|

Знаете ли че

Share

Във времената на Шекспир не е имало дума „алергия", такава не е срещана дори в английската литература от миналия век. Медицинската хипотеза за алергичния произход на много болести е относително нова. Но не толкова, че да извини неспособността на много лекари да открият алергията като причина за дадено заболяване.

продължава>

Share

Винаги ми се е струвало парадоксално, че болести, които са обичайни и безобидни, се възприемат от родителите като реална заплаха за здравето на детето им, а в същото време не се плашат от нещастните случаи и травми, от които умират много повече деца, отколкото от всички детски болести взети заедно.

продължава>

Share

Несъмнено физическото развитие на детето тревожи родителите не по-малко от интелектуалното и психичното. Те наистина се тревожат не е ли време бебето да се обръща, да става от леглото си, да пълзи, да прави първите си крачки...

продължава>

Share

Кожните болести рядко заплашват живота на детето, но често пъти заемат първото място сред причините, предизвикващи силно безпокойство у родителите. Те създават на децата и особено на подрастващите значителен емоционален и психически дискомфорт.

продължава>

Share

Всеки един от нас смята зрението за най-важното сетиво и всеки родител се плаши детето му да не загуби зрението си. Тревогата ма родителите е напълно основателна, затова грижата за зрението на детето е крайно необходима.

продължава>

eXTReMe Tracker