Share

Водолечението се е прилагало от нашия народ от най-стари времена. Благотворното действие на водата като лечебно и укрепващо (закаляващо) средство сега е доказано научно. То е подобно на действието на слънчевата светлина, въздуха и движението.

Употребено правилно и индивидуализирано, водолечението заякчава здравите и спомага за оздравяването на болните; приложено обаче неправилно и без да се отчита състоянието на лицето, което се подлага на водолечение, може да разстрои и най-здравия организъм.

ДЕЙСТВИЕ НА ТОПЛАТА ВОДА

Топлата (37–38°С), но не гореща (39–40–42°С) вода при по-продължително въздействие (повече от няколко секунди до 1–2 минути) след първоначалното възбуждане действува успокояващо. Кръвоносните съдове по кожата под влияние на топлата вода се разширяват. Кръвта започва да тече в по-голямо количество от вътрешността на тялото към кожата и кръвното налягане спада.

ДЕЙСТВИЕ НА СТУДЕНАТА ВОДА

Студената вода (под 30°С) има силно възбудително действие; когато се прилага правилно, тя раздвижва, оживява, ободрява, усилва обмяната на веществата. От действието на студената вода кръвоносните съдове на кожата в началото се свиват, което бързо се последва от разширение. Кожата се зачервява, т. е. от вътрешността на тялото приижда кръв, и с това се облекчават болните органи. При първата фаза на този процес, при свиването на кожните кръвоносни съдове, кръвното налягане се повишава. Приложението на студена вода изисква организъм, който може на силното действие на водата да отговаря с противодействие, организъм, който не е слаб и може да отговаря с реакция на студеното действие. Няма ли това противодействие, то всяко приложение на студената вода е безсмислено и вредно. Студената баня се прилага за късо време (1–3 минути) за цяла и половин баня, а повече във форма на душове, поливания, седящи (отводни) бани, бани на краката, пръскания, увивания и като последно приложение ПЛУВАНЕ.

ДЕЙСТВИЕ НА ВОДНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Отначало при започване на всяка (топла или студена) водна процедура човек може да има неприятно чувство, но то скоро преминава в общо приятно усещане; само тогава тази процедура е добра за организма. Водните процедури привличат кръвта към кожата и това е един от основните механизми на тяхното действие.
Водното лечение предизвиква, общо взето, четири важни действия върху организма на здравите и болните. Изразеността на тези действия зависи от температурата на водата, продължителността на въздействието Ј, общото състояние на лицето и свикването на организма с водните процедури.
1. То въздействува преди всичко върху нервната система; студените и краткотрайните горещи процедури действуват възбуждащо, а дълготрайните горещи – потискащо.
2. Върху сърцето студените бани действуват, като забавят пулса и понижават кръвното налягане; топлите бани учестяват леко пулса и снижават кръвното налягане, а горещите учестяват значително пулса и повишават налягането.
3. При правилно провеждане водолечението усилва функциите на всички органи и увеличава обмяната.
4. Увеличава се отделянето на урина.
Затова при неразположение добре е да се проведе водолечение за няколко (6–7) дни до 2–3 седмици. Хубаво е и при пълно здраве да се предприема водолечение за общо укрепване и закаляване. Водолечението трябва да се провежда по лекарско предписание.
Към водолечението се отнася и пиенето на преварена вода, която е полезна при много заболявания – на стомаха, бъбреците, сърцето, черния дроб, на нервите, при запек и др. Нашият народ прилага лечение с преварена вода.

Заключение.

Водата, светлината, чистият въздух, растителната диета, движенията и гимнастиката, последвани от дълбоко дишане, масаж и весело настроение, са най-мощните лечебни фактори.

РАЗНИ ВИДОВЕ БАНИ

Общи упътвания.
Баня обикновено се нарича потопяването на цялото тяло или само на част от него във вода – в първия случай банята се казва цяла (обща), а във втория случай – местна. В народната медицина се използуват и двата вида бани.
Както за общата, тъй и за местната баня има нарочно направени вани, но при липса на такива може да си послужим и с подръчни средства, предварително приспособени за целта.

Според целта, за която се употребяват, баните биват хигиенни, т. е. само за омиване и очистване на тялото, и лечебни – за лечение на някои болести.

Баните с вода от 35 до 38°С се наричат топли; баните с вода от 30 до 35°С – хладки; от 20 до 30°С – хладни, а под 20°С – студени.
(Температурата на водата да се измерва изключително с воден топломер, а не с ръка.)

Бани, на които температурата на водата във време на къпането се покачва, се наричат покачващи, другите пък, на които температурата на водата се понижава, се наричат понижаващи.
Топлите бани се правят винаги в топло помещение (25оС), но никога в по-студено.

Хладните и студените бани никога не се прилагат при усещане на студ, тръпки, въобще при недостатъчно топло тяло. Тялото трябва предварително да се затопли.

Ако баните са цели (общи), трябва да се правят на стайна температура, като при това винаги бъдат предшествувани от студено омиване на челото, гърдите и врата или пък забраждане на челото със студена кърпа.

Тежко болните трябва да бъдат подпомагани във време на банята и да правят колкото може по-малко движения. При нужда могат да се направят приспособления за лягане.
Много препоръчително е във водата нетежко болните да правят движения с краката, ръцете, масажи и т. н. с цел да се образуват вълни и така да се увеличи механическото действие на водата. При тежко болни вълните се образуват от второ (обслужващо) лице.

Всяка топла баня трябва да се последва от студено обливане, душ или фрикция, като водата е с 5 или 10оС по-студена от водата на банята съответно за деца и слаби болни и с 10 оС за здрави хора.

Всяка хладка баня, ако е цяла, се последва от студено обливане на краката и бедрата. Необходимите за целта съдове се приготвят още в началото на банята.

След всяка баня (топла или студена) е необходимо главата добре да се изсуши, а тялото енергично да се избърше със суха кърпа. Ако болният има повишена температура, взима се само голямата мокрота чрез попиване с кърпата, без да се избърсва напълно, после ляга в леглото или пък се раздвижва до пълно затопляне.

Не забравяйте, че по време на каквато и да е баня се получават изпарения. Затова след привършване на банята (ако е проведена в стая) прозорците трябва да се отворят, за да се проветри напълно стаята, в която остава болният. Дълбокото дишане, което настъпва след всяка баня, също налага това.

ЦЯЛА (ОБЩА) БАНЯ

При цялата баня човек се потопява във водата до врата. Тя възбужда цялото тяло. Трябва да продължава само докато се чувствува приятна.

За тази баня водата трябва да е 250–300 л, за да може човек, като легне във ваната, да бъде покрит с вода до шията; за деца са достатъчни 50–100 л вода.

Топла цяла (обща) баня (35–37оС) е полезна при безсъние, сърдечно неспокойствие (невроза), при нервна възбуда и някои душевни болести. В тези случаи банята трае 10–15–20–25 минути и може да се повтори след 8 часа.

През времетраенето  се прибавя гореща вода, за да се запазва температурата все една и съща.


По-дълготрайни (понякога цели часове и дни) цели топли бани влияят много добре при бъбречни камъни, улесняват отделянето на задържана в пикочния мехур урина и действуват добре при по-разпространени изгаряния.

Горещи цели бани (38–42°С) са подходящи само за възрастни със здрави нерви и сърце, и то с продължителност 3 до 10 минути.

Децата понасят тази баня до 10 минути.

Банята всякога трябва да се прави на гладен стомах. Преди влизане във ваната болният трябва да измие лицето и главата с топла вода, а във време на банята се поставя приятно горещ компрес на главата.

Тези бани са полезни като затоплящо средство при недостатъчна телесна топлина, при зиморничавост, усещане на студени тръпки, простуда и пр. С тях може да се предизвика бързо и изобилно изпотяване. Накрая винаги трябва да се последват от обливане с по-студена вода: за слабите и децата с 5 °С, а за здравите с 10 °С по-ниска от употребената при банята. След тази баня болният бързо се изсушава, облича и раздвижва на чист въздух или неизсушен, увит в хавлия, ляга в легло и се завива добре, за да се изпоти.

Като лечебно средство тази баня намира приложение при всички видове колики и спазми, пясък в бъбреците и жлъчката, хронично отравяне с олово, кожни сърбежи и болести, невралгии, неврити, ишиас.

Тази баня не се понася добре и трябва да се избягва при неврози, при сърдечни болести, мозъчни заболявания и др. Забранена е и при атеросклероза, при наплив на кръв в главата, високо кръвно налягане.

Важно е да се знае, че простудяване след гореща баня е невъзможно.

От практиката се знае, че горещите бани се понасят по-лесно в седнало състояние, отколкото в легнало.

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОТЯВАНЕ, БАНИ, КОМПРЕСИ И ПРОМИВКИ

(вж. повече Дънов, „Здраве и дълголетие чрез силите на живата природа”, „Книга за здравето”.)

Щом човек се разболее, първата работа е да се отворят всички пори чрез изпотяване, чрез миене с топла вода или пиене на гореща вода от 2 до 10 чаши, докато се предизвика едно изобилно изпотяване. Порите са отвори на душата, отпушат ли се всички пори, човек дохожда до естественото си състояние, диша свободно. Чрез дробовете се извършва специфично дишане, а чрез порите става общо дишане. И когато специфичното и общото дишане вървят паралелно, човек е здрав. От състоянието на кожата зависи и състоянието на неговия ум. Пазете тялото си от изгаряния, от разтривки с газ, йод и други медикаменти.

Ако запушите порите на един човек с восък, можете за няколко часа да го уморите. Вследствие запушване на порите, идват някои болести. Порите могат да се отворят чрез изпотяване изобилно, това е и начин за лекуване. При простуда, чрез силно изпотяване ще се лекувате.

Когато порите на тялото са запушени, човек се простудява лесно.

Порите се отпушват чрез пиене на гореща вода, изпотяване и миене често с вода. Водата е добър проводник на магнетизма. При нервните хора кожата става суха, затова са неспокойни, липсва им вода.

Два начина има за лекуване с гореща вода.

Първият начин е чрез изпотяване, като се пие по няколко чаши в продължение на един час вода на глътки. Водата да е гореща.

Вторият начин е да не се пие изобщо никаква вода няколко дни и да не се яде нищо, тогава порите силно се отварят и възприемат водата, която се намира във въздуха, но едновременно с това се правят често фрикции с топла вода.

Поради неестествен живот човек е натрупал в организма си млечна и пикочна киселина, които се отразяват вредно върху сърцето и кръвообращението. След това ще се върти с часове в леглото, не може да заспи. Как ще спи при това положение? За да спи, той трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел трябва поне два пъти в седмицата да предизвиква изпотяване чрез пиене на вода; ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изстиска няколко капки лимон. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. Пак ще се изпоти, пак ще се изтрие със суха кърпа, и така, докато престане да излиза пот.

След това нека изпие още половин или една чаша гореща вода, тя помага за освобождаване на кръвта от натрупалите се в нея млечна и пикочна киселина. За да бъде здрав човек, трябва да има абсолютно чиста кръв.

За да се подобри кръвообращението и за да се отворят порите, хубаво е през пролетта човек поне два пъти на седмицата да предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода. Ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изстиска и няколко капки лимон. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа, после със суха кърпа ще попие влагата и ще се преоблече. После може да изпие още една чаша гореща вода, за да възобнови изгубената топлина при изпотяването.

През летния сезон направете двадесет потни бани в продължение на двадесет дни. След всяка баня пийте по 1-2 чаши гореща вода, облейте се с топличка водичка и се преоблечете.

Ако количеството на солта в човешкия организъм е повече, отколкото трябва, необходимо е излишното количество да се изхвърли навън. Това става чрез изпотяване.

Само чрез изобилното изпотяване може да премахнете всички утайки, насъбрали се по стените на стомаха и по другите места.

Когато се изпотите, стойте на Слънце да ви грее.

Щом се изпотите, веднага се преоблечете, никога не оставяйте потната риза да съхне на гърба ви.

При хрема стопляш малко вода, туряш сол в нея и даваш да се смръкне няколко пъти от солената вода. Трябва да се направят още няколко смъркания вечерта и на другата сутрин. След 2-3 смъркания хремата минава. Солената вода препятствува за размножаването на микробите, които причиняват хремата.

Хремави ли сте, ще стоите в топла стая, ще правите промивки на носа си със сол, ще пиете по няколко чаши гореща вода на ден, ще се изпотите, ще се преоблечете. Същото може да се направи и мислено. Мисълта е в състояние да измени вибрациите на човешкото тяло. При боледуване вибрациите на тялото са понижени, с мисълта си човек повдига вибрациите и в този случай микробите не могат да се размножават. Повече от седмица да не позволявате на хремата да седи у вас.

Някои препоръчват студени компреси, а други топли. Когато на болното място поставят студени компреси, става свиване на капилярните съдове, вследствие на което се предизвикват особени реакции в организма. Турят ли се на болното място топли компреси, реакциите са благотворни. Топлата вода предизвиква разширяване на кръвоносните съдове, вследствие на което и кръвообращението се подобрява.

Ако дълго време не може да заспите, изтрийте тялото си с кърпа, потопена в топла вода, и си легнете.

Простудите ли се, туряйте горещи компреси на болното място. Потопете парче памук във вряла вода и бързо го поставете на болното място да стои 1-2 минути. После пак го турете във вряла вода и оттам на болното място. Като направите този компрес десетина пъти, болката ще мине.

Ако имате ишиас ще слагате горещи памучни компреси на крака, които да се сменят постоянно, да се правят слънчеви бани и екскурзии.

Турете малко вода в черната земя, направете от нея кашица и ако ви боли ръка, например, наложете я с тази кашица такъв компрес помага.

Всички бъбречни болести се дължат на недостатъчно количество на живата вода в организма, която е необходима за пречистване на бъбреците.

Сухо ли е тялото ти, ще внесеш малко от живата вода в него. Как ще приемеш тази жива вода? Ще влезеш в банята, ще пуснеш горещия душ, колкото можеш да търпиш, и през всичкото време, докато водата пада върху тебе, ще четеш „Отче Наш“. Ще правиш това няколко пъти, за да проникне тази вода в порите и болестта ще изчезне, сърбежът ще престане.

Всички болести могат да се излекуват с 50-60 слънчеви и водни бани. Във ваната се налива вода (до половината), сяда се в нея така, че краката да са отвън и се правят разтривки на корема и слабините. Кръвта с тази силна реакция се прочиства. На ден се правят по две изпотявания и две преобличания. Порите трябва да са отворени, а това става чрез изпотявания обилни и къпане.
Силното изпотяване всякога лекува.

Добре е да се правят частични измивания, понякога те дори са за предпочитане пред целите бани. На слаби и болни хора Луи Куне препоръчва седящи бани, да се измива само едната половина на тялото, а другата да остане суха.

Ако един ден се миете до кръста, на другия ден ще се измиете от кръста надолу, или ако сутрин миете лицето си, на обяд ще намокрите главата си малко отзад. По този начин се предизвиква правилна обмяна в тялото.

Правилното измиване на краката ще се отрази и на ръцете, и обратно. При това, като миете краката и ръцете си, не бързайте час по-скоро да ги измиете. Бързото миене показва неразбиране на закона. Потопете краката си във водата и поседете в това положение. Мислено измивайте краката си, докато усетите някаква приятност, някаква реакция в ръцете. След това бавно измивайте краката си. Като се миете по този начин, силите в организма се разпределят правилно.

Ако сте неразположени, направете една топла баня. Водата действува магнетично върху организма.

Когато се къпете, не бива да стоите във водата повече от 15-20 минути.

Ако ви боли глава, първо поставете краката си в топла вода, да постоят малко, после изчистете червата си.

Краката в никой случай не трябва да се мият със студена вода и особено след хранене също да не се мият.

Като си миете краката вечер, няма да ги изтривате много, а леко, с мека кърпа само ще попивате влагата, ще ги оставите леко влажни.

Всеки ден ще си миете краката до коленете, също ще правите частични измивания.

Ще се миете постоянно, и не на две-натри, бързо бързо, а бавно, съсредоточено, с хубави мисли. При бавното измиване силите на организма се разпределят правилно. Постепенно ще миете частите на тялото си.

Измиването на разните части на тялото произвежда психични промени в мозъка. Вие можете не само буквално да си служите с водата за лечение, но и мислено да си служите с нея, тя ще произведе същия ефект.

Искате например да си направите водна баня на гръбначния стълб, ще си представите една чешма на далечно разстояние от вас, ще отидете там, ще си налеете вода в стомничката, ще се върнете, ще снемете дрехите си и ще полеете гърба си.

Ще попиете влагата с мека кърпа.

Лятно време топлете вода на Слънцето и с нея се обливайте. Всеки да се мие сам, отделно, а не с други. Частично ще се миете всеки ден врат, лице, ръце, крака. Иначе по три пъти на седмица, ако има условия. Като се изпотявате, веднага ще се преоблечете. Никога не оставайте с потна риза на гърба си.

Главата си ще миете един път в месеца със сапун и то най-доброкачествен, чист сапун.

С вода и хума може често да я миете. Ще опечете добре хумата, ще я залеете с малко оцет и ще я размиете с топла вода. С тази каша ще измивате няколко пъти косата и ще я изплаквате с вода изобилно. Така косата става мека и запазва магнетизма си.

Мазнината е нужна за косата, затова не трябва да се мие със сапун, да не става суха, електрична. Ако главата е добре измита, кожата ще диша добре, но ще се лишите от топлината и активността на мозъка.

Българинът не мисли много, понеже носи дебел калпак, главата му се поти много и заедно с потта излизат нечистотиите и мазнините. Мазнините имат общо с магнетизма. С изгубването на магнетизма се намалява и мислителната способност. Не носете шапки, през които не става проветряване на главата. Като станеш сутрин от сън, намокри малко главата си с приятно топла вода, след това я вчеши с гребен.

Главата не трябва да се мие с много топла или много студена вода.

Ще се миете без сапун, защото той освен че не измива, но забърква работите, запушва порите. Сегашният сапун е направен от такива вещества, които не хармонират с човешкото тяло.

Миенето е свещен акт. Ще се миете бавно, съсредоточено ще вземете чист леген, ще налеете хладка вода, ще наплискате лицето си хубаво, ще попиете влагата много леко с мека кърпа. Не плискайте лицето си силно с вода, но леко, нежно, все едно, че го милвате.

Лицето е нежно и отзивчиво и затова едва ще го докосвате. След като се измиете, ще се огледате и ако не сте доволен от лицето си, пак ще го измиете.

Всяка сутрин и по десет пъти на ден трябва да миете ръцете, лицето.

Преди и след свършването на всяка работа ще си измивате ръцете, а лицето поне десет пъти на ден трябва да го миете.

Като си миете ръцете, кажете: „Тъй както ръцете се измиват, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена“. И след като се измиете, духнете със събрани пръсти, с върховете на пръстите става само допирането, и после издухайте встрани.

Когато отидеш при някой чист извор, ще си измиеш ръцете и краката далече от него, ще си поръсиш главата, ще пийнеш малко водица, но нямаш право да хвърляш в него камъни или други предмети. Това се отнася и до реките, езерата, кладенците.

Като минавате покрай някой извор, ако не пиете вода, топнете само пръстите си в него и ги близнете, а може и само един пръст да топнете в тази чиста водица.

Водата, с която сте си мили лицето, я хвърлете на цветята, на дърветата, в никакъв случай където минават хората или на нечисти места.

Някой път станете и се измиете надве-натри и готово. Не! Ще измиете всичко. Всяка сутрин, като станете, ще си омиете тялото, оправдавате се, че нямате бани.

Обществените бани не са хигиенични, в къщи ще си измивате тялото всяка сутрин, това да е за вас закон.

Ако нямате условия, мислено си направете баня при най-чистата вода, после се погрейте на Слънце, облечете се и излезте на разходка.

Ако се потите много, изтривайте тялото си с влажна кърпа. Мийте лицето и ръцете си по няколко пъти на ден. Ушите също. Ушите са приемници на звуковите вълни, не трябва да има прах по тях, нито в гънките им.

Дъждът е пълен с магнетична енергия. Може да развали фасона ви, може да ви изцапа, но ползата от него е грамадна.

Всички бягат от дъждовните капки, защото не знаят, че те са носители на жизнена енергия. На болните препоръчвам да излизат в дъждовно време, да си приказват с дъждовните капки, да знаят, че те са лечители, че те са от Бога благословени.

Дъждовните капки, пролетни и летни, са пълни с благословение и магнетизъм, пълни са със здраве.

Двадесет летни дъждовни бани като направите, ревматизмът ще си отиде.

Който умее правилно да възприема енергиите на дъждовните капки, той се е домогнал до онази първична материя, която алхимиците са търсили.

На дъжда ще стоите около половин час, от простудяване не се страхувайте. През месеците април, май, юни, юли Природата е пълна с живот, свежест, сила.

Трябва да знаете, че дъждът в планината през юли е голямо благословение.

Такава дъждовна баня се равнява на сто обикновени бани. Всяка капка дъжд през юли е пълна с електричество и магнетизъм.

От май до половината на юли, всеки ден, когато вали дъжд, ще се излагате на дъжда, докато добре ви намокри. След това ще се върнете у дома и ще изтриете тялото си с чиста кърпа, ще се преоблечете със сухи дрехи, ще изпиете 1-2 чаши гореща вода.


ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА

(вж. повече Дънов, „Здраве и дълголетие чрез силите на живата природа”, „Книга за здравето”.)

Водата е образ на живота. Какво по-хубаво от това да носиш вода, която може да утоли жаждата ти и да те лекува? Като пиеш топла вода, ще ти светне. Водата чисти, прави добрини.

Бог е дал на човека да яде хляб и пие вода, и той има право само това да иска, а всичко друго е по благословения.

Пийте топла вода, студената вода причинява на човека суровост и жестокост.

Студената вода е неузрял плод, не вкусвайте. Водата може да е позатоплена, но да не е студена.

Топлата вода дава нещо на човека, а студената само взима. Пиете ли топла вода, ревматизмът няма да ви напада.

Пиене на гореща вода за чистене и дълбоко ритмично дишане това е най-важно.

Защо ви препоръчвам да пиете топла вода? Студената вода има примеси от известни енергии, които са опасни. Тази вода може да е била под влиянието на нощта, под влиянието на звездите и облаците. Ако тази вода не я сгорещите на Слънце или на огън, като я пиете, ще ви навреди. Нощем може да пиете по две-три глътки вода при силна жажда, но не и цели чаши.

Много ли е студена водата, не я пийте, много ли е гореща също.

Елексирът на новия живот е топлата вода.

Избягвайте да пиете студена вода. Може при голяма жажда, по изключение, на глътки, но в шепата, а не направо от чешмата.

Водата ще я пиете затоплена или гореща, на глътки, по един литър на ден не е много. Ще дишате дълбоко през носа. Като се научите да ядете, пиете, дишате както трябва, другото само по себе си ще дойде.

Ако искате някакви лекарства, било като лечебни средства, или средства за прочистване, ще ви препоръчам следните: изпивайте на ден по 2—3 литра чиста гореща вода. Ако сте на крак, носете сами вода.

Носенето на вода се отразява благотворно върху организма. Освен това правете дълбоки вдишвания, за да разширите дробовете си.

Елементарно хигиенично правилно е всеки ден по три пъти сутрин, на обяд и вечер преди ядене, да изпиваш по една чаша чиста гореща вода, това е вътрешна необходима баня.

Защо трябва да се пие гореща вода?

При храненето по стените на стомаха и червата остават мазнини и утайки, които пречат за правилното храносмилане. Горещата вода ги разтваря и регулира процесите в стомаха и червата. Нали чиниите миете с топла вода, а не със студена?

Когато кръвоносните съдове в човека губят своята пластичност, своята пъргавина, той заболява от артериосклероза. Който иска да запази здравето си, да продължи живота си, той трябва да запази подвижността на тялото си. За тази цел човек трябва да не преяжда и да пие гореща вода, която помага за разтваряне на утайките, които се образуват при храненето.

Лекувайте се с топла вода, от чист извор донесена и топли картошки. Ако се наложи някога да вземете лекарство, първо вземете очистително. Храната да е чиста, прясна, жилището да е светло.

Със студена вода могат да се мият само ония хора, които имат много топлина, а не и тези, на които организмът е изтощен.

Когато някой е крайно възбуден и нервен, може да си направи един студен душ. Водата освобождава човека от излишните енергии в организма му. За гневния човек температурата на водата трябва да бъде над десет градуса. За да се справи с гнева си, той трябва поне шест студени душа да направи през годината така ще уравновеси силите на организма си. Гневливият губи част от енергията си, която мъчно се доставя. Разумният човек пази енергията си, не я изразходва безразборно, гневливият по-бързо се състарява.

Някой прави топла баня, след това студена.

Тези резки промени върху тялото не са за обикновения човек, те са за боговете. Който не е кален, да прави само топли бани. Студените душове са добри, но само при известни условия.

Резките промени ту студени, ту топли душове предизвикват най-различни реакции на втвърдявания на тялото, вследствие на което в организма се натрупва повече електричество, с което човек мъчно се справя.

От студените бани препоръчвам дъждовните и то не на голо, а през тънка дреха.

Температурата на водата за миене най-добре е да е около температурата на тялото, нито много гореща, нито много студена.

Лекуването да става винаги с топла вода. Ако ли се къпете със студена вода, то да не променяте ту топла, ту студена, а само със студена. Да няма смяна на температурата на водата.

Природата не търпи студени душове, студени бани. Топлите бани са за предпочитане пред студените.

Студените душове, които срещате в природата, са добри, но само при известни условия, а именно дъждовните бани през май, юни, юли, най-много половината на август. Ако не можете да правите дъждовни бани, правете с топла вода от 34-40 градуса, близо до естествената топлина на тялото. Добре е дъждовните бани да не се правят направо на тялото, но през някаква тънка дреха.

КАЧЕСТВА НА ВОДАТА И ПРИЕМАНЕ

(вж. повече Дънов, „Здраве и дълголетие чрез силите на живата природа”, „Книга за здравето”.)

Водата е първият елемент на живота и хората трябва да издирят най-хубавите извори и оттам да си носят чиста, прясна вода.

Варовитата вода няма магнетическа сила.

Водата, която пиете, не трябва да е варовита. Твърдата вода остава много утайки.

Когато излизате на разходка, избирайте за пиене води, които имат южно изложение те са здравословни, пълни с енергия.

Никога не пийте вода, изложена на север, защото енергията й не е положителна.

Ако ние знаем де се намират най-хубавите извори, трябва да я донасяме оттам, даже и ако те са на разстояние 5-10 км. Съвременните хора не знаят каква сила се съдържа във водата.

Чистата изворна вода освежава и обновява човека, възстановява силите. Вземайте си чиста, изворна вода за пиене, макар и от далечно място.

Водата е като дете обича да я носят.

Хубаво е човек да ходи на някой хубав извор и оттам, колкото и да е далече, да носи вода.

Носенето на вода от чисти извори обновява и укрепва човешкия организъм.

Ако искате да бъдете здрави, носете по две стомни вода, поливайте цветята, плодните дървета, пийте бистра, изворна вода. Вие се срамувате да носите вода, и боледувате. Не носете тежки съдове, най-много по три килограма за едната ръка и три за другата. Вечерно време ще носите вода, щом се срамувате да не ви се смеят.

Ако имате ревматизъм, препоръчвам ви да носите по три пъти на ден вода от един километър далеч.

Носете вода с две стомни, или с кобилица на рамо, но тежестта да е еднакво разпределена от двете страни.

Който има развален стомах, да направи следното: да си купи две стомни и с тях да ходи за вода, с която да полива по 20-30 дръвчета, било в градината си, било в някоя близка гора. Ако продължава да прави това една-две години, той абсолютно ще излекува стомаха си.

Който страда от сърце, или кръвообращението не е правилно, на него препоръчвам следното: в продължение на една година, като ходи на разходки из планината, да почиства изворчета или малки рекички.

Ако човек пие вода, която дълго време е била изложена на въздуха, т.е. която е стояла в стая или в нечиста атмосфера, тя може да разстрои храносмилането, а оттам и кръвообращението.

Обаче пие ли човек вода от чист планински извор, той възприема нейната жизнена енергия, която се отразява благоприятно върху неговия организъм.

Колкото водата е по-чиста, толкова и храносмилането става по-правилно и умът става по-свеж.

Росата да се събира в шишенца и да се запечатва с восък, за лекуване да се събира. Сутрин рано при абсолютно ясни дни, когато Луната се пълни през май и юни.

Никога не бършете очите си с твърда кърпа, по възможност копринена и много мека да бъде. И сълзите попивайте с такава кърпа. Ако много плачете, не пускайте сълзите, тази скъпоценна, лековита течност да пада безразборно на земята. В шишенца ще ги събирате и с тези капки ще се лекувате от ревматизма, от бъбречна болест, от захарна болест, от склероза. Склерозата произтича от големи безпокойства къщата не била хубава или недоправена, че столът не е удобен и хубав, че креватът бил лош и все от този характер са нещастията ви.

Когато водата възври, в нея става разширение, и праната, магнетизмът в нея става по-свободен и по-лесно може да се възприема от човека.

Водата, която пиете, трябва да е чиста, да е завряла на тих огън, не да е нагрявана с електрически уреди, пуснати в нея. Водата щом заври, да се махне от огъня. Нагрявана ли е с нагревател, тя ще прилича на мляко без каймак, маслото му е взето.

Една вода ще я стоплите толкова, че да не се изпарява, изпарява ли се, нейната сила изчезва. Най-добре е да се махне от огъня в момента на вренето.

В момента на вренето трябва да махнете от огъня завиращата вода. Една вода, колкото повече се вари, толкова повече земни вещества отделя от себе си.

Ще вземете чиста изворна вода, ще я турите върху силен огън и в съд от злато, и ще я варите, когато Слънцето изгрява, или когато е на зенита. Това не е суеверие.

Днес човек трябва да пие най-малко литър или литър и половина вода. Някой мисли, че една чаша вода дневно е достатъчно. Това е извънредно малко.

Пий всякога чиста вода без никакви примеси.

Ще пиете чиста вода и то на гладно сърце от 100-150 грама на глътки. На ден ще изпивате от 1/2 до 1 кг вода, от която да извадите необходимата вода за вашите артерии.

За да бъде здрав, човек трябва да употребява определено количество вода, която, от една страна, е нужна за смекчаване на храната, а от друга за промиване на вътрешните органи. Каквото е значението на водата в Природата, такова е значението й за организма.

Никаква реакция не може да стане без вода.

За всеки организъм е точно определено колко вода трябва да употребява всеки ден. При това водата, която употребява, трябва да бъде доброкачествена. Ако наблизо няма хубава вода, човек трябва да отиде на два-три километра разстояние от дома си, но непременно да намери чиста, доброкачествена вода. Като не може да си достави доброкачествена вода, човек се оправдава с нямане на време. Нищо не е в състояние да оправдае човека. Има ли желание човек да направи някакво добро за себе си или за ближните си, времето за него се продължава. Не желае ли да направи някакво добро, времето му се скъсява.

Ако пиеш вода повече, отколкото трябва, ще пострадаш, ако пиеш по-малко, пак ще пострадаш.

Ако знаете как да пиете врялата вода, тя ще внесе у вас такива елементи, че 90% от съвременните кризи, които разяждат обществото, ще изчезнат.

Човек трябва да пие повече вода и да я обича.

Не бързай да изпиеш цялата чаша с вода наведнъж. Вземи една глътка, подръж я в устата, докато се постопли. После вземи втора, трета, ще пиеш винаги, каквото и да е, на глътки.

Пий водата бавно, на глътки и благодари на Бога за това велико благо.

Ще вземеш чашата с вода, ще я погледнеш, ще я приближиш до устните си и ще приемеш с устата си само една глътка. Докато я пиеш, ще мислиш само за нея. Само така водата пречиства организма. Само така тя внася Божественото благо в човека. Ще приемеш водата вътрешно за пречистване. Съвременните хора правят водни бани външно, но резултатът им е слаб. Ако човек не прави редовно всеки ден по 3 пъти сутрин, на обед и вечер по една вътрешна баня с чиста вода, не може да разчита на никаква хигиена. Както възприемате водата, така ще възприемате светлината и въздуха. Това значи да бъдете здрави, разположени, доволни.

Българинът често страда от стомах, една от причините е, че става нощем и пие студена вода, не на глътки, а наведнъж, после по време на ядене пак пие вода.

Водата трябва да се пие гореща, на глътки и никога по време на ядене или веднага след ядене.

Който пие вода от ръката си, а не направо от извора или чешмата, не се простудява.

Сутрин, като станете от сън, измийте добре лицето си и в дясната ръка сипете малко вода, която ще изпиете на глътки, на седем глътки. Това ще правите 7 сутрини на ред, т.е. една седмица. Малък е този опит, но ценен. Така ще опитате силата на енергиите, които възприемате чрез ръката си.

Вашият глас зависи от белите дробове и ларинкса, затова никога не пийте много студена вода, нито да пиете топло, после студено и обратно. Люто, кисело, солено и студено ще избягвате. Яжте повече сладки храни. Гласът зависи и от Любовта. Хора без Любов са безгласни.

Водата, която ще пиете, да няма прашинка.

Поне един час след ядене може да пиете вода, ако искате да сте здрави.

Никога не пийте вода веднага след като сте се нахранили, нека минат поне 40-50 минути и тогава пийте, но на глътки, не изведнъж.

След плодове никога не пий нито студена, нито топла вода. Преди ядене може да пиеш вода, но веднага след ядене не се позволява. Ако не спазваш това правило, ще страдаш.

По време на ядене не пийте вода. Много нездравословни състояния произтичат от лошото пиене на вода. Винаги пийте водата на глътки. Във водата се крият хранителни вещества и жизнена енергия, която поддържа организма.

Лятно време пийте чиста вода с малко солчица, тя ще даде малко равновесие, а непотребната сол се изхвърля навън. Солите са потребни, за да поддържат организма това е външната страна на една хигиена.

Водата е носителка, добър проводник на здравето.

Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм порите, чрез които да прониква жизнената енергия и постоянно да го обновява. Тези прозорци трябва да са винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Задръстят ли се те с утайки, човек заболява. Порите се отварят и с гореща вода, която предизвиква изпотяване. Магическа сила се крие във водата тя чисти организма, разтваря утайките, добър проводник е на магнетизма. Всеки организъм се нуждае от известно количество вода, която да се задържа в самите клетки, да поддържа неговата влага, иначе е изложен на изсушаване.

Без вътрешна влага и външна вода, човек не може да се пречисти от външни и вътрешни наслоявания.

При къпането порите се отпушват само отвън, а отвътре дупчиците им остават запушени. В тялото на човека има около седем милиона пори прозорци, главни отдушници на човешкия организъм. Когато всички пори са отворени, човек е напълно здрав. Отпушването на порите става чрез вътрешно измиване или чрез изпотяване.

Съвременният човек не знае как да пие вода и в какво количество.

Всеки организъм се нуждае от известно количество вода, която да се съдържа в самите клетки, да поддържа неговата влага. Изгуби ли влагата си, организмът е изложен на изсушаване. Такива хора обикновено са нервни, сухи, раздразнителни. Без вътрешната влага и външната вода човек не може да пречисти организма си от външните и вътрешните наслоявания. Останат ли тия утайки в организма, те ще станат причина за нежелателни заболявания. Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на водата върху организма. Пийте вода съзнателно и не мислете за болести. Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за красивото и великото в живота и от нищо не се страхувайте.

Животът е скрит във водата, тя е най-добрият проводник на живота. И когато тя започне да изчезва от организма ви, той изсъхва, кожата също, но след като внесете вода, той омекчава. Онези хора, които по характер са кисели, имат малко вода в организма си. Водата в организма трябва да е в течащо състояние, да е в обръщение.

Натрупването на прах не става само по кожата, а и във вътрешните органи чрез натрупване на киселини, утайки, отрови, става едно вътрешно подпушване на порите.

Водата не е само материал, тя не е само и живот, но тя е високо интелигентна и разумна. Учените за в бъдеще ще обяснят едно от великите й свойства, с което хората ще могат да се лекуват. Много неврастеници страдат от нямане на вода в тях, от суша, изсъхнали са, влагата е потънала дълбоко в пластовете им. У други пък има застояла вода. Водата у тях е жабунясала, защото няма възможност да се разнася из организма им, защото е подпушен.

Хининът пресича треската, но не я лекува. Вместо да употребявате хинин, пийте три дни гореща вода, без да се храните, и треската ще ви напусне. Така се лекува и хремата.

При треска или простуда ще изпиете 1, 3, 5 чаши гореща вода, може и чай, докато се изпотите хубаво. Ще снемете ризата, ще се избършете хубаво. Ще намажете ръцете и краката си с чист зехтин и ще си легнете. И още едно правило: ще вземете очистително (рициново), да се очистят червата от всички ненужни вещества, 1-2 дни въздържание от ядене, след това 3-4 чаши гореща вода, после спаначена чорбица само с водица и малко сол, после и картофена супа.

При температура и неразположение ще пиете гореща вода, докато се изпотите няколко пъти, като на всяко изпотяване ще се преобличате. Дръжте в ума си положителни мисли.

Когато казвате: „Утре ще бъда добре“, чрез тези положителни мисли Господ въздействува у вас и ви помага, това е Божественото, което действува у вас.

Казвате ли, че положението ви ще се влоши, това е човешкото, което действува у вас. В Божественото всякога работите стават добре. Колкото и да сте зле, всяка вечер пийте топла вода, хубаво лекарство, безплатно и ефикасно.

Ако ви боли корем, можете да направите следното: всяка сутрин да пиете по 10 глътки гореща вода на всеки 5 минути. Горещата вода, приета на глътки, чисти нервната система от наслоявания, които подпушват мислите и чувствата на човека. Тя го освобождава от напрежението, което нервната система произвежда върху него.

Ако имате запечен стомах, вземете рициново масло или пийте гореща вода, за да се освободите от затруднението.

Вместо да вземате рициново масло, може в продължение на половин час да се изпият 5-6 чаши гореща вода.

Водата е едно от мощните средства за лекуване. Аз препоръчвам водата да се употребява по една чаена лъжичка на минута. Ако те боли стомах, употребявай в продължение на 3-4 часа по една лъжичка вода на минута, като участвува и мисълта, ще имаш резултати. За опита ще вземеш чиста планинска вода.

За да се лекувате, когато сте болни, ще изпиете 5-6 чаши гореща вода, лъжичка по лъжичка, в продължение на половин час. Може да ви дойде пресилено това, но пък ще се лекувате.

Една голяма чаша гореща вода ще изпиеш, когато си простинал, лъжичка по лъжичка в продължение на половин час, да се изпотиш добре, ще се преоблечеш и всичко минава от горещата вода, всичко, което е запушено в организма ти. Топлината от водата трябва да мине в тялото ти.

Боли те корем. Изпий 2-3 чаши гореща водица, лъжичка по лъжичка.

Горещата вода, като се пие на глътки, чисти нервната система от наслоявания.

Ако те боли глава, ще изпиеш три чаши гореща вода на глътки. След това ще вземеш очистително; като освободиш стомаха си, ще направиш една топла баня и ще си легнеш. В банята ще седиш малко.

Боли ли те стомах, непременно и главата страда, и обратно.

Човек страда от глава понякога и от недостатъчно кръв в главата в мозъка. Наистина в главата не трябва да има много кръв, но не и по-малко, отколкото е нужно.

Всички тези отлагания, които имате в организма, това са същества, в които има стремеж да отидат нагоре, да обсебят и главата. Тези същества чрез изпотяване трябва да се изхвърлят навън, да се освободи организмът от нечистотиите.

При хълцането ще изпиеш две-три чаши гореща вода или ще дишаш дълбоко. Хълцането се предизвиква от едно малко повдигане на диафрагмата, която е покрив на стомаха, и когато покривът се вдигне високо, подът трябва да се свали малко по-долу. Човек хълца и когато не мисли право.

Чумата се лекува с гореща вода.

Болният от чума трябва да се отдели от здравите и на всеки час да му се дава по една чаша гореща вода. Като пие вода, серумът в кръвта, който служи за храна на микробите, се разредява, и те постепенно престават да се размножават.

През време на болестта никаква храна не бива да се употребява. Връзката на човека с Бога представя сила, която се отразява върху микробите като електрически светкавици. Така атакувани от двете страни чрез обстрелване и глад, те престават да се размножават и умират. Достатъчно е 24 часа усилена война с микробите на чумата, за да ги заставите да излязат вън от организма. Болестите не са нищо друго, освен война на човека с нисши същества.

Ревматизмът и холерата с вряла вода ще ги гоните два часа преди ядене по една чаша вода вряла да се пие.

По време на чумна епидемия да се пие много вряла вода, тя разрежда серумите, не позволява на микроорганизмите да се размножават, гони изверженията на тези организми, които отравят кръвта. Водата разширява капилярните съдове, дава възможност на кръвта да се разпространява правилно навсякъде.

Студената вода свива капилярните съдове.

Инфлуенцата иде, за да отнеме излишния баласт от човешките умове и сърца; дойде ли, пийте гореща вода, яжте варени картофи и не се бойте.

Направете опит да лекувате скарлатината с топла вода. Няма по-хубаво лекарство в света от топлата вода, но трябва да знаете как да я възварявате, как да я топлите. Най-сигурното лечително средство за днес е водата. Хининът не струва нищо пред топлата вода.

Ще ви дам едно упражнение за 40 дни. То има резултат, ако не се прекъсва, а се постоянствува. Или ще го правите, или не. В продължение на 40 дни всяка сутрин преди закуска ще изпивате по една чаша студена вода на глътки. Ще пиете бавно, съсредоточено, спокойно, без да бързате. Ще знаете, че велика работа вършите за стомаха си.

Ония, които имат стегнати стомаси, ще почувствуват облекчение стомахът ще се регулира. Това упражнение има значение и за каляване на волята. Макар и отдалече да я носите, пийте чиста вода.

Как може да се лекува пиянството?

Заставете пияницата да изпива на ден по 2-3 литра вода и той ще се излекува. В процеса на лекуването си той трябва да започне от най-малкото количество вода и постепенно да увеличава: първия ден да изпие една чаша вода, втория ден 2 чаши, третия ден 3 чаши, после 4, 5, 6 чаши, докато достигне до 15-20 чаши на ден. Ако изпълнява тези наставления, в скоро време той ще се откаже от употребата на спиртни питиета.

Когато пияницата обикне водата, той ще престане да пие вино и ракия.


БЪЛГАРСКА НАРОДНА МЕДИЦИНА-РЕЦЕПТИ ПЕТЪР ДИМКОВ

Joomla SEO powered by JoomSEF