|
Share

Нова Медицина - ето моята рецепта за победа, моят план за свалянето на Църквата на Съвременната Медицина.

До този момент аз разказвах защо и как трябва да се защитаваме от Съвременната Медицина. Разказвах ви, как да надхитрите лекаря, как да разберете правилни ли са неговите назначения, как да го проверите, как да го заплашите, как да спорите с него и как да поддържате своето здраве, въпреки неговите опасни действия.

Може би, вие вече сте изпробвали върху себе си някои от моите съвети, а може би четете тази книга просто за развлечение. Ако сте се опитали да се възползвате от моите съвети, вероятно, сте осъзнали, че сте правили нещо повече, отколкото просто да се защитавате. Вие сте разрушавали Съвременната Медицина. Предлагах ви да лъжете докторите, да се преструвате и да се усмихвате - и да се сплотявате с хора, които разбират здравето така, както и вие.
ПРЕДЛАГАХ ВИ ДА НАПУСНЕТЕ ЦЪРКВАТА НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА, А НЕ ДА Й ОТПРАВЯТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ДА СТАВАТЕ МЪЧЕНИК.

Аз ви подготвях.

Един от моите любими афоризми гласи, че е дошло време да се издигнем над принципите и да започнем да правим това, което трябва. Струва си да се опитате да приложите на практика някаква част от моите съвети и твърде скоро ще разберете, че решението да се защитавате от лекаря неизбежно води до значително по-дълбока заинтересованост.

Една крачка към Новата Медицина - и вие няма да можете да устоите. Ще ви се наложи или да отстъпите и отново да позволите на лекарите да управляват вашия живот, или да продължите движението напред. Възможно е да започнете от това, че ще решите да родите вкъщи, или да кърмите детето, или да запишете детето в училище без да го ваксинирате, или да пропуснете ежегодния профилактичен преглед, или да накарате лекаря да ви обясни, защо препоръчва операция, или да помолите да назначат на вас или на вашите деца някакво немедикаментозно лечение.

Направете едно от тези неща и аз съм сигурен, че вашият опит ще стане първата пукнатина в стъклото, а по-нататъшните ви действия ще ви направят медицински партизанин. Предупреждавам ви съвсем честно.

От друга страна, вие не трябва да носите клетва за благонадеждност, за да се присъедините към тази революция. На нас не са ни нужни тържествени гаранции за преданост, имащи по-скоро символична, отколкото действителна ценност. Практичното приложение на Новата Медицина незабавно ще покаже вашата лоялност към нея.

ДА ПОЕМЕШ САМ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗДРАВЕТО - СВОЕТО И НА СВОЕТО СЕМЕЙСТВО - ОЗНАЧАВА ДА ИЗВЪРШИШ АКТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ, ТЪЙ КАТО СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА ИЗПОЛЗВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ, ЗА ДА АТАКУВА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА СЕМЕЙСТВОТО.
Самият акт на нашата преданост към семейството като единица на здравето и към обществото като обединение на семействата е политически. Политически е вече, защото противостои на представата за това, че единица на здравето и единица на обществото е отделният човек.

Нашата Нова Медицина се пресича с всички политически и идеологически линии и засяга най- важното в отношението на всеки човек към живота: „Колко дълго и колко добре ще живея?" Новата Медицина използва също някои уловки от религията.

СТАРАТА МЕДИЦИНА СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В ЦЪРКВА, ЗАЩОТО НЕИЗБЕЖНО Е ИМАЛА РАБОТА СЪС СЪЩИТЕ ТЕЗИ ВЪПРОСИ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА И ЗА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА, КАКВИТО ИМАТ И ВСИЧКИ РЕЛИГИИ.

Но тя прави това лошо, най-вече защото е построила своята теология на базата на нежизнеутвърждаващи неща. Тя стана безнравствена, идолопоклонническа религия. Тя подкопа доверието към другите религии, които - по- добре или по-зле - помагаха на хората по въпросите за живота и смъртта.

Новата Медицина няма да повтори тази грешка.

В тази книга аз с всички сили се старах да подкопая доверието към Църквата на Съвременната Медицина. Но аз не мога да правя това, без да предлагам алтернативи на Съвременната Медицина. Аз искам да изгоня от системата негодниците и да я запълня с нови хора, които ще изпълняват нови задачи.

Вярата е първото нещо, което е нужно на всяка религия и на вас ще ви се наложи да вярвате, за да практикувате Новата Медицина. Но няма да ви се наложи да вярвате в технологии, лекари, медикаменти или професионалисти.

ВИЕ ТРЯБВА ДА ВЯРВАТЕ В ЖИВОТА.

Искрено, ако искате с религиозно усърдие, уважавайки живота и обичайки го. Новата Медицина незабавно ще разобличи Съвременната Медицина. На Новата Медицина няма да й се наложи да се намесва в отношенията между човека и традиционната религия, която той изповядва, защото всички религии, които са оцелели до наше време, поддържат живота.

На всеки човек е нужна система от ценности, етична структура, която ще му помогне да взема жизнено важни решения. Човек, който заявява, че може да преживее без субективни оценки, все още остава верен на старата система - като не ги прави. Но субективните оценки е невъзможно да се избягват - ето защо е нужна религията. Религията определя йерархията от ценности и дава указания за действия, за да могат хората да решат накъде да тръгнат, когато пред тях има избор.

Съвременната Медицина дойде и направи някакво шоу, заявявайки:
„Повече не трябва да се безпокоите за ценностите на своите стари етични системи, защото ние можем да оправим всичко, ако с вас нещо се случи. Ние ви освобождаваме от етичната система, която се разплаща с ценности, а в замяна искаме само вяра в символичната етика, тайната етика, етиката на нашата изопачена логика."


Никоя логична система, изопачена или не, никога не е могла да надхитри биологията. А биологията, на която Новата Медицина основава своята етика е системата от ценности.

Тъй като животът е главното тайнство на Новата Медицина, нашите „обреди" признават и се радват на живота на Вселената. Грехове за Новата Медицина в много случаи се оказват добродетелите на Църквата на Съвременната Медицина, т. е. всяка дейност на последната, която поощрява насилието над живота.
НОВАТА МЕДИЦИНА СМЯТА ЗА ГРЯХ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ТЕГЛОТО ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ, ЕЖЕГОДНИТЕ РУТИННИ ПРЕГЛЕДИ, ДА СЕ СЛАГАТ В ОЧИТЕ НА НОВОРОДЕНОТО КАПКИ ОТ СРЕБЪРЕН НИТРАТ, ДА СЕ ВАКСИНИРАТ ВСИЧКИ БЕЗРАЗБОРНО И ПОГОЛОВНО, НЕРАЗБИРАНЕТО ПО ПОВОД ХРАНЕНЕТО И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ НЕЩА, КОИТО СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА ИЗДИГА КАТО „ЗДРАВОСЛОВНИ" ПРОЦЕДУРИ.

Те са грях, не защото оскърбяват нечия представа за коректно и вежливо поведение, а защото сами по себе си представляват явна заплаха за живота. Те са посегателство над биологията. Тъй като нашият организъм при определени условия притежава невероятни възможности за самоизцеление, то цел на коригиращите процедури на Новата Медицина   ще бъде създаването на такива условия. В живота много често е толкова трудно да се избегне дисхармонията, колкото ти се иска да достигнеш хармонията. И ако тази медицина е човечна, а не привързана към смъртоносния формализъм на апаратурата, то не бива да се лишава от надежда дори най-закоравелият „грешник".

Новата Медицина няма безсмислени ритуали.
Вие изпълнявате „предписания" и извършвате обреди, правейки полезни процедури. Естествено, тази религия също има свещеници. Но Новият Лекар не е основен посредник между вярващия и предмета на вярата. Влиянието на лекаря е строго ограничено от човека, който сам отговаря за своето здраве. Присъствието на служителя е обусловено само от обстоятелството, че системата от ценности все още се нуждае от посредник, от такъв, който ще подкрепи човека в неговите търсения, от спасител, който ще помогне в трудна минута.

Никога не забравяйте, че целта на Новия Лекар е да излезе от играта, затова вашата зависимост от професионалистите трябва да намалява с всеки изминал ден.
ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИТЕ ДА СЕ ОПРАВЯТЕ БЕЗ ЛЕКАРИ, ЗАЩОТО ЛЕКАРИТЕ НЕ СА ОРАКУЛИ НА ВЯРАТА. ОРАКУЛИ НА ВЯРАТА, ИСТИНСКИ СВЕЩЕНИЦИ НА РЕЛИГИЯТА НА ЖИВОТА - ТОВА СТЕ ВИЕ, ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО, ВАШЕТО ОБКРЪЖЕНИЕ.

Вашето главно задължение е да се грижите за своето тяло и дух. Храненето е много важно, но смисълът не е просто в това да се заситите с хляб, вода, белтъци, целулоза и витамини.
Трябва да се стараете да ядете чисти продукти и да пиете чиста вода.
Трябва да установите всичко, което можете относно храната, която ще е най-добра за вас, защото вие сте това, което ядете.
Има и други потребности, които трябва да удовлетворявате.
Всъщност, всичко, което се среща в живота е също своего рода вид храна, физическа и духовна. И човек сам е отговорен за това ще бъде ли това здравословна храна или сухоежбина на бърза ръка, което и определя неговите успехи по пътя към здравето.
Ако вие прекарвате много време пред телевизора, изгубвате се в измислен свят, който е жалко подобие на реалния живот, пропилявате напразно живота си - живота, през който трябва да храните себе си и тези, които са около вас. Избирайте своята храна. Постарайте се да опитате, да видите, да чуете, да подушите, да докоснете всичко, което ще направи вашия живот по-пълен.

Нашата Нова Медицина благославя делата също така, както и храната. Елементарно е - има неща, които хората трябва и които не трябва да правят заради самите себе си, заради своята биологична същност, заради своя живот. Освещаването на храната влияе на това, което попада в организма. Благославянето на постъпките управлява това, което човек прави със своето тяло и ум, със своите мускули и душа. Всички религии имат представа за призванието свише, но призванието от Бога обикновено се бронира за тези, които планират да станат служители на тази религия. Нашата Нова Медицина казва, че всеки трябва да си избира професията така, сякаш е призван от Бога, защото това наистина е така, всеки има призвание - всеки човек е призван да живее дълъг и щастлив живот.

Нашата Нова Медицина, също така, призовава хората да се събират заедно във важни моменти от живота - при раждане на деца, на сватби, годишнини, при боледуване на близки, на погребения. Тъй като промишленото развитие често е насочено към продуктивния труд, а не към личното здраве, то вие може да се окажете пред дилема, ако се опитате да посвещавате на тази работа толкова време, колкото се полага. И още, може да се окажете безработни или да ви се наложи да работите за себе си.

Новата Медицина изисква по-балансиран подход към кариерата. Градете живота си около своите лични цели и творческа дейност, отчитайки човешките възможности. Животът е по-важен от бясното преследване на успеха. Организирайте своето време и правете кариера така, че това да не ви пречи да участвате във важни и прекрасни житейски събития.

ХРАМЪТ НА НОВАТА МЕДИЦИНА - ТОВА Е ДОМЪТ, ЗАЩОТО ДОМЪТ - ТОВА Е КРЕПОСТ, ЗАЩИТАВАЩА ЧОВЕКА ОТ НЕЗДРАВИ ЯВЛЕНИЯ КАТО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА И ЦЪРКВАТА НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА.

Ако, например, на човек му се наложи да напусне работа, защото тя е започнала да заплашва неговото здраве, то вкъщи той ще намери семейство, което ще го подкрепи, докато не бъде намерен нов източник на доходи. Това може да прозвучи странно за тези, които са „подкупени" от представите на индустриалното общество за това, че семейството е бреме, а не ценност.
Интересите на индустриалното общество се удовлетворяват по-добре, когато семействата са малки, ограничени до две деца и двама или един възрастни, а не тогава, когато семейството се разглежда в неговото истинско значение - като единство от роднини от всички възрасти, живеещи в близко съседство и преживяващи заедно всички жизнено важни събития.
Когато семейството се обединява за защита, също както и за съвместна радост, никаква организация няма да може да разруши живота на нейните членове.

Уважението на Новата Медицина към семейството започва там, където започва семейството. Нашата първа заповед звучи така: „Не поглеждай към кантара по време на бременност". Вместо това трябва да обръщате внимание на качеството на продуктите, да ядете най-чистите и хранителни продукти, които можете да купите. И да престанете да пиете всички медикаменти, дори „в случай на остра необходимост", защото практически почти всички лекари вярват, че медикаментите са нужни винаги. Същото се отнася и за рентгена.

НОВАТА МЕДИЦИНА Е ПОСВЕТЕНА НА ЖИВОТА.

А тъй като раждането е главно събитие в живота, а домът е храм на Новата Медицина, раждането на детето в идеалния случай трябва да стане вкъщи, далече от всички опасности на болницата и близо до любовта и подкрепата на семейството. Не трябва да се отделят по-голямата част от роднините от това събитие. Ето как трябва да се извърши тайнството на раждането - като съвместна радост, като семеен празник, с песни и смях.За този, който досега е чел тази книга, и без думи е ясно, че младата майка предимно кърми детето, да кажем, до половин годинка, а после започва да добавя твърда храна, приготвена вкъщи от продукти, които яде цялото семейство, а не във фабриката за производство на детски храни.

Обикновено лекарите препоръчват на родителите да бъдат последователни във възпитанието. Аз съм сигурен, че единственото, в което родителите трябва да са последователни, това е да обичат детето и да се обичат един друг. Във всички други случаи от последователност няма никакъв особен смисъл. На родителите им стигат трудностите и без да се налага да следят всичко, което са направили или казали на своите деца. Семейството е жив организъм и от него не бива да се изисква съгласуваност на мислите и действията като при машина.

ЕДИН ПЪТ АЗ ЗАЯВИХ ПО РАДИОТО, ЧЕ КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО, ЕДНА БАБА Е ПО- ДОБРЕ ОТ ДВАМА ПЕДИАТРИ. СКОРО СЛЕД ТОВА МИ СЕ ОБАДИ МОЯТ ЗАВЕЖДАЩ ОТДЕЛЕНИЕ И ОБЯВИ, ЧЕ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА МЕ ЗАМЕНИ С ДВЕ БАБИ.

Във всеки аспект от възпитанието на детето трябва да се отнасяте към специалистите с крайна подозрителност. Трябва да се ориентирате към методи, които са доказали своето действие в това конкретно семейство, в тази култура, социална група и религия.

Мненията на специалистите са безполезни, докато тяхното действие не се потвърди от по-сериозни доказателства. За съжаление, в наше време е много трудно да се стигне до източниците през разрушените семейства и трябва да се обърнем към бабите, а може би и към прабабите, за да узнаем за традициите във възпитанието. Когато проверени от времето културни традиции са изгубени, защо да не прибегнем до помощта на приятели и съседи, които поддържат здрави традиционните ценности и помнят своите източници?

От самото раждане всички значителни събития в живота на семейството се отбелязват съвместно. Ние отричаме термините „ядро на семейството" и „разширен състав на семейството". Отричаме ги, защото самото понятие „семейство" предполага колкото може по-пълно събиране на кръвните роднини. Всички поколения участват в семейния живот и ничия зависимост не се определя от възрастта. Всеки член на семейството разбира, че ако той стане нужен на семейството, за него то ще бъде на първо място. Ако на някой от членовете на семейството му се наложи да влезе в болница, той може да е сигурен, че с него ще тръгне целият семеен отбор.

Смъртта е още едно неизбежно събитие, което събира заедно цялото семейство. Раждането на дете, рождени дни, сватби и други семейни събития заемат по-високо положение в сравнение с кариерата и други неща. Така и смъртта на член от семейството изисква вашето присъствие.

Нито един член от семейството не трябва да умре в самота или в присъствието само на персонала на реанимацията, който ще отбележи факта на неговата смърт.


ЖИВОТЪТ ТРЯБВА ДА ЗАВЪРШВА ТАМ, КЪДЕТО Е ЗАПОЧНАЛ - В КЪЩИ.

Извън дома „медицинските партизани" също така трябва да си пъхат носа там, където не им е работа. Етиката на Съвременната Медицина и в значителна степен американската етика гласят, че всеки трябва да си гледа своята работа. Аз вече говорих за различните пътища, по които професионалистите разрушават не само семейните, но и обществените връзки. Нашата Нова Медицина казва, че ние се нуждаем от обществени връзки. Вие трябва да помагате на своите братя и сестри.

Нашата Нова Медицина се нуждае от общество по ред интересни причини.
ПРЕДИ ВСИЧКО, ТЪЙ КАТО НОВАТА МЕДИЦИНА Е НАСОЧЕНА КЪМ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ОТ ОПАСНИТЕ И ПОКВАРЯВАЩИ СТРЕМЕЖИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА, НИЕ ОСЪЗНАВАМЕ, ЧЕ САМОТНИКЪТ МНОГО ТРУДНО ЩЕ ИЗДЪРЖИ ТАКОВА СВОЕГО РОДА ВЪСТАНИЕ. НИЕ ВСИЧКИ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ПРИЯТЕЛИ, НО ТЕ СА НИ НУЖНИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ В СРАЖЕНИЕТО С МЕДИЦИНСКАТА ИНКВИЗИЦИЯ.

Нашето общество се състои от семейства и е забележително, че можем да общуваме помежду си. В наши дни това рискува да се окаже предизвикателно „старомодно", но помнете, семейството - това е единица за здравето, главен ресурс на личността. Обществата също могат да бъдат източници на здраве, но обществото лесно се разсейва и заради спецификата на американския начин на живот се разсейва прекалено често. Аз казвам това, не защото хората не трябва да черпят ресурси от свои приятели в далечни ъгълчета на земята. Напротив, обществото трябва да расте и да разперва криле.

Помислете за обществото, споделящо същите възгледи. Нашето общество или дружество не влиза в противоречие със семейните вярвания, тъй като нашата медицинска „религия" не се конкурира с вярата на човека.

Разбира се, не винаги ще ви се отдаде да намерите такова сдружение. Тогава защо пък да не основете „свое". Вие можете да започнете от своето семейство, от приятелите, а може би, трябва да се преместите другаде. Аз често съветвам жени, които искат да кърмят децата си, но не са сигурни, че това ще се получи при тях, да отидат там, където живеят жени, успешно кърмили не едно дете. Много е важно близо до вас да са тези, които споделят вашата етика и вашите стандарти. Всички ние сме ограничени във времето и в силите си и тъй като подкрепата и одобрението произлизат от вашите единомишленици, вие не трябва да се чувствате неловко заради това, че се отдалечавате от тези, които не споделят вашите мисли и чувства.

В същото това време нашата Нова Медицина не издава лицензи за стесняване на кръгозора до елементарни въпроси на физическия и интелектуалния живот. Трябва да бъдете в крак с етичните системи на другите религии и с другите методи за поддържане на здравето. Не се обявявайте за спасени след като сте прочели само две-три книги. Прочетете сто книги!
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ, ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗДРАВЕТО. ОСОБЕНО КНИГИ, КОИТО РАЗОБЛИЧАВАЙКИ ОПАСНИТЕ ДИРЕКТИВИ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА, СА ОСНОВАНИ НА СТОЛЕТНИ ТРАДИЦИИ.

Веднага свикнете с мисълта, че нито една система не може и не трябва да се обявява за единствено решение на проблемите на здравето.

Тъй като нашата Нова Медицина е биологична „религия", тя обещава биологични възмездия. Главните от тях ще са количествените - ниска детска смъртност и по-голяма продължителност на живота. Преведете това в терминологията за качеството на живота и това ще означава, че всички ще станат здрави.
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ БОЛЕСТИ СЪЩЕСТВЕНО ЩЕ СЕ ПОНИЖАТ.
КЪМ ПЪРВАТА ГРУПА СЕ ОТНАСЯТ, ПРЕДИ ВСИЧКО, ИНФЕКЦИИТЕ, АЛЕРГИИТЕ, РАКЪТ, ДИАБЕТЪТ, СЪРДЕЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ИНТОКСИКАЦИИТЕ.
КЪМ ВТОРАТА - РАЗВОДИТЕ, САМОУБИЙСТВАТА, ДЕПРЕСИИТЕ.

По-малко заболявания - по-малка нужда от лекари-жреци. Срещите с лекарите ще са по-редки, ще намалеят и процедурите, провеждани от лекарите, и цената на медицинските услуги. Лекарят ще стане приятел на семейството и няма повече да се смята за „специалист отвън", чиито методи предизвикват благоговеен страх.

Нашето дружество ще расте и на дълбочина, и на ширина. Хората ще отхвърлят разбирането за семейството като за бреме и ще го възприемат като опора.

Вероятно, много по-важни са възмездията, които не може да бъдат изразени в статистика или в пари. Нашата медицина е медицина на надеждата, а не на отчаянието; на радостта, а не на мъката; на любовта, а не на страха. Всички наши „тайнства" са празници. Ние не отбелязваме раждания, сватби и други важни дати като източваме кръв за изследвания или като искаме жертвоприношения. Ние искаме празненства! Когато жената ражда вкъщи, това не само позволява да се избегнат опасностите на болницата, но дава възможност тя да сподели това наистина благословено събитие с цялото семейство. Когато жената кърми детето, тя изпитва такава радост, каквато никога няма да изпитва, ако детето яде от биберон, прикрепен към бутилка!

Нашата Нова Медицина предлага отличен антидот на главната болест, от която страда съвременното американско общество - депресията.

ДЕПРЕСИЯТА Е НАЧАЛОТО НА СМЪРТТА, А НАШАТА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ЖИВОТА И РАДОСТТА ОТХВЪРЛЯ ТАЗИ ЧАСТИЦА ОТЧАЯНИЕ. ПЪТЯТ КЪМ ДЕПРЕСИЯТА Е ИЗОЛАЦИЯТА, ОТХВЪРЛЕНОСТТА, РАЗОЧАРОВАНИЕТО И ОТЧУЖДЕНИЕТО.

Нашите тайнства просто не позволяват на такива ситуации да се развиват. Много трудно е да се почувствате изплашен, самотен, нелюбим, когато постоянно нещо празнувате - рожден ден, раждане, сватба, постъпване на нова работа и така нататък. Ние съвсем сериозно твърдим - ние сме сдружение на празнуващите.

Друго възмездие, което можем да ви обещаем, се изразява в това, че изпробвали веднъж алтернативните методи на Новата Медицина, вие ще се научите да уважавате „противната страна". Ще изчезнат страхът и ненавистта, които са там, където няма избор и се налага да се подчинявате на Съвременната Медицина. Вместо предишните разочарования и депресия ще се появи чувството на радостно учудване.
Много нови книги и филми доста изкусно разобличиха някои от най-очевидните простъпки на Съвременната Медицина. Когато не знаете за нейните алтернативи, такива откровения може да ви нанесат прекалено болезнен удар. Мен и моите студенти едва ли не ни гонят от кината, когато нашият смях започва да звучи по-силно от охканията и ахканията на зрителите по повод изобразените на екрана най-добри или най-лоши фрагменти от евтиния фарс на Съвременната Медицина.

Веднага щом преминете на страната на Новата Медицина, щом осъзнаете, че здравето - вашето и на вашето семейство - с щастлива и обнадеждаваща привилегия, а не мрачна тежест, грижата за която е възложена на чужди хора, вие неизбежно ще се почувствате по-свободни и по-щастливи. Много хора ми казваха, че им е било много трудно да приемат тази „революция", докато самите те не са се убедили, че това е необходимо. Те ми разказаха, че докато Съвременната Медицина не е нанесла сериозни осакатявания на тях или на техните близки, те не виждали в медицинските процедури тези опасности, които всички ние трябва да смятаме за доказани. Те казваха също, че безстрашни са станали тези, които са били силно наплашени.

Така е, наистина. Тази книга се оказа моят отговор на приятелите, които ми разказваха всичко това. Аз написах тази книга именно за това, за да наплаша и отново да убеждавам хората дотогава, докато ги осакатяват. Нека тя послужи като основа за преосмисляне на вашето отношение към Съвременната Медицина.

Помнете какво съм ви разказвал, когато отидете на лекар.


Още нещо, за което ме питате е откъде да се започне. Искате да участвате в революцията, но не знаете къде приемат в нея.

Не е нужно да влизате в някаква организация. Започвайте революцията вкъщи още тази вечер. За начало помислете за семейството като за извор, а не като за бреме. Ако сте самотни, замислете се сериозно за женитба. Ако сте вече семеен човек, най-революционният акт, който може да извършите още днес е да заченете дете. След това планирайте да родите вкъщи и да кърмите детето.

Ако са живи вашите родители, обадете им се и се разберете да ги навестите в близките почивни дни. Или се разберете за това с други роднини.

Обмислете жизнените приоритети. Наистина ли смятате, че е по-важно да стоите до монтажната линия и да проверявате как един детайл пасва към друг, или за вас е по-важно всички аспекти от живота на вашето дете да са в хармония? Действително ли наградата за победата в гонитбата за оцеляване струва това да продавате толкова много от своето време, физическите и духовните си сили, че нищо да не остане за вас и вашето семейство?
Действително ли вашата работа ще ви заведе някъде другаде, а не в отделението за болести на коронарните съдове?

Търсете съмишленици. Попитайте съседките кърмят ли, или кърмили ли са своите деца. Ако някой се изкаже непочтително за старите хора или за децата - отговаряйте. Обсъждайте здравословните проблеми по време на обедната почивка - не за да спорите, а за да откриете съмишленици. Щом ги намерите, опознайте ги по-отблизо. И организирайте сдружение.

Също така хората ме питат кога ще завърши революцията, кога ще престанат да виждат в себе си медицински еретици. Трябва да призная, че не знам отговора.

Но знам кога може да смятате, че сте победили - когато проагитирате своите близки. Когато вашите роднини и приятели почувстват и започнат да се радват по повод на своето разбиране, че здравето е осъзнат избор, а не загадка на съдбата. Това може да стане, когато вие или вашите роднини започнат да кърмят детето, което ще родят вкъщи, когато вие или някой от вашите роднини провери отново необходимостта от назначената от лекаря операция и не само ще избегне хирургичната намеса, но и ще намери лекар, който ще реши проблема, намесвайки се с нещо не повече от инжекция.

Преди няколко месеца аз станах дядо. Нашата дъщеря роди момиченце с тегло 3660. Хана се роди, както и искахме ние, вкъщи. При това на раждането присъстваха моят зет, жена ми, другата ми дъщеря, д-р Мейър Айзънстейн и аз. Раждането премина по класическия начин и продължи пет часа. Щом Хана се роди, у нас започнаха да пристигат приятели и роднини. Те просто забравяха да ме поздравят, а бързаха да поздравят Хана. В продължение на пет седмици, докато младото семейство живя в нашия дом, преди да се изместят в новия си дом в Канада, имах възможност да виждам внучката си, бавена от младата баба, докато младата майка спеше. И на младия дядо не му се налагаше в тези летни вечери да ходи в болницата, за да види внучката си през стъклото. Аз можех да й се любувам вкъщи по цяла вечер.

Затова смятам, че ние победихме.

Мога да смятам, че сме победили, тъй като виждам - хората, практикуващи Новата Медицина се оказват най-здравите хора в нашето общество. Членовете на такива организации като La Leche Leaque, Национална асоциация на родителите и професионалистите за безопасно алтернативно раждане, Обществото за защита на здравето чрез правилно хранене и други подобни не само проагитират хиляди и хиляди хора на своите беседи, но пътешествайки из различни градове, се опират на успехите - своите и на техните другари. Те са съобщество.

Мога да смятам, че сме победили, защото виждам в очите на членовете на тези семейства и на своето собствено семейство удовлетворение, оптимизъм и радост - естествените чувства на хората, станали стопани на своето здраве.

В ТЪРСЕНЕ НА НОВИЯ ЛЕКАР

ЗДРАВЕТО НЕ ЗАПОЧВА ОТ ЛЕКАРЯ И НЕ ЗАВЪРШВА С НЕГО. РОЛЯТА НА ЛЕКАРЯ Е НЯКЪДЕ ПО СРЕДАТА. И ТАЗИ РОЛЯ ВСЕ ОЩЕ Е ВАЖНА. АКО ТОВА НЕ БЕШЕ ТАКА, ЦЪРКВАТА НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА НЕ БИ РАЗПОЛАГАЛА С ТОЛКОВА МОЩНА ВЛАСТ.

Процесът на едновременното разрушаване и създаване на Медицината по своята природа е политически. На всички равнища медицинската революция въвлича своите участници в политиката. Ако вие не дадете децата си в държавното училище, за да избегнете ваксинирането - това е политически акт. Раждате вкъщи, а това не се поощрява от закона или застрахователната компания отказва да ви плати за разходите вкъщи - и това е политически акт. Решавате да родите още едно дете - това също е политически акт. Когато обръщаме гръб на инквизицията, се обръщаме с лице към Новата Медицина и я приемаме, защото тя ни е нужна, за да оцеляваме и процъфтяваме. Това също ще изисква действия, които имат явна политическа окраска.

Джон Мак-Найт пише в есето си „Медикализация на политиката":
„Политиката - това са действия на хора, обединили своите знания за постигане на максимално социално добруване.
МЕДИКАЛИЗИРАНАТА ПОЛИТИКА ПРЕГАЗВА ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА НАГЛАСА.

Политиката е изкуство на възможното, процес, който уважава ограниченията и държи сметка за проблемите със справедливостта, предизвикани от тези ограничения.
МЕДИКАЛИЗИРАНАТА ПОЛИТИКА Е ИЗКУСТВО НА НЕВЪЗМОЖНОТО, В КОЕТО СПРАВЕДЛИВОСТТА СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ОБЕЩАНИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Политиката е изкуство за преразпределяне на властта.
МЕДИКАЛИЗИРАНАТА ПОЛИТИКА ЗАОБИКАЛЯ КОНТРОЛА СЪС ЗАВЕСАТА НА ТАЙНАТА ДОТОЛКОВА, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ВЛАСТТА ВЕЧЕ НЕ СТОИ. ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ СТАВА ПРАВОТО НА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ.

Политиката - това са действия на гражданите.
МЕДИКАЛИЗИРАНАТА ПОЛИТИКА - ТОВА Е КОНТРОЛ НАД КЛИЕНТИТЕ. МЕДИЦИНАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛЕКУВА САМО ОТ РЪЦЕТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ. САМА СЕБЕ СИ ТЯ НЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕКУВА, ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ НЕЙНИ РЕЦЕПТИ ПРОИЗЛИЗАТ ОТ СОБСТВЕНАТА Й ЦЕННОСТНА СИСТЕМА".

Ако хората около вас се замислят за флуорирането на водата или ако вече имате у вас флуорирана вода, ще се наложи да се борите с това. Може да предприемете политически действия срещу прие- мането на закона за здравното осигуряване или да поработите над редакцията на „революционни" клаузи в него, които ще предотвратят смъртоносната хватка на инквизицията. Може политически да се изкажете за законите, които ефективно отстраняват отровните вещества от въздуха, храната и водата. Или за изменения в системата за държавното пенсионно осигуряване и в данъчното законодателство, в подкрепа на които ще се изкажат здравите семейства.

Неотдавна група латиноамериканки от Чикаго ме помолиха да им помогна в пропагандата на кърменето в техните организации, за да растат децата здрави. В болниците, където обикновено раждали тези жени, се одобрявало изкуственото хранене. Активистките от организациите решили да вземат мерки срещу това. Те отишли при главните лекари на тези болници и се опитали да ги убедят да спрат неговото разрастване. Т. е. да прекратят раздаването на безплатни опаковки от изкуствените храни и специалните „набори за дохранване" на майките, които вече са започнали да кърмят. Жените заявили, че ако главните лекари не реагират на техните молби, те ще патрулират в болниците.

Аз мисля, че лекарят от Новата Медицина трябва да бъде в първите редици на тази борба. Да участва в политически акции в подкрепа на исканията на своите пациенти. Да излиза в средствата за масова информация, когато стават известни подобни акции. А ако те не станат широко известни - да прилагат своите усилия за даване гласност на такива инциденти.

Това е една от най-важните разлики между Новата и Съвременната медицини.
СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА ЗАДЪЛЖАВА ЛЕКАРИТЕ ДА ОСТАВАТ ИЗВЪН ПОЛИТИКАТА. РАЗБИРА СЕ, ТОВА СЕ ПРАВИ, ЗА ДА СЕ СКРИЕ, ЧЕ ЛЕКАРИТЕ ВЕЧЕ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИЛНО ВЪВЛЕЧЕНИ В НЕЯ. НА ЦЪРКВАТА Й ХАРЕСВА ДА ПАЗИ СТАТУКВОТО, ЗАЩОТО ТАКА ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ. ТЯ ИСКА ДА ПАЗИ ЗА СЕБЕ СИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАПЛАШВА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ НАРУШИТЕЛИ НА ПОКОЯ Й И ДА ОЧЕРНЯ ТЕЗИ, КОИТО НЕ УСПЯВА ДА ЗАПЛАШИ, КАТО ГИ НАРИЧА „ПОЛИТИКАНТИ".

Лекарят от Новата Медицина не е затворник в килия, а пълноправен член на своето общество. Лекарите ще бъдат лидери на сдружението, активно участващи в политиката, защото това изискват здравните интереси на дружеството. Когато водопроводната компания започне да флуорира водата, Новият Лекар пръв ще вземе мерки обществото да разбере за биологичните последствия от това. Когато доставчикът на електроенергия реши да построи атомна електростанция близо до града, Новият Лекар няма да стои и да гледа как се създава заплаха за здравето и за самия живот на милиони хора. Вместо да медикализира политическите проблеми, Новият Лекар признава необходимостта от политическа власт, за да я приложи за решаване на въпросите на здравеопазването. Той няма да се побои да признае лошата политика като един от факторите за болестта.

Такъв род ангажираност с живота на обществото изисква определен тип лекар - това е чувствителен човек, притежаващ умения и желание да помага в строителството на Новата Медицина. Само така! Защото всяко благо дело може да бъде съсипано от лош изпълнител.

Новият Лекар поддържа добри отношения с хората, заемащи различно положение в обществото и това са не само отношения между лекар и пациент, но и други, по-широки обществени отношения. Новият Лекар разглежда своите услуги като начин за подобряване на обществото, затова той трябва да разбира и да познава социалните и етични основи на медицината.

Новият Лекар е добре запознат не само с езика на медицината, но и с човешкия език. Той постоянно информира пациентите - обяснява им риска и предимствата на предстоящото лечение, разказва за начините за поддържане на здравето, разяснява им как определени условия и дейност могат да влияят върху състоянието на здравето. Отношенията между лекаря и пациента са демократични - двете страни споделят информация по равно. Но тази „демокрация" трябва да престане да действа там, където на лекаря неизбежно му се налага да се възползва от своя авторитет. Например, когато пациентът е в безсъзнание. Очевидно, при такива обстоятелства лекарят трябва да поеме сам отговорността и да направи избор в интерес на пациента без неговото съгласие. Но когато той е в съзнание, лекарят все пак трябва да осъзнава, че има граница, до която стигат знанията на пациента, а знанията на лекаря може да са по-големи. В края на краищата, именно затова пациентът се обръща към лекаря, за да попадне в зависимост - както и да звучи това - от неговите знания и образование. И не е важно дали лекарят е облечен с дънки или костюм, дали е подстриган късо или е с дълга коса, дали приема в голяма клиника или в стар фургон - пациентът идва при него заради неговите знания. Лекарят трябва да информира пациента как ще му се отрази неговия избор, но не трябва да се отклонява от своето мнение, основано на знания и таланти. Затова и ще плати пациентът.

Когато Новият Лекар идва при младата майка, той трябва да й разкаже какъв избор има тя относно храненето и гледането на детето. Новият Лекар ще й разкаже, че изкуственото хранене не е толкова безопасно и здравословно като кърменето и че разликата между риска и предимствата е толкова голяма, че ако тя избере изкуственото хранене, ще й се наложи да си намери друг лекар.

Новият Лекар не се бои да действа въз основа на доказателства, съществуващи в днешния ден. Той е достатъчно сигурен в своите знания, образование и интуиция, за да не стига до увъртания: „Не ни е достатъчно известно за това. Нямаме достатъчно доказателства. Трябва да направим допълнителни изследвания".

Тъй като Новият Лекар признава в такива ситуации нуждата от открит избор, той трябва да гради своите отношения с пациента на високи етични принципи. До каква степен хората контролират своите живот, смърт и здраве? До колко медицината е способна да разшири своя контрол над живота и смъртта? Какви фактори влияят върху избора, дали да се използват изкуствени и донорни органи, апаратура за поддържане на живота? Новият Лекар знае достатъчно как да върши своята работа. Той си задава въпроса: Защо е нужно това? Ако нещо е възможно да се направи, значи ли това, че то трябва да се направи? Етиката, пронизваща цялата практика и обучение на Новия Лекар - това е уважението на правата и достойнството на човешкото същество.

Като творец на здравето, Новият Лекар осъзнава, че пациент и природа - това са съставките на рецептата за здраве, а не материал за демонстрация на технологии. Своите решения Новият Лекар взема, като се основата на точни знания. Като владее напълно информацията за границите на човешките възможности, той знае кога трябва да се намесва в естествените процеси, помагайки им и кога не трябва да прави това. Това знание включва в себе си разбирането каква вреда може да бъде нанесена от лекаря.

„Изкуството на лекуването, - казва моят добър приятел и колега д-р Лео И. Якобс, главен лекар от болницата Форест в Де Плейн, щата Илинойс, - произтича от способността на лекаря да бъде проницателен и да възприема пациента като жив човек с определени чувства, мисли, мнения, взаимоотношения, стремежи и очаквания, а не просто като носител на симптоми. Такъв лекар е склонен да смята пациента, а не себе си за главен отговорник за своето здраве, постижимо по пътя на осъзнатия живот, в който здравословното хранене, физкултурата и правилното разпределяне на натоварването се съчетават в разумен баланс с любовта, игрите и работата в рамките на хармоничното семейство. Такъв лекар ще прибегне до медикаментите или до хирургията, само ако разбере, че заради тежка болест на пациента всички неинвазивни методи -образователни, психологични, социални - вече са изчерпани".

НОВИЯТ ЛЕКАР ПРИЗНАВА, ЧЕ ПРИРОДАТА Е НАЙ-ДОБРИЯТ ЛЕЧИТЕЛ И ЗАТОВА РАЗГЛЕЖДА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗДРАВЕ, НАПРИМЕР СЕМЕЙСТВОТО, КАТО ФАКТОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕСА НА ИЗЛЕКУВАНЕТО.

Семейството е единица на здравето, затова Новият Лекар лекува целия човек в контекста на семейството, а също така на религията и на обществената система. Новият Лекар прави посещения по домовете и консултира семейството на негова територия. Той не използва професионален жаргон и не прави препоръки, които разделят семейството на воюващи страни. Да се избягва постъпването в болница разумно е основната идея и затова Новият Лекар приема деца вкъщи и презира мисълта, че хората трябва да идват на този свят и да го напускат в реанимационното отделение.

Така лекува Новия лекар. Той е готов винаги да се намесва в случай на заплаха за живота. В началото на живота той дава възможност на майката да роди сама и чака, готов да помогне в нищожния процент случаи, когато може да се наложи неговата намеса.

След като възлагаме на лекаря ролята на спасител, ние трябва да определим какво трябва и какво не трябва да прави по време на своята работа. Той не трябва да играе главната роля. Нея я изпълняват хората, семейството и обществото.


Пазейки здравето на своите пациенти, Новият Лекар подрежда приоритетите в зависимост от тяхната безопасност и ефективност.

Лечението по Хипократ издига правилния начин на живот над медикаментите и хирургията.

Така лекува Новия Лекар. Това, което пациентът ежедневно прави със своите тяло и душа, оказва по-значително въздействие върху здравето от това, което може да направи лекарят за краткото време на прегледа. Новият Лекар трябва да научи пациента какво да прави през целия си живот, за да е самостоятелен, да се поддържа без негова помощ и да укрепва своето здраве.

Едно от правилата, на които аз уча моите студенти, е: ако пациентът, излизайки от твоя кабинет, се чувства по-добре, отколкото когато е влизал, не е важно как си го постигнал. Самото присъствие на Новия Лекар лекува. Ако лекарят проявява ентусиазъм и храни надежда и може да предаде тези чувства на пациента, то пациентът ще се почувства по-добре. Лечителят си е лечител, без значение каква техника използва. Осъзнавайки това, Новият Лекар изписва „самия себе си" в големи дози, т. е. използва всички възможни ресурси на своята личност и на социалната помощ.

Новият Лекар е все още свещеник в този смисъл, че той извършва обряд или служи за посредник на освобождаването или в пречистването на пациента от неговите „грехове". Все още е нужно да се изповядате на Новия Лекар, в смисъл, че трябва да му разкажете за себе си, а той да определи кое във вашия начин на живот помага и кое вреди на здравето ви. Новият Лекар разбира - невъзможно е да се разчита на това, че вие никога няма да направите нещо вредно за вашето здраве, но той непременно ще провери съзнателно ли постъпвате вие в този или в онзи случай. Ние знаем, че организмът ни притежава собствени сили за пречистване, които се изразяват в невероятната способност да се адаптира и да компенсира „грешките". Вие все още трябва да се подлагате на покаяние, но в друг смисъл. Новият Лекар няма да ви поръсва със „светена вода" и да ви обявява за спасени, заради това, че сте се съгласили да вземете лекарството или че сте се дали да ви разчленят. Той няма да ви принесе в жертва на никакви отмъстителни богове. Вашето покаяние е биологично, т. е. цената, която вие трябва да заплатите, за да си върнете хармонията. Ако вашият случай е много занемарен, на първо време ще се наложи да отделите извънредно много сили за компенсация.

Естествено, Новият Лекар се опитва да убеди хората да избягват заболяванията. Сигурен съм, че чувството за вина е един от най-силните доводи, за да измените своето поведение.
НОВИЯТ ЛЕКАР, КОЙТО Е ЗАГРИЖЕН ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА БОЛЕСТТА, А НЕ ЗА ПОВЪРХНОСТНИТЕ СИМПТОМИ, ЩЕ ОБЯСНЯВА В КАКВО Е „ВИНАТА" НА ПАЦИЕНТА ПО ПО-РАЗУМЕН И ПО-ЕТИЧЕН НАЧИН, ОТКОЛКОТО ТОВА ПРАВИ СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА.

Виновността ще бъде лична, но не изключително лична и опрощението на „греховете" ще се постига с „действия", а не със символични ритуали. В случай на отравяне с олово, вината винаги ще падне върху този, който отговаря за това хладилникът да е пълен, който отговаря за наличието на олово във въздуха, в изкуствените храни и в продуктите. Ако жената моли да се използват аналгетици и анестетици по време на раждането, тя заслужава известно чувство за вина, защото тези неща не са безвредни за детето.
Ако жената каже на Новия Лекар, че смята да храни детето с изкуствена храна, той ще й обясни, че тя заплашва здравето на малчугана.
Новите Лекари ще се постараят да накарат хората да изпитват чувство за вина, заради употребата на рафинирани захар и брашно, а също заради силно преработените продукти, заради пушенето и заради това, че не спортуват.

Чувството за вина в ръцете на Новия Лекар ще кара хората да изграждат здравословни навици, а не да чувстват разочарование и страх, защото повече няма да ги въвличат в двойни стандарти. Има неща вредни и полезни и Новият Лекар трябва да се убеди, че вие разбирате разликата. Тази разлика ще се определя от биологията, а не от политиката или от религията. Ако ние смятаме, че изкуственото хранене е вредно, то е само защото то подлага майката и детето на редица нездравословни явления, такива като гастроентерит, алергии, инфекции и неправилно формиране на взаимоотношенията между майката и детето. Новият Лекар може да смята, че жената сама е свободна да се разпорежда със своето тяло, но той знае, че от биологична гледна точка абортът по-често е причина за безплодие и за други усложнения, на които никога няма да поиска да се подложи правилно информираната жена.
Лекарят е длъжен да каже на жената, че абортът увеличава наполовина шансовете тя да роди в бъдеще недоносено дете. Той трябва да й разкаже за изследването, направено в Израел, при което били наблюдавани 11 000 бременности и било установено, че при жените, правили аборт, нормалните раждания била значително по-редки. След такива раждания при жени, правили по-рано аборти, относителният риск за ранна смърт на новородените се удвоявал, а рискът от по-късна смърт нараствал 3-4 пъти. Бил забелязан значително голям брой недоносени деца в сравнение с децата, родени от майки, които не са правили аборти. Децата, родени от такива бременности, имали повече сериозни и не толкова сериозни вродени сърдечни пороци (Американско списание по епидемиология, септември 1975).

ЧЕСТНОСТТА НА НОВИЯ ЛЕКАР СЕ ПРОСТИРА ДО ОТРИЧАНЕТО НА МИТИЧНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА, ЧЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕКУВА ВСИЧКО; ЧЕ КАКТО И ДА ИЗДЕВАТЕЛСТВАТЕ НАД СЕБЕ СИ, МАЙСТОРСТВОТО НА ЛЕКАРЯ МОЖЕ ДА ВИ ВЪРНЕ В НОРМАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ.

Новият Лекар обяснява на своите пациенти, че пълно излекуване е трудно да се постигне и че даже чудесното изцеление бързо губи своята сила. Затова той предупреждава пациентите да не се отклоняват твърде много от здравословния начин на живот, който им гарантира дълъг и здрав живот.

Новият Лекар се отнася скептично към обещаните предимства от използването на медикаменти и хирургия. Една от най-важните области от неговата отговорност е защитата на хората от неумереността на хирурзите и фармацевтичните компании в техния стремеж да натрапят своята стока. При все това Новият Лекар не избягва използването на прогресивни технологии, но отличава действително полезното оборудване от наложилото се изключително от уважение към техническия прогрес. Той умее да си служи с научната апаратура, но също така добре е осведомен за нейните опасности и недостатъци. И което е най-важно, Новият Лекар не разчита само на данните от апаратурата, освен в тези случаи, когато това просто е неизбежно. Той разбира колко опасно е да позволява на машините да вземат връх над здравия разум и интуицията.

Тъй като Новият Лекар отхвърля много неща от оборудването на Съвременната Медицина, той се справя добре с необщо-приетите методи на лечение, включващи диетология, акупунктура, кинезиология, мануална терапия, хомеопатия и други.

Едно от най-важните задължения на Новия Лекар е защитата на пациентите от изобилието на специалисти. Новият Лекар е противоположност на специалиста; той ще накара своите пациенти да се чувстват виновни за това, че са смятали да отидат при специалист и да се подложат на опасност без нужда. Вместо да разглежда пациента като набор от симптоми, локализирани на определено място, Новият Лекар разглежда личността в нейната цялост като контекст и възможна причина за болестта.

В крайна сметка, в света на етиката, на ятрогенните възгледи и прояви и на универсално образование на лекарите, „тесните" специалисти в значителна степен ще изчезнат. Ако зависимостта от болниците може да се пребори в самото начало на живота - в момента на раждането - значи, тази зависимост няма да се прояви в бъдеще.
Ражданията вкъщи ще доведат до изчезването на 95% от акушерството и гинекологията. Тъй като вече е разобличен провалът на психиатричната химиотерапия, на психохирургията, на лекуването с електрошок, на психоанализата и на повечето видове консултации, то в полза на силните семейни, приятелски и други уважителни връзки - ще изчезне по-голяма част от психиатрията. Интерната ще отиде на дъното, заради своята високодоходна практика за набиране на „клиенти" - ежегодни прегледи, масови измервания на кръвното, прилагане на медикаменти там, където може да се излекува натуропатично. Хирургията в голямата си част ще изчезне, защото хората ще се научат да разпознават доколко убедителна е причината за собственото разчленяване.
И още, защото ще се срещат все повече и повече Нови Лекари, които ще ги излекуват, без да прибягват до хирургията.
СФЕРАТА НА ОРТОДОКСАЛНАТА ОНКОЛОГИЯ ЩЕ БЪДЕ „ЗАКРИТА", ПОНЕЖЕ ХИМИОТЕРАПИЯТА, ХИРУРГИЯТА И ЛЪЧЕВАТА ТЕРАПИЯ НА РАКА В ОСНОВАТА СИ СА ИРАЦИОНАЛНИ И НАУЧНО НЕОБОСНОВАНИ. ПЕДИАТРИЯТА СЪЩО ЩЕ ОТМРЕ, ЗАЩОТО ПОВЕЧЕТО МАЙКИ ЩЕ СЕ УБЕДЯТ В НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КЪРМЕНЕТО.


Новият Лекар е зает не само с това да отстрани специалистите, но и с това самият той да не се окаже изтласкан. Някога лекарите говореха, че идват в този бизнес, за да се разорят, но това беше само лозунг. Сега те даже не споменават това. Но Новият Лекар подкрепя своето намерение с действие. Той ще научи хората да остават здрави и да възстановяват здравето си и хармонията си без помощта на професионалисти. Макар Новият Лекар да разбира, че нужда от лекари винаги ще има, тяхната роля ще намалява. Така че, вероятно, на лекарите ще им се наложи да се замислят над това как да изкарват прехраната си по някакъв друг начин. Очевидно е едно - ако всеки лекар беше Нов Лекар, щяха да ни трябват значително по-малко лекари и медицинското обслужване нямаше да е раздуто до такива чудовищни размери като сега.

Новият Лекар трябва да е готов да се държи мъжествено, а това означава да прави това, което трябва, дори ако се налага да пожертва благополучието, властта и статуса, които има обикновеният лекар. Аз не мисля, че ще ни бъде трудно да научим на мъжество Новите Лекари. Тези от тях, които аз познавам - както действащи, така и бъдещи лекари - изглежда, са въоръжени с мъжество и умение да отстояват себе си. Неотдавна срещнах млад лекар, който захвърли своето формално медицинско образование, щом стигна до фазата за получаване на лиценз, т. е. веднага след стажанството. Аз попитах къде му е разрешено да работи и той отговори, че е лицензиран от пет щата. Предвиждал възможни неприятности с медицинските власти, затова се подготвил, че могат да му отнемат лиценза. Това е най-енергичният младеж, който съм срещал в последно време. Новият Лекар знае как да оцелее достатъчно дълго време, за да преуспее в своята работа.

Очевидно, Новият Лекар съществува по-скоро въпреки своето медицинско образование, отколкото заради него. Като имам това предвид, аз и няколко мои колеги създадохме проект за Ново Медицинско Училище, което сега очаква държавен лиценз, а Училището се надява да приеме първия курс от своите Бъдещи Нови Лекари.

Образованието на Новия Лекар ще включва не само медицински и клинични дисциплини, но и етика и литература. Всички студенти на Новото Медицинско Училище ще видят как поведението на човека се отразява върху здравето и болестите. Новите Лекари ще се учат както на устно общуване, така и на писмено. Също така те ще овладеят основните технологии и методи за обществено въздействие на медиите, например на телевизията. Новите Лекари трябва не само ефективно да общуват с хората, но и да познават процесите, под влияние на които се намират самите те и техните пациенти. Тъй като юридическите процедури са важни за лекаря, за да може не само да защити своята дейност, но и да отстоява интересите на пациентите, Новите Лекари ще бъдат научени да работят със закона и с неговите представители.

В Новото Медицинско Училище ще има факултет по етика и право. Законовата концепция на обществото определя здравето на неговите членове чрез изчисляване на продължителността на живота, на детската смъртност, на показателите за заболеваемост и за качеството на медицинското обслужване. Теоретичните икономически схеми не се отнасят към работата. Системата за свободно предприемачество, основана на законност може да осигури добра медицинска помощ, докато в същото време социализираната медицинска система, лишена от закон, може да окаже смъртоносни медицински услуги. Аморалното общество, което установява произволни граници в зависимост от постиженията на технологията, може да бъде опасно, докато в същото това време моралното обще- ство, което се стреми към най-доброто, което могат да предложат технологиите е способно да прави хората здрави. В нашия факултет по етика традиционните медицински дисциплини ще се разглеждат в светлината на различни етични системи - християнска, юдейска, индуска, ислямска, прагмагична, ситуативна и други.

В НОВОТО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИЩЕ ЩЕ ИМА МНОГО СИЛЕН ФАКУЛТЕТ ПО ЯТРОГЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. В ТОЗИ ФАКУЛТЕТ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ ДИСЦИПЛИНИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ДА ПОКАЖАТ КАК ТЕХНИТЕ МЕТОДИ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО БОЛЕСТИ И ИНВАЛИДНОСТ. ДОКТОРИТЕ И ПРОФЕСОРИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОВА КАК МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ПОВЕЧЕ ВРЕДА, ОТКОЛКОТО ПОЛЗА И КАК ПРЕДЛАГАНИТЕ НОВИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖАТ ОПАСНИ.

Вместо да води същото обучение и да преподава същите модели на поведение, поддържащи тясната специализация, каквито се преподават в конвенционалните университети, Новото Медицинско Училище ще постави акцент на универсализма. То ще се превърне в открит форум за обмяна на идеи за методите на лекуване. Студентите ще бъдат обучавани не само от медици, но и от остеопати, мануални терапевти, натуропати и диетолози. Ние не искаме Новите Лекари да изучават всички тези методики абстрактно, в рамките на академичната програма. Ние искаме те преди всичко да виждат тяхното приложение на практика.

Новите Лекари ще изучават методи и принципи, които не остаряват през няколко години. Щом от 50% до 90% от това, което се преподава сега вече е отхвърлено, тъй като се е оказало невярно или остаряло и неуместно, ние ще имаме достатъчно време да преподаваме това, което трябва да се преподава, а именно, основите на диагностиката и прогнозирането!

От Новото Медицинско Училище ще излизат Нови Лекари, но то ще приема за студенти хора с различни характери. Студентите, традиционно получаващи високи оценки на приемните изпити, се стремят да са принудително ориентирани към успеха. Те губят връзка е исконните цели на медицината, навлизат в конкуренцията и се увличат в прилагането на технологии, които потискат, а не възстановяват естествената хармония. Новото Медицинско Училище, придавайки минимално значение на количествените тестове, ще търси хора, на които им харесва да бъдат с хората, а не да правят нещо с тях или за тях. На нас не са ни нужни неуверени в себе си хора с толкова ниска самооценка, че трябва постоянно да търсят изява, конкурирайки се с колегите си и защитавайки своя статус.Такъв характер се отразява по нездравословен начин на околните и на самия си притежател.

За да бъдат избегнати социалните патологии, които изглежда са присъщи на лекарите като социална група, Новото Медицинско Училище ще е заинтересовано да поддържа и укрепва семейния живот на всеки Нов Лекар. Ние ще поддържаме стремежа на студентите да създадат семейства, защото искаме те да видят своята професия и от другата страна през очите на обикновените хора. Новият Лекар е свързан много здраво със своята общност, тъй като народната култура винаги влияе върху здравословното състояние.

Помня, как преди няколко години ме помолиха да изнеса реч в медицински университет пред студенти-първокурсници. Аз я озаглавих „Как да оцелеем в медицинския университет". Аз продиктувах на студентите няколко правила, едно от които беше да са близо до своите семейства и до тези хора, които са познавали преди постъпването си в университета. Бъдете близо до хора, които не са лекари или студенти-медици. Не се старайте прекомерно. Не се стремете към най-високите оценки. Да бъде изгонен студент от медицински университет е практически невъзможно, затова можете успешно да се задържите. Отдайте се на своето образование, но не напълно. Не толкова, че да изключите всички други страни от живота.

Когато завърших своята реч, деканът стана и каза, че е съгласен с мен във всичко, но иска да добави, че студентите винаги трябва да помнят, че влизайки в медицината, те влизат в нов живот.

Да си представим, че Новото Медицинско Училище с открито. Съвсем различни методи на обучение. Отношенията между студентите и факултета са изградени на принципа на аспирантурата - студентите са активно въвлечени в дисциплината, а не просто да прослушват курса, както в занаятчийско училище. Новото Медицинско Училище не е научно-изследователски институт и не е болница. То действително е училище. Студентите са прикрепени към учители, а не към болници. Приемайки професионалното майсторство от опитните си колеги, те сами отговарят за своето образование.

След като тези млади хора завършат обучението си, за вас няма да е трудно да ги отличите от завършилите други медицински училища. Когато ние подготвяхме заявката за държавен лиценз на нашето Ново Медицинско Училище, ние посетихме няколко други медицински училища. Едно от тях бе открито съвсем наскоро в неголям район на юг от Илинойс. Когато ни показаха своите постижения, ние зададохме на ръководството един въпрос - ако се смесят вашите зрелостници с тези от Харвардското медицинско училище, можете ли да различите вашите? Отговорът беше: „Не, защото нашите студенти с нищо не се отличават от студентите в Харвард".

Тогава ние решихме, че няма да си имаме работа с това училище. Нашите студенти действително лесно ще се отличават от другите.

ТА НАЛИ ТЯХНО ПЪРВО ПРАВИЛО ЩЕ БЪДЕ: „ПЪРВО: НЕ ВРЕДИ".

Признанията на един лекар-еретик -Д-р Робърт Менделсон

eXTReMe Tracker