|
Share

6. Разваляне на черна магия, направена с живак
За да се отърве омагьосаният мъж, жена или деца от направената магия, препоръчвам да се изпълни:
а)  Казаното по-горе за преследване от нечист дух и лош човек.
б)  Сутрин и вечер преди лягане да се прочете молитва против черномагьосниците. (17)
Освен това, препоръчва се на пострадалия да му се направи и следното:
в)  Да си измие лицето със светена вода и то взета от две черкви.

г)  Да му се ушие муска във вид на малка кесийка З х 3 см от американ или хасе и да се напълни с 1 чаена лъжичка неброено просо, към което да се прибави едно малко и сгънато листче, на което да е написана следната молитва-формула:
„В името на Отца и Сина и Светаго Духа, докато черномагьосникът (зложелателят) не преброи просото, да не му се улови магията или зложелателството.
Амин
Същата муска винаги да я носи върху далака си.
Освен това, към горното да прибави и следното: в долния ръб на сакото (или роклята) да пришие 1/2 чаена лъжичка лишей от някое дърво (бук, дъб и др.).
д)  Ако ли пък му е направена магия с живак за смърт, тогава да изпълни следното:
Признаците на тази магия са - пострадалият чувствува, че нещо подобно на мравки пълзи по жилите му и цяла нощ, че нещо подобно на лош (нечист) дух го души. От това страшно и обезпокояващо чувство той почва непрестанно да съхне.
За предпазване от такава страшна магия да си носи постоянно в джоба муска, приготвена от 1 лешник, в който е издълбана с тънко гвоздейче една малка дупчица 1-2 мм широка, и през тази дупчица с помощта на същото гвоздейче или пък с игла да извади малко по-малко изцяло ядката на лешника и на нейно място да се пусне една малка капчица живак, подир което дупчицата се замазва добре с чист червен восък и лешникът се увива в малка платнена торбичка като муска.
Лекуването на пострадалия, ако е религиозен - да му се прочете от благочестив свещеник молитвата на свети Василий (80) и молитви за направена магия. След това да му се даде да глътне друг лешник, изчистен от ядката, както е казано по-горе, и на нейно място е пусната една капка чист живак и след това дупката е залепена с чист червен восък. Гълтането на лешника да стане с малко вода и с казването на   формулата-молитва „В името на Отца и Сина и Светого Духа, този живак да изгони от тялото ми глътнатия без мое знание омагьосан живак." (151)
Амин
(Казва се три пъти.)
Щом организмът изхвърли глътнатия лешник, заедно с него се изхвърля и погълнатия живак и магията се разваля.
След това, за да се предпази пострадал от всякакви други магии, добре ще направи, ако носи на далака си отгоре торбичката с неброено просо (виж по-горе).
е) На слънце (от 9 до 17 ч), вятър, дъжд, мъгла, студ и сняг - без шапка да не ходи, защото се влошава болестта му.
7. Наряд за временно обезсилване на безумно лош, зъл и подъл човек чрез „захлупване” на сатанинската му душа
Ако станете жертва на човек със сатанинска душа, който е готов да ви „изяде жив", макар и съзнателно да не сте му направили нищо лошо или пък несъзнателно да сте му направили такова, за което своевременно сте му поискали прошка, а той не иска и да чуе за това, тогава не ви остава нищо друго освен да приложите към дадените по-горе формула за борба със злото и така нареченото „захлупване на сатанинската душа".
Самото „захлупване" се прави така:
„Жертвата на злото" или пък някой близък негов роднина или истински приятел, който силно вярва в Бога, взима в ръката си една малка и здрава водна чаша и залепва на дъното й добре нарисуван кръст Господен; след това избира в стаята или пък в апартамента на „жертвата" едно скрито място (дето ще захлупи душата на „човека-звяр"), за да не би някой от домашните без да иска да я махне оттам и с това неволно да освободи душата на захлупения човек-звяр, която от своя страна ще отмъсти на жертвата си с друго още по-голямо зло.
След изпълнение на гореказаното, захлупващият трябва да вземе всички предохранителни мерки и за себе си, за да се запази от нападението на същия зъл дух или от страна на някой невидим зъл дух, и за целта сам или заедно с „жертвата" да прочетат следните молитви:
а)  Господнята молитва „Отче наш" (3)
б)  Псалом 91 (79)
в)  Господи Боже на Силите, изпрати ми Твоя Дух Свети на Силите (26)
г)  Формули-молитви за изгонване на бесове (зли духове) (115, 116, 117)
д) Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)
След прочитането на казаните молитви захлупващият взема в ръцете си чашата и с нея застава срещу определеното й място и преди поставянето й казва три пъти поред следните три формули:
Господи Боже на Силите, огради ме с Твоята диамантена стена (84)
Покрий ме, Господи, с Твоя свещен покров (83) Няма сила като Силата на Светия Божи Дух (122)
След казване и на третата формула захлупващият със заповеднически тон казва:
В Името на Отца и Сина и Святаго Духа, заповядвам Ти, нечестива душо (казва се името на лошия човек), веднага да влезнеш под чашата и мирно да седиш там, докато Господ не разреши да те освободи.
Веднага го захлупва и казва „Амин".

Забележки
а)  Захлупването да се пази в най-голяма тайна, за да не се намери някой негов приятел предварително да го освободи и „жертвата" да плати скъпо за разкриването на тайната си.
б) Повтарям, че това захлупване може да се направи успешно само от човек, дълбоко вярващ в Бога, а не от лекомислен, защото „вместо да си изпише вежди,  може да си извади очите".
Същото захлупване може да се замени, и то само от религиозни люде, от следния начин:
Лично „жертвата" или от нейно име   или някой негов приятел дава в три различни черкви имената поне на двама или трима умрели членове на неговото семейство, които приживе са били религиозни, между които се вписва името на лошия човек. за да се споменат имената им в три литургии. По този начин с помощта на умрелите роднини ще се обезсили злобата на човека-звяр, без да се иска смъртта му.
За по-добро осигуряване на успеха, едновременно с горното „жертвата" да запали в съответната черква на пода й (в определеното за целта място) на визираните души на умрелите му роднини по една свещ, като при запалването й произнася следните думи:
„Дядо, татко, вуйчо, бабо ... (казват се и имената им) в името на Отца и Сина и Светаго Духа, моля ви се с помощта на ангелите, отървете ме от преследването от този човек-звяр (казва се името му), направете това за слава Божия.
Амин"
А когато се запалва свещта, на човека-звяр се казва: „В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, запалвам свещта ти при умрелите, за да умре злобата Ти срещу мен. (152)
Амин"
8. Кратки сведения по демонология
Царството на демоните се състои от разни плътски форми - ифрити, джини, шайтани (дяволи) и мариди, а също и от отреди от тъмни духове, летящи, плаващи (над и под водата), които живеят в планините, горите, пустините, степите, в моретата и океаните.
Начело на демоните е княз Велзевул, след него -Ариман. Мефистофел (дух на злото) се явява на хората често вечер като два полюса: страх и наслада.
Хората не забелязват реалността на Ариман, защото той е същността на материалния свят и действува изключително през нощта. За него Гьоте веднъж е казал: „Хората никога не забелязват дявола (Ариман), даже когато той ги държи за врата".
По вид, цвят, лице и тяло те са различни. Между тях има бесове във вид на глави без тела и тела без глави (виж псалом 91) (79), други пък имат вид на зверове, даже на лъвове. Същите духове носят и имена „черни ангели".
Ифритите са подобни на хората, но са по-красиви и по-надарени от тях. Джините и маридите са подобни на човеците, но те могат да стават от невидими видими, а също могат да вземат образите на различни животни. Живеят и се плодят като хората и подобно на тях имат семейства, общества и държавен строй, и принадлежат към разните религии на хората. Те не са врагове на хората, но не общуват с тях.
Дяволите приличат на хората по тяло, но имат глави, подобни на козите муцуни, и са с черен цвят. Те са истински врагове на хората и на тях е поверен адът (преизподнята). И те имат способността да се преобразяват на животни и птици с техните малки и големи размери. И се делят на чинове като ангелите; и едните. и другите живеят в невидимия свят на ада.
Бесовете са най-низшите и зли духове, с най-разнообразни и чудновати форми, с глави, без глави и т.н.
За тяхното съществуване често се споменава в Библията, Евангелието, Корана и будистките свещени книги.
Как трябва да се отнасяме с неканените и невидими духове, сиреч с черните ангели, дяволи или сатани и бесове?
В отношенията си с тях ние трябва да бъдем винаги внимателни, учтиви и сдържани, защото и те са служители на своя Господар - Тартор или Велзевул - княз на Ада или Преизподнята, и той самият е бил сътворен от Бога, с цел да Му съдействува в осъществяването на Божествения Му план, изправление на грешниците и престъпниците.
При всяка нощна или дневна среща с тях, посрещни ги спокойно с усмивка или с формулата-молитва:
„Неканен дух, какво ще ми направиш, когато Бог е с мен."
Амин
Или пък с формулата:
„Неканен дух, в Името на Отца и сина и Светаго Божия Духа, предавам те в ръцете на Господа Бога на Силите” (153)
Амин
Повтори всяка от тези формули по три пъти и накрая духни със звука „ху" и той ще те остави на мира.

ДУХОВНИ ПЕСНИ

1. Благославяй, душа моя, Господа Бога на Любовта
Благославяй, душа моя, Господа на Любовта и върви след Него, защото името ти е написано в Книгата на вечния живот.
Не забравяй, че си слуга Божи и ученик на приложението, и затова винаги и навсякъде мисли, говори и прилагай светостта на Божественото, морала на Божественото и замисъла на Божественото, за да станеш образ на Божията Любов, вестител на Божията Истина, съзвучие на Божията Мъдрост, служител на Божията Правда, носител на Божието слово и изпълнител на Божията Воля във всяка премъдрост, откровение и духовно разумение, за да се слееш с Божията Светлина (която е седем пъти по-силна от слънчевата) и да станеш блажено чадо Божие, достойно за Христа и Неговото Царство Божие на земята.
Душа моя, никога не забравяй, че Христос е Светлината на Пътя на Мъдростта, Истината и живота вечен и че само този път ще те заведе при Портата на Царството Божие на земята, която вечно се охранява с огнения меч на Духа Свети на Силите.
А това значи, че без Неговото ходатайство пред Господа Исуса Христа, никоя душа не може да получи милост, за да влезе в Царството Божие на земята.
А тъй като този Път е непроходим от безчислените нападения от страна на невидимите и видимите Божи и твои врагове, никой човек не може да ги преодолее, без да има за ръководител Учителя си и ако не е усвоил до степен на втора природа петте стъпала на небесната стълба, предназначена от Бога за духовното възлизане на всяка пробудена душа.
А тези стъпала изискват абсолютна вяра в Бога, съчетана с Любов и страх Божи, и също толкова силна енергия, бдителност, съсредоточение и небесна мъдрост.
Само така ти, подготвената душа, с благословията на Учителя, с помощта на Духа Святаго на Истината, твоето вътрешно „Аз", ще можеш да стигнеш до Портата на Царството Божие. А там смело и упорито чукай и сърцераздирателно викай: „Отворете ми да вляза в Царството Божие, за да прославя Света Троица с плодовете на моята душа и живот, принесени в милост, правда и хваления за слава Божия и доброто на човеците". И щом се удостоиш чрез ходатайството на Духа Свети на Силите да получиш милост и благодат от Господа Исуса Христа, за да влезеш в Царството Божие, влизай в него с псалми и духовни песни, благославящи света Троица и света Богородица.
А когато в дворовете на Царството Божие те срещне Духът Свети на Благодатта и Светостта, за да те представи лично на Господа Исуса Христа, благоговейно целуни ръцете Му и го следвай с псалми и духовни песни, славещи и хвалещи света Троица, пресвета Богородица и блажените чада Божи.
А щом пристанеш пред светлия лик на Господа Исуса Христа, моментално падни пред Него и с благоговейни сълзи на радост и щастие целуни Му краката и ръцете, за да те благослови още веднъж и с това да те освободи от всичките ти земни задължения и от тези, свързани с мисията ти, и от този момент те стават Негово задължение, защото Той е Велик пастир на праведните души, които охранява с помощта на своя свят жезъл, излъчващ сила и благодат, и от същия момент ти трябва още по-ревностно да учиш и работиш за славата Божия и доброто на човеците, и този път с помощта на седемте Духове Божи, които са неизследимото наследство на Христа, пълно с благодат и сила, за да стават чрез ръцете на избраните светии чудни знамения и велики чудеса за слава Божия.
Амин
2) Славославяй, хвали и величай, душа моя, Господа Бога на Любовта Духът Божи, Духът Вечни, Духът Свети, Духът благи, душа моя те зове, за да станеш Божи домостроител, достоен за Божията благодат и награда, защото е казано в Евангелието: не знаете ли, че вие сте храм Божи, в който винаги можете да се молите съсредоточено и с пълно преживяване на думите на молитвата.
А този храм ти трябва да го построиш лично и от собственото си тяло като от жив драгоценен камък, лишен от разстлението на всички отвратителни пороци, пропити с алчност, беззакония, гордост, грубост, егоизъм, жестокост, завист, злоба, злопаметство, злословие, лъст, лицемерие, лъжа, коварство, користолюбие, мошеничество, ненавист, одумване, проклятия, разврат и сквернословие, които унижават човешкото ни достойнство до степен на бесовско падение и затова трябва веднъж завинаги да бъдат изкоренени и заменени със следните Господни добродетели, пропити с благочестие, смиреномъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, безкористие и разумно мълчание (без всякакви злобни критики и осъждания, отмъщения и с внедряване в сърцето и душата на Божия мир, Любов и хармония с тихия глас на Абсолютното, и святост към всичко живо по света, без което никоя душа няма да види Господа Исуса Христа в Неговата Слава и Величие.
И в така построения си храм Божи по милостта на Господа Исуса Христа ще се всели в неговия олтар (сиреч в душата и сърцето му) Духът Свети на Истината като твой истински ръководител, спасител, утешител и като твое истинско „Аз", което ще те ръководи и крепи в Пътя на живота и същевременно ще озарява сърцето ти, ще просвещава ума ти и ще ти дава сила и живот да струваш добрата Му воля и да станеш съпричастник на Божественото естество като най-малката микроскопична частица от Великия космичен човек, който символизира най-великия небесен съюз с Вселената, състоящ се от всичките Богове (началници на всички слънца, звезди, планети, комети и др.), Архангели и Светли духове, чрез които Христос ръководи функциите на Всемира за Слава Божия и доброто на человеците.
Амин
3) Благодари, душа моя, на Господа Бога на Любовта за всички негови благодати, милости и щедрости, с които те е надарил Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта, от все сърце и душа, че чрез Духа на Истината Ти ме направи „Аз", за да мога да изпълнявам ревностно мисията си, която Си ми възложил чрез моя Учител, за да славя чрез нея Света Троица, която цели доброто на человеците, защото е свързана със себепознанието ми - като душа и дух, а не тяло - първата и най-велика цел на моя земен живот.
И затова мисията ми включва в себе си самата обич, всеотдайност, себеотдайност и творчески труд и на нея гледам като на незаслужена от Теб награда, с която мен (големия грешник) доближаваш до себе си и затова, като верно Твое чадо, я приемам с велика благодарност и с всички сили ще я изпълня за слава Твоя.
За целта благослови ме, Боже, както винаги си ме благославял, и изпрати на моя дух Твоята Светлина и Истина да ме ръководят при изпълнението на мисията ми, за да се премахнат всички препятствия от Твоята Праведна Истинска и Светла Пътека на Мъдростта, Истината и живота вечен, за да я премина с чест и достойнство за слава на Света Троица.
Храни, Господи, с Небесния хляб на Словото на Истината Твоя, за да укрепнат в мен (до степен на втора природа) всичките Ти безценни добродетели, пропити с благочестие, смиреномъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, въздържание, твърдост, безкористие и разумно мълчание заедно с внедряване в сърцето ми на Божествения Мир, Любов и хармония с тихия глас на Абсолютното (Безграничното) и светост с всичко живо по света, без което никоя душа няма да види Господа Исуса Христа и Неговата Слава и Величие.
Това ни възвещават Твоите безкрайни и превелики чудеса.
Амин

СИМВОЛИ, ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ ОТ НОВОТО УЧЕНИЕ ПО БЕИНСА ДУНО


Стрелката на часовника определя с всяка секунда точното движение (ритъма) на Земята.
Смърт.
В Божествения език думата „смърт" не съществува. Хората сами създадоха тази дума.
Причината за земетресенията в коя и да е част на земното кълбо са всички земни същества. Те създават земетресенията. Отрицателните мисли, чувства и действия на хората влияят върху Земята така, както експлозивните вещества, които като турят под някоя канара, тя се разрушава. Достатъчно е само да се тури запалка на тези вещества и всичко над тях хвръква във въздуха. Така се произвеждат и земетресенията.
В която област има десет души праведници, земетресението минава, без да причини големи нещастия.
Едно трябва да знаят хората: че избиването на добрите хора винаги произвежда земетресение.

За кого е създаден светът?

Най-първо за Бога, на второ място - за ангелите, и на трето място — за нас, човеците. От тук ние извличаме три важни положения за нас, а именно: цялото е създадено за главата, главата — за дробовете и за стомаха. Главата е Бог, дробовете са ангелите, а стомахът сме ние.
Каква ще бъде съдбата на днешната европейска култура и на петата (бяла) раса?
Във втора глава от книгата на пророк Данаил се говори за съня на цар Навуходоносор, който бе възпроизведен и разтълкувай от същия пророк. Сънят, който царят видял, бил следният: „Велик образ, на който главата бе от чисто злато, гърдите и мишниците му от сребро, коремът и бедрата му - от бакър, коленете му - от желязо, а нозете му - една част от желязо, а една част - от глина. След това се отсече скала от невидими ръце и удари образа в нозете му, които бяха от желязо и глина и ги съкруши... Камъкът, който удари образа, стана планина и изпълни всичката земя..." Краката на образа, направени от глина и желязо, представляват европейската култура. Големият камък, който удари нозете на този образ и го съкруши, представлява Божията съдба, разумното, което иде в света. Този голям камък ще съсипе всички съвременни стари разбирания и схващания и в науката, и в обществения живот, и ще създаде нова наука, нови отношения, които ще почиват на здрава, положителна основа.
Вие ще бъдете зрители на това, което става. Няма защо да ви разправям какво ще стане, то ще бъде за добрите и разумните хора нещо велико и славно. Ние сме в последната фаза на тази култура.

Какво представляват Слънцето и Земята?

Слънцето е един разумен център, но и Земята представлява нещо разумно, защото не само на повърхността на Земята, но и във вътрешността й живеят разумни същества, задачата на които е да поддържат на дълбочина около 1000 км от земната повърхност огъня на Земята.

Кои хора са праведни, откъде и за какво са дошли?

Праведните хора са дошли на Земята да извършат някаква специална работа и да придобият опитност. Те са дошли от друга небесна система и разполагат с цялата Земя - могат да живеят тук колкото години си искат и като си свършат работата, ще си отидат, откъдето са дошли. Те са богати хора, защото са Синове Божи. А всеки човек, който е Син Божи, той има капитали, разполага с цялата Слънчева система. Хората мислят, че праведниците, светиите са бедняци, които се уединяват в някои пустиня или гори и там прекарват живота си в пост и молитва. Не е така. Макар че те от време на време се срещат с някои хора и им предсказват колко души са вкъщи, колко от тях има живи и колко умрели, богати ли са, или бедни, колко от овцете им са изгубени и т.н. Разказват им още за онзи свят, за наказанията и благата в света и ред други неща. Казват: „Това е лесна работа. Това могат да предсказват и всички врачки в България, които гледат на кафе, карти и пр." Обикновено този род гледачки могат да врачуват на всички, но не и на себе си.

За какво се моли праведникът?

Той се моли на Бога да му покаже къде има някоя страдална душа, за да й помогне. Това значи молитва.

Какво е Новото учение?

Новото учение изисква да имаш възвишена идея, да живееш за Бога, за своята глава, да имаш здрав мозък, да бъдеш свързан с Бога, с това, което не виждаш. После постепенно ще слизаш към това, което се оформява, и най-после ще дойдеш до хората и ще ги обикнеш. Ти не можеш да обичаш хората, докато не обичаш Бога. Защо? Понеже Любовта, като велика сила, иде отгоре.

Кое е първото нещо, което се изисква от всеки разумен човек?

Да сложи като основа в живота си великата сила -Любовта Божия, и да може при най-големите изпитания в живота да издържи, без да губи доброто разположение на душата и на духа си.

За светлия път на Мъдростта, Истината и живота вечен.

Ако Любовта Божия не ви се увеличава всеки ден с по един градус, вие не сте на прав път! Ако разумността ви не се увеличава всеки ден с по един градус, вие не сте на правия път. Увеличава ли се Любовта ви всеки ден с по един градус, вие сте праведни хора. Мнозина се оплакват, че Любовта им постепенно изчезвала. Това, което изчезва, което престава и се намалява, не е Любов. Любовта в своите прояви е непроменлива; тя всеки момент се усилва.

За какво стават всички катастрофи в света?

За да се пробуди човешкото съзнание.

Какъв трябва да бъде „новият човек"?

Той ще бъде в широк смисъл на думата човек, освободен от своя вътрешен егоизъм, със съзнание. може да обича ближния си по дух и че може да мис Само такъв човек може да приложи правилно всичко, което му е дадено от Бога. Той може да прави погрешки, но никой не може да го съди за това. Погрешка са правили и светиите, но злото не е там.
Злото е в отлагането, когато хората казват: „Ние не искаме да живеем, не искаме да работим и да се учим. животът няма смисъл".

Кой човек не се страхува от световните събития и катастрофи?

Всеки човек, който има Любов в душата си към всичко живо в света, той има мир в себе си и не се смущава от условията на живота, защото се намира под Великия Божи Промисъл (Великата Божия Любов), която обединява хората. Бог ги обединява, а злото ги разединява.

Защо се обича или уважава някой човек?

Може да се обича само добрият и разумен човек, а на глупавия и на неразумния може да се докаже законът, че чрез злото в себе си той препятствува на своето развитие.
Вие обичате или уважавате някой човек заради неговата специфична мисъл, различна от мисълта на всички други. Това е красивото в човека. Неговото специфично верую, неговата специфична мисъл, това е един красив брилянт, един красив скъпоценен камък. Той е различен за всички хора. Казвам: всеки човек има в себе си известна добродетел, известна способност, специфична за самия него, поради което именно той е ценен пред Бога и пред хората. И ако вие заличите в себе си красивото, вашето специфично хубаво и добро нещо, за което Бог ви цени, небето - познава, а хората - обичат, това ще ви причини смърт или най-малко ще опетни живота ви. Когато хората опетняват своята Божествена, своята свещена идея в себе си, животът им се помрачава и изгубва смисъл. Казвам: измийте тази кал, която сте поставили върху своята свещена идея и животът ви веднага ще придобие смисъл.
Обаче всички трябва да знаете, че няма същество в света, което би могло да разруши основната, свещената идея, която Бог е вложил в душата ви. Душата може да страда, може да мине през ужасни страдания, може да гори през най-голям огън, но ще мине и замине, без да се запали и ще каже: „Минах през големи страдания, велика опитност придобих и пак излязох благополучно. Благодаря на Бога за благата, които по този начин придобих".

По какво се познава праведник, който върви по Божия път?

Например, ако той живее във висока, няколкоетажна къща и последва земетресение, то ще мине и замине, но неговата къща няма да се събори. Много къщи наоколо ще се разрушат, но щом ангелът е турил ръката си на неговата къща, тя ще остане здрава, непокътната, ще стърчи като канара сред развалините.

На чии молитви Господ отговаря?

Работиш ли за изправянето на своя живот, Господ ще те слуша и ще отговори на молитвата ти.

Каква е целта на страданията и изпитанията?

Това са трясъците, ударите от страна на Провидението, които ни подтикват към работа, към нов живот. Те носят известни блага заради нас.

Има ли в сегашно време заблуждения?

По-големи от сегашните заблуждения няма. Те съществуват и в съвременната наука, и в съвременната религия.

Как трябва да служим на Бога, който е Първопричина на нещата?

У всички ни трябва да има желание да претърпяваме всичко заради Него; страдате ли - страдайте заради Бога. Учители, учете заради Бога! Правите ли добро, правете го заради Бога! Аз не говоря за този Бог, за Когото светът страда, а за Онзи Бог, Който разширява душите, Който дава светлина на съзнанието и освобождава човека от всички заблуждения и ограничения.

Защо хората не са щастливи?

Докато човек не си създаде едно положително верую в себе си, докато не си постави здрави основи в живота, той не може да бъде щастлив.

Какви книги трябва да четем?

Четете и проучвайте не само свещените книги, но и книгите на разните философи, за да видите какво са казали и те. Четете всичко, но доброто дръжте и прилагайте. Всичко опитвайте, стига да намерите истината, и когато я намерите, вложете я във вашата душа, във вашия ум, във вашето сърце и работете с нея.

Какво ни показва лицето на човека?

Всичко се отпечатва върху човешкото лице. Когато злобата, омразата, завистта и ред други пороци се загнездят в човека, те хвърлят отпечатък върху неговото лице, което започва постепенно да се деформира и обезобразява. Кой е виновен за това? Самият човек.

Как да си обясним всички прояви в живота?

За да си обясним всички тези прояви, ние вървим от физическото към духовното. Животът във всички свои прояви е целокупен. Целокупният ни живот има смисъл, когато връзката ни с Бога има смисъл, когато връзката ни с Бога е правилна. Аз разглеждам връзката с Бога като велик принцип, който прониква цялата природа. Тогава всички принципи от материалния и духовния свят имат смисъл, защото са свързани помежду си. Ако ние прекъснем връзката си с Бога, с Божествения свят, тогава и материалният, и духовният свят изгубват смисъла си; личността изгубва своя смисъл, приятелите изгубват смисъла си; домът изгубва смисъла си - всичко изгубва своя смисъл.

Как може добрият човек да се прояви в живота си?

Дойде ли ти някоя хубава мисъл посред нощ, изпълни я. Не казвайте, че сега не й е времето. Дохожда ти някоя мисъл да станеш, да излезеш вън да се помолиш на Бога. Не отлагай, стани! Или нещо отвътре ти казва: иди в еди-коя си къща, там живее една бедна вдовица, помогни й. Стани веднага, похлопай на вратата й и помогни! Друг. път нещо ти нашепва: прочети еди-коя си книга. Не отлагай, прочети я! Каквото хубаво и добро ти се нашепва отвътре, направи го, не отлагай, то е разумно. В разумността всякога има плод.
Как се тълкуват думите на Христос: „Аз за съдба дойдох на този свят".
Дето има съдба, има и разумност. Дето има разумност, там е Бог. Дето е Бог, там е вечното благо на живота.
Как се тълкуват думите Му: „Който се отмята от Христа (Истината)."
Който се отмята от Мене (Христа), отмята се от Тогози (Бога), Който ме е изпратил.
(Евангелието)

Какъв смисъл има разумният живот?

Разумният живот има свой вътрешен смисъл: вътрешен физически, вътрешен духовен и Божествен смисъл. От тази гледна точка не трябва да се прави разлика между физическия, духовния и Божествения свят. В цялата природа, в целокупния живот прониква една разумна нишка или „съзнание". Човешкият ум е натоварен да пази здраво тази нишка, която Първопричината е поставила между всички разумни явления.

СИМВОЛИ, ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ ОТ БИБЛИЯТА И ЕВАНГЕЛИЕТО


В древността свещените книги са били написани по форма за „външните" (невярващите). За тях тези книги са или повести и разкази, или пък приказки от 1001 нощ; и от тази гледна точка те високомерно говорят за тях.
По съдържание или като „притча" - предназначено е за по-напредналите „вътрешни" (религиозни) хора, които съзнателно размишляват върху чутото или прочетеното и се мъчат да разбират истинския смисъл на чутото, написаното или прочетеното.
По символ (духовен шифър). Този именно „шифър" е бил и е достояние само на избраните светии, и то лично от Господа Исуса Христа, а не от папите и патриарсите. С други думи, „избраните светии" са тези, които са се удостоили (чрез Духа Свети на Благодатта и Светостта) да получат Премъдрост, откровение и благодат от самия Господ Исус Христос и званието „блажени чада Божи". А такива щастливци са на милиони религиозни хора един.
Затова и до днес трудно може да се намери такъв „земен светец", който да може правилно да изтълкува не само символите на „Откровението на апостол Йоан Богослов", а също Евангелието и Библията. А който знае, мълчи, защото светът не е подготвен за истината.
В древността (преди Христа) прочутият еврейски богослов Елиезар, за да се удостои, да му се даде шифърът на символите в Библията, през целия си живот я е прочел 5400 пъти и едва тогава бил удостоен от Бога да получи чрез откровение символите й, без които обикновеният религиозен човек не може да получи тази небесна благодат, т.е. вътрешната пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), с която са били удостоени на времето, и то още на Земята, само апостолите Йоан Богослов, Павел и Стефан.
За тези „избрани светии" е казано в евангелието от Матея:
„Славя те, Отче на небето и земята, додето си утаил. това от мъдрите и разумните, а си ги открил (символите) на младенците (новородените) духом, върху които се изобрази Духът Христов чрез духовната баня на Светия Божи Дух."
По-долу, на търсещите истината, за пример ще дам някои от символите, за да ги подпомогна, както подпомогнаха и мен с тях, за да вникнат по-дълбоко в истинското съдържание на Библията и Евангелието - най-великите книги на Земята, дадени от Бога и Господа Исуса Христа.
Ава Отче - Бог на Боговете от цялата ни Вселена. Той е и Глава на Света Троица с Единородния Си Син Господ Исус Христос и Светия Божи Дух. Те са обкръжени от Архангели, които се делят на следните чинове: Херувими, Серафими, Сили, Власти и Началства.
Светли Духове от ранга на свети Йоан Кръстител, Мойсей и др. Мирови Учители, които от своя страна се делят, според Божествените си Добродетели, на Светли Духове - на Обичта, Вярата, Надеждата, Кротостта и Въздържанието - Ангели невидими Божи вестители и служители. За тях в Евангелието е казано, че са малко по-горе от нас, человеците, и че на Божия съд (Второто пришествие) ще бъдат съдени от избраните светии (Блажените чада Божи), които са били земни человеци, но със своя свят живот са станали по-горни от ангелите.
Господня благословия — Господен щит, венец и слава на праведника.
Горчив корен - човек „външен" (невярващ, безбожен, грешник, нечестивец).
Всемир (Вселената, Космосът) Творението на Бога Отца, състоящо се не по-малко от 510 милиарда звездни тела: слънца, планети, комети, галактики, астероиди и т.н., разделени на Големи и Малки светове, управлявани от Богове, назначени за целта от Небесния ни Отец Ава Отче и подчинени на Единородния Му Син, на който е възложено да ръководи функциите на Всемира с помощта на Великия космичен человек (символизиращ великия небесен съюз начело с Ава Отче и всички Богове на отделните слънца, звезди, планети, комети и пр.) заедно с Архангелите и Светлите Духове, за да има пълна хармония в него за Слава Божия.
В този непостижим за човешкия ум Всемир нашата нищожна по размери планета е нещо подобно на морска песъчинка, а голямата част от нас, живеещите на нея, в безумието си отричат разумността на това Велико Божие творение, като го отдават на сляпата случайност! И затова в горните светове нашата планета е известна с имената „черната или престъпната планета".
Словото Божие - мечът на Светия Божи Дух, сиреч нашата надежда, спасение и знаме на вярата, подкрепено от небесното всеоръжие, състоящо се от Господния шлем, броня и огнен меч на .Духа Свети на Силата, срещу козните и нападенията на тъмните и нечисти духове, за да се възвишим духом над тях, заради Истината и Светлия Път на Мъдростта, Истината и живота, който избрахме.
За Словото Божие -апостол Павел казва: „То е живо и действено и е по-остро от всеки меч, остър от двете си страни, то прониква до разделяне на душата от духа, ставите и мозъците и съди (разделя) сърдечните помишления и намерения".
Син человечески — ако е написано с малки букви значи обикновен или земен човек. Ако е написано с главни букви - това е символ на Великия космичен човек, т.е. на величайния във Всемира Божествен съюз на звездните Богове, Светлите Духове (Мирови Учители, Пророци, избрани светии, блажени чада Божии, Архангели и пробудените ангелски и човешки души), чрез които Христос ръководи функциите на Всемира за слава Божия.
Древо жизни е „Книгата на вечния живот" с неговите плодове — милост и правда.
Иглено ухо се е наричала тайната вратичка на всяка голяма крепост, през която са излизали и се връщали съгледвачите на крепостта и нейните шпиони.
Косъм - добро дело.
Овца - праведен човек.
Кръв невинна - душа невинна.
Жених (младоженец) - Христос.
Червей - грях.
Слама - грешници.
Пшеница — праведни люде.
Семе - Слово Божие.
Смоковница - юдеите.
Плът и дух - кръв и живот.
Сеяч на добро семе (добър сеяч) - Син Божн.
Поле - земният свят.
Добро семе - синовете на Царството Божие.
Плевели — синовете на дявола.
Жетва - краят на века (ликвидация на света).
Жетвари - ангели.
Куче — езичник (безверник).
Лък (за стрелба) - язвително или оскърбително слово.
Лозе - народ.
Сол - разум, знание и разсъдителност.
Солта на Земята - честните, праведните и светлите люде на Земята.
Седемте звезди - това са седемте Архангели, които невидимо са ръководили първите седем християнски църкви.
Тамян (фамиам) - молитвата на светите люде.
Роза - „великото посвещение" на един светец, сиреч „венец на живота вечен", удостояване с Божията вътрешна пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание).
Дървото на познанието - областта на измамата.
Агнец - безкористие.
Вавилон - град на блудниците и мерзостите - съмнение, смущение или разврат.
Дъщеря на Вавилон — враждата между човеците.
Сихем - същото, дадено за Вавилон.
Всеотдайно - с всичкото си същество.
Дъгата на небето - това са седемте Божи Духове, дадени на Христа за подпомагане добрите люде на Земята.
Душевна чистота — пълната чистота на мислите, думите, желанията, постъпките и делата на всеки човек.
Деца - грижи.
Живот - земен и вечен - най-великото благо на Земята и на небето.
Камък - Христос.
Ловец - Сатана.
Тяло Мое (Тяло Христово) - учението на Христа.
Кръв моя (Кръв Христова) — приложение в живота на Христовото учение.
Младенци - лукави помисли.,
Пази свободата си — пази душата си свободна.
Новороден духом младенец - свят човек, върху когото се е изобразил Духът Христов чрез духовната баня на Светия Божи Дух.
Противник -  нашата съвест.
Пълната вяра — вяра без отклонение, двоумение и съмнение в нея.
Слана - грях, който е чужд на духовната ни природа.
Какви са въжделенията на плътта (тялото) и какви на духа?
Делата на плътта са известни. Те са: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вълшебство, кражба, караници, завист, гняв, разногласия, съблазни, ненавист, убийства, безчинство и т.н. Такива Царството Божие няма да видят.
Делата на духа: Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание — за тях е Царството Божие.
Кои са „вътрешните" и кои са „външните" действуващи лица в Евангелието?
„Вътрешните" -^ това са потомците на Адам, чрез които те при създаването му лично от самия Бог се удостоиха да получат от Неговия дух и с това станаха чада Божи и на тях е дадено да знаят тайните на Царството Божие.
„Външните" или „оглашените" - за тях в Евангелието (Матей гл. 12 и 13 : 49) е казано: „Те са деца на дявола и затова като такива на Божия съд няма да бъдат допуснати".
По какво можем да ги разпознаем? (Йоан 6 : 44)
Господ Исус Христос казва: по делам ще ги познаете: „Който прави добро, той е от Бога, а който прави зло, той е от сатаната". А апостол Павел (в Посланието към римляните гл. 1 : 28 - 31) пояснява: „И тъй като те не искаха да имат Бог в разума си, то Бог им го отне и ги накара да вършат порочни дела: да се отдадат на неправдата, разврата, лукавството, користолюбието, злобата, завистта, убийството, мошеничествата, клеветничеството, обидчици, богоненавистници, непослушни на родителите си, безразсъдни, вероломни, непримирими, немилостиви".
За тях в псалом 72 е казано: „Това са тези нечестивци, на които безумците им завиждат, защото те (като деца на сатаната) до смъртта си не страдат и физически са добре. На работа често отсъствуват и затова никога не отговарят.
От това гордостта като гердан ги украсява и дързостта им като мантия ги обхваща.
Очите им от тлъстина са изскочили, а сърцето им е пълно с лукави помисли. Те всичко осмиват, злобно и без свян клеветят жертвата си.
Устата им се е дигнала нагоре и езикът им плещи мърсотии наляво и надясно.
И говорят: „Как ще узнае Бог! И може ли Той да види всичко това!"
И тези нечестивци благоденствуват на земята и умножават богатствата си.
Тези нечестивци, като деца на злото, винаги на доброто отвръщат със зло и на Любовта - с ненавист.
Всичко това прави впечатление само на слабо вярващите, които не виждат кои са те и какъв злочест край ги чака след смъртта им."
По съвета на апостол Павел първите християни, които са треперели за чистотата на вярата си, са ги третирали като ближни, в черквите си не са ги допускали като оглашени, за да не им предадат пороците си.
Обаче същият апостол Павел съветва: „Бъдете не само с ближния по дух, но и с „външните" добри, състрадателни и си прощавайте друг на друга както и Бог ви прощава, без да сте' злоречиви към тях".
Хармония с Абсолютното (Безграничното): Душевно състояние, при което пробудената за Бога душа е в състояние да чува тихия глас на Бога, който чрез хармония с Него осмисля живота ни.
Светлият път на Мъдростта, Истината и живота - това е истинският път на духовното ни възлизане, който води вярващия към Христа, като му дава изобилна светлина, за да проумее с какъв дар и каква мисия е дошъл на Земята. Защото за всеки дар и мисия е определена и специална пътека, успоредна на главната.
Тесният път е пътят на самокритиката или само-укоряването; широкият — пътят на критикуването, или укоряването на ближния. Затова е казано: тесният път е осеян с много изпити, целящи духовното ни усъвършенствуване. И за да можем при следването му да преодолеем безкрайните нападения на видимите и невидимите ни врагове, непременно трябва да имаме ръководител, т.е. Учител, даден ни от самия Христос.
Светлият път на Мъдростта, Истината и живота вечен. Той се състои от осем праведни, истински и светли пътеки:
Първа пътека - за пророците, свещенослужителите и монасите.
Втора пътека - за лекарите и Божиите лечители.
Трета пътека - за мъдреците и учените.
Четвърта пътека - за музикантите и сродните им професии.
Пета пътека - за художниците и сродните им професии.
Шеста пътека - за артистите и сродните им професии.
Седма пътека - за военните и сродните им професии.
Осма пътека - за простосмъртните, които често не знаят защо са се родили на Земята.
Всеки разумен човек си има свой ход на развитие, с оглед на дара (таланта) и мисията му, дадени от Бога. Затова не трябва да гледа другите, а смело и решително да следва своята пътека и тя ще го доведе до съответната врата на Царството Божие. А Царството Божие или раят е прекрасна градина от редки и красиви цветя (таланти).
В това отношение за пример трябва да ни служат небесните Сили, които според целите, талантите и добродетелите са се обособили на архангели. херувими, серафими, власти, началства, сили и господства: а :светлите духове — на обичта, вярата, надеждата, въздържанието и твърдостта.
Древните източни мъдреци, говорили за трите степени на посвещение в Истината, които очакват човека по тази светла пътека, а именно: запознанства, които радват очите; размишления, които радват ума; приобщаване към видяното, което радва сърцето.
Тези именно три радости очакват пътешественика, който търси вечната Светлина, в която живее Бог. Небесната стълба или безкрайната стълба на Яков (по която той е видял безброй ангели да възлизат по нея) е символ на безкрайното съвършенство, към което трябва да се стреми всяка пробудена душа. А всяко стъпало от нея означава едно ново велико посвещение за служене на Света Троица.
Кои са първите и най-важни пет стъпала на небесната стълба?
Абсолютната вяра в Бога със страх Божи. Абсолютната енергия, способна да преодолее всяка пречка по пътя на възлизането на душата.
Будност (бдителност) на съзнанието е постоянната връзка с Духа Свети на Истината, ръководителят на всяка новородена духом душа, сиреч вътрешния човек - нашето истинско „Аз".
Съсредоточението е извор на духовните сили на духовния человек, т.е. средство за нагласяване човешкото му съзнание, за да може без всякакво отвличане от каквото и да било да хармонизира своите мисли и дейност за всеотдайно служене на Бога. Затова, колкото по-целенасочено прилагаме знанията си върху мисията или целта на живота, толкова ставаме по-силни духовно.
Небесната мъдрост, която ни помага да постигнем пълния живот - наградата на блажените чада Божи (включващ в себе си подсъзнание, съзнание и свръхсъзнание). С подобна награда са били удостоени само апостол Йоан Богослов, апостол Павел н свети Стефан.

Физически свят.

Той не е място на „вечния живот", защото е „пустинята на духовния живот” — сиреч място за гибелта на душата чрез неговата суета и временни полови развлечения, които носят в себе си смъртна отрова на своите жертви, с право наричани  “мъртви в престъплението".
Слънце - Христос (Единородния Син Божи).
Великото Бяло братство - всички пробудени човешки души в света.
Господ Саваот - войската на небесните Духове.
Мисия (задача, поръчение) - ако му е възложена от Бога, то за изпълнението й с успех щастливецът трябва винаги да се моли Богу да го благослови и да премахне всички препятствия от Светлия му Път.
Ние очистихме душата си - разбирай от всички греховни помисли и лукави желания, чрез непрестанни молитви да служиш на Бога и на ближните.
Божи домостроител се отнася до този истински светец, който съзнателно е пристъпил да построи от собственото си тяло (очистено от всяка похот, т.е. полова страст) свой Божи храм,, за да стане достоен за Божията благодат и за Царството Божие на земята.
Плодът на Любовта - това е благост на Мира и на Радостта — основанията на Божието дълготърпение и милосърдие.
Ограждане от всяко зло - то се постига само с помощта на молитви, формули, чисти мисли и непрестанна Любов към Бога.
Волята Божия изисква от нас да бъдем добри и справедливи с всички живи същества на земята (животни, птици, риби и др.) и да я изпълняваме във всяка премъдрост и духовно разумение.
Блажени чада Божии - това са избраните лично от Бога светии, които предано пазят Неговата Истина.
Как ги степенува Евангелието?
1.  Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
2.  Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
3.  Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
4.  Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
6.  Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
7.  Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи.
8.  Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
9.  Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
10.  Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.
(Мат. 5 : 3 - 12)

Царството Божие на земята

То не е нито храна, нито питие, но праведност и мир, и радост в Светия Дух. Също, то не е в Словото, а в силата. И затова то е за тези, лично избрани от Бога светии, които са постигнали Божията вътрешна пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), които предано работят за въдворяването на Земята на Великите Божи принципи на Любовта, Мъдростта и Истината за прослава Името Божие на Земята. Затова за Царството Божие апостол Павел, който е имал щастието да го види, пише в Посланието си до ефесяните: „Не е видяло това окото, не е чувало ухото и сърцето не е почувствувало това, което Бог е приготвил за любящите го". С други думи, Царството Божие е страната на вечната пролет и вечното подмладяване, страна на радости и Божията Любов и в нея няма болести и смърт.
Плодовете на душата и живота на са милостта, правдата и хваленията, с които той на Бога.
Свят и чист живот е този, който изживяваме в милост и правда пред човеците.
На какво е подобно привидното щастие, получаваме в света на земната суета? То е на стражаря в затвора, който отваря вратите н затворниците и после отново ги вкарва вътре. (Беинса Дуно)
Кой е идеалът на праведника? Душата му да притежава непреодолима воля, без която не може да следва уверено Светлата и Тясната пътека на Мъдростта, Истината и живота вечен, която ще в Царството Божие на Земята.
Какво представляват простосмъртните човеци? Те са живи „мъртъвци", за които Христос е казал на един свой ученик, който искал да отиде да погребе  баща си: „Върви след Мене и остави на мъртвите да погребват своите мъртъвци". (Матей 8:22)
Коя е втората смърт за вярващия човок? Смъртта на душата му в огненото езеро на ада. (виж Откровението на св. Йоан, 20:14)
Какво представляват праведниците на Земята? Те са овце между вълците и затова трябва да бъдат мъдри като змиите и незлобливи (кротки) като гълъбите. (Матей 10:16)
Какво значи „мисията на човека"? Мисията на човека, това е кръстът на човека и който не го вземе и с него не следва Христа, той не е достоен за юнего. (Матей 10:38)
Как разумният (мъдрият) човек влиза в чужда къща?
Във всяка къща влиза с думите: „Мир на този дом". (Матей 10:12, 13)
Кои човеци са Синове Божи? Синове Божи са тези блажени чада Божи, които служат на правдата, родени са духом от Христа и са миротворци.
Кои човеци са духовни сиромаси? Това са тези, които се нуждаят от Божията Любов, Мъдрост и Истина.
За кои е обетовано Царството Божие? Царството Божие е за преследваните за Правдата. (Матей 5:10— 19)
Евреите вярвали ли са в прераждането? В евангелието на Матея (гл. 11:14 и 15) е казано: „И ако искате да приемете: Йоан Кръстител е прероденият свети Илия, който трябваше да дойде".
Кой човек е разумен (духовно)? Който е мъдър. (Матей 25:2)
От какво значение е спокойствието? Бъди винаги спокоен (тих), за да имаш душевен мир и с него да внасяш хармония в околните.
Кои са истинските майка, братя и сестри на вярващия човек? „Който изпълнява Волята Божия (казва Христос), той ми е брат и сестра, и майка". (Марко 3:3)

Кое осквернява човека?

Нищо, което влиза отвън в човека (като храната), не може да го оскверни, а това, което излиза от сърцето му като лоши помисли, прелюбодеяния, убийства, кражби, завист, богохулство и др. подобни, това осквернява човека. (Марко 7:15-23)
Благородно дело ли е осиновяването на чуждо дете? В Евангелието е казано: „Който осинови едно от тези деца в Името на Христа, той приема (осиновява) Христа, а който приема Мен (Христа), той приема Бога". (Марко 9:37 и Матей 18:5)
Какво е силата на вярата? „Ако имате вяра колкото синапово зърно и кажете на този хълм, премести се от тук - там, и той ще се премести". (Матей 17:20)
Кой човек няма да види смъртта? „Истина, истина ви казвам: който изпълнява Словото Божие, той няма да види смърт." (Йоан 8:51)
Кога обсебеният най-силно побеснява? При новолунието (Матей 17:15)

Коя Божия заповед е най-голяма?

„Възлюби Господа Бога твоего с всичкото си сърце, душа и разум." (Матей 22:37)
Как небето раздава дарбите (талантите) на човеците?
„На всеки според силите му." (Матей 25:15)
Грехът е всяка неправда или беззаконие.
В какво се състои любовта ни към Бога? Да изпълняваме заповедите Му и Евангелието.

Кои молитви не се изпълняват?

В които молим Бога за това, което е по Негова Воля. (Йоан 5:19)
Кой човек е оболстител и антихрист? „Всеки човек, който не изповядва Господа Исуса Христа, е оболстител и антихрист." (Йоан II поел.)
Печал ради Бога — произвежда желание за покаяние и спасение.
Пробудената душа е тази, която почва да мисли откъде е дошла, за какво е дошла и къде ще отиде.
Блажен человек е този, на който беззаконията са простени и греховете са му покрити.
Кой човек е праведен? Този, който има силна вяра в Бога и не прави никому зло.
Какво произвежда скръбта? Тя произвежда търпение, търпението — опитност, опитността — надежда, а надеждата не ни засрамва.
Как ни подкрепя в молитвата ни Духът Свети на Истината?
През време на молитвата ни той ходатайствува за нас с въздишки неизречени.
Как трябва да връщаме на злото с добро? По примера на апостол Павел с формулата: „Въздай Му, Господи, според заслугите му".
Защо в Евангелието е казано: „Не знаете ли вие, че вие сте храм Божи и Дух Божи живее във вас?" „Тялото ви не е създадено за блуд, но за служене на Господа (защото крайъгълният камък на този ваш храм е самият Господ Исус Христос), а вие сте членове на Неговото тяло и затова трябва да си построите духовен храм Божи от собственото си тяло и то като драгоценен камък, пречистен от всяка полова страст и отвратителните пороци, пропити от алчност, беззакония, гордост, грубост, егоизъм, жестокост, завист, злоба, злопаметство, злословие, лъст, лицемерие, лъжа, корист, коварство, мошеничество, ненавист, одумване, проклятие, разврат и сквернословие, унищожаващи човешкото ни достойнство до степен на бесовско падение, и затова завинаги ги изкорених и замених с Господните добродетели, пропити с благочестие, смирено-мъдрие, кротост, душевна чистота, целомъдрие, непорочност, въздържание, твърдост, безкористие, търпение и разумно мълчание, за да ме ръководи и крепи в него Духът Свети на Истината като моето вътрешно „Аз" и ми дава сила, знание и светлина да изпълнявам Божите заповеди и повеления и добри дела пред человеците, за да станем блажени чада Божи". (I послание на апостол Петър 2:5)
Какво трябва да помним, движейки се по светлата Пътека, която води към Бога? Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно, всичко ми е позволено, но нищо не трябва да ме завладява."

От какво значение е храната за нашето възлизане към съвършенството?
За нея Христос казва: не е важно какво влиза в устата, а какво излиза от сърцето. Влязлото в устата, ако е непотребно, отива в захода, а лошите думи могат да убият човека.
Кой човек е истински вегетарианец?
Този, който е наситен с чисти мисли, думи, постъпки и дела и се храни с растителна храна - плодове и зеленчуци, защото пречистват кръвта и мислите ни.
„Вегетарианската (растителната) храна е първото стъпало към духовното ни възлизане." (Л. Н. Толстой)
Как Божият Дух награждава заслужилите с дарове? На едного дава словото на Мъдростта, на другиго - слово на знанието, на друг - вяра, на друг -изцеление, на друг - чудотворения, на друг - пророчество, на друг - да различава духовете, на друг - да говори разни езици, на друг — да ги тълкува.
Всичко това го дарява един Дух.
На молитва и пророкуване мъжът трябва винаги да е без шапка, а жената обратно, трябва да бъде забрадена с кърпа или шапка.
Как трябва да изучаваме и прилагаме Новия завет? Не по буква, но по дух, защото буквата убива (инквизицията бе нейно дело), а духът оживотворява Словото Божие.
Господ е Дух, а дето е Господният Дух, там е свободата.
Кои са учениците на Христа и на приложението? Те са тези ученици, които прилагат в живота си Светостта на Божественото, морала на Божественото и замисъла на Божественото, за да станат образ на Божията Любов, която носи изобилния и пълен живот, съзвучие на Божията Мъдрост, която носи светлина и храна на нашия ум, и вестител на Божията Истина, която носи пълната свобода на нашата душа.
Кое завещание на апостол Павел днешните християни не спазват? „Завещавам ви, братя, от Името на Господа Исуса Христа да страните от всеки брат, който постъпва безчинно." (Послание към солунците 3:6)
Защо никой човек не е видял Бога и трябва да има страх от Него? Защото светлината, която изхожда от Него, е седем пъти по-силна от слънчевата. Следователно всеки човек, който се изпречи пред Него, моментално ослепява и изгаря като барут,
Какви страшни последици са имали някои грешки при преписването на Свещените книги?
В евангелието на Матея (10:34) се говори така: „Не мислете, че аз съм дошъл да донеса мир на земята; не мир съм дошъл да донеса, но меч".
Според изследванията на Рудолф Щайнер истинският превод на стиха е: „Не съм слязъл на земята, за да премахна от нея мира, а за да премахна меча".
Този неверен превод (а може би и умишлен от някой скрит враг на християнството) е причинил две страшни инквизиции в Европа: едната от страна на католическата църква, при която са били зверски избити милиони „еретици" (евангелисти, квакери и пр.), и другата в България, в царствуването на цар Борил, който по внушението на 111 неразумни калугери е устроил българската Вартоломеева нощ, в която са били избити над 450 000 богомили — цветът на българския народ, и за наказание небето ни остави да бъдем 500 години роби на османлиите.
А в Евангелието, послание към Титу (гл. 3:10), е казано: „Еретика, после първото и второто му вразумяване, пусни го, защото той се е развратил и самоосъдил".
В Индия пък, при преписване на Свещената им книга „Ведите" в един стих е било казано: „Когато умре мъжът, подпомагайте вдовицата". Думата „подпомагайте" е била преписана „изгаряйте", в резултат са били изгорени милиони вдовици, за което престъпление Индия е била наказана от небето с 450-годишно робство под Англия.
Може ли някой простосмъртен човек да помогне на света и как?
Който иска да помогне на света, трябва преди всичко да облагороди себе си, слепи не могат да водят слепи и знаещият може да помогне само на този, който иска да му се помогне.
(Д-р Торвалд Детлефсен, автор на книгата „Живот след смъртта").
Изворът, който извира от върховете, напоява всичко по пътя си.
Ако искаш да помогнеш на човечеството, изправи своя живот. Тогава ти постъпваш по закона на извора.
Беинса Дуно

СИМВОЛИ, ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ ОТ КОРАНА

Корана - мюсюлманското Евангелие, е продиктувано на пророк Мохамед от архангел Гавраил. Основата му е чистата религия на пророк Аврам.
Какво е отношението на Корана към Господа Исуса Христа?
На с. 85 намираме следния пасаж:
„Ангелите казали на Мария (майка на Исуса): Истина, Бог ти праща добри вести, че Ти ще родиш Словото Божие, което произхожда от Бога, името Му ще бъде Христос Исус син Мариин, почетен в този свят и в идещия, и един от тия, които са близо при Бога, и той ще говори на човеците в люлката си, и когато порасне, ще бъде един от праведниците".
На с. 131 е казано:
„Ние (небесните сили) накарахме Исуса, сина Мариин, да следва по стъпките на пророците, като утвърждава закона, който беше пратен преди него, и ние Му дадохме Евангелието, което съдържа наставление и светлина и утвърждава закона, който бе даден преди Него, и наставление и увещание към тези, които са получили Евангелието, да съдят това, което Бог е открил в него (Евангелието); а които не съдят според това, което Бог е открил, те са престъпници."
За невярващите
„Колкото за невярващите, за тях е все едно дали ти (Мохамеде) ги увещаваш, или не ги увещаваш, те няма да вярват в Бога, защото Бог е запечатил сърцето и ушите им, а очите им са помрачени и тях ги очаква тежко наказание - Божие проклятие." (гл. 280, 281 и 282)
Просете помощ с постоянство и молитва и ще я получите.
Горко на тези, които криво преписват свещените книги със своите ръце и тогава казват: това е от Бога, за да го продават на нищожна цена.
Горко им заради това, което ръцете им са писали, и горко им за това, което са спечелили.
Този от вярващите, който е разменил вярата си с безверие, вече се е отклонил от правия Път на Мъдростта, Истината и живота вечен. (гл. 281, 283 и 285)
На Бога принадлежи изток и запад, затова накъдето и да се обръщате, когато се молите, там е Бог, защото Той е Вездесъщ и Всезнаещ.
Невярващите („външните") приличат на човек, който вика високо и когато слуша, и когато говори. Те са глухи, неми и слепи, и затова не разбират.
Разрешено ви е през нощта на поста да влизате при жените си; те ви са дреха и вие сте им дреха.
Бог е с тия, които имат страх от Него й" с търпение постоянствуват в молитвите и добрите си дела.
Милостинята трябва да се дава от излишъка.
Блага дума и прошение е по-добро, отколкото милостиня, последвана от зло.
Доброто, което давате като милостиня, ще ви се върне и затова давайте я от желание да видите Божието лице и знайте, че нито страх, нито скръб ще ви посетят.
Бог дава мъдрост само на когото иска и голямо благо е получил този, комуто е дадена мъдрост. Никой обаче не може да мисли освен мъдрите по сърце.
Никой не мисли освен благоразумните.
Не постъпвайте несправедливо към други и към вас не ще постъпват несправедливо.
Бог няма да насили никоя душа да стори нещо, което превишава силите й; тя ще има доброто, което си е спечелила, и ще претърпи за злото, което е правила.
Наистина няма нищо скрито от Бога, от това, което е на Земята или на небето; Той е, който те образува в утробата на майка ти, както иска.
Вярващите да не вземат неверниците за свои покровители, но да предпочитат вярващите, освен ако се боят от тях при някаква опасност.
Бог не ви е заповядал да вземате ангелите и пророците за ваши господари.
Невярващите („външните") се познават по това, че ако ви се случи добро, това ги наскърбява, и ако зло ви сполети, на това те се радват. Но ако имате търпение и се боите от Бога, то тяхното лукавство никак няма да ви навреди, защото Бог вижда всичко, което те правят.
Широчината на рая, приготвен за праведните, благочестивите и добротворците, е равна на небесата и Земята.
Никоя душа не може да умре, освен по Божието допущение, според каквото е писано в „Книгата на живота", която съдържа определението на нещата.
Неверниците трябва да тържествуват, че небето им дава дълъг и благоденствуващ живот, че това е по-добре за душите им; дава им се дълъг и благоденствуващ живот, за да се увеличи нечестието им, за което ще се разплащат на Съдния ден, където ще претърпят позорното си наказание за суетния си живот на Земята.
Бойте се от Бога, в името на Когото взаимно си прощавате, и почитайте жените си, които са ви родили, защото Бог бди над вас.
Покаянието се приема от Бога на тия, които от незнание вършат зло и след това бързо се каят, защото Бог е всезнаещ и мъдър.
Обаче покаянието не ще бъде прието на тия, които вършат зло до времето, когато смъртта им се представи и кажат: „Истина, сега се кая"; те ще понесат заслуженото наказание.
Бог не обича горделивите и тщеславните, които са користолюбиви и препоръчват користолюбие на другите.
Каквото добро и да те сполети, о, човече, това е от Бога, а каквото зло те сполети, това е от самия тебе.
Вярващите твърдо в Бога Той ще води с милост и ще им даде изобилие, и ще ги води в правия път при Себе Си.
Вярващи, помагайте си един други съгласно правдата и благочестието, но не си помагайте един други в неправда и злоба, защото Бог е строг, когато наказва.
Клетва. Бог не ще ви накаже за несмислена дума във вашите клетви, но ще ви накаже за това, в което тържествено и умишлено се кълнете.
Сатаната се старае да сее раздор и омраза помежду ви посредством вино и хазартни игри и с това да ви отклонява от Бога и от молитвата.
Сегашният живот не е нищо освен една игра и суетна забава, но бъдещият дом ще бъде много по-добър за тези, които се боят от Бога.
Няма скот на Земята, нито птица, която лети с крилата си, на които да не приличате и вие като люде.
У Бога са ключовете на тайните, никой освен Него не ги познава; Той знае, което е на сушата и в морето; не пада лист и Той да го не знае; нито има зърно в тъмните части на Земята, нито зелено, нито друго нещо, което да не е писано в ясната Му книга.
Напущай тези хора, които обръщат своята религия на игра и шега и за които сегашният живот е разочарование.

Съдба има за всеки народ и определен срок за всички за престояване на Земята; затова, когато изтече срокът им, няма да имат нито един час отсрочка, нито ще бъдат предизвестени.

Истинно вярващи са ония, чиито сърца се боят, когато се споменава името на Бога, и чиято вяра се увеличава, когато се разправят Неговите чудеса, и които се доверяват и молят на своя Господ, който е изпълнен с великодушие.
О, истински вярващи, истина е, че много свещеници и монаси прахосват имота на хората в суетни неща и задръстват Божия Път.

За Бога няма създание, за храната на което Той да не се грижи и да.не знае неговия подслон. Всичко е писано в ясната книга на Неговите определения. Добрите дела пъдят злото.
Само праведните се награждават от Бога със знание и мъдрост.
Наистина човек е нетърпелив, безразсъден, несправедлив и непризнателен и затова често се моли за зло, както се моли за добро.
Бог казва - ние създадохме човека от суха глина, добре сглобен, а по-преди бяхме създали дявола от тънък огън.

Как трябва да се отнасяме към старите си родители?

Никога не ги укорявайте, но им говорете почтително, като се отнасяте смирено към тях от нежна любов и казвайте: „О, Господи, имай милост и върху двамата, тъй като те ме отгледаха, когато бях малък."
Не разсипвай разточително състоянието си, тъй като разточителните са братя на дявола.
Не ходи гордо по Земята, тъй като ти нито може да я разделиш, нито пък по ръст ще можеш да достигнеш планините.
Който е бил духовно сляп в този живот, ще бъде духовно сляп и в бъдещия, и още повече ще се отдалечава от Пътя на спасението.
Прочее, нека Бог, царят на Истината, бъде превъзвишен!
За зодиака. Благословен да бъде Бог, Който е поставил дванадесетте знаци на небесата.
Служители на Бога са ония, които ходят кротко-кротко по Земята и когато невежите им говорят, те отговарят „Мир", и прекарват нощта в молитва към техния Бог.
Който върши добро, ще получи награда, която ще превиши заслугата на извършеното. Но който върши зло, ще бъде възнаграден според заслугата само на онова, което е извършил.
Молитвата предпазва човека както от гнусни престъпления, така и от онова, което е за порицание.
Сегашният живот не е нищо друго освен кукла и играчка, но бъдещото обиталище в рая ще бъде наистина живот.
Настоящият живот е само игра и суетно забавление.
Кои са петте ключа на тайното знание?
Времето на второто пришествие, времето на дъжда, какво е в утробата - момче или момиче, какво ще се случи на утрешния ден и къде всеки ще умре. А тези неща се знаят само от Бога.
Хвала Богу, Твореца на небесата и Земята, който прави ангелите свои вестители, снабдени с два, три и четири чифта криле.
Само тия от Божиите служители се боят от Бога, които са надарени с разбиране (духовно знание).
Празнувай хвалата на твоя Господ, когато ставаш сутрин. И Го хвали през нощта, и когато звездите почват да изчезват.
Най-превъзходните имена на нашия Всемилостив Бог са: Царят, Мощният, Силният, Всемощният, Творецът, Създателят, Образователят. Всичко, което е на небето и на Земята, Го славослови. Той е Могъщият, Мъдрият.
Колко време е необходимо на един ангел или пък на пробудена човешка душа да се изкачи по стълбата на Яков? Абсолютната вяра в Бога (от първото й стъпало до последното - Престола на Всевишния) е един ден, чиято дължина е петдесет хиляди години.
Това означава, че духовното съвършенство на ангелите и човешките души е безкрайно.

РАЗНИ ПОЛЕЗНИ И НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ

Каква е връзката между абсолютната вяра в Бога и чудесата, които вършат светиите за Славата Божия? Намерете прясно изваден корен (и то от един ден) от китайското растение жен-шен, който много прилича на човек. Сложете го в тенекиена кутия, предварително увит в чист аптекарски памук, и на дупчицата, дето се намира пъпчето му (т.е. мястото, откъдето излиза стеблото с листенцата му, които са широки, тумбести и продълговати с розови цветчета, а на главичката - подобни на женска коса), всяка сутрин изливайте по един напръстник чисто натурално червено вино, за да бъде коренът жив, защото ще се храни от виното и ще стане червен като кръв.
Притежателят на такъв жив корен, като го носи със себе си в кутийката, ако има вяра в Бога, ще прави чудеса за слава Божия - пред него ще се отварят врати и духовни съкровища. Подобно на избраните от Бога светии ще прави чудеса за славата Божия. Амин.
Човек е творец на своята съдба. Каквото правите на Земята, друго същество заради вас ще прави същото и на небето. Както живееш на Земята, така ще живее и това същество на небето. Небето и Земята са двата полюса на живота.
Ако живеете лошо на Земята, друго същество в ада ще живее по същия начин. То ще черпи сила от вас, ще расте, ще стане грамадно и един ден ще дойде на Земята.
Ако живеете добре на Земята, друго същество на небето ще живее като вас. Това означават думите: „Човек е творец на своята съдба".
Не мислете, че живеете за себе си. Човек живее най-малко за още две същества: едното е в ада, а другото — на небето. И в Светото Писание е казано, че никой не живее за себе си. Ако правите добро на Земята, не само едно същество, но хиляди добри същества на небето ще правят същото заради вас. По този начин те ще ви помагат. Следователно каквото правите на Земята, това ще правят и за вас на небето.
От това гледище именно произтича отговорността на всеки човек за делата му. Като знаете това, ще разберете, че човек не живее за себе си.
Беинса Дуно
Как може да се внесе хармония в една къща, където дисхармонията и злото царуват?
Когато в някоя къща (семейство) хората се карат, хокат и намразват помежду си, нека изпълнят следния съвет, за да се оправят с Божията помощ отношенията им:
Сутрин, обед и вечер - 10 минути преди ядене да изпиват по 1 винена чашка от 75 г отварка - от билката тросък 2 супени лъжици листа и цвят от него се запарват с 500 г кипяща вода и на тих огън сместа ври 5 минути и като изстине, се прецежда. Пие се подсладена с мед и лимон по вкус.
Тази отвара ще внесе хармония между членовете на семейството, защото споява хората. А в хармонията се проявява Любовта. Ако пък пиенето на отварката се съчетае и с прилагането на дадените формули за ограждане, то резултатът ще бъде бърз и чудесен.

С какво може да ни дари новолунието, ако решим да го използуваме за дадена цел?
Отдавна е доказано, че на силата на Луната се подчиняват приливите и отливите.
Силата на новолунието, което се познава по това, че сърпът му прилича на буквата „с", може да ни гарантира успех при предстояща операция или при лекуване на сериозна болест. За да преминат успешно, правете ги винаги при започване на новолуние.
Новолунието може да ни спести много излишни неприятности, ако решим да си построим къща, вила или друга някаква постройка, при годеж, сватба, търговия и други важни за човека събития в живота му.
Пристъпете към изпълнение на гореказаното непосредствено след появяването на новолунието.
Опитайте, за да се уверите в силата му.

eXTReMe Tracker