|
Share

Всяко чувство и всяка мисъл има своя определена форма. Ако мислите и чувствата на човека са изопачени, те се отразяват не само на носа и на устата, но и на цялото лице. То придобива тъмен цвят, чертите стават остри. Ако мисълта на човека не е светла, чувствата нямат нужната топлина, мускулите на лицето се свиват. 68-251 Да храни човек правилни мисли и чувства, които са в състояние да поддържат красотата н пластичността на мускулите на лицето, също така да изправят всички изкривявания на лицето и на тялото, унаследени от далечното минало! 86-363
Коя е причината, че лицето на едного е обло, а на другиго продълговато? Интензивността на неговата мисъл. Колкото по-интензивна е мисълта на човека, толкова повече енергия приема той и я отправя към центъра на земята. Това прави лицето му продълговато. Всички войнствени хора имат продълговати и мускулести лица. Хора, които нямат страдания и живеят охолно, имат кръгли лица. Щом дойдат страданията, лицата им се продължават. Ето защо малките деца имат обикновено валчести лица. Опитайте се да задоволите едно силно желание на детето си, да видите как ще се продължи лицето му. Продълговатото лице показва, че енергиите в човека са интензивни и се движат отгоре-надолу. 28-174
Когато човек мисли, лицето му се удължава. Когато чувства лицето му се разширява. 57-84
Всяка ваша мисъл се определя на лицето ви. 5-227
Правата мисъл придава светлина на лицето. 69-37
Като ученици вие трябва да работите с мисълта си, да развивате в себе си всички ония чувства и способности, чрез които можете да придадете на лицето си изразителност и красота. 78-158
Каква мисъл е тази, която не може да измени лицето ти, да го направи по-красиво? 69-31
ОТРАЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА ВЪРХУ ЛИЦЕТО
Лицето е главен изразител на всички промени, които стават с чувствата на човека. 108-166
По лицето на човек се познава какви чувства го вълнуват и доколко е чувствителен. 67-266
Искате ли да познаете какви чувства има човек, изучавайте промените, които стават в очите, в устата и лицето му. 108-166
Който не познава признаците на грубостта, всякога се лъже от външността на човека. Гледате някой човек усмихнат, весел и мислите, че е добър, мек по характер. Обаче достатъчно е да се вгледате в ъглите на очите и на устата му, за да разберете, че чувствата му са крайно груби. 108-166
ОТРАЖЕНИЕ НА ЖЕЛАНИЯТА ВЪРХУ ЛИЦЕТО
Някой път ще видите, че лицето ви напълнява, а някога отслабва. Забележите ли такова нещо в себе си, веднага вземете мерки да стесните желанието, което иска да се разширява. 46-187
ИЗРАЗ НА ЛИЦЕТО
Душата, умът и сърцето се изявяват чрез лицето. Вътрешният живот на човека се изразява чрез лицето. 90-31
Човек живее, мисли и действа. Тези сили се изявяват и ваят човешкото лице, човешкото тяло. 90-118
Лицето изразява вътрешния живот на човека. Ако чрез лицето си човек не може да прояви своя вътрешен живот, той не може да има никакво отношение към външния, видим свят. 35-89
Мускулите на лицето трябва да бъдат пластични, да изразяват най- малките прояви на вътрешния, душевен живот на човека. Ако лицето не изразява душевния живот на човека, то е подобно на маска. Това е анормално изражение на лицето. Изразителното лице външно може да е спокойно, но същевременно то изразява вътрешния живот на човека. Всеки момент съзнанието на човека трябва да е будно, да контролира мускулите на лицето да не се отпущат. 78-149
Когато децата се възпитават добре или когато някой човек е религиозно настроен, или има добро душевно разположение, мускулите на лицето му стават пластични. Щом се постави в ненормални условия, тогава се изисква от него воля, да се самовладее. 41.33-15
Лицето ви трябва да изразява младост. Ако преждевременно изразява старост, това лице не е красиво. В него линиите са изгубили своята пластичност и красота. Човек трябва да се обнови, но за това е необходимо усилие. Ако може да съгласува линиите на лицето си правилно, той ще стане по-красив. 68-314
Лицето трябва да бъде израз на слънчевата светлина. 69-240
Когато умът има едно преодоляващо влияние, върху лицето на човека се забелязва особена светлина. Умът е, който хвърля една особена светлина върху лицето, то просиява. 42.15-7
Някой ваш приятел е намислил да направи някакво добро, ще забележите на неговото лице една мека светлина, която отпосле се изгубва; а онзи, който е намислил да направи зло, на неговото лице веднага минава една тъмна сянка. 41.32-8
Забелязали ли сте някой път, когато вашият живот е естествен, как се събира у вас фосфорна сила и лицето ви взима един приятен израз? Понякога някои от вас натрупват в себе си доста желязо, но в отрицателна, в низходяща степен, кинетическо желязо, сгурия, а не потенциално, което желязо не могат да употребят в живота си. Това желязо вече дава друг израз на лицето ви. 76.1- 30
Лицето на онзи, който лъже, има особен строеж, особен израз. 34-68
Няма по-красиво нещо да видите едно отворено, чисто, естествено лице. Приятно е да видите лицето на онзи, който очаква своя любим приятел, с когото не се е виждал отдавна. Страшно е да видите лицето на човек, който е осъден на смърт и всеки ден очаква края на своя живот. 38-63
Подвижният ум създава пластично, подвижно лице, върху което идеите се отпечатват като върху чувствителни стъкла. Лицето на човека трябва да говори. То трябва да представя стопанина на къщата. Като стопанин на къщата лицето ще се грижи за нейното благосъстояние и навреме ще вземе мерки за най-малките повреди и нарушения. 78-156
ГРИМАСИ НА ЛИЦЕТО
Ще се стремите да придадете на лицето си правилен, естествен израз.
Ще се пазите от всички неестествени гримаси, а вие имате много такива. Например кривите се на една или друга страна, почесвате главата си оттук- оттам, мърдате се и т. н. Но ако знаете какво може да ви донесе всяко движение, вие щяхте да бъдете внимателни. 75.1-161
Мразиш някого и на лицето ти се отпечатва омразата. Ти правиш различни гримаси, които показват твоята омраза. 69-40
Какви гримаси правим, когато обичаме някого? Любовта и обичта имат израз. Те никога не се предават с гримаси. Какъв е изразът на любовта? Това не се предава с думи. Някои неща имат външен израз и по тях лесно се чете. 69-40
ИЗУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕТО
Който иска да изучава човешкото лице, той трябва да бъде готов. Не е ли готов, той ще се натъкне на такива аномалии, че ще се ужаси. 33-62
Като изучавате лицето на човека, вие ще познаете отде е започнал, какъв път е изминал и накъде отива. 22-8
Човек трябва да се познава, да изучава линиите на лицето си, да знае как е работил в миналото и какво му предстои в бъдеще. Ако лицето му има правилни черти, а челото е добре развито, това показва, че и той е работил върху себе си, но и ангелите са работили върху него. Те са влели нещо свое в него, вследствие на което са оформили лицето му. Това наричаме прилив на ангелски живот в човешкия. 86-313
Като изучавам човешкото лице, виждам, че квадратът се намира и на човешкото лице. Като изучавате кривите и правите линии на лицето си, както и фигурите по него, ще разберете какви сили се крият във вас. Това ще познаете по кривите линии на веждите, на клепачите, на носа, на устата, на ушите. По тези линии ще познаете отклонението, което сте направили от правия път, и ще намерите начин да го изправите. 67-91
Интересно е да изучавате отношението между линиите на лицето. Там е скрит смисълът на творението. 92-260
Като се изучавате, трябва да обърнете внимание на съотношението между лицето и ръката, от една страна, и лицето, ръката и тялото - от друга страна. По големина лицето представя една десета част от цялото тяло. 86-69
Първо изучавайте лицето си да знаете какво е отношението между ушите, носа, устата, очите, как са поставени едни към други. Ако ушите, носът, устата ви са правилни, лесно ще се справяте с окръжаващата среда и ще можете да и влияете. 68-184
Всяка промяна в лицето е израз на нещо. Понякога лицето става дълго, бузите хлътват. Защо? За това има ред причини, които трябва да се изучават. 78-155
Изучавайте движенията на лицето, защото всяко движение, правилно или неправилно, се отразява върху мозъка, както и върху симпатичната нервна система. 92-242
Вие ще намерите доброто и благородното в човешкото лице, но затова се иска специално изучаване и наблюдение. 60-178
Всички, които вървят по пътя на истината и са пълни с благодат и истина, имат особен строеж на главата и на лицето си. Като погледнете главата на някой човек, добре развит в умствено, духовно и физическо отношение, ще видите, че той е работил върху себе си, вследствие на което между очите, носа, брадата и ушите има известна съразмерност. 35-89
Човек трябва да изучава чертите на лицето си, да работи върху тях, да ги изправя. Ако срещнете човек с правилни черти на лицето, вие трябва да го изучавате, да се сравнявате с него, за да знаете какво ви липсва. В красивото лице е изразено всичко, което Бог е вложил в човешката душа. 47-182
Кой от вас е изучавал подробно лицето си да знае колко сантиметра са дълги и широки неговото чело, вежди, нос, уста, уши и т.н.? Кой от вас е изучавал формата на своите очи, уши, нос, брада, уста да знае какво означава всяка форма? Вземете едно огледало и изучавайте удовете на своето лице и след това ги нарисувайте. Нека всеки се заинтересува от себе си и се изучава. 47-188
Фотографирай се и изпитвай лицето си, виж дали се харесваш. 5-227
НАБЛЮДАВАНЕ НА ЛИЦЕТО
Сегашните хора, без да познават физиогномията, обръщат внимание на чертите на лицето, на веждите, на очите, на носа, на челото. Като видят някой учен, те казват: глава има тоя човек! 93-98
Правете наблюдения върху себе си. Често гледайте вашето лице в огледалото. 41.32-8
Всеки един от вас трябва всеки ден да се огледа в огледалото и да види дали лицето му се е изменило. Не само лицето му трябва да се измени, но и умът, и сърцето му. Не казвам така да се измени, че да се забравете, но всеки ден да усещате, че нещо благородно, възвишено се влива в душата, нещо ново се заражда вътре във вас и вие растете от сила в сила, от любов в любов, от знание в знание, от свобода в свобода. 9-26 Опитайте се някога съзнателно да кажете една лъжа и вижте, наблюдавайте се в огледалото, има едно коренно изменение в лицето ви: очите ви са изменени вече... Кажете една велика истина, Божествена, веднага по обратен закон изменя се лицето ви, изменят се и очите ви. Всеки един съзнателен акт се отразява върху лицето ви. Следователно ще се огледате, ще се вадите и ще кажете: Аз ще оправя тази погрешка! 41.20-12
Наблюдавайте лицата на хората, както и вашето лице, да видите как много се мени. Често вие се оглеждате в огледало и не се харесвате. Тогава съзнанието ви е будно и вие виждате нещата, които в друго време не виждате. 45-125
Ако искате да видите духове, наблюдавайте момите и момците и вижте какви промени стават в тях. По лицата им ще видите как се сменят духовете в лицата им. Докато в тях не се събуди желанието да любят, те са спокойни, с красиви лица. Щом се събуди това желание, лицата им се изменят и те стават неспокойни. Който е наблюдателен, ще види, че през тях минават много деди и прадеди; те се разговарят с младите, съветват ги да се женят. Те искат чрез тях да се преродят, отново да дойдат на земята, да свършат работата си. Ако питате момата и момъка за състоянието им през това време, и те ще ви кажат, че става нещо с тах. Те се чувстват разпънати, жертва на някаква вътрешна борба. Ако се оженят и се роди дете, борбата се прекратява, лицата им се изчистват и те се успокояват, радват се на вътрешен мир. 25-20
Лицето на човека е една карта, по която той трябва да наблюдава колебанията в своето пътуване. 43.11-7
КАКВО ДА БЪДЕ ЛИЦЕТО
Лицето на човека още не е правилно. 90-225
Някои смятат, че лицето трябва да бъде валчесто, пълно. Не, не трябва да бъде пълно, но линиите на лицето не трябва да бъдат и много вдлъбнати, нито очите много потънали навътре. 75.3-33
Лицето на човека трябва да бъде красиво, пластично. Мускулите на лицето трябва да бъдат възприемчиви към всичко, което ги заобикаля. 21-205
Лицата ни трябва да бъдат красиви, пластични, за да може да изразяват всички наши чувства и движения. 120-170
Лицето на човека трябва да бъде подвижно, по него да се чете като на книга, а не като маска, на която нито една черта не се изменя. От лицето на човека трябва да излиза светлина. Когато постигнете това нещо, вие ще бъдете в хармония както със себе си, тъй и с живата природа. 43-316
Лицето му трябва да бъде светло, отворено като небе. 88-271
Лицето на ученика трябва да бъде тихо, спокойно, като че е задоволен от всичко. 38-63
Лицата и на стари, и на млади трябва да бъдат бодри, свежи, да лъха от тях чистота. Огледайте се да видите такива ли са вашите лица. В един момент човек може да преобрази лицето си. Обърни се към Господа и кажи: Господи, тури ме в огъня на Твоята любов. Като те тури Той в този огън от тридесет и пет милиона градуса, ти ще станеш чист като кристал няма да остане помен от твоите грехове Ще станеш млада мома или млад момък на 33 години, който разрешава всички велики въпроси. 30-222
Днес всички хора искат да бъдат красиви: Лицата да им са правилни, живи. изразителни. 69-32
Искаш да имаш красиво лице. И това може, но трябва да разбираш законите на ума и на сърцето – да мислиш и да чувстваш правилно. 93-87
Лицето да бъде светло, бодро, да показва, че в него има добродетели.
Щом ви погледнат, да кажат, че в лицата на тези хора има някаква идея. 120- 204
От сегашните ви лица съдя за бъдещите. Сегашните ви лица са преходни, както е преходно състоянието на бубата. В тях се виждат бъдещите лица. Бъдете внимателни, да не ги осакатите. 27-237
КРАСИВО ЛИЦЕ
Човек се стреми да има красиво лице. Красивото лице е израз на един богат вътрешен живот. 126-29
В красивото лице е изразено всичко, което Бог е вложил в човешката душа. 47-182
Красивото лице е израз на един богат вътрешен живот. 126-29
Красиво е лицето на човека, който има светли мисли, възвишени чувства и благородни постъпки. 108-407
Когато силите и способностите действат постепенно и хармонично, лицето е красиво. 68-6
Красиво и интересно е човешкото лице. Няма по-красив обект от него. Колкото повече изучаваш лицето си, толкова по-красиво става то. Няма по- велико нещо от това да виждаш любовта, изразена на човешкото лице. Няма по-велико нещо от това да виждате мъдростта, изразена на човешкото лице. Няма по-велико нещо от това да виждате истината, изразена на човешкото лице. 34-64
Красивото изразително лице дава импулс за работа, за наука, за изкуство, за поезия и т.н. Красивото лице изключва всякакъв песимизъм. Лицето на човека може да се изкриви от страдания, но временно само. Когато човек съзнае, че страданията са благо за него, той постепенно изправя лицето си и го довежда до онази красота, към която се стреми. 78-151
Аз не говоря за онази красота на лицето, при която то изглежда като маска. Красиво е това лице, на което се забелязва всякаква промяна в мислите,чувствата и действията на човека. Такова лице е израз на една благородна, възвишена душа. Красив човек е този, в лицето на когото можеш да четеш. Това лице изразява всичко онова, което се крие в душата. 127-147
Кое лице и по-красиво: което има прави или което има криви линии? Кривите линии придават по-голяма красота на лицето от правите. 83-119
Казват за някой човек, че не е красив, защото чертите на лицето му са остри. 83-119
Добрите условия на живота дават на лицето на човека красива и приятна форма. Щом започне да води лош живот, отново лицето му се деформира, брадата постепенно се губи, челюстите се издават напред. 22-10
Гледайте известно време един красив човек, за да намерите на лицето му такава основна черта, която при всички условия на живота остава неизменна. Линиите на лицето на красивия човек са постоянни и неизменни.
Кое е красивото в човека? Ще кажете, че очите са красиви. Очите без лицето са страшни. Клепачите правят очите красиви. Според някои красотата на човека се крие в лицето. Обаче само лицето не е красиво. Очите, носът, устата правят лицето красиво. 148-67
Красиво лице е това, на което се отразява вътрешният живот на човека. Приятно е да гледаш такова лице. Не говоря за конвулсии на мускулите, но за свещения трепет, изразен в клетките. Приятно е да наблюдаваш лицето на светията, когато е вдълбочен в себе си, обзет от възвишени мисли и чувства. В този момент той държи в мисълта си всички възвишени, съвършени същества и се свързва с тях, той не мисли за обикновените неща, за дребнавостите на живота. 69-205
Аз наричам грозни лица само ония, по които хората като немарливи деца са писали гарги, драскали, зачерквали, отново писали, пак зачерквали онова хубаво писмо, което Бог някога е написал. Вие четете по тези лица, но нищо не можете да разберете. Грозно лице е това, по което човек пише и задрасква. Красиво лице е онова, по което Бог пише, а човек го пази чисто. 127-148
Българинът трябва да преобрази лицето си, да го направи красиво, изразително, да служи за образец на новия човек, на новия тип. 78-156
В сравнение с животните човешкото лице е красиво, но в сравнение с лицето на -ангелите вие заемате мястото на животните. 10.32-29
РАЗУМНО ЛИЦЕ
На първо място човек трябва да изучава своето лице, да намери чертата на разумността. В разумния човек погледът не е раздвоен. Раздвоеният поглед говори за някакво болезнено състояние в човека. Ето защо всеки трябва да внимава да не изпадне в такова състояние. Раздвояването на погледа зависи от проникването на две противоположни мисли в ума на човека. 49-164
Разумността е написана на лицето на човека. Онези, които се занимават с изучаване на човешката физиономия, знаят де точно се намира разумността на човешкото лице. 49-164
Колкото по-валчесто е лицето, толкова по-слаба е разумността. Тези хора мислят философски, но не са досетливи. 60-233
Колкото по-разумен става човек, толкова повече лицето му се удължава. 60-233
МОРАЛНО ЛИЦЕ
Ето какво се забелязва в лицето на моралния тип: дали той е сериозен, загрижен или засмян, при всички условия на лицето му има известни черти, които не се менят. Хора, у които моралните чувства не са развити, преди да се засмеят, може да са приятни, но щом се засмеят, в лицето им прозира нещо отвратително. В лицето на моралния тип има нещо устойчиво, около което всичко се групира. 75.2-217
После вие трябва да почувствате моралния тип от чисто физиогномическо гледище. В неговото лице има 2-3 гънки, които са особено сложени. Прочетете във физиогномията и вижте кои гънки са по-хубави. 75.2- 216
(На моралния тип) лицето не трябва да е много сплескано. Такива топове са повече пасивни, а моралният човек е умствено и духовно чрезмерно активен, той е готов на всяка услуга, той не е индиферентен, той е умен, знае да направи всяко нещо точно на времето си. 75.2-208
МИЛОСЪРДНО ЛИЦЕ
Фиг. 76.1-42 Ако чувството на милосърдие се увеличи във вас и стане подтик във вашите действия, върховете на тези два ромба ще се съединят и ще образуват една правилна крива линия. Двата ромба това са дясната и лявата страна на лицето. В този случай горната част на лицето израства. Същото става и когато се развива въображението в човека. 76.1-42
РАЗВИТИЕ НА ЛИЦЕТО
В човека-животно гръбначният стълб е успоредно на земята. Когато човек се изправил на краката си, гръбначният стълб заел перпендикулярно положение към земята. От този момент лицето на човека започнало да се открива, да се освобождава от космите. В човека-жена лицето е по-открито, по- малко обрасло с косми, което показва по-голяма интелигентност. Лицето на жената показва, че тя е обработила по-голямо поле. Лицето на човека-мъж, което е повече обрасло с косми, показва по-малко обработена площ. 58-194
Лицето на човека не е нищо друго освен сбор от числа и геометрични фигури, които показват неговото минало. Колкото по-правилни са линиите на лицето, толкова по-правилен и добър е бил животът му в миналото. Всяко отклоняване от правия път изменя хармонията между линиите. Когато напусне кривите пътища, човек постепенно изправя линиите на лицето си. 87-86
Лицето на човека говори за живота на миналите поколения. 146-169
По него ще познавате, какво носи човек в себе си, какво е изработил в миналото и какво му предстои да изработи. 95-46
Ако наблюдава челото, лицето си, човек ще забележи, че в продължение само на 10-15 г. те са претърпели известни промени, които се дължат на планинските течения в мозъка. Различните мозъчни центрове представят планински върхове, отдето идат топли и студени течения. 79-124
Като гледате лицето на някой човек, виждате, че в него се крият големи възможности, които в тоя живот не може да развие. В бъдеще ще му се дадат условия за развитие. Днес неговите възможности са само в проекция. И при най-благоприятни условия да го поставят, той ще направи малък прогрес Той може да мечтае за много неща, да стане учен, богат, силен, но нищо няма да постигне. Той има вътрешни условия за развиване на ума, сърцето и волята си. В него лесно стават преврати. 66-23
Ако в ума на човека стане някаква промяна във възходяща степен, а в душата му някакво разширение, тогава и на физическия свят ще стане малка промяна – лицето на човека ще се измени. 46-104
Щом влезеш в свещената област на живота, с това заедно се изменят и чертите на твоето лице. Носът, устата на такъв човек са правилни. Невъзможно е той да има заострено ухо и песимистична уста. 69-165
Като дойдете до човека, виждате, че неговото лице е най-съвършено. Въпреки това природата не спира тук. Тя продължава още да работи върху лицето и главата на човека, да го усъвършенства. 85-275
ИЗПРАВЯНЕ НА ЛИЦЕТО
Сегашният човек е изопачил образа на Бога и затова не можем да Го познаем. Но все пак, ако търсите Бога на земята, ще Го намерите в човешкото лице. Задачата на човека се заключава именно в това, да изправи своя образ, да му даде първоначалния вид. 83-224
Днес повечето хора лежат в разваления свят. Погледнете какви са техните лица! Малко хора ще срещнете красиви. Лицата на много съвременни хора са на израждане, понеже вървят надолу, в низходяща степен. Това не е за упрек, но човек трябва да се пази от това деформиране. Казвам: главната причина за израждането на съвременния човек се дължи на това, че той не обича Бога. Втората причина е това, че той не обича своя ближен. 15-33
Първоначално, когато е бил създаден, човек е имал правилно, хармонично лице... За да придобиете това, което сте изгубили, вие трябва по външен начин да си въздействате. За тази цел в продължение на няколко години наред вие трябва да правите опити, докато дойдете до известни резултати. 73-257
Щом човек престане да върши добро, престане да дава и да взима, тогава настава деформиране на неговото лице. Брадата му, която представя нещо велико, започва да поляга малко навътре. Носът също се деформира. 14- 157
Всяко изменение на вашето лице има и свои причини. 76.1-42
Достатъчно е човек в продължение на една година да се гневи или да храни някакви отрицателни чувства в себе си, за да изкриви линиите на лицето си. 69-251
Ако мразиш, ще изкривиш лицето си. 93-87
Всеки човек може да преобрази лицето си. Това се постига чрез съзнателна работа върху мисълта. 35-135
Задачата на човека се заключава именно в това да изправи своя образ, да му даде първоначалния вид. 83-224
Вие може да видоизмените всяка част от лицето си. 75.2-211
Първата задача на ученика е да работи върху лицето си да го оформи, да изправи отклоненията. Ако и двете челюсти са издадени напред, трябва да се изправят. 82-77
Човек трябва да работи върху себе си, да изправи линиите и чертите на лицето си, на всички удове върху него. Например носът, ушите, устата, челото му трябва да отговарят на известни мерки. Ако са извън нормалната мярка, човек с изложен на опасност. Ако устните са много дебели или много тънки, човек е изложен на опасност; ако носът е много широк или много тесен, или ако е много къс или много дълъг, човек е изложен на ред опасности; ако челото е много ниско или много високо, човек пак е изложен на опасности. 142-342
Оглеждаш се и казваш, че не харесваш челото си, носа, очите, устата си. Какво трябва да направиш? Не е достатъчно само да кажеш, че не се харесваш, но да намериш начин да измениш това, което не харесваш. В един ден не можеш да се измениш, но като работиш цял живот върху себе си, можеш да подобриш чертите на лицето си, да станеш по-красив. 68-39
Задайте си за цел всеки от вас да придаде на лицето си някакъв специфичен израз. Като се погледнете един-друг, да виждате образ на милосърдие, на разумност, на благородство, на ученост. Всеки от вас да се заеме да изработи някаква добродетел в себе си, която да се изрази на лицето му. Работете усилено с мисълта си в това направление и вижте какво можете да постигнете. 78-15б
Ако вечер след дневните преживявания стане изкривяване на лицето, сутрин то трябва да стане по-красиво. 69-240
Щом искате да измените лицето си, да го направите по-изразително, трябва да се обърнете за помощ към мозъка си. Ако искате да знаете какви промени са станали в мозъка ви, ще се обърнете към лицето си. Изучавайте лицето си, както астрономът изучава небето. 78-155
И ние, съвременните хора, съвременните християни, които вървим в правия път, в новото учение, ако не можем да изправим нашите лица, тогава в какво седи нашата наука, това ново умение? Ако нашите лица огрубяват тъй, както лицата на светските хора, ако телата ни огрубяват, тогава в какво седи нашето учение? 120-290
Мога ли да изменя лицето си? – Като работиш четири-пет години съзнателно над себе си, ще измениш лицето си, ще внесеш известно подобрение. И тогава ще се явиш пред Бога с чисто, отворено лице. 68-291
Живейте така, че всеки миг да придобивате по нещо добро към линиите на лицето си, а не да се деформирате. Стремете се към хармонията в живота, да изработите правилни хармонични черти на лицето. Всяко трепване на хармоничното лице е като трептенията на светлината. Това лице е подобно на сутрешната зора. Както се увеличава сутрешната светлина, така се увеличава сиянието на лицето в хармоничния човек. 65-199
РАБОТА ВЪРХУ ЛИЦЕТО
Първоначално, когато е бил създаден, човек имал правилно, хармонично лице... За да придобиете това, което сте изгубили, вие трябва по външен начин да си въздействате. 73-257
Вие трябва да работите... да изваете красиво, съвършено лице. 95-46
Работете съзнателно върху лицето си, да го направите по-красиво, по- изразително от това, което имате днес. Щом останете свободни, работете върху лицето си. 78-!53
Една от задачите на ученика е да работи върху лицето си, да го направи изразително. В изразителното лице има черти, които никога не се менят. Обаче всички мускули около тях са в постоянно движение, 78-150
Вие трябва да работите за изправяне линиите на лицето си. Нито очите, нито лицето трябва да се обезформяват. И до старини чертите на човека трябва да бъдат правилни. 69-177
Като работи съзнателно, човек може да изправи дефектите на своя характер, както и удовете на лицето си. 68-147
Ще работите върху себе си. Някои от вас ще работят върху челото си, някои върху носа си, а други върху брадата си, върху волята си. За да възпиташ волята, трябва да работиш над долната част на лицето си. Ако в 2 години продължиш линията на брадата си с 1 мм. ти имаш воля. После, ако можеш да измениш носа и скулите си с 1-2 мм, и това е пак воля. 75.2-210
Имайте предвид, че това е една доста трудна работа – да работи човек като художник върху своето лице. Човек трябва да работи и да не се тревожи.
Всяка тревога дава един особен отпечатък върху лицето на човека. Природата не обича хора, които се тревожат само. 75.2-212
И тъй, работете върху лицето си докато сами се харесате. Оглеждайте се всяка сутрин, да видите какво ви липсва. Ще кажете, че лицето ви е много слабо. Лицето може да е пълничко, кръгло и пак да не ви харесва. Очите ви може да са светли, ясни и пак да не ви се харесват. Какво ви липсва? Има една подвижност на линиите, която прави лицето красиво. Ако тази подвижност липсва, лицето губи своята красота. Има една линия на лицето, която му придава красота. Тя мъчно се хваща. Даже и най-добрият художник и фотограф не е в състояние да я схване.Щом видиш тази линия, ти се зарадваш; ако я изгубиш, наскърбяваш се. Тя е неуловима и неограничена. Тя е линията на реалността, линията на красотата. 90-28
Може ли за една година да изправиш кривите линии на лицето си? От вас зависи. Ако не успеете за една година, в десет години все ще имате някакъв резултат. 68-231
Има занаяти, професии, които развиват долната част на лицето – брадата, челюстите, скулите на лицето и правят човека материалист. Има такива занаяти и професии, които развиват горната част на лицето и правят човека идеалист. 82-204
Направете този опит за десет деня. Всяка сутрин или вечер отделяйте от времето си по 10-15 минути за размишление върху образа, който искате да създадете. Ако искате де придобиете израз на милосърден човек, трябва усилено да мислите върху милосърдието Представете си мислено, че отивате в дома на една бедна вдовица с няколко малки деца. Майката цял ден тича, работи, да изкара за хляб на децата си. Като си представите тежкото положение на тази вдовица, проследете какви чувства се събуждат у вас. След това огледайте се в огледалото, да видите какъв израз има лицето ви. После представете си, че искате да помогнете на тази вдовица. Бръквате в джоба си, но не намирате нищо. Взимате пари назаем и купувате хляб, сирене, чай, захар и всичко това занасяте на бедната вдовица. Наблюдавайте се вътрешно, да видите очертана ли е радостта на лицето ви. Като направите този опит мислено, направете го и в действителност. Само по този начин ще можете да развиете в себе си милосърдието. 78-157
Когато някоя съзнателна, високо издигната душа дойде в света, чрез волята си... тя ще изработи такива черти на лицето си, каквито желае. 73-263
ХИГИЕНА НА ЛИЦЕТО
Лицето си ще миете без сапун. 68-307
Сапунът не е необходим за лицето. Веднъж в месеца е достатъчно да се измива със сапун. Вие мислите, че като миете лицето си със сапун, то ще бъде по-чисто. Лицето има способност само да се мие, да се чисти. То е динамо. От всяка клетка, от всяка пора на тялото изтича електричество и магнетизъм, които измиват както лицето така и цялото тяло. 68-299
Здравият човек да маже лицето си с пудра, това няма смисъл! Това значи преждевременно човек да запуши порите си. Когато хората мият лицето си, когато се къпят, те имат предвид да отворят порите на тялото си, правилно да възприемат и дават. 21-204
Някой пък измислил някаква мас за мазане на лицата, да станели бели, да придобият известна мекота. Вместо това лицата се развалят: порите се запушват, кожата постепенно се отравя и човек губи своята естествена красота. 146-64
Мнозина от вас имат пъпки по лицето си, работете за премахването им. 47-190
ЧЕТЕНЕ ПО ЛИЦЕТО
Каквото е лицето на човека, такъв е и неговият живот. Ако дойдете до лицето, до неговите черти, до формата му, това представя цяла наука. 21-204
Днес физиогномията, френологията не се изучават като науки, които разглеждат произхода на всички линии по лицето на човека, но се разглеждат като изкуства, чрез които познават характера на човека. Понякога те изучават повече негативните черта на човешкия характер, отколкото положителните... Казвам: Да търсиш само отрицателните черти в човека, това не е наука. Преди всичко ние трябва да знаем кои са характерните черти на здравия човек, на положителния характер. Ние трябва да знаем какви са отличителните черти на едно хармонично лице. Тези норми трябва да изучаваме ние. Значи, нас трябва да ни интересува науката за здравия човек. Обаче при всяко отклонение на здравия ум, на здравото сърце и на здравия организъм изобщо ние влизаме в областта на патологическите състояния в човека. 12-37
Лицето е една написана карта, по която ние трябва да проследим тоя дълъг път на нашето битие. Не мислете, че след един живот ще отидете на небето. Не, вие има да минавате велик океан. Но докато преминете този голям океан, трябва да имате карта, да знаете пътищата, през които ще преминавате. 43.11-6
На лицето и на главата на човека е написан животът не само на неговите родители, но и на десетки поколения преди него. 147-91
В лицето на човека той (разумното същество) чете като по книга през какви поколения е минал, как е работил и т.н. 146-169
Гледайте лицето му и четете по него. Върху лицето на човека природата е написала всичко, което е преживял той, най-малко преди четири поколения. Върху лицето на човека е написана не само неговата история, но и историята на неговите деди и прадеди от четири поколения насам. Ако разбираха това писмо, хората биха могли да го използват разумно в живота си, да не се натъкват на противоречия. Според тази наука, ако двама души трябва да предприемат обща работа, те предварително щяха да знаят могат ли да свършат работата добре. 33-77
Всеки носи с най-малки подробности на лицето си свидетелството, което определя не само сегашния негов живот, но и миналия, и бъдещия. И ако съвременните хора биха могли да четат по тези свидетелства, по тази Божествена книга на лицето, която всеки носи със себе си, хиляди нещастия биха се избегнали. 5-227
По лицето на човека можем да четем какви сили участват в него, кои от тях вземат надмощие, какво направление приемат, възходящо или низходящо. Всичко това е написано и може да се изчисли по математически, по строго научен начин. 73-262
По лицето на човека трябва да четеш като по книга. Дали той е преживял радост или скръб, всичко е написано на лицето. Не можете да се освободите от влиянието на такова лице върху вас. 69-31
На лицето на човека е написано всичко. Достатъчно е хората да имат очи и знание, за да четат по лицата на човека всичко онова, което е скрито в тях. Няма защо да питате дали даден човек е честен или нечестен. Погледнете лицето му и ще разберете какъв е той. 35-135
За да разбереш човека, трябва да се вгледаш и чертите на лицето му. Там е написано всичко. Иначе той може да се усмихва, да е любезен, а същевременно да ти мисли зло. Друг някой може да е мрачен, затворен в себе си, но е готов всеки момент да ти направи някакво добро. Значи, не е важно с какво мастило е надписано писмото – с черно, синьо или червено; важно е съдържанието му. Има красиви хора, които хапят; има грозни хора, които милват. В лицето на такъв красив е изписана алчност, егоизъм, користолюбие и др. 25-312
Вие имате лица, но още не сте запознати е тях, не знаете стойността на вашите лица. 10.29-15
Изкуство е човек да познава лицето си и да чете по него. 52-72
Природата е начертала на човешкото лице два триъгълника; DFE с върха надолу и АВС с върха нагоре – носът. Соломон мислил дълго време върху тия триъгълници, докато ги преплел в особен знак, наречен Соломонов. Чрез тези триъгълници природата казва на човека: Ще ядеш правилно, ще мислиш право и ще говориш разумно... Фиг. 90-24-2 Правилно е, ако DE се увеличава и АС се увеличава; ако DЕ се намалява и АС да се намалява. С други думи казано, ако носът се стеснява и очите ви се отдалечават, ще се създаде известна дисхармония. Ако очите се отдалечават от устата, човек вижда по-добре. 90-24
Широчината на скулите и лицето въобще не трябва да е много малка. За тази широчина има известна пропорция. Тя дава устойчивост на характера. Хора с тесни лица са устойчиви, а тия с много широки лица са много консервативни, не са прогресивни. Такъв човек, докато се установи на нещо и докато тръгне, трябва да се впрегнат 9 чифта волове. Разбира се, има и изключения. 75.2-209
Ако при такива скули челото е построено както у монголците, имате един консервативен тип. У монголската раса тази част на лицето, при скулите е по-широка, отколкото челото. 75.2-209
Вие изучавали ли сте човешкото лице с всички тънки, деликатни оттенъци по него? На кое място на лицето например и с кои мерки се изразява добродетелта? Тя има точно определено място на лицето на човека, както и точно определени черти. Обаче според степента на развитието ù тя заема по- голямо или по-малко място в лицето на човека: колкото е по-малко мястото, което добродетелта заема в лицето на човека, толкова и той е по-малко добродетелен. И обратно: колкото е по-голямо мястото, което добродетелта заема в лицето на човека, толкова и той е по-добродетелен. Това не се отнася само за добродетелта, но и за всички останали велики добродетели. Например и Любовта, и Мъдростта, и Истината, и кротостта, и въздържанието, и милосърдието – всички имат определено място в човешкото лице. Днес човешкото лице е съградено благодарение на всички тия добродетели, които са действали едновременно. Всяка добродетел съгражда свои специални мускули и органи върху човешкото лице. По същия начин са се създали и другите органи по лицето на човека. Когато интелигентността е дошла в човека, тя започва да строи и създава свои органи. Силите, чрез които се изразява човешката интелигентност, човешката мъдрост създали носа и ушите. Силите, енергиите, чрез които се изразява Любовта създали устата на човека. Когато Истината дошла в човека, тя казала: Аз ще съградя очите, веждите и клепачите. Най-после дошъл и разумът, който създал челото на човека. 12-37
Вие трябва да изучавате линиите на човешкото лице и да четете по тях. 87-77
На човешкото лице е написано и доброто, и лошото. Правдата се пише на човешкото лице и безправието се пише на човешкото лице. Истината се пише на човешкото лице и лъжата се пише на човешкото лице. Когато злобата, омразата, завистта и ред други пороци се загнездят у човека, те хвърлят отпечатък върху лицето, което започва постепенно да се деформира и обезобразява. Кой е виновен за това? Самият човек. 18-26
Аз познавам науката за съкращаване и разпущане на мускулите и по тях различавам добрия човек от лошия. На добрия човек мускулите на лицето се разширяват и то приема спокоен, благороден израз. На лошия човек мускулите се свиват – става стягане на лицето. Това се основава на един закон на топлината, според който при топлината телата се разширяват, а при студа се свиват. Наблюдавайте лицето си, когато имате лошо разположение. То потъмнява, мускулите се свиват. Видите ли такова лице, не правете опити да му говорите, да измените състоянието му. Каквото и да му говорите, той на нищо не вярва. 32-27
По лицето се познава състоянието на човека. Достатъчно е да погледнеш очите, носа, устата на човека, за да познаеш какво преживява. 65- 191
Когато видите, че лицето на някой човек се изкривява, гърчи се, от това вие вадите заключение, че той има някакво страдание или някаква мъчнотия. На друго някое лице виждате няколко реда сълзи и веднага вие се произнасяте в себе си. че това лице преживява нещо. 45-37
Който чете по лицето за състоянието на човека по промените на неговото лице, той знае причините, които предизвикват тези промени, и може да ги избегне. 64-237
Като погледнете лицето на човека, познавате какво е състоянието на мозъчната, дихателната и стомашната система. По лицето се чете и психическото състояние, в което човек се намира. Затова е казано, че лицето е свидетелство на човека. Достатъчно е да спрете вниманието си върху лицето, челото на човека, за да разберете, какъв е неговият умствен и морален живот. Като работи умствено, човек чертае правилни и красиви линии на лицето си. В това отношение той вае сам себе си. Гениалните хора имат специфични линии на лицето, на челото си, по което се отличават от обикновените хора. 35-160
Младият трябва да знае, че животът му е написан на лицето. Както живее, каквото мисли и чувства, всичко е написано на неговото лице. Ако иска да провери това, нека се оглежда често. Намисли ли да върши някакво престъпление, нека се огледа. В очите, в линиите на лицето си той ще види това. което е намислил да прави. Преди да е извършил престъплението, той може да се изправи. Щом изрови мислите и чувствата си, всяка погрешка е избегната. 35-49
Туй, което се проявява от Духа, единият му полюс е висшата интелигентност на човека, която засяга съвременните учени хора. Тази интелигентност се проявява в една малка част на човешкия образ. Тя се проявява именно в неговото чело, в неговото лице. Горната част на лицето у човека представлява разумния, благородния човек. По челото, по лицето, по скулите му ти познаваш дали може да се разчита на един човек, или не, дали ще бъде той гениален, или обикновен човек. 10.29-14
Ако някой иска да ме съди, ще му кажа: По моето лице можете да четете; в него ще прочетете моето минало, както и моето настояще, а ако сте по-опитен, можете да прочете и моето бъдеще. 14-232

eXTReMe Tracker