|

Други

Share

Метаболитният синдром е най-честото заболяване сред съвременния цивилизован свят и най-големият здравен проблем. Една четвърт от възрастното население страда от него, без дори да подозира за това.

продължава>

Share

Като живи същества, ние сме в постоянен обмен с околната среда. Съзнаваме или не, ние сме в непрекъснат процес на изграждане и разграждане. Нашето съществуване е затворено между тези два полюса; животът е възможен, само когато е задвижван от тези две колела.

продължава>

Share

"Храната нека ви бъде лекарство, а лекарството - храна!"

С тези думи преди близо 2500 години бащата на европейската медицина Хипократ предава на бъдещето своя завет. Едва днес неговите последователи откриваме отново тайнствения смисъл и могъщата сила, скрити в тях.

продължава>

Share

Като човешки същества, ние сме ситуирани в нашата галактика, на нашата планета, в природата на екосистемата Земя. След това идват нашите тела, органи, тъкани и клетки. След тях - нашите молекули, атоми, елементарни частици и в последна сметка нашата

продължава>

Share

Всеки съвършен дар е подарък. Той ни е даряван, без да бъдем преди него дори. Човекът, от друга страна, е това уникално същество, което се изявява в акт. С други думи, човекът твори себе си в самия процес на своето формиране и развитие.

продължава>

eXTReMe Tracker