Share

Обичайните названия на болестите, с които си служи медицината, нямат значение за онези, които са вникнали в същината на учението ми. То не познава специални болести на външни или вътрешни органи, нито си служи с прикриващия латински език на медицината, а почива на неоткритите досега вечни закони на природата.

Ние можем да усъвършенстваме парната машина, но не и парната енергия. Същото е и с моя лечебен метод. Неговата основа е непоклатима, обаче формата му може да се мени. Непознатият досега вечен закон за единството на болестите най-после проблесна сред мрака на страданията.

Както хилядите лампи на големия град стават излишни, когато слънцето изгрее, така и разбиращите новата лечебна наука не се нуждаят от многобройните наименования на болестите и от лекарствата, с които си служи медицината.

Луи Куне

МОИТЕ ЛЕЧЕБНИ СРЕДСТВА - ПАРНИ, СЛЪНЧЕВИ, КОРЕМООБТРИВНИ И ОБТРИВНОСЕДЯЩИ БАНИ

След като описах редица болестни явления и условията за тяхното зараждане, необходимо е да посоча средствата за борба с болестите, от които страда човечеството. Тези средства са също единни, тъй като и произходът на болестите е единен.

Ще разгледаме първо парните бани.
Те са няколко вида. Парната баня е най-сигурното средство за възстановяване на нормалното функциониране на кожата. То безусловно е необходимо за всички, които искат да възстановят и запазят здравето си.

ПЪЛНА ПАРНА БАНЯ.

Дълго време се старах да построя прост практичен уред за парни бани, с който да може да си служи всяко семейство дори при най-сериозните болестни случаи. Спрях се върху разглобяемия уред за парни бани, показан на фиг. А. Той заема малко място -колкото обикновен стол, и е много удобен при ползване.
Към него са необходими едно голямо одеяло, няколко спиртника за произвеждане на пара и една вана за коремни бани. Върху уреда за парни бани могат да се правят бани на цялото тяло или на отделни части. Щом се разгъне уредът, както е показано на фиг. А, под него се поставят 3-4 спиртника със съдове за произвеждане на пара. За пълна парна баня са необходими три такива спиртника, които правят специалната прислуга излишна.
Съдовете за парата не трябва да се пълнят догоре с вода. Щом водата заври, болният, напълно съблечен, ляга върху уреда, в началото по гръб, покрива се с вълненото одеяло, което от двете страни трябва да стига до земята, за да не се пръска парата. При започване на парната баня се препоръчва главата да е под одеялото за по-усилено изпотяване. Второ лице поставя спиртниците със съдовете за пара под уреда, както е показано на фигурата, като повдига леко краищата на одеялото, след което отново ги нагласява. Топлината се регулира по желание, като се намалява или увеличава пламъкът на спиртниците или чрез повдигане капаците на съдовете с вода. За възрастни болни се вземат три спиртника, за малолетни - два, за деца е достатъчен само един. Като запас се държи друг съд с вряща вода, за да се допълнят съдовете под уреда, в случай че банята трябва да продължи повече.

Паропроизводителите се разпределят под тялото по такъв начин, че парата да го облъхва напълно. Щом парата отслабне (това става след около 10 минути), изваждаме Паропроизводителите един по един, допълваме ги с вряща вода от запасния съд и ги поставяме отново. Съдът под краката обикновено не е необходимо да се сменя. При паропроизводители със спиртници сменянето на съдовете не е нужно, понеже всичко се регулира автоматично.
След 10-15 минути болният се обръща по корем, за да се сгрее предната част на тялото. Ако до този момент не е настъпило изпотяване, сега вече тялото започва обилно да се поти. При деца съвсем не е нужно да се сменят съдовете. Болните, които трудно се потят, да си държат главата покрита, щом това не ги измъчва.

Парната баня може да продължи четвърт-половин час. Онези части на тялото, които са силно обложени, трудно се потят и болният сам иска повече топлина под тях. Това му желание трябва да се удовлетвори, за да е по-успешно лекуването.

СЛАБИТЕ, ТЕЖКО БОЛНИТЕ, ОСОБЕНО СТРАДАЩИТЕ ОТ НЕРВНИ БОЛЕСТИ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СИ СЛУЖАТ С ПАРНИ БАНИ.

За тях най-полезни са описаните по-нататък отводни обтривноседящи и коремообтривни бани, съчетани със слънчеви.

Болни, които се потят лесно от само себе си, да не правят парни бани. Повече от две парни бани седмично, дори при леки болести, да се правят само със специално предписание.

Непосредствено след парната баня е необходимо охлаждане с вода 20-27,5°С.
Охлаждането да става чрез коремообтривна баня.
Начинът на правенето й напразно ще опиша по-нататък. При започване или завършване на банята да се измият енергично гърдите, краката, ръцете и шията, за да могат и те да се охладят и почистят след обилното изпотяване.

Колкото по-топло е тялото, толкова по-малко усеща студа. Щом се изпоти, то не се чувства вече възбудено.

Само кожата е сгрята. Затова не трябва да се плашим от банята. Стоманата, минала през огъня, е нужно да се натопи във вода, за да получи нужната твърдост. Така и тялото след парната баня се калява и става способно да се съпротивлява благодарение на охлаждането.

След коремообтривната баня трябва да се вземат мерки за основно сгряване и ако е възможно, повторно изпотяване. Силните натури се огряват най-добре чрез движение на открито, предимно на слънце, а нежните -ако могат да понасят парни бани - като си легнат и се покрият добре при отворен прозорец.

Известно е, че се образува пара, щом водата бъде сгрята до 80-100°С. Парата в паропроизводителите е същата като тази, която се образува в парните котли. Въпрос може да става само за количеството на парата. Паропроизводителите със спиртници, построени от мен, напълно отговарят на предназначението си. В това може да се убеди всеки, който ги опита.
Който не разполага с уред за парни бани по моята система, може да си послужи с плетен или тръстиков стол. Болният сяда на него и се покрива добре с одеяло. Под стола се поставя паропроизводител или ако няма такъв, - съд с вряла вода. Краката се поставят на друг съд върху 2-3 здрави летви.
Моят уред за парни бани има това съществено преимущество, че могат да се подлагат на лекуване с пара и отделни части на тялото (фиг. Б).

КОРЕМНА ПАРНА БАНЯ.

Тя действа ефикасно при упорити коремни болести, главно при хлорозата, менструалните разстройства и другите женски болести.

Начинът на правенето й е показан ясно на фигурата. За нея е нужен само един паропроизводител, който може да се сменя по желание на болния. Понеже заедно с корема се сгряват и останалите части на тялото, необходимо е след банята охлаждане по същия начин, както при пълната парна баня. Процедурата е същата с разликата, че в този случай е засегнат само коремът. В много случаи, особено за лекуване на женските болести, се препоръчва парната баня да бъде последвана от обтривноседяща, която да продължи, докато коремът се охлади достатъчно.
При подходящо използване парните бани дават отлични резултати.

ПАРНА БАНЯ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА.

Показана е на фиг. В. Паропроизводителят се поставя на дъска върху уреда и парата се оставя да облъхва главата и шията, докато се изпотят основно. С появата на потта изчезват и болките, ако има такива. Това се оказва особено вярно при зъбобола. И тази парна баня трябва да бъде последвана от енергично измиване на главата и гърдите с хладка вода, а след това - и от отводна коремнообтривна или обтривноседяща баня. Ако след известно време болките се явят отново, в случай че болестта е дълбоко вкоренена, да се прави променливо пълна парна баня, при която коремът да се изложи добре на парата, и парна баня на шията.

Тези частични парни бани са много важни и дават бързо облекчение при болести на очите, ушите, носа, шията, при зъбобол, циреи и др.
За правене на парни бани не е безусловно необходимо да се използва моят метод. Болният може да си състави свой собствен съобразно наличните условия и нуждата. Коремната парна баня например може да се прави върху обикновен плетен или тръстиков стол. За парна баня на главата може да се използва кухненско столче, върху което се поставя паропроизводителят.

СЛЪНЧЕВА БАНЯ

Слънчевата баня, която се използва само в топли дни, се прави по следния начин. Болният, леко облечен, ляга на защитено от вятъра място върху рогозка или одеяло. Жените да не носят корсет. Главата и лицето да се запазят от лъчите на слънцето чрез голям зелен лист (например от тиква или някакво друго широколистно растение). Един лист да се постави и върху голия корем. При нужда за целта може да се използва влажен чаршаф.
Слънчевата баня трае от половин до един и половина часа. Някои болни, които трудно се потят, могат да я удължат, щом не изпитват умора. В много горещите дни тя не трябва да е продължителна.
Всички, на които слънчевата баня в началото причинява главоболие или замайване, да правят кратки бани, особено в началото. Тези разстройства се забелязват у ония болни, които трудно се потят.
След слънчевата баня да се направи коремообтривна или обтривноседяща за отвеждане на разслабените болестни вещества.
Болни, които след охлаждащите бани трудно се сгряват, отново да се изложат на слънце с покрита глава или да се разхождат на слънчева светлина. Това се отнася за тежко болни или слаботелесни, за които слънчевата баня може да се окаже изтощаваща.

Слънчевата баня действа най-ефикасно от 10 часа преди пладне до 3 часа след пладне. Тя може да се прави и непосредствено след обядване, но да мине поне половин час, тъй Като храносмилането поглъща телесна топлина и охлаждащата баня може много да охлади тялото.

ЧАСТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ БАНИ.

При образуване на възли (шикалки), вътрешни израстъци, болящи места по тялото и т.н. съм постигнал удивителни излекувания чрез слънчеви бани. Частична слънчева баня се прави по същия начин, както пълната, с тази разлика, че се разкрива и излага на слънце само болната част, а тялото се покрива с един или няколко зелени листа.

ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА БАНЯ НЕКА СЕ ЗНАЕ СЛЕДНОТО.
Наред с водата и храната слънцето е едно от най-важните лечебни средства, чието въздействие не може с нищо да се замени.

Особено при хроничните болести няма по-ефикасно и по-смекчаващо болките средство от слънчевите бани. Това ще ви стане още по-ясно от следното сравнение.

Известно е, че нечистотата, замърсеното бельо, когато бъде изложено на слънце, изсъхва и става още по-нечисто. Ако обаче поставим такова бельо във вода и на слънце, слънцето изтегля нечистотата и чуждите замърсяващи вещества по-малко или повече навън и вследствие на това бельото побелява.

Както животът на всички вещества на земята се обуславя от променливото въздействие на водата, на слънцето и на въздуха и повяхва, когато те бъдат отнети, така е и с човека.

За съжаление днес повечето отбягват слънцето и водата. Последиците от това са болестите и израждането.

ЗДРАВОТО ТЯЛО ПОНАСЯ БЕЗ ВРЕДА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ, А БОЛНОТО ИНСТИНКТИВНО ОТБЯГВА СЛЪНЦЕТО, ПОНЕЖЕ ТО ПРИЧИНЯВА РАЗСТРОЙСТВА.

Усиленото раздвижване на чуждите вещества, причинено от топлината на слънцето, причинява главоболие, замайване, умора и тягост в цялото тяло, щом отделителните органи функционират мудно.

Това са сигурни признаци, че чуждите вещества в тялото започват да се разтапят. Слънчевата баня сама по себе си не може да даде желания резултат, ако не се съчетае с водни, които усилват организма.

Знаем, че растенията виреят само при променливото въздействие на слънцето и водата. Изложени само на слънце, те повяхват. Схванем ли този закон на природата, не можем нито минута да се съмняваме, че причинените от въздействието на слънцето разстройства (лечебни кризи) могат веднага да се отстранят чрез последващо охлаждане.

МОИТЕ ОТВОДНИ БАНИ, СЪЧЕТАНИ СЪС СЛЪНЧЕВИТЕ, ДЕЙСТВАТ ОТЛИЧНО.
Мнозина предполагат, че въздействието на слънцето направо върху голото тяло е много по-интензивно, отколкото върху покритото. Това е голяма заблуда. Един поглед върху природата е достатъчен да ни убеди, че е така. Не зрее ли гроздето под листа? То е най-сочно, когато се развива на сянка. Изложено непосредствено на слънчеви лъчи, гроздето е сухо и дребно. Същото е с черешите, когато листата бъдат изядени от гъсеници. Не трябва да мислим, че без листа те биха узрели по-добре.

Вярно е противното. Изложени направо на слънцето, те увяхват и изсъхват. Всеки плод, за да узрее, се нуждае от закрилата на листата. Това показват споменатите примери, взети от природата.

НЕ МОЖЕ ДОРИ СРАВНЕНИЕ ДА СТАВА МЕЖДУ ПРЯКОТО И НЕПРЯКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЛЪНЦЕТО. ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ВИНАГИ ВТОРОТО.

Прякото въздействие на слънцето върху тялото е вредно, понеже може да причини израняване. Когато кожата ни е покрита с дрехи, тя отваря бързо и леко порите си, скоро се сгрява и почва да се поти. Особено усилен е този процес, когато я покрием с нещо, което съдържа вода. Най-препоръчителни в това отношение са широките зелени листа.

Черното облекло пропуска слънчевите лъчи съвсем различно от бялото, затова не е безразлично дали носим тъмноцветно или светлоцветно облекло.
Многогодишното наблюдение в санаториума ми ме убеди, че именно когато се покриваме със зелени листа, слънцето оказва особено силно разтапящо въздействие върху чуждите вещества.

Поради тази причина особено препоръчвам слънчевите бани, съчетани с водни, при лекуване на отлагания в корема, както и против хлорозата, малокръвието, белодробните болести и подаграта.

КОРЕМООБТРИВНА БАНЯ.

Тя се прави по следния начин. Ваната за нея (фиг. Г) се напълва с вода дотолкова, че да стига до хълбоците и пъпа. Водата да е 19-20°С Болният заема полуседящо и полулежащо положение във ваната и трие нежно корема си от пъпа надолу и встрани с груб плат (ютен или ленен).

фиг. Г.
Това измиване да продължи до пълно охлаждане. В началото 10-15 минути са достатъчни. По-късно банята може да се удължи. За по-нежни болни и деца само няколко минути са достатъчни. Много важно е краката и горната част на тялото да не се охлаждат едновременно с корема, понеже те обикновено страдат от недостиг на кръв. Краката да се увият във вълнено одеяло. След коремообтривната баня тялото отново да се сгрее чрез движение или като се покрие добре на легло. Когато сгряването става бавно, да се постави превръзка на корема.

Такива коремообтривни бани могат да се правят 1 -3 пъти през деня съобразно състоянието на болния и температурата. В много случаи те трябва да се заменят с обтривноседящи бани.

ОБТРИВНОСЕДЯЩА БАНЯ.

Много подхожда за жени и се прави по следния начин.
В същата вана, която служи за коремообтривни бани, се поставя столче за крака или специално направено за целта седалище. Ваната се напълва с вода само докато стане наравно със столчето или слабо да го покрива. Болната сяда на столчето или на седалището, потапя парче груб ленен или ютен плат във водата и започва, вземайки колкото е възможно повече вода с плата, да измива нежно половите си части.

Нека се знае, че това измиване засяга само външността, но не и вътрешността на половия орган и трябва да става много н е ж н о, по възможност с повече вода.

При тази баня краката и горната част на тялото не са засегнати от водата. Ако тазът се поизмокри по време на банята, не вреди. В менструационните дни обтривноседящите бани трябва да се прекъснат.

Ако менструацията трае дълго, нека се поиска от санаториума ми специално лечебно предписание. При нормално състояние менструацията трае 2-3, най-много 4 дни. По-голямата продължителност е признак на болест.
Температурата на водата за обтривноседящата баня да е ниска, природна-10- 15°С.
Банята да трае 10-60 минути съобразно възрастта и силата на организма.

Стаята, където се прави банята, да е достатъчно отоплена. На това да се обръща особено внимание през зимата. Колкото по-студена е водата, толкова по-ефикасно е въздействието й. Тя обаче не трябва в никакъв случай да е по-студена, отколкото могат да я понасят ръцете.

В горещия пояс не е винаги възможно да се намери такава студена вода. Там трябва да я приемем, каквато ни я дава природата, понеже отношението на температурата на тамошната вода към тази на Въздуха е почти същото, както в нашия пояс, следователно и въздействието е еднакво. Многото писма, които получавам от тропиците, потвърждават това.

Където няма на разположение вана за коремообтривни бани, може да се използва обикновен съд за пране, който да събира 20-30 литра вода. Ако за тази баня се вземе по-малко вода, тя скоро се сгрява, следствие на което въздействието на банята е по-слабо.

Меката вода е по-пригодна, отколкото прясната, изворната. Ако обаче има само изворна, да се остави да престои известно време на слънце или да се сгрее.

Много семейства си служат с тази баня само от хигиенични съображения - за чистота, макар и не при същата температура на водата и същата продължителност.

За мъже се използва същото приспособление. Мъжът измива с парче ютен или ленен плат,който се потапя постоянно във водата, хванатата с лявата ръка между двата пръста (показалеца и средния) покривна кожа на члена. Измиването става с дясната.
Много е важно да се следи точно начинът на правене на тази баня. Ето защо, на които е неясен, да поискат сведения от санаториума ми, за да не губят време и сили и да не си причинят вреди.

У болни, които имат във вътрешността на тялото си възпалени места или у които хроничното (латентното) болестно състояние минава в остро, вътрешното възпаление много скоро, често само след няколко бани, се отвежда към корема и отново се явява в коремната област. Това явление не е лош признак. За него ще кажа нещо повече в раздела за рака. Появата на възпалени места във коремната област не трябва да ни смущава и да ни кара да прекъснем баните. Трябва само да заменим грубия плат за триене с по-мек, за да избегнем разраняването.

В много случаи се постига още по-бърз резултат чрез тази баня, като във ваната се налее повече вода (3 пръста над седалището). Температурата на водата да е 17,5 -22,5°С. Тогава тазът е потопен във вода. Измиването на половите части става по описания начин.

Мнозина може би недоумяват защо трябва да се измиват половите органи, а не друга някоя част на тялото. Отговорът е прост; защото няма друга по-подходяща за целта част. Никъде в организма не са събрани Краищата на толкова нерви и на симпатичната нервна система. Благодарение на връзката им с мозъка ние можем чрез тях да въздействаме на цялата нервна система.

ЧРЕЗ ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ МОЖЕМ ДА ВЪЗДЕЙСТВАМЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО.
В тях е центърът на живота. Студените измивания не само намаляват вътрешната болестна топлина, но и усилват нервите и въздействат оживяващо и на най-отдалечените части на организма. Изключение имаме само когато нервната връзка е прекъсната чрез операция или по друг начин.

Разумният, който не си скъпи времето да опита теорията ми на практика, скоро ще се убеди, че обтривноседящата баня, правена по описания начин, отговаря на всички изисквания за бързо и трайно възстановяване на нормалните телесни функции.

Нека се помни добре, че обтривноседящата баня, която помогнала на хиляди, е предназначена само за болни.Който е осъзнал по някакъв начин какви неописуеми вреди причинява официалната медицина на човешкото тяло, ще погледне на сигурно действащата обтривноседяща баня с безпристрастно око.

Срамът е неоснователен там, където трябва да се дава истинска помощ на хиляди болни. На напълно здрави индивиди обтривноседящата баня не въздейства, затова няма смисъл да се прави. За тях тя е отегчителна, докато болните я намират за приятна.

И ТУК ТРЯБВА ДА НАСОЧА ВНИМАНИЕТО ВИ ВЪРХУ СТРЕМЕЖА КЪМ ИЗРАВНЯВАНЕ В ПРИРОДАТА, КОЙТО НЕ СЕ ПРОСТИРА САМО ВЪРХУ ФИЗИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, КАКТО МНОЗИНА СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ, НО РЕГУЛИРАТ И ОТНОШЕНИЕТО НА ТЕМПЕРАТУРАТА В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО С ВЪНШНАТА.
Не без основание наричат този прилив на температурата отвътре навън и отвън навътре електрически ток.

Както физичния ток, и този предполага известно напрежение. Колкото повече се усилва, както когато тялото е обхванато от треска, колкото по-мъчително е състоянието на болния, толкова по-ясно се очертава болестта.

Облагането се спотайва в човешкото тяло, както бурята през летните непоносимо горещи дни.

Какво по-естествено в такива случаи от едно отвеждане (изравняване) на извънредната горещина? За да стане това отвеждане, е необходим мост. Като такъв при лекуването служи обтривноседящата баня, Която по изложените вече причини трябва да се прави само със студена вода.

Нейното въздействие е несравнимо благотворно и успешно в безброй случаи. Там, където тя не успява, можем да бъдем уверени, че организмът не обладава достатъчно жизнена сила.

Щом тялото е обложено с чужди вещества, подобно на ръждива машина, разстроените му следствие на това храносмилателни органи не са в състояние да извличат от обикновеното количество храна необходимата жизнена сила, за да бъде тялото работоспособно. Тогава то се нуждае от по-голямо Количество храна и от особени възбуди и средства и храносмилането упада все повече и повече.

Искаме ли отново да увеличим жизнената сила на тялото, трябва да си послужим само с такива средства, Които подобряват храносмилането.

Най-ефикасно, наред с природната храна, са отводните бани. Те сами по себе си подобряват храносмилането, ако все още може да се подобри, и то по естествен начин и тъй скоро, както никое друго средство.

Баните също парализират причинената от чуждите вещества висока температура, заедно с което спира развоят на болестта.

За пояснение ще си послужа с пример от всекидневния живот. Ако в едно помещение има пари, които искаме да отстраним, най-разумно е да понижим температурата на въздуха -да го охладим по някакъв начин. Така трябва да се постъпва и с чуждото вещество, с всяка болест. Болестта се явява вследствие на високата температура в тялото и изчезва, когато създадем необходимите за това условия - когато понижим тази температура.

Както регулираме дейността на дадена машина от една точка само, така можем да регулираме и функциите на организма само от едно място - половите органи, за които прилагам обтривноседящата баня.

След тези пояснения, вярвам, на всички е ясно как е възможно да лекувам ушни и очни болести, шарка, скарлатина и т.н. с едно и също средство чрез съответно индивидуализиране на лекуването.
Моите бани засягат всички части на организма и няма основание да се опасяваме, че въздействаме на една част на тялото повече, отколкото на друга, щом не е прекъсната нервната връзка.

Малцина знаят какви са проявите на повишената жизнена сила. Неведнъж съм се натъквал на разочарования от лекуването по моя метод поради неправилно, превратно тълкуване на проявите на лекуващия се организъм.
Случва се страстни пушачи след няколко бани да почувстват отвращение към тютюна. Това им дава повод да предполагат, че стомахът им е отслабнал, когато истина е тъкмо противното. По-рано стомахът им не е обладавал необходимата сила да се противопостави енергично на никотиновата отрова, а сега вече я има. Там, където нервите на тялото могат да се усилят чрез тези бани, организмът придобива сила да отстрани възпиращите функции и развитието на чужди вещества и по естествен път - чрез отделителните органи.

НАРЕД С ОБТРИВНОСЕДЯЩИТЕ БАНИ ОТЛИЧНО СРЕДСТВО ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА ВИСОКАТА ВЪТРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА СА ГЛИНЕНИТЕ КОМПРЕСИ НА КОРЕМА . ТЕ СА МНОГО ПОЛЕЗНИ И ПРИ ЛЕКУВАНЕ НА РАНИ И НАТЪРТВАНИЯ.

Доброкачествена глина от чиста, по възможност девствена почва се взема, пречиства се от камъчета и пясък и разменната с вода се намазва върху парче ленен плат, което се поставя върху болното място и се обвива с вълнен плат. Компресът се държи до изсъхване

Не трябва да се предполага, че тези лечебни средства, нагодени съобразно особеностите на организма, лекуват всички болни без изключение. Както казах, те лекуват всички болести, но не и всички болни.

Където жизнената сила на организма е изчерпана и някои органи отчасти или напълно са разрушени, моите бани могат само да облекчат болестното състояние, но не и да излекуват напълно

Има и сериозни болестни случаи, при които баните ми трябва да се използват в много нежен вид и с голяма съобразителност.

Понякога е необходимо да се прекъсне лекуването за известно време. При такива тежки случаи трябва добре да се познава същината на метода ми и правилно да се преценяват състоянието и силите на болния.

Такава преценка изисква многогодишен опит. Затова препоръчвам при тежки случаи болните да искат лечебни предписания направо от санаториума ми.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ-Луи Куне

При днешното раболепно подчинение на авторитети и безкритично възприемане на многото нелепици, които ни се поднасят под етикета „култура", не е странно, че очебийни истини, с каквито са осеяни от край до край съчиненията на Куне, биват отминавани с пренебрежение.

Ние сме така механизирани в съвременния изкуствен живот, че дирим истината там, където я няма - зад заслепяващия блясък на сложни апарати и зад гръмките фрази и недостъпните названия. Ако Куне бе дипломиран учен, участта на учението му за болестите несъмнено щеше да е по-завидна, той отдавна щеше да се наложи в лекарския свят, поне що се отнася до „чуждите вещества", до замърсяването на организма като една от съществените причини за заболяването.

Горната забележка смятам за необходима, за да не попадне читателят в предразсъдъците и в прибързаните критики, които се сипят върху учението на Куне. Когато го преценяваме, не трябва да съдим по неумелите опити на стигнали до гроба болни. Лекомислено е да приемаме за недостатък на едно учение това, за което е виновна само личността, неумееща да си служи с него. Нима обстоятелството, че неопитни стават жертва на сериозни възпаления и разстройства вследствие продължително и неумело излагане тялото си на слънчевите лъчи, говори във вреда на слънцелекуването?

Законите на природата са едни и същи навсякъде и за всекиго. Не са те тези, които се съобразяват със състоянието и особеностите на организма ни. Напротив, ние трябва добре да ги проучим и преценим, преди да пристъпим към използване лечебните сили на природата. Само по пътя на сигурната себепреценка и умелото използване на лечебните закони и при наличността на един жизнеспособен организъм можем да разчитаме на успешни и трайни лечебни резултати.

Необмислените случайни опити сигурно завършват с неуспех и разочарования и, разбира се, хвърлят сянка върху това, което трябва да разглеждаме само като истина, като изходна точка на постъпките си.

С това съвсем не искам да изтъкна теорията на Куне като изчерпваща сложния въпрос за появата и лекуването на болестите. Всеки от представителите на природния лечебен метод, между които Куне заема несъмнено завидно място, е съумял да го изследва само отчасти. Задоволителен поглед и правилна преценка върху природния лечебен метод в досегашното му развитие можем да имаме само когато проучим всички съставляващи го лечебни методи. Във всеки от последните, доколкото почива на природни закони, има нещо ценно. Методът на г-н Куне е само звено от общата верига. Колкото и да е „ненаучен" според тези, които съдят за научността на дадена теория по броя на томовете и формулите, той има утвърдено място в лечебната съкровищница.

Joomla SEO powered by JoomSEF