|
Share

Достатъчно е носът ви да се продължи с един милиметър, за да видите,че волята ви е действала. Ако можете да разширите носа си с един милиметър,това показва, че усилията на волята ви не са останали безрезултатни. 73-264 Ако мисълта ви се оправя, носът постепенно се удължава и стеснява.27-170
Работете за подобряване на своя нос, за да възприемате правилно Божествената светлина и Божественото знание. 68-217
Понеже носът е в процес на развитие, и знанието за него остава отворено. 68-224
Както хирургът може да направи, какъвто ще нос на болния, така и вие в няколко години можете да изправите носа си. 68-147
Вашите носове са в процес на развитие. Може би след 10-20 години или след цял живот усилена работа да подобрите носа си. И най-малката придобивка остава за вечни времена. 68-211
Ако вие през целия си живот не сте могли да моделирате вашия нос, какво сте направили тогава? 10.17-25
Ако на физическия свят не можете да изправите носа си, в духовния свят ще можете. 68-241
ПИПАНЕ НА НОСА
Най-малката повреда на носа се отразява върху интелигентността на човека... Затова бъдете внимателни към своя нос. При всяко побутване на животните, ние ги подпушваме, при което в тях се образува едно болезнено неприятно състояние. Хванете ли опашката на кучето, то веднага се озъбва, показва, че е недоволно. Защо прави така? Понеже чрез гръбначния му стълб става силно изтичане на енергия... Така става с всички млекопитаещи. Този процес става и с човека, само че подпушването у него се произвежда в носа. И затова българите често казват за някого: „Надул нос." Щом се подпушите и енергията ви се събере в носа, как ще се лекувате? Има един психически начин за лекуване. Щом се подпушиш или си недоволен от нещо, хвани носа си и кажи: „Няма нищо!” Не се ли отпушиш, пак хвани носа си отгоре до долу с ръката три-четири пъти, изговори гласно името си и кажи: няма нищо! Можеш да хванеш носа и с двете си ръце. По този начин ти ще утихнеш. Та казвам, направете този опит, когато сте в раздразнено състояние, да видите дали законът ще проработи. Това е опит за лесно трансформиране на енергиите. Другояче може да мине цяла седмица, докато силите ви се уравновесят. 76.8-60
Някога и жлезите в носа престават да функционират. За да се възстановят енергиите, разтривайте носа си, докато жлезите започнат да работят. Това се познава по слизестата течност, която изтича от тях. Прекарайте двата си пръста по носа, отгоре до долу, докато се концентрирате. Така ще превърнете неразположението си в разположение. Направите една глупава постъпка. Хванете носа си и прекарайте пръстите си отгоре до долу, след известно време ще дойде в ума ви една светла мисъл. Движете пръстите си леко, само по повърхността на носа. 59-155
Ще се отнасяш внимателно с носа си, няма да го буташ, да го дърпаш грубо. 68-142
Една от причините за неуспеха на хората се дължи на това, че те не знаят как да пипат носа си. Някой пипа носа си често - това е похват на черната ложа. Когато трябва да пипнеш носа си, помисли малко; после извади чиста кърпичка и леко го изтрий. С носа си трябва да се отнасяте много деликатно. Някой хване носа си грубо, дърпа го, без да подозира, че с това пречи на бъдещото си развитие. 69-229
Ако хванеш носа си грубо и го дърпаш, работата ти през целия ден ще бъде объркана.191-29
Когато чистите носа си с кърпа, не го дърпайте навън, а надолу. Ако теглите носа си навън, вие нарушавате хармонията на умствените сили, а с това изменяте и посоката на силите, които действат в него. 87-78
Всяко побутване на носа трябва да бъде разумно.Като пипаш носа си, мисли за Господа и за всичко, което Той е създал. Пипай носа си с благоговение и кажи: Благодаря Ти, Господи, за хубавия нос, който си ми дал. И да има някакъв недостатък на носа ви, не се спирайте на това. 68-196
Като се оглеждаш сутрин, поглеждай носа си и кажи: Хубав е моят нос, не е пораснал, колкото трябва, още има да расте. Помилвай леко носа си и кажи: Бъди умен, добре мисли! Носът е свързан с разумни същества, които работят за развитието му. Тоя процес не е завършен още, затова и вие трябва да взимате участие в него. Не пипайте грубо носа си, не го теглете. Всяка сутрин го милвайте нежно, вещо, защото от него зависи вашето щастие и благо. Той прави лицето красиво. Мисълта ти зависи от твоя нос. Колкото и да се пъчиш, ако нямаш нос, нищо не струваш. Който разбира значението на носа, радва се и го благославя. Погали носа си и кажи: Колко си хубав! Колко те обичам! Търсиш някакво богатство отвън, а забравяш, че всичкото ти богатство е в твоя нос. Няма по-добър приятел в света от човешкия нос. Той решава всички трудни въпроси. Помилвай го и му благодари. Той е станция на човешкия ум, а умът е министър на просветата. Ще дръпнеш звънеца, т.е. ще погалиш носа си и ще го попиташ: Мога ли да се срещна с господин министъра? - Можеш. Ще влезеш вътре и ще се поклониш учтиво. От вас се иска добра обхода с носа. Щом станеш от сън, ще погалиш нежно носа си и ще му благодариш за работата, която върши. Ще гледаш никой да не те вижда какво правиш, защото няма да те разберат. Ако се секнеш, ще помислиш малко и ще кажеш на носа си: Мога ли да ти направя една услуга? След това ще вземеш кърпата и ще се осекнеш. 68-120
Ставаш сутрин от сън мрачен, неразположен, като че светът се обърнал наопаки. Не се сърди, но погали леко носа си и кажи: Тежко ми е нещо, помогни ми. Няма да мине много време и неразположението ти ще изчезне. Милвайте носа си, когато сте неразположени, недоволни или когато някой урок не ви върви. Учите, но забравяте, разсейвате си. Хванете леко носа си и поискайте от него помощ, той веднага ще ви помогне. 90-29
И тъй, всяка сутрин хващайте леко носа си, милвайте го по върха, с желание, да не става остър. Изучавайте носа, работете върху него, за да придобиете новото, истинско знание. 64-102
Ако знаете как, на кое място и кога да хванете носа си, ще се ползвате от неговите енергии. Хората дърпат носа си, чоплят го и вместо да се ползват от неговите енергии, те си пакостят. Не е лесно да се справяте със своите енергии. Ето защо всяка сутрин, като се измиете, хванете леко носа си, погладете го и пожелайте да придобиете от него енергия за работа. Гледайте на носа си като на нещо красиво, мощно. Днес носът работи най-много. През него минават много енергии. Свържете се с дейността на своя нос и работете върху него, да го продължите и разширите, според мерките на природата. 64-102
Някой седи с часове у дома си, нищо не работи, само бърка носа си, секне се. Защо се секне, не знае. Аз зная защо човек се секне. Като се секне, той хваща носа си и по такъв начин въздейства на своя ум. Много правила съм ви дал как да се секнете, как да хващате носа си, но не сте ги изпълнили. Ако приложите правилата, които съм ви дал, много объркани работи щяхте да оправите. Неразположен си, пипни носа си първо отстрани, после отгоре и си кажи: Ще внимавам да не направя някаква пакост. 68-17
Пипнеш едно място на носа си и вместо да събудиш хубаво състояние от най-малкото побутване можеш да предизвикаш експлозия. 5-224
Представете си, че сте неразположен, раздразнен, нервен, цяла нощ не можете да спите. Какво трябва да направите? Концентрирайте мисълта, съзнанието си към върха на носа и си представете, че носът ви постепенно се разширява. Щом съсредоточите мисълта си към носа, вие ще се успокоите и ще заспите. 73-257
Като те засърби носът, това показва, че искаш да кажеш някоя лъжа, искаш да направиш някоя дяволия. Какво трябва да направиш? Няма да се дразниш, да чешеш носа си, но ще го хванеш и ще си кажеш: Ти ще мислиш тъй, както мисли един разумен човек. 10.17-25
Раздразнен си нещо. Защо? На върха на носа ти се е събрала излишна енергия. Пипни леко и внимателно това място и дразненето ще мине. 68-204
Ако детето е разгневено, да пипне леко с двата си пръста върха на носа. 82-134
Добре е, ако учителите в училище практикуват този метод върху своите ученици. Когато някое дете в училището се раздразни, нека учителят поглади леко носа му и каже: Няма нищо! Този метод представлява начин за отпушване пътищата, през които тече енергията. Направете един малък масаж на носа си и енергията протича. Защо трябва да масажирате носа си? Понеже носът е един връх на човешкото лице, на който понякога се събира излишно количество електричество и магнетизъм, които го подпушват. 76.8-61
Неразположен си. Щом познаваш носа си, достатъчно е малко да го бутнеш, за да си смениш състоянието. Ако не знаеш как да го бутнеш и на кое място, вместо да си помогнеш, ще влошиш положението си. Добре е от време навреме да бутате носа си, но съзнателно. Когато природата праща на човека болести - хрема, треска, тя има предвид своите мързеливи своенравни деца. Така тя ги заставя да правят движения, да се лекуват. Искат или не, те бутат носа си и по този начин си помагат. - Дотегна ми вече да се секна, не искам да бутам носа. - Благодари на хремата. Без нея ти щеше да се осакатиш. Който не бута носа си, умира; който го бута, живее. Ще се учиш да знаеш де и как да пипаш носа си. 68-125
Хремата се дължи на натрупване на излишна материя. За да се освободиш от хремата, от време-навреме хващай леко носа си и мисли за тази материя като непотребна, която трябва да се изхвърли навън. След време хремата изчезва и в ума на човека настава едно просветление. 68-204
Като хващаш носа си, ти се лекуваш с енергията, която излиза от пръстите. Ако е в пълно бездействие, носът ще се атрофира. 68-204
Като искам да проявя един жест, аз пак ще хвана носа си и ще см кажа: Слушай, ти си турен тук горе, помни, че трябва да изразиш Божията мисъл! 10.17-25
Пипни носа си с благоговение и кажи: Благодаря Ти, Господи, за хубавия нос, който си ми дал! 68-204
БЪДЕЩЕ
Носът трябва да бъде перпендикулярен на челото. Носът на сегашния човек още не е перпендикулярен. Това ще стане в бъдеща 90-225
Новият тип нос не е нито гръцки, нито римски. 68-125
Има един нов тип нос, на истински учен. Той е доста дълъг, в основата си масивен. Този нос изразява енергичната мисъл, която много работи. Такъв е носът на децата от шестата раса, която иде сега. Вие сте предшественици на тази раса. 68-225
УСТАТА НА ЧОВЕКА
УСТАТА
Устата е първоначалното проявление на човешкото същество. 43.4-4
В развитието на човека едно от първите чувства, което се е явило в него, е чувството на охотливост, на апетит, на желание да се храни. Този център се намира пред ушите, Благодарение на този център в човека се явило желание да опитва, да вкусва нещата, вследствие на което се е създала устата. 73-283
Устата представлява отвърстие, което се отваря и затваря, за да приеме храната отвън и да я обработи. 68-243
Устата представлява халка, която ни свързва със земята посредством въже, което постоянно влиза и излиза, пренася храната. Устата ни спасява от трудните положения в живота. Въжето представя вярата на човека, че винаги ще има храна да поддържа организма си. Храната представя живата сила, която влиза в устата и после излиза навън. 155-18
От гледище на физиогномията устата подразбира проява на чувствата. Горната устна има красива линия, а долната е повече права. По устата се съди още за интензивността на чувствата и манталитета на човека, т.е. неговите умствени способности. Над горната и под долната устна има особени трапчинки. И те имат значение. 91-240
Устата е израз на чувствата. Вкусът, здравето на човека също зависят от устата. Щом имаш уста, ще чувстваш добре, ще говориш добре, ще се храниш добре. 68-258
Коя е отличителната черта на устата? Чувствителността.
Чувствителността произтича от съзнанието, в което се явяват ред желания. Значи устата показва какви са желанията на човека. И други неща се определят по устата, но те са второстепенни. 50-148
Устата разрешава много въпроси. Достатъчно е да ядеш правилно и да говориш разумно, за да се справиш с много мъчнотии. 90-23
От устата зависи физическият живот. Тя определя условията на физическия живот. Да живее човек около устата си, това не значи да мисли само за материални работи. Съзнателният човек се интересува еднакво и от материалните, и от духовните работи. 58-130
Устата представя любовта в човека. Любовта на човека зависи от устата му. Изучавай устата му, за да разбереш каква е неговата любов в живота. Облагородявай устата си, за да възприемаш всичко с благодарност. 68-207
Устата е това, от което се раждат всички раздори в света. 23-95
Някой рисува устата като равенство. Наистина тя уравновесява нещата.68-113
Какво представлява човешката уста? Градина, в която има хубави цветя и плодове. Устата на повечето хора са градина с малко място. Трябва да има още малко земя, да увеличите вашата собственост. С други думи казано, трябва да работите върху себе си, да направите устните си по-дебели. Човешкото сърце се нуждае от голяма, широка градина, дето да насажда своите цветя и плодни дръвчета. Без градина човек не може да бъде щастлив. Има закони, които определят размерите на всяка градина. 69-22
Щом имаш уста, ще чувстваш добре, ще говориш добре, ще се храниш добре. 68-258
Устата трябва да бъде израз на интелигентността. 68-287
Разположението на духа у човека зависи от устата. 68-281
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСТАТА
Нарисувам уста. Какво показва тя? Че този човек може вече да говори, да яде, а с езика си - да вкусва. 99-61
Какво е предназначението на устата? Да приема храната. Това е първата й задача. От това зависи целият живот на човека. Втората работа на устата е да говори. Значи, храната влиза в устата, а словото излиза от устата. От думите, които излизат от устата, човек или се оправдава, или се осъжда. 68-280
Устата извършва няколко функции: първо, в нея влиза храната, която се сдъвква от зъбите; после, през нея влиза въздухът за дробовете. И най-после устата говори, произнася се за всичко, което е опитала. 47-168
От устата зависи да бъдеш здрав. 68-267
Устата е врата на стомаха. 69-181
Да кажеш сладки, благи думи, това е службата на устата. Като кажеш една сладка дума, лицето ти трябва да бъде весело, засмяно; мислите и чувствата ти също трябва да бъдат в съгласие. 68-257
Велика е службата на устата. Не само да показваш на хората, че имаш хубава уста, но така да си служиш с нея, че всякога да бъдеш здрав. 68-261
Устата е за приемане на разумността и за укрепване на здравет0 68-260
Предназначението на устата не е само да възприема храната. Устата има и друго предназначение: да чувства и да мисли. Странно е така, но е факт. Както главата мисли, така и устата мисли. 64-85
Устата ни спасява от трудни положения в живота. 47-168
„Благодаря ти, Господи, за устата, която си ми дал, да опитвам с нея благата на живота”. 68-117
В бъдеще устата ще мине през големи промени, както се е изменяла, докато дойде до човешка уста. 69-62
МЯСТОТО НА УСТАТА
Важно е разстоянието от очите до устата. Колкото устата е по-близо до очите, характерът на човека се изменя. Ако устата е по-далеч от очите, характерът на човека взима друго направление. Например, ако устата е поставена на фокус, всичко, което виждаш, едновременно ще го възприемаш и чрез другите органи - чрез езика, чрез носа, чрез ухото и др.Така ти съзнаваш, че виждаш и познаваш нещата. 68-304
ГОЛЕМИНА НА УСТАТА
Колко голяма трябва да бъде устата на човека? Зависи от носа, от челото. За предпочитане е по-голяма уста пред по-малката. 68-291
Устата разрешава много въпроси. Достатъчно е да ядеш правилно и да говориш разумно, за да се справиш с много мъчнотии. 90-23
Устата е център на известна енергия. Устата е разделена на две части с определен радиус. Колко голяма може да бъде човешката уста, това е точно определено. То зависи от обема на стомаха – от възможността да яде повече или по-малко. Дебелината на устните показва разположението на човека към ядене. 91-240
Колко голяма трябва да бъде устата? От пет до седем сантиметра. В никой случай повече от седем сантиметра. 68-258
Между широчината и дължината на носа, от една страна, и големината на устата, има известно отношение, което трябва да се спазва. 68-189
Устата на някои хора е малка, а на други голяма. Малката уста показва, че природата разполага с малко материал. При направа на голямата уста природата разполага с повече материал, вследствие на което се проявява щедро. Тази е причината, поради която тия хора са щедри на думи, т.е. много говорят. Чешма, която има широк отвор, пуща изобилно вода. Ако отворът на чешмата е малък, водата тече слабо. 86-286
Колкото по-малка е устата на човека, толкова по-малко работа върши той. Такъв човек обещава много, но изпълнява 25%, ако устата е средно голяма, човек изпълнява 50% от обещанията си; ако устата е нормално голяма, той изпълнява 75%; ако устата е съвършена, човек изпълнява 100%. Кой човек има съвършена уста? Който изпълнява всичко, каквото обещава. 69.24
Който има големи уста, е щедър. 93-213
Ако устата на човека е чрезмерно голяма, това е някаква аномалия. Който има големи уста, много говори. 87-32
Колкото по-голяма е устата на човека, толкова по-близко са желанията му; колкото по-малка е устата, толкова повече се отдалечават желанията му, т.е обектите му са далеч. 82-131
Ако в устата ви се тури острието на един ъгъл, нали тя ще се разтвори? Следователно по отвора на вашата уста ще се определи степента на вашия апетит. Колкото повече се отваря устата, толкова по-гладни сте. 5-226
ЛИНИЯ НА УСТАТА
Като изучавате чертите на човешкото лице, спрете се върху формата на устата. Когато устата на човека е приела форма на права линия, това показва, че той е работил усилено върху волята си, вследствие на което е придобил голяма твърдост. Той е много твърд, но в чувствата си е фалирал, обеднял е. Устата на човека трябва да образува красива огъната линия, да не бъде нито много отворена, нито много затворена. Устните му трябва да бъдат слабо допрени, за да могат соковете на живота постоянно да прииждат. Освен това устните трябва да имат известна червенина, признак на чиста кръв. Придобият ли син цвят, това е признак на нечиста венозна кръв. От формата на устата, от цвета на устните зависи и състоянието на сърцето, и на чувствата на човека. Когато формата на устата и цветът на устните са нормални, те отговарят на естествените мерки в природата. Без да разбира тези мерки, като види такива уста, човек изпитва нещо приятно в себе си. 57-177
Ако наблюдавате линията на човешката уста, ще видите, че тя е крива линия, с каквато геометрията си служи. Горната устна е извита, с две възвишения, а долната представя права линия. Горната устна, със своите извивки, показва активност на чувствата и на мислите. Колкото повече линията се изправя, човек слиза в материалния свят. Тогава устата образува права линия. Този човек бързо решава въпросите и бързо действа. Обаче когато горната устна образува крива линия, човек мисли повече и после действа... Той е готов да чака известно време и после да се прояви. В правата линия се крие инициативата на разумните същества, а в кривата – инициативата на природата. Когато природата действа, тя дава възможност да се проявят много същества. В правата линия взема участие само един човек, а в кривата - много същества. 88-46
Ако линията на устата е права, този човек казва: Пет пари не давам за нищо! Такъв човек е като банкерите: ако не е сигурен в тебе, нищо не дава. Той казва: Имат ли хората пари, или нямат, това не ме интересува. Важно е аз да имам. Ако искаш да идеш при него, ще гледаш времето да бъде хубаво. Ако е дъждовно или ветровито, няма да отидеш. При това ще се облечеш хубаво, ще го гледаш право в очите и ще му покажеш всичкото си почитание. Само така можеш да отвориш сърцето му. Изкуство е да знаеш как да отвориш сърцето на такъв човек. Младите моми и момци знаят това изкуство. Младата мома лесно огъва линията на устата си. Ако у някой у вас линията на устата е права, той трябва да работи върху себе си да я огъне малко. 68-288
Чрезмерната твърдост изменя естествената линия на устата. При такава твърдост човек стиска устата си и тя се изопачава във вид на права линия. За такъв човек се казва, че е волев. Когато твърдостта е слаба, човек държи устата си повече отворена, като патица. За предпочитане е устата да бъде отворена, отколкото да бъдеш твърд като кремък. Твърдостта е на място, когато може да контролира чувствата, но не и да ги осакатява. Ако чувствата се осакатят»,устата става безформена. Не стискайте и не затваряйте устата си повече, отколкото трябва; не отваряйте също устата си повече, отколкото трябва. Човек трябва да бъде естествен във всяко отношение. 83-364
Погледнете фигурата, да видите линията на твърдостта, изразена в горната устна. 68-260
Кривата линия на устата показва какви са чувствата на човека. 68-285
И любовта има свои характерни линии. Първо тя се проявява в устата. Ако линията на любовта се намира на устата, любовта присъства в човека. 84- 189
Не може да бъдеш здрав, ако устните ти образуват права линия. 68-335
ЪГЛИ НА УСТАТА
Когато човек е тъжен, ъглите на устата му се спущат надолу, т.е. теченията в него са или растителни, или животински. Щом ъглите на устата са насочени нагоре, човек става весел; тогава в него преобладават човешкото и Божественото състояния. 72-82
Най-малкото спадане в края на устните показва, че човек е песимист. Той носи тази черта от миналото. За да изправи тази линия, да се повдигне нагоре, първо трябва да стане промяна в мисълта, т.е. в мозъка. Обаче, най- мъчно се променя веществото на мозъка. 69-18
При силно развита надежда в човека ъгълът на устата е завит малко нагоре, а не надолу. 72-82
ВДЛЪБНАТИНА НА УСТАТА
Като изучавате човешката уста, виждате в средата на някоя уста вдлъбнатина. Това показва, че по отношение на външния свят този човек е пасивен. По отношение на своя вътрешен свят, той е активен, мисълта му е интензивна. Той е в положението на човек, застрашен от някаква опасност. 68- 288
СВЕТЛИНА ОТ УСТАТА
Като изучавате физиологически човешката уста, дохождате до интересни заключения, а именно: някога горната устна излъчва светлина, а долната - топлина. Когато горната устна излъчва светлина, равна на количеството на топлината, която излиза от долната устна, казваме, че устата е нормална. Това се забелязва външно и вътрешно. 68-283
КРАСИВИ УСТА
Приятно е да видиш една красива уста, добре оформена. Тя е израз на любовта. 68-290
Не може да бъдеш любящ, ако нямаш хубава уста. 68-201
Богатство е да имаш красива уста. Това значи да бъдеш в съгласие с живата природа, да възприемаш нейните жизнени енергии. Ако чрез устата си не можеш да възприемаш живота, нищо не си придобил. 68-261
Малко хора имат красива уста. Красотата се заключава в една особена извивка, която определя човешката интелигентност. 66-194
От ангелите, които обикалят Бога, взимаш модел... за хубава уста. 68- 253
Ако устата на човека са красиви, това показва устойчивост на чувствата му. 59-67
Здравият човек има красива уста и симетрични линии на устните. 68- 261
ВИДОВЕ УСТА
Фиг. 68-246-1
Фигура 1 представя уста на човек, който мисли само за себе си; иска всичко да му е наредено добре. Той не е лош, не е сприхав, но е човек на кефа, на удобствата. Той е човек с образование, свършил е два факултета, може да пише, да говори, но си търси удобствата. 68-246
На фиг. 1 мъжът е силен. Той има всякога инициатива, макар че не е много умен. Навсякъде той излиза пръв. Някой казва: Аз не искам да изпъквам. Скромен човек съм. Скромен човек е онзи, който отстъпва на всички – те първо да опитат нещо, а той да остане последен. 68-260
Фиг.68-247-2
На фиг. 2 той се опитва да направи нещо, но малък е процентът на това, което може да направи. 68-260
Спрете вниманието си върху модела - отворени уста, фиг. 1, 2. Този човек обича да го хвалят; ако е ученик, обича учителят да го хвали. Днес го хвалят, утре го укоряват. Това не е важно за него. Той се радва, че днес го похвалили, писали му шесторка. Тази уста е за предпочитане пред устата на скъперника, т.е скържавия на фиг.2. 68-248
Фиг.68-248-3
Фиг. 3. Уста на скъперник, скържав. Долната устна на тази уста е по- силно развита от горната. Такъв човек е повече пасивен, отколкото активен.
Изобщо, горната устна предава, а долната възприема. 68-248
Ако мисълта на човека не е светла, чувствата нямат нужната топлина, мускулите на лицето му се свиват. Горната устна у него е слабо развита. Такъв човек обича да си похапва повечко. 68-251
Ако в ред поколения се запази скържавостта, устните стават тънки. Това не е здравословно. 68-251
Фиг.68-251-4
Уста на тщеславен човек с високо мнение за себе си. Той мисли, че много знае; иска да се покаже пред хората, че е щедър, без да е такъв. 68-252
Фиг.68-252-5
Ако долната устна е малко завита надолу, този човек има желание да задържа всичко за себе си. Трябва да бъдеш справедлив, да знаеш на какво имаш право и на какво нямаш. 68-252
Фиг.68-255-6
Представя уста на твърд човек. 68-254
Погледнете да видите линията на твърдостта, изразена в горната устна. 68-260
Фиг. 68-131 7
Представя честната уста. 68-131
Изучавайте устата на човека, който обича удоволствията. Линията на горната устна е много извита. Колкото повече се отказва от удоволствията, толкова повече линията се изправя. 69-31
ДЕФОРМИРАНА УСТА
Ако устата е добре оформена, човек е запазен от болести. 68-254
Често се обезформява устата.Тя не трябва да се обезформява, защото е жив извор. 69-177
На някой устата е деформирана. Той не е давал ход на чувствата си, не ги е развивал. 68-244
Мнозина от вас са деформирали устата си. Това се дължи на крайното въздържание в чувствата, поради което устните са изтънели. 69-181
Ако устата са изкривени, това са външни дефекти, с които човек мъчно се справя. Те се отразяват на сегашния му живот. Изкуство е да можеш да изправиш устата си. С това изкуство разполагат йогите, великите адепти. Те си служат със специални методи и правила. Обичаш някого. Защо? За да изправиш устата си. Щом устата ти започва да се изправя, ти го напущаш: недоволен си нещо от него. Ако имаше търпение, щеше да изправиш устата си.
Днес повечето хора са неизправни, т.е. незавършени задачи. Защо? Нямат търпение. Тази е причината, задето устата им е недоизправена. Има случаи, когато майсторът, който изправя устата ви, е по-слаб от вас, по-малко знае. Естествено е тогава да останете с криви уста. 69-23
Ако устата ти е крива, Бог ще изпрати една болест на устата, за да я изправиш. 68-231
Боли ме устата, ранички имам вътре. Престани да говориш криви, изопачени работи и раничките ще минат. 147-293
Ако болката е в устата ти, ще изучаваш любовта. 64-102
Работи за оформянето на устата си, за да засилиш здравето си. 68-258
ПОЛОЖЕНИЕ НА УСТАТА
При различни състояния устата заема различни положения: когато човек се страхува, устата заемат едно положение; когато се докарва, за да придобие нещо, устата заема друго положение, когато иска да покаже, че е много умен, положението на устата е пак особено. Това са изкуствени положения. 68-132
Изучавайте движенията на устата. Някой стиска много устните си, а друг я отваря повече, отколкото трябва. Каква сила се крие в стиснатата, т.е. в затворената и отворената уста? Стиснатата уста означава много енергия. Питам този със стиснатата уста: Мислиш ли, че като си стиснал устата, ще се заоблачи, ще загърми, ще стане земетресение? Не, времето е хубаво, ясно, слънцето грее, хората си вървят по пътя, свободни и весели. Ти представяш особен екземпляр. 92-242
Когато човек стисне, затвори устата си, той контролира своите чувства. С това той иска да каже: навсякъде можете да бутате, само в сърцето ми не бутайте. Когато човек отваря устата си, това показва, че той иска да възприеме нещо. Устата е антена на човешкия свят. Нищо изкуствено не трябва да се внася в държането на устата. 134-65
Някой човек обича да свива устата си и мисли, че с това ще придобие много нещо. Не само че нищо няма да придобие, но ще изгуби и това, което има. Какво правят гарджетата? Когато са гладни, те отварят устата си и започват да пищят. Майка им разбира, че са гладни и веднага тръгва да им търси храна. Ако те държат устата си затворена и не пищят, майка им няма да им търси храна. Когато срещнете някоя мома, на която устните са тънки, свити, вие казвате, че тя е красива. Не, устните на момата не трябва да бъдат нито много тънки, нито много свити. Човек трябва да държи устата си свободно, едва да се докосват, без никакво усилие. Те трябва да представят цвят, готов да цъфне. Някой съзнателно свива устните си да покаже, че е сериозен човек. Друг пък постоянно се усмихва, да покаже, че е жизнерадостен, любвеобилен. Човек трябва да държи устните си в такова положение, което да отговаря на неговото вътрешно състояние. Какъвто е отвътре, такъв трябва да бъде и отвън. 22-180
Когато устата е силно затворена, човек се готви да воюва. Ако е отворена - той изпада в положението на паток. 63-114
Трябва да знаете колко отворени да бъдат устата ви. Малцина държат устата си естествено. Някой стиска устните си, друг ги държи крайно отпуснати. Окултният ученик трябва да държи устата си свободно. Отворените уста показват, че физическият живот взема надмощие. Стиснатите уста показват, че егоизмът взема надмощие. Ако се докарваш много, тщеславието взема надмощие. Така трябва да държиш устата си, че да ти е приятно. 67-359
Не е приятно да гледаш неподвижна, здраво стисната уста. Това е болезнено състояние. Естественото положение на устата е красиво. Тя не трябва да бъде нито много отворена, нито много затворена. 68-230
Като се разговаряш с някого, трябва да знаеш как да свиеш устата си. Тя е място на любовта. Следователно, не можеш да приложиш любовта в нейната пълнота, ако не си господар на устата си. Не можеш да погледнеш човека, както трябва, ако не си господар на устата си. Значи, между устата и очите има известно съответствие. 69-33
Дръж устата си свободно. Устните не трябва да бъдат нито много затворени, нито отворени. 66-278
Правилно е човек да държи устата си леко отворена. 69-181
Трябва да знаете как и колко да отворите устата си. Ако започнеш едно предприятие и отвориш устата си повече, всичко пропада. Излизаш на изпит с отворена уста. Знай, че ще пропаднеш на изпита. Прибери малко долната си устна, притвори устата си, започни да мислиш и тогаз излез пред професора си. Между ума на професора и твоя ум трябва да се направи връзка, мисълта да тече свободно. 68-287
Ако не си разположен, вземи огледалото и виж каква е устата ти: затворена или отворена. Когато устата ти е затворена, със свити устни, а лицето ти е сериозно, строго, и юмрукът ти ще бъде свит. Всичко това говори: Знаеш ли какво мога да направя? Какво ще направиш? Колко време трае това състояние? Няколко минути. Важно е, че по лицето, по устата се познава вътрешното състояние на човека. 68-249
ДВИЖЕНИЕ НА УСТАТА
Не само мигането, но и в отварянето и затварянето на устата, във всички движения трябва да има известна правилност. 57-176
Ако устата се мърда постоянно, това показва, че в човека има нещо незавършено, неустановено. 68-114
ИЗУЧАВАНЕ НА УСТАТА
Някой иска да знае към кой тип се отнася неговата уста. Дадох ви модели, изучавайте ги. Изучавайте и своята уста и правете сравнение. 68-289
Нарисувайте всички тези модели уста и ги изучавайте. Дълго време трябва да наблюдавате, за да схванете разликата между една и друга уста. 68- 260
Всеки трябва да изучава устата си, да знае към кой вид се отнася; да знае какви възможности се крият в него. 69-27
За да знаеш доколко са трайни или преходни твоите постижения, ще изучаваш устата си. Колко време ще живееш, това се познава по устата, от езика, специално от вкуса. Ако всичко, което вкусваш, приемаш без противоречие и с разположение, ти продължаваш живота си. 92-28
Ако искаш да изучиш устата си, пипай я от време-навреме, но не с пръсти, а със съвършено чиста кърпа. Деликатно нещо е устата. Тя е крайно чувствителна. Ако изгубите тази чувствителност, този вътрешен усет на устата, всичко сте изгубили. 68-245
Гледайте се в огледалото и нарисувайте устата си. Рисувайте я няколко пъти, докато най-после я харесате. 68-254
Когато се оглеждате, с цел да нарисувате устата си, извикайте на помощ ума, сърцето и волята си и те да вземат участие, да предадете вярно линиите. Дайте свободно положение на устата си: нито много отворена, нито затворена, ще рисувате устата си, докато видите, че сте схванали линиите ù точно, както са. 68-254
ПОЗНАВАНЕ ПО УСТАТА
По устата познавате кой човек е твърд, страхлив, кой има вяра. 68-254
Каквото е сърцето, такава е и устата му. 14-289
По устата на човека се познава още много ли яде или малко. 82-131
По устата се познава дали даден човек е лаком иди не. Лакомството показва желанието на човека към много. 68-192
Като видиш устата на човека, ще знаеш какво може да направи той. 68- 260
Устата разрешава много въпроси. Достатъчно е да ядеш правилно и да говориш разумно, за да се справиш с много мъчнотии. 90-23
Всеки човек има по една наследствена черта в характера си, която се отразява на устата му. Например някой обича да се докарва, да се представя пред хората такъв, какъвто не е. Това се вижда на устата му - той свива устата си. Пазете се от лошите наследствени черти. Да се представяш пред хората, какъвто не си, това е мода. Не трябва да служиш на модата. Обичаш да критикуваш. И това се отпечатва на устата. 68-284
Гледаш една нарисувана уста и казваш: По устата познавам, че този човек е здрав умствено, сърдечно и физически. Той е пълен с енергия. Трябва да се намери някой да го освободи от тази енергия, както кравата се освобождава от своето мляко, Среща ли се такава уста между хората? Среща се, разбира се. В средата на устата има една тъмна линия, която представя долината. В нея могат да се насадят плодни дървета, защото има изобилно вода за напояване. Който има такава линия на устата, той е добър човек. 69-61
РАБОТА НАД УСТАТА
Каква е устата ви днес, за това отговарят вашите родители. Какви ще бъдат устата ви утре, за това вие отговаряте. Ухото показва резултатите, т.е. завършените процеси, а устата -незавършените. 92-28
Че устата ти е лоша, само ти не си виновен; много причини има за това. Ще работиш да изправиш устата си. 68-291
Дали си доволен от това, което имаш, не е важно, ще работиш по- нататък. Ще работиш поне десет години върху устати ей. да подобриш линиите. 68-260
Ще вземе едно огледало и ще си постави устата в такова положение, че сам да се хареса. Ще повтаря опита няколко пъти, докато устата му заеме право положение. 69-26
Някой гледа устата си и не я харесва. Направи една промяна, направи нещо ново в устата си! 68-119
Преди да се разгневиш и караш, кажи си: Ще почакам малко, докато се успокоя. Дай естествено положение на устата си, усмихни се и тогава говори. Ще ме питат защо се усмихвам. Никой няма да те пита. 67-359
Молиш се. Вдълбочи се в себе си и остави устата леко отворена. Работи върху оформяне на устата си, за да засилиш здравето си. 68-258
Ако не ядеш правилно и не говориш правилно, ще се помолиш за устата си и ще я погладиш. 147-103
Ако си неразположен, вземи една чиста кърпа, топла вода и измий устата си. Така ще промениш състоянието си. После е чиста, суха кърпа изтрий устата си. 69-34
Ако си недоволен, измий устата си няколко пъти наред. Ако си доволен, пак измий устата си. 69-35
Ако имаш някакъв дефект на устата си, помоли се на Господа да та даде светлина, да го видиш и изправиш. 68-254
Работи, за да предадеш на устата си правилна форма: ако устните са много дебели, ще ги направиш по-тънки; ако са много тънки, ще ги направиш по-дебели. 68-289
През пролетта и лятото, когато има плодове, правете опити с тях, да видите какво влияние ще окажат те върху устата ви. Вземете една хубава череша, погледайте я отдалеч и леко я приближете до устата си. Правете така с всички плодове, да видите разликата между тях. 69-34
От устата зависи да бъдеш здрав. Ако си болен или неразположен, вземи една зряла круша и вкуси малко от нея. Като влезе в устата ти, вкусът на крушата ще произведе промяна в твоите чувства. Като влезе храната в устата, в човека стават чудеса. 68-257
Устата ви трябва да бъде винаги пречистена, а не да мирише. Ако някому мирише устата, да каже: „В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост, това което мирише в мене, да изчезне!” Чрез внушение ще заповядваш на устата си да не мирише и в един ден миризмата ще изчезне. 120- 204
Когато ученикът има условия, вода има и не чисти устата си, това не е позволено, грях е на душата му. 120-205
Като бутнеш дясната страна на устата си, кажи: Трябва да обичам своя мъж. Той е добър, разумен. Като пипнеш лявата страна, кажи: Трябва да обичам жена си. Тя е добра, умна, като нея няма друга. 68-204
НЕБЦЕТО НА ЧОВЕКА
Небцето пък представя активен принцип от Божествения свят. 73-108
Например: При изговаряне на звука „д", разумното начало в човека (езикът), влиза в контакт с Божествения свят. 73-108
УСТНИТЕ НА ЧОВЕКА
УСТНИТЕ
Зад устните е човешкото сърце. 110-108
Голямо разнообразие има в устните на хората. Те се различават и по форма, и по цвят. Често от устните на някой човек лъха свежест, живот. И затова, когато светията целува, човек възкръсва, но когато грешникът целува, човек умира. 12-162
Устните имат отношение към храносмилането. 90-225

ГОРНА И ДОЛНА УСТНА
Двете устни представят идеална двойка. Те живеят в пълен мир и съгласие. 69-62
От двете устни едновременно изтичат два вида енергии: от горната - активна енергия, от долната - пасивна. 73-106
По двете устни минават теченията на живота: по горната устна -горното течение, а по долната - долното течение... Всички хора, които слизат от планинския връх, са хора на чувствата. Ония пък, които се качват на планинския връх, те са хора на мисълта. Има две течения: едно нагоре, а друго надолу. 130-109
Обикновено долната устна определя пасивните, отрицателните сили в човека, а горната - активните, т.е. положителните. 68-139
У някои хора долната устна е по~къса, а горната - по-дълга; у други пък е обратно... По дължината и извивките на тези линии може да се съди за характера и способностите на човека. 44-43
Изобщо горната устна предава, а долната - възприема. Ако на човек със силно развита долна устна дадеш десет лева, той ще ти даде един лев. Ако му продаваш яйца, ще гледа да ги купи евтино; ако той продава, ще иска много пари. Ще каже: сега има голяма криза. Благодари, че може и за толкова да ги купиш. Като търговец, не може да се разчита на неговия морал. Правете наблюдения, да знаете как постъпва човек, на когото долната устна е по- развита от горната. 68-248
С горната устна човек мисли, а с долната чувства. Когато сгреши, човек започва да мисли, като свива долната устна, а горната издава напред. 68-284
Като наблюдавате устните на човека, виждате, че горната е по-развита от долната. Това е правилно положение. Такъв човек е повече активен. Добре развита долна устна го прави пасивен. Активният човек лесно се сърди, но лесно му минава. Пасивният изглежда кротък, но той отвътре се бушува. 65- 199
Долната устна на някои хора е издадена напред, а горната е навътре. Това показва, че външни причини са оказали влияние върху чувствата му и са го направили пасивен. По отношение на чувствата той повече възприема, по- малко дава навън. На това се дължи голямата потенциална сила в него. Колкото и да му говорите, той всичко ще възприеме, но нищо няма да приложи. Като противоположност на него се явява с издадена горна челюст малко навън. Той е крайно активен, човек с голяма инициатива. Умът в него е добре развит; той упражнява влияние върху горната челюст, а волята върху долната. 82-76

eXTReMe Tracker