|

Петър Дънов

Share


Не трябва да се отклоняваме. Има неща в света, които
може да ни отклонят. Човешкият организъм край няма. Поне научете се на следното: вкъщи като влизате, научете се да си изувате обущата поне във вас.

продължава>

Share

Утринни Слова
еденадесета година
Първи том
5 октомври 1941 – 29 март 1942 година

продължава>

Share

Майка, която иска да роди добро, разумно и здраво дете, тя непреривно трябва да държи тази идея в ума си. Каквото дете желае майката, такова ще роди. От майката зависи, какви да бъдат децата й. /74;128/

продължава>

Share

МАЙКА
Мила Майчице,
благословена бъди!
На Великата Майка служител си ти.

продължава>

Share

В цялата природа има графология, физиогномика, френология, кабала. Всяко нещо си има знак, символ, чрез които говори. Тези знаци трябва да се изучават. /175, с. 270/

Бъдете весели. Живеем в един разумен свят. Всичко говори: светлината говори и въздухът говори.

продължава>

eXTReMe Tracker