|

Знаете ли че

Share

В голяма част от книгите за възпитание на децата по най-подробен начин се описват стадиите на развитие, казва се кога трябва да започне да пълзи, да сяда, да става, да ходи. Разказва се за това как те стават повод за безкрайни вълнения.

продължава>

Share

Най-важното, което може да направи една майка за здравето на своето дете, е да се храни правилно по време на бременността и да храни правилно детето след раждането.

продължава>

Share

Повечето от нас смятат, че отговорностга на родителите за детското здраве започва от момента, в който детето се прибере от родилния дом в къщи. Всъщност, решенията, определящи здравето и жизнеспособността на детето, се вземат много по-отрано.

продължава>

Share

Не бих написал тази книга, ако не бях убеден, че в американската педиатрия, както и в останалите области на медицината, нещата не стоят добре. Това въобще не значи, че лекарите са по- малко честни или по-малко състрадателни от останалите хора. Просто от самото начало недостатъците са заложени в медицинската философия - в същността на учението, а не в личностите, които се обучават.

продължава>

Share

Как считают эксперты ВОЗ, к 2020 году более 80% существующих антибиотиков станут бесполезными, по причине повсеместного распространения антибиотикорезистентности.

продължава>

eXTReMe Tracker