|
Share

ЕДИНСТВЕНОТО ЕСТЕСТВЕНО НЕЩО Е ДА ПОЗНАВАМЕ СЕБЕ СИ 43..22-22
ВИЕ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ЯСНА ПРЕДСТВА ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СТАВА С ВАС, ДА СЕ ПОЗНАВАТЕ 59-222
КОЛКОТО ПОЗНАВАТЕ СЕБЕ СИ, ТОЛКОВА ЩЕ ПОЗНАВАТЕ И ДРУГИТЕ ХОРА 69-17

Забележка:
Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки, правени 40 години от Светозар Няголов, от Словото на Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно (1864г - 1944г.). живял и работил в България. Като източник на подбора. направен от Трендафилка и Ангел Керемедчиеви са използвани издадените беседи. След всеки абзац има две числа, първото от които показва томчето, а второто -страницата от която е взета извадката.

ЧОВЕКЪТ

КОЙ СИ ТИ
На земята няма по-сложно същество от човека. Органически той е най- сложното същество; и геометрически той е най-сложната формула. 75.4-296
Ще кажете, че човек е най-разумното същество в света. Аз пък ще кажа, че човек е най-сложната математическа формула в света. Ето защо, според мене, очите, ушите, устата, брадата, веждите на човека представят математически и геометрически формули. 73-296
Понеже човекът е създаден от материята на целия Космос, той се нарича микрокосмос. 43.23-10
Човек представя малка вселена, малък център на общата Вселена. Ако погледнете човека с окото на ясновидеца, ще видите, че той представя малка слънчева система, около която се движат толкова планети,колкото планети има в слънчевата система на физическия свят. 39-37
Човек най-първо трябва да започне от себе си, да определи,какво представлява той като малка величина в целокупния живот. Човек е дроб, т.е. част от Цялото. Как се определяте като човек? Казвате: Този е Стоян, онзи е Иван. По какво се отличава Иван от Стоян? Каква разлика правите между двамата? Различават се те по нещо. Например, ако измерите обиколката на тавата на Иван, тя е 56 см, а тази на Стоян — 57 см в окръжност. Двамата се различават и по ръст, както и по дължината на ръцете, по дължината на пръстите, по устройството на кожата и т.н. Изобщо днес не могат да се намерят двама души, които да имат еднакви размери в устройството на целия им организъм както и в отделните им удове. Значи различни сили действат в различните хора. 12-131
Човек представя малка вселена, с определена цел и движение в определена посока. 81-32
Човек е сбор от енергии, които се стремят към общ център. И обратно: човек е сбор от енергии, които излизат от общ център и се разпръскват в различни посоки. 60-105
Външно, човек представя една малка, опашата звезда, но в идейния свят той е грамаден. Неговите идеи отиват до Слънцето, до звездите. За какво може да мисли един мамонт? Преди всичко неговата форма е толкова голяма, пък и мисълта му се простира на около 2-3 километра, а най-много десет километра. Обаче човек, с този голям простор на своя ум и с това разширение на своето сърце, може да влезе във връзка с всички хора. 16- 128
Всички същества, били те напреднали или не,трябва да минат през материалните светове. Едни от тях помнят отде идат, други не помнят.
Обикновените хора на земята не помнят нищо от предишното си съществуване. 19-36
Човек е частица от Цялото и вследствие на това съзнанието на всички хора на земята, от първия човек още и до всички сега съществуващи, е съединено в едно цяло. Съзнанието на всички тия хора съставлява космическият човек. 10.29-7

ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ
Какво представя човекът? Това е велика наука. 68-150
Вие трябва да имате ясна представа за всичко, което става с вас, да се познавате. 59.222
Единственото естествено нещо е да познаваме себе си. Да познаваме себе си, значи да познаваме доброто, което е вложено в нас, и да знаем как да го развиваме. 43.22-22
Помнете: богатството на човека е в самия него. Затова именно е казано: „Познай себе си!" Познай себе си, открий своето богатство и го приложи. 82-56
Още в древността Сократ е казал: „Познай себе си". Човек се погледне,вижда, че има очи, уши, нос, уста, ръце, крака; чува, че говори, че се движи;забелязва, че мисли, че чувства, но въпреки това не се познава. 52-376
Аз не съм за външното гадаене, да очаквате да ви кажат нещо отвън.
Сами трябва да си гадаете. 66-276
Първата задача е да изучавате себе си, да изучавате човека. 68-244
Без вдълбочаване и проучване на себе си, човек всякога разваля хубавите работи. 109-162
Познаеш ли себе си, ще знаеш как да постъпваш. 43.22-23
Не е лесно да познае човек себе си. Той се оглежда в огледалото, вижда челото, носа, брадата си, но не може да чете по тях. 62-64
Вие мислите, че имате знания, а не познавате себе си. Опитвали ли сте да рисувате носа си? Наблюдавали ли сте очите си при добро разположение на духа? 64-237
За мъдреца няма нищо скрито-покрито. Всеки човек може да дойде до положение да гледа на всичко с отворени очи и уши, да вижда и да чува добре. 33-164
Всеки трябва да знае какви сили се крият в неговия ум, в неговото сърце и в неговата воля. 148-332
Съвременните хора трябва да се научат да четат всичко, което е написано по тях. Много неща са написани по човека. 12-161
Всичко, което е станало и става на земята и на небето, е написано върху човека. Ще кажете, че това е невъзможно, понеже през всеки седем години човек претърпява коренно видоизменение. Не само през седем години, но човек претърпява промени и през всеки три месеца. Формата на човека се мени, но написаното върху него остава неизменно. Това, което ръката на живота пише, не се заличава. Всяка промяна, която формата претърпява, придава нещо към нейното съдържание. 22-162
Хората имат заровени богатства в себе си, които не знаят как да използват. За пример на лицето, на главата, на ръцете им е написан животът на техните деди и прадеди и ако те знаеха да четат по тях, щяха да разберат себе си, щяха да избегнат много нещастия в своя живот. 14-288
Ако човек иска да разбере сегашния си живот, той трябва да се върне с хиляди години назад, да прочете всичко, което е написал, и да съпостави миналото си с настоящето. Това той може да прочете по линиите на лицето,на носа, на ушите, на устата, на брадата; също така може да прочете и по устройството на своята глава, на ръцете си, както и на цялото тяло. Да се върнем назад, това подразбира да проучим всички линии на нашето тяло. 44-35
Изобщо по лицето, по главата, по ръката на човека можете да видите всичко, което той е проявил в редица животи, през които е минал. 22-9
На лицето, на главата, на ръцете на човека има ред белези, по които може да се чете. Всеки трябва да изучава тези науки, да познава себе си, да познава и окръжаващите, с които има отношения. 49-82
Ако не можеш да изучиш своето ухо, своята уста, своя нос, очите си, как ще изучиш тези на другите хора? Първо ще се заинтересуваш за твоите органи, а после на другите хора. Първо ще изучаваш себе си, и ако ти остане време, ще изучаваш и другите. Ако първо изучаваш другите, а после себе си, ти ще се опетниш. 68-201
Някога човек се сърди и на себе си, че не е такъв, какъвто трябва. Той е недоволен от носа, ушите, очите, устата си. Той е недоволен, че не вижда,както трябва; не чува и не възприема въздуха и храната правилно. 68-194
Като погледнете лицето, главата, тялото си, не казвайте, че сте грозен,че главата ви не е добре оформена, че тялото ви е слабо, но кажете си: Тъй както днес съм създаден, аз съм доволен. Има неща, които трябва да развия и обработя. Ще уча, ще работя, ще правя усилия да придобия нещо, което да приложа към сегашното си богатство. 88-38
Пипни челото, носа, устата си и благодари за тях. Благодарността укрепва здравето. 68-290

ПОЗНАВАНЕ НА ДРУГИТЕ
Ще знаете, че колкото познавате себе си, толкова ще познавате и другите хора. 69-17
На себе си ще се учиш, а върху ближния ще прилагаш наученото. 147- 104
Как можете да разберете един човек? Това е мъчна работа. Преди всичко човек трябва да разбере себе си. Щом разбере себе си, той ще разбере и другите. Мъчно е обаче човек да разбере себе си. 52-376 Какъв е човек, всичко е написано на него, но вие още не можете да си служите с тази наука. Само просветеният, разумният човек може да си служи с нея. Неразумният човек ще търси недостатъците на хората. 99-64
Как ще познаем човека? С окото си. Като го погледнете, ще разберете достъпен ли е даден човек за вас, или не е достъпен. 68-151
Както и да разглеждате човека, вие ще го познаете отчасти. За да познаете човека в истинския му вид, трябва да имате вътрешно зрение. Без него вие ще имате ограничено понятие за човека. 68-224
Важно е, какво вие знаете за себе си. Ако някой ви обича, ще каже, че ушите ви, носът ви, устата ви са красиви. Важно е и като не обичате някого, да кажете, че очите му са красиви. 68-166 Който не разбира, погледне към някого и казва: Отличен човек е този. Много неща може да допринесе той. - Лъжеш се! Погледни, очите му са кривогледи; носът, устата - деформирани. Той трябва да работи много върху себе си, за да може да се очаква нещо от него.30-185 Не е лесно да изучаваш човек. Някога човек е дегизиран, не може да се 6 познае. Външно човек изглежда един, а вътрешно - друг. Външно, някой е сприхав, вътрешно е мек, деликатен. Трябва да имаш интуиция, за схванеш вътрешното му естество. 68-285
Преди години, като правех френологически изследвания, срещнах един 70-годишен български войвода, строен човек, с благородни черти на лицето си, но ръцете му бяха ръце на престъпник. Аз му казах: Ако бях съдия, за престъпленията, които си извършил, щях да те осъдя на 20 години строг затвор. - Прав си, заслужавам това наказание. Не зная как ще се оправдавам пред Бога. Много престъпления съм извършил. Ще нося последствията на моите грехове и престъпления. Страшно е моето минало. 22-212
За да не изпадне в погрешка, нужно е да развива наблюдателност, точност, безстрашие, да мери вярно, а после да си служи с външни пособия. Той трябва да схваща нещата правилно и каквото му се открие, да не се страхува. Човек не може да бъде астролог, френолог, хиромантик, ако не е чувствителен. Много неща познава той по линиите, по центровете, по влиянието на планетите, но много неща му се откриват при съприкосновението му с даден човек. Достатъчно е да пипне ръката му и, ако е чувствителен, да каже много неща. 82-73

ПО КАКВО ДА ПОЗНАВАМЕ ЧОВЕКА
Нещата са скрити дотогава, докато не виждаме и не разбираме. 25-312
Много неща са написани по човека. Има хиромантици, физиогномисти, френолози, които по някои общи черти на ръката, на лицето и на главата на човека могат да определят неговия характер и темперамент, както и неговите способности. 12-161
Знае се, че частта прилича на цялото. И човек, като част от цялото, се познава по лицето и главата. 68-243
Познава се по формата на своето чело, на своите очи, уши, вежди, нос, уста. 99-64
Всяко отрицателно и положително качество на човека има специфичен белег на лицето, на главата, на ръката му. Ако го няма, не можете да му го припишете. 38-10
Вие трябва да познавате човека по очите, ушите, носа, устата, да четете по него като по книга. Тогава нито вие ще се лъжете, нито другите ще ви лъжат. 68-107
Има учени хора, хиромантици, които четат по ръката. Има учени хора, физиономисти, които четат по лицето. Има учени хора, астролози, които четат по звездите. Казват някому: Ама ти се криеш. Не, няма нищо в света скрито-покрито. 10.15-23
Спрете ли се върху физическите черти на човека, вие ще откриете неговите прояви във физическия свят. За пример по устата на човека се определя неговия характер; по носа неговата интелигентност по очите – проявите на неговия вътрешен живот; по ушите – неговата разумност. Формата и устройството на устата, на носа, на очите на ушите са резултат на неговия минал живот. Ако не е доволен от тях човек може да работи върху себе си, да ги измени, да внесе известно подобрение. 33-62 -7
За да бъде една черта вярна, тя трябва да присъства едновременно на три места: на черепа, на лицето и на ръката. Слея това тя трябва да присъства на челото, на горната част на лицето, на скулите и на брадата. Най-малко трябва да има един общ признак на лицето и после на специалните части. Някой път известен признак съществува само на челото, тогава той е в потенциално състояние, съществува само като възможност. Някой път се среща на брадата - то е по отношение на волята. Но когато един недъг съществува едновременно на главата, на лицето и на ръката, този човек е грешил в миналото по ум, по сърце и по воля. Той е една бомба, трябва да го барате с щипци или никак да го не закачате. 75.2-218 Вие трябва да имате положително знание за линиите на тялото, на лицето, на ръцете си и да ги разбирате. Като знаете това, ще намерите де се крият вашите дефекти и вашите добри страни. 47-177
Кои хора познавате и кои не познавате? Вие познавате само ония, които са ви направили някакво добро, или които са ви услужили. Ония, които не са ви направили добро, или които не са се проявили към вас, не познавате. Всеки, който е дал нещо от себе си за вас, е ваш познат. Който нищо не ви е дал, минава за непознат. 23-39
Колкото и неуловима да е за човека душата, тя има свой външен израз. Сърцето, умът, духът също имат външен израз. Искате ли да познаете какви чувства има човек, изучавайте промените, които стават в очите, устата и лицето му. Гледате някой човек усмихнат, весел, мислите, че е добър, мек по характер. Обаче, достатъчно е да се вгледате в ъглите на очите и на устата му, за да разберете, че чувствата му са груби. 108-166 Един от методите на себепознаването се крие в яденето. Наблюдавайте се как ядете. От начина, по който ядете, може да познаете, какво ще излезе от вас и какво можете да свършите. 87-200
Как познавате човека? По енергиите, които изтичат от него. Това се познава при ръкуването. 25-225
Достатъчно е да видиш как гледа момъкът, как слуша, как движи носа си, за да го оцениш. Ако вдига носа си нагоре, това означава едно нещо: ако го движи надолу - друго нещо означава. Ако човек стиска устата си и я държи повече затворена, това означава едно нещо: ако я държи повече отворена, това означава друго нещо. 36-48
Никога не трябва да търсите у хората недоразвитите неща, защото с това вие вървите по обратен път, пречите на себе си. 116-79
Някой човек изучава физиогномия, хиромантия, има ясен поглед върху нещата, но като дойде до прилагане, той прави ред погрешки. Погледне носа на някого и казва: Я виж, какъв грозен нос има този човек. – Не, това не е наука, това не е право гледане на нещата. Ако носът на този човек има нето неправилно, другаде някъде, на челото или на главата, има някаква черта, която компенсира недостатъка на носа. 52-394 Видиш ли добра черта у човека, ти правиш услуга и на себе си, и на онзи, у когото си я видял. Ако в продължение на една година виждате само доброто в човека, вие коренно ще се преобразите. 68-183
ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕКА
Човек е дошъл на Земята, облякъл се е в плът и се пита защо е дошъл. Той е дошъл, за да се изучава. Гледа ръцете си вижда, че има нещо написано на тях. Какво означават линиите на ръцете, не знае. Едни ръце са пълни, пръстите в основата дебели, а други са слаби. Какво означава това, също не знае. Ръката на някого е мека, на друг - твърда. Защо е така, не знае. Човек трябва да знае защо ръката му е мека или твърда, защо пръстите му са остри, възлести или тъпи. 34-84 Всички хора са написана книга, върху която се четат техните качества. 4- 149
Който иска да изучава живота, той трябва, първо, да изучава себе си, а едновременно с това и хората, техните движения, техните прояви. Има учени, които изучават хората по лицето, по ръцете, по краката, по движенията им. За пример апашите, разбойниците се познават по това, как се обличат и събличат, как турят и свалят шапката си, как обуват и събуват обущата си, и т.н. По тези неща вие ще различавате апаша от благодетелния човек. Учени хора са посветили десетки години от живота си, за да изучават хората по техните външни движения, и са се добрали до ценни данни из тази област. 16-213
Всички добрини, които не се виждат, се отбелязват не само в невидимия свят, но и върху човешкото лице, както н на очите, и на устата на човека. Всичко е отбелязано на човека: на главата, на лицето, на ръцете, на краката, на цялото тяло, както и в движенията му. Това е наука, която трябва да се изучава. 16-213
Като видите ухото, носа на човека, ще знаете, че в тях се крият много възможности. 68-166
Като ученици, вие трябва да изучавате различните типове ръце, глави, лица, тела, всеки да се определи към кой тип спада. 82-55 Като изучавам човешкия характер, имам пред вид челото му и чертите на неговото лице, като условия, през които е минал. 67-320 Както ви изучават ангелите, така се изучавайте и вие. Те са отлични физиогномисти. 68-334
ИЗУЧАВАНЕ НА СЕБЕ СИ
Първата задача е да изучавате себе си, да изучавате човека. 68-244
Всеки от вас трябва да започне със себе си. Той трябва да се проучва. 10.28-11
Човек сам за себе си трябва да бъде обект за изучаване. Красиво е човек да се самоизучава, защото в себе си той ще вижда отражението на Космоса. От вътрешните промени, които стават в него, той ще изучава и промените, които стават във външния свят. 45-125
Ние трябва да проучим строежа на нашето тяло, външно и вътрешно, като едно общество! Да проучим отношенията на нашите дробове към другите органи; да проучим разумните отношения на сърцето, понеже и то има разумни отношения; да проучим разумните отношения на стомаха, защото и той има разумни отношения и т.н. 9.21-25
Съветвам ви да си купите едно малко огледалце, в което да се оглеждате често. 67-360 9
Изучавайте лицето си, както и черепа, ръцете, да дойдете до истинското знание. Оглеждайте се в огледалото най-малко три пъти на ден, да виждате най-малките промени, които стават у вас. Приятно е на човека да се оглежда.
Някой се усмихва, друг става сериозен. Всеки иска да познае себе си. 34-64
Изучавайте линиите на лицето си, на челото, на носа, на брадата, да се познавате. Ако линиите на челото, на носа и на брадата са повече отвесни, отколкото легнали, имате човек с установен характер. Каквото намисли да прави, той го постига. 66-26
Добре е човек да изучава носа, устата, ушите на човека, но да не прави бързи заключения. 50-395
Една от близките идеи е човек да се самоизучава: да изучава своите мисли, чувства и действия. Да се изучава човек, това подразбира той да се самонаблюдава, да изправя погрешките си, но не да се самокритикува. Обикновеният човек не трябва да се занимава със самокритика. Тя представлява остър нож, с който той може да се самонарани. 45-60
Погледнете главата, лицето и ръката си, да видите какви блага и богатства се крият в тях. 82-55
Време е човек да изучава себе си. Като познава себе си, човек е в сила да махне от пътя си всички мъчнотии и страдания. 34-67
Един знаменит физиогномист и френолог се явил при Сократ с цел да му посочи някакви характерни черти. Като го разглеждал внимателно, той му посочил ред слабости. Сократ му отговорил: Прав си, всичко това беше, но сега съм друг. Всички слабости, които имах, днес са превъзмогнати. Със силата на волята, с работа и постоянство преодолях всичко. 52-358
Когато изучавате физиогномически ухото, устата, носа, окото, трябва да ги разглеждате като процес на развитие. 68-335
Като се изучавате, виждате какви големи промени стават във вас. 107- 176
Изучавайте себе си, изучавайте своите близки. 36-21
Добре е човек да наблюдава всяка промяна на лицето, в очите, във веждите, устата си. 34-64
КАКВО ДА ИЗУЧАВАМЕ В ЧОВЕКА
Аз изучавам човека от четири страни: от гледище на ухото, носа, устата и очите. Това са четирите свята: физическият, астралният, умственият и причинният. 68-164
След пръстите ще изучавате ушите, очите, носа и устата си, от които зависи вашата съдба. 68-316
Започнете да изучавате ухото. Каквото научите, задръжте го за себе си. Като го разберете и съпоставите с другото знание, тогава може да го изнесете и пред другите хора. 68-133
Ще изучавате не само ухото, но и окото, и носа, и устата си. 68-152
Като изучаваме живота на хората, виждате, че колкото по-правилни и красиви са чертите на лицето, както и неговите части: очи, уши, нос, уста, толкова повече любов има той в себе си. 33.152
Видите ли човек с крива уста, крив нос, в него непременно е станала някаква вътрешна промяна. В мислите и чувствата на този човек има нещо криво. 33-62
За да познаеш човека отвън, виж как се движи. Това се отнася до външната страна на човека. Той има и вътрешна страна, която едва сега започва да се изучава. 68-242
Ще учиш, за да познаваш хората, кой е честен и кой не е. 68-133
Като изучавате човека външно, ще видите, че двете му половини - лявата и дясната, се различават. Това различие съществува в очите, в ушите, в ръцете, в краката, едното око е положително, другото - отрицателно;
единият крак е положителен, другият - отрицателен. Значи човек е създаден от плюсове и минуси, които взаимно се регулират. 146-344
Носът дава идея за единицата. После учените са дошли до двойката, до тройката. Двойката виждаме в ушите и очите, тройката във веждите. Числото 3 е символ на равновесие. Като теглите линия от веждите към носа и от носа към края на веждите, образува се един триъгълник. Триъгълникът е мярка, с която измерваме двата полюса на човека. 68-327
И ако искате да изучавате човека, изучавайте природата. В нея е скрит външният и вътрешният образ на човека. 68-243
Каквото научите, задръжте го за себе си. Като го разберете и съпоставите с другото знание, тогава може да го изнесете и пред другите хора. 68-133
За да се изучи човек, изискват се ред години, а то е въпрос на бъдещето. 75.4-296
НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧОВЕКА
Добре е всеки сам да се наблюдава, но да наблюдава и другите, да изучава проявите на различните характери. 83-359
Когато изучавате човешкия характер, спирайте вниманието си върху линиите на главата, на лицето и на ръката. Колкото по-прави са тия линии, и организмът е по-добре устроен, толкова по-устойчив е човек в морално отношение. От това зависи доколко човек е способен за работа. 88-152
Според мене, където да влезе човек, в духовния или във физическия свят, като види някое живо същество, той първо трябва да разгледа очите, носа, устата, челото, цялото му лице. 57-33
Добре е да наблюдавате веждите, защото под тях са очите, под очите е носът, под носа - устата, под устата - брадата. Така спирате вниманието си върху цялото лице. 93-99
Добре е да се правят наблюдения, да се анализират постъпките на човека, за да се намери разликата, която съществува при различните случаи на отношения. 83-361
Едно се иска от всички: да се самонаблюдават, да наблюдават и другите, да знаят причините на нещата. 83-361
Когато искате да обидите някого, да му кажете една лоша дума, извадете огледалцето си и се огледайте. Вижте какво е положението на устата ви, линиите на очите, на носа, на веждите и започнете да мислите за перпендикуляра на живота. Вижте какви промени ще станат с линиите на лицето ви. Наблюдавайте се обективно, като че гледате друго същество, вън от вас. Ако можете да измените мисълта и състоянието си, вие сте на прав път. Щом измените линиите на лицето си, вие сте се избавили от голяма опасност. 67-360
Защо човек в раменете и в бедрата, т.е. в таза е по-широк, отколкото в кръста?... Ако речете да се справите с този въпрос със сегашната анатомия, тя няма да ви задоволи...Затова, ако искате да се домогнете до положителни знания, вие трябва да потърсите нови начини за изучаване на себе си, на своя организъм. Ако искате да си отговорите положително на този въпрос, ще наблюдавате хора с различни рамене, ще изучавате характера им, и след дълги наблюдения, ще извадите известни заключения. Например, първо ще изучавате характера на около сто души, които имат рамене с форма на А; после ще изучавате характера на други сто души, които имат рамене с форма В и най-после - още сто лица, които имат рамене с форма С. Правете тези наблюдения през свободното си време, когато нямате работа. 50-95
В миналото обаче съществували много школи, в които са правени тънки наблюдения и изучавания. В тези школи са работили мъдреци и адепти, които могли по размерите на тялото, на лицето и на главата точно да определят какъв ще бъде животът на даден човек. 86-143
СРАВНЯВАНЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО
Изобщо между главата, лицето и ръцете на човека има известно съответствие. Главата представя общия капитал, даден на разположение на човека; лицето представя капитала, с които е работил в миналото, както и този, с който и днес разполага, а ръцете това е капитал в обръщение. 35-160
Ако между линиите на главата, на лицето и на ръката у човека няма правилни съотношения, такъв човек не може да устои на новите идеи. Още при първите мъчнотии, които срещне, той ще каже: Това не е за мене. 101-77
Между челото, носа и устата трябва да има отношение. Челото представя истината в човека, носът представя мъдростта, а устата -любовта. Свободата на човека зависи от челото му, светлината и знанието зависят от носа, а любовта - от устата. 68-207
Когато наблюдавате хората с цел да ги изучавате, винаги взимайте два крайни типа - активен и пасивен тип. Ако изучавате ушите им, за пример, ще наблюдавате ухото на активния, после на пасивния и ще направите разлика между тях. Щом научите двата вида уши, между тях ще поставите всички останали. След това намерете други два типа - единият интелигентен, а другият неинтелигентен; изучавайте ушите им поотделно и след това направете разлика. Най-после сравнете ушите на други два типа: добродетелен и недобродетелен. Сравнете ушите им и отбележете разликата помежду им... Всеки трябва да има тефтерче, да отбелязва наблюденията си, както и деня, часа и времето, през които ги е правил, Също така ще рисувате. Каквото наблюдавате – ухо, око. уста, ще рисувате. Без рисунки нищо не можете да научите. Както правите наблюдения върху ушите. така ще правите и за останалите удове. 82-132
Обикновено децата приличат на родителите си или по очите, или по ушите, или по носа. 68-148
Един англичанин, физиогномист, написал една сравнителна физиогномия, в която е изнесъл човешки тилове, които имат нещо общо с някои животни. Той прави това уподобяване не само между отделни хора и животни, но и между различните народи, раси. животни. 35-297

НАУКИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕКА
Изучавайте себе си, за да можете сами да си помагате. За тази цел ползвайте се от хиромантията, физиогномията, астрологията. Те ще ви доведат до познаване на себе си, до очертаване на вашия характер в най- големи подробности. И тогава, като погледнете главата, лицето и ръката си, вие ще четете по тях като по книга. Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето и всеки център на главата са писма, които свидетелстват за живота и дейността на човека от далечното минало до днес. 82-54
Има ред учени в Англия, в Америка и другаде, на които е достатъчно да покажете само единия си пръст през някоя дупка, за да опишат с най-големи подробности, не само характера ви, но и всичко онова, което предстои да се случи през целия ви живот. Може би вие ще питате как са дошли тия хора до тия познания. Наука е това, тя почива на ред наблюдения, правени върху лицето, главата, ръката на човека. Тия наблюдения са били придружавани с ред измервания и изчисления, докато най-после се оформила в положителна наука. Който владее тия науки, той може да предотврати, да се избави от много нещастия и страдания в живота си, които иначе неизбежно го биха сполетели. 16-42
Физиогномистите, хиромантиците, физиолозите, учените хора изобщо се стремят да изучават човека; да изучават цялото битие и с това са допринесли много нещо за науката. 10.18-27
Днес физиогномията, френологията не се изучават като науки, които разглеждат произхода на всички линии по лицето на човека, но се разглеждат като изкуства, чрез които познават характера на човека. Понякога те изучават повече негативните черти на човешкия характер, отколкото положителните... Казвам: Да търсиш само отрицателните черти в човека, това не е наука. Преди всичко ние трябва да знаем кои са характерните черти на здравия човек, на положителния характер. Ние трябва ла знаем, какви са отличителните черти на едно хармонично лице. Тези норми трябва да изучаваме ние. Значи, нас трябва да ни интересува науката за здравия човек. Обаче, при всяко отклонение на здравия ум, на здравото сърце на здравия организъм изобщо, ние влизаме в областта на патологическите състояния в човека. 12-37
Изучавайте окултните науки като помощни средства във вашата работа. С вас заедно трябва да взимат участие главата, дробовете и стомахът ви. Само така въпросите ще се разрешат правилно. Като работите но този начин, вие влизате в разумния сват. Каквото решат тримата съветника, то е решение на цялото тяло. Това подразбира участие на правата мисъл, правите чувства и правите постъпи. 68-732
Вие трябва да изучавате окултните науки, за да познавате първо себе си. 67-54
Тази наука, за която ви говоря, е много сложна. И вие трябва да бъдете много внимателни в изучаването ù. Трябва да прекарате най-малко 10 години в изучаване какво е отношението на линиите и енергиите, които се образуват между тях. После ще изучавате отношенията между хората. Това е един много сложен процес. Сега за пример вие налучквате вещата. Вие харесвате някого и казвате: този човек ми харесва, добър е той. Но защо и за какво го харесвате, не може да определите. А вие можете и трябва да определите защо го харесвате. 75.4-291
Правете външни научни изследвания, да придобиете знанието на хиромантика. на френолога и на физногномиста. И тогава като погледнете ръката, лицето, главата на човека, а после и цялото му тяло, да знаете какво представлява той. 82-75
Като изучавате физиогномията, вие можете да определите, към кой тип спадате, какви възможности носите в себе си за справяне с изпитанията и изкушенията в живота. 82-55
Начинаещите в тези науки трябва да изучават първо положителните страни на живота и на човешкото естество, а след това отрицателните. Отрицателните страни на живота и на човека са предмет на патологията. 82-211
Да гледаш само недостатъците на хората, това не е наука. Ако изучаваш човешкия характер и търсиш недостатъците му, с това изопачаваш своя характер. Стреми се да виждаш хубавото в човека. Намери една добра черта в него и остави отрицателното настрана. Това е за твое добро. 68-260
Като говорим за хиромантията като наука, имаме пред вид бъдещото развитие. Трябва да се явят хора, които обичат тази наука, да правят точни математически изчисления, да поставят хиромантията на почетно място, като абсолютна наука. Тогава тя ще има практическо приложение в училищата, в семействата, при възпитанието и самовъзпитанието. Учителят ще погледне ръката на ученика и ще разбере в какво материално положение се намира, какви наследствени черти носи в себе си, Ако някой иска до влезе в съдружие, пак чрез хиромантията ще разбере трябва ли да се свързва с него, или не. Който си служи с хиромантията, никога не се лъже; който не я разбира, много грешки прави. 82-61
Има физиогномисти, които посвещават живота си за изучаване на човека. Много от тях използват тази наука за печалба, това са търговци, от които нищо няма да научите. Аз съм против тая търговия, Наука, която има за цел само печалби, нищо не допринася. 68-222
Знание е нужно на сегашния човек Аз не съм за повърхностното знание, но държа за онова знание, което използва правилно всички сили на природата. Аз искам да ви свържа с онези светове, с онези фирми, които работят за създаването на очите, ушите, носа, устата и брадата Ако може да се запознаете поне с един от тези светове, вашата работа е наредена. В бъдеще вие ще се разговаряте със съществата на тези светове по вътрешен път, чрез вътрешното си радио, Как ще се разговаряте с тези същества? – Както се разговаряте днес по телефона. 68-236

ФОРМА НА ЧОВЕКА
И човек като разумно същество има форма, съдържание и смисъл. Формата представлява видимият човек, съдържанието – неговото сърце, което изразява чувствата му, а смисълът – неговият умствен живот.Следователно ще се пазиш да не изгубиш нито формата, нито съдържанието, нито смисъла си. Ще пазиш всичко, което ти е дадено, за да изпълниш добре своето предназначение. 64-69
Човек заема високо стъпало по своето развитие в сравнение с всички други същества, но ако в неговата форма липсват всички други форми, в него ще се забележи един вътрешен дефект.18-27
Човек е съставен от глава, труп и крайници. 68-244
Ако изучавате човека геометрически, може да си го представите във вид на два конуса, които имат обща основа. Върхът А представя възвишения, т.е. разумния свят в човека, Точката В е център, в който се събират силите от духовния свят. Върхът С пък представлява поле, в което действат силите от физическия свят. Когато стават промени в полето А, едновременно стават промени и в поле В и С. Това показва, че между всички светове съществува известна зависимост. 87-94
Той е двояко същество: от пъпа надолу той е физически човек, а оттам нагоре той е умствен човек. Докато двете естества на човека са в равновесие, той е напълно нормален. Щом се наруши това равновесие, в него настава вече една аномалия, вследствие на което се явява главоболие, коремоболие и т.н. Когато някой страда от коремоболие и от главоболие, това показва, че е нарушил равновесието между умствените и физически енергии на своя организъм. Този човек не се развива правилно... Истинският човек е намерил пътя на своето развитие и никога не влиза в стълкновение със своите чувства. Той никога не влиза в стълкновение със своя вътрешен свят. Докато влиза в стълкновение със своя вътрешен свят, човек не може да върви правилно в живота си. Той още не е намерил правия път на своето движение. Външните стълкновения не могат да се избегнат, но вътрешните - могат. Който не може да се справи със своите вътрешни стълкновения и не може да ги избегне, той е осъден на разрушаване. 21-183
Според някои научни данни сегашната раса представлява смес от други две раси: едната раса се състояла от хора с дълги глави, а другата раса се състояла от хора с къси, с малки глави. Хората от първата раса са били високи, с много стройни черепи, снажни, философи. И днес имаме хора от тази раса. Хората от втората раса са били ниски, с валчести глави и повече практични хора. От смешението на тези две раси са произлезли сегашните хора. Това са само теории, хипотези, които трябва да се докажат. 10.30-11
Високият човек внася една идея в ума на хората, а ниският - друга. За ниските хора турците казват, че са беля на Бога. Късият човек е белелия човек. За високите хора казват, че те стават само за оси. Обаче, това се отнася за крайните типове - за много високите и за много ниските хора. Ако високият човек има тесни рамене, тогава и височина му трябва да е в съотношение с всички части на организма. Ако късият има широки рамене, и за него може да се каже същото. Ще направя една аналогия, с която ще послужа за обяснение на въпроса защо едни хора са високи, други – ниски. Често наблюдавам цветята в градините и забелязвам, че някои от тях, например ружата, като е на север, израства по-високо, отколкото тази, която е поставена на юг. Тази, която е поставена на север, расте нависоко, защото се стреми да види слънцето. По същия начин може да се обясни защо едни хора са високи, а други – ниски. Високите хора растат на север, дето няма толкова слънце. За да видят слънцето, те се стремят да растат нагоре. Значи високият човек е расъл при неблагоприятни условия, при отсъствие на слънце и преизобилна влага. Ниският е расъл на широко, при много слънце, но при отсъствие на влага. Това е материално, външно, а не идейно различие между високия и ниския човек. 72-73
Пъпният човек казва: На мене ми е добре така. - Ама ако утре паднеш от апоплексия? Здраве ли е това. От гледище на природата, мярката на здравия човек е точно определена. 30-146
Ако пълен човек влезе в море и седи половин час във водата, той ще се чувства добре! Ако сух човек седи половин час във водата, той няма да се чувства добре. Това, което е добро за пълния, не е добро за сухия. И, обратно; това, което е добро за сухия, не е добро за пълния. Сухият, който не може да седи дълго време във вода, повече издържа на жажда от пълния. Пъпният обаче издържа студа, а не издържа горещината. Сухият издържа горещината, а не издържи студа. 50-197
Смисълът на живота не е в натрупването, а в наслояването. Да надебелееш, да натрупаш мазнини, това не осмисли твоя живот. Съвременните хора считат здрав човек дебелия, пълния. Ако вратът, ръцете и краката му надебелеят, казват за него, че е здрав. Като видят дебел човек, всички го облажават, Не, тъкмо тогава го дебнат опасности и изненади... Когато човек развие благоутробието си, природата е изпратила червени листове до него. Скоро ще дойде съдебният пристав да събира данъците. Това са болестите, които ще го сполетят. 34-92
Ако имате големи натрупвания, по някакъв начин трябва да се освободите от тих. Също не е за препоръчване и чрезмерно изтъняване. Човек трябва да бъде нито много пълен, нито много слаб. Има нормални мерки, на които трябва да отговаряте. Вратът трябва да бъде два пъти по- широк от размера ни ръката. 14-179
В природата има строга определен закон, или една строго определена причина, поради която човек може да има или само две очи, или само две уши, или само едни устни и т.п И човекът, като е дошъл сега на земята, реализира този строго определен план, създаден от разумната природи. 10.29-7

ЛИНИИТЕ В ЧОВЕКА
Като изучават физиогномия, мнозина казват, че еди кой си човек е учен, умен, защото има високо, широко чело. – Има и крадци с широки, големи чели. - Ушите им поне не са големи, – И ушите им са големи. Носовете не са им правилни. – Има крадци е правилни носове. – Ами какви бради имат? – Не, добротата, разумността не се заключават само в големината на челото, на носа, на ушите, но в особените линии, които те имат. Само гениалният човек може да чете по тези линии. Тези линии са едва уловими. Те постоянно се движат. Дали човек е весел или сериозен, тези линии постоянно се менят. Само опитното око може да ги схваща. Човек, на лицето на когото съществуват тези линии, е всякога красив - и като весел, и като сериозен, замислен. Той никога не губи своята красота. Тези линии не са нито на носа, нито на ушите, нито на челото или на брадата на човека. Те се крият в неговия двойник. Външно носът на човека може да не е много красив, но вътрешно погледнат, в двойника му има една особено красива линия, която прави носа му красив. Има хора. които, като се засмеят, стават грозни, а като са сериозни, стават красиви. Грозотата и красотата на човека зависят от неговия вътрешен духовен живот. Някои хора съзнават това в себе си и се стараят по външен начин да се прикрият. За да не издадат своята вътрешна дисхармония, те или се засмиват, или стават сериозни. Колкото и да се крият, не могат да излъжат нито себе си, нито другите. 22-65
Правите линии в природата са линии на ума, а кръглите, извитите линии в природата са всякога линии на чувствата. Чувствата образуват и спиралните линии. 75.4-277
Правите линии показват, че в даден човек преобладава електричеството; кривите линии показват, че в даден човек преобладава магнетизмът. 71-!09
Единствената права линия на лицето е носът. Устата е представител на огънатата линия, а очите - на овалната линия. А на кривата линия кой е представител? - Ухото. 71-317
Онзи. у когото липсват правите линии или са малко, е човек без воля. На него не може да се разчита. 91-313
Чувствата скъсяват линиите, а мисълта ги удължава. 91-313
Добре е да изучавате живите линии, да познавате кой човек е добър и кой лош. Като видиш един нов човек, разгледай линиите на ухото, на носа му, да знаеш с какъв човек имаш работа. Ако някой ти е причинил неприятности, вгледай се в ухото и носа му, да видиш де се крие злото в него. 104-228
Всички линии.с които означаваме носа, очите, устата на човека, представят силови линии. Тези силови линии определят интензивността на самите сили. които работят в човека. 73-151
МЕРКИ, НОРМИ ПРИ ЧОВЕКА
Като ви говоря за тия линии, има една опасност, като се гледате, да не би да си кажете: моята брада е такава или онакава, моят нос е особен - и да се отчаете. Вие не сте измервали колко сантиметра имат веждите и носът ви. Вие имате нос. но не знаете колко сантиметра е дълъг и широк. Глава имате, но не знаете колко сантиметра е обиколката на главата ви. Колко са дълги пръстите ви и туй не знаете. Защо е толкова дълъг безименният ви пръст, също не знаете. Значи, вие имате тяло и не знаете постройката и съотношението на частите му. Всичко туй трябва да приведете във величини. 75.4-293
Без да разбира какви трябва да бъдат мерките на нормалния човек, някои погледне очите, ушите. носа. устата си и намира, че не са хубави, не е доволен от себе си. 21-167

eXTReMe Tracker