|

Петър Дънов

Share

Стъргани моркови с лимон, а при липса на лимон, с малко винен оцет преди всяко ядене, без хляб, а вечер краката до глезените в топла вода и с канче поливаш краката си с топла вода от коленете надолу.

продължава>

Share

Нашето Слънце получава енергията си от Централното Слънце на нашата видима Вселена,като по-голямата част от eнергията се консумира от нашето Слънце и сравнително малка част от нея отива на планетите. Енергиите, които Земята приема от Слънцето, значително се преобразяват.

продължава>

Share

Боян Боев е един от най-близките ученици на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). Автор е на множество статии, монографии и изследвания в областта на естествените науки и окултизма. В творчеството му са застъпени много изяснения и тълкувания върху различни теми от Словото на Учителя. В множество лекции и беседи Учителят засяга важни въпроси от живота, като основният акцент е практическото приложение на различните методи за духовно повдигане и съзряване. Един от методите за цялостното развитие и изграждане на човешкия характер е дишането. Науката за дишането е много съществена част от работата върху придобиването на духовна зрелост. Поради тази причина елементи от нея са застъпени в много от лекциите, изнесени от Учителя в продължение на 23 години.

продължава>

Share

Роден е през 1864 година в с. Николаевка (Хадърча), Варненско, в семейството на свещеника Константин А. Дъновски. Завършва средното си образование във Варна и Свищов, след което за кратко време учителства в с. Хотанца, Русенско.

продължава>

Share

ДИАГНОСТИКА

Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето, всеки център на главата са писма, които свидетелствуват за живота и дейността на човека от далечното минало до днес.
Изкуство е да определиш диагнозата 10 години преди
заболяването, за да вземе човек мерки предварително.

продължава>

eXTReMe Tracker