|
Share

От гледна точка единствено на Западната физиология, без да се вземат предвид Източните философии и наука, тази йогистка система на пълното дишане е от жизнено важно значение за всеки мъж, жена и дете, които искат да се сдобият с добро здраве и да го поддържат.

Самата му простота пречи на хората да се отнесат сериозно към него, като в същото време си опитват късмета в търсене на по-добро здраве с помощта на сложни и скъпи "системи". Здравето чука на тяхната врата, а те не отварят. Наистина камъкът, който строителите отхвърлят, е истинският крайъгълен камък на Храма на здравето.

Глава 10
НЯКОЛКО КЪСЧЕТА ОТ ЙОГИСТКОТО ПОЗНАНИЕ
По-долу даваме три форми на дишане, твърде популярни сред йогите. Първата е добре известното йогистко очистващо дишане, на което се приписва голямата белодробна издръжливост сред йогите. Те обикновено приключват дихателната си практика с това очистващо дишане и в тази книга ние се придържаме към този план на работа. Даваме също така и йогисткото упражнение за витализиране на нервите, което в техните кръгове се предава от векове и което никога не е било изпробвано от западните преподаватели по физическа култура, въпреки че някои от тях са го "заимствали" от учителите по йога. Даваме също така и вокалното упражнение на йогите. Чувстваме, че дори тази книга да не съдържаше нищо друго, а само тези три упражнения, тя пак щеше да е с неоценима полза за западните ученици. Приемете тези упражнения като дар от вашия източен брат и ги упражнявайте.

ЙОГИСТКО ОЧИСТВАЩО ДИШАНЕ
Йогите имат една предпочитана форма на дишане, която упражняват, ако изпитват необходимост от вентилиране и почистване на белите дробове. Те приключват много от своите дихателни упражнения с това дишане и в настоящата книга се придържаме към тази практика. Това очистващо дишане вентилира и очиства белите дробове, стимулира алвеолите, създава един общ тонус на дихателните органи и съдейства за подобряване на общото им здравословно състояние. Наред с посочените ефекти то има и твърде освежително действие върху цялата система. Оратори, певци и други ще намерят това дишане за особено полезно за тях в случаите, когато са изтощили и уморили своите дихателни органи.
1. Поемете дълбоко въздух.
2. Задръжте въздуха за няколко секунди.
3. Свийте устните, като че ли се каните да свирнете (но не издувайте бузите), след това издишайте малко въздух през така оформения отвор със значителна сила. После спрете за момент, задържайки въздуха, и след това издишайте още малко въздух. Повтаряйте, докато не издишате всичкия въздух. Помнете, че трябва да използвате значителна сила при издишването на въздуха през отвора между устните. Ще установите, че това дишане е доста освежаващо, когато сте уморени и "изразходвани". Ако ученикът го опита, ще се убеди в неговата полза. Това упражнение трябва да се практикува, докато вече се изпълнява естествено и с лекота, тъй като се използва като завършек на няколко други упражнения, дадени в тази книга, и трябва да бъде много добре отработено.

ЙОГИСТКО ДИШАНЕ ЗА ВИТАЛИЗИРАНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
Това упражнение е добре известно на йогите и те го считат за един от най-силните стимуланти и ободрители на нервната система, известни на човека. Предназначението му е да стимулира нервната система, да развие нервна сила, енергия и жизненост. Това упражнение оказва стимулиращ натиск върху важните нервни центрове, които на свой ред стимулират и зареждат с енергия цялата нервна система и изпращат увеличен поток от нервна сила към всички части на тялото.
1. Заемете стоеж.
2. Направете едно пълно вдишване и задръжте въздуха.
3. Протегнете ръцете напред, като се постараете да бъдат отпуснати и релаксирани с такова количество нервна сила в тях, колкото да ги държи изпънати.
4. Бавно приберете ръцете назад към раменете, постепенно напрягайки мускулите и вкарвайки сила в тях, така че в момента, в който са стигнали до раменете, юмруците трябва да бъдат толкова здраво стиснати, че да усещате едно треперене.
5. След това, задържайки мускулите напрегнати, бавно изтласкайте юмруците напред и след това бързо ги върнете обратно (все още напрегнати), като изпълните това движение няколко пъти.
6. Издишайте енергично през устата.
7. Изпълнете очистващото дишане. Ефективността на това упражнение зависи главно от скоростта, с която прибирате юмруците обратно към тялото и от напрягането на мускулите и, разбира се, от пълните бели дробове. Упражнението трябва да се опита, за да бъде оценено. То няма равно на себе си като "укрепващо средство", както го наричат нашите западни приятели.

ЙОГИСТКО ВОКАЛНО ДИШАНЕ
Йогите имат една форма на дишане за развиване на гласа. Те са забележителни със своите чудесни гласове, които са силни, спокойни и ясни и притежават удивителна, подобна на тромпет, проникваща сила. Упражняват тази специфична форма на дишане, която е направила гласовете им меки, красиви и гъвкави, придавайки им неописуемото, специфично качество на подвижност, комбинирано с голяма сила. Даденото по-долу упражнение след време ще осигури описаните качества или йогистки глас на ученика, който го практикува усърдно. Нека да стане ясно, че тази форма на дишане трябва да се практикува от време на време, а не да се прави като редовно упражнение по дишане.
1. Много бавно, но равномерно поемете дълбоко дъх през ноздрите за пълно вдишване, като удължите времето на вдишването колкото може повече.
2. Задръжте за няколко секунди.
3. Издишайте енергично с едно мощно издишване през широко отворената уста.
4. Успокойте белите дробове с очистващо дишане. Без да навлизаме дълбоко в йогистките теории за пораждането на звука при говорене и пеене, бихме искали да кажем, че опитът ги е научил, че тембърът, качеството и силата на гласа зависят не само от вокалните органи в гърлото, а и от лицевите мускули, които са тясно свързани със свойствата на гласа. Някои мъже с огромни гърди издават твърде слаб глас, докато други, с относително малък гръден кош, произвеждат звукове с удивителна сила и качество. Ето един интересен експеримент, който си заслужава да се опита: Застанете пред огледалото, свийте устни и свирнете, като обърнете внимание на формата на устата и на общото изражение на лицето. След това кажете нещо или изпейте нещо по начина, по който обикновено го правите, и забележете разликата. След това започнете отново да свирите в продължение на няколко секунди, а после, без да променяте положението на устните или лицето, изпейте няколко тона и обърнете внимание на това какъв резониращ, звучен, чист и красив тон произнасяте.

Глава 11
СЕДЕМТЕ РАЗВИВАЩИ УПРАЖНЕНИЯ НА ЙОГИТЕ
По-долу следват седемте предпочитани упражнения на йогите за развиване на белите дробове, мускулите, сухожилията, алвеолите и т.н. Те са твърде лесни, но са удивително ефикасни. Не допускайте поради простотата на тези упражнения да изгубите интерес, защото те са резултат от грижливи експерименти и практика от страна на йогите и представляват същността на безброй сложни упражнения, като несъществените неща са били отстранени и са били запазени единствено основните елементи.

1. ЗАДЪРЖАНЕ НА ДИШАНЕТО
Това е едно много важно упражнение, което води до укрепване и развиване на дихателните мускули, както и на белите дробове, а честото му практикуване води и до разширяване на гръдния кош. Йогите са открили, че случайното задържане на дъха, след като белите дробове са били напълнени с пълното дишане, е много полезно не само за дихателните органи, но и за органите на храносмилането, нервната система и кръвта. Установили са, че случайното задържане на дъха води до отстраняване на въздуха, който е останал в белите дробове от предишните вдишвания, и до по-пълно окисляване на кръвта. Знаели са също така, че задържаният по такъв начин дъх събира всички отработени продукти и когато дъхът бъде издишан, той отнася със себе си отпадния материал на системата, изчиства белите дробове точно както разслабителното очиства червата. Йогите препоръчват това упражнение за различни заболявания на стомаха, черния дроб и кръвта, а освен това са установили, че в много случаи то избавя човека от неправилното дишане, което често е резултат от лошо вентилираните бели дробове. Препоръчваме на учениците да обърнат подобаващото внимание на това упражнение, тъй като то притежава големи достойнства. Следните инструкции ще ви дадат ясна представа за упражнението:
1. Заемете стоеж.
2. Направете едно пълно вдишване.
3. Задръжте въздуха колкото е възможно по-дълго време, без да се достига до неприятни усещания.
4. Издишайте енергично през отворената уста.
5. Изпълнете очистващо дишане. В началото ще можете да задържите въздуха за съвсем кратко време, но с малко повече практика ще отбележите забележителен напредък. Ако искате да отбележите своя прогрес, измервайте времето си с часовник.

2. СТИМУЛИРАНЕ НА БЕЛОДРОБНИТЕ АЛВЕОЛИ
Това упражнение е предназначено за стимулиране на въздушните клетки в белите дробове, но начинаещите не трябва да прекаляват с него и в никакъв случай да не го изпълняват прекалено енергично. Някои хора може да изпитат леко замайване на главата след първите няколко опита. В този случай им препоръчваме да се поразходят, като по този начин прекъснат изпълнението на упражнението за известно време.
1. Заемете стоеж с ръце отстрани на тялото.
2. Вдишайте много бавно и постепенно.
3. Докато вдишвате, леко потупвайте гърдите с върха на пръстите, като непрекъснато променяте позицията.
4. Когато белите дробове се напълнят, задръжте дъха и потупайте гръдния кош с дланите на ръцете.
5. Изпълнете Очистващото дишане. Това упражнение е много ободрително и стимулиращо за цялото тяло и е добре известна йогистка практика. Голяма част от въздушните клетки на белите дробове остават пасивни заради непълното дишане и често стигат до почти пълна атрофия. Този, който е дишал неправилно години наред, ще установи, че не е лесно да стимулира всички тези, неправилно използвани въздушни клетки и да ги задейства изведнъж с помощта на пълното дишане, но това упражнение ще направи много за постигането на желаните резултати и си струва да бъде усвоено и практикувано.

3. РЕБРЕНО ДИШАНЕ
Обяснихме, че ребрата са свързани с помощта на хрущяли, които позволяват значително разширяване. При правилното дишане ребрата играят много важна роля и е добре от време на време да им посвещаваме едно малко специално упражнение, за да поддържаме тяхната еластичност. Седенето или стоенето в неестествена позиция на тялото, към което много от представителите на Западната цивилизация са привикнали, довежда в по-голяма или по-малка степен до втвърдяването и нееластичността на ребрата и това упражнение може да направи много за отстраняването на този проблем.
1. Заемете стоеж.
2. Сега вдигнете ръце към мишниците, поставяйки ги колкото е възможно по-високо от двете страни на тялото - палците са обърнати към гърба, дланите са отстрани върху гръдния кош, пръстите са обърнати напред и лежат върху гърдите.
3. Направете едно пълно вдишване.
4. Задръжте въздуха за кратко време.
5. След това внимателно притиснете двете страни, като в същото време бавно издишате.
6. Изпълнете очистващо дишане. При изпълнението на това упражнение бъдете умерени и не се пресилвайте.

4. РАЗШИРЯВАНЕ НА ГЪРДИТЕ
Гърдите са твърде предразположени към свиване, когато се навеждаме над това, с което работим, и т.н. Това упражнение е много полезно за възстановяването на естественото състояние и за постигане на разширяване на гръдния кош.
1. Заемете стоеж.
2. Направете пълно вдишване.
3. Задръжте въздуха.
4. Изпънете двете ръце напред и доближете стиснатите в юмруци ръце една до друга на нивото на раменете.
5. След това с един енергичен мах изпънете стиснатите в юмруци ръце встрани от тялото, на нивото на раменете.
6. Върнете се отново в Позиция 4 и с мах заемете повторно Позиция 5. Повторете няколко пъти.
7. Издишайте енергично през отворената уста.
8. Изпълнете очистващо дишане. При изпълнението на това упражнение бъдете умерени и не се пресилвайте.

5. УПРАЖНЕНИЕ В ДВИЖЕНИЕ
1. Вървете с изправена глава, леко прибрана навътре брадичка, изпънати назад рамене и
отмерена крачка.
2. Направете пълно вдишване, като броите (наум) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - по едно броене за всяка крачка, като вдишвате през цялото време, докато преброите до осем.
3. Издишайте бавно през носа, броейки както преди - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - по едно число за всяка крачка.
4. Между дишанията си починете, като продължавате да се движите и да броите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по едно броене на крачка.
5. Повтаряйте, докато усетите, че започвате да се уморявате. След това си починете известно време и ако желаете, възобновете изпълнението на упражнението. Повторете няколко пъти на ден. Някои йоги видоизменят това упражнение със задържане на дишането по време на броенето 1. 2, З, 4 и след това издишат по време на осемстъпковото броене. Изпълнявайте тази схема, която ви се струва по-подходяща.

6. СУТРЕШНО УПРАЖНЕНИЕ
1. Заемете стоеж като при команда "Мирно", с изправена глава, поглед право напред, изпънати назад рамене, неподвижни колене и ръце от двете страни на тялото.
2. Бавно се повдигнете на пръсти, правейки пълно вдишване, бавно и постоянно.
3. Задръжте дъха за няколко секунди, оставайки в същата позиция на тялото.
4. Бавно се спуснете до изходно положение, като в същото време бавно издишате въздуха през устата.
5. Изпълнете очистващо дишане.
6. Повторете няколко пъти, променяйки упражнението, като използвате само десния крак, след това само левия.

7. СТИМУЛИРАНЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
1. Заемете стоеж.
2. Изпълнете пълно вдишване и задръжте дъха.
3. Наведете се леко напред и хванете стабилно и здраво пръчка или тръстиково стъбло, като постепенно вложите цялата си сила в това стискане.
4. Отпуснете захвата, върнете се в изходно положение и бавно издишайте.
5. Завършете с очистващо дишане. Това упражнение може да се изпълнява без помощта на пръчка, като вместо това стискате въображаемо тръстиково стъбло, използвайки волята си, за да упражнявате натиск. Упражнението е предпочитаното йогистко средство за стимулиране на кръвообращението чрез изтласкване на артериалната кръв към крайниците и изтеглянето на венозната кръв към сърцето и белите дробове, където тя има възможност да поеме кислорода, който е бил вдишан с въздуха. В случаите на лошо кръвообращение в белите дробове няма достатъчно количество кръв, което да поеме увеличеното количество от вдишан кислород, и системата не се възползва в максимална степен от подобреното дишане. При подобни случаи в частност ви препоръчваме да изпълнявате това упражнение, като понякога го съчетавате с редовното изпълнение на пълното дишане.

Глава 12
СЕДЕМ МАЛКИ УПРАЖНЕНИЯ
Тази глава е съставена от седем малки йогистки дихателни упражнения, които нямат собствени имена, но всяко от тях се разграничава и различава от останалите и има своя специфична цел. Всеки ученик ще установи, че някои от тези упражнения прилягат най-добре на специфичните особености на неговия случай. Въпреки, че нарекохме тези упражнения "малки", те са твърде ценни и полезни, в противен случай нямаше да бъдат включени в тази книга. Осигуряват на ученика един концентриран курс по "физическа култура" и "развиване на белите дробове" и много лесно могат да бъдат разширени и доразвити в отделна книга по тези въпроси.
Разбира се, те притежават и една допълнителна ценност, тъй като йогистките дихателни форми образуват част от всяко упражнение. Не ги отминавайте с лека ръка, само защото са под рубриката "малки". Едно или повече от тези упражнения могат да се окажат точно това, от което се нуждаете. Опитайте ги и преценете сами.

Упражнение I
1. Заемете стоеж с ръце отстрани.
2. Направете пълно вдишване.
3. Бавно повдигнете ръце, като ги поддържате стегнати, докато се докоснат над главата.
4. Задръжте дишането за няколко минути с ръце над главата.
5. Бавно спуснете ръцете от двете страни на тялото, като едновременно с това издишвате бавно.
6. Изпълнете очистващо дишане.

Упражнение II
1. Заемете стоеж с изпънати пред вас ръце.
2. Направете пълно вдишване и задръжте.
3. Направете мах с ръцете встрани и назад, докъдето могат да стигнат; след това ги върнете в изходно положение; повторете няколко пъти, като през цялото време задържате дъха.
4. Издишайте енергично през устата.
5. Изпълнете очистващо дишане.

Упражнение III
1. Заемете стоеж с изпънати пред вас ръце.
2. Направете пълно вдишване.
3. Направете няколко кръга с ръцете назад, след това напред, като през цялото време задържате дъха. Можете да измените упражнението, като ги въртите в противоположни посоки подобно на витлата на вятърна мелница.
4. Издишайте енергично през устата.
5. Изпълнете очистващо дишане.

Упражнение IV
1. Легнете на пода с лице надолу и поставени върху пода длани на ръцете от двете страни на тялото.
2. Направете пълно вдишване и задръжте.
3. Стегнете тялото и се вдигнете нагоре с помощта на ръцете, докато застанете само върху ръцете и пръстите на краката.
4. След това се върнете в изходно положение. Повторете няколко пъти.
5. Издишайте енергично през устата.
6. Изпълнете очистващо дишане.

Упражнение V
1. Заемете стоеж с длани, опрени в стената.
2. Изпълнете пълно вдишване и задръжте.
3. Отпуснете гърдите към стената, пренасяйки тежестта на тялото върху ръцете.
4. След това се върнете в изходно положение единствено с помощта на мускулите на ръцете, запазвайки тялото стегнато.
5. Издишайте енергично през устата.
6. Изпълнете очистващо дишане.

Упражнение VI
1. Заемете стоеж с ръце на хълбоците, т. е. с ръце, поставени на кръста и издадени встрани лакти.
2. Изпълнете пълно вдишване и задръжте.
3. Задръжте краката и ръцете стегнати и се наведете добре напред, като че ли се кланяте, като в същото време бавно издишате.
4. Върнете се в изходно положение и направете още едно пълно вдишване.
5. След това се наведете назад, бавно издишвайки.
6. Върнете се в изходно положение и направете пълно вдишване.
7. След това се наведете встрани, бавно издишвайки. (Редувайте с навеждане вляво и вдясно.)
8. Изпълнете очистващо дишане.

Упражнение VII
1. Заемете стоеж или седеж с изправен гръб.
2. Направете пълно вдишване, но вместо да поемете един непрекъснат равномерен поток, поемете няколко серии от къси, бързи "глътки" въздух, като че ли душите благоуханни соли и не искате да направите прекалено силно вдъхване. Не издишвайте нито едно от тези къси вдишвания, а добавяйте всяко следващо към предишните, докато се напълни цялото пространство на белия дроб.
3. Задръжте за няколко секунди.
4. Издишайте през носа с една дълга, спокойна въздишка.
5. Изпълнете очистващо дишане.

Глава 13
ВИБРАЦИЯТА И РИТМИЧНОТО ЙОГИСТКО ДИШАНЕ
Всичко вибрира. От най-малкия атом до най-голямото слънце, всичко е в състояние на вибрация. В природата нищо не е в абсолютен покой. Един-единствен атом, лишен от вибрация, ще разбие Вселената. Вселената живее в непрекъсната вибрация. Енергията въздейства непрекъснато върху материята, в резултат на което възникват безбройните форми и безчислени-те видове и въпреки това дори формите и видовете не са неизменни. Започват да се променят в момента, в който възникнат, и от тях се раждат безброй форми, които на свой ред се променят и дават началото на още по-нови форми и т. н., и т. н., в една безкрайна последователност. В света на формите нищо не е неизменно и все пак великата Реалност е неизменна. Формите са само проявления - те идват и си отиват, но Реалността е вечна и неизменна.
Атомите в човешкото тяло са в непрекъсната вибрация. Възникват непрекъснати промени. За няколко месеца настъпва почти пълна промяна в материята, съставяща тялото, и в него няма да намерите и един-единствен атом, образуващ тялото в настоящия момент, който да е бил в него и преди няколко месеца. Вибрация, непрекъсната вибрация. В цялата тази вибрация може да се открие определен ритъм. Ритъмът пронизва Вселената. Въртенето на планетите около Слънцето; приливът и отливът на океана; биенето на сърцето; всички неща се подчиня ват на законите на ритъма. Лъчите на Слънцето достигат до нас; дъждът пада върху нас, подчинявайки се на същия закон. Цялото развитие е просто една демонстрация на закона. Цялото движение е проявление на закона на ритъма. Нашите тела са подчинени в същата степен на закона на ритъма, в каквато е подчинена и планетата, обикаляща около Слънцето. Голяма част от езотеричната страна на йогистката Наука за дишането се основава върху този известен природен принцип. Подчинявайки се на ритъма на тялото, йогата успява да абсорбира голямо количество прана, с която той оперира, за да постигне желаните от него резултати. По-подробно за това ще говорим малко по-късно. Тялото, в което се намирате вие, е като малко заливче, вдаващо се в сушата откъм морето. Въпреки че привидно се подчинява единствено на собствените си закони, в действителност то е подчинено на приливите и отливите на океана. Голямото море на живота се увеличава и намалява, издига и спуска, и ние реагираме на неговите вибрации и ритъм. В нормално състояние получаваме вибрацията и ритъма на Великия океан на живота и реагираме на него, но понякога входът на залива като че ли е запушен с отломки и ние не успяваме да получим импулса от Майката-Океан. Тогава в нас възниква дисхармония. Чували сте за това, че звук от цигулка, ако звучи непрекъснато и ритмично, ще причини възникването на вибрации, които след време могат да разрушат даден мост. Същият резултат се получава, когато полк войници преминава по мост, затова в този случай винаги се дава заповед "свободно", за да не бъдат унищожени както мостът, така и полкът. Тези прояви на ефекта от ритмичното движение ще ви дадат ясна представа за въздействието, което оказва върху тялото ритмичното дишане. Цялата система улавя вибрацията и влиза в хармония с волята, която причинява ритмичното движение на белите дробове, и докато е в подобна пълна хармония, ще реагира с готовност на нарежданията на волята. С настроено по такъв начин тяло йогата не среща никакви затруднения за увеличаване на кръвообращението във всяка част на своето тяло чрез нареждане на волята, като по същия начин той може да нареди изпращането на увеличен поток от нервна сила до всяка част или орган на тялото, укрепвайки и стимулирайки го.
По същия начин, с помощта на ритмичното дишане, йогата улавя така да се каже "маха" и е в състояние да абсорбира и контролира едно значително увеличено количество прана, което след това е на разположение на неговата воля. Той може да я използва, и го прави, като средство за изпращане на мисли към други хора, както и да привлича към себе си всички онези, чиито мисли са настроени на същата вълна. Феномените на телепатията, пренасянето на мислите, лекуването със силата на мисълта, месмеризмът и други въпроси, които предизвикват такъв силен интерес в Западния свят в наше време, но които са известни на йогите от векове, могат да бъдат значително усилени и увеличени, ако човекът, изпращащ мислите, го прави след изпълнението на ритмично дишане. Ритмичното дишане ще увеличи стойността на лекуването с помощта на мисълта, на магнетичното лечение и т.н. с няколкостотин процента.
Основното нещо, с което трябва да се запознае човек при ритмичното дишане, е идеята за ритъма. За тези, които са запознати в известна степен с музиката, идеята за отмереното броене е позната. За други идеята може да стане ясна от ритмичната крачка на войника: "Леви, десни, леви, десни; едно, две, три, четири; едно, две, три, четири." Йогата основава своето ритмично време върху единица, съответстваща на пулса на сърцето. Сърцето бие с различен ритъм при различните хора, но единицата сърдечен пулс за всеки отделен човек е постоянна величина по време на изпълняваното от него ритмично дишане. Измерете своя нормален сърдечен пулс, поставяйки пръсти върху място (най-често китката на ръката), на което усещате пулса и след това бройте: "1,2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6" и т. н., докато ритъмът не бъде здраво затвърден в ума ви. С малко практика ще затвърдите ритъма, така че ще бъдете в състояние с лекота да го възпроизвеждате. Начинаещият обикновено вдишва за около шест единици сърдечен пулс, но след като е практикувал известно време, ще успее да увеличи значително този интервал от време. Правилото на йогите за ритмичното дишане е, че интервалите от време, измерени със съответните единици сърдечен пулс, за вдишване и издишване трябва да са равни, докато този за задържане на дишането и този между дишанията, трябва да са наполовина по-къси от тези за вдишване и издишване. Следното упражнение по ритмично дишане трябва да бъде овладяно много добре, тъй като образува основата за безброй други упражнения, за които ще стане дума по-късно.
1. Седнете изправени, в някоя удобна за вас поза, като се стараете да държите гръдния кош, врата и главата колкото е възможно по-близо до мислената права линия, която минава през тях. Раменете са леко изтеглени назад, а ръцете лежат удобно в скута. В тази позиция тежестта на тялото се поема главно от ребрата и позицията може да се поддържа с лекота. Йогите са открили, че човек не може да получи максималния ефект от ритмичното дишане с хлътнали гърди и изпъкнал корем.
2. Бавно изпълнете пълно вдишване, отброявайки шест единици сърдечен пулс.
3. Задръжте, отброявайки три единици сърдечен пулс.
4. Бавно издишайте през носа, отброявайки шест единици сърдечен пулс.
5. Пребройте три единици пулс между дишанията.
6. Повторете няколко пъти, но внимавайте да не се уморите в началото.
7. Когато сте готови да приключите с упражнението, изпълнете очистващо дишане, което ще ви успокои и ще изчисти белите дробове. След известна практика ще можете да увеличите времето на издишването и вдишването, докато не достигнете до около петнадесет единици сърдечен пулс. При това увеличение не забравяйте, че единиците за задържане на дишането и за интервала между две дишания трябва да са наполовина от тези за вдишването и издишването. Не се изтощавайте в стремежа си да увеличите времетраенето на дишането, а обърнете колкото се може по-голямо внимание на усвояването на "ритъма", тъй като той е много по-важен от продължителността на дишането. Упражнявайте се и опитвайте, докато не придобиете отмерения "мах" на движението и докато не успеете почти да "почувствате" ритъма на вибриращото движение в цялото си тяло. Ще се нуждаете от практика и постоянство, но удоволствието от отбелязания от вас напредък ще улесни изпълнението на тази задача. Йогата е най-търпеливият и упорит човек и великите му постижения се дължат главно на наличието на тези качества.

Глава 14
ФЕНОМЕНИТЕ НА ЙОГИСТКОТО ПСИХИЧНО ДИШАНЕ
С изключение на инструкциите в йогисткото ритмично дишане, по-голямата част от упражненията, дадени до този момент в нашата книга, са свързани с физическото ниво на усилията, което, макар и много важно само по себе си, по своята природа се разглежда от йогите като осигуряващо субстанционалната основа за усилията на психическо и духовно ниво. В никакъв случай обаче не се отнасяйте пренебрежително към физическия аспект на въпроса, защото не трябва да забравяте, че за поддържането на здрав ум е необходимо наличието на здраво тяло, както и това, че тялото е храмът на Егото, фенерът, в който гори светлината на Духа. Всяко нещо тежи на своето място и всяко нещо има свое място. Развитият човек е "всестранен човек", който познава тялото, ума и духа и отдава на всеки от тях това, което му се полага. Пренебрегването на някой от тях е грешка, която рано или късно трябва да бъде поправена; дълг, който трябва да бъде платен с лихвите. Сега ще се заемем с психическата страна на йогистката Наука за дишането под формата на серия от упражнения, като всяко упражнение ще бъде придружено от обяснение. Ще забележите, че във всяко упражнение ритмичното дишане е придружено от наставления за "настройване на мисълта" за желаните резултати. Това отношение на мисълта осигурява на Волята ясно очертан път, по който тя може да упражни своята сила. В тази книга не можем да отделим място на въпроса за силата на волята и ще трябва да приемем, че вие притежавате известно познание в тази област. Ако изобщо не сте запознати с въпроса, ще установите, че действителното практикуване на самите упражнения ще ви осигури много по-ясно познание в сравнение с всякакво количество теоретично обучение или, както се казва в една стара индийска поговорка: "Този, който опита грам синапено зърно, знае много повече за неговия вкус от този, който е видял слонски товар от него."

1. ОБЩИ НАСОКИ ЗА ЙОГИСТКОТО ПСИХИЧНО ДИШАНЕ
Основата на цялото йогистко психично дишане е йогисткото ритмично дишане, инструкциите за което дадохме в предната глава. В следващите упражнения, за да избегнем ненужното повторение, ще казваме просто "ритмично дишане" и след това ще даваме инструкцията за упражнението за психичната сила или за действието на силата на насочената Воля във връзка с вибрациите на ритмичното дишане. След известна практика ще откриете, че не ви се налага да броите след първото ритмично дишане, тъй като умът ще схване идеята за времето и ритъма и вие ще бъдете в състояние да дишате ритмично по свое желание почти автоматично. Това ще изчисти ума и ще го остави свободен за изпращането на психическите вибрации под ръководството на Волята. (Виж даденото по-долу първо упражнение относно наставленията при използването на Волята.)

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАНА
Легнете върху пода или върху леглото и се отпуснете напълно с ръце, поставени леко върху слънчевия сплит (върху вдлъбнатината над стомаха, където ребрата започват да се разделят) и дишайте ритмично. След пълното и стабилно установяване на ритъма, си заповядайте с всяко вдишване да поемате увеличено количество прана или жизнена енергия от Вселенския запас, което ще бъде усвоено от нервната система и натрупано в слънчевия сплит. При всяко издишване заповядайте прана или жизнената енергия да бъде разпределена в цялото тяло, да стигне до всеки негов орган и част; до всеки мускул, клетка, атом; до всеки нерв, артерия или вена; от върха на главата до ходилата на краката; ободрявайки, укрепвайки и стимулирайки всеки нерв; презареждайки всеки нервен център; изпращайки енергия, сила и мощ в цялата система. Докато упражнявате волята, опитайте се да изградите и задържите в съзнанието си една мислена картина за нахлуващата прана, влизаща през белите дробове и поемана отведнъж от слънчевия сплит, а след това по време на усилието за издишването, изпращана до всички части на системата - от короната на главата до върха на пръстите на ръцете и краката. Не е необходимо да използвате Волята с усилие. Всичко, което трябва да направите, е да дадете заповед за настъпването на това, което желаете, и след това да създадете мислената картина за него. Спокойната заповед успоредно с мислената картина е далеч по-ефикасна от агресивното желаене, което просто пилее ненужно силата. Горното упражнение е много полезно и ефикасно и значително освежава и укрепва нервната система, поражда усещане за покой в цялото тяло. Особено е полезно в случаите, когато човек е уморен или чувства, че няма енергия.

3. ПОТИСКАНЕ НА БОЛКАТА
Легнали или седнали с изправен гръб, дишайте ритмично, концентрирайки се върху мисълта, че вдишвате прана. След това, когато издишвате, изпратете прана до мястото, което ви боли, за да възстановите циркулацията на нервния поток. След това вдишайте ново, още по- голямо количество прана с цел да пропъдите болезненото състояние; след това издишайте, задържайки в съзнанието си мисълта, че прогонвате болката. Редувайте двете споменати мислени заповеди и с едното издишване стимулирайте засегнатата част, а със следващото прогонете болката от нея. Изпълнете това в продължение на няколко дишания, след това направете очистващото дишане и си починете за малко. После опитайте отново, докато настъпи облекчение, за което няма да чакате дълго време. Ще установите, че голяма част от болките изчезват, преди да сте приключили със седмото дишане. Ако ръката е поставена върху болезненото място, можете да стигнете по-бързо до желаните резултати. Изпратете потока от прана надолу по ръката и през нея към мястото на болката.

4. НАСОЧВАНЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
Легнали или седнали с изправен гръб, дишайте ритмично, като при издишванията насочвате потока до всяка част от тялото, която желаете, в която евентуално циркулацията на кръвта не е наред. Този метод е ефикасен при студени стъпала или при главоболие, като и в двата случая кръвният поток се изпраща към въпросните места, в първия случай, за да затопли стъпалата, а във втория, за да освободи мозъка от прекалено голямото налягане. При главоболие най-напред опитайте потискане на болката, последвано от изпращане на кръвта натам. Често ще имате усещане за затопляне в краката, когато кръвният поток се насочи надолу. Циркулацията в общи линии се намира под контрола на Волята, а ритмичното дишане улеснява изпълнението на задачата.

5. САМОЛЕЧЕНИЕ
Легнали в релаксирано състояние, дишайте ритмично и дайте заповед за вдишване на добро количество прана. При издишването изпратете прана към засегнатата част, за да я стимулирате. От време на време разнообразявайте с издишване с мислената заповед болното състояние да бъде изхвърлено и да изчезне. При това упражнение прокарвайте ръцете от главата надолу към засегнатата част. При използването на ръцете за лекуване на себе си или на други хора винаги задържайте в съзнанието си мислената представа, че прана тече надолу по ръката и през върха на пръстите отива в тялото, като по този начин достига засегнатата част и я лекува. Разбира се, в тази книга можем да дадем само общите насоки, без да се заемаме с описването в подробности на някои заболявания, но с известна практика на горепосоченото упражнение, видоизменяйки го леко, за да го нагодите към спецификата на конкретния случай, ще постигнете чудесни резултати. Някои йоги се придържат към модела на поставяне на двете ръце върху засегнатото място, като след това изпълняват ритмично дишане, поддържайки в съзнанието си мислената представа, че насищат с умерено количество прана болния орган или част, като по този начин ги стимулират, а след това изхвърлят оттам болното състояние, също както след изпомпването на кофа с мръсна вода ще я изхвърлим и ще я напълним с чиста вода. Този модел е много ефикасен, ако успеете да задържите в съзнанието си мислената представа на помпата, като вдишването представлява изпомпването на мръсната вода, а и издишването - изхвърлянето й от кофата.

6. ЛЕКУВАНЕ НА ДРУГИ ХОРА
В тази книга не можем да се спрем подробно на въпроса за психическото лечение на болестите с помощта на прана, тъй като това ще бъде чуждо на нейните цели. Но можем да добавим прости, разбираеми инструкции, с чиято помощ ще можете да направите много за облекчаването на страданията на другите хора. Основният принцип, който трябва да запомните, е, че чрез ритмичното дишане и контролираната мисъл сте в състояние да абсорбирате значително количество прана, както и да я изпратите в тялото на друг човек, стимулирайки отслабените части и органи, пренасяйки здраве и изхвърляйки от него болестта. Най-напред трябва да се научите да изграждате толкова ясна мислена представа на желаното състояние, че наистина да можете да почувствате притока от прана и силата, която тече по ръцете ви, и от върха на пръстите отива в тялото на пациента. Направете няколко ритмични дишания, докато установите стабилен ритъм, след това сложете ръцете си върху засегната част на тялото на пациента, леко докосвайки се до болното място, после се заемете с процеса на изпомпването, описан в предното упражнение (самолечение) и напълнете пациента с прана, докато болестното състояние не бъде изтласкано от тялото. Всеки път за момент вдигайте ръцете и "изтърсвайте" пръстите, все едно изхвърляте болестното състояние. Хубаво е да го правите от време на време, както и да си миете ръцете след лечебния сеанс, иначе у вас може да остане следа от заболяването на пациента. След лечението изпълнете няколко пъти и очистващо дишане. По време на лечебния сеанс позволете на прана да се излива в пациента в един непрекъснат поток, като вие трябва да се оставите да бъдете просто изпомпващият механизъм, свързващ пациента с космическия запас от прана, и да позволите на прана да тече свободно през вас. Не е необходимо да действате енергично с ръцете си, достатъчно е прана да достига свободно до засегнатите части. По време на лечебния сеанс ритмичното дишане трябва да се практикува често, за да поддържате нормалния ритъм и да осигурите на прана свободен коридор. Добре е да поставите ръцете си върху открита кожа, но когато това не е възможно, ги сложете върху дрехите. От време на време разнообразявайте посочените методи в рамките на лечебния сеанс, потупвайки леко и нежно с върха на пръстите по тялото, като пръстите се държат леко раздалечени. Това действа твърде успокоително на пациента. В случаите на голяма продължителност на сеансите може би ще ви е от полза, ако мислената заповед бъде облечена в думи, като например "излизай, излизай" или "бъди силен, бъди силен", в зависимост от конкретния случай, като думите ще ви помогнат да приложите волята по-енергично към засегнатото място. Променяйте тези наставления, за да се приспособявате към изискванията на конкретния случай, и използвайте собствената си преценка и въображение. Тук сме ви дали общите принципи, а вие можете да ги приложите по стотици различни начини. Посочените по- горе привидно прости инструкции, ако бъдат внимателно усвоени и приложени, ще позволят на човек да извърши всичко онова, на което са способни водещите "магнетични лечители", въпреки че техните системи са в по-голяма или по-малка степен тежки и сложни. Те използват прана по един невеж начин и я наричат "магнетизъм". Ако комбинират ритмичното дишане със своето "магнетично" лечение, ще удвоят неговата ефикасност.

7. ЛЕКУВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Прана, оцветена от мисълта на изпращача, може да бъде излъчена към хора, намиращи се на разстояние, които искат да я получат, и лечението може да се осъществи по този начин. Това е тайната на "отсъстващото лечение", за което Западният свят е слушал толкова много през последните години. Мисълта на лечителя излъчва и оцветява прана на подателя и тя се стрелва през пространството и заема позиция в психическия механизъм на пациента. Тя е невидима и като вълните на Маркони преминава през препятствията и търси човека, настроен да я приеме. За да лекувате хора на разстояние, трябва да създадете техен мислен образ, докато не почувствате, че сте установили връзка с тях. Това е психичен процес, основаващ се върху мисловната представа на лечителя. Можете да изпитате усещането за връзка, когато тя е установена, проявявайки се в чувството за близост. Това е толкова просто, колкото го описваме. Това чувство може да се придобие с малко практика и някои ще го изпитат още с първия опит. Когато връзката е установена, кажете мислено на пациента, намиращ се на разстояние от вас:
"Изпращам ти поток от прана или сила, която ще те ободри и излекува." След това си представете, че прана напуска ума ви с всяко издишване на ритмичното дишане и пресичайки мигновено пространството, достига до пациента и го лекува. Не е необходимо да фиксирате определени часове за лечение, въпреки че можете да го направите, ако желаете. Съответното състояние на пациента, който очаква и се е отворил към вашата психическа сила, го настройва към приемане на вашите вибрации, независимо кога му ги изпращате. Ако сте се споразумели за определени часове, накарайте го да заеме някаква удобна позиция, да релаксира и да се настрои за приемане. В това се състои великият основен принцип на "отсъстващото лечение" на Западния свят. С малко практика вие също можете да вършите тези неща подобно на повечето забележителни лечители.

Глава 15
ОЩЕ НЯКОИ ФЕНОМЕНИ НА ЙОГИСТКОТО ПСИХИЧНО ДИШАНЕ

1. ПРОЕКТИРАНЕ НА МИСЪЛТА
Мислите могат да бъдат изпращани с помощта на последния от споменатите методи (лечение на разстояние) и другите хора могат да усетят ефекта от така изпратената мисъл, но трябва да се запомни веднъж завинаги, че никаква лоша мисъл не може да навреди на човек, чиито мисли са добри. Добрите мисли винаги са положителни спрямо лошите, а лошите са отрицателни спрямо добрите. Човек обаче може да събуди интереса и вниманието на друг човек, изпращайки му мисловни вълни по този начин, зареждайки с прана съобщението, което иска да предаде. Ако желаете любовта и благоразположението на някой друг човек и се отнасяте със симпатия и любов към него, можете да му изпратите мисли от такова естество, които ще имат ефект, стига мотивите ви да са чисти. Никога обаче не опитвайте да въздействате на някой човек с нечисти или егоистични мотиви или за да се опитате да му навредите, защото подобни мисли се връщат върху изпращача с удвоена сила, нанасяйки му големи поражения, докато невинната мишена остава незасегната. Когато психическата сила се използва справедливо, всичко с нея е наред, но бъдете нащрек за "черната магия" или за неправилното и нечисто нейно използване, защото подобни опити са като игра с огъня и човекът, който се опитва да ги прави, със сигурност ще бъде наказан от резултата на самото действие. Нито един човек с нечисти мотиви обаче никога не е достигнал до висока степен на развитие на психическите сили, а чистото сърце и ум представляват непробиваем щит за злонамереното използване на психичната сила. Бъдете чисти и нищо не може да ви причини вреда.

2. ОБРАЗУВАНЕ НА АУРА
Ако постоянно сте в компанията на хора с по-нисък ранг на ума и усещате потискащото влияние на техните мисли, направете няколко ритмични дишания, генерирайки с това допълнително количество прана. След това с помощта на метода на мисловната представа обгърнете себе си с една яйцевидна мислена аура, която ще ви защити от грубите мисли и неприятните въздействия на другите хора.

3. ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА СЕБЕ СИ
Ако чувствате, че жизнената ви енергия е на ниско ниво и се нуждаете от бързо натрупване на нов запас, най-добрият начин е да поставите стъпалата на краката едно до друго, да преплетете пръстите на двете ръце по начин, който ви се струва най-удобен. Това затваря веригата, така да се каже, и предотвратява всякакво изтичане на прана през крайниците. След това направете няколко ритмични дишания и ще усетите ефекта от презареждането.

4. ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ДРУГИТЕ
Ако някой ваш приятел изпитва недостиг от жизненост, можете да му помогнете, като седнете пред него, пръстите на краката ви се докосват до неговите, а ръцете му са във вашите ръце. След това двамата дишайте ритмично, като вие извикате в съзнанието си мислената представа за изпращане на прана в неговата система, а той от своя страна си представи, че получава прана. Хората с ниска жизненост или пасивна воля трябва да внимават с кой правят този експеримент, тъй като прана на човек с лоши желания ще бъде оцветена от мислите на този човек и те могат временно да повлияят на по-слабия човек. Последният обаче може с лекота да премахне това въздействие със затваряне на веригата (както се спомена по-горе) и с изпълняването на няколко ритмични дишания, завършвайки с очистващо дишане.

5. ЗАРЕЖДАНЕ НА ВОДАТА
Водата може да бъде заредена с прана, като се диша ритмично, а чашата с вода се държи за дъното с лявата ръка. След това пръстите на дясната ръка се събират и леко се разтърсват над водата, все едно изтърсвате капки вода от върха на пръстите в чашата. Трябва също да задържите в съзнанието си мислената представа за прана, която влиза във водата. Заредената по този начин вода действа стимулиращо на слабите и болни хора, особено ако лекуващата мисъл се придружава от мислената представа за пренасянето на прана. Предупреждението, дадено при предното упражнение, важи и за настоящето, макар и в много по-малка степен.

6. ПРИДОБИВАНЕ НА МИСЛОВНИ КАЧЕСТВА
Умът не само може да контролира тялото под ръководството на волята, но и самият ум може да бъде обучен и развит с помощта на упражнението на контролираната воля. Това, което Западната цивилизация познава като "ментална наука" и други демонстрира на Запада части от тази истина, която йогите познават от векове. Простото успокояване, изисквано от Волята, ще извърши чудеса в тази насока, но ако мисловното упражнение се съпътства от ритмично дишане, ефектът се увеличава значително. Желаните качества могат да бъдат постигнати чрез задържането на мислената картина за това, което желае индивидът, по време на ритмичното дишане. Уравновесеността и самоконтролът като желани качества; увеличената сила и т.н. могат да се постигнат по този начин. Нежеланите качества могат да бъдат отстранени чрез развиването на противоположните качества. С йогисткото ритмично дишане може да се използва всяко от упражненията, леченията и утвържденията на "менталната наука". Следва едно добро общо упражнение за придобиване и развиване на желани мисловни и психически качества:
Легнете или седнете с изправен гръб, като вътрешно възприемете едно пасивно отношение. Представете си качествата, които желаете да формирате в себе си - вижте картина на себе си, в която притежавате тези качества, и поискайте умът ви да развие съответните качества. Дишайте ритмично, задържайки устойчивата мислена картина в своето съзнание. Носете мислената картина със себе си колкото е възможно по-дълго време и се постарайте да живеете в съответствие с идеала, който искате да формирате в ума си. Ще установите, че постепенно се доближавате до този идеал. Ритъмът на дишането помага на ума при образуването на нови комбинации и ученикът, който се е придържал към западната система, ще открие, че ритмичното дишане е чудесен негов съюзник в делата на "менталната наука".

7. ПРИДОБИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
Физическите качества могат да се придобият с помощта на същите тези методи, споменати във връзка с придобиването на качества на ума и психиката. Нямаме предвид, разбира се, че някои хора могат да станат по-високи или че могат да бъдат възстановени ампутирани крайници, или да се извършат други подобни чудеса. Изражението на лицето обаче може да се промени; ритмичното дишане се съпровожда от смелост и общи физически характеристики, подобрени с помощта на контрола на Волята. По какъвто начин мисли човек, по такъв начин той изглежда, действа, върви, седи и т.н. Подобреното мислене ще означава подобрен външен вид и подобрени действия. За да развиете някоя част на тялото, насочете вниманието си към нея, докато дишате ритмично, задържайки в съзнанието си мислена картина за това, че изпращате увеличено количество прана или нервна сила към частта, като по този начин увеличавате нейната жизненост и я развивате. Този модел действа еднакво добре за всяка част от тялото, която искате да развиете. Много западни спортисти в своите тренировки използват негов вариант. Ученикът, който до този момент се е придържал към нашите инструкции, лесно ще разбере как да приложи йогистките принципи за тази задача. Общото правило на упражнението е същото, като в предното упражнение (постигане на мисловни качества). Преди това разгледахме въпроса с лекуването на физическите страдания.

8. КОНТРОЛИРАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ
Нежеланите емоции, като страх, тревога, безпокойство, гняв, ревност, завист, меланхолия, възбуда, тъга и други, се поддават на контрола на Волята и тя е в състояние да действа много по-лесно при такива случаи, ако в момента, в който ученикът "желае", той изпълнява и ритмично дишане. Следващото упражнение учениците по йога намират за доста ефикасно, въпреки че напредналите йоги нямат кой знае каква необходимост от него, тъй като отдавна са се освободили от тези нежелани психически качества, издигайки се над тях благодарение на своето- духовно развитие.
Дишайте ритмично, концентрирайки вниманието си върху слънчевия сплит и изпращайки към него мислената заповед "Махай се!" Изпратете мислената заповед твърдо, точно когато започвате да издишате, като създадете мислената картина, че нежеланите емоции си отиват заедно с издишвания въздух. Повторете седем пъти и завършете с очистващото дишане, а след това осъзнайте колко добре се чувствате. Мислената заповед трябва да бъде дадена "сериозно", защото ако я дадете като на шега, тя няма да се задейства.

9. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПОЛОВАТА ЕНЕРГИЯ
Йогите притежават задълбочено познание за използването и злоупотребата с възпроизводителния принцип и при двата пола. Някои загатвания от това езотерично познание са се промъкнали навън и са били използвани от западните писатели в тази област, като на тази основа е свършена доста добра работа. Единственото, което можем да направим в тази малка книга, е просто да се докоснем до проблема и пропускайки всичко с изключение на най-общата теория, да дадем едно практическо дихателно упражнение, с чиято помощ ученикът ще може да преобразува половата енергия в жизненост за цялата система, вместо да я пилее и губи в безразборни полови връзки. Половата енергия е съзидателна енергия и може да бъде усвоена от системата и превърната в сила и жизненост, като по този начин служи за духовно обновяване вместо за възпроизводство. Ако младите хора от Западната цивилизация са разбрали тези основни принципи, ще си спестят много нещастия през идните години и ще станат психически, нравствено и физически по-силни. Това преобразуване на половата енергия осигурява голяма жизненост на тези, които го практикуват. Ще бъдат изпълнени с велика жизнена сила, която ще се излъчва от тях и ще се проявява в така наречения "личен магнетизъм". Преобразуваната по този начин енергия може да бъде пусната по нови маршрути и да се използва с голяма полза. Природата е концентрирала едно от най-мощните проявления на своята прана в половата енергия, тъй като нейната цел е да създава. На най-малко пространство е концентрирано най-голямо количество жизнена сила. Половата система е най-мощната акумулаторна батерия в животинския живот и нейната сила може да бъде изтеглена нагоре и използвана, както и да бъде изхабена в обичайната полова дейност по възпроизводството на вида или да бъде пропиляна с безразборен секс. Основната част от нашите ученици са чували по нещо за теориите относно духовното възраждане и ние просто ще съобщим фактите, без да се опитваме да ги доказваме. Йогисткото упражнение за преобразуване на половата енергия е просто. То се съчетава с ритмичното дишане и е много лесно за изпълнение. Може да се изпълнява по всяко време, но е особено полезно да се прави, когато човек усеща по-силно своя инстинкт, защото това са моментите на изява на половата енергия и тогава е по-лесно тя да бъде преобразувана за целите на духовното възраждане. Упражнението се състои в следното. Концентрирайте ума върху идеята за енергията, далеч от обичайните сексуални мисли или представи. Ако тези мисли нахлуват в ума, не се обезсърчавайте, а ги разглеждайте като прояви на сила, която вие имате намерение да използвате за укрепване на тялото и ума. Легнете пасивно или седнете с изправен гръб и концентрирайте ума си върху идеята за изтеглянето на половата енергия нагоре към слънчевия сплит, където тя ще бъде преобразувана и натрупана като резервна сила от жизнена енергия. След това започнете да дишате ритмично, създавайки мислената представа, че с всяко вдишване изтегляте нагоре половата енергия. При всяко вдишване нареждайте със своята Воля енергията да бъде изтегляна нагоре от половата система към слънчевия сплит. Ако ритъмът е стабилно установен и мисловната представа е ясна, ще осъзнаете движението на енергията нагоре и ще почувствате нейния стимулиращ ефект. Ако желаете увеличаване на мисловната сила, можете да я изтеглите нагоре до главата, вместо до слънчевия сплит, издавайки съответната мислена заповед и задържайки мислената представа за пренасянето й до мозъка. Мъжът или жената, занимаващи се с творчески умствен труд или с творческа физическа дейност, ще могат да използват тази съзидателна енергия в своята работа, като по време на това упражнение изтеглят енергията при вдишване и я изпращат при издишване. При тази модификация на упражнението в работата, която индивидът върши в момента, ще преминава само такова количество енергия, каквото е необходимо за нейното извършване, като останалото количество ще се натрупва в слънчевия сплит. Ясно ви е, разбира се, че се изтеглят и използват не половите секрети, а етерната пранична енергия, която вдъхва живот на последните, душата на половата система, така да се каже. По време на упражнението за преобразуване е съвсем естествено да оставите главата да се наведе спокойно и естествено напред.

10. СТИМУЛИРАНЕ НА МОЗЪКА
Йогите са открили следното най-ефикасно упражнение за стимулиране на мозъка с цел предизвикването на ясни мисли и разсъждения. Довежда до чудесни резултати при изчистването на мозъка и нервната система и хората, които се занимават с умствен труд, ще го намерят за особено полезно за тях както по отношение на това, че им позволява да вършат по- добре своята работа, така и като средство за освежаване на ума и неговото изчистване след напрегнат умствен труд.
Седнете с изправен гръб, като обърнете внимание на това гръбначният стълб да е изправен, а погледът да е насочен право пред вас. Ръцете лежат върху горната част на бедрата. Дишайте ритмично, но вместо да дишате през двете ноздри, както обикновено, запушете лявата ноздра с палеца и вдишайте през дясната. След това дръпнете палеца и запушете дясната ноздра с показалеца и после издишайте през лявата ноздра. След това, без да сменяте пръстите, вдишайте през лявата ноздра и сменяйки пръстите, издишайте през дясната. После вдишайте през дясната и издишайте през лявата и т. н., сменяйки ноздрите, както е описано по-горе, като запушвате тази, която не използвате, с палеца или показалеца. Това е една от най-старите форми на йогистко дишане и е много важна и ценна и си струва човек да я овладее. Но за йогите е много странно да научат, че този метод се представя на Западния свят като "цялата тайна" на йогисткото дишане. В представите на повечето читатели от Западната цивилизация "йогистко дишане" се свързва с картината на индус, който седи с изправен гръб, дишайки последователно през двете ноздри. "Само това и нищо друго." Надяваме се, че тази малка книга ще отвори очите на Западния свят за големите възможности на йогисткото дишане и за огромния брой методи, чрез които то може да се практикува.

11. ВЕЛИКОТО ЙОГИСТКО ПСИХИЧЕСКО ДИШАНЕ
Йогите имат една любима форма на психическо дишане, която практикуват от време на време. На нея е било дадено санскритско име, което се превежда приблизително по посочения по-горе начин. Включваме това дишане последно, тъй като то изисква практика от страна на ученика в сферата на ритмичното дишане й мисловните представи, с които той вече се е запознал и да се надяваме усвоил благодарение на посочените дотук упражнения. Общите принципи на Великото дишане могат да се резюмират в старата индийска поговорка:
"Благословен е йогата, който може на диша в костите си." Това упражнение ще напълни цялата система с прана и в резултат от него всяка кост, мускул, нерв, клетка, тъкан, орган и част на ученика ще бъдат заредени с енергия и настроени от прана и ритъма на дишането. Това е като генерално почистване на системата и този, който го практикува внимателно, ще се почувства така, като че ли е получил Н0ВО тяло, току-що създадено, от върха на главата до върха на пръстите на краката. Ще оставим упражнението да ГОВОРИ само за себе си.
1. Легнете в релаксирана позиция, съвършено неподвижни и спокойни.
2. Дишайте ритмично, докато не бъде установен съвършен ритъм.
3. След това, вдишвайки и издишвайки, създайте мислена представа за дъха, който бива изтеглен в костите на краката, а след това е изтласкан от тях; след това в костите на ръцете; след това във върха на главата; след това в стомаха; след това в половите органи; след това като че ли се издига и спуска по гръбначния стълб; и накрая, като че ли дъхът е вдишван и издишван през всяка пора на кожата, като цялото тяло се напълва с прана и живот.
4. После (дишайки ритмично) изпратете потока от прана към седемте жизнени центъра последователно, както следва, използвайки мислената картина както в предишните упражнения:
а) към челото
б) към тила
в) към основата на черепа
г) към слънчевия сплит
д) към областта на кръстната кост (долната част на гръбначния стълб)
е) към областта на пъпа
ж) към областта на половите органи. Завършете с бързото пренасяне на потока от прана няколко пъти напред-назад от главата до стъпалата на краката.
5. Приключете с очистващо дишане.

Глава 16
ЙОГИСТКОТО ДУХОВНО ДИШАНЕ
Йогите не само предизвикват желаните мисловни качества и свойства чрез силата на Волята, съчетана с ритмичното дишане, но по същия начин развиват и духовните способности или по-скоро помагат за тяхното разгръщане. Източните философии учат, че човек притежава много способности, които в настоящия момент са в латентно състояние, но които ще се разгърнат с еволюцията на човечеството. Учат също така че човек, чрез полагането на правилни усилия на Волята, подпомогнат от благоприятни условия, може да допринесе за разгръщането на тези духовни способности и да ги развие по-скоро, отколкото това ще стане в процеса на еволюцията. С други думи, човек може още в този момент да развие духовните способности на съзнанието, които ще станат нещо обичайно за човешката раса след много дълъг период на постепенно развитие в рамките на закона за еволюцията. Във всички упражнения, насочени към постигането на тази цел, много важна роля играе ритмичното дишане. Самото дишане, разбира се, не притежава някакво мистично свойство, което да довежда до тези удивителни резултати, но ритъмът, предизвикан от йогисткото дишане, е такъв, че довежда цялата система, в това число и мозъка, до съвършен контрол и до съвършена хармония. Така с помощта на тези средства се създават най-благоприятните условия за разгръщането на тези латентни способности.
Тук няма да навлизаме дълбоко във философията на Изтока относно духовното развитие, защото за обхващането на този проблем са необходими няколко книги, а освен това проблемът е твърде неясен и сложен от гледна точка на интереса на обикновения читател. Има и други причини, добре известни на окултистите, поради които това знание не трябва да получава широко разпространение в наше време. Уверявам те, драги читателю, че когато дойде твоето време да направиш следващата стъпка, пътят ще се открие пред теб. "Когато чела (ученикът) е готов, гуру (учителят) се появява." В тази глава ще ви дадем насоките за развиване на два аспекта на духовното съзнание: (1) съзнанието за идентичността с Душата и (2) съзнанието за връзката на Душата с Космическия Живот. И двете упражнения, дадени по-долу, са лесни и се състоят от устойчивото задържане в съзнанието на определени мислени представи, съпътствани от ритмично дишане. Ученикът не трябва да очаква твърде много в началото, а да бърза бавно и да бъде доволен да се развие, както това прави цветето, от семето до цвета.

СЪЗНАНИЕТО НА ДУШАТА
Истинският Аз не е тялото, нито дори умът на човека. Тези неща са само част от неговата личност, малкият аз. Истинският Аз е Егото, чиято проява е в индивидуалността. Истинският Аз е независим от тялото, което той обитава, и е независим дори и от механизма на ума, който използва като свой инструмент. Истинският Аз е капка от Божествения океан и е вечен и неунищожим. Той не може да умре или да бъде унищожен и без значение какво става с тялото, истинският Аз продължава да съществува. Той е Душата. Не разглеждайте вашата Душа като нещо, което е отделно от вас, защото ВИЕ сте Душата, а тялото е недействителната и преходна част от вас, която се променя всеки ден и от която един ден ще се освободите. Можете да развиете такива способности, които да ви позволят да осъзнаете реалността на Душата и нейната независимост от тялото. Йогисткото средство за такова развитие е медитацията върху истинския Аз, т. е. върху Душата, съчетано с ритмично дишане. Даденото по-долу упражнение е най-елементарната форма. Упражнение: Легнете и се отпуснете. Дишайте ритмично и медитирайте върху истинския Аз, мислейки за себе си като за същество, което е независимо от тялото, макар и да живее в него, и което е способно да го напусне, когато пожелае това. Мислете за себе си не като за тяло, а като за дух, а за тялото като за някаква черупка, която е полезна и удобна, но не е част от истинския ви Вас. Мислете за себе си като за независимо същество, което използва тялото просто за удобство. Докато медитирате, игнорирайте напълно тялото и ще откриете, че много често почти напълно забравяте за него, и ще ви се струва, че сте извън тялото и че можете да се върнете в него, където и да се намирате, с помощта на упражнението. Това е същността на йогистките методи за медитативно дишане и ако човек прояви постоянство в тях, те ще му дадат удивителното усещане за реалността на Душата и ще го накарат да се чувства почти независим от тялото. Заедно с това увеличено съзнание често ще се появява и усещането за безсмъртие и човекът ще започне да демонстрира признаци на духовно развитие, които ще бъдат видими както за самия него, така и за останалите хора. Той обаче не трябва да позволява на себе си да живее прекалено много в горните сфери или да презира тялото си, защото се намира тук, на това ниво, с определена цел и не трябва да отхвърля възможността да придобие необходимия опит за своето доусъвършенстване. Не трябва да пропуска и възможността да уважава своето тяло, което е Храмът на Духа.

КОСМИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ
Духът в човека, който е най-висшата проява на неговата Душа, е капка в Океана на Духа, очевидно отделен и различен, но въпреки това в контакт със самия океан и с всяка друга капка в него. Когато човек разгръща духовното си съзнание, той все повече осъзнава неговата връзка с Космическия Дух или с Космическия Ум, както го наричат някои. Понякога се чувства почти така, като че ли е едно цяло с него, а след това отново губи усещането за контакта и връзката. Йогите се стремят към постигането на това състояние на Космическо Съзнание с помощта на медитацията и ритмичното дишане и мнозина от тях са достигнали до най-високата възможна степен на духовно развитие, достъпна за човека на този етап от неговото развитие. В настоящия момент читателят на тази книга няма да се нуждае от по-висши наставления относно духовното обучение, тъй като има да извърши още доста работа, преди да достигне до този етап. Все пак може би е добре той да бъде въведен в елементарните нива на йогистките упражнения за развиване на Космическото Съзнание и ако прояви усърдие и постоянство, ще открие средствата и методите, с чиято помощ ще може да се развие. За този, който е готов да върви по пътя, той винаги е отворен. Следващото упражнение може да направи много за развиването на Космическото Съзнание за тези, които го практикуват усърдно.
Упражнение: Легнете и се отпуснете. Дишайте ритмично и медитирайте върху вашата връзка с Космическия Ум, от който вие сте само един атом. Мислете за себе си като за човек, който е в контакт с Цялото и представлява едно единство с Цялото. Представете си Цялото като Едно, а вашата Душа като част от това Цяло. Почувствайте, че получавате вибрации от великия Космически Ум и сте част от неговата мощ, сила и мъдрост. Можете да продължите с един от двата следващи варианта за медитация.
а) При всяко вдишване мислете за себе си като за човек, който вдишва в себе си силата и мощта на Космическия Ум. Когато издишвате, си представяйте, че изпращате към другите същата тази сила и мощ, като в същото време сте изпълнени с любов към всичко живо и искате всички да са част от същото това блаженство, което вие в момента приемате. Нека Космическата Сила да циркулира във вас.
б) Възприемете едно почтително състояние на ума и медитирайте върху величието на Космическия Ум; отворете се за прилива на Божествената Мъдрост, който ще ви изпълни с просветляваща мъдрост, а след това позволете на същия този поток да се излее от вас към вашите братя и сестри, които вие обичате и на които искате да помогнете. Това упражнение оставя в тези, които го практикуват, едно ново усещане за сила, мощ и мъдрост, както и чувството за духовна екзалтация и блаженство. То трябва да се изпълнява само със сериозно и почтително отношение и да не се подхожда към него лековато и несериозно.

ОБЩИ НАСОКИ
Упражненията, дадени в тази глава, изискват подходяща психическа настройка и отношение, затова несериозният и лековат човек или този, който няма усет за духовното и се отнася към него без почтителност, е по-добре изобщо да не се заема с тях, защото с такова отношение няма да бъдат постигнати никакви резултати, а освен това преднамереното несериозно отношение към нещата от по-висок порядък никога няма да доведе до желаните резултати. Тези упражнения са за малцината, които могат да ги разберат, като останалите няма и да искат да ги опитат. По време на медитация позволете на ума да се задържи върху идеите, дадени в упражнението, докато те му се изяснят и започнат постепенно да се проявяват в съзнанието вътре във вас. Умът постепенно ще стане пасивен и ще се успокои и мисленият образ ще се прояви ясно. Недейте да правите прекалено често тези упражнения и не позволявайте блаженото състояние, предизвикано от тях, да ви изпълни с неудовлетвореност по отношение на ежедневните ви задължения, тъй като те са полезни и необходими за вас, а вие никога не трябва да бягате от урока, колкото и неприятен да ви се струва той. Нека радостта, предизвикана от разгръщащото се съзнание, ви изпълни с надежда и ви кали за изпитанията от живота, а не да ви изпълва с разочарование и неудовлетвореност. Всичко е добро и всяко нещо има своето място. Много от учениците, които практикуват тези упражнения, след време ще поискат да разберат повече. Бъдете сигурни, че когато настъпи моментът, ние ще разберем, че вие не сте търсили напразно. Продължавайте смело и уверено, останете обърнати с лице на Изток, откъдето идва изгряващото Слънце. Мир вам и на всички хора.
АУМ.__

eXTReMe Tracker