на очния нерв. Щом очният нерв отслабне,човек постепенно започва да губи зрението си.

Храносмилането освен органичен , е и психичен процес. Забелязано е, че добрите мисли и чувства се отразяват благотворно върху храносмилателната система, а лошите – неблагоприятно. Лакомството и чрезмерното желание на човека да се удоволства разстройват стомашната система.Когато стомахът не работи и мозъчната система се разстройва.

Енергията в природата иде главно от два източника; от центъра на Слънцето и от центъра на Земята. Преобладаващата енергия в природата е тази, която иде от центъра на Слънцето.Когато слънчевата енергия се възприема повече от главата, мозъкът става много активен. Ако тази енергия се поглъща повече от стомаха, тогава стомахът става много активен. В този случай мозъкът се демагнетизира, отслабва и се явява главоболие. За тази цел излишната енергия от стомаха трябва по някакъв начин да се препрати отново към мозъка. За да преразпредели енергията равномерно по всички части на тялото,необходими са окултни гимнастически упражнения.

Всяка болка се дължи на натрупване на излишна енергия на известно място по тялото. Натрупването на тази енергия предизвиква известно напрежение в нервната система. За да премахне болката тази енергия трябва да се разреди. Това става с гимнастически упражнения и дишане. Щом енергията се разреди, кръвта започва да циркулира правилно по целия организъм и положението на болния се подобрява.

Когато не можете лесно да заспите, причината за това е излишната енергия в мозъка.За да се освободите от нея, трябва да правите такива упражнения,чрез които да я отправите по другите части на тялото: или чрез концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на 5 мин., или чрез измиване на краката с топла вода, за да накарате част от кръвта да слезе надолу.

Една от причините за болестите е натрупване на известна енергия на някои места повече, отколкото трябва. За пример главоболието се дължи на излишък на нервна енергия в главата; стомашното разстройство се дължи на излишък на енергия на някоя място в стомаха.

Всяка лоша дума се отразява вредно върху черния дроб. Щом се разстрои черния дроб, разстройва се и нервната система, както и храносмилането.Ако искате да бъдете здрави,служете си с добри, положителни думи.

Забелязано е, че луната в своите фази на пълнене и празнене се отразява особено чувствително върху някои натури: когато луната се пълни , те са неспокойни, не могат да спят. Щом луната започне да се празни , те се успокояват. Безпокойството у някои хора се дължи на излишната енергия в тях, която се отразява върху мозъка, дробовете или стомаха им.

Единственото спасение на човека от микробите се заключава в чистата кръв. Когато кръвта на човека е абсолютно чиста, без никакви органически утайки в нея, той устоява на всякакви микроби. И да попаднат в кръвта му , те нямат условия да се размножават.

Коя е причината за болестите? Нечистият въздух, нечистата вода и лошата храна.Който иска да бъде здрав , трябва да диша чист въздух, да пие чиста вода и да се храни с чиста ,лесно смилаема храна и никога да не преяжда.

Когато човек се гневи, дразни, възбужда, жлъчката не действа добре и в резултат на това се появяват различни разстройства в организма.За да трансформира чувствата си и да асимилира правилно сока на жлъчката ,човек трябва да яде такава храна, която да му е приятна – главно плодове.

Щом се увеличи умствената дейност на човека, намалява се дейността на физическото тяло. Тази е причината, задето повечето хора днес са много нервни. За да не се изтощава нервната му система, част от умствените сили трябва да се прелеят в сърцето.

И досега човек не знае правилно да ходи. Като върви, той цял се тресе,вследствие на което става сътресение на гръбначния мозък. Това сътресение се предава на главния мозък, а оттам на цялата нервна система. След всичко това хората се чудят защо са нервни.

Липсата на вода в организма прави човека нервен , сух. Той започва да се дразни, става рязък и готов да се сърди и кара с всички.

Каква болест е Ракът и на какво се дължи? Причините за рака се крият в противоположност на чувствата.

Често хората заболяват от рак по причина на голямата им алчност към пари и забогатяване.Клетките в някои от удовете им се индивидуализират,стават самостоятелни и не слушат господаря си.

Когато в мисълта се вмъкнат безпокойни и криви чувства, зрението отслабва.Тези чувства втвърдяват нервите , вследствие на което те губят своята еластичност.

Две причини могат да предизвикат отслабване на очите: тревоги и неправилна мисъл.

Причината за всички язвички в стомаха се крие все в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканите на организма. Когато излъже, човек започва да се страхува,а този страх произвежда свиване на кръвоносните съдове, както и на тъканите.

Причината за хремата е слабото дишане. Който заболее от хрема, той трябва да знае, че в дишането му има някакво отклонение- дишането не е ритмично, вследствие на което не се приема достатъчно въздух.

Изстиването на крайниците се дължи на нечистата кръв в организма. нечистата кръв произвежда електричество в организма, а чистата - магнетизъм.Електричеството произвежда студ, а магнетизмът - топлина.

 

http://www.bratstvoto.net/

Още...

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ И СПОСОБЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ /по Л.Хей/

Проблема

Вероятная причина

Новый подход

Абсцесс (гнойник) Беспокоящие мысли об обидах, пренебрежении и мести. Я даю мыслям свободу. С прошлым покончено. У меня спокойно на душе.
Аденоиды Трения в семье, споры. Ребенок, чувствующий себя нежеланным Этот ребенок нужен, он желанный и обожаемый.
Алкоголизм «Кому это надо?» Чувство тщетности, вины, несоответствия. Неприятие собственной личности. Я живу в сегодняшнем дне. Каждый его момент приносит нечто новое. Я хочу понять, в чем моя ценность. Я люблю себя и одобряю свои действия.
Аллергия (см. также «сенная лихорадка») Кого вы не выносите? Отрицание собственной силы. Мир не опасен, он – друг. Мне не грозит никакая опасность. У меня нет разногласий с жизнью.
Аменорея (отсутствие менструации 6 и более месяцев) (см. также «женские болезни» и «менструации») Нежелание быть женщиной. Неприязнь к самой себе. Меня радует, что я такая, какая я есть. Я – это совершенное выражение жизни, и менструация всегда проходит гладко.
Амнезия (утрата памяти) Страх. Бегство от жизни. Неспособность постоять за себя. Во мне всегда присутствуют разум, смелость и высокая оценка собственной личности. Жить – безопасно.
Ангина (см. также «околоминдаликовый абсцесс», «горло», «тонзиллит») Вы воздерживаетесь от грубых слов. Чувствуете неспособность выразить себя. Я отбрасываю все ограничения и обретаю свободу быть собой.
Анемия (малокровие) Отношение типа «Да, но...» Дефицит радости. Страх перед жизнью. Неважное самочувствие. Мне не вредит чувство радости во всех областях моей жизни. Я люблю жизнь.
Анемия серповидно-клеточная Вера в собственную ущербность лишает радости жизни. Ребенок внутри вас живет, вдыхая радость жизни и питаясь любовью. Господь творит чудеса каждый день.
Аноректальное кровотечение (наличие крови в испражнениях) Гнев и разочарование. Я доверяю процессу жизни. В моей жизни случается только правильное и прекрасное.
Анус (задний проход) (см. также «геморрой») Неумение избавляться от накопившихся проблем, обид и эмоций. Мне легко и приятно избавляться от всего, что уже не понадобиться в жизни.
Анус: абсцесс (гнойник) Злость на то, от чего хотите избавиться. Избавление совершенно безопасно. Мое тело покидает лишь то, что мне в жизни уже не нужно.
Анус: свищ Неполное избавление от отбросов. Нежелание расставаться с мусором прошлого. Я с радостью расстаюсь с прошлым. Я наслаждаюсь свободой.
Анус: зуд Чувство вины за прошлое. Я с радостью прощаю себя. Я наслаждаюсь свободой.
Анус: боль Чувство вины. Желание наказания. С прошлым покончено. Я выбираю любовь и одобряю себя и все, что я сейчас делаю.
Апатия Сопротивление чувствам. Подавление эмоций. Страх. Чувствовать – безопасно. Я иду навстречу жизни. Я стремлюсь пройти через испытания жизнью.
Аппендицит Страх. Страх жизни. Блокирование всего хорошего. Я – в безопасности. Я расслабляюсь, позволяю потоку жизни радостно течь дальше.
Аппетит (потеря) (см. также «отсутствие аппетита») Страх. Самозащита. Недоверие к жизни. Я люблю и одобряю себя. Ничто мне не грозит. Жизнь радостна и безопасна.
Аппетит (чрезмерный) Страх. Потребность в защите. Осуждение эмоций. Я – в безопасности. Нет никакой угрозы моим чувствам.
Артерии По артериям течет радость жизни. Проблемы с артериями – неумение радоваться жизни. Меня переполняет радость. Она растекается во мне при каждом ударе сердца.
Артрит пальцев руки Желание наказания. Порицание себя. Такое чувство, что ты – жертва. Я смотрю на все с любовьи и пониманием. Все события в моей жизни я рассматриваю как призму любви.
Артрит (см. также «суставы») Чувство, что тебя не любят. Критика, обида. Я есть любовь. Теперь я буду любить себя и одобрять свои поступки. Я с любовью смотрю на других людей.
Астма Неспособность дышать для собственного блага. Чувство подавленности. Сдерживание рыданий. Теперь мне можно спокойно брать свою жизнь в собственные руки. Я выбираю свободу
Астма у младенцев и детей постарше Боязнь жизни. Нежелание быть здесь. Этот ребенок в полной безопасности, его любят.
Атеросклероз Сопротивление. Напряженность. Непоколебимая тупость. Отказ видеть хорошее. Я полностью открываюсь жизни и радости. Теперь я смотрю на все с любовью.
Бедра (верхняя часть) Устойчивая опора для тела. Основной механизм при движении вперед. Да здравствуют бедра! Каждый день наполнен радостью. Я твердо стою на ногах и пользуюсь свободой.
Бедра (заболевания) Боязнь движения вперед в выполнении главных решений. Отсутствие цели. Моя устойчивость абсолютна. Я легко и радостно иду вперед по жизни в любом возрасте.
Бели (см. также «женские болезни», «вагинит») Убежденность, что женщины бессильны влиять на противоположный пол. Злость на партнера. Это я создаю ситуации, в которых оказываюсь. Власть надо мной – это я ссама. Моя женственность меня радует. Я свободна.
Белые угри Стремление скрыть некрасивую внешность. Я считаю себя красивой и любимой.
Бесплодие Страх и сопротивление жизненному процессу или отсутствие потребности в приобретении родительского опыта. Я верю в жизнь. Делая нужное дело в нужное время, я всегда нахожусь там, где нужно. Я люблю и одобряю себя.
Бессонница Страх. Недоверие к жизненному процессу. Чувство вины. С любовью оставляю я этот день и отдаюсь мирному сну, зная, что завтрашний день позаботится сам о себе.
Бешенство Злоба. Уверенность в том, что единственный ответ – это насилие. Мир поселился во мне и вокруг меня.
Боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига; русский термин: болезнь Шарко) Отсутствие желания признать собственную ценность. Непризнание успеха. Я знаю, что я – стоящий человек. Достижение успеха безопасно для меня. Жизнь меня любит.
Болезнь Аддисона (хроническая недостаточность коры надпочечников) (см. также «надпочечники: заболевания») Острый эмоциональный голод. Гнев, направленный на себя. Я с любовью забочусь о своем теле, мыслях, эмоциях.
Болезнь Альцгеймера (вид достарческого слабоумия) (см. также «слабоумие», «старость») Нежелание принимать мир таким, какой он есть. Безнадежность и беспомощность. Гнев. Всегда есть более новый, лучший способ наслаждаться жизнью. Я прощаю и предаю прошлое забвению. Я отдаюсь радости.
Болезнь Гентингтона Огорчение, вызванное неспособностью изменять других людей. Весь контроль я отдаю Вселенной. В моей душе покой. Разногласий с жизнью нет.
Болезнь Кушинга (см. также «надпочечники: заболевания») Нарушение психики. Переизбыток разрушительных идей. Ощущение, что вас пересилили. Я с любовью примиряю мои тело и дух. Теперь в моей голове только мысли, улучшающие самочувствие.
Болезнь Паркинсона Страх и сильное желание контролировать все и вся. Я расслабляюсь, сознавая, что я в полной безопасности. Жизнь создана для меня, и я доверяюсь жизненному процессу.
Болезнь Педжета (деформирующий остоз) Кажется, что больше нет той основы, на которой можно строить свою жизнь. «Всем наплевать». Я знаю, что жизнь дает мне замечательную поддержку. Жизнь меня любит и заботится обо мне.
Болезнь Ходжкина (заболевания лимфатической системы) Чувство вины и жуткий страх, что вы не на высоте. Лихорадочные попытки доказать собственную ценность до тех пор, пока в крови не иссякнет запас необходимых ей веществ. В гонке за самоутверждение забываете о радостях жизни. Для меня счастье – быть собой. Будучи тем, что я есть, я вполне соответствую всем требованиям. Я люблю и одобряю себя. Я принимаю радость и дарю.
Боль Чувство вины. Вина всегда ищет наказания. Я с радостью расстаюсь с прошлым. Они свободны - и я тоже. На душе у меня теперь спокойно.
Боли Стремление к любви. Желание объятий. Я люблю себя и одобряю свои действия. Я люблю и могу вызвать чувство любви в других.
Боль от газов в кишечнике (метеоризм) Зажатость. Страх. Нереализованные идеи. Я расслабляюсь и позволяю жизни легко и свободно течь во мне.
Бородавки Мелкое выражение ненависти. Вера в уродство. Я – это любовь и красота жизни в ее полном проявлении.
Бородавка подошвенная (роговая) Будущее разочаровывает вас все сильнее и сильнее. Я продвигаюсь вперед легко и уверенно. Я доверяюсь процессу жизни и смело следую за ним.
Брайтова болезнь (гломерулонефрит) (см. также «нефрит») Ощущение себя никчемным ребенком, все делающим неправильно. Неудачник. Разиня. Я люблю себя и одобряю. Я забочусь о себе. Я всегда на высоте.
Бронхит (см. также «респираторные заболевания») Нервозная атмосфера в семье. Споры и крики. Редкое затишье. Я объявляю о мире и гармонии во мне и вокруг меня. Все идет хорошо.
Булимия (обостренное чувство голода) Страх и безнадежность. Лихорадочное переполнение и избавление от чувства ненависти к себе. Меня любит, питает и поддерживается сама Жизнь. Жить для меня – безопасно.
Бурсит (воспаление синовиальной сумки) Символизирует гнев. Желание ударить кого-либо. Любовь расслабляет и избавляет от всего, что не похоже на нее.
Бурсит большого пальца стопы Отсутствие радости при взгляде на жизнь. Я радостно бегу вперед, чтобы приветствовать удивительные события моей жизни.
Вагинит (воспаление слизистой оболочки влагалища) (см. также «женские болезни», «бели») Злость на партнера. Чувство вины на сексуальной почве. Наказание себя. Моя любовь к себе и одобрение отражаются в отношении людей ко мне. Меня радует моя сексуальность.
Варикозное расширение вен Пребывание в ненавистной вам ситуации. Неодобрение. Чувство перегруженности и задавленности работой. Я дружу с правдой, я с радостью живу и иду вперед. Я люблю жизнь и свободно вращаюсь в ней.
Венерические болезни (см. также «СПИД», «гонорея», «герпес», «сифилис») Чувство вины на сексуальной почве. Потребность в наказании. Уверенность, что гениталии греховны или нечисты. Я с любовью и радостью принимаю и мою сексуальность, и ее проявления. Я принимаю только те мысли, которые дают мне поддержку и улучшают мое самочувствие.
Ветряная оспа Томительное ожидание события. Страх и напряжение. Повышенная чувствительность. Я доверяюсь естественному процессу жизни, отсюда моя расслабленность и миролюбие. Все в моем мире идет хорошо.
Вирусная инфекция (см. также «инфекция») Отсутствие в жизни радости. Горечь. Я с удовольствием позволяю потоку радости проходить через мою жизнь.
Вирус Эпстейна-Барра Стремление выйти за пределы ваших возможностей. Боязнь оказаться не на высоте. Истощение внутренних ресурсов. Вирус стресса. Я расслабляюсь и признаю мою самоценность. Я на должной высоте. Жизнь легка и радостна.
Витилиго (пегая кожа) Чувство полной отчужденности от всего. Вы не в своем кругу. Не член группы. Я нахожусь в самом центре жизни, и она полна любви.
Волдыри Сопротивление. Отсутствие эмоциональной защиты. Я мягко следую за жизнью и за каждым новым событием в нем. Все в порядке.
Волчанка красная Опускаются руки. Вам лучше умереть, чем постоять за себя. Гнев и наказание. Я могу легко и спокойно постоять за себя. Я утверждаю, что полностью распоряжаюсь собой. Я люблю себя и одобряю. Моя жизнь свободна и безопасна.
Воспаление (см. также «воспалительные процессы») Страх. Ярость. Воспаленное сознание. Мои мысли тихие, спокойные, сконцентрированные.
Воспалительные процессы Условия, которые вам приходится видеть в жизни, вызываю гнев и разочарование. Я хочу изменить все стереотипы критики. Я люблю себя и одобряю.
Вросший ноготь пальца стопы Беспокойство и чувство вины по поводу вашего права двигаться вперед. Выбирать направление моего движения по жизни – мое священное право. Я – в безопасности, я на свободе.
Вульва (наружные женские половые органы) Символ уязвимости. Быть ранимой – безопасно.
Выделение гноя (периодонтит) Гнев на неспособность приниматься решения. Люди с неопределенным отношением к жизни. Я одобряю себя, и самое подходящее для меня – это мои решения.
Выкидыш (самопроизвольный аборт) Страх. Страх перед будущим. «Не сейчас - после». Ошибочный выбор момента. Божественное провидение заботится о том, что происходит со мной в жизни. Я люблю и ценю себя. Все идет хорошо.
Гангрена Болезненная чувствительность психики. Радость тонет в недобрых мыслях. Отныне все мои мысли – гармоничны, и радость свободно растекается по мне.
Гастрит (см. также «желудочные болезни») Затянувшаяся неопределенность. Чувство обреченности. Я люблю и одобряю себя. Я – в безопасности.
Гениталии Символизируют мужские или женские принципы. Совершенно безопасно быть тем, кто я есть.
Гениталии: проблемы Боязнь оказаться не на высоте. Я радуюсь тому выражению жизни, каковым я являюсь. В моем нынешнем состоянии я – совершенство. Я люблю и одобряю себя.
Гепатит (см. также «болезни печени») Сопротивление переменам. Страх, гнев, ненависть. Печень – вместилище гнева и ярости. Мое сознание чисто и свободно. Я забываю прошлое и иду навстречу новому. Все идет хорошо.
Герпес генитальный (см. также «венерические болезни») Вера в греховность секса и потребность в наказании. Чувство стыда. Вера в карающего Бога. Неприязнь к гениталиям. Все во мне нормально и естественно. Меня радует моя сексуальность и мое тело.
Герпес простой (см. также «пузырьковый лишай») Сильнейшее желание делать все плохо. Невысказанная горечь. В моих словах и мыслях – только любовь. Между мною и жизнью – Мир.
Гипервентиляция легких (см. также «приступы удушья», «проблемы дыхания») Страх. Сопротивление переменам. Недоверие к процессу перемен. Мне безопасно находиться в любой части Вселенной. Я люблю себя и доверяю процессу жизни.
Гипертиреоз (синдром, обусловленный повышением активности щитовидной железы) (см. также «щитовидная железа») Гнев за игнорирование вашей личности. Я нахожусь в центре жизни, я одобряю и себя, и все, что вижу вокруг.
Гиперфункция (повышенная активностьь) Страх. Огромное давление и лихорадочное состояние. Я – в безопасности. Всякое давление исчезает. Я в полном порядке.
Гипогликемия (пониженное содержание глюкозы в крови) Подавленность тяготами жизни. «кому это надо?» Теперь моя жизнь будет светлее, легче и радостнее.
Гипотериоз (синдром, обусловленный понижением активности щитовидной железы) (см. также «щитовидная железа») Опускаются руки. Чувство безнадежности, застоя. Теперь я строю новую жизнь по правилам, которые полностью удовлетворяют меня.
Гипофиз Символизирует центр управления. Мое тело и сознание прекрасно взаимодействуют. Я контролирую свои мысли.
Гирсутизм (избыточное оволосение у женщин) Скрытый гнев. Обычно используемое прикрытие – страх. Стремление обвинять. Часто: нежелание заниматься самовоспитанием. Я – это мой любящий родитель. Меня окутывают любовь и одобрение. Для меня не опасно показывать, какой я человек.
Глаза Символизируют способность ясно видеть прошлое, настоящее, будущее. Я смотрю с любовью и радостью.
Глазные болезни (см. также «ячмень») Не нравится то, что вы видите в собственной жизни. Отныне я создаю жизнь, на которую мне нравится смотреть.
Глазные болезни: астигматизм Неприятие собственного «я». Боязнь увидеть себя в истинном свете. Отныне я хочу видеть свою собственную красоту и великолепие.
Глазные болезни: близорукость (см. также «миопия») Боязнь будущего. Я принимаю Божественное руководство, и я всегда в безопасности.
Глазные болезни: глаукома Упорнейшее нежелание простить. Давят застарелые обиды. Задавленность всем этим. Я смотрю на все с любовью и нежностью.
Глазные болезни: дальнозоркость Ощущение себя не от мира сего. Здесь и сейчас мне ничто не грозит. Я это ясно вижу.
Глазные болезни: детские Нежелание видеть, что происходит в семье. Теперь этого ребенка окружает гармония, красота и радость, ему обеспечена безопасность.
Глазные болезни: катаракта Неспособность смотреть вперед с радостью. Туманное будущее. Жизнь вечна и полна радости.
Глазные болезни: косоглазие (см. также «кератит») Нежелание видеть «что это там такое». Действие наперекор. Видеть – совершенно безопасно для меня. В моей душе покой.
Глазные болезни: экзотропия (расходящееся косоглазие) Боязнь взглянуть на действительность – прямо здесь. Я люблю и одобряю себя – прямо сейчас.
Гланды Символизируют «сдерживание». Что-то может начаться без вашего участия и желания. Я – созидательная сила в моем собственном мире.
Глухота Неприятие, упрямство, изоляция. Я прислушиваюсь к Божественному и радуюсь всему, что я слышу. Я – неотъемлимая часть всего сущего.
Голень Крушение идеалов. Голени символизируют жизненные принципы. Я с радостью и любовью живу на уровне моих самый высоких требований.
Голеностопный сустав Отсутствие гибкости и чувство вины. Лодыжки – символ способности к наслаждению. Я заслуживаю наслаждение жизнью. Я принимаю все радости, которые предлагает мне жизнь.
Головокружение Мимолетные, бессвязные мысли. Нежелание видеть. В жизни я человек спокойный и целеустремленный. Я могу совершенно спокойно жить и радоваться.
Головные боли (см. также «мигрень») Недооценка себя. Самокритика. Страх. Я люблю и одобряю себя. С любовью смотрю на себя. Я в полной безопасности.
Гонорея (см. также «венерические болезни») Потребность в наказании. Я люблю мое тело. Я люблю мою сексуальность. Я люблю себя.
Горло Канал экспрессивности и творчества. Я открываю сердце и пою о радости любви.
Горло: болезни (см. также «ангина») Неспособность постоять за себя. Проглоченный гнев. Кризис творчества. Нежелание измениться. Шуметь не запрещается. Мое самовыражение свободно и радостно. Я легко могу постоять за себя. Я демонстрирую мою способность к творчеству. Я хочу измениться.
Грибок Отсталые убеждения. Нежелание расставаться с прошлым. Ваше прошлое довлеет над настоящим. Я радостно и свободно живу в сегодняшнем дне.
Грипп (эпидемический) (см. также «респираторные заболевания») Реакция на негативный настрой окружения, общепринятые отрицательные установки. Страх. Вера в статистику. Я выше общепринятых верований или правил. Я верю в свободу от внешнего воздействия.
Груди Символизируют материнскую заботу, вынашивание, вскармливание. Существует устойчивый баланс между тем, что я поглощаю, и тем, что отдаю другим.
Груди: заболевания Отказ себе в «питании». Ставите себя на последнее место. Я нужна. Теперь я забочусь о себе, питаю себя с любовью и радостью.
Груди: киста, уплотнения, болезненные ощущения (мастит) Избыток заботы. Излишняя протекция. Подавление личности. Я признаю свободу каждого быть тем, кем он хочет быть. Мы все свободны, мы в безопасности.
Грыжа Прерванные отношения. Напряжение, отягощенность, неправильное творческое самовыражение. В моем сознании – нежность и гармония. Я люблю и одобряю себя. Ничто не мешает мне быть собой.
Грыжа межпозвоночного диска Ощущение, что жизнь полностью лишила вас поддержки. Жизнь поддерживает все мои мысли, поэтому я люблю и одобряю себя Все идет хорошо.
Депрессия Гнев, которые вы, по вашему мнению, не имеете права чувствовать. Безнадежность. Гнев, которые вы, по вашему мнению, не имеете права чувствовать. Безнадежность.
Десны: заболевания Неспособность выполнять решения. Отсутствие четко выраженного отношения к жизни. Я – человек решительный. Я иду до конца и с любовью поддерживаю себя.
Детские болезни Вера в календари, социальные коцепции и надуманные правила. Взрослые вокруг ведут себя как дети. У этого ребенка Божественная защита, он окружен любовью. Мы требуем неприкосновенности его психики.
Диабет Тоска по несбывшемуся. Сильная потребность в контроле. Глубокое горе. Не осталось ничего приятного. Это мгновение наполнено радостью. Я начинаю вкушать сладость сегодняшнего дня.
Дизентерия Страх и концентрация гнева. Я наполняю сознание миром и покоем, и это отражается в моем теле.
Дизентерия амебная Уверенность, что они стремятся добраться до вас. Я – воплощение силы в моем собственном мире. Я пребываю в мире и покое.
Дизентерия бактериальная Давление и безнадежность. Меня переполняют жизнь и энергия, а также радость жизни.
Дисменорея (расстройство менструального цикла) (см. также «женские болезни», «менструация») Гнев, обращенный на себя. Ненависть к женскому телу или женщинам. Я люблю мое тело. Я люблю себя. Я люблю все мои циклы. Все идет хорошо.
Дрожжевая инфекция (см. также «кандидоз», «молочница») Отрицание собственных потребностей. Отказ себе в поддержке. Отныне я поддерживаю себя с любовью и радостью.
Дыхание Символизирует способность вдыхать жизнь. Я люблю жизнь. Жить – безопасно.
Дыхание: болезни (см. также «приступы удушья», «гипервентиляция легких») Боязнь или отказ вдыхать жизнь полной грудью. Не признаете своего права занимать пространство или вообще существовать. Свободно жить и дышать полной грудью – мое право с рождения. Я – человек, достойный любви. Отныне мой выбор – полнокровная жизнь.

Часть2.

Проблема

Вероятная причина

Новый подход

Желтуха (см. также «болезни печени») Внутренняя и внешняя предвзятость. Односторонние выводы. Я терпимо, сострадательно и с любовью отношусь ко всем людям, включая себя.
Желчно-каменная болезнь Горечь. Тяжелые мысли. Проклятия. Гордость. От прошлого можно с радостью отказаться. Жизнь прекрасна, я тоже.
Желудок Вместилище пищи. Отвечает также за «усваивание мыслей». Я легко «усваиваю» жизнь.
Желудочные болезни (см. также «гастрит», «изжога», «язва желудка или двенадцатиперстной кишки», «язва») Ужас. Боязнь нового. Неспособность усваивать новое. Жизнь мне не вредит. В любой момент дня я усваиваю что-то новое. Все идет хорошо.
Женские болезни (см. также «аменорея», «дисменорея», «фиброма», «бели», «менструация», «вагинит») Неприятие самой себя. Отказ от женственности. Отказ от принципа женственности. Я радуюсь, что я – женщина. Я люблю быть женщиной. Я люблю мое тело.
Жесткость (тугодумие) Жесткое, негибкое мышление. Мое положение достаточно надежно и можно позволить себе гибкость мышления.
Заикание Ненадежность. Отсутствует возможность самовыражения. Запрещают плакать. Я свободно могу постоять за себя. Теперь я спокойно выражаю все, что хочу. Я общаюсь только с чувством любви.
Запястье Символизирует движение и легкость. Я действую мудро, с легкостью и любовью.
Задержка жидкости (см. также «отеки», «опухоль») Что вы боитесь потерять? Мне приятно и радостно расставаться с этим.
Запах изо рта (см. также «плохой запах изо рта») Гневные мысли, мысли о мести. Мешает прошлое. Я с радостью расстаюсь с прошлым. Отныне я выражаю только любовь.
Запах тела Страх. Неприязнь к себе. Страх перед другими. Я люблю себя и одобряю. Я – в полной безопасности.
Запор Нежелание расставаться с устаревшими мыслями. Увязание в прошлом. Иногда в язвительности. По мере расставания с прошлым в меня входит новое, свежее жизненное. Поток жизни я пропускаю через себя.
Запястный синдром (см. также «запястье») Гнев и разочарование, связанные с мнимой несправедливостью жизни. Я решаю строить жизнь, в которой будут радость и изобилие. Мне легко.
Зоб (см. также «щитовидная железа») Ненависть к навязанному в жизни. Жертва. Ощущение исковерканной жизни. Несостоявшаяся личность. Я в моей жизни – сила. Никто не мешает мне быть собой.
Зубы Символизируют решения
Зубные болезни (см. также «корневой канал») Продолжительная нерешительность. Неспособность распознавать идеи для их последующего анализа и принятия решений. Мои решения основываются на принципах истины, и я знаю, что в моей жизни происходят только правильные события.
Зуб мудрости (с затрудненным прорезом – ретенированный) Вы не отводите места в сознании для закладки прочного фундамента последующей жизни. Я открываю жизни дверь в мое сознание. Во мне – обширное пространство для моего собственного роста и изменений.
Зуд Желания, идущие вразрез с характером. Неудовлетворенность. Раскаяние. Стремление выбраться из ситуации. Мне мирно и спокойно там, где я есть. Я принимаю все хорошее во мне, зная, что будут удовлетворены все мои потребности и желания.
Изжога (см. также «язва желудка или двенадцатиперстной кишки», «желудочные болезни», «язва») Страх. Страх. Страх. Тиски страха. Я дышу полной грудью. Я – в безопасности. Я доверяю жизненному процессу.
Излишек веса (см. также «ожирение») Страх. Потребность в защите. Нежелание чувствовать. Беззащитность, отрицание себя. Подавленное стремление достичь желаемого. У меня нет противоборства чувств. Там, где я нахожусь, быть безопасно. Я сама (сам) создаю себе безопасность. Я люблю и одобряю себя.
Илеит (воспаление подвздошной кишки), болезнь Крона, регионарный энтерит Страх. Беспокойство. Недомогание. Я люблю и одобряю себя. Я делаю все самое лучшее из того, что могу.У меня спокойно на душе.
Импотенция Сексуальное давление, напряжение, чувство вины. Социальные убеждения. Озлобленность на партнера. Боязнь матери. Отныне я легко и радостно позволяю моему принципу сексуальности действовать в полную силу.
Инфекция (см. также «вирусная инфекция») Раздражение, гнев, досада. Отныне я становлюсь миролюбивой и гармоничной личностью.
Искривление позвоночника (см. также «покатые плечи») Неспособность плыть по течению жизни. Страх и попытки удержать устаревшие мысли. Недоверие к жизни. Отсутствие цельности натуры. Никакой смелости убеждений. Я забываю обо всех страхах. Отныне я доверяюсь жизненному процессу. Я знаю, что жизнь – это для меня. У меня прямая и гордая от любви осанка.
Кандидоз (см. также «молочница», «дрожжевая инфекция») Чувство разбросанности. Сильные разочарования и гнев. Претензии и недоверие к людям. Я позволяю себе быть тем, кем хочу. Я заслуживаю самого лучшего в жизни. Я люблю и ценю себя и других.
Карбункул (см. также «фурункул») Ядовитый гнев по поводу собственных несправедливых действий. Я предаю прошлое забвению и позволяю времени залечивать раны, когда-либо нанесенные мне жизнью.
Катаракта Неспособность с радостью смотреть вперед. Будущее во мгле. Жизнь вечна и полна радости. Я с нетерпением жду каждого нового мгновения жизни.
Кашель (см. также «респираторные заболевания») Желание рявкнуть на весь мир: «Посмотрите на меня! Послушайте меня!» Меня замечают и высоко ценят. Меня любят.
Кератит (см. также «глазные болезни») Сильнейший гнев. Желание ударить того, кого видишь, и то, что видишь. Я позволяю чувству любви, идущему из моего сердца, излечить все, что я вижу. Я выбираю мир и покой. Все в моем мире прекрасно.
Киста Постоянное «прокручивание» в голове прежних обид. Неправильное развитие. Я думаю о том, что все идет хорошо. Я люблю себя.
Кишечник Символизирует избавление от ненужного. Ассимиляция. Всасывание. Легкое очищение. Я легко усваиваю и впитываю все, что мне нужно знать, и с радостью расстаюсь с прошлым. Избавляться – это так легко!
Кишечник: проблемы Страх перед избавлением от всего отжившего и ненужного. Я легко и свободно отбрасываю старое и с радостью приветствую приход нового.
Кожа Защищает нашу индивидуальность. Орган чувств. Оставаясь с собой, чувствую себя спокойно.
Кожа: болезни (см. также «крапивница», «псориаз», «сыпь») Беспокойство. Страх. Застарелый осадок в душе. Мне угрожают. Я с любовью защищаю себя мирными, радостными мыслями. Прошлое прощено и забыто. Сейчас у меня полная свобода.
Колено (см. также «суставы») Символ гордости. Ощущение исключительности собственного «я». Я – человек гибкий и податливый.
Колени: заболевания Упрямство и гордыня. Неспособность быть податливым человеком. Страх. Негибкость. Нежелание уступать. Прощение. Понимание. Сострадание. Я легко уступаю и поддаюсь, и все идет хорошо.
Колики Раздражение, нетерпение, недовольство окружением. Вы реагируете только на любовь и ласковые слова. Все идет мирно.
Колиты (см. также «кишечник», «слизистая толстая кишка», «спастический колит») Неуверенность. Символизирует способность легко расставаться с прошлым. Я – часть четкого ритма и течения жизни. Все идет согласно священному предопределению.
Кома Страх. Избегание кого-то или чего-то. Мы окружаем себя защитой и любовью. Мы создаем пространство для своего исцеления.
Ком в горле Страх. Отсутствие доверия к процессу жизни. Я – в безопасности. Я верю, что жизнь создана для меня. Я выражаю себя свободно и радостно.
Конъюктивит (см. также «острый эпидемический конъюктивит») Гнев и разочарование при виде чего-либо. Я на все смотрю влюбленными глазами. Гармоничное решение существует, и я его принимаю.
Конъюктивит острый эпидемический (см. также «конъюктивит») Гнев и разочарование. Нежелание видеть. Мне нет необходимости настаивать на своей правоте. Я люблю себя и одобряю.
Корковый паралич (см. также «паралич») Потребность объединить семью изъявлением любви. Я вношу свой вклад в мирную жизнь семьи, где царит любовь. Все идет хорошо.
Коронарный тромбоз (см. также «сердечный приступ») Чувство одиночества и страха. «У меня есть недостатки. Я мало делаю. Я никогда не достигну этого». У меня полное единение с жизнью. Вселенная дает мне полную поддержку. Все идет хорошо.
Корневой канал (зуба) (см. также «зубы») Потеря способности уверенно погружаться в жизнь. Разрушение главных (коренных) убеждений. Я создаю прочную основу для себя и своей жизни. Отныне меня с радостью поддерживают мои убеждения.
Кость (кости) (см. также «скелет») Символизирует структуру Вселенной. Мое тело прекрасно устроено и сбалансировано.
Костный мозг Символизирует глубочайшие убеждения, касающиеся себя. И то, как вы поддерживаете себя и заботитесь о себе. Божественный Дух – это основа моей жизни. Я – в безопасности, меня любят и полностью поддерживают.
Костные заболевания: переломы, трещины Бунт против чужой власти. Сила в моем собственном мире – я сам.
Костные заболевания: деформация (см. также «остеомиелит», «остеопороз») Угнетенная психика и напряженность. Мышцы не эластичны. Тугодумие. Я вдыхаю жизнь полной грудью. Я расслабляюсь и доверяюсь потоку и процессу жизни.
Крапивница (см. также «сыпь») Мелкие, скрытые страхи. Стремление делать из мухи слона. Я вношу мир и покой в свою жизнь.
Кровь Выражение радости, свободно циркулирующей в теле. Я выражаю радость жизни и получаю ее.
Кровь: заболевания (см. также «лейкемия», «анемия») Отсутствие радости. Отсутствие движения мысли. Новые радостные мысли свободно циркулируют во мне.
Кровь: повышенное давление Нерешенные застарелые эмоциональные проблемы. Я с радостью предаю прошлое забвению. В моей душе мир.
Кровь: пониженное давление Дефицит любви в детстве. Пораженческое настроение: «Да какая разница?! Все равно ничего не получится». Отныне я живу в вечно радостном сейчас. Моя жизнь полна радости.
Кровь: свертывание Вы перекрываете поток радости. Я пробуждаю в себе новую жизнь. Поток продолжается.
Кровотечение Уходит радость. Гнев. Но куда? Я – сама радость жизни, я получаю и отдаю в прекрасном ритме.
Кровотечение десен Отсутствие радости по поводу решений, принятых в жизни. Я верю, что в моей жизни происходят только провильные вещи. Моя душа спокойна.
Ларингит Злость мешает говорить. Страх мешает высказаться. Надо мной довлеют. Ничто не мешает мне попросить то, чего я хочу. У меня полная свобода самовыражения. В моей душе мир.
Левая сторона тела Символизирует восприимчивость, поглощение, женскую энергию, женщину, мать. У меня прекрасный баланс женской энергии.
Легкие Символизируют способность вдыхать жизнь. Я вдыхаю жизнь равномерно и свободно.
Легочные заболевания (см. также «воспаление легких») Депрессия. Печаль. Боязнь воспринимать жизнь. Считаете, что вы недостойны жить полной жизнью. Я могу воспринимать всю полноту жизни. Я воспринимаю жизнь с любовью и до конца.
Лейкемия (см. также «кровь: болезни») Вдохновение жестоко подавляется. «Кому это надо?» Я возвышаюсь над прошлой ограниченностью и принимаю свободу сегодняшнего дня. Совершенно безопасно быть собой.
Ленточный червь (солитер) Сильная убежденность, что вы жерства и что вы греховны. Вы беспомощны перед тем, что вы принимаете за отношение к вам других людей. Другие лишь отражают те добрые чувства, которые я испытываю к себе. Я люблю и ценю все, что есть во мне.
Лимфа: заболевания Предупреждение о том, что следует переориентироваться на самое главное в жизни: любовь и радость. Теперь для меня самое главное – это любовь и радость самой жизни. Я плыву по течению жизни. В душе моей покой.
Лихорадка Гнев. Кипение. Я – спокойное выражение мира и любви.
Лицо Символизирует то, что мы демонстрируем миру. Мне безопасно быть собой. Я выражаю то, что я есть.
Лобковая кость Символизирует защиту половых органов. Моя сексуальность в полной безопасности.
Локоть Символизирует смену направлений и восприятие нового опыта. Я с легкостью принимаю новый опыт, новые направления и перемены.
Малярия Несбалансированные отношения с природой и жизнью. Я – единое целое с природой и жизнью в ее полном объеме. Я – в безопасности.
Мастоидит Гнев и радочарование. Нежелание слышать то, что происходит. Обычно бывает у детей. Пониманию мешает страх. Божественный мир и гармония окружают меня, живут во мне. Я – оазис мира, любви и радости. В моем мире все идет хорошо.
Матка Символизирует храм творчества. В своем теле я чувствую себя как дома.
Менингит спинномозговой Воспаленные мысли и злость на жизнь. Я предаю забвению все обвинения и принимаю покой и радость жизни.
Менопауза: проблемы Боязнь, что к вам теряют интерес. Боязнь старения. Неприязнь к себе. Плохое самочувствие. Уравновешенность и душевный покой не покидают меня при всех сменах цикла, и я благославляю мое тело любовью.
Менструация (см. также «аменорея», «дисменорея», «женские проблемы») Отвергание своей женственности. Чувство вины, страх. Убежденность, что все, связанное с гениталиями, греховно или нечисто. Я признаю себя полноценной женщиной и считаю все процессы в моем теле нормальными и естественными. Я люблю себя и одобряю.
Мигрень (см. также «головные боли») Ненависть к принуждению. Сопротивление ходу жизни. Сексуальные страхи. (Маструбация обычно ослабляет эти страхи.) Я расслабляюсь и следую за ходом жизни, и пусть жизнь обеспечивает меня всем необходимым в легкой и удобной форме.
Миопия (см. также «глазные болезни») Страх перед будущим. Недоверие к тому, что ждет вас впереди. Я доверяю процессу жизни, я – в безопасности.
Мозг Символизирует компьютер, пульт управления. Я – оператор, с любовью управляющий своим мозгом.
Мозг: опухоль Неверно рассчитанные убеждения. Упрямство. Отказ пересматривать устаревшие стереотипы. Мне так легко перепрограммировать компьютер моего сознания. Жизнь в целом – это обновление, и мое сознание – это постоянное обновление.
Мозоли Затвердевшие участки мышления – упорное стремление сохранить в сознании боль прошлого. Закостенелые концепции и мысли. Затвердевший страх. Новые пути и мысли совершенно безопасны. Я освобождаюсь от груза прошлого и свободно иду вперед. Я – в безопасности. Я наслаждаюсь свободой.
Молочница (см. также «кандидоз», «рот», «дрожжевая инфекция») Злость на принятие ошибочных решений. Свои решения я воспринимаю с любовью, поскольку знаю, что всегда смогу их изменить. Я в полной безопасности.
Мононуклеоз (болезнь Пфейффера, лимфоидно-клеточная ангина) Гнев, порожденный дефицитом любви и недооценкой себя. Безразличное отношение к себе. Я люблю себя, ценю и забочусь о себе. Все при мне.
Морская болезнь (см. также «укачивание при движении») Страх. Страх смерти. Отсутствие контроля. Я в полной безопасности во Вселенной. Моя душа спокойна везде. Я верю в жизнь.
Мочеиспускательный канал: воспаление (уретрит) Озлобленность. Вам докучают. Обвинение. В моей душе я творю только радостные дела.
Мочевые пути: инфекция Раздражение. Злость. Обычно на противоположный пол или артнера по сексу. Вы возлагаете вину на других. Я отвергаю стереотип мышления, который вызвал этот недуг. Я хочу измениться. Я люблю себя и одобряю.
Мышцы Сопротивление новому опыту. Мышцы символизируют способность к движению по жизни. Я наслаждаюсь жизнью, как веселым танцем.
Мышечная дистрофия Взрослеть не имеет смысла. Я преодалеваю ограниченность моих родителей. Я свободно использую все самое лучшее, что есть во мне.
Надпочечники: заболевания (см. также «болезнь Аддисона», «болезнь Кушинга») Пораженческое настроение. Наплевательское отношение к себе. Чувство тревоги. Я люблю себя и одобряю свои действия. Заботиться о себе – совершенно безопасно.
Нарколепсия Не в состоянии с чем-то справиться. Жуткий страх. Желание уйти подальше от всех и всего. Нежелание находиться здесь. Я полагаюсь на Божественную мудрость и провидение, и это защитит меня в любое время. Я – в безопасности.
Насморк Просьба о помощи. Внутренний плач. Я люблю и утешаю себя так, как мне приятно.
Невралгия Наказание за греховность. Муки общения. Я прощаю себя. Я люблю и одобряю себя. Общение приносит радость.
Недержание Переполнение эмоциями. Многолетнее сдерживание чувств. Я стремлюсь чувствовать. Выражение эмоций для меня безопасно. Я люблю себя.
«Неизлечимые» болезни В данный момент это неизлечимо внешними средствами. Нужно войти во внутрь, чтобы добиться излечения. Появившись ниоткуда, оно уйдет в никуда. Чудеса происходят каждый день. Я вхожу во внутрь, чтобы разрушить стереотип, ставший причиной заболевания, и принимаю Священное исцеление. Таковым оно является на самом деле!
Нервы Символизируют связь. Орган восприятия. Я общаюсь легко и радостно.
Нервный срыв Эгоцентричность. «Засорение» каналов общения. Я открываю душу и в общении излучаю любовь. Я в полной безопасности. У меня хорошее самочувствие.
Нервозность Страх, беспокойство, борьба, суета. Недоверие к жизненному процессу. Я путешествую по бесконечным просторам вечности, и у меня масса времени. Я общаюсь с открытым сердцем. Все идет хорошо.
Несварение Животный страх, ужас, беспокойное состояние. Борчание и жалобы. Я мирно и радостно перевариваю и усваиваю все новое в моей жизни.
Несчастные случаи Неспособность постоять за себя. Бунт против власти. Вера в насилие. Я отбрасываю все мысли-стереотипы, вызвавшие это. В моей душе мир и покой. Я – стоящий человек.
Нефрит (см. также «болезнь Брайтова») Слишком сильная реакция на разочарования и неудачи. Я совершаю только правильные поступки. Я предаю забвению старое и приветствую новое. Все идет хорошо.
Новообразования Удержание в душе старых обид. Усиливающееся чувство неприязни. Я прощаю с легкостью. Я люблю себя и буду награждать себя хвалебными мыслями.
Ноги Несут нас вперед по жизни. Жизнь – это для меня!
Ноги (заболевания в нижней части) Страх перед будущим. Нежелание двигаться. Я радостно и уверенно иду вперед, зная, что мое будущее прекрасно.
Ноготь (ногти) Символ защиты. Мое общение легко и свободно.
Ногти (грызть) Безысходность. Самоедство. Ненависть к одному из родителей. Взрослеть безопасно. Теперь я легко и радостно управляю своей жизнью.
Нос Символизирует признание себя. Я признаю, что во мне есть интуитивная способность.
Нос заложенный Непризнание собственной ценности. Я люблю и ценю себя.
Носоглоточные выделения Внутренний плач. Детские слезы. Вы – жертва. Я сознаю, что созидательная сила в моем мире – это я, и понимаю это. Отныне я наслаждаюсь собственной жизнью.
Нос: кровотечение Потребность в признании. Ощущение, что тебя не признают и не замечают. Сильное желание любви. Я люблю и одобряю себя. Я знаю, чего я стою. Я – замечательная личность.

Часть3.

Проблема

Вероятная причина

Новый подход

Обвислые черты лица Обвисание черт лица – это результат «обвисания» мыслей в голове. Обида на жизнь. Я выражаю радость жизни и до конца наслаждаюсь каждым мгновением каждого дня. И снова молодею.
Облысение Страх. Напряжение. Стремление все контролировать. Недоверие к процессу жизни. Я – в безопасности. Я люблю себя и одобряю. Я доверяю жизни.
Обморок (вазовагальный криз, синдром Говерса) Страх. Не могу справиться. Провал памяти. У меня достаточно сил и знаний, чтобы контролировать все в моей жизни.
Ожирение (см. также «избыточный вес») Сверхчувствительность. Нередко символизирует страх и потребность в защите. Страх может служить прикрытием для скрытого гнева и нежелания прощать. Меня защищает священная любовь. Я всегда в безопасности Я хочу повзрослеть и принять на себя ответственность за свою жизнь. Я прощаю всех и создаю такую жизнь, какая мне нравится. Я в полной безопасности.
Ожирение: бедра (верхняя часть) Комья упрямства и злости на родителей. Я посылаю прощение прошлому. Мне не опасно преодолеть ограниченность родителей.
Ожирение: бедра (нижняя часть) Запасы детского гнева. Нередко злость на отца. Я вижу отца ребенком, выросшим без любви и ласки, и легко прощаю его. Мы оба свободны.
Ожирение: живот Гнев в ответ на отказ в духовной пище и эмоциональной заботе. Я развиваюсь духовно. У меня достаточно духовной пищи. Я чувствую удовлетворение и наслаждаюсь свободой.
Ожирение: руки Гнев по причине отвергнутой любви. Я могу получить столько любви, сколько хочу.
Ожоги Гнев. Внутреннее кипение. Распаленность. В себе и моем окружении я создаю только мир и гармонию. Я заслуживаю хорошего самочувствия.
Озноб Внутренняя сжатость, отступление и уход в себя. Стремление отступить. «Оставьте меня в покое». Я всегда в полной безопасности. Меня окружает и защищает любовь. Все в порядке.
Онемение (спонтанно возникающее неприят¬ное ощущение онеме¬ния, покалыва¬ния, жжения) Сдерживание чувств уважения и любви. Отмирание эмо¬ций. Я делюсь чувствами и любо¬вью. Я реагирую на проявле¬ние любви в каждом челове¬ке.

Вы увязли в мыслях. Навязчивые, болез¬ненные идеи. Мои мысли текут легко и свободно. Я с легкостью ориентируюсь в различных идеях.
Опухоли Вы лелеете в себе старые обиды и потря¬сения. Усиливаются угрызения совести. Я с радостью прощаюсь с прошлым и все внимание обращаю на новый день. Все идет хорошо.
Остеомиелит (см. также «костные заболевания») Гнев и разочарование в самой жизни. Такое чувство, что тебя никто не поддерживает. Я не конфликтую с жизнью и доверяюсь ей. Нет ни опасности, ни тревог.
Остеопороз (см. также «костные заболевания») Ощущение, что в жизни совсем не за что ухватиться. Нет опоры. Я могу постоять за себя, а жизнь всегда любовно под¬держивает меня самым неожиданным образом.
Отеки (см. также «задержка жидкости», «опухание») С кем или чем вы не хотите расстаться?Я легко расстаюсь с прошлым. И это безопасно для меня. Теперь у меня полная свобода.
Отит (воспаление наружного слухового прохода, среднего уха, внутреннего уха) Гнев. Нежелание слушать. В доме шум. Родители ссорятся. Меня окружает гармония. Я люблю слышать все приятное и хорошее. На мне сосредоточена любовь.
Отрыжка Страх. Слишком жадное отношение к жизни. Для всего, что следует делать, есть свое время и место. У меня спокойно на душе.
Отсутствие аппетита (см. также «потеря аппетита») Отрицание личной жизни. Сильное чувство страха, ненависть к себе и отрицание себя. Безопасно оставаться собой. Я – замечательный человек. Я выбираю жизнь, радость и приветствую себя как личность.
Пальцы Символизируют мелочи жизни. У меня спокойное отношение к мелочам жизни.
Пальцы: большой Символ интеллекта и беспокойства. В моей душе мир.
Пальцы: указательный Символ «эго» и страха. У меня все надежно.
Пальцы: средний Символизирует гнев и сексуальность. Меня устраивает моя сексуальность.
Пальцы: безымянный Символ дружеских и любовных союзов и связанной с ними печали. Моя любовь безмятежна.
Пальцы: мизинец Символизирует семью и связанное с ней притворство. В семье Жизни я чувствую себя как дома.
Пальцы стопы Символизируют незначительные детали будущего. Все решится само собой.
Панкреатит еприятие. Гнев и безысходность: кажется, что жизнь утратила свою притягательность. Я люблю и одобряю себя. Я сама (сам) создаю радость в своей жизни.
Паразиты Уступаете власть другим, позволяете им брать верх. Я внось с удовольствием беру власть в свои руки, положив тем самым конец всякому вмешательству.
Паралич (см. также «парез») Страх. Ужас. Избегание ситуации или человека. Сопротивление. Я - неотъемлимая часть жизни. Я веду себя адекватно во всех ситуациях.
Паралич Белла (поражение лицевого нерва) (см. также «парез», «паралич») Напряженное усилие, чтобы сдержать гнев. Нежелание выражать свои чувства. Мне совершенно безопасно выражать свои чувства. Я прощаю себя.
Паралич (корковый паралич) Уступка. Сопротивление. «Лучше умереть, чем измениться». Неприятие жизни. Жизнь - это перемены, и я легко приспосабливаюсь к новому. Я принимаю жизнь - прошлую, настоящую и будущую.
Парез (см. также «паралич Белла», «паралич», «болезнь Паркинсона») Парализующие мысли. Тупик. Я - свободно мыслящая личность, и все у меня идет легко и радостно.
Перитонзиллярный абсцесс (см. также «ангина», «тонзиллит») Убежденность в своей неспособности говорить за себя и самостоятельно добиваться удовлетворения своих нужд. Я от рождения имею право на удовлетворение собственных потребностей. Отныне я спокойно и ласково добиваюсь всего, чего хочу.
Печень Средоточие гнева и примитивных эмоций. Любовь, мир и радость - вот, что я знаю.
Печень: заболевания (см. также «гепатит», «желтуха») Постоянные жалобы. Оправдывание собственной придирчивости и тем самым обманывание себя. Плохое самочувствие. Отныне я живу с открытым сердцем. Ищу любовь и повсюду нахожу ее.
Пищевое отравление Позволяете другим брать контроль в свои руки. У меня есть силы, власть и умение усваивать все, что попадает ко мне.
Плач Слезы - это река жизни, они текут от радости, а также от горя и страха. Я в ладу со своими эмоциями. Я люблю себя и одобряю.
Плечи (см. также «суставы», «покатые плечи») Символизируют способность с радостью переносить перипетии жизни. Только наше отношение к жизни превращают ее в обузу. Отныне весь мой жизненный опыт будет радостный и приятный.
Плохой запах изо рта Грязные отношения, грязные сплетни, грязные мысли. Я говорю обо всем с любовью. Я выдыхаю лишь хорошее.
Пневмония (воспаление легких) (см. также «легочные заболевания») Отчаяние. Усталость от жизни. Эмоциональные раны, которым не дают залечиться. Я свободно вдыхаю Божественные идеи, наполненные дыханием и разумом жизни. Это - новое начало.
Подагра Потребность доминировать. Нетерпимость, гнев. Я в полной безопасности. Я живу в мире и согласии с собой и с другими.
Поджелудочная железа Символизирует «сладость» жизни. Моя жизнь «сладка».
Позвоночник Гибкая опора жизни. Меня поддерживает жизнь.
Покатые плечи (см. также «плечи», «искривление позвоночника») Перенесение жизненных тягот. Беспомощность и безнадежность. У меня прямая и свободная осанка. Я люблю и одобряю себя. Моя жизнь улучшается с каждым днем.
Полиомиелит Парализующая ревность. Желание кого-то остановить. Хватит всем. Моими добрыми мыслями я творю все доброе во мне и мою свободу.
Понос Страх. Отказ. Убегание. У меня нет совершенно никаких проблем с поглощением, усвоением и выбросом. У меня нет никаких разногласий с жизнью.
Порезы (см. также «травмы», «раны») Наказание за отступление от собственных правил. Я создаю жизнь, полную наград.
Пороки Бегство от себя. Страх. Неуменние любить себя. Я убеждаюсь, что я - замечательная личность. Отныне я буду любить себя и наслаждаться собой.
Потеря устойчивости Рассеянные мысли. Отсутствие концентрации. Я концентрирую внимание на безопасности и совершенствую свою жизнь. Все идет хорошо.
Почки: болезни Критика, разочарование, неудачи. Позор. Реакция, как у маленького ребенка. В моей жизни всегда происходит то, что предписывает Божественный промысел. И каждый раз это приводит только к хорошему результату. Взрослеть - безопасно.
Почечные камни Сгустки нерастворенного гнева. Я легко развеиваю проблемы прошлого.
Правая сторона тела Уступка, отказ, мужская энергия, мужчины, отец. Легко, без усилий уравновешиваю я свою мужскую энергию.
Предменструальный синдром Позволяете царить беспорядку. Усиливаете внешнее воздействие. Отвергаете женские процессы. Отныне я контролирую мое сознание и мою жизнь. Я - сильная, динамичная женщина. Все части моего тела функционируют великолепно. Я люблю себя.
Приступы (припадки) Убегание от семьи, от себя, от жизни. Вселенная - мой родной дом. Я в полной безопасности, мне хорошо, меня понимают.
Приступы удушья (см. также «проблемы дыхания», «гипервентиляция легких») Страх. Недоверие к жизни. Вы завязли в детстве. Взрослеть - безопасно. Мне безопасен. Ничто мне не угрожает.
Проблемы старения Общественное мнение. Устаревшие мысли. Боязнь быть собой. Неприятие сегодняшней действительности. Я люблю себя и хорошо отношусь к себе в любом возрасте. Прекрасен каждый отдельный момент жизни.
Проказа Полная неспособность управлять своей жизнью. Давняя вера в собственную непригодность. Я возвышаюсь над всеми недостатками. Меня наполняет и вдохновляет Божественная сила. Любовь исцеляет все.
Простата Символ мужского принципа. Я полностью принимаю мою мужественность и радуюсь ей.
Простата: заболевания Внутренние страхи ослабляют мужественность. Начинаете сдаваться. Сексуальное напряжение и чувство вины. Вера в старение. Я люблю и одобряю себя. Я признаю собственную силу. Мой дух вечно молод.
Простуда (заболевание верхних дыхательных путей) (см. также «респираторные заболевания») Слишком много событий одновременно. Смятение, беспорядок. Мелкие обиды. Убеждения типа: «Каждую зиму я трижды переношу простуду». Я позволяю сознанию мирно расслабиться. Ясность и гармония присутствуют в моей душе и вокруг меня. Все идет хорошо.
Псориаз (см. также «кожные болезни») Боязнь, что тебя обидят. Потеря самоощущения. Отказ принимать на себя ответственность за собственные чувства. Я открыт всем радостям жизни. Я заслуживаю и воспринимаю все самое лучшее в жизни. Я люблю и одобряю себя.
Психоз (психические заболевания) Бегство от семьи. Уход в себя. Отчаянное избегание жизни. Этот ум знает, чего он стоит, он является творческим началом Божественного самовыражения.
Пузырьковый лишай (см. также «простой герпес») Терзают гневные слова и боязнь их произнести. Я создаю только мирные ситуации, потому что я люблю себя. Все идет хорошо.
Радикулит (ишиас) Лицемерие. Страх за деньги и за будущее. Я начинаю жить с большой пользой для себя. Мое благо повсюду, я же всегда в полной безопасности.
Рак Глубокая рана. Старинная обида. Великая тайна или горе не дают покоя, пожирают. Сохранение чувства ненависти. «Кому это нужно?» Я с любовью прощаю и предаю забвению все прошлое. Отныне я заполняю радостью мой собственный мир. Я люблю и одобряю себя.
Раны (см. также «порезы», «травмы») Чувство вины и гнев, направленный на себя. Я прощаю себя и люблю.
Ранки (на губах или в полости рта) Ядовитые слова, сдерживаемые губами. Обвинения. Я создаю только радостные события и любящем мире.
Ранки (на теле) Затухает невыраженный гнев. Я с радостью и позитивным настроем выражаю мои эмоции.
Рассеянный склероз Жесткость мышления, жестокосердие, железная воля, отсутствие гибкости. Страх. Останавливаясь только на приятных и радостных мыслях, я создаю светлый и радостный мир. Я наслаждаюсь свободой и безопасностью.
Растяжения Гнев и сопротивление. Нежелание идти по какому-то пределенному пути в жизни. Я верю, что жизнь направляет меня только к моему высшему благу. Моя душа спокойна.
Рахит Эмоциональный голод. Потребность в любви и защите. Я - в безопасности. Я питаюсь любовью самой Вселенной.
Рвота Настойчивое отрицание идей. Боязнь нового. Я спокойно и радостно усваиваю жизнь. Только все хорошее приходит ко мне и уходит от меня.
Ревматизм Чувство собственной уязвимости. Потребность в любви. Хронические огорчения. Обида. Вся моя жизнь - дело моих рук. Но я все больше и больше люблю и одобряю себя и других, и моя жизнь становится все лучше.
Ревматический артрит Крайне критическое отношение к проявлению силы. Чувство, что на вас взваливают слишком много. Моя сила - это я. Я люблю и одобряю себя. Жизнь прекрасна.
Респираторные заболевания (см. также «бронхит», «простуда», «кашель», «грипп») Боязнь вдыхать жизнь полной грудью. Я - в безопасности. Я люблю мою жизнь.
Ригидность затылочных мышц (см. также «шейные болезни») Непреклонное упрямство. Совершенно безопасно смотреть также и с точки зрения других людей.
Роды (рождение) Символизируют начало жизненного процесса. У этого ребенка начинается удивительная и радостная жизнь. Все идет хорошо.
Роды: отклонения Кармическое. Вы сами решили явиться этим путем. Мы выбираем себе родителей и детей. Всякий опыт полезен процессу нашего роста. Я доволен своим местонахождением.
Рот Символизирует восприятие новых идей. Я питаюсь любовью.
Рот: заболевания Предвзятость. Закрытый ум. Неспособность к восприятию новых мыслей. Я приветствую новые идеи и новые концепции. Я готов(а) их усвоить.
Рука (руки) Выражает способность сохранять жизненный опыт. Легко, радостно и с любовью воспринимаю я события моей жизни.
Руки (кисти) Держать и управлять. Захватывать и держать. Сжимать и отпускать. Ласкать. Щипать. Всевозможные виды обращения с прошлым. Я решаю обращаться с моим прошлым с легкостью, радостью и любовью.
Самоубийство Вы видите жизнь только в черно-белом варианте. Нежелание увидеть иной выход из положения. Я живу с учетом абсолютно всех возможностей. Всегда есть другой путь. У меня все надежно.
Седые волосы Стресс. Вера в необходимость давления и напряжения. Моя душа спокойна относительно всех сфер моей жизни. Мне вполне хватает моих сил и способностей.
Селезенка Одержимость. Навязчивые идеи. Я люблю и одобряю себя. Я верю, что для меня всегда найдется место в жизни.
Сенная лихорадка (см. также «аллергия») Эмоциональный перебор. Боязнь календаря. Убеждение, что вас преследуют. Чувство вины. Я неотделим(а) от всей полноты жизни. Я всегда в полной безопасности.
Сердце (см. также «кровь») Символизирует центр любви и безопасности. Мое сердце стучит в ритме любви.
Сердце: приступ (инфаркт миокарда) (см. также «коронарный тромбоз») Изгнание из сердца всякой радости ради денег, или карьеры, или еще чего-нибудь. Я возвращаю радость в самый центр моего сердца. Я выражаю всем мою любовь.
Сердце: болезни Давнишние эмоциональные проблемы. Дефицит радости. Черствость. Вера в необходимость напряжения, стресса. Радость. Радость. Радость. Я с удовольствием пропускаю поток радости через свое сознание, тело, жизнь.
Синусит (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух) Раздражение, вызванное одним из ваших близких. Я заявляю, что гармония и мир всегда наполняют меня и все пространство вокруг.
Синяки (кровоподтеки) Мелкие уколы жизни. Самонаказание. Я люблю и наслаждаюсь собой. Я отношусь к себе по-доброму, мягко. Все идет хорошо.
Сифилис (см. также «венерические болезни») Растрачивание своей силы и эффективности. Я решаю быть только самим собой. Я одобряю себя таким, какой я есть.
Скелет (см. также «кости») Разрушение структуры. Кости символизируют здание вашей жизни. У меня крепкое тело и отменное здоровье. Сложение у меня отличное.
Склеродермия Отгораживание себя от жизни. Не решаетесь быть в ее гуще и заботиться о себе. Теперь я полностью расслаблен, поскольку знаю, что я в полной безопасности. Я верю в жизнь, и я верю в себя.
Слабость Потребность ума в отдыхе. Я предоставляю своему сознанию веселый отпуск.
Слабоумие (см. также «болезнь Альцгеймера», «старость») Нежелание принимать мир таким, каков он есть. Безнадежность и беспомощность. Гнев. Я нахожусь на своем месте, и я всегда в полной безопасности.
Слизистая толстой кишки (см. также «колит», «кишечник», «спастический колит») Наслоение устаревших путаных мыслей забивают каналы удаления шлаков. Вы топчитесь в вязкой трясине прошлого. Я предаю прошлое забвению. У меня ясное мышление. Я мирно и радостно живу в настоящем.
Смерть Символизирует выход из спектакля жизни. Я с радостью отправляюсь на новую ступень опыта. Все идет хорошо.
Солнечное сплетение Непроизвольная реакция. Центр интуиции. Я доверяю моему внутреннему голосу. У меня есть сила, мудрость и воля.
Спазмы Взвинчивание мыслей, порожденное страхом. Я отбрасываю, расслабляюсь и отпускаю. У меня в жизни все благополучно.
Спазмы брюшной полости Страх. Останавливание процесса. Я верю в жизненные процессы. Я - в безопасности.
Спастический колит (см. также «колит», «кишечник», слизистая толстой кишки») Боязнь что-то выпустить из рук. Ненадежность. Мне не надо бояться жить. Жизнь всегда обеспечит мне все, что нужно. Все идет хорошо.
СПИД Чувство беззащитности и безнадежности. Всем наплевать. Сильная вера в собственную никчемность. Неприязнь к себе. Чувство сексуальной вины. Я - часть Вселенной. Я ее важная часть, меня любит сама Жизнь. Я обладаю силой и способностями. Я люблю и ценю в себе все.
Спина Символ опоры жизни. Я знаю, что жизнь меня всегда поддерживает.
Спина: болезни нижней части Страх из-за денег. Отсутствие финансовой поддержки. Я доверяюсь жизненному процессу. Я всегда получаю то, что мне нужно. У меня все благополучно.
Спина: болезни средней части Чувство вины. Внимание приковано ко «всему тому», что в прошлом. «Оставьте меня в покое». Я предаю забвению прошлое. С любовью в сердце я могу свободно идти вперед.
Спина: болезни верхней части Отсутствие моральной поддержки. Чувство, что тебя не любят. Сдерживание чувства любви. Я люблю себя и одобряю. Меня любит и поддерживает жизнь.
Старость (см. также «болезнь Альцгеймера») Возвращение в так называемую «безопасность детства». Требование защиты и внимания. Это - форма контроля над окружающими. Избегание (эскапизм). Небесная защита. Безопасность. Мир. Разум Вселенной действует на каждом уровне жизни.
Столбняк (см. также «тризм») Потребность в избавлении от гнева и разлагающих мыслей. Я позволяю потоку любви выйти из моего сердца и промыть все уголки тела и все мои эмоции.
Стригущий лишай (дерматомикоз) Позволяете другим действовать вам на нервы. Плохое самочувствие или ощущение в себе недостатка добродетели. Я люблю и одобряю себя. Никто и ничто не имеет власти надо мной. Я - свободен (свободна).
Ступни Символ нашего понимания самих себя, жизни, других людей. У меня ясное понимание, готовность измениться с приходом нового времени. Ничто мне не грозит.
Ступня: болезни Страх перед будущим и боязнь, что вы не сделаете в жизни шаг вперед. Я легко и радостно шагаю вперед по жизни.
Судороги Напряжение. Страх. Стремитесь ухватиться, зацепиться. Я расслабляюсь и позволяю миру воцариться в моей душе.
Суставы (см. также «артрит», «локоть», «колено», «плечи») Символизируют смену направлений в жизни и легкость этих движений. Я легко следую за переменами. Моей жизнью руководит Божественное, и я всегда выбираю самое лучшее направление.
Сухость в глазах Злые глаза. Нежелание смотреть с любовью. Скорее умру, чем прощу. Иногда проявление злорадности. Я охотно прощаю. Я наполняю мое видение жизнью и с пониманием смотрю и сострадаю.
Сыпь Чувство незащищенности, открытость для нападения. У меня есть сила и надежная защита. Все идет хорошо.
Сыпь (см. также «крапивница») Раздражение по поводу промедлений. Детский способ привлечь к себе внимание. Я люблю и одобряю себя. Я примиряюсь с жизненным процессом.

Часть4.

Проблема

Вероятная причина

Новый подход

Тик, конвульсии Страх. Ощущение, что другие наблюдают за тобой. Я принят(а) всей жизнью в целом. Все идет хорошо. Я - в безопасности.
Тонзиллит (см. также «околоминдаликовый абсцесс», «ангина») Страх. Подавленные эмоции. Заглушенное творчество. Теперь все хорошее во мне течет свободно. Я проводник Божественных мыслей. В моей душе царит мир.
Тошнота Страх. Отказ от идеи или опыта. Я - в безопасности. Я доверяюсь жизненному процессу, который приносит мне только хорошее.
Травмы (см. также «порезы», «раны») Гнев, обращенный на себя. Чувство вины. Я обращаю мой гнев во благо. Я люблю себя и высоко ценю.
Тревога Неверие в ход жизни и ее естественный процесс. Я одобряю и люблю себя и доверяюсь процессу жизни. Мне ничто не грозит.
Тризм (спазм жевательных мышц) (см. также «столбняк») Гнев. Стремление командовать. Отказ выражать свои чувства. Я доверяюсь жизненному процессу. Мне легко попросить о том, чего хочу. Жизнь на моей стороне.
Туберкулез Расточительство из-за эгоистичности. Собственничество. Жестокие мысли. Месть. Любя и одобряя себя, я создаю спокойный и радостный мир для жизни в нем.
Угри (см. также «белые угри») Слабые вспышки гнева. Я усмиряю свои мысли, в душе наступает покой.
Угри (прыщи) Несогласие с собой. Отсутствие любви к себе. Я - Божественное выражение жизни. Я люблю и принимаю себя в моем нынешнем состоянии.
Узелковые утолщения Обида. Безысходность и уязвление из-за карьеры, самолюбие. Я расстаюсь с моей внутренней медлительностью и не мешаю себе добиваться успеха.
Укачивание при движении (см. также «укачивание (при езде в автомобиле или поезде)», «морская болезнь») Страх. Боязнь, что вы уже потеряли контроль над собой. Я всегда контролирую свои мысли. Я - в безопасности. Я люблю и одобряю себя.
Укачивание (при езде в автомобиле или поезде) (см. также «болезнь движения») Страх. Зависимость. Чувство загнанности в тупик. Я легко преодолеваю пространство и время. Меня окружает только любовь.
Укусы Страх. Открытость для всяческого пренебрежения. Я прощаю себя и люблю себя с каждым днем все больше.
Укусы животных Гнев, обращенный во внутрь. Потребность в наказании. Я свободен (свободна).
Укусы насекомых Чувство вины из-за мелочей. Я не чувствую никакого раздражения.
Усталость Сопротивление, скука. Занятие нелюбимым делом. Я с энтузиазмом отношусь к жизни, энергия и энтузиазм переполняют меня.
Уши Выражение способности слышать. Я слышу и люблю.
Фиброзо-кистозная дегенерация Полная уверенность, что жизнь не принесет ничего хорошего «Бедная я!» Жизнь меня любит, и я люблю жизнь. Теперь я свободно вдыхаю жизнь полной грудью.
Фиброма и киста (см. также «женские болезни») Помните оскорбление, нанесенное партнером. Удар по женскому самолюбию. Я предаю забвению то во мне, что стало причиной этого события. Я в жизни творю только добро.
Флебит (воспаление вен) Гнев и разочарование. Переложение вины на других за то, что в собственной жизни мало радости или она совсем отсутствует. Радость свободно течет во мне, и нет разногласия с жизнью.
Фригидность Страх. Неприятие наслаждения. Уверенность, что секс - это плохо. Бесчувственные партнеры. Боязнь отца. Получать наслаждение от своего собственного тела - абсолютно безопасно. Я в восторге от того, что я женщина.
Фурункул (см. также «карбункул») Гнев. Кипение. Смятение. Я выражаю радость и любовь. Душа моя спокойна.
Холестерин (повышенное содержание) Засорение каналов поступления радости. Боязнь принять радость. Я люблю жизнь. Мои каналы радости широко открыты. Принимать - абсолютно безопасно.
Храпение Упорное нежелание расстаться с устаревшими стереотипами. Я предаю забвению все то в моей голове, что не похоже на любовь и радость. Я перехожу от прошлого к новому, свежему, жизненному.
Хронические болезни Нежелание перемен. Страх перед будущим. Чувство опасности. Я хочу измениться и расти. Я создаю новое и безопасное будущее.
Царапины (ссадины) Ощущение, что жизнь вас терзает, что жизнь - грабительница, что вас грабят. Я приношу жизни благодарность за ее щедрость ко мне. На мне лежит благословение.
Целлюлит (воспаление подкожной клетчатки) Накопленный гнев и самонаказание. Я прощаю других. Я прощаю себя. У меня есть свобода любить и наслаждаться жизнью.
Циркуляция Символизирует способность чувствовать и выражать эмоции позитивно. Моя свобода дает любви и радости возможность циркулировать в каждом уголке моего сознания. Я люблю жизнь.
Цистит (болезнь мочевого пузыря) Тревожное состояние. Цепляетесь за старые идеи. Боитесь дать себе свободу. Разгневанность. Я с удовольствием расстаюсь с прошлым и приветствую все новое в моей жизни. Я в полной безопасности.
Челюсть (мышечно-лицевой синдром) Гнев. Обида. Желание отомстить. Я очень хочу изменить в себе то, что вызвало эту болезнь. Я люблю и ценю себя. Ничто мне не грозит.
Чесотка Зараженное мышление. Позволяете другимдействовать вам на нервы. Я - живое, любящее и радостное выражение жизни. Я принадлежу только себе.
Шея (шейный отдел позвоночника) Символизирует гибкость. Способность видеть то, что происходит за спиной. Я меня добрые отношения с жизнью
Шея: болезни (см. также «искривление позвоночника», «ригидность затылочных мышц») Нежелание видеть другие стороны вопроса. Упрямство. Отсутствие гибкости. Легко и гибко рассматриваю я все стороны вопроса. Есть множество путей подхода к делу или его решения. Все идет хорошо.
Шум в ушах Нежелание слышать внутренний голос. Упрямство. Я доверяю моему высшему «я», с любовью прислушиваюсь к моему внутреннему голосу. Я отвергаю все, что не похоже на проявление любви.
Щитовидная железа Самая главная железа иммунной системы. Чувство, что вас атаковала жизнь. Они стремятся добраться до меня. Мои добрые мысли укрепляют силу моей иммунной системы. У меня надежная защита изнутри и снаружи. Я слушаю себя с любовью.
Щитовидная железа:болезни(см. также «зоб», «гипертиреоз», «гипотиреоз») Унижение. «Мне никогда не удается делать то, что я хочу. Когда же придет мой черед?» Я выхожу за рамки всех ограничений и свободно и творчески выражаю себя.
Эпилепсия Мания преследования. Отказ от жизни. Ощущение интенсивной борьбы. Насилие над собой. Отныне я считаю жизнь вечной и радостной.
Экзема Непримиримый антагонизм. Психические срывы. Мир и гармония, любовь и радость окружают меня и постоянно пребывают во мне. Мне не угрожает никто и ничто.
Эмфизема Вы страшитесь вдыхать жизнь полной грудью. Недостойны жизни. Я от рождения имею право на свободу и полносту жизни. Я люблю жизнь. Я люблю себя.
Эндометриоз Ощущение незащищенности, огорчение и разочарование. Замена любви к себе сахаром. Упреки. Я сильная и желанная. Прекрасно быть женщиной. Я люблю себя, я довольна своими достижениями.
Энурез (недержание мочи) Страх перед родителями, обычно отцом. На этого ребенка смотрят с любовью, все его жалеют и понимают. Все в порядке
Эпидермофития стопы Безысходность от того, что тебя не признают. Неспособность к легкому продвижению вперед. Я люблю и одобряю себя. Я не препятствую своему продвижению вперед. Это движение – безопасно.
Ягодицы Символизируют силу. Дряблые ягодицы – утрата силы. Я разумно пользуюсь моей силой. Я – человек сильный. Никакой опасности. Все идет хорошо
Язва
(см. также «изжога», «язва желудка или двенадцатиперстной кишки», «желудочные болезни»)
Страх. Твердая уверенность, что вы ущербны. Что вас гложет? Я люблю и одобряю себя. В моей душе покой. Все идет хорошо
Язва септическая (желудка или двенадцатиперстной кишки) (см. также «изжога», «желудочные болезни», «язва») Страх. Убежденность в своей ущербности. Стремление угодить Я люблю и одобряю себя. В моей душе покой. Я – замечательная личность.
Язык Символизирует способность с радостью вкушать удовольствия жизни Я радуюсь великой щедрости моей жизни
Яички Мужской принцип. Мужественность Мужчиной быть безопасно
Яичники Символизируют созидательные центры Мой созидательный поток уравновешен.
Ячмень (см. также «глазные болезни») Вы смотрите на жизнь злыми глазами. Злость на кого-то. Теперь я смотрю на все с любовью и радостью

http://mama.tomsk.ru/

Още...

СКРИТИТЕ ОПАСНОСТИ НА МИКРОВЕЛЕТО

По материали на Антъни Уейн и Лоурънс Нюъл
Най-вероятно милиони хора поради незнание жертват здравето си в замяна на удобството да ползват микровълнови печки. Задайте си въпроса кой създаде микровълновите фурни и защо? Защо в СССР са забранили употребата им през 1976г.? Отговорите могат така да ви шокират, че да захвърлите микровелето на боклука. Повечето хора дори не знаят на какъв принцип работи това „чудо” на домакинските електроуреди и си го купуват на сляпо, просто за да спестят време. В това разбира се нямаше да има нищо лошо, ако...!

ВРЕДИ ОТ КАТЕГОРИЯ І

КАНЦЕРОГЕННИ ЕФЕКТИ
1. Създават „ефект на свързване” с радиоактивността в атмосферата, причинявайки значително увеличаване на количеството алфа и бета частиците в храните.
2. Създават се канцерогенни агенти в състава на протеиновите хидролизантни съединения в млякото и зърнените храни, които са всъщност естествени протеини, разделящи се на неестествени частици при добавяне на вода.
3. Променя се съставът на хранителните вещества, което нарушава работата на храносмилателния тракт заради нестабилния катаболизъм.
4. Заради промените в хранителните вещества, се наблюдават дисфункции в лимфната система, водещо до дегенерация на имунния потенциал на тялото срещу определени форми на абнормално разрастване на тъкани.
5. Поглъщането на така обработена храна води до появата на висок процент ракови клетки в кръвния серум.
6. Микровълновите излъчвания водят до промяна в катаболичното поведение на глюкозидите и галактозидите при замразените плодове.
7. Микровълновите излъчвания водят до промяна в катаболичното поведение на растителните алкалоиди дори при кратковременно излагане на зеленчуците.
8. Формират се канцерогенни свободни радикали (високо реактивни дефектни молекули) в определени минерални молекулярни групи при растенията и по-специално при кореноплодните.
9. Статистиките сочат, че при значителен процент от хората храните, обработени в микровеле, са довели до стомашни и чревни ракови образувания, пълна дегенерация на периферните клетъчни тъкани, а също и постепенен срив във функциите на храносмилателната и отделителна система.

ВРЕДИ ОТ КАТЕГОРИЯ ІІ

ВЛОШАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА
1. Микровълновите излъчвания водят до спад в биовиталитета* на витамините В-complex, витамин С и Е, в някои от най-важните минерали и липотропи в храната. (биовиталитет – способността на тялото да усвоява).
2. Спад в метаболитното поведение и способността за усвояване на алкалоиди, глюкозиди, галактозиди и нитрилозиди.
3. Значително ускоряване на структурното разлагане във всички храни.

ВРЕДИ ОТ КАТЕГОРИЯ ІІІ

БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ОБЛЪЧВАНЕ
Оказва се, че излагането на микровълни също има неочаквано негативни последствия върху общото здравословно състояние на хората. Този факт става известен, когато руснаците решават да изпробват високотехнологичен апарат и откриват, че дори не е нужно хората да поглъщат храна, обработена в микровълнова фурна. Самото излагане на това енергийно поле оказва достатъчно влияние за проявяване на вредни странични ефекти. В следствие на тези резултати през 1976 г. в СССР се забранява използването на каквито и да е уреди на принципа на микровълните.
В следствие на гореописаните 29 противопоказания, употребата на микровълнови уреди е абсолютно непрепоръчително. В съвременните научни среди в много държави се шири това мнение, подкрепено и от получените доказателства от СССР.
Произволните вълнови остатъци се свързват с биологичните системи на тялото (Категория ІІІ:9), оказват влияние върху неврологичните системи, главно върху мозъка и невроплексусите (нервните центрове) и в резултат се получава дългосрочна деполяризация на тъканните невро-електрически вериги. Тъй като това може да доведе до необратими увреждания на неврологичния интегритет на много от компонентите на нервната система (И.Р. Лурия, Новосибирск 1975 г), поглъщането на мъкровълново обработени храни е абсолютно противопоказно във всяко отношение.
В резултат на направените изводи от страна на швейцарските, руски и германски изследователи, могат да се посочат десет причини да изхвърлите без отлагане микровелето си:
1. Продължителното консумиране на „микровълнова храна” води до постоянни и дългосрочни увреждания на мозъка заради намаляването на електричните импулси в него – деполяризация или демагнетизиране на мозъчната тъкан.
2. Човешкият организъм не може да усвои непознатите вещества, образувани в обработената така храна.
3. Спира производството на мъжки и женски хормони или техният състав се променя.
4. Последствията от поглъщане на „микровълнова храна” са необратими.
5. Минералите, витамините и хранителните вещества се намаляват или променят и тялото ни има малка или никаква полза от тях, както и изменените вещества не могат да се усвоят от организма.
6. След обработка в мъкровълнова печка минералите в зеленчуците се изменят в канцерогенни свободни радикали.
7. Микровълновата храна води до стомашни и чревни ракови образувания (тумори). Това е обяснението на много бързото увеличаване на броя заболели от рак на дебелото черво в Америка.
8. Продължителното хранене с микровълнова храна води до образуване на ракови клетки в кръвта.
9. Продължителната й консумация води до имунна недостатъчност в следствие на изменения в кръвния серум и лифмната жлеза.
10. Консумацията й води до загуба на памет, концентрация, емоционална нестабилност и намаляване на интелигентността.


Още...

КОЛКО НИ СЕ УСЛАЖДАТ БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ

/По материали от Тошко Тодоров, Кабинет по квантова медицина/

Много е важно не само какво се пие, но и кога се пие. Хората не се замислят над този важен въпрос и най-често се наливат с различни течности по време или след обилно хранене, като по този начин разреждат стомашния сок. Това наистина намалява киселинността му, което се компенсира с допълнително сокоотделяне. Резултатът е забавяне и затрудняване на храносмилателния процес. Предизвиква се гниене и ферментация. Увеличава се киселинността на стомашния сок, водеща до възпаление на лигавицата на стомаха. Ако се пие вода, когато в стомаха има храна, която в момента се преработва, водата измива стомашния сок и ги вкарва в червата, където средата е основна. Киселината на стомашния сок обилно оросява и окислява слузестата обвивка на тънките черва, травмира я и предизвиква възпалението й, наречено дуоденит. Водата измива витамините и минералните соли от храната, те не успяват да се усвоят от слизестата повърхност на тънките черва и бързо слизат в ниските отдели на дебелото черво, откъдето се изхвърлят без да се усвоят. В резултат се получава витаминна и минерална недостатъчност.
Най-добре е, ако течностите се набавят чрез храната. Плодовете и зеленчуците съдържат от 70 до 98% дестилирана структурирана вода, богата на хранителни вещества и витамини в идеално съотношение.
Сладките безалкохолни напитки, предлагани в търговската мрежа, са добри за развиване на гайки и болтове, но не и за пиене, защото рушат организма. В напитките се съдържат множество опасни съставки, като фосфорна киселина например, която разрушава емайла и здравината на зъбите, също така ябълчна и въглена киселини. Тези киселини се съдържат и в плодовете, но там са органични и организмът леко ги усвоява и неутрализира, докато тези от напитките са фракционирани, защото се извличат под топлинно въздействие, което ги прави кисели и неусвоими. Резултатът е нарушаване на РН равновесието на тялото, водещо до тежки последици, на които ще се спра по-долу.

В напитките се съдържа и една от трите бели отрови – концентрираната рафинирана захар. Единствената разлика между напитките за диабетици и за простосмъртни е, че тези за диабетици съдържат захарин, който е много опасен!

В повечето газирани напитки се добавят катранени деривати, които са канцерогенни. При приемане с храненето вместо добро храносмилане се получава ферментация. Някои безалкохолни напитки съдържат наркотиците кофеин или кокаин, като първенство държат черният чай и кафето. В големи количества те действат възбуждащо на централната нервна система и предизвикват ускорена сърдечна дейност, рязко разширяване на кръвоносните съдове и неуправляемо изменение на кръвното налягане, нарушена коронарна и бъбречна недостатъчност, стомашни язви, рак на панкреаса, нервност и безпокойство, нарушен сън и храносмилателни смущения.

Кафето е коварен опиат, действащ както камшика за изморения кон. След кратковременно измамно „ободряване” следва рязък енергиен спад.

Кофеинът възбужда нервната система, създава напрежение и принудително разширява кръвоносните съдове. За кратко време се подобрява храненето и се чувства прилив на сила. Следва ответна защитна реакция, при която организмът възстановява първоначалното равновесие. Кръвоносните съдове се свиват, храненето се затруднява, силите ни напускат. Получава се нужда от следващото кафе.
Към кокаина и кофеина се получава пристрастяване за всеобща радост на производители и търговци.

Натуралните сокове са идеално балансирана и леко усвоима храна. При приемането им трябва да се спазват някои изисквания, произтичащи от факта, че сокът е отклонение от естественото състояние, предвидено то Природата. За правилното усвояване на захарите е нужно предварителната им подготовка от ензима птиалин, съдържащ се в слюнката, който подсигурява по-нататъшното разграждане на плодовата захар на по-низши захари. Правилното ослюнчване е възможно само при дъвчене. При пиене то е невъзможно.

Добре е, вместо сокът да се излива в гърлото, да се задържи в устната кухина, докато се отдели достатъчно слюнка. Същото се отнася и за всички сладки напитки.

Въпреки прекрасните реклами не е желателно приемането на фабрични сокове с консерванти, захар и ароматизатори. За това е най-добре да си ги приготвяме сами. Важно условие за соковете е да са прясно изцедени. Оставени по-дълго време на въздуха, в тях съществува идеална среда за развитие на множество микроорганизми и плесени, които не само водят до окисляване и ферментиране, но и до отравяне на организма.
Плодовите сокове се обработват в различни сектори на храносмилателната система, поради което не се смесват безразборно. Най-добре е да се пие сок от само един вид плод.
Може да се смесват соковете на зеленчуците.
От приемането на зеленчукови сокове в определен вид и количество старите англичани са изградили цяла лечебна методика.

Горещите напитки атакуват първо емайла на зъбите, който се пука от рязката температурна разлика. Попаднали в организма, те нарушават вътрешния му топлинен баланс и го принуждават да изведе излишната топлина навън, което често е придружено с изпотяване и чувство за загряване. За отвеждането организмът изразходва голямо количество жизнена енергия. Положителен ефект се постига само при желание за изпотяване с лечебна цел. Студените напитки имат същия ефект, но с обратен знак. Американски учени са изчислили, че ако един човек изпие 0.5 л течност с температура 6 градуса, за да я стопли до 36 градуса, организмът му изразходва толкова жизнена енергия, колкото ще изразходи, ако пренесе 10 торби цимент по 50 кг до четвъртия етаж. Най-подходящата температура на поеманите течности е телесната.
Едва ли има нещо по-приятно от хубав билков чай с мед и лимон. Лечебните растения са богати на множество минерални елементи и техните соли, витамини, ароматни вещества, фитонцити и други полезни съставки, но заедно с тях има и силно отровни вещества, които не са никак безобидни. Първите възстановяват минералния баланс и стимулират обмяната на веществата и метаболизма, а вторите отравят организма в лека форма, като предизвикват ответна мощна очистителна реакция, завършваща с пълно изчистване на организма по метода на хомеопатията.
Ако производителите на безалкохолни напитки са честни към своите потребители, върху етикетите трябва да се сложи предупредителен надпис с череп и кости!

Още...

ГЕНОЦИДЪТ СРЕД ХРАНИТЕ

На всички нас се налага да пазаруваме продукти от магазините за хранителни стоки. Когато го правим обикновено не четем подробно етикетите за истинското съдържание на продукта. Това е нужно, поради факта, че производителите прибавят много и различни консерванти, оцветители, набухватели, антиоксиданти, емулгатори, сгъстители, стабилизатори и пълнители в храните.
Това са тъй наречените Е-кодове. Така е, защото се бележат върху етикетите с Е123 (т.е Е + няколко цифри).
Изброените вещества позволяват качествата на продуктите да не се променят дълго време и да са годни за употреба след месеци престой в търговската мрежа.
Повечето вещества са синтетични химикали, които имат и странични действия, освен подобряване на качествата на храната.
За да сте спокойни за здравето си и това на околните, бъдете внимателни, когато купувате продукти с повече Е-кодове на етикета. За всеки случай.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, СВЪРЗАНИ С КАНЦЕРОГЕННИ ЕФЕКТИ, ИЛИ ЗА КОИТО ИМА ДАННИ ЗА ВРЪЗКАТА ИМ С РАЗВИТИЕТО НА РАК У ЖИВОТНИ: E123, E127, E129, E407, E905, E952, E954.

ДОБАВКИ, СВЪРЗАНИ С ГЛАВОБОЛИЕ ИЛИ ПРИЧИНЯВАЩИ МИГРЕНА:
E280, E281, E951, E952.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ, ЧЕ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ АЛЕРГИИ ПРИ КОНСУМАЦИЯ ИЛИ КОНТАКТ:

E107, E110, E122, E124, E132, E155, E212, E216, E218, E320, E413, E414, E416, E421, E441, E901, E903, E928, E951.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА УПОТРЕБА В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НЯКОИ СТРАНИ:
E102, E104, E107, E110, E116, E117, E122, E123, E124, E127, E128, E129, E131, E132, E133, E142, E151, E154, E155, E160c, E160d, E173, E174, E175, E180, E214, E215, E216, E217, E219, E226, E227, E230, E231, E233, E236, E237, E238, E239, E320, E363, E370, E385, E432, E434, E463, E470, E474, E483, E493, E494, E495, E513, E524, E525, E527, E528, E530, E540, E541, E544, E545, E553a, E576, E635, E907, E927, E952, E954.

КОНСЕРВАНТИ

НАТРИЕВ НИТРИТ И СОДИЕВ НИТРАТ са два близко свързани химикали, използвани за консервиране на месо, както и за осигуряване на желания розов цвят, и потискането на бактерии, причиняващи хранителни натравяния.
Нитратите могат да бъдат открити в много зеленчуци и са безопасни сами по себе си, но когато се превърнат в нитрити, те реагират с амини, формирайки нитрозамини. Нитрозамините отдавна се смятат като вероятна причина за рак на стомаха.

СУЛФИТИТЕ СА КЛАС ХИМИКАЛИ, които могат да запазят свежия вид на нарязани плодове и зеленчуци. Те се използват за предотвратяване развалянето и обезцветяването по време на подготовката, съхранението или разпространението на много храни.
Детските храни също са пълни с изкуствени ароматизатори. Плодови бонбони,картофен чипс,криспис и плодови желета са само някои от храните, изкуствено ароматизирани с химикали.

МОНОСОДИЕВИЯТ ГЛУТАМАТ (MSG) е веществото в определени подправки, което добавя аромат към протеин съдържащи храни. Пакетирани сосове, ароматизиран ориз, спагети, гарнитури за салати, сухи супи, месни продукти и замразени храни често съдържат някоя форма на MSG.
За съжаление, прекалено много MSG може да причини главоболие, тежест в гърдите и изгарящи усещания в ръцете и врата. Той може да убива нервни клетки, възможен резултат от което са болести като тези на Хънгтинтън, Алцхаймер и Паркинсон. Бременни жени, деца, хипогликемици, възрастни и хора със сърдечни заболявания са уязвими от този химикал и трябва да го избягват.
Също така, избягвайте употребата на хидролизиран растителен протеин (HVP), който може да съдържа MSG. Доколкото е възможно, избирайте храни с естествени ароматизатори, като билки, плодови екстракти, подправки, ванилия и т.н.
За тези, които обичат нещата да са ясни и прегледни, предлагаме една сравнителна таблица за съответствията между естествените и изкуствените храни.

ЦИКЛАМАТ Е952 - ДОКАЗАНО ПРИЧИНЯВА РАК, ОТ 1970 Г. Е ЗАБРАНЕН ЗА УПОТРЕБА В САЩ.
Попадайки в стомаха, този заместител на захарта под действието на живеещите там бактерии се превръща в циклахексаламин — вещество, което не е изследвано и изучено. Вероятно поради това той е забранен в САЩ и страните на ЕС. Поради ниската си цена обаче този подсладител все още се използва в някои страни, особено в Източна Европа.

ЗАХАРИН - доказано причинява рак в САЩ е разрешен за употреба при условие, че на опаковката на продукта има надпис предупреждаващ за вероятна опасност за здравето поради съдържанието на захарин. В Канада захаринът е забранен.


МОНОНАТРИЕВИЯТ ГЛУТАМАТ
Друг изключително разпространяващ се продукт на хранително-вкусовата промишленост в последно време е вкусовата добавка "мононатриев глутамат" (МНГ) – наречен сполучливо “вкусът, който убива". Според Правилника на Европейската общност мононатриевият глутамат (MSG) и производните му съединения се обозначават с Е-621-Е623.

МОНОНАТРИЕВИЯТ ГЛУТАМАТ попада в обсега на проблема храни с пристрастяващ ефект , защото има леко адиктивно действие. Масовото му разпространение изобщо не е случайно - и при него действа правилото: най-сигурният клиент е зависимият клиент!

АЦЕСУЛФАМ К {Е950, или още Sweet One}. 200 пъти по-сладък от захарта. Също като захарина, цикламата и аспартама не се усвоява от организма и бързо се извежда от него. Широко се използва в производството на безалкохолни напитки, смесен с аспартам.

Минусите:
Съдържат метилов етер, който влошава работата на сърдечно-съдовата система, и аспарогенова киселина — тя оказва възбуждащо действие върху нервната система и с времето може да доведе до привикване. Тестовете показват, че при животните тази добавка причинява рак. Ацесулфамът се разтваря лошо. Продукти, в които се съдържа този подсладител, не се препоръчват на деца, бременни и кърмещи жени.


http://open-senses.blogspot.com/

eXTReMe Tracker